thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 8874
Rate :
 4.5
ความยาว : 13.58 นาที | Online : 2010-12-04  
    สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ อ. สุวารี พงศ์ธีรวรรณ รร.สุราษฎร์พิทยา (ฉบับเต็ม)  
    การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สิ่งหนึ่งที่ต้องปลูกฝังคือกระบวนการแสวงหาความรู้ อ.เฉลิมพร และ อ.สุวารี พงศ์ธีระวรรณ โรงเรียน สุราษฎร์พิทยา มีวิธีการที่จะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดนอกกรอบ ด้วยแนวคิด “ก้างปลาคู่ผู้พิชิต” และ “ทฤษฎีหมวก 6 ใบ” สอนให้นักเรียนคิดเป็น ตัดสินใจเป็น เพื่อสร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่น เป็นประโยชน์ในชีวิตจริง จนได้รับการยอมรับจากเวทีประกวดระดับนานาชาติ  
     
Share |
 
แผนการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้ แผนผังก้างปลาคู่ผู้พิชิต

พลังงานที่มองเห็นได้ ในวิชาฟิสิกส์ ตอน 1
Demonstrating Physics แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ครูอังกฤษสู่ครูไทย วิธีเตรียมบทเรียน เพื่อนำไปสอนในห้องเรียน เพิ่มเติม

Hard to teach เปลี่ยนยากให้เป็นง่าย อ. ประวิทย์ บึงสว่าง
เทคนิคการสอนวิชาเคมี ของ อาจารย์ ประวิทย์ บึงสว่าง ที่นำสื่อดิจิตอล มาประกอบกับเนื้อหาวิชาการ เพิ่มเติม

สนุกกับการเล่นเกมธาตุ คุณครูพรรณี ประยุง รร.ศึกษานารี
ชมการจัดการความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากธาตุในชีวิตประจำวัน และในด้านต่างๆ เพิ่มเติม

ประจุไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ครูขวัญภพ ไชยวิภาส รร.ราชวินิต มัธยม
ชมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ บอกวิธีการทำให้เกิดประจุไฟฟ้า และประจุไฟฟ้าบวก และลบ ทำความเข้าใจเรื่องตัวนำและฉนวน เพิ่มเติม

พ่อมดกอบวิทย์ สอนเรื่องสถานะของสาร คุณครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ รร.นนทรีวิทยา
เทคนิคการสอนที่กระตุ้นให้เด็ก มีส่วนร่วมกับการเรียนรู้อย่างเต็มที่ โดยใช้บทบาทสมมติเป็นพ่อมด ที่ร่ายคาถาพานักเรียนเข้าสู่ดินแดนแห่งเวทมนต์ เพื่อเรียนรู้ เรื่อง สถานะของสาร เพิ่มเติม

 
 
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมาก ผู้เรียนมีส่วนร่วม และส่งเสริมการคิด การวางแผน นับว่าเป้นแบบอย่างการสอนที่ยอดเยี่ยมค่ะ ขอชื่นชมท่านอาจารย์ทั้งสองค่ะ
โดย นางไพวัน ปาโส (2010-11-29 22:23:28) [แสดงความคิดเห็น]
ดูจากการสอนของคุณครูและผลจากการนำเสนอของนักเรียนแล้ว วิธีสอนที่ใช้ดูน่าสนใจมากเลยค่ะจะลองไปทำดูบ้างนะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะ :tv07:
โดย มนัญยา สายซอ (2012-09-23 15:41:54)
เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนได้ออกแบบการทดลองด้วยตนเองทำให้นักเรียนได้มีกระบวนการคิดที่ดี
โดย ปรียารัตน์ วงศ์ปาน (2012-11-04 11:05:24)
เป็นเทคนิคการสอน ที่ให้เด็กใช้ความคิดได้ดีเยี่ยมเลยค่ะ การให้ทดลอง ได้หาประสบการณ์ความรู้ด้วยตนเองนอกจากจะทำให้เขาได้พัฒนาด้านความคิดและทักษะแล้ว ยังเป็นการสอนที่สนุกและไม่น่าเบื่อด้วย
โดย นางสาวเบญญาภา สอนสุทธิ์ (2010-12-03 17:15:20) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบกิจกรรมแบบนี้ครับ ทำให้วิชาวิทยาศาสตร์ไม่น่าเบื่อ และเด็กนักเรียนได้มีความภูมิใจในผลงาน และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง นี่แหล่ะครับ inquiry จริงๆ
โดย สุทธิรักษ์ นิลาลาด (2010-12-29 17:00:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่น่าสนใจและน่่านำไปใช้ค่ะ
โดย ปริศรา บุตรการ (2011-01-12 22:15:13) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนดีมากๆ ครับ ทำให้นักเรียนกล้าคิด กล้านำเสนอ และยอมรับฟังความคิดเห็นซึ้งกันและกัน ดีมากๆ ครับ
โดย นพดล บุญภา (2011-01-15 14:31:01) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างเต็มศักยภาพ :tv03:
โดย สมนึก ศิลปวิศาล (2011-03-03 09:07:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการเรียนรู้ที่น่าสนใจและนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนครับ
โดย ณัฐพล พรมลี (2011-03-05 23:09:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการสอนที่ดีมากๆ เลยครับ แต่ก่อนคิดว่าทฤษฏีหมวก6 ใบ มันคืออะไรคิดว่า หมวกแต่ละใบแต่ละสี จะเป็นยังไง ก้างปลามาผสมกับหมวก 6 ใบ ซึ่งทั้งสองวิธีเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง โดยนำปัญหามาทำโครงงานของนักเรียนได้ทำให้เด็กนักเรียนเป็นคนมีเหตุผล ปัญหาคือเหตุ การแก้ปัญหาคือผล ทำให้เด็กนักเรียนมีการคิดที่เป็นระบบ กระบวนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ทำให้เด็กเกิดพื้นฐานของการทำงานวิจัย :tv17:
โดย ว่าที่ พ.ต. ธนัตถ์ เอมหยวก (2012-04-24 15:52:47)
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนได้เกิดกระบวนการคิดของนักเรียนอย่างแท้จริง
โดย อ.ดวงใจ โรงกลาง (2011-03-28 13:56:38) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากเลยครับ..จะลองเอาไปประยุกต์ดูนะครับ
โดย สมยศ เดชะ (2011-04-02 14:49:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดของนักเรียนดีมาก และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมมือกันทำงานค่ะ ขออนุญาตนำไปใช้กับนักเรียนนะคะ :tv15:
โดย นางสุรีย์ เตียศิริ (2011-04-19 12:50:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดของนักเรียนดีมาก และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมมือกันทำงานค่ะ ขออนุญาตนำไปใช้กับนักเรียนนะคะ :tv15:
โดย นางสุรีย์ เตียศิริ (2011-04-19 12:50:31) [แสดงความคิดเห็น]
การที่จะให้นักเรียนทำโครงงานได้นั้นนักเรียนก็ต้องมีกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดและแก้ปัญหา ดังนั้นการสอนโดยใช้แนวคิดก้างปลาและทฤษฎีหมวกใบนั้นถือได้ว่าเป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนเพื่อให้เป็นผู้คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น เมื่อนักเรียนมีทักษะเหล่านั้นแล้วก็จะสามารถทำโครงงานได้ และเมื่อนักเรียนได้ทำโครงงานแล้วนักเรียนก็จะได้อะไรมากกว่าแค่การชนะ การได้ถ้วยรางวัล แต่นักเรียนจะได้รู้จักการเรียนรูปแบบใหม่ที่ตนประสบความสำเร็จด้วยตัวเองโดยครูเป็นแค่ที่ปรึกษา ทำให้นักเรียนก็รู้สึกภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง ดังนั้นควรมีเรื่องแบบนี้นำเสนอเรื่อยๆ เพราะเป็นเรื่องที่ดีอีกเรื่องหนึ่ง
โดย อาซิ ดราแม (2011-06-03 10:56:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะนำมาใช้เพราะที่พบมาการทำโครงงานส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกิดขึ้นตลอดเวลาในขณะที่ทำ บางครั้งนักเรียนที่ทำโครงงานก็เริ่มท้อแท้และรู้สึกว่ายากกับเรื่องที่ทำ ขอบคุณอาจารย์ที่ได้นำเทคนิคดีดีให้ได้ชมและจะได้นำการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์มาเปิดให้เด็กได้ชมและจะคอยกระตุ้นให้เด็กได้รู้ว่าการทำโครงงานไม่ยากอย่างที่เขาคิด
โดย กรรณิการ์ ภัทรชื่นดำรงกุล (2011-06-03 12:09:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะนำมาใช้เพราะที่พบมาการทำโครงงานส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกิดขึ้นตลอดเวลาในขณะที่ทำ บางครั้งนักเรียนที่ทำโครงงานก็เริ่มท้อแท้และรู้สึกว่ายากกับเรื่องที่ทำ ขอบคุณอาจารย์ที่ได้นำเทคนิคดีดีให้ได้ชมและจะได้นำการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์มาเปิดให้เด็กได้ชมและจะคอยกระตุ้นให้เด็กได้รู้ว่าการทำโครงงานไม่ยากอย่างที่เขาคิด
โดย กรรณิการ์ ภัทรชื่นดำรงกุล (2011-06-03 12:09:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการใช้รูปแบบการสอนที่ดีมากๆ เลยครับ เป็นการใช้รูปแบบของก้างปลามาผสมกับหมวก 6 ใบ ได้อย่างลงตัวมากๆ ซึ่งทั้งสองวิธีเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง ปัญหาในการทำโครงงานของนักเรียนนั้นคือการที่นักเรียนมีความคิดที่ไม่เป็นระบบจึงทำให้คิดหัวข้อไม่ออกและไม่สามารถทำโครงงานนั้นได้ แต่การใช้ก้างปลาทำให้เด็กนักเรียนได้คิดถึงปัญหาต่างๆ สาเหตุของปัญหาที่มีมากมาย ผลที่จะเกิดขึ้นจากปัญหา และนำปัญหานั้นมาหาทางแก้ไขเป็นข้อ และนำไปเข้าสู่ระบบการคิดแบบหมวกหกใบ ทำให้เด็กนักเรียนมีการคิดที่เป็นระบบ มีขั้นตอน จึงทำให้โครงงานของนักเรียนทำสำเร็จได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
โดย วุฒิพงศ์ หอมหวล (2011-06-28 17:25:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดทำรูปแบบการสอนที่ดีมากเลยค่ะ เพราะในวิชาวิทยาศาสตร์มีการทำโครงงานและนักเรียนส่วนใหญ่จะคิดว่าการทำโครงงานเป็นอะไรที่ยากและซับซ้อน ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นทำโครงงานยัง ไม่มีแนวทาง ซึ่งการนำแนวคิดก้างปลาคู่ และทฤษฎีหมวก 6 ใบ มาใช้ในการทำโครงงานวิทยาศาตร์ สามารถทำให้นักเรียนไม่รู้สึกว่าการทำโครงงานเป็นเรื่องที่ยากจนเกินไปและไม่น่าเบื่ออีกด้วย นอกเหนือจากนี้แล้วยังช่วยกระตุ้นกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนแต่ละคนได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะ
โดย สุชาวดี พูลภักดี (2011-06-29 23:23:46) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมกับแนวคิดผังก้างปลาคู่ที่นำมาใช้ในการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ทำให้นักเรียนคิดวิเคราะห์จนพบปัญหา สาเหตุและแนวทางแก้ไขในรูปโครงงานได้ ทำให้เด็กๆ มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ
โดย รุจิดา สุขใส (2011-06-30 10:30:51) [แสดงความคิดเห็น]
เรียน พี่สุวารี ที่เคารพ ครับ เสกสรร กาวินชัย แจ้ห่มวิทยา ลำปาง ครับ ชื่นชมมากกับความสามารถในการวิเคราะห์ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนโครงงานซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่สมบูรณ์และสำเร็จไปในตัวในการเรียนรู้ของนักเรียน ตัวอย่างจากวิดิทัศน์นี้ผมขออนุญาตนำไปปรับใช้กับโครงงานอาชีพ ที่ผมรับผิดชอบปฏิบัติงานสอนอยู่ หวังว่าจะได้เป็นอีกส่วนหนึ่งของความสำเร็จของนักเรียนของผม เผื่อว่าจะได้ประสบความสำเร็จไปอเมริกาเหมือนพี่ และนักเรียนที่แจ้ห่มจะได้รับเช่นกับที่สุราษฎ์พิทยาคมครับ
โดย เสกสรร กาวินชัย (2011-08-11 12:00:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทำให้เห็นแนวทางที่จะนำมาประยุกต์หรือปรับปรุงการเรียนการสอนในวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ เพราะปัญหาที่พบส่วนใหญ่นักเรียนไม่ทราบว่าจะเลือกทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในหัวข้อใด เมื่อได้ดูกิจกรรมการสอนแล้วทำให้เห็นแนวทางมากขึ้นและคิดว่าน่าจะใช้เป็นเทคนืิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนต่อไปได้
โดย ชัยวัฒน์ แก้วคล้ายขจรศิริ (2011-12-12 12:02:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนมีส่วนร่วม และส่งเสริมกระบวนการคิดมีการวางแผน นับว่าเป้นแบบอย่างการสอนที่เยี่ยม ขอชื่นชมท่านอาจารย์ทั้งสองช่วยให้นักเรียนได้แสดงความคิดกล้าแสดงออก
โดย สมาน ดอนชมไพร (2012-01-08 23:22:44) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดอย่างได้ผล น่าสนใจมากค่ะ ครูผู้สอนก็สวย บุคลิกดี พูดจาด้วยน้ำเสียงไพเราะ ชัดเจน น่าฟัง จัดกิจกรรมที่เป็นขั้นตอน ค่อยๆเป็น ค่อยๆ ไป มีทฤษฎีการสอน เทคนิควิธีการ ที่ดีมากค่ะ จะนำไปใช้ในการสอนบ้างค่ะ ขอบคุณที่เผยแพร่นะคะ
โดย ศุภร ไชยขันธ์ (2012-01-18 19:52:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเเนวทางที่ดีมากค่ะสามารถนำไปปรับใช้ได้กับหลายๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ค่ะ :tv02:
โดย สุวิมล สพฤกษ์ศรี (2012-02-05 16:14:17) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดทำรูปแบบการสอนที่ดีมากเลยค่ะ ทำให้เห็นแนวทางที่จะนำมาประยุกต์หรือปรับปรุงการเรียนการสอนในวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ เป็นอย่างดี ขอบคุณที่นำเสนอแนวทางดีๆแบบนี้นะคะ
โดย สุพรรณษา อินทพงค์ (2012-02-11 23:22:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมาก เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนมีส่วนร่วม และส่งเสริมการคิด การวางแผน นับว่าเป้นแบบอย่างการสอนที่ยอดเยี่ยมค่ะ ขอชื่นชมท่านอาจารย์ค่ะ
โดย ดวงเดือน พุกจอน (2012-02-20 14:18:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่เป็นระบบดี เคยใช้เทคนิคนี้เช่นกันแต่ต้องใจเย็นกับนักเรียนเป็นอย่างมาก เพราะนักเรียนมักไม่อยากคิด ขอบคุณมากค่ะ
โดย เกษณี ไทยจรรยา (2012-02-28 21:55:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากเลยค่ะ สามารถนำไปสอนเรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ เพราะโดยส่วนใหญ่เวลาสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรียนจะมองเป็นเรื่องที่ยาก หัวข้อเยอะ.แต่แนวทางการสอนโดยใช้ก้างปลาคู่และหมวก 6 ใบทำให้นักเรียนเข้าใจเรื่องที่จะศึกษามากขึ้น มองเห็นวิธีการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน นักเรียนสามารถนำไปดำเนินการทดลองได้ด้วยตนเอง โดยมีคุณครูเป็นผู้ชี้แนะแนวทาง และเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆให้นักเรียนได้เข้าใจเรื่องได้เชัดเจนยิ่งขึ้น ขอขอบคุณตัวอย่างการสอนที่ดีมากของอาจารย์ทั้งสองท่านมากค่ะ..และคุณครูจะนำไปใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนค่ะ
โดย อรัญญา อินทรชัย (2012-02-29 20:16:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนรู้ที่ใช้ได้จริงและเป็นเรื่องพิสูจน์ได้จากหลักสูตรครูที่ผมกำลังเรียน เห็นภาพและเข้าใจมากขึ้น ขอบคุณผู้จัดทำสื่อและตัวแทนสื่อทุกท่านนำสิ่งดีๆๆมาให้ :tv02: :tv02: :tv02: :tv02:
โดย พีรพล บงค์บุตร (2012-03-01 17:24:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการใช้รูปแบบของก้างปลามาผสมกับหมวก 6 ใบ ได้อย่างลงตัวมากๆ ซึ่งทั้งสองวิธีเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง ปัญหาในการทำโครงงานของนักเรียนนั้นคือการที่นักเรียนมีความคิดที่ไม่เป็นระบบจึงทำให้คิดหัวข้อไม่ออกและไม่สามารถทำโครงงานนั้นได้ แต่การใช้ก้างปลาทำให้เด็กนักเรียนได้คิดถึงปัญหาต่างๆ สาเหตุของปัญหาที่มีมากมาย ผลที่จะเกิดขึ้นจากปัญหา และนำปัญหานั้นมาหาทางแก้ไขเป็นข้อ และนำไปเข้าสู่ระบบการคิดแบบหมวกหกใบ ทำให้เด็กนักเรียนมีการคิดที่เป็นระบบ มีขั้นตอน
โดย บุญชัย ทรเทพ (2012-03-03 14:51:45) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สำคัญ ดิฉันคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องปลูกฝังคือกระบวนการแสวงหาความรู้ ซึ่งอาจารย์เฉลิมพร และ อาจารย์สุวารี พงศ์ธีระวรรณ โรงเรียน สุราษฎร์พิทยา นำวิธีการที่จะสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดนอกกรอบ ด้วยแนวคิด โ€œก้างปลาคู่ผู้พิชิตโ€ และ โ€œทฤษฎีหมวก 6 ใบโ€ สอนให้ผู้เรียนคิดเป็น ตัดสินใจเป็น เพื่อสร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่น เป็นประโยชน์ในชีวิตจริง แต่เนื่องจากดิฉันเป็นครูผู้สอนนักศึกษากศน.ซึ่งมีความแตกต่างในเรื่องปัจจัยทางรูปแบบการเรียน อาทิเช่น องค์ประกอบของผู้เรียน ซึ่งดิฉันขอความอนุเคราะห์อาจารย์ทั้งสองท่านในการแนะนำเทคนิคต่างๆในการสอนพื่อนำไปใช้กับผู้เรียนกศน เพราะวิชาวิทยาศาตร์ก็เป็นวิชาหนึ่งที่ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ำค่ะ
โดย ทัตติยา น้อยพิทักษ์ (2012-03-07 16:55:12) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ดิฉันได้ชมคลิปวีดีโอจากโทรทัศน์ครู เรื่องสอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ ของอาจารย์ สุวารี พงศ์ธีรวรรณโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ในฐานะที่ดิฉันเป็นนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ดิฉันรู้สึกชื่นชอบและประทับใจในคลิปวีดีโอนี้เป็นอย่างมาก เพราะเป็นคลิปวีดีที่ดิฉันสามารถนำความรู้ที่ได้จากการรับชมคลิปวีดีโอนี้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริงซึ่งดิฉันรู้สึกชื่นชมในตัวของอาจารย์ สุวารี พงศ์ธีรวรรณ เป็นอย่างมากเพราะอาจารย์มีกระบวนการสอนที่ดีมากซึ่งเป็นการนำรูปแบบของก้างปลากับหมวก 6 ใบมาใช้ร่วมกันในการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ได้อย่างลงตัวมากๆ เป็นวิธีการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ทำให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่ายและไม่รู้สึกว่าโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ยาก ซึ่งนอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการสอนที่ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิดและสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองและนอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นด้วย ทำให้นักเรียนรู้จักการวางแผนและมีการทำงานอย่างเป็นระบบขั้นตอน ซึ่งดิฉันขอขอบคุณอาจารย์ สุวารี พงศ์ธีรวรรณ เป็นอย่างมากที่นำเสนอวิธีการสอนดีๆแบบนี้ให้ได้รับชม นอกจากนี้คลิปวีดีโอจากโทรทัศน์ครูนี้ยังมีประโยชน์ต่อตัวดิฉันในอนาคตอีกด้วยเพราะทำให้ดิฉันสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนในอนาคตได้ และดิฉันขอขอบคุณโทรทัศน์ครูที่นำเสนอสิ่งดีๆที่ให้ดิฉันได้รับชมและดิฉันอยากให้มีสิ่งๆแบบนี้มานำเสนออีกต่อไป
โดย เพชรดา อาจขาว (2012-03-09 15:42:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการใช้รูปแบบการสอนที่ดีมากๆ เลยครับ เป็นการใช้รูปแบบของก้างปลามาผสมกับหมวก 6 ใบ ได้อย่างลงตัวมากๆ ซึ่งทั้งสองวิธีเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง ปัญหาในการทำโครงงานของนักเรียนนั้นคือการที่นักเรียนมีความคิดที่ไม่เป็นระบบจึงทำให้คิดหัวข้อไม่ออกและไม่สามารถทำโครงงานนั้นได้ แต่การใช้ก้างปลาทำให้เด็กนักเรียนได้คิดถึงปัญหาต่างๆ สาเหตุของปัญหาที่มีมากมาย ผลที่จะเกิดขึ้นจากปัญหา และนำปัญหานั้นมาหาทางแก้ไขเป็นข้อ และนำไปเข้าสู่ระบบการคิดแบบหมวกหกใบ ทำให้เด็กนักเรียนมีการคิดที่เป็นระบบ มีขั้นตอน จึงทำให้โครงงานของนักเรียนทำสำเร็จได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน :tv01: :tv01:
โดย สิทธิชัย แก้วอุบล (2012-03-09 16:43:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้มีความคิดริ่เริ่มสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย ไม่เฉพาะเจาะจงเรื่องบางเรื่อง
โดย บุญส่ง จันทร (2012-03-30 11:37:57) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณอาจารย์สุวารี มากค่ะ ได้เจอตัวจริงอาจารย์ที่เมืองทองธานี งานศิลปหัตกรรมระดับชาติ เมื่อวันที่ 25 มกราคม ที่ผ่านมา เห็นโครงงานวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนของอาจารย์นำเสนอแล้ว นึกถึงกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดรับกันจนนักเรียนมีแนวคิด สามารถทำโครงงานได้ด้วยตนเอง และรู้ลึกรู้จริง นั่นคือผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบนี้นี่เอง ประทับใจมากค่ะ นักเรียนสามารถให้คำตอบแก่ครูที่ไปถาม และในบางมุมที่คุณครูไม่รู้จักนักเรียนสามารถที่จะความรู้ได้ เด็กได้นำวิธีการนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์จนครูเกิดการเรียนรู้จากนักเรียนแล้วค่ะ ครูกับนักเรียนเกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนระหว่างกันได้ ถือว่า สุดยอดของเด็กไทย ขอบคุณอาจารย์มากนะคะขอบคุณแทนนักเรียนด้วย ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์เช่นนี้ จะนำไปเป็นแนวทางและปรับใช้เพื่อสอนนักเรียนค่ะ
โดย จรรยา ชินฝั่น (2012-03-30 12:22:15) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณคะ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดมากๆ โดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ครูผู้สอนมีการศึกษาหาความรู้และเตรียมการสอนเป็นอย่างดี จากที่ผ่านมาถ้าถามคำถามนักเรียนที่มีการคิดวิเคราะห์ นักเรียนบางคนจะไม่สามารถตอบคำถามหรือปัญหานั้นได้ นับว่าเป็นวิดีโอที่เป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนมากๆเลยคะ โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะต้องใช้กระบวนการคิดต่างๆ ถ้านักเรียนสามารถเข้าใจคอนเว็ปของกระบวนการคิด การเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยคะ ขอบคุณค่ะ
โดย แพรวนภา โสภา (2012-03-30 13:00:00) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปวีดีโอการสอนโครงงาน ปกติแล้วเด็กที่ไม่เคยเรียนโครงงานหรือทำโครงงานเด็กๆส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าการทำโครงงานเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ต้องหาข้อมูลอ้างอิงเยอะแยะ และต้องทำรายงานรูปเล่มอีก แล้วจะทำเรื่องอะไร และคิดแต่ว่าการทำโครงงานจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องวิทยาศาสตร์เท่านั้น ครูที่ปรึกษาก็ต้องเป็นครูที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์เท่่านั้น กว่าจะอธิบายให้เข้าใจและให้ทดลองทำโครงงานหน้าเดียวก็แทบแย่ (ที่ที่สอนนะคะที่แย่) เด็กบางคนไม่มีพื้นฐานการทำโครงงานเลย แต่พอไ้รับชมการสอนของอาจารย์สุวารี แล้วทำให้มีกำลังใจที่จะสอนโครงงานขึ้นมากเลยคะ่
โดย เดือนดารา แสวงพรรค (2012-03-30 15:56:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการใช้รูปแบบการสอนที่ดีมาก เป็นการใช้รูปแบบของก้างปลามาผสมกับหมวก 6 ใบ ได้อย่างลงตัวมากๆ ซึ่งทั้งสองวิธีเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง ซึ่งนอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการสอนที่ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิดและสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองและนอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นด้วย ทำให้นักเรียนรู้จักการวางแผนและมีการทำงานอย่างเป็นระบบขั้นตอน นักเรียนไม่รู้สึกว่าการทำโครงงานเป็นเรื่องที่ยากจนเกินไปและไม่น่าเบื่อ
โดย วันวิสาข์ บุญมี (2012-03-30 19:04:14) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สิ่งหนึ่งที่ต้องปลูกฝังคือกระบวนการแสวงหาความรู้วิธีการที่จะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดนอกกรอบ ด้วยแนวคิด โ€œก้างปลาคู่ผู้พิชิตโ€ และ โ€œทฤษฎีหมวก 6 ใบโ€ สอนให้นักเรียนคิดเป็น ตัดสินใจเป็น เพื่อสร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่น เป็นประโยชน์ในชีวิตจริง คุณครูนำทฤษฎีมาจับกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีมากค่ะ เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราและน่าสนใจมากค่ะ ขอบคุณคุณครูและโทรทัศน์ครูมากค่ะ

:tv18:
โดย กชพร อินจันทร์ (2012-03-31 07:57:38) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันได้รับชมคลิปวิดีโอการสอนแบบโครงงานของอาจารย์สุวารีแล้วอาจารย์เก่งมากเลยค่ะชื่นชอบอาจารย์มากสมกับการเป็นครูยุคใหม่จริงๆดิฉันเป็นครูสอนฟิสิกส์ค่ะส่วนมากก็เน้นเนื้อหามุ่งสู่การสอบเข้าเรียนต่อไม่คุ้นเคยกับการทำโครงงานมากและนักเรียนก็ไม่ค่อยอยากจะคิดพอครูให้ไปคิดโครงงานนักเรียนก็บอกว่ายากคิดไม่ได้ครูก็ไม่สามารถกระต้นเด็กได้มากเพราะไม่เคยทำมาก่อนพอดิฉันได้เป็นสมาชิกโทรทัศน์ครูดิฉันก็พบว่าการสอนโครงงานไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปขอบคุณมากค่ะ
โดย บุญสนอง สิรินันทเกตุ (2012-03-31 12:57:08) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือกระบวนการคิดและนักเรียนเป็นศูนย์กลาง การนำเอารูปแบบของก้างปลามาผสมกับหมวก 6 ใบ จึงเป็นวิธีการสอนที่ดีมาก ทำให้เด็กไม่เบื่อ ขณะเดียวกันก็ทำให้เด็กเกิดกระบวนการคิด รู้จักคิดอย่างเป็นระบบ ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชมในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สุวารี พงศ์ธีรวรรณและจะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดกับเด็กให้มากที่สุด
:tv17: :tv15:
โดย วันเพ็ญ บุญทา (2012-03-31 18:20:51) [แสดงความคิดเห็น]
สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สิ่งหนึ่งที่ต้องปลูกฝังคือกระบวนการแสวงหาความรู้ สอนให้นักเรียนรู้จักคิดนอกกรอบ ถามคำถามนักเรียนที่มีการคิดวิเคราะห์ โดยนำเอารูปแบบของก้างปลามาผสมกับหมวก 6 ใบ สอนให้นักเรียนคิดเป็น และแก้ปัญหา ทำให้นักเรียนรู้จักการวางแผนและมีการทำงานอย่างเป็นระบบขั้นตอน นักเรียนระดมสมองในการทำงาน เป็นการสร้างกระบวนการคิดด้วยตนเอง สร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่น และเป็นประโยชน์ในชีวิตจริง เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากค่ะ
โดย กัลยา สุวรรณา (2012-04-01 15:30:20) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจมากเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดที่รอบคอบสามารถเชื่อมโยงความคิดในลักษณะต่างๆได้เป็นอย่างดี การออกแบบการทดลองที่น่าสนใจโดยเฉพาะเป็นความคิดของนักเรียนเอง ทำให้ผู้เรียนมีทักษะในกระบวนการคิดขั้นสูงมากยิ่งขึ้น อันนำไปสู่ความสำเร็จของกระบวนการเรียนการสอน หรือการจัดทำโครงงานมีความภาคภูมิใจในตนเองเห็นคุณค่าและตระหนักในคุณค่าของตนเอง ทำให้่ผู้เรียนอยากมีส่วนร่วมในการหาคำตอบทางวิทยาศาสตร์ อยากสืบเสาะความรู้ด้วยตนเองซึ่งนับว่าเป็นหัวใจของวิทยาศาสตร์ มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนมากยิ่งขึ้น สมดังเป็นเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ :tv15:
โดย ปวัน ศรีสนิท (2012-04-01 16:51:48) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ศึกษา เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดอย่างได้ผล เป็นการใช้รูปแบบของก้างปลามาผสมกับหมวก 6 ใบ ได้อย่างลงตัวมากๆ ซึ่งทั้งสองวิธีเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง ปัญหาในการทำโครงงานของนักเรียนนั้นคือการที่นักเรียนมีความคิดที่ไม่เป็นระบบ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สิ่งหนึ่งที่ต้องปลูกฝังคือกระบวนการแสวงหาความรู้วิธีการที่จะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดนอกกรอบ ด้วยแนวคิด เป็นการจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนได้เกิดกระบวนการคิดของนักเรียนอย่างแท้จริง
โดย ยุทธภูมิ สอนวิสัย (2012-04-02 02:54:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะ ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางเน้นทักษะกระบวนการคิดด้วยแนวคิดก้างปลาคู่ผู้พิชิตและทฤษฎีหมวก 6 ใบมาผสมกัน แล้วออกมาเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ ซึ่งโดยปกติแล้วนักเรียนนั้นจะคิดออกมาไม่ค่อยเป็นระบบแต่เมื่อใช้รูปแบบการสอนแบบนี้ทำให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็นด้วยแนวคิดและกระบวนการของนักเรียนเอง นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนได้เกิดกระบวนการคิด เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะ
โดย ธนพร ไม้กลาง (2012-04-02 07:49:38) [แสดงความคิดเห็น]
จากโทรทัศน์ครู เรื่องสอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ ของอาจารย์ สุวารี พงศ์ธีรวรรณโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ทำให้ทรายถึงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนให้เห็นจริงและปฎิบัติให้เกิดผลจริง ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ การสอนที่ครูเป็นคนช่วยชี้แนะและส่งเสริมและเป็นกำลังใจให้เป็นการสอนที่ดีมาก ดีใจที่มีครูที่เป็นต้นแบบดี ๆๆๆๆๆ ให้กับเพื่อนครูทั่วไป เพราะครูบ้างท่านยังไม่รู้ว่าจะจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้ผู้เรียนเกิดความรู้เกิดทักษะได้จิง
โดย พรทิพย์ ฐีตะธรรมานนท์ (2012-04-02 10:05:53) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมรายการในหัวข้อสอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ ทำให้ได้รับทราบแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่ อ.สุวารี นำมาใช้ จัดการเรียนรู้ ซึ่งทั้งเทคนิคผังก้างปลาและเทคนิคหมวก 6 ใบ สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย นักเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกันอภิปรายเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหาโดยใช้ผังก้างปลาช่วยในการวิเคราะห์ และสามารถออกแบบการทดลองการทำโครงงานโดยลดความขัดแย้งภายในกลุ่มและได้เค้าโครงการทำโครงงานที่มีคุณภาพ ที่สำคัญนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและได้พัฒนาการกระบวนการคิด การแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์
โดย สิโรตม์ บุญเลิศ (2012-04-02 14:58:44) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการใช้รูปแบบของก้างปลามาผสมกับหมวก 6 ใบ ได้อย่างลงตัวมากๆ ซึ่งทั้งสองวิธีเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง ปัญหาในการทำโครงงานของนักเรียนนั้นคือการที่นักเรียนมีความคิดที่ไม่เป็นระบบจึงทำให้คิดหัวข้อไม่ออกและไม่สามารถทำโครงงานนั้นได้ แต่การใช้ก้างปลาทำให้เด็กนักเรียนได้คิดถึงปัญหาต่างๆ สาเหตุของปัญหาที่มีมากมาย ผลที่จะเกิดขึ้นจากปัญหา และนำปัญหานั้นมาหาทางแก้ไขเป็นข้อ และนำไปเข้าสู่ระบบการคิดแบบหมวกหกใบ ทำให้เด็กนักเรียนมีการคิดที่เป็นระบบ มีขั้นตอน จึงทำให้โครงงานของนักเรียนทำสำเร็จได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนคะ
โดย กรุณา ละประโคน (2012-04-02 16:00:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะนำมาใช้เพราะที่พบมาการทำโครงงานส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกิดขึ้นตลอดเวลาในขณะที่ทำ บางครั้งนักเรียนที่ทำโครงงานก็เริ่มท้อแท้และรู้สึกว่ายากกับเรื่องที่ทำ ขอบคุณอาจารย์ที่ได้นำเทคนิคดีดีให้ได้ชมและจะได้นำการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์มาเปิดให้เด็กได้ชมและจะคอยกระตุ้นให้เด็กได้รู้ว่าการทำโครงงานไม่ยากอย่างที่เขาคิด เพราะฉะนั้นเทคนคิดวิธีที่เข้าใจง่ายเป็นสิ่งที่สำคัญของการทำให้นกัเรียนได้แสดงศํกยภาพของตนเองออกมา
โดย กัลญา อินทะพาท (2012-04-02 20:21:13) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณคุณครูค่ะ น่าชื่นชมและประทับใจมากๆค่ะ เคยได้ยินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบหมวก 6 ใบมาบ้างแต่ไม่เคยได้เอาไปทดลองใช้เลยค่ะ เห็นกระบวนการในวีดีโอที่อาจารย์ใช้สอนแล้ว เกิดภาพเห็นจริง นักเรียนได้คิด วิเคราะห์ นักเรียนได้ค้นหาคำตอบ แสวงหาความรู้ด้วยตนเองเกิดความรู้ที่คงทนถาวร นอกจากนี้ยังทำให้นักเรียนได้กระตือรือร้น อยากที่จะเรียนรู้ เห็นแบบนี้แล้วดิฉันจะลองนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนในปีการศึกษาหน้าค่ะ ขอบคุณคุณครูอีกครั้ง ขอบคุณค่ะ :tv15:
โดย ณัฏฐณิชา โพธิ์งาม (2012-04-03 13:55:26) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้แผนผังก้างและการสอนโดยใช้หมวก 6 ใบ จัดเป็นเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์อีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจ นักเรียนได้คิดเองตั้งแต่เริ่มต้น ได้อภิปรายกันภายในกลุ่ม ได้แสดงความคิดเห็นและช่วยกันตัดสินใจ จะเห็นได้ว่านักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เกือบครบทุกทักษะ ตั้งแต่การสังเกต ไปจนกระทั่งการลงข้อสรุป ถ้าทำได้ทุก ๆ ชั่วโมงถือว่า เป็นการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมาก แต่ด้วยเวลาอันจำกัดในแต่ละชั่วโมง ถ้าเป็น ม. ปลาย ต้องมีความรู้วิชาการเยอะ ๆ อาจต้องใช้วิธีนี้นาน ๆ ครั้ง โดยเฉพาะชั่วโมงที่มี Lab หรือใช้สอนนักเรียนที่เรียนโครงงานวิทยาศาสตร์
โดย บัวลอย อุ่นนันกาศ (2012-04-04 15:33:59) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบจังเลยครับ ชอบทั้ง 2 กระบวนการเลย ทั้งก้างปลา และทฤษฎีหมวก 6 ใบ เห็นได้เลยว่านักเรียนทำงานเป็นกระบวนการจนกระทั่งประสบความสำเร็จ และทำให้นักเรียนเกิดผลงานที่พวกเขาภูมิใจ ขอชื่นชมคุณครูนะครับ มองเห็นนักเรียนแล้วก็มีความสุขมาก การเรียนไม่ได้ถูกจำกัดให้อยู่ในเฉพาะหนังสือ ประสบการณ์ตรงเท่านั้นที่จะทำให้เขาจดจำด้วยความเข้าใจและเมื่อเรียนในระดับที่สูงขึ้นไป เขาก็จะมีความต้องการที่จะวิจัยในเชิงลึกยิ่งขึ้น
โดย สิปป์แสง สุขผล (2012-04-04 16:50:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ดีมาก ๆ เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ตลอดจนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ช่วยทำให้เพื่อนครูได้เห็น และได้เข้าใจว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่ใคร ๆ มักคิดว่าทำได้ยาก ไม่ใช้สิ่งที่ยากจนเกินความสามารถของครู แถมยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี และมีประสิทธิภาพอีกด้วย โดยการใช้แผนภูมิก้างปลาและเทคนิคการสอนโดยใช้หมวก 6 ใบ ซึ่งจัดเป็นเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจอีกวิธีหนึ่ง
โดย หทัยชนก ง๊ะสมัน (2012-04-05 14:18:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอน ที่ให้เด็กใช้ความคิดได้ดีเยี่ยมเลยค่ะ การให้ทดลอง ได้หาประสบการณ์ความรู้ด้วยตนเองนอกจากจะทำให้เขาได้พัฒนาด้านความคิดและทักษะแล้ว ยังเป็นการสอนที่สนุกและไม่น่าเบื่อด้วย ชอบกิจกรรมแบบนี้ค่ะทำให้วิชาวิทยาศาสตร์ไม่น่าเบื่อ และเด็กนักเรียนได้มีความภูมิใจในผลงาน และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะนำมาใช้เพราะที่พบมาการทำโครงงานส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกิดขึ้นตลอดเวลาในขณะที่ทำ
โดย พิกุลแก้ว รวยทรัพย์ (2012-04-05 20:48:55) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้เทคการสอนโครงงานโดยใช้แผนผังการสอนแบบก้างปลาเป็นการสอนให้นักเรียนฝึกใช้กระบวนการคิดเลือกปัญหาในการทำโครงงาน โดยการเลือกปัญหาที่สนใจในจะศึกษา แล้วหาสาเหตุของปัญหาโดยการระดมสมองหาสาเหตุก็จะได้ผังก้างปลาตัวที่หนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีการหาสาเหตุที่มีระบบทำให้นักเรียนมีแนวทางของการคิดในการเลือกปัญหาในการทำโครงงานที่เข้าใจง่ายขึ้น เมื่อได้สาเหตุของปัญหาแล้ว ก็ระดมความคิดอีกเพื่อเลือกสาเหตุที่สนใจ และแนวทางแก้ปัญหาในแผนผังก้างปลาตัวที่สอง จากนั้นใช้เทคการเลือกหัวข้อที่เหมาะสมโดยใช้เทคหมวกหกใบในการตัดสินใจเลือกหัวข้อโครงงานที่น่าจะทำได้สำเร็จ ถือเป็นวิธีการสอนให้นักเรียนเกิดโครงงานที่น่าสนใจในการนำไปสอนนักเรียน
โดย สำเริง สุวาท (2012-04-07 11:00:33) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมดีวีดีเรื่องสอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ ของครูเฉลิมพร และครูสุวารี พงศ์ธีระวรรณ โรงเรียน สุราษฎร์พิทยา ซึ่งจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยปลูกฝังกระบวนการแสวงหาความรู้ สอนให้นักเรียนรู้จักคิดนอกกรอบ ด้วยแนวคิด โ€œก้างปลาคู่ผู้พิชิตโ€ และ โ€œทฤษฎีหมวก 6 ใบโ€ สอนให้นักเรียนคิดเป็น ตัดสินใจเป็น โดยมีวิธีการคิดเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อสร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง เป็นวิธีการที่ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากโครงงานที่ร่วมกันศึกษาตามที่แต่ละกลุ่มสนใจและสามารถนำเสนอให้เพื่อนๆ ได้เห็นถึงสิ่งที่พวกเขาค้นพบ ชื่นชมในวิธีการของคุณครูทั้งสองท่าน ซึ่งคิดว่าคงจะนำแนวทางของคุณครูมาใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดให้กับเด็กๆบ้าง ขอบคุณโทรทัศน์ครูที่มีสิ่งดีๆ มาแบ่งปัน
โดย สมคิด จ้อยสำเภา (2012-04-07 20:46:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการใช้รูปแบบของก้างปลาคู่มาผสมกับหมวก 6 ใบได้อย่างลงตัว ซึ่งทั้งสองวิธีเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง ปัญหาในการทำโครงงานของนักเรียนนั่นคือการที่นักเรียนมีความคิดที่ไม่เป็นระบบจึงทำให้คิดหัวข้อไม่ออกและไม่สามารถทำโครงงานนั้นได้ แต่การใช้ก้างปลาทำให้เด็กนักเรียนได้คิดถึงปัญหาต่างๆ สาเหตุของปัญหาที่มีมากมาย ผลที่จะเกิดขึ้นจากปัญหา และนำปัญหานั้นมาหาทางแก้ไขเป็นข้อๆ และนำไปเข้าสู่ระบบการคิดแบบหมวก6 ใบ ทำให้นักเรียนมีการคิดที่เป็นระบบ มีกระบวนการที่ชัดเจน
โดย อนัญญา เรืองเพ็ง (2012-04-08 23:44:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนการคิดกับโครงงานวิทยาศาสตร์นอกกรอบที่ดีมากเลยค่ะ ชมแล้วอยากจะนำกลับไปสอนเด็กๆที่โรงเรียน เพราะเวลาเราได้ยินคำว่าโครงงานวิทยาศาสตร์ เด็กๆมักจะไม่อยากเรียนแล้วยิ่งเป็นนักเรียนในระดับประถมจะต้องปูพื้นฐานให้นักเรียนอย่างมากเลยค่ะ แต่วิธีการสอนที่ได้ชมนี้ทำให้ง่ายต่อการศึกษาของเด็กๆ อีกทั้งยังเป็นการฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างง่าย นักเรียนจะได้ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม มีการแสดงความคิดเห็นถึงหัวข้อต่างๆ การสอนทั้งสองวิธีนี้จะทำให้คุณครูและนักเรียนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างชัดเจนค่ะ
โดย อรัญญา อินทรชัย (2012-04-09 10:42:53) [แสดงความคิดเห็น]
ผมชอบทฤษฏีหมวก6 ใบนะครับเวลาเรียนเวลาเข้าากลุ่มเนี้ยสนุกแน่นนอนเพราะมันต้องคิดว่า หมวกแต่ละใบแต่ละสี จะเป็นยังไง ปัญ หา อุปสรรค ต่างๆนานา ของการทำงาน ทำโครงงาน เป็นวิธีการที่ดีมากๆเลยนะครับ ส่วนในความคิดของผม ถ้าเราเพิ่มกระบวนการทำโครงงานให้เข้มข้นขึ้น ยกโครงงาน=งานวิจัย เพราะผมมองว่ามันก็คืออันเดียวกัน ในอนาคตผมว่า เราก็เรียกโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นวิจัยวิทยาศาสตร์ มันจะทำให้เด็กเกิดพื้นฐานและความเข้าใจอันดีต่อการทำงานวิจัย ในระดับอุดมศึกาาต่อไป (ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ) ใครเห็นต่างก็ชี้แน่ะด้วยจ้า
โดย ภาณุพงศ์ ลาภเกิน (2012-04-11 00:19:39) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของอ.เฉลิมพร และ อ.สุวารี พงศ์ธีระวรรณ เป็นแนวคิดในการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่ดีมาก เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ โดยมีวิธีการที่จะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดด้วยแนวคิด โ€œก้างปลาคู่ผู้พิชิตโ€ และ โ€œทฤษฎีหมวก 6 ใบโ€ ทำให้นักเรียนคิดเป็น ตัดสินใจเป็น ได้แสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม หลาย ๆ ด้าน เล็งเห็นถึงจุดเด่นและจุดด้อย หาแนวทางสรุปผลที่ดีที่สุดในการทำโครงงาน มีการตัดสินเพื่อสร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เป็นการนำเสนอการเรียนการสอนที่ดีให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการในการคิดและนำกระบวนการวิทยาศาสตร์มาร่วมประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนยอดจริง ๆ ค่ะ
โดย อัปสร ศิลปาจารย์ (2012-04-11 16:06:52) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการคิดของอ.เฉลิมพรและอ.สุวารี โดยใช้ก้างปลาคู่พิชิตและทฤษฏีหมวก 6ใบ เป็นแนวคิดที่น่าสนใจ ทำให้นักเรียนได้แนววิธีการคิดที่เป็นขั้นตอนมีกระบวนการนักเรียนได้ช่วยกันอภิปรายแสดงการคิดเห็นกันภายในกลุ่มทำให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เห็นความสำคัญของที่จะทำ ลักษณะของการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ทำให้นักเรียนเห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ช่วยกันคิดช่วยกันทำจะทำให้งานนั้นสนุกมากขึ้นค่ะ
โดย อรพินท์ ชื่นชอบ (2012-04-12 13:27:25) [แสดงความคิดเห็น]
ในการจัดการเรียนการสอน ในวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ของผมนั้น เกิดปัญหามากที่สุดคือนักเรียนมีแนวความคิดไม่เป็นไปในทางเดียวกันเกิดการทะเลาะและละทิ้งงานแต่หลังจากได้ดู การจัดการเรียนการสอน โดยใช้เทคนิคก้างปลาคู่ผู้พิชิต และทฤษฎีหมวก 6 ใบ โดยแต่ก่อนผมคิดว่าเทคนิคหมวก 6 ใบไม่น่าจะมาใช้กับการเรียนรู้ในสาระวิทยาศาสตร์ได้ คิดว่าน่าจะเป็นเทคนิคของสาระสังคมมากกว่า หลังจากได้ดูโทรทัศน์ครูตอนนี้แล้วผมรู้สึกได้รับความรู้ขึ้นมากเลยที่เดียวขอขอบคุณมากครับ
โดย พิภัช สุขประเสริฐ (2012-04-12 16:50:02) [แสดงความคิดเห็น]
กระผมเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนเสสะเวชวิทยาเมื่อได้รับชมโทรทัศน์ครูตอน โ€œสอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบโ€ โดยท่านอาจารย์สุวารี พงศ์ธีระวรรณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สิ่งหนึ่งที่ต้องปลูกฝังคือกระบวนการแสวงหาความรู้ โดยมีวิธีการสอนให้นักเรียนรู้จักคิดนอกกรอบ ด้วยแนวคิด โ€œปลาคู่ผู้พิชิตโ€ และโ€œทฤษฎีหมวก6ใบโ€ สอนให้นักเรียนคิดเป็น ตัดสินใจเป็น เพื่อสร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่น เป็นประโยชน์ในชีวิตจริง จนได้รับการยอมรับจากเวทีประกวดระดับนานาชาติ ทำให้กระผมเกิดแรงบันดาลที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพเน้นกระบวนการคิดและกระบวนการกลุ่มโครงงานเป็นสำคัญ
โดย วิชัย-ลิขิตพรรักษ์ (2012-04-14 00:03:59) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมโทรทัศน์ครู ตอน สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ เป็นการใช้รูปแบบของก้างปลาคู่มาผสมกับหมวก 6 ใบ เป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนเพื่อให้เป็นผู้คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น เมื่อนักเรียนมีทักษะเหล่านั้นแล้วก็จะสามารถทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ เช่น คิดกำหนดปัญหาของเรื่องที่จะทำโครงงาน หาสาเหตุของปัญหาแล้ว ก็ระดมความคิดอีกเพื่อเลือกสาเหตุที่สนใจ และแนวทางแก้ปัญหาในแผนผังก้างปลาตัวที่สอง จากนั้นใช้เทคการเลือกหัวข้อที่เหมาะสมโดยใช้เทคหมวกหกใบในการตัดสินใจเลือกหัวข้อโครงงานที่น่าจะทำได้สำเร็จ ถือเป็นวิธีการสอนที่ดีมาก
โดย จิตราพร เนียมจ้อย (2012-04-14 10:33:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ดีมาก ๆ เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ตลอดจนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ช่วยทำให้เพื่อนครูได้เห็น และได้เข้าใจว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่ใคร ๆ มักคิดว่าทำได้ยาก ไม่ใช้สิ่งที่ยากจนเกินความสามารถของครู แถมยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี และมีประสิทธิภาพอีกด้วย โดยการใช้แผนภูมิก้างปลาและเทคนิคการสอนโดยใช้หมวก 6 ใบ ซึ่งจัดเป็นเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจอีกวิธีหนึ่ง
โดย ธนกานต์ พุ่มเงิน (2012-04-16 22:28:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะ ดิฉันสอนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แต่ปัญหาที่หนักใจมากอย่างหนึ่งก็คือการสอนให้นักเรียนรู้จักคิด ซึ่งไม่ค่อยประสบผลสำเร็จสักเท่าไหร่ แต่จากที่ได้ชมโทรทัศน์ครูตอนนี้แล้ว ทำให้ดิฉันเกิดแรงบันดาลใจและแนวคิดในการที่จะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดและนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของเค้า ซึ่งดูๆแล้วไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินความสามารถของนักเรียนเหล่านั้นเลย
โดย ญาณิกา ลาประวัติ (2012-04-17 21:54:30) [แสดงความคิดเห็น]
:tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:จากการชมโทรทัศน์ครู สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบด้วยแนวคิดก้างปลาคู่ผู้พิชิตและทฤษฎีหมวก 6 ใบของคุณครูสุวารีและคุณครูเฉลิมพร พงศ์ธีรวรรณ ขอชมว่าเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากๆซึ่งครูวิทย์ท่านอื่นๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ รวมทั้งตัวดิฉันด้วยซึ่งมีปัญหามากในการสอนให้เด็กคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น โดยเฉพาะการคิดหัวเรื่องที่จะทำโครงงาน แต่เมื่อดูวิธีการของคุณครูสุวารีแล้วคิดว่าเปิดเทอมนี้จะมีแนวคิดที่จะสอนให้นักเรียนคิดเป็นทำเป็นได้มากขึ้นอย่างแน่นอน ขอบคุณค่ะ
โดย บุญเรือน ปุรินทรภิบาล (2012-04-18 23:04:28) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมโทรทัศน์ครู ตอน สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ เป็นการใช้รูปแบบของก้างปลาคู่มาผสมกับหมวก 6 ใบเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีดีมาก เป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนเพื่อให้เป็นผู้คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น เมื่อนักเรียนมีทักษะเหล่านั้นแล้วก็จะสามารถทำนำองค์ความรู้มาจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ เช่น คิดกำหนดปัญหาของเรื่องที่จะทำโครงงาน หาสาเหตุของปัญหาแล้ว ก็ระดมความคิดอีกเพื่อเลือกสาเหตุที่สนใจ และแนวทางแก้ปัญหาในแผนผังก้างปลาตัวที่สอง จากนั้นใช้เทคการเลือกหัวข้อที่เหมาะสมโดยใช้เทคหมวกหกใบในการตัดสินใจเลือกหัวข้อโครงงาน และจะทำให้การทำงานของเด็กเป็นไปอย่างมีระบบ และในท่ีสุดก็จะได้ชิ้นงานท่ีมีคุณภาพ
โดย สุภาภรณ์ ถาวร (2012-04-20 14:40:08) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้รูปแบบการสอนที่ดีมากๆ เลยครับ เป็นการใช้รูปแบบของก้างปลามาผสมกับหมวก 6 ใบ ได้อย่างลงตัวมากๆ ซึ่งทั้งสองวิธีเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง ปัญหาในการทำโครงงานของนักเรียนนั้นคือการที่นักเรียนมีความคิดที่ไม่เป็นระบบจึงทำให้คิดหัวข้อไม่ออกและไม่สามารถทำโครงงานนั้นได้ แต่การใช้ก้างปลาทำให้เด็กนักเรียนได้คิดถึงปัญหาต่างๆ สาเหตุของปัญหาที่มีมากมาย ผลที่จะเกิดขึ้นจากปัญหา และนำปัญหานั้นมาหาทางแก้ไขเป็นข้อ และนำไปเข้าสู่ระบบการคิดแบบหมวกหกใบ ทำให้เด็กนักเรียนมีการคิดที่เป็นระบบ มีขั้นตอน จึงทำให้โครงงานของนักเรียนทำสำเร็จได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนข้าพเจ้าเห็ด้วยกับข้อความข้างต้นอย่างยิ่งและได้แนวทางการสอนตามที่ได้ดูและได้ดูความคิดเห็นดังกล่าวคิดว่าจะนำไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในการทำโครงงานขออนุญาตเรียนแบบบ้างนะคะซึ่งคงไม่ดีถึงต้นแบบแต่จะพยายามทำค่ะขอขอบคุณ :tv14:
โดย ผานิต เทศนา (2012-04-21 22:58:14) [แสดงความคิดเห็น]
จากการสอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบทำให้ได้รับทราบแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่ ครูสุวารี นำมาใช้จัดการเรียนรู้ ทั้งเทคนิคผังก้างปลา และเทคนิคหมวก 6 ใบ สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย นักเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกันอภิปรายเพื่อวิเคราะห์ปัญหาได้ และค้นหาสาเหตุของปัญหาโดยใช้ผังก้างปลาช่วยในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ไปในตัวและสามารถออกแบบการทดลองการทำโครงงานโดยลดความขัดแย้งภายในกลุ่มและได้เค้าโครงงานที่มีคุณภาพ ที่สำคัญนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและได้พัฒนาการกระบวนการคิดและนำไปสู่ การแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง
โดย สันติ พันธุ์ชัย (2012-04-22 09:50:52) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้แผนผังก้างปลาและการสอนโดยใช้หมวก 6 ใบ จัดเป็นเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์อีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจ นักเรียนได้คิดเองตั้งแต่เริ่มต้น ได้อภิปรายกันภายในกลุ่ม ได้แสดงความคิดเห็นและช่วยกันตัดสินใจ จะเห็นได้ว่านักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เกือบครบทุกทักษะ ตั้งแต่การสังเกต ไปจนกระทั่งการลงข้อสรุป ถ้าทำได้ทุก ๆ ชั่วโมงถือว่า เป็นการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมาก แต่ด้วยเวลาอันจำกัดในแต่ละชั่วโมง ถ้าเป็น ม. ปลาย ต้องมีความรู้วิชาการเยอะ ๆ อาจต้องใช้วิธีนี้นาน ๆ ครั้ง โดยเฉพาะชั่วโมงที่มี Lab หรือใช้สอนนักเรียนที่เรียนโครงงานวิทยาศาสตร์
โดย ลักขณา เหง้าละคร (2012-04-23 10:23:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการสอนที่ดีมากๆ เลยครับ แต่ก่อนคิดว่าทฤษฏีหมวก6 ใบ มันคืออะไรคิดว่า หมวกแต่ละใบแต่ละสี จะเป็นยังไง ก้างปลามาผสมกับหมวก 6 ใบ ซึ่งทั้งสองวิธีเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง โดยนำปัญหามาทำโครงงานของนักเรียนได้ทำให้เด็กนักเรียนเป็นคนมีเหตุผล ปัญหาคือเหตุ การแก้ปัญหาคือผล ทำให้เด็กนักเรียนมีการคิดที่เป็นระบบ กระบวนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ทำให้เด็กเกิดพื้นฐานของการทำงานวิจัย :tv15:
โดย ว่าที่ พ.ต. ธนัตถ์ เอมหยวก (2012-04-25 11:42:21) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้เทคนิคสอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ อ. สุวารี พงศ์ธีรวรรณ รร.สุราษฎร์พิทยา (ฉบับเต็ม)
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สิ่งหนึ่งที่ต้องปลูกฝังคือกระบวนการแสวงหาความรู้ อ.เฉลิมพร และ อ.สุวารี พงศ์ธีระวรรณ โรงเรียน สุราษฎร์พิทยา มีวิธีการที่จะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดนอกกรอบ ด้วยแนวคิด โ€œก้างปลาคู่ผู้พิชิตโ€ และ โ€œทฤษฎีหมวก 6 ใบโ€ สอนให้นักเรียนคิดเป็น ตัดสินใจเป็น เพื่อสร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ที่ครูนำไปใช้ในการสอนโครงงานได้ป็นอย่างดี นักเรียนเข้าใจเป็นประโยชน์ที่จะทำโครงงานง่ายขึ้น
โดย นิภา สีสุกใส (2012-04-27 15:12:41) [แสดงความคิดเห็น]
สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากเลยค่ะ สามารถนำไปสอนเรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ เพราะโดยส่วนใหญ่เวลาสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรียนจะมองเป็นเรื่องที่ยาก หัวข้อเยอะ.แต่แนวทางการสอนโดยใช้ก้างปลาคู่และหมวก 6 ใบทำให้นักเรียนเข้าใจเรื่องที่จะศึกษามากขึ้น มองเห็นวิธีการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน นักเรียนสามารถนำไปดำเนินการทดลองได้ด้วยตนเอง โดยมีคุณครูเป็นผู้ชี้แนะแนวทาง และเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆให้นักเรียนได้เข้าใจเรื่องได้เชัดเจนยิ่งขึ้น ขอขอบคุณตัวอย่างการสอนที่ดีมากของอาจารย์ทั้งสองท่านมากค่ะ..และคุณครูจะนำไปใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียน
โดย กุหลาบ ยอดปานันท์ (2012-04-28 12:26:17) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่มยมมากครับทั้งสองท่านที่บูรณาการการสอนคิดโดยใช้แผนผังก้างปลาคู่และเทคนิคหมวก 6 ใบ ซึ่งมีขั้นตอนชัดเจนทำให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดแก้ปัญหาต่างๆ ขอนำเทคนิคนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงงาน นักเรียนน่าจะมีวิธีคิดและสร้างความรู้ได้ดวยตนเองมากขึ้น นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น
โดย ศิริวุฒิ บัวสมาน (2012-04-30 16:50:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีเยี่ยมมากๆ นักเรียนได้รับความสนใจจริงๆ กระตุ้นให้นักเรียนมีทักษะตามกระบวนการทางวิทย์ :tv02:
โดย สมหวัง สุทธิโยธา (2012-05-02 13:26:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการใช้รูปแบบการสอนที่ดีมาก เป็นการใช้รูปแบบของก้างปลามาผสมกับหมวก 6 ใบ ได้อย่างดีซึ่งทั้งสองวิธีเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง ปัญหาในการทำโครงงานของนักเรียนนั้นคือการที่นักเรียนมีความคิดที่ไม่เป็นระบบจึงทำให้คิดหัวข้อไม่ออกและไม่สามารถทำโครงงานนั้นได้ แต่การใช้ก้างปลาทำให้เด็กนักเรียนได้คิดถึงปัญหาต่างๆ สาเหตุของปัญหาที่มีมากมาย ผลที่จะเกิดขึ้นจากปัญหา และนำปัญหานั้นมาหาทางแก้ไขเป็นข้อ และนำไปเข้าสู่ระบบการคิดแบบหมวกหกใบ ทำให้เด็กนักเรียนมีการคิดที่เป็นระบบ มีขั้นตอน จึงทำให้โครงงานของนักเรียนทำสำเร็จได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบ
โดย นฤมล กิจสกุณี (2012-05-02 17:08:47) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้ของอาจารย์เฉลิมพร และอาจารย์สุเป็นการใช้รูปแบบการสอนที่ดีมาก เป็นการใช้รูปแบบของก้างปลามาผสมกับหมวก 6 ใบ ได้อย่างดีซึ่งทั้งสองวิธีเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง ปัญหาในการทำโครงงานของนักเรียนนั้นคือการที่นักเรียนมีความคิดที่ไม่เป็นระบบจึงทำให้คิดหัวข้อไม่ออกและไม่สามารถทำโครงงานนั้นได้ แต่การใช้ก้างปลาทำให้เด็กนักเรียนได้คิดถึงปัญหาต่างๆ สาเหตุของปัญหาที่มีมากมาย ผลที่จะเกิดขึ้นจากปัญหา และนำปัญหานั้นมาหาทางแก้ไขเป็นข้อ และนำไปเข้าสู่ระบบการคิดแบบหมวกหกใบ ทำให้เด็กนักเรียนมีการคิดที่เป็นระบบ มีขั้นตอน จึงทำให้โครงงานของนักเรียนทำสำเร็จได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบ
วารี
โดย พิชญาภรณ์ เชษฐสิงห์ (2012-05-04 08:58:24) [แสดงความคิดเห็น]
สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ อ. สุวารี พงศ์ธีรวรรณ รร.สุราษฎร์พิทยา (ฉบับเต็ม)
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สิ่งหนึ่งที่ต้องปลูกฝังคือกระบวนการแสวงหาความรู้ อ.เฉลิมพร และ อ.สุวารี พงศ์ธีระวรรณ โรงเรียน สุราษฎร์พิทยา มีวิธีการที่จะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดนอกกรอบ ด้วยแนวคิด โ€œก้างปลาคู่ผู้พิชิตโ€ และ โ€œทฤษฎีหมวก 6 ใบโ€ สอนให้นักเรียนคิดเป็น ตัดสินใจเป็น เพื่อสร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่น เป็นประโยชน์ในชีวิตจริง และเป็นตัวอย่างที่ดีในการเรียนการสอนสำหรับครูขอขอบคุณและขอชื่นชมค่ะนี่ดูรอบสองแล้วนะคะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ผานิต เทศนา (2012-05-04 16:00:43) [แสดงความคิดเห็น]
ขออนุญาตนำแผนไปประยุกต์ใช้นะครับ ขอบพระคุณมากๆ ครับ
โดย ศิริวุฒิ บัวสมาน (2012-05-06 22:58:33) [แสดงความคิดเห็น]
จากการศึกษาแนวการสอนการคิดนอกกรอบ โดยใช้ก้างปลาคู่ผู้พิชิต มาเป็นแนวทางการสอนนั้นให้ความคิดที่แปลกใหม่ ต่อครูผู้ชมเป็นอย่างมาก ซึ่งถือว่าให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างจริงจัง ครูผู้ชมยังไม่ค่อยเข้าใจกระบวนการสอนปลาคู่ผู้พิชิตเท่าไรนัก แต่การสอนทฤษฎีหมวกหกใบ นั้นครูผู้สอนมีความเข้าใจดีแบบชัดแจ๋วเลย การสอนหมวกหกใบโดยการแสดงให้เห็นกระบวนการนั้น บอกเลยว่าดูแล้วเข้าใจง่ายๆ และถือว่าการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องปลูกฝังคือกระบวนการแสวงหาความรู้ หรือวิธีการที่จะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดนอกกรอบ ด้วยแนวคิด โ€œก้างปลาคู่ผู้พิชิตโ€ และ โ€œทฤษฎีหมวก 6 ใบโ€ สอนให้นักเรียนคิดเป็น ตัดสินใจเป็น เพื่อสร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้จริง จนได้รับการยอมระดับสังคม
โดย ทัศนีย์ ธารานาถ (2012-05-08 14:15:13) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมตอนนี้ทำให้ได้แนวความคิดในการนำไปประยุกต์ใช้ได้ดี นักเรียนเกิดทักษะอย่างเห็นได้ชัดเจน เป้นการสอนที่เน้นผุ้เรียนเป็นสำคัญทำให้ผุ้เรียนสนุกที่จะคิดในการทำโครงงาน การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สิ่งหนึ่งที่ต้องปลูกฝังคือกระบวนการแสวงหาความรู้ มีวิธีการที่จะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดนอกกรอบ ด้วยแนวคิด โ€œก้างปลาคู่ผู้พิชิตโ€ และ โ€œทฤษฎีหมวก 6 ใบโ€ สอนให้นักเรียนคิดเป็น ตัดสินใจเป็น เพื่อสร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่น เป็นประโยชน์ในชีวิตจริง จนได้รับการยอมรับจากเวทีประกวดระดับนานาชาติ
โดย นิภาพร เรือนแก้ว (2012-05-08 15:00:40) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้ทฤษฎีหมวกหกใบ จัดเป็นวิธีการสอนวิทยาศาสตร์อีกแบบหนึ่ง การใช้รูปแบบของก้างปลามาผสมกับหมวก 6 ใบ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทำให้ผู้เรียนไม่เบื่อ ซึ่งมีขั้นตอนชัดเจนทำให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดแก้ปัญหาต่างๆ นักเรียนได้คิดเองตั้งแต่เริ่มต้น ได้อภิปรายกันภายในกลุ่ม ได้แสดงความคิดเห็นและช่วยกันตัดสินใจ จะเห็นได้ว่านักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เกือบครบทุกทักษะ ตั้งแต่การสังเกต ไปจนกระทั่งการลงข้อสรุป เป็นวิธีสอนที่ดีที่สุดอีกแบบหนึ่งที่ครูวิทยาศาสตร์ควรนำไปใช้
โดย อัจฉรา เฉลียวศิลป์ (2012-05-08 15:09:08) [แสดงความคิดเห็น]
สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ อ. สุวารี พงศ์ธีรวรรณ รร.สุราษฎร์พิทยา (ฉบับเต็ม)
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สิ่งหนึ่งที่ต้องปลูกฝังคือกระบวนการแสวงหาความรู้ อ.เฉลิมพร และ อ.สุวารี พงศ์ธีระวรรณ โรงเรียน สุราษฎร์พิทยา มีวิธีการที่จะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดนอกกรอบ ด้วยแนวคิด โ€œก้างปลาคู่ผู้พิชิตโ€ และ โ€œทฤษฎีหมวก 6 ใบโ€ สอนให้นักเรียนคิดเป็น ตัดสินใจเป็น เพื่อสร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่น เป็นประโยชน์ในชีวิตจริง จนได้รับการยอมรับจากเวทีประกวดระดับนานาชาติ
โดย ศิริวัฒน์ พุดทอง (2012-05-08 23:36:48) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้รูปแบบของก้างปลามาผสมกับหมวก 6 ใบ ได้อย่างลงตัวมากๆ ซึ่งทั้งสองวิธีเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง ปัญหาในการทำโครงงานของนักเรียนนั้นคือการที่นักเรียนมีความคิดที่ไม่เป็นระบบจึงทำให้คิดหัวข้อไม่ออกและไม่สามารถทำโครงงานนั้นได้ แต่การใช้ก้างปลาทำให้เด็กนักเรียนได้คิดถึงปัญหาต่างๆ สาเหตุของปัญหาที่มีมากมาย ผลที่จะเกิดขึ้นจากปัญหา และนำปัญหานั้นมาหาทางแก้ไขเป็นข้อ และนำไปเข้าสู่ระบบการคิดแบบหมวกหกใบ ทำให้เด็กนักเรียนมีการคิดที่เป็นระบบ มีขั้นตอน จึงทำให้โครงงานของนักเรียนทำสำเร็จได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน นอกจากนี้ยังเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดที่เป็นระบบ คิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น :tv18: :tv18: :tv18:
โดย ดวงตา พิพุธวัฒน์ (2012-05-09 13:50:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการใช้รูปแบบการสอนที่ดี ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ การสอนทั้งสองวิธีเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง ปัญหาในการทำโครงงานของนักเรียน โดยนำปัญหามาทำโครงงานของนักเรียนได้ทำให้เด็กนักเรียนเป็นคนมีเหตุผล นักเรียนรู้จักการแก้ปัญหา และนำทักษะทางกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ การสอนของครูที่นำกระบวนการสอนแบบต่างมาสอนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดย มีการพิสูจน์สิ่งต่างๆด้วยระบวนการวิทยาศาสตร์ และทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จริง และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย หับเสาะ บิลหลี (2012-05-09 20:01:57) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการสอนที่เยี่ยมมากคะ เพราะการใช้รูปแบบของก้างปลามาผสมกับหมวก 6 ใบ ทั้งสองวิธีเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง ปัญหาในการทำโครงงานของนักเรียนนั้นคือการที่นักเรียนมีความคิดที่ไม่เป็นระบบจึงทำให้คิดหัวข้อไม่ออกและไม่สามารถทำโครงงานนั้นได้ แต่การใช้ก้างปลาทำให้เด็กนักเรียนได้คิดถึงปัญหาต่างๆ สาเหตุของปัญหาที่มีมากมาย ผลที่จะเกิดขึ้นจากปัญหา และนำปัญหานั้นมาหาทางแก้ไขเป็นข้อ และนำไปเข้าสู่ระบบการคิดแบบหมวกหกใบ ทำให้เด็กนักเรียนมีการคิดที่เป็นระบบ มีขั้นตอน จึงทำให้โครงงานของนักเรียนสำเร็จได้ ขอชื่นชมในเทคนิคการสอนของอาจารย์และขออนุญาตนำไปใช้สอนนักเรียนบ้างนะคะ
โดย สุปราณี ขจรวงศ์ศรี (2012-05-12 22:42:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการสอนที่เยี่ยมมากคะ เพราะการใช้รูปแบบของก้างปลามาผสมกับหมวก 6 ใบ ทั้งสองวิธีเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง ปัญหาในการทำโครงงานของนักเรียนนั้นคือการที่นักเรียนมีความคิดที่ไม่เป็นระบบจึงทำให้คิดหัวข้อไม่ออกและไม่สามารถทำโครงงานนั้นได้ แต่การใช้ก้างปลาทำให้เด็กนักเรียนได้คิดถึงปัญหาต่างๆ สาเหตุของปัญหาที่มีมากมาย ผลที่จะเกิดขึ้นจากปัญหา และนำปัญหานั้นมาหาทางแก้ไขเป็นข้อ และนำไปเข้าสู่ระบบการคิดแบบหมวกหกใบ ทำให้เด็กนักเรียนมีการคิดที่เป็นระบบ มีขั้นตอน จึงทำให้โครงงานของนักเรียนสำเร็จได้ ขอชื่นชมในเทคนิคการสอนของอาจารย์และขออนุญาตนำไปใช้สอนนักเรียนบ้างนะคะ
โดย สุปราณี ขจรวงศ์ศรี (2012-05-12 22:51:45) [แสดงความคิดเห็น]
วีดีโอสอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ อ. สุวารี พงศ์ธีรวรรณ เป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะว่าการสอนนักเรียนโดยใช้โครงงานมาเป้นตัวช่วยในการเรียนการสอนจะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้โดยการค้นหาคำตอบด้วยตัวเองโดยที่มีครูคอยให้คำชี้แนะแนวทางในการเรียนให้ และการเรียนแบบโครงงาน ยังสามารถใช้ทฤษฎีต่างๆเข้ามาใช้ในการอธิบายได้เช่นการใช่ทฤษฎีก้างปลา ทฤษฎีหมวก 6 ใบ มาใช้อธิบายผลของโครงงานที่เกิดขึ้นได้อย่างเข้าใจ
โดย อาซิ ดราแม (2012-05-13 16:21:19) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมากเลยครับ เป็นการใช้รูปแบบการสอนที่ดีมาก เป็นการใช้รูปแบบของก้างปลามาผสมกับหมวก 6 ใบ ได้อย่างลงตัวมากๆ ซึ่งทั้งสองวิธีเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง ซึ่งนอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการสอนที่ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิดและสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองและนอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นด้วย ทำให้นักเรียนรู้จักการวางแผนและมีการทำงานอย่างเป็นระบบขั้นตอน นักเรียนไม่รู้สึกว่าการทำโครงงานเป็นเรื่องที่ยากจนเกินไปและไม่น่าเบื่อ :tv09:
โดย สาโรจน์ จ้องสละ (2012-05-14 11:59:15) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนคิดเป็นที่น่าสนใจมากค่ะ เป็นแนวทางที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนได้รู้จักคิด และนำมามาสู่การลงมือปฏิบัติตามที่คิดวิเคราะห์รอบด้านด้วยเทคนิคหมวก 6 ใบ และขออนุญาตนำไปใช้บ้างนะคะ
โดย นงนุช พัฒน์ทอง (2012-05-16 14:24:47) [แสดงความคิดเห็น]
จัดเป็นเทคนิคการสอนที่น่าสนใจวิธีหนึ่ง ที่ส่งเสริมทักษะการคิดนอกกรอบ โดยใช้ทฤษฎีที่สำคัญ 2 ทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน นั่นคือการใช้แผนภูมิก้างปลา กับทฤษฎีหมวก 6 ใบ ซึ่งทำให้ได้รับทราบแนวคิดบการจัดการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการสอนที่ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิดหาปัญหา สาเหตุของปัญหา วิธีแก้ปัญหาโดยการวิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสม ที่สำคัญที่สุดก็คือสามารถนำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดทั้งการนำระบบการคิดที่หลากหลาย คิดเป็นระบบมีขั้นตอน ผลงานที่เกิดขึ้นจึงเกิดจากแนวความคิดของนักเรียน เป็นองค์ความรู้ที่เกิดใหม่อย่างภาคภูมืิิใจ
โดย สุขสันต์ สำราญจิตต์ (2012-05-19 22:28:10) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อก่อนดิฉันเคยได้ศึกษาเรื่องหมวก 6 ใบ ดิฉันคิดว่ามันเข้าใจยากแต่พอมาดูคลิปวีดิโอของครูสุวารี พงศ์ธีรวรรณ เลยเริ่มเข้าใจและคิดว่ามันสามารถนำมาใช้ได้กับนักเรียนเป็นอย่างดี และคูรสุวารี พงศ์ธีรวรรณ ก็สามารถที่จะใช้ทฤษฏีนี้ได้เป็นอย่างดี และผู้เรียนเองก็เกิดการเรียนได้พัฒนาทักษะ เรียนรู้อย่างเป็นระบบ คิดเป็นแก้ปัญหาเป็น และสามารถใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญทำให้นักเรียนอยากเรียนรู้รักในการทำโครงงานและสนุกในการเรียนวิทยาศาสตร์
โดย มณฑา ปานทองคำ (2012-05-21 14:13:05) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนได้คิดแก้ปัญหาและฝึกปฏิบัติค้วยตนเองและฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องดีมาก
โดย สุนทรี วัฒนพันธุ์ (2012-05-22 15:13:33) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมสื่อโทรทัศน์เรื่องเป็นแนวมีวิธีการที่จะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดนอกกรอบ ด้วยแนวคิด โดยก้างปลาคู่ผู้พิชิต และ ทฤษฎีหมวก 6 ใบ จงมุ่งหมายคือให้ผู้เรียนคิดเป็น ตัดสินใจเป็น เพื่อสร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่น เป็นประโยชน์ในชีวิตจริง เป็นวธีการที่อีกวธีหนึ่งเป็นรูปแบบการสอนที่เยี่ยมมาก เพราะการใช้รูปแบบของก้างปลามาผสมกับหมวก 6 ใบ ทั้งสองวิธีเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง ปัญหาในการทำโครงงานของนักเรียนนั้นคือการที่นักเรียนมีความคิดที่ไม่เป็นระบบจึงทำให้คิดหัวข้อไม่ออกและไม่สามารถทำโครงงานนั้นได้ แต่การใช้ก้างปลาทำให้เด็กนักเรียนได้คิดถึงปัญหาต่างๆ สาเหตุของปัญหาที่มีมากมาย ผลที่จะเกิดขึ้นจากปัญหา และนำปัญหานั้นมาหาทางแก้ไขเป็นข้อ และนำไปเข้าสู่ระบบการคิดแบบหมวกหกใบ ทำให้เด็กนักเรียนมีการคิดที่เป็นระบบ มีขั้นตอน จึงทำให้โครงงานของนักเรียนสำเร็จได้
โดย ดิฐธิเดช แจ้งคต (2012-05-27 11:19:30) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมสื่อโทรทัศน์เรื่องเป็นแนวมีวิธีการที่จะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดนอกกรอบ ด้วยแนวคิด โดยก้างปลาคู่ผู้พิชิต และ ทฤษฎีหมวก 6 ใบ จงมุ่งหมายคือให้ผู้เรียนคิดเป็น ตัดสินใจเป็น เพื่อสร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่น เป็นประโยชน์ในชีวิตจริง เป็นวธีการที่อีกวธีหนึ่งเป็นรูปแบบการสอนที่เยี่ยมมาก เพราะการใช้รูปแบบของก้างปลามาผสมกับหมวก 6 ใบ ทั้งสองวิธีเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง ปัญหาในการทำโครงงานของนักเรียนนั้นคือการที่นักเรียนมีความคิดที่ไม่เป็นระบบจึงทำให้คิดหัวข้อไม่ออกและไม่สามารถทำโครงงานนั้นได้ แต่การใช้ก้างปลาทำให้เด็กนักเรียนได้คิดถึงปัญหาต่างๆ สาเหตุของปัญหาที่มีมากมาย ผลที่จะเกิดขึ้นจากปัญหา และนำปัญหานั้นมาหาทางแก้ไขเป็นข้อ และนำไปเข้าสู่ระบบการคิดแบบหมวกหกใบ ทำให้เด็กนักเรียนมีการคิดที่เป็นระบบ มีขั้นตอน จึงทำให้โครงงานของนักเรียนสำเร็จได้ :tv02:
โดย ดิฐธิเดช แจ้งคต (2012-05-27 11:19:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมาก เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนมีส่วนร่วม และส่งเสริมการคิด การวางแผน
โดย รุ้งเพ็ชร สีลิ้นจี่ (2012-05-27 13:57:20) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมโทรทัศน์ครู ตอน สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ เป็นการใช้รูปแบบของก้างปลาคู่มาผสมกับหมวก 6 ใบเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีดีมาก เป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนเพื่อให้เป็นผู้คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น เมื่อนักเรียนมีทักษะเหล่านั้นแล้วก็จะสามารถทำนำองค์ความรู้มาจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ เช่น คิดกำหนดปัญหาของเรื่องที่จะทำโครงงาน หาสาเหตุของปัญหาแล้ว ก็ระดมความคิดอีกเพื่อเลือกสาเหตุที่สนใจ และแนวทางแก้ปัญหาในแผนผังก้างปลาตัวที่สอง จากนั้นใช้เทคการเลือกหัวข้อที่เหมาะสมโดยใช้เทคหมวกหกใบในการตัดสินใจเลือกหัวข้อโครงงาน และจะทำให้การทำงานของเด็กเป็นไปอย่างมีระบบ และในท่ีสุดก็จะได้ชิ้นงานท่ีมีคุณภาพ
โดย กรุณา ละประโคน (2012-05-30 10:12:36) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาก เป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้ฝึกผู้เรียนให้คิด ให้เลือกประเด็นในการทำโครงงาน การออกแบบการทดลอง การสอนของคุณครูยังไได้นำเทคนิคหมวก 6 ใบมาใช้ในการสอนโดยมีการวางระบบเช่นหมวกสีขาวเป็นเรื่องของการสืบค้นข้อมูล หมวกใบสีดำ มุ่งประเด็นที่จุดด้อยอะไร มีอะไรที่ต้องปรับปรุง หรือุปสรรค หมวกสีเหลืองเป็นการมองข้อดี การสอนของอาจารย์เป็นการสอนให้นักเรียนคิดนอกกรอบ ทำให้นักเรียนได้คิดอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนมีแนวทางที่ชัดเจน
โดย เกียรติศักดิ์ อินกองงาม (2012-06-09 22:55:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากนักเรียนมีส่วนร่วมได้คิดวางแผนแก้ปัญหา
โดย สุนทรี วัฒนพันธุ์ (2012-06-16 00:46:06) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณสำหรับรูปแบบการสอนที่ดีมากๆ เลยครับ เป็นการใช้รูปแบบของก้างปลามาผสมกับหมวก 6 ใบ ได้อย่างลงตัวมากๆ ซึ่งทั้งสองวิธีเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง ดังปัญหาในการทำโครงงานของนักเรียนแต่พอใช้ก้างปลาทำให้เด็กนักเรียนได้คิดถึงปัญหาต่างๆ สาเหตุของปัญหาที่มีมากมาย ผลที่จะเกิดขึ้นจากปัญหา และนำปัญหานั้นมาหาทางแก้ไขเป็นข้อ และนำไปเข้าสู่ระบบการคิดแบบหมวกหกใบ ทำให้เด็กนักเรียนมีการคิดที่เป็นระบบ มีขั้นตอน จึงทำให้โครงงานของนักเรียนทำสำเร็จได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน :tv15:
โดย วุฒิศักดิ์ สุภิษะ (2012-06-18 21:59:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการสอนที่เยี่ยมมากคะ เพราะการใช้รูปแบบของก้างปลามาผสมกับหมวก 6 ใบ ทั้งสองวิธีเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง ปัญหาในการทำโครงงานของนักเรียนนั้นคือการที่นักเรียนมีความคิดที่ไม่เป็นระบบจึงทำให้คิดหัวข้อไม่ออกและไม่สามารถทำโครงงานนั้นได้ แต่การใช้ก้างปลาทำให้เด็กนักเรียนได้คิดถึงปัญหาต่างๆ สาเหตุของปัญหาที่มีมากมาย ผลที่จะเกิดขึ้นจากปัญหา และนำปัญหานั้นมาหาทางแก้ไขเป็นข้อ และนำไปเข้าสู่ระบบการคิดแบบหมวกหกใบ ทำให้เด็กนักเรียนมีการคิดที่เป็นระบบ มีขั้นตอน จึงทำให้โครงงานของนักเรียนสำเร็จได้ ขอชื่นชมในเทคนิคการสอนของอาจารย์และขออนุญาตนำไปใช้สอนนักเรียนบ้างนะคะ
โดย พรหมเพชร (2012-06-21 10:59:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการเรียนที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นตัวอย่างที่ดีมาก
โดย นิตยา (2012-06-21 19:52:00) [แสดงความคิดเห็น]
รูปแบบการเรียนการสอน ทั้งสองวิธีเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง ช่วยแก้ปัญหาในการทำโครงงานของนักเรียนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากปัญหาในการทำโครงงานของนักเรียน คือการที่นักเรียนมีความคิดที่ไม่เป็นระบบจึงทำให้คิดหัวข้อไม่ออกและไม่สามารถทำโครงงานนั้นได้ แต่การใช้เทคนิคทั้ง 2 วิธีนี้จะช่วยในการจัดระเบียบการคิดของนักเรียนเกิดกระบวนการทางความคิด ทำให้เด็กนักเรียนได้คิดถึงปัญหาต่างๆ สาเหตุของปัญหาที่มีมากมาย ผลที่จะเกิดขึ้นจากปัญหา และนำปัญหานั้นมาหาทางแก้ไขเป็นข้อ และนำไปเข้าสู่ระบบการคิดที่เป็นระบบ มีขั้นตอน จึงทำให้โครงงานของนักเรียนสำเร็จได้ ขอชื่นชมในเทคนิคการสอนของอาจารย์และขอขอบคุณอาจารย์ที่ได้นำเทคนิคดีดีให้ได้ชมและจะได้นำการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์มาใช้คอยกระตุ้นให้เด็กได้รู้ว่าการทำโครงงานไม่ยากอย่างที่คิด :tv15:
โดย จิราพร นิลาพันธ์ (2012-06-22 20:29:38) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมจริงๆ ค่ะ เป็นขั้นตอนวิธีการที่ผสมผสานกันในการให้นักเรียนได้ฝึกคิด และวางแผนการแก้ปัญหาด้วยเหตุด้วยผลที่เป็นระบบ เป็นขั้นตอนตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง ชื่นชมมากค่ะ เป็นกำลังในการพัฒนา และนำมาเผยแพร่ ต่อไปนะคะ
โดย จารุพร รุทเทวิน (2012-06-26 22:12:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการสอนที่ดีมาก ฝึกให้นักเรียนได้รู้จักคิดวิเคราะห์ ผ่านแผนผังก้างปลาและเทคนิคหมวก 6 ใบ ช่วยให้นักเรียนทำงานเป็นระบบมากขึ้น รู้จักคิดตามลำดับความสำคัญถือเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจริงๆ
โดย อัจฉราภรณ์ ศรีไสยเพรช (2012-06-28 14:04:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการสอนที่ดีมาก ฝึกให้นักเรียนได้รู้จักคิดวิเคราะห์ ผ่านแผนผังก้างปลาและเทคนิคหมวก 6 ใบ ช่วยให้นักเรียนทำงานเป็นระบบมากขึ้น รู้จักคิดตามลำดับความสำคัญถือเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจริงๆ
โดย อัจฉราภรณ์ ศรีไสยเพรช (2012-06-28 14:04:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีค่ะ ซึ่งทั้งสองวิธีเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง ปัญหาในการทำโครงงานของนักเรียนนั้นคือการที่นักเรียนมีความคิดที่ไม่เป็นระบบจึงทำให้คิดหัวข้อไม่ออกและไม่สามารถทำโครงงานนั้นได้ แต่การใช้ก้างปลาทำให้เด็กนักเรียนได้คิดถึงปัญหาต่างๆ สาเหตุของปัญหาที่มีมากมาย ผลที่จะเกิดขึ้นจากปัญหา และนำปัญหานั้นมาหาทางแก้ไขเป็นข้อ และนำไปเข้าสู่ระบบการคิดแบบหมวกหกใบ ทำให้เด็กนักเรียนมีการคิดที่เป็นระบบ มีขั้นตอน มีเหตุมีผลในการทำงาน และตัดสินใจในสิ่งต่างๆ
โดย ดวงพร ดารากัย (2012-07-06 09:11:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีค่ะ ซึ่งทั้งสองวิธีเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง ปัญหาในการทำโครงงานของนักเรียนนั้นคือการที่นักเรียนมีความคิดที่ไม่เป็นระบบจึงทำให้คิดหัวข้อไม่ออกและไม่สามารถทำโครงงานนั้นได้ แต่การใช้ก้างปลาทำให้เด็กนักเรียนได้คิดถึงปัญหาต่างๆ สาเหตุของปัญหาที่มีมากมาย ผลที่จะเกิดขึ้นจากปัญหา และนำปัญหานั้นมาหาทางแก้ไขเป็นข้อ และนำไปเข้าสู่ระบบการคิดแบบหมวกหกใบ ทำให้เด็กนักเรียนมีการคิดที่เป็นระบบ มีขั้นตอน มีเหตุมีผลในการทำงาน และตัดสินใจในสิ่งต่างๆ
โดย ดวงพร ดารากัย (2012-07-06 09:13:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีค่ะ ซึ่งทั้งสองวิธีเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง ปัญหาในการทำโครงงานของนักเรียนนั้นคือการที่นักเรียนมีความคิดที่ไม่เป็นระบบจึงทำให้คิดหัวข้อไม่ออกและไม่สามารถทำโครงงานนั้นได้ แต่การใช้ก้างปลาทำให้เด็กนักเรียนได้คิดถึงปัญหาต่างๆ สาเหตุของปัญหาที่มีมากมาย ผลที่จะเกิดขึ้นจากปัญหา และนำปัญหานั้นมาหาทางแก้ไขเป็นข้อ และนำไปเข้าสู่ระบบการคิดแบบหมวกหกใบ ทำให้เด็กนักเรียนมีการคิดที่เป็นระบบ มีขั้นตอน มีเหตุมีผลในการทำงาน และตัดสินใจในสิ่งต่างๆ
โดย ดวงพร ดารากัย (2012-07-06 09:13:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีค่ะ ซึ่งทั้งสองวิธีเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง ปัญหาในการทำโครงงานของนักเรียนนั้นคือการที่นักเรียนมีความคิดที่ไม่เป็นระบบจึงทำให้คิดหัวข้อไม่ออกและไม่สามารถทำโครงงานนั้นได้ แต่การใช้ก้างปลาทำให้เด็กนักเรียนได้คิดถึงปัญหาต่างๆ สาเหตุของปัญหาที่มีมากมาย ผลที่จะเกิดขึ้นจากปัญหา และนำปัญหานั้นมาหาทางแก้ไขเป็นข้อ และนำไปเข้าสู่ระบบการคิดแบบหมวกหกใบ ทำให้เด็กนักเรียนมีการคิดที่เป็นระบบ มีขั้นตอน มีเหตุมีผลในการทำงาน และตัดสินใจในสิ่งต่างๆ
โดย ดวงพร ดารากัย (2012-07-06 09:13:14) [แสดงความคิดเห็น]
หมวกหกใบ กับกิจกรรมการคิดที่น่าสนใจมาก แผนผังก้างปลา ปลาคู่ สามารถนำไปใช้ได้ดีมาก...
โดย salee Rattanamongkol (2012-07-14 21:13:34) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณสำหรับสิ่งดี ๆ มองภาพการสอนคิดได้อย่างชัดเจนมากค่ะ...ขออนุญาตนำไปใช้และขยายผลนะคะ
โดย ดารุณี เชื้อเจ็ดตน (2012-07-18 10:57:18) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนได้รู้จักคิดและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองน่าจะเป็นสิ่งที่ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น จากการได้ชมวิดีทัศน์ของอาจารย์ทั้งสอง ไม่ว่าจะเป็นการสอนแบบแผนผังก้างปลาทูหรือหมวก 6 ใบนั้น เป็นแนวการสอนที่ก่อให้เกิดคุณภาพต่อผู้เรียนทั้งสิ้น แม้ว่าจากกิจกรรมที่จัดขึ้นจะเป็นระดับมัธยม ครูที่สอนประถมก็สามารถที่จะนำไปใช้สอนได้ ซึ่งสุดท้ายก็จะนำไปสุู่การเขียนแผนผังความคิดของผู้เรียนนั่นเอง และการสอนทั้งสองแบบนั้นสามารถที่จะใช้สอนได้ทุกกลุ่มสาระวิชา ไม่ใช่วิชาใดวิชาหนึ่ง ขอขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่เผยแพร่สิ่งดี ๆ แบบนี้ให้กับครูทั่วประเทศ ขอบคุณค่ะ
โดย กนกกร ทองน้อย (2012-07-25 12:53:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะ เป็นการบูรณาการระหว่างเทคนิคหมวก 6 ใบ และก้างปลา ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการคิด เชื่อมโยง นำไปสู่การเรียนรุ้ได้อย่างแท้จริง นอกจากกนี้เทคนิคหมวก 6 ใบ ทำให้นักเรียนได้รู้ถึงบทบาทของตัวเองในการสวมหมวกแต่ละใบ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้ค่ะ
โดย ณัชชา เรือนมูล (2012-08-10 07:40:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการระหว่างเทคนิคหมวก 6 ใบ และก้างปลา ซึ่ีงเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียน ซึ่งเทคนิคหมวก 6 ใบ นั้นเน้นการแสดงบทบาทของตนเองตามหมวกที่ได้สวม ซึ่งนักเรียนจะได้รับรู้ถึงบทบาทของตนเอง การแสดงออกซึ่งความคิดของนักเรียน นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคก้างปลา ทำให้เด็กนักเรียนได้คิดถึงปัญหาต่างๆ สาเหตุของปัญหาที่มีมากมาย ผลที่จะเกิดขึ้นจากปัญหา และนำปัญหานั้นมาหาทางแก้ไขเป็นข้อ และนำไปเข้าสู่ระบบการคิดแบบหมวกหกใบ ทำให้เด็กนักเรียนมีการคิดที่เป็นระบบ มีขั้นตอน มีเหตุมีผลในการทำงาน และตัดสินใจในสิ่งต่างๆ
โดย ณัชชา เรือนมูล (2012-08-10 07:45:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการระหว่างเทคนิคหมวก 6 ใบ และก้างปลา ซึ่ีงเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียน ซึ่งเทคนิคหมวก 6 ใบ นั้นเน้นการแสดงบทบาทของตนเองตามหมวกที่ได้สวม ซึ่งนักเรียนจะได้รับรู้ถึงบทบาทของตนเอง การแสดงออกซึ่งความคิดของนักเรียน นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคก้างปลา ทำให้เด็กนักเรียนได้คิดถึงปัญหาต่างๆ สาเหตุของปัญหาที่มีมากมาย ผลที่จะเกิดขึ้นจากปัญหา และนำปัญหานั้นมาหาทางแก้ไขเป็นข้อ และนำไปเข้าสู่ระบบการคิดแบบหมวกหกใบ ทำให้เด็กนักเรียนมีการคิดที่เป็นระบบ มีขั้นตอน มีเหตุมีผลในการทำงาน และตัดสินใจในสิ่งต่างๆ
โดย ณัชชา เรือนมูล (2012-08-10 07:47:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการระหว่างเทคนิคหมวก 6 ใบ และก้างปลา ซึ่ีงเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียน ซึ่งเทคนิคหมวก 6 ใบ นั้นเน้นการแสดงบทบาทของตนเองตามหมวกที่ได้สวม ซึ่งนักเรียนจะได้รับรู้ถึงบทบาทของตนเอง การแสดงออกซึ่งความคิดของนักเรียน นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคก้างปลา ทำให้เด็กนักเรียนได้คิดถึงปัญหาต่างๆ สาเหตุของปัญหาที่มีมากมาย ผลที่จะเกิดขึ้นจากปัญหา และนำปัญหานั้นมาหาทางแก้ไขเป็นข้อ และนำไปเข้าสู่ระบบการคิดแบบหมวกหกใบ ทำให้เด็กนักเรียนมีการคิดที่เป็นระบบ มีขั้นตอน มีเหตุมีผลในการทำงาน และตัดสินใจในสิ่งต่างๆ
โดย ณัชชา เรือนมูล (2012-08-10 07:47:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการระหว่างเทคนิคหมวก 6 ใบ และก้างปลา ซึ่ีงเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียน ซึ่งเทคนิคหมวก 6 ใบ นั้นเน้นการแสดงบทบาทของตนเองตามหมวกที่ได้สวม ซึ่งนักเรียนจะได้รับรู้ถึงบทบาทของตนเอง การแสดงออกซึ่งความคิดของนักเรียน นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคก้างปลา ทำให้เด็กนักเรียนได้คิดถึงปัญหาต่างๆ สาเหตุของปัญหาที่มีมากมาย ผลที่จะเกิดขึ้นจากปัญหา และนำปัญหานั้นมาหาทางแก้ไขเป็นข้อ และนำไปเข้าสู่ระบบการคิดแบบหมวกหกใบ ทำให้เด็กนักเรียนมีการคิดที่เป็นระบบ มีขั้นตอน มีเหตุมีผลในการทำงาน และตัดสินใจในสิ่งต่างๆ
โดย ณัชชา เรือนมูล (2012-08-10 07:47:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการระหว่างเทคนิคหมวก 6 ใบ และก้างปลา ซึ่ีงเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียน ซึ่งเทคนิคหมวก 6 ใบ นั้นเน้นการแสดงบทบาทของตนเองตามหมวกที่ได้สวม ซึ่งนักเรียนจะได้รับรู้ถึงบทบาทของตนเอง การแสดงออกซึ่งความคิดของนักเรียน นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคก้างปลา ทำให้เด็กนักเรียนได้คิดถึงปัญหาต่างๆ สาเหตุของปัญหาที่มีมากมาย ผลที่จะเกิดขึ้นจากปัญหา และนำปัญหานั้นมาหาทางแก้ไขเป็นข้อ และนำไปเข้าสู่ระบบการคิดแบบหมวกหกใบ ทำให้เด็กนักเรียนมีการคิดที่เป็นระบบ มีขั้นตอน มีเหตุมีผลในการทำงาน และตัดสินใจในสิ่งต่างๆ
โดย ณัชชา เรือนมูล (2012-08-10 07:47:15) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการระหว่างเทคนิคหมวก 6 ใบ และก้างปลา เป็นเทคนิคการสอนที่ดีทำให้นักเรียนเกิดแนวทางที่จะทำโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขซึ่งทำให้ นักเรียนมี การคิดอย่างมีระบบและมีขั้นตอน มีเหตุมีผลในการทำงาน และตัดสินใจในสิ่งต่างๆ จึงทำให้โครงงานของนักเรียนสำเร็จได้
โดย เครือแก้ว ผิวขาว (2012-08-22 13:47:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมาก เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนมีส่วนร่วม และส่งเสริมการคิด การวางแผน นับว่าเป้นแบบอย่างการสอนที่ยอดเยี่ยมค่ะ ขอชื่นชมท่านอาจารย์ค่ะ
โดย พนิดา เพชรจวงจันทร์ (2012-08-25 14:59:15) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่นำไปสู่การทำโครงงานดีมากเลย
โดย อนงค์รัตน์ (2012-09-04 20:24:32) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมกับคุณครูทั้งสองท่านที่ได้ช่วยจุดประกายแนวคิดในการสอนเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกกิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการเรียนโดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
โดย ภูวณัฐ โพธิ์งาม (2012-09-05 08:08:00) [แสดงความคิดเห็น]
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดี นักเรียนมีส่วนร่วม ได้คิด ปฏิบัติ
โดย ชาติ เจริญชัย (2012-09-13 14:07:45) [แสดงความคิดเห็น]
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดี นักเรียนมีส่วนร่วม ได้คิด ปฏิบัติ
โดย ชาติ เจริญชัย (2012-09-13 14:07:51) [แสดงความคิดเห็น]
สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สิ่งหนึ่งที่ต้องปลูกฝังคือกระบวนการแสวงหาความรู้ สอนให้นักเรียนรู้จักคิดนอกกรอบ ถามคำถามนักเรียนที่มีการคิดวิเคราะห์ โดยนำเอารูปแบบของก้างปลามาผสมกับหมวก 6 ใบ สอนให้นักเรียนคิดเป็น และแก้ปัญหา ทำให้นักเรียนรู้จักการวางแผนและมีการทำงานอย่างเป็นระบบขั้นตอน นักเรียนระดมสมองในการทำงาน เป็นการสร้างกระบวนการคิดด้วยตนเอง สร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่น และเป็นประโยชน์ในชีวิตจริง เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากค่ะ
โดย พรรณธิดา แพงทรัพย์ (2012-09-13 14:33:24) [แสดงความคิดเห็น]
สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สิ่งหนึ่งที่ต้องปลูกฝังคือกระบวนการแสวงหาความรู้ สอนให้นักเรียนรู้จักคิดนอกกรอบ ถามคำถามนักเรียนที่มีการคิดวิเคราะห์ โดยนำเอารูปแบบของก้างปลามาผสมกับหมวก 6 ใบ สอนให้นักเรียนคิดเป็น และแก้ปัญหา ทำให้นักเรียนรู้จักการวางแผนและมีการทำงานอย่างเป็นระบบขั้นตอน นักเรียนระดมสมองในการทำงาน เป็นการสร้างกระบวนการคิดด้วยตนเอง สร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่น และเป็นประโยชน์ในชีวิตจริง เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากค่ะ
โดย พรรณธิดา แพงทรัพย์ (2012-09-13 14:33:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการระหว่างเทคนิคหมวก 6 ใบ และก้างปลา ซึ่ีงเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียน ซึ่งเทคนิคหมวก 6 ใบ นั้นเน้นการแสดงบทบาทของตนเองตามหมวกที่ได้สวม ซึ่งนักเรียนจะได้รับรู้ถึงบทบาทของตนเอง การแสดงออกซึ่งความคิดของนักเรียน นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคก้างปลา ทำให้เด็กนักเรียนได้คิดถึงปัญหาต่างๆ สาเหตุของปัญหาที่มีมากมาย ผลที่จะเกิดขึ้นจากปัญหา และนำปัญหานั้นมาหาทางแก้ไขเป็นข้อ และนำไปเข้าสู่ระบบการคิดแบบหมวกหกใบ ทำให้เด็กนักเรียนมีการคิดที่เป็นระบบ มีขั้นตอน มีเหตุมีผลในการทำงาน และตัดสินใจในสิ่งต่างๆ ยอดเยี่ยมมากค่ะ
โดย เย็นกิจ อุดมรักษ์ (2012-09-14 14:36:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจ ดูจาก วีดีโอการเรียนการสอนนักเรียนมีความสุขในกิจกรรม นักเรียนได้ลงมือสืบค้นความรู้ด้วยตนเอง รู้จักคิดนอกกรอบ มีการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาด้วยการใช้เหตุและผล นักเรียนรู้จักการออกแบบ และวางแผนเพื่อจะแก้ไขปัญหา มีการระดมความคิด และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมาก เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนมีส่วนร่วม และส่งเสริมการคิด เป็นวิธีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่เยี่ยมมาก จะขอนำไปประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป ขอขอบคุณมากค่ะ
โดย น้ำค้าง กิ่งก้าน (2012-09-17 19:24:36) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนโดยวิธีการนี้เป็นการส่งเสริม ยั่วยุ ให้นักเรียนได้ระดมความคิด ร่วมมือกัน คิดและร่วมกันทำอย่างเป็นระบบ และประสบผลสำเร็จในที่สุด เกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่ได้กระทำร่วมกัน เกิดแนวคิดที่กว้างไกล ดีครับดีมาก ผมจะนำมาปรับใช้
โดย เสนาะ อ่องกลั่น (2012-09-19 15:41:38) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมว่าเป็นเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ ซึ่งได้ดูจากวีดีโอการสอนและได้พบกับคุณครูสุวารีด้วยตนเอง นั้นพบว่าคุณครูมีเทคนิคในการกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความใฝ่รู้ที่จะแสวงหาคำตอบ มีการวางแผน มีการระดมความคิด และการทำงานร่วมกันอย่างมีระบบ ซึ่งเป็นกระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จนทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ อีกทั้งคุณครูยังมีจิตวิทยาในการเสริมแรงจูงใจผู้เรียนจนทำให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการทำโครงงาน
โดย ณพกฤษ เอมศิริ (2012-09-27 18:49:54) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างการสอนที่ดีมาก ตัดปัญหาเรื่องการหาคำตอบไม่ได้ด้วยตนเอง นักเรียนมีความสนุกรู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นผู้ดำเนินรายการตลอดเวลา แก้ปัญหาเองทุกคนในกลุ่มโครงงานมีส่วนร่วมมีบทบาททุกคน ชาวยกันคิดช่วยกันแก้ปัญหาอย่างสนุกมีเหตุผลบางครั้งนักเรียนที่ทำโครงงานก็เริ่มท้อแท้และรู้สึกว่ายากกับเรื่องที่ทำ ขอบคุณอาจารย์ที่ได้นำเทคนิคดีดีให้ได้ชมและจะได้นำการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์มาเปิดให้เด็กได้ชมและจะคอยกระตุ้นให้เด็กได้รู้ว่าการทำโครงงานไม่ยากอย่างที่เขาคิด
โดย ปัญญารัตน์ แซ่โค้ว (2012-09-30 15:47:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่เน้นกระบวนการคิดโดยใช้หมวก 6 ใบซึ่งเป็นการแสวงหาคำตอบของปัญหาของการทดลองซึ่งอาจเป็นเรื่องที่นักเรียนสนใจ เป็นแนวการสอนที่ดีมากค่ะ ทุกขั้นตอนได้จากการคิดของนักเรียนเองซึ่งต้องขอชื่นชมและขอบคณคุณครูสุวารี มากค่ะที่มีเทคนิคดี ๆ มาฝากและดิฉันจะนำเทคนิคนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและให้เด็กฝึกเลือกเรื่องในการทำโครงงานค่ะ
โดย ภาณุรักษ์ จันทร์ไพร (2012-10-03 17:22:41) [แสดงความคิดเห็น]
รูปแบบของก้างปลากับหมวก 6 ใบมาใช้ร่วมกันในการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ได้อย่างลงตัวมากๆ เป็นวิธีการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ทำให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่ายและไม่รู้สึกว่าโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ยาก ซึ่งนอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการสอนที่ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิดและสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองและนอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นด้วย ทำให้นักเรียนรู้จักการวางแผนและมีการทำงานอย่างเป็นระบบขั้นตอน ซึ่งดิฉันขอขอบคุณอาจารย์ สุวารี พงศ์ธีรวรรณ เป็นอย่างมากที่นำเสนอวิธีการสอนดีๆแบบนี้ให้ได้รับชม นอกจากนี้คลิปวีดีโอจากโทรทัศน์ครูนี้ยังมีประโยชน์ต่อตัวดิฉันในอนาคตอีกด้วยเพราะทำให้ดิฉันสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนในอนาคตได้ขอขอบคุณโทรทัศน์ครูที่นำเสนอสิ่งดีๆ
โดย อิสรา ภูพวก (2012-10-11 10:21:11) [แสดงความคิดเห็น]
ได้วิธีนี้คงช่วยในการทำโครงงานได้มากขึ้นเลยค่ะ เป็นวิธีที่น่าสนใจมากค่ะ นำไปทำแล้วคงสนุกกับวิทยาศาสตร์มากขึ้นล้ะ
โดย วริศรา เศวตศิลป์ (2012-10-29 21:28:48) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันชื่อนางสาววรรณภา บำรุงพันธ์เป็นนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรียนวิชาการจัดการเรียนรู้กับอาจารย์ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนินซึ่งได้แนะนำเว็ปนี้ที่มีประโยชน์ต่อข้าพเจ้ามาก คือสามารถนำการสอนของอาจารย์แต่ละท่านที่มีวิธการสอนที่น่าสนใจไปศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะในการสอนให้กับตนเอง ซึ่งการสอนในคลิปนี้มีวิธีการสอนให้เด็กเรียนรู้วิธีการทำโครงงานจากวิธีที่เรียกว่าก้างปลาคู่ผู้พิชิตและ หมวก6ใบซึ่งสนุกและแฝงแนวคิดให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกอีกด้วย
โดย วรรณภา บำรุงพันธ์ (2012-12-02 10:39:46) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันชื่อนางสาวธัญญาพร ปัญญาหาญ รหัส544148010 เป็นนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรียนวิชาการจัดการเรียนรู้กับอาจารย์ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนินซึ่งได้แนะนำเว็ปนี้ที่มีประโยชน์ต่อข้าพเจ้ามาก เมื่อดิฉันได้ดูวีดีโอนี้แล้วทำให้เกิดความเข้าใจในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์มากขึ้น อาจารย์มีแนวการสอน มีวิธีการสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจ เกิดขบวณการคิด วิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องมากขึ้น และสามารถนำแนวการสอนนี้ไปประยุกต์ใช้ในการสอนนักเรียนได้ เพราะอาจารย์สอนอย่างเป็นระบบ และ เป็นขั้นตอน ทำให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้น
โดย ธัญญาพร ปัญญาหาญ (2012-12-03 20:13:47) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบวิธีการนี้มากเลยครับ
โดย หฤษฎ์ มะเสมา (2012-12-10 22:36:38) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สิ่งหนึ่งที่ต้องปลูกฝังคือกระบวนการแสวงหาความรู้ เป็นวิธีการที่จะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดนอกกรอบ ด้วยแนวคิด โ€œก้างปลาคู่ผู้พิชิตโ€ และ โ€œทฤษฎีหมวก 6 ใบโ€ สอนให้นักเรียนคิดเป็น ตัดสินใจเป็น เพื่อสร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่น เป็นประโยชน์ในชีวิตจริง สามารถนำมาใช้สอนได้ดีจริง ๆ นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ช่วยให้นักเรียนคิดโครงงานใหม่ ๆได้
โดย พัชรินทร์ รั้งท้วม (2013-04-06 11:29:12) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยคะ ขอนำแนวทางจัดกิจกรรมนี้ไปใช้กับเด็กที่รร นะคะ
ขอบคุณมากคะ
โดย อุลัยพร เอี่ยมสะอาด (2013-04-24 19:45:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากๆค่ะ เป็นเทคนิคการสอนที่นักเรียนเข้าใจได้ง่าย นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนค่ะ :tv15:
โดย อรอุมา เทพขาม (2013-06-22 16:43:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากเลยครับ เหมาะที่จะนำไปเป็นตัวอย่างในการเรียนการสอน :tv15:
โดย ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย (2013-08-03 21:32:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากเลยครับ เหมาะที่จะนำไปเป็นตัวอย่างในการเรียนการสอน :tv15:
โดย ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย (2013-08-03 21:32:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากเลยครับ เหมาะที่จะนำไปเป็นตัวอย่างในการเรียนการสอน :tv15:
โดย ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย (2013-08-03 21:33:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากเลยครับ เหมาะที่จะนำไปเป็นตัวอย่างในการเรียนการสอน :tv15:
โดย ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย (2013-08-03 21:33:17) [แสดงความคิดเห็น]
(จาก นางประภัสรร นิ่มพินิจ)ในการดูคลิป VDO การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สิ่งหนึ่งที่ต้องปลูกฝังคือกระบวนการแสวงหาความรู้ อ.เฉลิมพร และ อ.สุวารี พงศ์ธีระวรรณ โรงเรียน สุราษฎร์พิทยา มีวิธีการที่จะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดนอกกรอบ ด้วยแนวคิด โ€œก้างปลาคู่ผู้พิชิตโ€ และ โ€œทฤษฎีหมวก 6 ใบโ€ สอนให้นักเรียนคิดเป็น ตัดสินใจเป็น เพื่อสร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่น เป็นประโยชน์ในชีวิตจริง จนได้รับการยอมรับจากเวทีประกวดระดับนานาชาติ เป็นการใช้รูปแบบการสอนที่ดีมาก เป็นการใช้รูปแบบของก้างปลามาผสมกับหมวก 6 ใบ ได้อย่างลงตัวมากๆ ซึ่งทั้งสองวิธีเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง ซึ่งนอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการสอนที่ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิดและสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองและนอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นด้วย ทำให้นักเรียนรู้จักการวางแผนและมีการทำงานอย่างเป็นระบบขั้นตอน นักเรียนไม่รู้สึกว่าการทำโครงงานเป็นเรื่องที่ยากจนเกินไปและไม่น่าเบื่อ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนได้หลายวิชา บูรณาการร่วมกับวิชาอื่นได้
โดย ประภัสสร นิ่มพินิจ (2014-07-18 19:09:23) [แสดงความคิดเห็น]
(จาก นางประภัสรร นิ่มพินิจ)ในการดูคลิป VDO การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สิ่งหนึ่งที่ต้องปลูกฝังคือกระบวนการแสวงหาความรู้ อ.เฉลิมพร และ อ.สุวารี พงศ์ธีระวรรณ โรงเรียน สุราษฎร์พิทยา มีวิธีการที่จะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดนอกกรอบ ด้วยแนวคิด โ€œก้างปลาคู่ผู้พิชิตโ€ และ โ€œทฤษฎีหมวก 6 ใบโ€ สอนให้นักเรียนคิดเป็น ตัดสินใจเป็น เพื่อสร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่น เป็นประโยชน์ในชีวิตจริง จนได้รับการยอมรับจากเวทีประกวดระดับนานาชาติ เป็นการใช้รูปแบบการสอนที่ดีมาก เป็นการใช้รูปแบบของก้างปลามาผสมกับหมวก 6 ใบ ได้อย่างลงตัวมากๆ ซึ่งทั้งสองวิธีเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง ซึ่งนอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการสอนที่ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิดและสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองและนอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นด้วย ทำให้นักเรียนรู้จักการวางแผนและมีการทำงานอย่างเป็นระบบขั้นตอน นักเรียนไม่รู้สึกว่าการทำโครงงานเป็นเรื่องที่ยากจนเกินไปและไม่น่าเบื่อ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนได้หลายวิชา บูรณาการร่วมกับวิชาอื่นได้
โดย ประภัสสร นิ่มพินิจ (2014-07-18 19:10:28) [แสดงความคิดเห็น]
(จาก นางประภัสรร นิ่มพินิจ)ในการดูคลิป VDO การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สิ่งหนึ่งที่ต้องปลูกฝังคือกระบวนการแสวงหาความรู้ อ.เฉลิมพร และ อ.สุวารี พงศ์ธีระวรรณ โรงเรียน สุราษฎร์พิทยา มีวิธีการที่จะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดนอกกรอบ ด้วยแนวคิด โ€œก้างปลาคู่ผู้พิชิตโ€ และ โ€œทฤษฎีหมวก 6 ใบโ€ สอนให้นักเรียนคิดเป็น ตัดสินใจเป็น เพื่อสร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่น เป็นประโยชน์ในชีวิตจริง จนได้รับการยอมรับจากเวทีประกวดระดับนานาชาติ เป็นการใช้รูปแบบการสอนที่ดีมาก เป็นการใช้รูปแบบของก้างปลามาผสมกับหมวก 6 ใบ ได้อย่างลงตัวมากๆ ซึ่งทั้งสองวิธีเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง ซึ่งนอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการสอนที่ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิดและสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองและนอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นด้วย ทำให้นักเรียนรู้จักการวางแผนและมีการทำงานอย่างเป็นระบบขั้นตอน นักเรียนไม่รู้สึกว่าการทำโครงงานเป็นเรื่องที่ยากจนเกินไปและไม่น่าเบื่อ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนได้หลายวิชา บูรณาการร่วมกับวิชาอื่นได้
โดย ประภัสสร นิ่มพินิจ (2014-07-18 19:10:28) [แสดงความคิดเห็น]
(จาก นางประภัสรร นิ่มพินิจ)ในการดูคลิป VDO การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สิ่งหนึ่งที่ต้องปลูกฝังคือกระบวนการแสวงหาความรู้ อ.เฉลิมพร และ อ.สุวารี พงศ์ธีระวรรณ โรงเรียน สุราษฎร์พิทยา มีวิธีการที่จะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดนอกกรอบ ด้วยแนวคิด โ€œก้างปลาคู่ผู้พิชิตโ€ และ โ€œทฤษฎีหมวก 6 ใบโ€ สอนให้นักเรียนคิดเป็น ตัดสินใจเป็น เพื่อสร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่น เป็นประโยชน์ในชีวิตจริง จนได้รับการยอมรับจากเวทีประกวดระดับนานาชาติ เป็นการใช้รูปแบบการสอนที่ดีมาก เป็นการใช้รูปแบบของก้างปลามาผสมกับหมวก 6 ใบ ได้อย่างลงตัวมากๆ ซึ่งทั้งสองวิธีเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง ซึ่งนอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการสอนที่ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิดและสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองและนอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นด้วย ทำให้นักเรียนรู้จักการวางแผนและมีการทำงานอย่างเป็นระบบขั้นตอน นักเรียนไม่รู้สึกว่าการทำโครงงานเป็นเรื่องที่ยากจนเกินไปและไม่น่าเบื่อ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนได้หลายวิชา บูรณาการร่วมกับวิชาอื่นได้
โดย ประภัสสร นิ่มพินิจ (2014-07-18 19:10:28) [แสดงความคิดเห็น]
(จาก นางประภัสรร นิ่มพินิจ)ในการดูคลิป VDO การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สิ่งหนึ่งที่ต้องปลูกฝังคือกระบวนการแสวงหาความรู้ อ.เฉลิมพร และ อ.สุวารี พงศ์ธีระวรรณ โรงเรียน สุราษฎร์พิทยา มีวิธีการที่จะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดนอกกรอบ ด้วยแนวคิด โ€œก้างปลาคู่ผู้พิชิตโ€ และ โ€œทฤษฎีหมวก 6 ใบโ€ สอนให้นักเรียนคิดเป็น ตัดสินใจเป็น เพื่อสร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่น เป็นประโยชน์ในชีวิตจริง จนได้รับการยอมรับจากเวทีประกวดระดับนานาชาติ เป็นการใช้รูปแบบการสอนที่ดีมาก เป็นการใช้รูปแบบของก้างปลามาผสมกับหมวก 6 ใบ ได้อย่างลงตัวมากๆ ซึ่งทั้งสองวิธีเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง ซึ่งนอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการสอนที่ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิดและสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองและนอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นด้วย ทำให้นักเรียนรู้จักการวางแผนและมีการทำงานอย่างเป็นระบบขั้นตอน นักเรียนไม่รู้สึกว่าการทำโครงงานเป็นเรื่องที่ยากจนเกินไปและไม่น่าเบื่อ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนได้หลายวิชา บูรณาการร่วมกับวิชาอื่นได้
โดย ประภัสสร นิ่มพินิจ (2014-07-18 19:10:29) [แสดงความคิดเห็น]
(จาก นางประภัสรร นิ่มพินิจ)ในการดูคลิป VDO การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สิ่งหนึ่งที่ต้องปลูกฝังคือกระบวนการแสวงหาความรู้ อ.เฉลิมพร และ อ.สุวารี พงศ์ธีระวรรณ โรงเรียน สุราษฎร์พิทยา มีวิธีการที่จะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดนอกกรอบ ด้วยแนวคิด โ€œก้างปลาคู่ผู้พิชิตโ€ และ โ€œทฤษฎีหมวก 6 ใบโ€ สอนให้นักเรียนคิดเป็น ตัดสินใจเป็น เพื่อสร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่น เป็นประโยชน์ในชีวิตจริง จนได้รับการยอมรับจากเวทีประกวดระดับนานาชาติ เป็นการใช้รูปแบบการสอนที่ดีมาก เป็นการใช้รูปแบบของก้างปลามาผสมกับหมวก 6 ใบ ได้อย่างลงตัวมากๆ ซึ่งทั้งสองวิธีเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง ซึ่งนอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการสอนที่ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิดและสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองและนอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นด้วย ทำให้นักเรียนรู้จักการวางแผนและมีการทำงานอย่างเป็นระบบขั้นตอน นักเรียนไม่รู้สึกว่าการทำโครงงานเป็นเรื่องที่ยากจนเกินไปและไม่น่าเบื่อ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนได้หลายวิชา บูรณาการร่วมกับวิชาอื่นได้
โดย ประภัสสร นิ่มพินิจ (2014-07-18 19:10:29) [แสดงความคิดเห็น]
(จาก นางประภัสรร นิ่มพินิจ)ในการดูคลิป VDO การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สิ่งหนึ่งที่ต้องปลูกฝังคือกระบวนการแสวงหาความรู้ อ.เฉลิมพร และ อ.สุวารี พงศ์ธีระวรรณ โรงเรียน สุราษฎร์พิทยา มีวิธีการที่จะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดนอกกรอบ ด้วยแนวคิด โ€œก้างปลาคู่ผู้พิชิตโ€ และ โ€œทฤษฎีหมวก 6 ใบโ€ สอนให้นักเรียนคิดเป็น ตัดสินใจเป็น เพื่อสร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่น เป็นประโยชน์ในชีวิตจริง จนได้รับการยอมรับจากเวทีประกวดระดับนานาชาติ เป็นการใช้รูปแบบการสอนที่ดีมาก เป็นการใช้รูปแบบของก้างปลามาผสมกับหมวก 6 ใบ ได้อย่างลงตัวมากๆ ซึ่งทั้งสองวิธีเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง ซึ่งนอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการสอนที่ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิดและสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองและนอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นด้วย ทำให้นักเรียนรู้จักการวางแผนและมีการทำงานอย่างเป็นระบบขั้นตอน นักเรียนไม่รู้สึกว่าการทำโครงงานเป็นเรื่องที่ยากจนเกินไปและไม่น่าเบื่อ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนได้หลายวิชา บูรณาการร่วมกับวิชาอื่นได้
โดย ประภัสสร นิ่มพินิจ (2014-07-18 19:10:29) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะ สำหรับนักเรียนระดับประถมก็คงจะออกแบบที่ไม่ต้องสลับซับซ้อน โดยปรับลดขั้นตอนลงบ้าง เป็นรูปแบบง่ายๆ ให้สอดคล้องกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อาจใช้คำถามนำแทนหมวกหกใบ อยากลองดูค่ะ ขอบคุณที่จุดประกายความคิดให้ค่ะ
โดย ศรีกัลยา เทียนน้อย (2014-09-02 18:46:49) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วชื่นชมในความสามารถของคุณครูที่ได้เปิดการทำงานระบบกลุ่มให้กับนักเรียน เปิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี จากการมีปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนแล้ว เชื่อเหลือเกินว่าสามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอนของกระผมขออนุญาตนำสิ่งที่ดีๆอย่างนี้เผยแพร่นะครับ
โดย พรหมพิริยะ เมืองขันธ์ (2015-01-29 21:59:52) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv