thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2657
Rate :
 4
ความยาว : 14.02 นาที | Online : 2010-12-04  
    ชีวะคือชีวิต อ.ประไพ สุขประเสริฐ  
    อ.ประไพ สุขประเสริฐ โรงเรียน รัตนาธิเบศร์ มีเทคนิคการสอนชีววิทยาให้นักเรียนเข้าใจง่ายๆ โดยให้นักเรียนแสดง เป็นละครวิทยาศาสตร์ ทำให้จดจำเนื้อหาผ่านประสาทสัมผัสอื่นๆ  
     
Share |
 

พลังงานที่มองเห็นได้ ในวิชาฟิสิกส์ ตอน 1
Demonstrating Physics แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ครูอังกฤษสู่ครูไทย วิธีเตรียมบทเรียน เพื่อนำไปสอนในห้องเรียน เพิ่มเติม

สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ อ. สุวารี พงศ์ธีรวรรณ รร.สุราษฎร์พิทยา (ฉบับเต็ม)
มาชมครูยุคใหม่ ที่มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดที่ดี แก้ปัญหาเรื่องการวิเคราะห์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม

Hard to teach เปลี่ยนยากให้เป็นง่าย อ. ประวิทย์ บึงสว่าง
เทคนิคการสอนวิชาเคมี ของ อาจารย์ ประวิทย์ บึงสว่าง ที่นำสื่อดิจิตอล มาประกอบกับเนื้อหาวิชาการ เพิ่มเติม

สนุกกับการเล่นเกมธาตุ คุณครูพรรณี ประยุง รร.ศึกษานารี
ชมการจัดการความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากธาตุในชีวิตประจำวัน และในด้านต่างๆ เพิ่มเติม

ประจุไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ครูขวัญภพ ไชยวิภาส รร.ราชวินิต มัธยม
ชมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ บอกวิธีการทำให้เกิดประจุไฟฟ้า และประจุไฟฟ้าบวก และลบ ทำความเข้าใจเรื่องตัวนำและฉนวน เพิ่มเติม

 
 
ถ้าแพทย์มาสอนคงจะดี จะได้บอกว่าเคยผ่าดูแล้ว
โดย ไพรัช (2010-11-29 22:02:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีเพราะเด็กได้สนุกกับการเรียน
โดย ครูษา (2010-12-06 20:59:27) [แสดงความคิดเห็น]
รายการนี้เป็นรายการที่ดี อยากจะให้มีคู่กับโทรทัศน์ต่อไปตลอด และขอขอยคุณท่านอาจารย์ผู้สอนในโทรทัศน์ครูที่เสียสละเวลาสอนผ่านทาวงโทรทัศน์ครู ที่ได้ให้ความรู้และกระบวนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน จาก นิสิตม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอก วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
โดย นางสาวอิศราพร เกตุแก้ว (2010-12-17 17:24:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ชอบมากเลยเด็กจะได้ทั้งความรู้และการแสดงออก...
โดย ป๊อก (2010-12-19 21:04:24) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันคิดว่า การนำกิจกรรมการแสดงมาใช้ร่วมกับการสอนนั้น นอกจากจะทำให้เด็กๆ เรียนรู้อย่างเข้าใจกับสิ่งที่ตนได้แสดงแล้ว ยังฝึกความกล้าแสดงออกของพวกเขาด้วยค่ะ
โดย เบญญาภา สอนสุทธิ์ (2010-12-26 13:27:27) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่แสดงถึง ลักษณะการเรียนรู้แบบเชื่อมโยง ถ่ายทอดจากคนที่มีความรู้ ไปยัง คนอื่นๆ ผ่านการแสดงโชว์ ~
โดย ชาญณรงค์ สังฆคุณ (2010-12-28 13:00:49) [แสดงความคิดเห็น]
ไม่น่าเบื่อ และได้ทำให้เด็กกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกครับ
โดย 53035243 กรกช กรกชงาม ครุฯ คอมพิวเตอร์ ห้อง 2 (2011-01-02 11:35:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการทำให้บทเรียนงานขึ้น และทำให้นักเรียนกล้าแสดงออกด้วยค่ะ ดีมากเลยค่ะ
โดย นางสาวปุณฑริก หลั่งน้ำสังข์ คอมฯ1 (2011-01-09 16:49:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจง่ายและสนุกด้วย
โดย นางสาวลัดดาวัลย์ กุลสำโรง (2011-02-20 10:30:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจง่ายและสนุกด้วย
โดย นางสาวลัดดาวัลย์ กุลสำโรง (2011-02-20 10:30:58) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมกับวิสัยทัศน์และเทคนิคการสอนของคุณครูประไพ สุขประเสริฐและดีใจแทนเด็กๆที่มีโอกาสได้เรียนรู้กับเทคนิคการสอนของคุณครู ชอบการสอนที่ช่วยให้เด็กไม่เบื่อ ได้ความรู้ มีความสุข สนุกสนาน และมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เป็นครูสอนวิชาชีววิทยาเหมือนกันค่ะ เนื้อหาเยอะ บางเรื่องค่อนข้างยาก ซับซ้อนและเป็นนามธรรม ขอบคุณที่ช่วยจุดประกายความคิดในการนำเทคนิคที่ได้ชม มาปรับใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาเด็กๆต่อไปค่ะ
โดย สุชาดา ธีราคม (2011-08-17 21:28:09) [แสดงความคิดเห็น]
นายสิทธิชัย แก้วอุบล นักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวอทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีการนำกิจกรรมการแสดงมาใช้ร่วมกับการสอนทำให้เด็กสนุกสนาน ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายเป็นกิจกรรมที่ดี :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย สิทธิชัย แก้วอุบล (2011-11-28 17:38:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่สามารถช่วยให้นักเรียนได้เข้าใจเนื้อหาชีวะได้อย่างถูกต้องและเข้าใจได้ง่ายและนักเรียนสามารถที่จะจดจำเนื้อหาได้นาน เพราะ การที่นักเรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสได้แก่ ตา หู ปาก สัมผัส ในงานหรือเนื้อหาๆ หนึ่ง ซึ่งเขาสามารถที่จะบันทึกเนื้อหาหรืองานนั้นๆ ลงในสมองของเขาได้ดีกว่าการที่เขาใช้ประสาทสัมผัสเพียงชุดเดียวในการจดจำอย่างแน่นอน นอกจากนี้การเรียนการสอนที่ใช้ละครนี้จะทำให้นักเรียนได้ผ่อนคลาย มีความร่าเริง มีความสนุกสนาน ในการเรียนรู้อีกด้วย และน่าจะเป็นวิธีที่จะกระตุ้นให้เด็กคนอื่นๆ สนใจในการเรียนมากขึ้นด้วยเช่นกัน และนอกจากนี้ยังมีการผลักดันให้นักเรียนไปแข่งขันละครวิทยาศาสตร์ในระดับภูมิภาค ให้นักเรียนที่เรียนในเทอมนั้นได้แสดงละครวิทยาศาสตร์ในงานโรงเรียน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนกล้าแสดงออกมากขึ้น มีความสามารถในการแสดงละครทางด้านวิชาการอีกด้วยค่ะ
โดย ศรัญญา ตรงต่อกิจ (2012-01-13 21:37:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีแบบง่ายๆ ซึ่งทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนเป็นอย่างดี และยังจดจำได้ง่าย จากการที่ได้รับชม ซึ่งผมในอนาคตจะออกฝึกสอนวิชาดนตรี หัวใจหลักของวิชาดนตรีก็คือ การที่ทำให้นักเรียนมีใจรักในดนตรี และ นักเรียนรู้สึกสนุกกับการเรียน จะทำให้การสอนวิชาดนตรี ได้ผลเป็นอย่างดี ดั้งนั้น การที่ได้นำเทคนิคการสอนของท่านอาจารย์ ประไพ สุขประเสริฐ ไปสอดแทรกกับวิชาดนตรี เท่า กับ เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีใจรักดนตรี และ รู้สึกสนุกสนานกับการเรียน ขอขขอบคุณคลิปดีๆ จาก โทรทัศน์ครู และ ท่านอาจารย์ ประไพครับ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย พฤทธิพงษ์ ทรัพย์มงคล (2012-03-09 23:08:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาที่ดีมากอีกวิธีหนึ่งที่ให้นักเรียนออกมาแสดงละครทางวิทยาศาสตร์ทำให้นักเรียนจดจำเนื้อหาวิชาในเรื่องที่เรียนได้ได้แม่นยำ ช่วยให้นักเรียนกล้าแสดงออก และได้ใช้ประสาทสัมผัสต่างๆของร่างกายมาช่วยในการเรียนรู้ และยังเป็นการให้ความรู้กับนักเรียนคนอื่นๆที่ไม่ได้เรียนอยู่ในชั้นเรียนนี้ด้วยและทำให้วิชาชีววิทยาเป็นวิชาที่ไม่น่าเบื่อ จากที่เป็นวิชาที่มีเนื้อหาเยอะต้องใช้ความจำเป็นอย่างมากแต่พอมีกิจกรรมแบบนี้ทำให้การเรียนง่ายขึ้นมาก :tv15:
โดย อิมทิรา บำรุงสุข (2012-03-31 00:50:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาที่ดีมากอีกวิธีหนึ่งที่ให้นักเรียนออกมาแสดงละครทางวิทยาศาสตร์ทำให้นักเรียนจดจำเนื้อหาวิชาในเรื่องที่เรียนได้ได้แม่นยำ ช่วยให้นักเรียนกล้าแสดงออก และได้ใช้ประสาทสัมผัสต่างๆของร่างกายมาช่วยในการเรียนรู้ และยังเป็นการให้ความรู้กับนักเรียนคนอื่นๆที่ไม่ได้เรียนอยู่ในชั้นเรียนนี้ด้วยและทำให้วิชาชีววิทยาเป็นวิชาที่ไม่น่าเบื่อ จากที่เป็นวิชาที่มีเนื้อหาเยอะต้องใช้ความจำเป็นอย่างมากแต่พอมีกิจกรรมแบบนี้ทำให้การเรียนง่ายขึ้นมาก :tv15:
โดย อิมทิรา บำรุงสุข (2012-03-31 00:50:29) [แสดงความคิดเห็น]
ความรูสึกที่มีต่อวีดีทัศน์นี้ก็คือ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่สามารถช่วยให้นักเรียนได้เข้าใจเนื้อหาชีวะได้อย่างถูกต้องและเข้าใจได้ง่ายและนักเรียนสามารถที่จะจดจำเนื้อหาได้นาน เพราะ การที่นักเรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสได้แก่ ตา หู ปาก สัมผัส ในงานหรือเนื้อหาๆ หนึ่ง ซึ่งเขาสามารถที่จะบันทึกเนื้อหาหรืองานนั้นๆ ลงในสมองของเขาได้ดีกว่าการที่เขาใช้ประสาทสัมผัสเพียงชุดเดียวในการจดจำอย่างแน่นอน นอกจากนี้การเรียนการสอนที่ใช้ละครนี้จะทำให้นักเรียนได้ผ่อนคลาย มีความร่าเริง มีความสนุกสนาน ในการเรียนรู้อีกด้วย และน่าจะเป็นวิธีที่จะกระตุ้นให้เด็กคนอื่นๆ สนใจในการเรียนมากขึ้นด้วยเช่นกัน และนอกจากนี้ยังมีการผลักดันให้นักเรียนไปแข่งขันละครวิทยาศาสตร์ในระดับภูมิภาค ให้นักเรียนที่เรียนในเทอมนั้นได้แสดงละครวิทยาศาสตร์ในงานโรงเรียน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนกล้าแสดงออกมากขึ้น มีความสามารถในการแสดงละครทางด้านวิชาการอีกด้วย
โดย มินตรา กระเป๋าทอง (2012-04-03 01:16:48) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมคุณครูเป็นอย่างยิ่งที่จัดการเรียนการสอนได้น่าสนใจ เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากทุกประสาทสัมผัส เน้นการโต้ตอบของนักเรียน ทำให้ได้ทั้งความรู้ ควบคู่ไปกับสนุกสนาน นักเรียนมีความสุข และตั้งใจเรียน โดยเฉพาะการแสดงบทบาทสมมุติหน้าห้องเรียน แล้วให้นักเรียนทายสิ่งที่เพื่อนนำเสนอนั้้นคือเรื่องอะไร มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง เป็นการสรุปบทเรียนที่ดีเห็นผลชัดเจน ซึ่งผมคิดว่าจะนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างแน่นอน นอกจากนี้แล้วยังชื่นชมครูที่เสียสละเวลาให้กับนักเรียนบางกลุ่มให้มี ทัศนคติ มีบุคคลิกภาพ ได้ประสบการณ์ชีวิตที่เป็นประโยชน์กับชีวิตของเขา และเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง
โดย ธีระรัตน์ (2012-04-03 13:48:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นไอเดียที่ดีมากค่ะ คุณครูประไพ สุขประเสริฐ ทั้งๆที่เรื่องที่เรียนเป็นเนื้อหาทางวิชาการที่น่าเบื่อ แต่คุณครูสามารถนำเทคนิคต่างๆมาบูรณาการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถอย่างหลากหลาย ทำให้บทเรียนสนุกสนานน่าสนใจ นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ไม่ง่วงนอน และจากการมีบทบาทไม่ว่าจะเป็น Science Show หรือ การแสงบทบาทสมมุติ ล้วนทำให้นักเรียนนำความรู้มาใช้ในการแสดงทำให้นักเรียนจำและเข้าใจ ผู้ชมก็สนุกสนานและเรียนเข้าใจมากขึ้นค่ะ
โดย ศุภร ไชยขันธ์ (2012-04-04 13:19:06) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคุณครูประไพ สุขประเสริฐที่มีวิสัยทัศน์และนำเทคนิคการสอนที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และเกิดการจำได้อย่างลึกซึ่ง เพราะได้ลงมือปฏิบัติ ดีใจแทนเด็กๆที่มีโอกาสได้เรียนรู้กับเทคนิคการสอนของคุณครู ชอบการสอนที่ช่วยให้เด็กไม่เบื่อ ได้ความรู้ มีความสุข สนุกสนาน และมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เป็นตัวดิฉันเป็นครูสอนวิชาชีววิทยาเช่นกัน วิชาชีววิทยาเป็นวิชาที่เนื้อหาเยอะ หลายเรื่องค่อนข้างยาก ซับซ้อนและเป็นนามธรรม ขอบคุณโทรทัศน์ครูที่ช่วยจุดประกายความคิดในการนำเทคนิคที่ได้ชม มาปรับใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาเด็กๆต่อไปค่ะ
โดย สมคิด จ้อยสำเภา (2012-04-04 16:13:42) [แสดงความคิดเห็น]
รายการนี้เป็นรายการที่ดีมาก ส่งเสริมให้ครูมีทัศนคติที่ดี ในการจัดการเรียนรู้ คุณครูมีการทำซายน์โชว์ให้นักเรียนปฏิบัติทำให้นักเรียนมีความสุขมากๆๆๆๆๆๆๆๆ คุณครูประไพ สุขประเสริฐที่มีวิสัยทัศน์และนำเทคนิคการสอนที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และเกิดการจำได้อย่างลึกซึ่ง เพราะได้ลงมือปฏิบัติ ดีใจแทนเด็กๆที่มีโอกาสได้เรียนรู้กับเทคนิคการสอนของคุณครู ชอบการสอนที่ช่วยให้เด็กไม่เบื่อ ได้ความรู้ มีความสุข สนุกสนาน และมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้การเรียนการสอนที่ใช้ละครนี้จะทำให้นักเรียนได้ผ่อนคลาย มีความร่าเริง มีความสนุกสนาน ในการเรียนรู้อีกด้วย และน่าจะเป็นวิธีที่จะกระตุ้นให้เด็กคนอื่นๆ สนใจในการเรียนมากขึ้นด้วยเช่นกัน:tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย สิปป์แสง สุขผล (2012-04-05 14:19:26) [แสดงความคิดเห็น]
กระผมเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนเสสะเวชวิทยาได้มีโอกาสเข้ารับชมโทรทัศน์ครูตอน ชีวะคือชีวิต วิทยาศาสตร์ ม.6 : ละครวิทยาศาสตร์ ของท่านอาจารย์ประไพ สุขประเสริฐ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่สามารถช่วยให้นักเรียนได้เข้าใจเนื้อหาได้อย่างถูกต้องและเข้าใจได้ง่ายและนักเรียนสามารถที่จะจดจำเนื้อหาได้นาน เพราะ การที่นักเรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสได้แก่ ตา หู ปาก สัมผัส ในงานหรือเนื้อหาๆ หนึ่ง ซึ่งเขาสามารถที่จะบันทึกเนื้อหาหรืองานนั้นๆ ลงในสมองของเขาได้ดีกว่าการที่เขาใช้ประสาทสัมผัสเพียงชุดเดียวในการจดจำอย่างแน่นอน นอกจากนี้การเรียนการสอนที่ใช้ละครนี้จะทำให้นักเรียนได้ผ่อนคลาย มีความร่าเริง มีความสนุกสนาน ในการเรียนรู้อีกด้วย และเป็นวิธีที่จะกระตุ้นให้เด็กคนอื่นๆ สนใจในการเรียนมากขึ้นด้วย ทำให้ผมมีความตั้งใจที่จะนำเทคนิคการสอนนี้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาคณิตศาสตร์เป็นการสร้างเจตคติที่ดีและเห็นความสำคัญต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียน
โดย วิชัย-ลิขิตพรรักษ์ (2012-04-14 00:38:27) [แสดงความคิดเห็น]
ชีวะคือชีวิต อ.ประไพ สุขประเสริฐ
เทคนิคการสอนชีววิทยาให้นักเรียนเข้าใจง่ายๆ โดยให้นักเรียนแสดง เป็นละครวิทยาศาสตร์ ทำให้จดจำเนื้อหาผ่านประสาทสัมผัส ส่งเสริมทักษะการคิด และมีรู้ที่คงทน ผ่านการแสดงละคร เป็นครูชีววิทยาที่จัดการเรียนรู้ได้น่าสนใจ โดยเฉพาะ เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ เป็นเรื่องที่นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สนใจ จะนำวิธีการสอน อ.ประไพ ไปใช้กับนักเรียนบ้าง
โดย พัชรินทร์ รั้งท้วม (2012-04-14 11:29:57) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมแล้วเป็นวิธีการสอนชีววิทยาที่น่าสนใจที่ให้ผุ้เรียนได้แสดงละครวิทยาศาสตร์เป้นการช่วยให้ผู้เรียนได้สนุกสนาน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทีี่เรียน กล้าแสดงออก อีกด้วย การสอนแบบนี้ผมว่ามีประโยชน์มาก การสอนเรื่องระบบต่อมไร้ท่อนี้เป้นเรื่องที่ยากแต่เมื่อได้รับชมการสอนของอาจารย์แล้วทำให้รู้สึกว่าการสอนเรื่องนี้ง่ายขึ้น ซึ่งผมจะนำวิธีการสอนของอาจารย์ไปสอนบ้างเพื่อให้ผู้เรียนมีความสนุกและสนใจและเกิดเจตคติที่ดีต่การเรียนชีววิทยา ขอบคุณครับ
โดย เกียรติศักดิ์ อินกองงาม (2012-04-21 22:51:10) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนในเรื่องชีวะคือชีวิต เป็นการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านการจดจำเนื้อหาเรื่องราวในการเรียนการสอนได้ดีกว่าการสอนจากหนังสือเท่านั้น การนำการแสดงบทบาทสมมติหรือละครวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดความสนุกสนานและเป็นตัวที่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้มีความเต็มที่ และต้องการที่จะเรียนรู้ในเนื้อหานั้นๆอย่างมาก นักเรียนส่วนใหญ่มองว่า วิชาชีววิทยาเป็นวิชาที่ยากและต้องใช้สมองในการจดจำมาก จึงทำให้น่าเบื่อ แต่การสอนของครูในลักษณะนี้ช่วยทำให้ไม่น่าเบื่อและผู้เรียนามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆได้อีกด้วย ถือว่าเป็นการเทคนิคการสอนที่น่าสนใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสอนของครูและนักศึกษาครูในวิชาเอกวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย :tv15:
โดย ธนารักษ์ บุญกาญจน์ (2012-04-24 13:38:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีอีกวิธีหนึ่งที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการบูรณาการเข้ากับวิชาที่เป็นศิลปะ เคยจัดกิจกรรมแบบนี้ในชั้นเรียนบ้างแต่ไม่บ่อยนัก นักเรียนกระตือรือร้นและให้ความร่วมมือดี แต่นักเรียนที่โรงเรียนครึ่งหนึ่งเป็นเด็กชนเผ่า พูดภาษาไทยไม่ค่อยชัด ก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบ สนุกสนานทั้งครูและนักเรียน เปิดเทอมใหม่นี้คงต้องนำวิธีการสอนแบบนี้ไปใช้ให้มากขึ้น
โดย กฤษณา เจริญไชย (2012-04-24 16:24:28) [แสดงความคิดเห็น]
การแสดงทางวิทยาศาสตร์เป็นเทคนิคหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน เนื่องจากเป็นการทำงานของประสาทสัมผัส ที่มาก จะทำให้เกิดการเรียนรู้และจดจำ ไม่น่าเบื่อ วิชากชีววิทยาเป็นเนื้อหาบรรยายเป็นส่วนใหญ่ หากให้นักเรียนท่องจำ นั่งฟัง จะทำให้เกิดความเบื่อหน่าย ไม่สนุกในการเรียนเท่าที่ควรจะเป็น ครูจึงต้องใช้ศิลป์ในการหลอกล่อ ละครก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ฝึกกระบวนการคิด ทำให้พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงได้เป็นอย่างดีคะ น่าสนใจมากเลยทีเดียว :tv15:
โดย ปทุมรัตน์ อาวุโสสกุล (2012-04-25 22:43:38) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องชีวะคือชีวิต อ.ประไพ สุขประเสริฐ
จากการชม มีเทคนิคการสอนชีววิทยาให้นักเรียนเข้าใจง่ายๆ โดยให้นักเรียนแสดง เป็นละครวิทยาศาสตร์ ทำให้จดจำเนื้อหาผ่านประสาทสัมผัสอื่นๆ เพราะวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิชาที่เด็ก ๆ มักจะมองไม่เห็นภาพเป็นรูปธรรม วิชาชีวะบ้างครั้งไม่สามารถทดลองได้เพราะเป็นระบบเกี่ยวกับภายใน จึงต้องทำอย่างไรก็ได้ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ และจำได้ วิชาชีวะเป็นวิชาที่น่าง่วง และเด็กไม่ให้ความสนใจ โดยเฉพาะเด็กผู้ชาย แต่จากการชม ครูพยายามป้อมคำถามต่าง ๆ ให้นักเรียนเกิดการคิดตามด้วย ถือว่าดีมากค่ะ
โดย นิรมล รอดไพ (2012-05-09 06:54:54) [แสดงความคิดเห็น]
อีกวิธีหนึ่งที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการบูรณาการเข้ากับวิชาที่เป็นศิลปะ เคยจัดกิจกรรมแบบนี้ในชั้นเรียนบ้างแต่ไม่บ่อยนัก นักเรียนกระตือรือร้นและให้ความร่วมมือดี แต่นักเรียนที่โรงเรียนครึ่งหนึ่งเป็นเด็กชนเผ่า พูดภาษาไทยไม่ค่อยชัด ก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบ สนุกสนานทั้งครูและนักเรียน เปิดเทอมใหม่นี้คงต้องนำวิธีการสอนแบบนี้ไปใช้ให้มากขึ้น เป็น
เทคนิคการสอนที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และเกิดการจำได้อย่างลึกซึ่ง เพราะได้ลงมือปฏิบัติ ดีใจแทนเด็กๆที่มีโอกาสได้เรียนรู้กับเทคนิคการสอนของคุณครู ชอบการสอนที่ช่วยให้เด็กไม่เบื่อ ได้ความรู้ มีความสุข สนุกสนาน และมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เหมาะสมที่จะสอนเนื้อหาที่เป็นนามธรรมให้นักเรียนเข้าใจ จำได้ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ก่อนจะสื่อสารเนื้อหาให้ผู้อื่นเข้าใจตรงกับความต้องการ ครูประเมินผลได้ในทันทีที่นักเรียนแสดงจบ
โดย นงเยาว์ จิตต์ภักดี (2012-05-12 10:13:56) [แสดงความคิดเห็น]
ครูประไพใช้เทคนิคการสอนที่น่าสนใจ มีกระบวนการที่ฝึกกระบวนการคิด ทำให้พัฒนาทักษะการคิดนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน มีเทคนิคการสอนที่เราเรียกว่า จดจำเนื้อหาผ่านประสาทสัมผัส ที่เรารู้จักครคือ ละครในชั้นเรียน โดยนักเรียนเป็นผู้สร้างบทเรียนผ่านละคร ในบทเรียนเรื่อง ฮอร์โมน ครูประไพใช้วิธีการสอนแบบสื่อการสอนผ่านภาพประกอบ ทำให้การเรียนรสอนสนุกสนาน น่าสนใจ และไม่น่าเบื่อ และช่วยให้นักเรียนเป็นคนที่กล้าคิด กล้าแสดงออก
โดย สุวรรณา แก้วมนต์ (2012-05-25 13:02:21) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยค่ะ
โดย พนิดา เพชรจวงจันทร์ (2012-07-11 12:05:03) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนของครูประไพ นับว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อนักเรียนโดยนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ได้แสดงบทบาทในเนื้อหาของวิชาชีววิทยาทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี และจดจำเนื้อหาในบทเรียนได้อย่างมั่นยำ นักเรียนเรียนรู้จากตำราเรียนด้วยความสุข เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนเรียนแล้วมีสุขในกิจกรรมนั้น ๆ นักเรียนใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการเรียนรู้ได้ครบถ้วน เป็นรูปแบบการสอนที่ดี ขอขอบคุณครูประไพไว้ ณ โอกาสนี้
โดย น้ำค้าง กิ่งก้าน (2012-09-19 21:02:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆ หลังจากที่ดิฉันได้ดูวิดีโอนี้ดิฉันได้ได้รับความรู้บางเรื่องที่ดิฉันยังไม่รู้ ครูประไพใช้เทคนิคการสอนที่น่าสนใจ มีการฝึกกระบวนการคิด ใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ :tv15: หลังจากที่ได้ดูได้วิดีโอนี้ ก้อเกิดความประทับใจ อยากที่จะติดตามผลงานของครูประไพต่อไป อยากให้ครูประไพมีกิจกรรมที่ดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาผลงานที่ดีแบบนี้ต่อไป... นางสาว วาสนา คงสบาย
โดย วาสนา คงสบาย (2014-02-23 23:16:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆ หลังจากที่ดิฉันได้ดูวิดีโอนี้ดิฉันได้ได้รับความรู้บางเรื่องที่ดิฉันยังไม่รู้ ครูประไพใช้เทคนิคการสอนที่น่าสนใจ มีการฝึกกระบวนการคิด ใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ :tv15: หลังจากที่ได้ดูได้วิดีโอนี้ ก้อเกิดความประทับใจ อยากที่จะติดตามผลงานของครูประไพต่อไป อยากให้ครูประไพมีกิจกรรมที่ดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาผลงานที่ดีแบบนี้ต่อไป... นางสาว วาสนา คงสบาย
โดย วาสนา คงสบาย (2014-02-23 23:17:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆ หลังจากที่ดิฉันได้ดูวิดีโอนี้ดิฉันได้ได้รับความรู้บางเรื่องที่ดิฉันยังไม่รู้ ครูประไพใช้เทคนิคการสอนที่น่าสนใจ มีการฝึกกระบวนการคิด ใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ :tv15: หลังจากที่ได้ดูได้วิดีโอนี้ ก้อเกิดความประทับใจ อยากที่จะติดตามผลงานของครูประไพต่อไป อยากให้ครูประไพมีกิจกรรมที่ดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาผลงานที่ดีแบบนี้ต่อไป... นางสาว วาสนา คงสบาย
โดย วาสนา คงสบาย (2014-02-23 23:17:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆ หลังจากที่ดิฉันได้ดูวิดีโอนี้ดิฉันได้ได้รับความรู้บางเรื่องที่ดิฉันยังไม่รู้ ครูประไพใช้เทคนิคการสอนที่น่าสนใจ มีการฝึกกระบวนการคิด ใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ :tv15: หลังจากที่ได้ดูได้วิดีโอนี้ ก้อเกิดความประทับใจ อยากที่จะติดตามผลงานของครูประไพต่อไป อยากให้ครูประไพมีกิจกรรมที่ดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาผลงานที่ดีแบบนี้ต่อไป... นางสาว วาสนา คงสบาย
โดย วาสนา คงสบาย (2014-02-23 23:17:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆ หลังจากที่ดิฉันได้ดูวิดีโอนี้ดิฉันได้ได้รับความรู้บางเรื่องที่ดิฉันยังไม่รู้ ครูประไพใช้เทคนิคการสอนที่น่าสนใจ มีการฝึกกระบวนการคิด ใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ :tv15: หลังจากที่ได้ดูได้วิดีโอนี้ ก้อเกิดความประทับใจ อยากที่จะติดตามผลงานของครูประไพต่อไป อยากให้ครูประไพมีกิจกรรมที่ดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาผลงานที่ดีแบบนี้ต่อไป... นางสาว วาสนา คงสบาย
โดย วาสนา คงสบาย (2014-02-23 23:17:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆ หลังจากที่ดิฉันได้ดูวิดีโอนี้ดิฉันได้ได้รับความรู้บางเรื่องที่ดิฉันยังไม่รู้ ครูประไพใช้เทคนิคการสอนที่น่าสนใจ มีการฝึกกระบวนการคิด ใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ :tv15: หลังจากที่ได้ดูได้วิดีโอนี้ ก้อเกิดความประทับใจ อยากที่จะติดตามผลงานของครูประไพต่อไป อยากให้ครูประไพมีกิจกรรมที่ดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาผลงานที่ดีแบบนี้ต่อไป... นางสาว วาสนา คงสบาย
โดย วาสนา คงสบาย (2014-02-23 23:17:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆ หลังจากที่ดิฉันได้ดูวิดีโอนี้ดิฉันได้ได้รับความรู้บางเรื่องที่ดิฉันยังไม่รู้ ครูประไพใช้เทคนิคการสอนที่น่าสนใจ มีการฝึกกระบวนการคิด ใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ :tv15: หลังจากที่ได้ดูได้วิดีโอนี้ ก้อเกิดความประทับใจ อยากที่จะติดตามผลงานของครูประไพต่อไป อยากให้ครูประไพมีกิจกรรมที่ดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาผลงานที่ดีแบบนี้ต่อไป... นางสาว วาสนา คงสบาย
โดย วาสนา คงสบาย (2014-02-23 23:17:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆ หลังจากที่ดิฉันได้ดูวิดีโอนี้ดิฉันได้ได้รับความรู้บางเรื่องที่ดิฉันยังไม่รู้ ครูประไพใช้เทคนิคการสอนที่น่าสนใจ มีการฝึกกระบวนการคิด ใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ :tv15: หลังจากที่ได้ดูได้วิดีโอนี้ ก้อเกิดความประทับใจ อยากที่จะติดตามผลงานของครูประไพต่อไป อยากให้ครูประไพมีกิจกรรมที่ดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาผลงานที่ดีแบบนี้ต่อไป... นางสาว วาสนา คงสบาย
โดย วาสนา คงสบาย (2014-02-23 23:17:25) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv