thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 8452
Rate :
 4
ความยาว : 14.00 นาที | Online : 2010-12-01  
    คาบเรียนที่คุ้มค่า อ.อนุรัตน์ แพนสกุล (ฉบับเต็ม)  
    อ.อนุรัตน์ แพนสกุล โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา มีมุมมองว่า ภาษาไทยไม่ได้เป็นแค่วิชา แต่เป็นเรื่องของ “การใช้ชีวิต” ดังนั้นจึงสื่อต่างๆมาใช้ในการสอน เป็นเกมโชว์ ละคร แอนนิเมชั่นทำให้นักเรียนม.6 สนุกและได้ทบทวนความรู้ และมีชมรมศูนย์ข่าวเยาวชน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนนำภาษาไทยมาผลิตรายการสารคดี โดยนักเรียนได้ลงมือทำเองจริงทุกขั้นตอน สามารถส่งประกวดจนคว้ารางวัลระดับประเทศมากมาย  
     
Share |
 

ครูภาษาไทย หัวใจไม่เกษียณ อ.ลัดดาศรี ศรีสังวาลย์ รร.สามเสนวิทยาลัย (ฉบับเต็ม)
สอนภาษาไทย อย่างมีสีสัน กับ อาจารย์ ลัดดาศรี ศรีสังวาลย์ พบเทคนิคการจำไวยากรณ์ เพิ่มเติม

การพัฒนากระบวนการคิดด้วยทฤษฏีหมวก 6 ใบ อ.รัตนา สถิตานนท์ รร.สตรีศรีสุริโยทัย (ฉบับเต็ม)
สอนให้นักเรียนนั้นรู้จักคิดโดยการใช้ทฤษฏีหมวก 6 ใบ ซึ่งจะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราไม่ให้คิดแค่ด้านเดียว แต่ต้องมองหลาย ๆ ด้านด้วย เพิ่มเติม

ฝึกเขียนเรียงความจากการสังเกต อ.อภิวัน นันตา (ฉบับเต็ม)
เทคนิคการสอนบูรณาการอีกรูปแบบหนึ่ง โดยนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาสอนเรียงความ เพิ่มเติม

กิจกรรมรักการอ่าน เปิดท้ายอ่านหนังสือ คุณครูทวีศิลป์ อสิพงษ์ รร.ขุขันธ์
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน โดยใช้วิธีการเดียวกับการเปิดท้ายขายของ แต่เปลี่ยนเป็นเปิดท้ายขายหนังสือแทน ให้นักเรียนขาย(เล่า)ให้คนซื้อ(ผู้ฟัง)ฟังได้ เป็นการฝึกนิสัยรักการอ่านด้วย เพิ่มเติม

ฝึกเขียนเรียงความจากเรื่องง่ายใกล้ตัว คุณครูออมทรัพย์ ภู่หมื่นไวย์ รร.หนองขามวิทยา
การเรียนการสอนเรียงความแก่นักเรียนที่อ่อนทักษะด้านภาษาไทย โดยนำเรื่องใกล้ตัวของนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียน ทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ สนุกสนาน และสร้างความสนใจให้เด็ก เพิ่มเติม

 
 
สุดยอดคะ
โดย ครูไทย (2010-11-26 13:09:42) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ทั้งสาระและความรู้ ชอบมากเลยครับ
โดย วรวัฒน์ หนูเนียม (2010-11-27 08:45:54) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่สอดแทรกสาระอื่นๆในตัววิชาดีค่ะ นอกจากเด็กๆ จะได้รับความรู้ในวิชาหลักแล้ว การแสดงละคร การทำ annimation ยังช่วยพวกเขานำสิ่งที่ได้เรียนจากวิชาอื่นมาประยุกต์ด้วย
โดย นางสาวเบญญาภา สอนสุทธิ์ (2010-11-28 15:45:31) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากกะเวลาเพียงสองชั่วโมงที่คุ่มค่าจริงๆ ดูแล้วนักเรียนมีความสุขไม่เครียด และได้รับความรู้อีกด้วย
โดย นายสุวิชา นาคสังข์ 53035232 คอมฯต่อเนื่อง ปี1 (2010-11-28 23:45:57) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นหลักและแนวทางการสอนที่น่าเอาเป็นแบบอย่างเลยครับ การใช้สื่อที่ทันสมัยนี่ ทำให้ดึงความสนใจจากผผู้เรียนเป็นอย่างมากเลยนะครับ
โดย นายธวัชชัย วุฒิชาติเกรียงไกร TELECOM_KMITL ปี 1 (2010-12-01 23:02:21) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างทุกรูปแบบ ให้แก่ศิษย์ จนทำให้ศิษย์ดำเนินรอยตามเป็นแม่พิมพ์ ภาษาไทยเหมือนอาจารย์ สัญญาว่าจะเป็นครูด้วยจิตและวิญญาณเหมือนดั่งท่านอาจารย์ให้จงได้
โดย นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ ศิษย์/2532 (2010-12-02 10:33:31) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างทุกรูปแบบ ให้แก่ศิษย์ จนทำให้ศิษย์ดำเนินรอยตามเป็นแม่พิมพ์ ภาษาไทยเหมือนอาจารย์ สัญญาว่าจะเป็นครูด้วยจิตและวิญญาณเหมือนดั่งท่านอาจารย์ให้จงได้
โดย นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ ศิษย์/2532 (2010-12-02 10:34:06) [แสดงความคิดเห็น]
ความทุ่มเท สนใจ และเข้าใจลูกศิษย์ที่มีวัยต่างกัน มากพอสมควร ซึ่งสิ่งอาจารย์จะเข้าสิ่งได้ดีที่สุด ถ้าเค้าเข้าแบบอาจารย์อนุรัตน์ ห้องเรียนจะสนุกและไม่น่าเบื่อ เพราะตลอดชีวิตที่เรียนวิชาภาษาไทยมาเป็นสิ่งที่น่าเบื่อมากๆ วิธีการสอนไม่น่าเรียนอยา่านี้
โดย นางสาวสุภาพร อนันต์สินชัย ห้อง 2 รหัส 53035281 (ครุคอมฯ)KMITL (2010-12-04 15:33:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสร้างแรงจูงใจ สร้างความสนุกประกอบความรู้แก่นักเรียน ทำให้นักเรียนรัก สนใจ และเห็นประโยชน์ คุณค่าของวิชาภาษาไทยมากยิ่งขึ้น
โดย สุวดี บุญราศรี (2010-12-04 22:32:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่พัฒนาาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดย เบญจพร ขอนบุญนาค 53035263 คอม 2 (2010-12-05 09:09:54) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ได้อะไรมากกว่าที่ครู 1 คนมายืนพูดให้ฟังเฉย ๆ ดีจริง ๆครับ
โดย สุเชาว์ ลิ้มวิไลกุล (2010-12-06 16:02:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นหลักและแนวทางการสอนที่น่าเอาเป็นแบบอย่างเลยครับ การใช้สื่อที่ทันสมัย
โดย ชาลี ไทยดี (2010-12-07 07:26:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากๆๆทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายกับการเรียน และนักเรียนก็มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รู้จักคิดวิเคราะห์ และได้สรุปเป็น Mind Mapping ไว้ทบทวนความรู้อีกด้วย เป็นเทคนิคที่น่าสนใจน่านำเอาไปเป็นแบบอย่างในการสอนค่ะ
โดย สุภาพร เคนซาพู (2010-12-07 11:07:21) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณนะค่ะสำหรับความรู้ที่มากมาย
โดย ปรางทิพย์ มะลาตรี com2 (2010-12-08 08:57:24) [แสดงความคิดเห็น]
ถือว่าเป็นการสอนที่ดีมากอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถนำเรื่องราวในยุคสมัยก่อน มาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในยุคปัจจุบัน ทำให้เด็กเข้าใจและจำได้ง่ายขึ้น
โดย อุไรวรรณ เย็นใส ครุฯคอม ห้อง 2 (2010-12-08 19:58:21) [แสดงความคิดเห็น]
จากเพียงในคลิปวีดีโอไม่กี่นาที ยังทำให้รูสึกว่าการเรียนภาษาไทยสนุกว่าที่คิดไว้เยอะ อยากให้ครูผุ้สอนทุกคนทำแบบนี้กันเยอะๆ เพราะทำให้ไม่น่าเบื่อและยังสามารถจดจำเนื้อหาได้เป็นอย่างดี เป็นกำลังใจให้ครับ...ขอบคุณมากครับที่ได้คิดค้นวิธีสอนดีๆ แบบนี้
โดย นายวงศ์ระวี วิทยเขตปภา (2010-12-09 13:46:32) [แสดงความคิดเห็น]
อยากให้คุณครูทุกคนได้เรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการสอนที่สามารถนำไปบริหารจัดการห้องเรียน ที่ทำให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียน
โดย นายสมจิตร ชัยบัง (2010-12-10 05:43:06) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาภาษาไทยที่อาจารย์สอน นำมาใช้ในชีวิตของศิษย์คนนี้จริงๆค่ะ ครูภาษาไทยในดวงใจ... อาจารย์สอนให้หนูรักภาษาไทย และรักที่จะสอนภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ไทย อาจารย์ให้เราเรียนรู้คู่กิจกรรมแบบนี้มานานแล้วค่ะ ศิษย์ รุ่น 39 ค่ะ
โดย ลูกศิษย์อาจารย์ (2010-12-12 13:19:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่น่าสนมากค่ะ สนุก เรียนรู้ สร้างสรรคฺ อาจารย์เก่งมากค่ะ จะนำมาพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพขึ้นค่ะ
โดย ปาริชาติ จิตประกอบ (2010-12-14 14:01:19) [แสดงความคิดเห็น]
โชคดีที่ได้รับโอกาสจากรายการโทรทัศน์ครู และขอบคุณทุกกำลังใจทั้งศิษย์และผู้ชม ตอนนี้กำลังพัฒนาตัวเองเพื่อสอนศิษย์ที่จะออกเป็นครูที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีโอกาสยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับ
โดย อนุรัตน์ แพนสกุล (2010-12-15 01:25:36) [แสดงความคิดเห็น]
โชคดีเช่นกันค่ะที่ได้นำเสนอเรื่องของอาจารย์ หวังว่าโอกาสต่อไปจะได้ร่วมงานกันอีกนะคะ
โดย ทีมงานโทรทัศน์ครู (2011-04-04 21:23:02)
เป็นการเรียนรู้ที่วิเศษ ได้ทั้งทักษะวิชาและทักษะชีวิต ขอบคุณที่คุณครูได้แบ่งปันความรู้ สุดยอดนำไปใช้ได้จริง นี่ซิการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนในยุคโลกาภิวัตน์ที่แท้จริง ขอชื่นชม
โดย สุมาลัย รอดบาง (2010-12-18 17:04:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวความรู้ให้นำไปใช้ปรับเปลี่ยนได้ดีมากค่ะ..ขอบคุณจริงๆเลยค่ะ
โดย น่าสนใจมากเลยค่ะ (2010-12-21 14:40:18) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเก่งจังเลยค่ะ...บางทีก็อยากทำแบบครูบ้างแต่ด้วยสื่อต่างๆ ...ห้องเรียนเราไม่พร้อมที่จะทำแบบนั้น..บางทีก็หมดกำลังใจ...แต่ก็พยายามค่ะ""ขอบคุณนะคะสำหรับเทคนิคดีดี
โดย นางสาวจีรวรรณ์ เข็มกลัด (2011-01-02 12:50:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากครับ เด็กไดรับความรู้มาก
โดย นายชยุตม์กรัณ สำราญ ครุฯวิศวกรรมโทรคมนาคม (2011-01-05) (2011-01-06 01:16:03) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อต่างๆมาใช้ในการสอน เป็นเกมโชว์ ละคร แอนนิเมชั่นทำให้นักเรียนม.6 สนุกและได้ทบทวนความรู้ และมีชมรมศูนย์ข่าวเยาวชน
โดย นาย รชารินทร์ บุญพอก (2011-01-06 09:41:35) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์ทำให้การเรียนภาษาไทยเป็นเรื่องสนุก น่าติดตามตลอด ถึงแม้หนูจะไม่เคยเรียนกับอาจารย์แต่ก็รู้สึกดีที่มีครูเก่งๆสอนทีี่สุราษฎร์พิทยาค่ะ คิดถึงโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา คิดถึงอาจารย์หมวดภาษาไทยทุกท่านเลยค่ะ
โดย สามทับสิบสอง สุราษฎร์พิทยา สองห้าสามหก (2011-01-06 12:58:20) [แสดงความคิดเห็น]
มีการใช่สือการสอนนำมาประยุกค์ใช่ในการเรียนการสอน เพื่อทำให้เด็กมีความสนใจที่จะเรียนรู้ในเรี่องต่างำ
โดย นายธนกฤต ศรีมหันต์ (2011-02-02 00:48:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดี และสร้างสรรค์มากค่ะ เด็กได้ความรู้และกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้นค่ะ
โดย นางประดับศรี กรรณิการ์ (2011-02-09 23:40:31) [แสดงความคิดเห็น]
เหมาะสม ควรค่าคำว่า ครู ท่านเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้มากมาย ขอบพระคุณที่มีครูคุณภาพเช่นท่านๆ...ด้วยเคารพยิ่ง
โดย พวงเพชร โพธิ์ชัย (2011-02-14 20:58:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับ :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17:
โดย นายจักรพล เรืองเจริญ kmitl 52 (2011-03-12 13:33:35) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมมากๆครูภาษาไทยต้องประยุกต์ให้ทันเหตุการณ์ทำให้การเรียนภาษาไทยไม่ถอยหลัง
โดย วัชรี เจริญสุข013549 (2011-03-18 20:03:35) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคที่ดีมากครับ ขอบคุณครับ
โดย ครูนัท (2011-03-20 12:34:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ :tv03:
โดย เสาวนีย์ เมฆทับ (2011-03-24 23:13:19) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบเทคนิคอาจารย์มาก ๆ เลยครับ นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์และรวมไปถึงการฝึกการแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะ
ที่ำสำคัญคืออาจารย์สอนให้นักเรียนเข้าใจถึงแก่นแท้ของการเรียนวรรณคดี(ที่คนในสังคมแบบวัตถุนิยมไม่ค่อยมองเห็นคุณค่า) โดยสามารถสอนให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งได้

แต่ผมมีคำถามข้อหนึ่งครับคือ แล้วอาจารย์ทำอย่างไรถึงสามารถสอนได้ครบตามหลักสูตรของกระทรวงครับ เพราะการใช้แผนการสอนแบบสร้างสรรค์นั้นใช้เวลาในชั้นเรียนค่อนข้างเยอะ ทำให้บางครั้งผู้สอนที่ไม่ชำนาญการจำเป็นต้องตัดทอนเนื้อหาให้สั้นกระชับลงไปบ้าง
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ :tv15:
โดย กฤษฎิ์ ชัยรัตน์ (2011-04-05 01:52:23) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากจะนำไปสอนนักเรียนบ้าง
โดย อารีย์ ภุมรินทร์ (2011-04-05 22:59:08) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมากในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ สร้างความสนใจให้เด็กและเด็กชอบมากและกล้าแสดงออก
โดย นายชวพันธ์ กองมงคล (2011-04-08 00:03:11) [แสดงความคิดเห็น]
พี่อนุรัตน์สุดยอดมากค่ะ สมกับตำแหน่งครูประกายเพชรของมูลนิธิเพชรภาษา หนูให้ 5 ดาวค่ะ
โดย ศรีอัมพร ประทุมนันท์ (2011-04-09 20:16:25) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเก่งมากๆๆคะ
โดย สุวนีย์ วงศ์ภาคำ (2011-05-17 19:40:51) [แสดงความคิดเห็น]
รูปแบบการสอนที่หลากหลาย กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ เกิดการเรียนรู้โดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย

....คุณครูเก่งจังครับ
โดย ชนินทร์ มหาครุธ ใจอ่อน (2011-06-05 14:11:39) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดมากค่ะ ขอชมเชยการใช้เทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม กล้าคิดและแสดงออก ถ้าทุกสถานศึกษามีงบประมาณจัดซื้อ จัดหาสื่อต่าง ๆ และจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ การศึกษาไทยคงก้าวหน้าไปอีกไกล ขอบคุณมากค่ะ ดทรทัศน์ครูให้มากมายกว่าที่คิด :tv10:
โดย ศิริกัญญา คำดวง (2011-06-08 10:58:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นคาบภาษาไทยที่สนุกมากค่ะ ชอบที่คุณครูท่านนี้เข้าใจจิตวิทยาวัยรุ่นโดยเน้นกิจกรรมที่นร.ชอบ เพื่อทำให้นร.เกิดความอยากเรียน อีกทั้งในการจัดโต๊ะเรียนเป็นแนวคล้้ายๆ กับวิทยาศาสตร์ทำให้นักเรียนใช้กระบวนการกลุ่มได้ดี อีกทั้งคุณครูเป็นผู้รอบรู้ในสื่อต่างๆ และนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งมีสื่อพื้นบ้านเช่น หนังตะลุงมาใช้ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆ
โดย รุจิดา สุขใส (2011-06-10 21:29:09) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดเลยครับ ทำให้ภาษาไทยดูไม่น่าเบื่อเลย แล้วยังให้เด็กมีส่วนรวมในการเรียนการสอน ถ้าอาจารย์นำการสอนนี้ไปสอนเด็ก ผมว่าเด็กไทย ต้องสนใจ ภาษาไทย แบบไม่อยากให้หมดคาบแน่นอน :tv15:
โดย โสธร ศรีอาวุธ (2011-06-11 19:49:03) [แสดงความคิดเห็น]
พิมพ์ผิดครับๆ ถ้าอาจารย์หลายคน นำการสอนนี้ไปสอน น่าจะได้รับความสนใจจากเด็กมากเลย :tv10:
โดย โสธร ศรีอาวุธ (2011-06-11 19:55:03)
เป็นเทคนิคการสอนที่เยี่ยมมากค่ะ และที่สำคัญสุดก็คือขอขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูมากๆ ที่สามารถจุดประกาย ครูที่ตั้งใจฝึกฝนให้ความรู้ศิษย์ ได้เผยแพร่การสอนที่ดีๆ ให้แก่กัน เป็นประโยชน์กับครูทุกคน ให้ความรู้สึกว่าตนเองไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว ยังมีครูอีกหลายร้อยหลายพัน หลายแสนคนที่ต่างก็มีอะไรที่ดีๆ มาแบ่งปันกัน อยากทราบจังใครเป็นผู้คิดค้นรายการนี้ขึ้น สุดยอดจริงๆ
โดย สุภาวรรณื พิศดาร (2011-06-17 23:51:17) [แสดงความคิดเห็น]
ครูคงเหนื่อยมาก ใช้เวลาเยอะ ทุ่มเทลงทุนสุดชีวิตเลยนะครับ พลังใจของครูคงหาที่เปรียบยาก แต่พอเห็นศิษย์ที่เจริญงอกงามจากความสามารถของครูก็คุ้มนะครับหลายคนคงคิดว่าครูสอนไม่ทันหลักสูตรแน่ ๆ ผู้สงสัยไปดูที่ตัวชี้วัดและมาตรฐานนะครับ แม้ครูอนุรัตน์พูดคำเดียวแต่เด็กตอบได้ทุกมาตรฐาน หลักสูตรจบที่ตัวเด็กครับไม่ใช่จบที่หนังสือ ขอให้กำลังใจครูครับ จะพยายามเลียนแบบครูให้ได้ นิดหนึ่งก็ยังดี
โดย อุทวน สุนิพันธ์ (2011-06-18 18:43:08) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูอาจารย์ อ.อนุรัตน์ แพนสกุล ใช้เทคนิคภาพแอนนิเมชั่นสอนแล้วอยากจะได้โปรแกรมสำเร็จรูปนี้มาใช้ โดยใสเนื้อหาที่จะสอนเข้าไป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพราะถ้าให้เขาช่วยผลิตเหมือนอาจารย์อนุรัตน์ คงยังไม่ได้ ยังเล็กอยู่ จะช่วยได้ก็คงจะวาดรูปและทำเป็นป๊อบอัพส่งครู ซึ่งตอนนี้ก็ยังใช้วิธีนี้อยู่ค่ะ ถ้าสามารถผลิตสื่อแอนนิเมชั่นเองได้อย่างรวดเร็วก็คงจะดีค่ะ สรุปแล้วสุดยอดเลยค่ะ ทำให้ภาษาไทยดูไม่น่าเบื่อเลย แล้วยังให้เด็กมีส่วนรวมในการเรียนการสอน ขอบคุณสำหรับสื่งดีๆที่มอบให้
โดย จุรีภรณ์ น้อยวงศ์ (2011-07-14 18:07:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากจะนำไปเป็นตัวอย่างค่ะ
โดย บุญเรือน เดชาวิชิตเลิศ (2011-07-17 22:38:47) [แสดงความคิดเห็น]
กับการสอนที่คุณครูอนุรัตน์ แพนสกุล จัดให้กับผู้เรียนนั้น ต้องบอกได้คำเดียวว่าเป็นประโยชน์อยากมากเพราะกิจกรรมที่นักเรียนแสดงออกมาการกระทำของนักเรียนทุกขั้นตอน และคุณประโยชน์ตรงนี้นี่เอง เนื่องจากนักเรียนได้ลงมือทำจนเกิดเป็นองค์ความรู้ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวจะติดตามนักเรียนไปตลอดชีวิตทั้งในการศึกษาต่อและการใช้ชีวิตประจำวัน อีกอย่างที่จะมองข้ามไม่ได้คือการให้ความเป็นกันเองกับนักเรียน และการเรียนรู้ผ่านสิ่งที่ตนเองมีอยู่นั่นคือหนังตลุงหรือแอนนิเมชั่น
โดย สุริยน บุญเหมาะ (2011-07-18 15:04:11) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ชมวิธีการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ อนุรัตน์ นั้น ดิฉันรู้สึกประทับใจในหลายๆเรื่องด้วยกัน ซึ่งได้แก่ การจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม การนำเข้าสู่บทเรียนและการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ อีกทั้งการนำสื่อเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการจัดการเรียนรู้ ซึ่งดิฉันเองเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ (เคมี) แต่ดิฉันมักจะชอบติดตามชมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของวิชาอื่นๆเพื่อนนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ของตนเองซึ่งในครั้งนี้ก็ทำให้ดิฉันได้แนวคิดใหม่ๆในการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีเพิ่มขึ้นเช่น ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน เราก็สามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับสมบัติของธาตุ แล้วให้นักเรียนลองทายดูว่าธาตุที่กล่าวถึงคือธาตุใด ซึ่งถือเป็นการทบทวนและช่วยย้ำให้ผู้เรียนจดจำได้มากขึ้น หรือในส่วนของการจัดกลุ่มเรียนดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่ครูควรให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจาก การจัดกระบวนการกลุ่มจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม รู้สึกอุ่นใจที่มีเพื่อนร่วมกลุ่มคอยให้คำปรึกษาและให้กำลังใจกัน และในส่วนของการให้ผู้เรียนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถือว่าเป็นการฝึกให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองซึ่งครูจะสุ่มเลือกเพื่อให้ทุกคนในกลุ่มได้มีโอกาสแสดงออกด้วยกันทุกคน และในส่วนของการนำเทคโนโลยีมาใช้เช่นนำการ์ตูนแอนิเมชั่นก็ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก ซึ่งดิฉันคิดว่า จะนำการ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชามาให้ผู้เรียนได้รับชมเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาและจดจำเนื้อหาได้มากขึ้น เช่น การ์ตูนพันธะเคมี การ์คูนเกี่ยวกับตารางธาตุ ก็ขอขอบคุณทีมงานของโทรทัศน์ครูทุกคนที่ได้นำสิ่งดีๆมานำเสนอเพื่อให้ครูไทยได้พัฒนาเทคนิคการสอนแล้วนำพานักเรียนไทยไปสู่เวทีระดับโลกต่อไปในอนาคต :tv15:
โดย พัชรี สุหลง (2011-07-21 14:32:08) [แสดงความคิดเห็น]
สนุกมากค่ะ นึกถึงตอนสมัยที่เราเรียนหนังสือ ขอขอบคุณคุณครูอนุรัตน์นะคะ ที่ใฝ่หาวิธีที่ไม่ยากแน่น่าสนใจ เด็กได้ความรู้ สนุกกับการเรียน ยอดเยี่ยมจริงๆค่ะ
โดย อัมพร สุมณฑา (2011-07-23 09:20:40) [แสดงความคิดเห็น]
อยากให้มีครูดีๆ แบบนี้มาก ๆ เป็นตัวอย่าง เป็นต้นแบบเรื่องการจัดการสอนให้กับเพื่อนครูได้เป็นอย่างดี สอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายใช้สื่อการเรียนได้น่าสนใจ เหมาะกับวัยของนักเรียน เหมาะกับยุคสมัยเป็นสื่อที่สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดี คุณครูอนุรัตน์มีบุคลิกเป็นกันเองกับนักเรียน ช่วยให้นักเรียนเรียนอย่างไม่เครียด ขอชมค่ะ และสอนให้นักเรียนมีทักษะการคิดได้เป็นอย่างดี สัญญาว่าจะนำแบบอย่างที่ดีของคุณครูไปปฏิบัติตามค่ะ :tv18: :tv10: :tv15:
โดย ชัชฎาภรณ์ เกตุอู่ทอง (2011-07-24 22:34:19) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิดีโอ จัดว่าเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดีมากและน่าสนใจ สามารถนำไปใช้เป็นแบบอย่างแก่คุณครูท่านอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี และนอกเหนือจากจากการนำมาใช้ประกอบในวิชาภาษาไทย ซึ่งครูที่สอนวิชาอื่นยังสามารถนำแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบนี้ไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี จากตัวอย่างนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบนี้ นักเรียนมีความสนใจเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการที่ให้นักเรียนออกมาทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน ทำให้นักเรียนมีการเตรียมความพร้อมและมีการวางแผน แบ่งหน้าที่การทำงาน การเตรียมตัวหาข้อมูลในการนำเสนอเป็นอย่างดี ฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและส่วนรวม
โดย ธนียา เทียนคำศรี (2011-07-25 13:32:09) [แสดงความคิดเห็น]
เก่งมากค่ะอาจารย์อนุรัตน์ สมเป็นครูมืออาชีพจริงๆ ขนาดไม่ใช่นักเรียนนะคะดูวิธีการสอนของอาจารย์แล้วเพลินมากเลย นอกจากทำสื่อที่ทันสมัยเร้าให้นักเรียนสนใจในการเรียนแล้ว ยังใช้คำถามให้นักเรียนรู้จักวิเคราะห์ และเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในขณะเดียวกันด้วย น่าทึ่งจริงๆ อยากให้เพื่อนครูคนอื่นๆได้ดูวิธีการสอนแบบนี้แล้วนำไปปรับใช้กับนักเรียนในชั้นของตน คิดว่าสามารถนำไปสอนกับวิชาอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกัน ขอปรบมือให้ค่ะ : :tv15:
โดย สุนันทา เทพพิทักษ์ (2011-07-25 15:21:38) [แสดงความคิดเห็น]
ได้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูแล้ว ปลื้มใจที่เรามีครูที่มีความมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ เพื่อนำความรู้นั้นไปสู่การใช้ชีวิตจริง และบรรยากาศการเรียนก็น่าติดตามนักเรียนมีความสนุกกับบทเรียน เป็นกำลังใจให้ครูไทยหลายๆท่านที่เป็นตัวอย่างที่ดีในอาชีพครูเรา ในการเป็นผู้ชี้ทางให้ลูกศิษย์ได้ก้าวสู่โลกกว้างอย่างภาคภูมิใจ และมั่นใจที่จะเป็นกำลังของชาติให้ก้าวหน้าต่อไปไม่ด้อยไปกว่าชาติอื่นๆ
โดย พรรณี ฤๅชากูล (2011-07-25 19:57:58) [แสดงความคิดเห็น]
เจ๋งค่ะ
โดย เอื้อมพร สายเสมา (2011-07-25 20:50:03) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูจัดการเรียนรู้ที่ดีมากและน่าสนใจ นอกเหนือจากจากการนำมาใช้ประกอบในวิชาภาษาไทย ซึ่งครูไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี จากตัวอย่างนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบนี้ นักเรียนมีความสนใจเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการที่ให้นักเรียนออกมาทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน ทำให้นักเรียนมีการเตรียมความพร้อมและมีการวางแผน แบ่งหน้าที่การทำงาน การเตรียมตัวหาข้อมูลในการนำเสนอเป็นอย่างดี ฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและส่วนรวม
สามารถนำไปใช้เป็นแบบอย่างแก่คุณครูท่านอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี ครับ
โดย จรัญ ชาวใต้ (2011-07-25 21:17:55) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันชอบการ์ตูนที่คุณครูนำมาเสนอมากเลยค่ะ กำลังจะเศร้าพอดี รูปคุณครูก็มาถามพอดี :tv18:คุณครูจัดการเรียนรู้ที่ดีมากและน่าสนใจ ขอชมเชยการใช้เทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม กล้าคิดและแสดงออก นางวันทอง 2 ใจใหม ก็น่าเห็นใจนางวันทองค่ะ ตัดสินใจยากเหมือนกัน นักเรียนมีความสนใจเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการที่ให้นักเรียนออกมาทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน ทำให้นักเรียนมีการเตรียมความพร้อมและมีการวางแผน แบ่งหน้าที่การทำงาน การเตรียมตัวหาข้อมูลในการนำเสนอเป็นอย่างดี ฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและส่วนรวม คุณครูก็ร่วมอภิปรายหลังจากนักเรียนรายงานเสร็จแล้ว สุดยอดมากเลยค่ะ ของคุณค่ะ :tv18:
โดย นงลักษณ์ บุตทศ (2011-07-25 22:55:37) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดครับ เป็นการสอนที่ทำให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ แบบหลากหลาย เป็นการแบ่งปันความคิดนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี จะนำไปเป็นแนวทางในการสอนเด็กต่อไป ครับ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย จักรกฤษณ์ อินธรรมมา (2011-07-25 23:00:47) [แสดงความคิดเห็น]
จัดว่าเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดีมากและน่าสนใจ ฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและส่วนรวมคุณครูเก่งมากๆๆคะ
โดย จุรีรัตน์ ทองแกมแก้ว (2011-07-26 18:05:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีมาก ครูนำสื่อหลาย ๆ แบบมาใช้กับการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนสนใจในบทเรียน ไม่เกิดความเบื่อหน่ายในบทเรียน นักเรียนมีความกล้าแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์คำถามเพื่อหาคำตอบได้ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ :tv18:
โดย อรวรรณ แย้มเพียร (2011-07-26 20:15:34) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมน่าสนใจมากเพราะมี การจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม การนำเข้าสู่บทเรียนและการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ อีกทั้งการนำสื่อเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการจัดการเรียนรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ของตนเอง มีการใช้คำถาม ทบทวนซ้ำย้ำเตือน ทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น กิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนกล้าแสดงออก มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควรที่จะนำไปปรับใช้ ขอขอบคุณทีมงานของโทรทัศน์ครูที่ได้นำสิ่งดีๆมานำเสนอ
โดย สุภารัตน์ ชาวใต้ (2011-07-26 20:46:42) [แสดงความคิดเห็น]
ยอดเยี่ยมมาก อาจารย์ทำได้ยอดเยี่ยมจริง ๆ นำไปเป็นแบบอย่างได้ดีทีเดียว การสอนวรรณกรรมไทยจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปถ้าครูไทยรู้จักพัฒนา สร้างสรรค์ผลงาน ในด้านการเรียนการสอน สื่อในการสอนเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นในการจัดการเรียนการสอน ที่จะช่วยพัฒนาความคิด พัฒนาความรู้ การนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกับการจัดการเรียนการสอนผสมผสานกับสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถฝึกกระบวนการคิดให้กับนักเรียนได้ พร้อมกับการเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้นักเรียนได้ความรู้ด้านวิชาการผสานความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสอนให้นักเรียนหวงแหนในภูมิปัญญาไทย
โดย พิชญา สุวรรณโน (2011-07-27 06:10:35) [แสดงความคิดเห็น]
:tv09: :tv09: :tv09: :tv18: :tv18: :tv17: :tv17: :tv15:ชอบการ์ตูนที่นำมาเสนอมาก คุณครูจัดการเรียนรู้ได้ดีมากและน่าสนใจ ขอชมเชยการใช้เทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม กล้าคิดและแสดงออก นักเรียนมีความสนใจ รักการเรียนนอกเหนือจากการนำมาใช้ประกอบในวิชาภาษาไทยแล้วครูยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี จากตัวอย่างนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าวิธีการจัดการเรียนรู้ที่น่าตื่นเต้นเร้าใจมีความสุขสนุกสนาน ช่วยพัฒนาความคิด พัฒนาความรู้ การนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกับการจัดการเรียนการสอนผสมผสานกับสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถฝึกกระบวนการคิดให้กับนักเรียนได้ ขอชื่นชม
โดย ปราณี แก้วพวง (2011-07-27 11:14:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากๆๆทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายกับการเรียน และนักเรียนก็มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รู้จักคิดวิเคราะห์ และได้สรุปเป็น Mind Mapping ไว้ทบทวนความรู้อีกด้วย เป็นเทคนิคที่น่าสนใจน่านำเอาไปเป็นแบบอย่างในการสอนค่ะ ขอชมเชยการใช้เทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม กล้าคิดและแสดงออก นักเรียนมีความสนใจ รักการเรียนนอกเหนือจากการนำมาใช้ประกอบในวิชาภาษาไทยแล้วครูยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี จากตัวอย่างนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าวิธีการจัดการเรียนรู้ที่น่าตื่นเต้นเร้าใจมีความสุขสนุกสนาน ช่วยพัฒนาความคิด พัฒนาความรู้ การนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกับการจัดการเรียนการสอนผสมผสานกับสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถฝึกกระบวนการคิดให้กับนักเรียนได้ ขอชื่นชม
โดย สุภาพร เกิดพุ่ม (2011-07-27 11:40:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากๆๆทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายกับการเรียน และนักเรียนก็มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รู้จักคิดวิเคราะห์ และได้สรุปเป็น Mind Mapping ไว้ทบทวนความรู้อีกด้วย เป็นเทคนิคที่น่าสนใจน่านำเอาไปเป็นแบบอย่างในการสอนค่ะ ขอชมเชยการใช้เทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม กล้าคิดและแสดงออก นักเรียนมีความสนใจ รักการเรียนนอกเหนือจากการนำมาใช้ประกอบในวิชาภาษาไทยแล้วครูยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี จากตัวอย่างนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าวิธีการจัดการเรียนรู้ที่น่าตื่นเต้นเร้าใจมีความสุขสนุกสนาน ช่วยพัฒนาความคิด พัฒนาความรู้ การนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกับการจัดการเรียนการสอนผสมผสานกับสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถฝึกกระบวนการคิดให้กับนักเรียนได้ ขอชื่นชม
โดย สุภาพร เกิดพุ่ม (2011-07-27 11:40:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากๆๆทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายกับการเรียน และนักเรียนก็มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รู้จักคิดวิเคราะห์ และได้สรุปเป็น Mind Mapping ไว้ทบทวนความรู้อีกด้วย เป็นเทคนิคที่น่าสนใจน่านำเอาไปเป็นแบบอย่างในการสอนค่ะ ขอชมเชยการใช้เทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม กล้าคิดและแสดงออก นักเรียนมีความสนใจ รักการเรียนนอกเหนือจากการนำมาใช้ประกอบในวิชาภาษาไทยแล้วครูยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี จากตัวอย่างนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าวิธีการจัดการเรียนรู้ที่น่าตื่นเต้นเร้าใจมีความสุขสนุกสนาน ช่วยพัฒนาความคิด พัฒนาความรู้ การนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกับการจัดการเรียนการสอนผสมผสานกับสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถฝึกกระบวนการคิดให้กับนักเรียนได้ ขอชื่นชม
โดย สุภาพร เกิดพุ่ม (2011-07-27 11:40:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิควิธีการสอนที่ดีมากเพราะมีการบูรณาการการสอนหลายๆอย่างเข้าด้วยกันทำให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ได้มากขึ้น เช่น การใช้หนังตะลุงเป็นสื่อทำให้เด็กเห็นถึงวัฒนธรรมเเละภูมิปัญญาของคนในภาคใต้ การใช้การ์ตูนจะช่วยลดช่องว่างระหว่างวัยของครูกับนักเรียนวัยรุ่นทำให้ครูสามารถเข้าถึงโลกของเขาได้มากขึ้นเมื่อครูสามารถเข้าไปอยู่ในโลกของเขาได้การสอนของครู ก็จะทำได้ง่ายขึ้น เเผนผังความคิดจะทำให้นักเรียนคิดได้หลากหลายทิศทาง การนำเสนอจะทำให้เขาได้พัฒนาบุคลิกภาพ จะเห็นว่าอาจารย์อนุรัตน์ เป็นครูที่เก่งสามารถใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าเเละเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด ทำให้คาบวิชาภาษาไทยกลายเป็นวิชาที่น่าสนใจมาก ขอชื่นชมในความเก่งของอาจารย์
โดย อรกาญจน์ ฉีดเสน (2011-07-27 13:34:32) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์มีเทคนิคในการสอนที่ดีมากทำให้ผู้เรียนมีความสนใจเรียนและมีความสุขในการเรียนบรรยาศเป็นไปด้วยรอยยิ้มทั้งผู้สอนและผู้เรียนเป็นการสอนที่ไม่น่าเบื่อกระตุ้นผู้เรียนตลอดเวลาขอบพระคุณมากค่ะกับการนำเสนอ
โดย ผ่องฉวี จิตศรัณยูกุล (2011-07-28 00:48:21) [แสดงความคิดเห็น]
คาบเรียนของ คุณครูอนุรัตน์ แพนสกุล คุ้มค่าจริงๆ ค่ะ เพราะนักเรียนได้ทำกิจกรรมและสนุกกับการเรียนมากๆ ขอบคุณที่นำเทคนิคนี้มาให้ได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะ เห็นภาพรอยยิ้มของนักเรียนในคาบเรียนของคุณครูแล้วชื่นใจ และได้แรงบันดาลใจที่จะพยายามทำให้นักเรียนได้เรียนแล้วมีความสุขบ้างค่ะ
โดย สุเมษา จำรูญศิริ (2011-07-28 10:17:06) [แสดงความคิดเห็น]
คาบเรียนของ คุณครูอนุรัตน์ แพนสกุล คุ้มค่าจริงๆ ค่ะ เพราะนักเรียนได้ทำกิจกรรมและสนุกกับการเรียนมากๆ ขอบคุณที่นำเทคนิคนี้มาให้ได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะ เห็นภาพรอยยิ้มของนักเรียนในคาบเรียนของคุณครูแล้วชื่นใจ และได้แรงบันดาลใจที่จะพยายามทำให้นักเรียนได้เรียนแล้วมีความสุขบ้างค่ะ
โดย สุเมษา จำรูญศิริ (2011-07-28 10:17:06) [แสดงความคิดเห็น]
คาบเรียนของ คุณครูอนุรัตน์ แพนสกุล คุ้มค่าจริงๆ ค่ะ เพราะนักเรียนได้ทำกิจกรรมและสนุกกับการเรียนมากๆ ขอบคุณที่นำเทคนิคนี้มาให้ได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะ เห็นภาพรอยยิ้มของนักเรียนในคาบเรียนของคุณครูแล้วชื่นใจ และได้แรงบันดาลใจที่จะพยายามทำให้นักเรียนได้เรียนแล้วมีความสุขบ้างค่ะ
โดย สุเมษา จำรูญศิริ (2011-07-28 10:17:11) [แสดงความคิดเห็น]
ใช้เวลาคุ้มค่า เป็นชั่วโมงเรียนที่คุ้มค่า เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมาก ให้สาระสำคัญ นักเรียนได้ทำกิจกรรมอย่างสนุกสนาน และสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
โดย สุจินดา สระคูพันธ์ (2011-07-28 15:13:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่lสนุกและน่าสนมากค่ะ กิจกรรมการเรียนรู้เร้าความสนใจ ไม่เบื่อ รูปแบบการสอนนี้ทำให้ผู้เรียนมีความสนใจเรียนและมีความสุขในการเรียนบรรยาศเป็นกันเอง ดิฉันจะลองนำมาพัฒนาการสอนของตัวเองให้มีประสิทธิภาพขึ้นค่ะ ขอบคุณที่เผยแพร่แก่เพื่อนครู
โดย เลขา อนันต์ (2011-07-28 21:43:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่lสนุกและน่าสนมากค่ะ กิจกรรมการเรียนรู้เร้าความสนใจ ไม่เบื่อ รูปแบบการสอนนี้ทำให้ผู้เรียนมีความสนใจเรียนและมีความสุขในการเรียนบรรยาศเป็นกันเอง ดิฉันจะลองนำมาพัฒนาการสอนของตัวเองให้มีประสิทธิภาพขึ้นค่ะ ขอบคุณที่เผยแพร่แก่เพื่อนครู
โดย เลขา อนันต์ (2011-07-28 21:43:38) [แสดงความคิดเห็น]
:tv02: :tv15: :tv17: :tv17: ขอบคุณครูอนุรัตน์ ที่ทำให้ผมได้แนวทางในการสอนภาษาไทย ไม่ให้น่าเบื่อดดยเฉพาะการนำกิจกรรมเข้ามาสร้าง แนวทางให้เด็กม่ส่วนร่วม...ดีมากเลยครับ ขอบคุรสำหรับการแบ่งปันประสบการณืสอนที่ดีเยี่ยมครับ :tv18:
โดย ออมทรัพย์ ภู่หมื่นไวย์ (2011-07-28 21:51:46) [แสดงความคิดเห็น]
:tv02: :tv15: :tv17: :tv17: ขอบคุณครูอนุรัตน์ ที่ทำให้ผมได้แนวทางในการสอนภาษาไทย ไม่ให้น่าเบื่อดดยเฉพาะการนำกิจกรรมเข้ามาสร้าง แนวทางให้เด็กม่ส่วนร่วม...ดีมากเลยครับ ขอบคุรสำหรับการแบ่งปันประสบการณืสอนที่ดีเยี่ยมครับ :tv18:
โดย ออมทรัพย์ ภู่หมื่นไวย์ (2011-07-28 21:51:50) [แสดงความคิดเห็น]
ได้พยายามศึกษาวิธีการสอนของอาจารย์ทางโทรทัศน์ครูบ่อยครั้งมาก ถ้าจำไม่ผิดน่าจะดูไม่ต่ำกว่า 5 ครั้ง ชอบลีลาการสอนที่ประทับใจวัยรุ่น อาจารย์เข้าไปอยู่ในใจของเด็ก ๆ ได้อย่างไร ครูเจี๊ยบดูอาจารย์ผ่านทางจอคอมพิวเตอร์ยังสัมผัสถึงความรู้สึกรักและผูกพันระหว่างครูและลูกศิษย์ได้ จึงพยายามศึกษาคลิปการสอนของอาจารย์หลายต่อหลายครั้ง และก็พบแรงบันดาลใจที่จะพาตัวเองเข้าไปอย่ในใจของลูกศิษย์บ้างจึงพยายามศึกษาสิ่งที่เด็ก ๆ ชั้นป .1 ชอบ นั่นคือเราต้องวิเคราะผู้เรียนให้แจ่มแจ้ง เหมือนกับที่ อาจารย์อนุรัตน์ บอกว่า ครูต้องทำตัวเป็นนักการตลาด จะพยายามทำให้ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย ยุวดี นุชทรัพย์ (2011-08-02 10:28:45) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมในวีธีการสอนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามสภาพจริง ทำให้ผู้เรียนเกิดทั้งความรู้ที่คงทน ทักษะในการใช้ชีวิต และทักษะการคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ขอยกนิ้วให้ครับ
โดย สุชาต สะอิมิ (2011-08-02 11:07:42) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิดิโอในตอนนี้นะครับ รู้สึกประทับใจการสอนของอาจารย์มากเลยครับ มีการใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบในการสอนทำให้การเรียนการสอนดูน่าสนใจมาก และห้องเรียนที่เห็นในวิดิโอก็ดูเพรียบพร้อม ซึ่งถ้าผมจะเลียนแบบก็คงยากเพราะไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี และไม่สื่อที่ครบครันในห้องเรียนเหมือนกับห้องเรียนของอาจารย์ แ่ต่อย่างไรก็ตามผมก็ชอบการสอนมาก เพราะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่า่งอิสระโดยไม่ปิดกั้นความคิด อยากให้ครูทุกคนใช้เวลาในากศึกษาจากวิดิโอนี้และทุกวิดิโอ เพราะมีความรู้มาก สิ่งใดที่เรานำไปปรับได้ก็เก็บไปใช้ประโยชน์ สิ่งใดที่เป็นข้อจำกัดก็ต้องลองดูทางอื่น แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ อย่าหยุดพัฒนาตนเอง เพราะการพัฒนาของครู ก็เท่ากับพัฒนาเ็ด็ก ถ้าเราพัฒนาเด็ก ก็เท่ากับพัฒนาชาติ
โดย วิทยา มูฮำหมัด (2011-08-04 21:17:41) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมค่ะ เป็นสื่อการสอนที่ดีมาก นักเรียนมีความสนใจเรียนไม่น่าเบื่อ
โดย ประนอม เสนาพรม (2011-08-24 13:35:03) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมค่ะ เป็นสื่อการสอนที่ดีมาก นักเรียนมีความสนใจเรียนไม่น่าเบื่อ
โดย ประนอม เสนาพรม (2011-08-24 13:35:20) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นอีกหนึ่งแรงบรรดาลใจให้กับคุณครูรุ่นใหม่ ได้ดีมากเลยนะค่ะ ขอชื่นชม เทคนิคดีๆ ทำให้ฉันรู้ว่า การเป็นครู ถึงแม้้ว่าเนื้อหา จะคงที่ตายตัว แต่เทคนิคและวิธีการแตกต่าง ก็สามารถทำให้นักเรียน มีประสิธิภาพ มากขึ้นเยอะเลยค่ะ
โดย นาฎยา คิดสำราญ (2011-08-26 01:41:57) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิควิธีการสอนที่ดี เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนเป็นหลัก เป็นการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ นักเรียนมีความสนุกสนาน สร้างบรรยาการในการเรียนการสอนได้ดี นักเรียนมีโอกาสใช้ความรู้ ความคิด วิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ คุณครูรู้จักนำสิ่งรอบตัวมาเป็นความรู้ มาเป็นสื่อการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ นอกจากนี้การนำภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างเช่น หนังตะลุงมาเป็นสื่อการสอน ถือว่ายอดเยี่ยมมากค่ะ นักเรียนเกิดความรัก ความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง ขอชื่นชมด้วยความจริงใจ :tv18:
โดย มาลี ผ่องศิริ (2011-08-30 21:40:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่สนุกสนาน นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ ขอชื่นชมจริง ๆ ค่ะ จะลองนำมาประยุกต์ใช้กับนักเรียนม.4บ้างค่ะ
โดย นาตยา คำน้อย (2011-08-31 17:10:08) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสอนเก่งและน่ารักดีค่ะ สอนสนุกมาก สร้างบรรยากาศในห้องเรียนได้สนุกสนาน นักเรียนกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น นำเนื้อเรื่องเข้ากับท้องถิ่นทำให้ผู้เรียนสนใจเรียนอย่างมาก
โดย สุกัญญา คุ้มอักษร (2011-09-04 18:16:18) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนของอาจารย์อนุรัตน์มีกระบวนการครบทั้งการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจ กิจกรรมที่ครอบคุมเนื้อหาสาระและดึงความสนใจเด็กได้มาก อีกทั้งให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีการคิดวิเคราะห์และสนับสนุนให้เด็กดึงความสามารถมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ถ้าหากนำไปใช้ในการสอนวิชาภาษาไทย จะช่วยให้เด็กได้ความรู้และสนุกในการเรียนมาก ช่วยสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทยได้อีกด้วย
โดย ธิดาเรือง ทันหล้า (2011-09-09 15:41:54) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีมากเลยค่ะ มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกกิจกรรมที่หลากหลาย แปลกใหม่ ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และไม่รู้สึกเบื่อหน่าย เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่คุ้มค่าจริงๆค่ะ ชอบเทคนิควิธีการสอนของอาจารย์มากเลยค่ะ เป็นแบบอย่างการสอนที่ดีมากค่ะ :tv02:
โดย พิไลวรรณ ไชยเอม (2011-09-16 23:13:21) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันก็เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาค่ะ และเรียนกับอาจารย์อนุรัตน์ค่ะ ท่านใจดีมากๆค่ะ
โดย จุฑามาศ-ชนินทรภิวงศ์ (2011-09-17 08:23:16) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ชมวิธีการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ อนุรัตน์ นั้น ดิฉันรู้สึกประทับใจในหลายๆเรื่องด้วยกัน ซึ่งได้แก่ การจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม การนำเข้าสู่บทเรียนและการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ อีกทั้งการนำสื่อเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการจัดการเรียนรู้ เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากๆๆ ทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายกับการเรียน และได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รู้จักคิดวิเคราะห์ และได้สรุปเป็น Mind Mapping ไว้ทบทวนความรู้อีกด้วย เป็นเทคนิคที่น่าสนใจน่านำเอาไปเป็นแบบอย่างในการสอนค่ะ นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม กล้าคิดและแสดงออก นักเรียนมีความสนใจ รักการเรียนนอกเหนือจากการนำมาใช้ประกอบในวิชาภาษาไทยแล้ว ดิฉันยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี จากตัวอย่างนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าวิธีการจัดการเรียนรู้ที่น่าตื่นเต้นเร้าใจมีความสุขสนุกสนาน ช่วยพัฒนาความคิด พัฒนาความรู้ การนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกับการจัดการเรียนการสอนผสมผสานกับสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถฝึกกระบวนการคิดให้กับนักเรียนได้ดีทันตามยุคแห่งการเรียนรู้ด้วยคะ
โดย ชุติภา เที่ยงอยู่ (2011-09-20 23:21:11) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากและเห็นด้วยกับคุณครูอนุรัตน์ แพนสกุล โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ที่นำเอาละครสั้นหรือการ์ตูนมานำเสนอนำเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องที่จะต้องเรียนทำให้นักเรียนเกิดความสนใจเกี่ยวกับบทเรียนที่จะต้องเรียนในคาบนั้น ๆ และที่สำคัญก็คือเป็นการเล่าเรื่องราวตอนต้นให้รูที่มาว่าความเป็นมาเป็นอย่างไรและที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือในการ์ตูนฉบับสั้นนี้สอดแทรกเนื้อหาและมีคำถามให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นด้วย คุณครูเขาเป็นต้นแบบโดยมีรูปแบบการสอนที่ดีมา ผมชอบมากเลยครับ :tv15:
โดย บรรพต สูงเจริญ (2011-10-10 14:37:43) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณค่ะ คุณครูสอนเก่งมากเลย เป็นการจัดกิจกรรมที่เยี่ยมมากเลยค่ะ เด็กสนุกสนานและตื่นเต้นกับการจัดการเรียนการสอนของครู น่าชื่นชมมากค่ะ
โดย มะลิวัลย์ จันทะขาน (2011-10-25 09:38:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีมากเลยค่ะ เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่คุ้มค่าจริงๆค่ะ ชอบเทคนิควิธีการสอนของอาจารย์มากเลยค่ะ เป็นแบบอย่างการสอนที่ดีมากค่ะ นักเรียนได้รู้จักคิดวิเคราะห์ และได้สรุปเป็น Mind Mapping ไว้ทบทวนความรู้อีกด้วย เป็นเทคนิคที่น่าสนใจน่านำเอาไปเป็นแบบอย่างในการสอนค่ะ
โดย นันทิยา หมวดสีอินทร์ (2011-10-30 02:45:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีมากเลยค่ะ เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่คุ้มค่าจริงๆค่ะ ชอบเทคนิควิธีการสอนของอาจารย์มากเลยค่ะ เป็นแบบอย่างการสอนที่ดีมากค่ะ นักเรียนได้รู้จักคิดวิเคราะห์ และได้สรุปเป็น Mind Mapping ไว้ทบทวนความรู้อีกด้วย เป็นเทคนิคที่น่าสนใจน่านำเอาไปเป็นแบบอย่างในการสอนค่ะ
โดย นันทิยา หมวดสีอินทร์ (2011-10-30 02:46:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีมากเลยค่ะ เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่คุ้มค่าจริงๆค่ะ ชอบเทคนิควิธีการสอนของอาจารย์มากเลยค่ะ เป็นแบบอย่างการสอนที่ดีมากค่ะ นักเรียนได้รู้จักคิดวิเคราะห์ และได้สรุปเป็น Mind Mapping ไว้ทบทวนความรู้อีกด้วย เป็นเทคนิคที่น่าสนใจน่านำเอาไปเป็นแบบอย่างในการสอนค่ะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv18:
โดย นันทิยา หมวดสีอินทร์ (2011-10-30 02:47:37) [แสดงความคิดเห็น]
คิดว่าดูแล้วจะไม่ดูเฉยแต่จะนำประเด็นนี้ไปดัดแปลงให้สอดคล้องกับการสอนต่อไป
โดย ฉัตรวิไล อินคง (2011-10-30 12:01:42) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสอนเก่งมากครับ เหมาะสมกับเด็กวัยนี้ดี
โดย วสันต์ นกทอง (2011-11-01 18:27:15) [แสดงความคิดเห็น]
สิ่งแรกคือเห็นห้องเรียนของอาจารย์แล้ว ชอบมากค่ะ แต่คงจะเป็นไปไม่ได้กับโรงเรียนเล็กๆ และการจัดกิจกรรมกับนักเรียนที่มีอยู่ไม่กี่คน ก็คงจะจัดไม่ได้ดังที่อาจารย์ทำ แต่สิ่งที่ได้จากอาจารย์คือ กระบวนการ เทคนิคที่ใช้ ทั้งการใช้การ์ตูนนำเสนอ เล่าเรื่อง การใช้ mind mapping ซึ่งสิ่งนี้สามารถนำไปปรับใช้ได้...ห้องเรียนภาษาไทยของอาจารย์วันนี้...เป็น 2 คาบเรียน ที่คุ้มค่าจริงๆ ค่ะ
โดย ประไพ บุตรไชย (2011-11-12 21:16:18) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดี และสร้างสรรค์มากค่ะ เด็กได้ทั้งความรู้และกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้นค่ะ
โดย รัตนา มณีเนตร (2011-11-22 13:26:36) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีทำให้เห็นภาพที่สามารถนึกถึงตัวละครและได้รู้ถึงลักษณะนิสัยของแต่ละตัวละครได้อย่างชัดเจนขึ้น
โดย โสรยา กูโน (2011-12-02 19:54:44) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีเป็นการฝึกให้นักเรรียนกล้าแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองสามารถคิดวิเคราะห์ตัวละครได้ และนำไปเปรียบเทียบกับละครโทรทัศน์ในปัจจุบันซึ่งมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันมาก
โดย กฤษณา ประสบบุญ (2011-12-08 21:34:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากค่ะเพราะสังเกตได้ว่าในปัจจุบันนี้น้อยมากที่จะเห็นครูที่สอนภาษาไทยได้ดีในระดับมัธยมและนอกจากจะสอนเนื้อหาในห้องเรียนแล้วนั้นยังสอนการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับศิษย์เป็นอะไรที่ดีมากคะ หนูเห็นเทคนิคนี้แล้วหนูจะนำไปใช้ในช่วงเวลาที่หนูออกฝึกสอนคะ นอกจากจะแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษาวิชาชีพครูแล้วยังสามารถปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีอีกด้วย :tv18: :tv15:
โดย ภาวนา สุวรรณพุทธรัก (2011-12-11 13:33:19) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์มีเทคนิคที่น่าสนใจดีมากจริง ๆ ขอปรบมือให้จะนำไปประยุกต์ใช้ค่ะ
โดย สุรีพรรณ ชูประทีป (2011-12-17 14:32:52) [แสดงความคิดเห็น]
เนื้อหาที่นำมาสอนมีอยู่ในหนังสือเรียนทั่ว ๆ ไป แต่รูปแบบการถ่ายทอดออกมาให้นักเรียนได้เรียนรู้นั้น เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะ เพราะเด็ก ๆ มักคิดว่าภาษาไทยเป็นวิชาที่น่าเบื่อ เมื่อเราได้จัดการเรียนรู้แบบนี้แล้วเด็กนักเรียนก็จะเกิดความเพลิดเพลินและทำให้ภาษาไทยเป็นวิชาที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปค่ะ
โดย กฤษณา เส็มหมาน (2011-12-20 14:32:54) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูอนุรัตน์ แพนสกุล ครบเครื่องจริงๆเพราะท่านใช้ทั้งสื่อที่เป็น วัสดุ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย วิธีการที่ให้เด็กได้คิด ได้ทำ และค้นคว้า นำสิ่งที่พบเห็นในเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาเปรียบเทียบกับเรื่องราวในอดีต เด็กนักเรียนของครูอนุรัตน์ จึงเป็นผู้ที่ก้าวไกลในเทคโนโลยี แต่ซาบซึ้งในโบราณคดี ในวรรณคดี ครูอนุรัตน์เปิดโอกาสให้เด็กแสดงความคิดเห็น ตามข้อมูลที่ได้เรียนรู้มา และตามความรู้สึกนึกคิดเมื่อเปรียบกับสังคมปัจจุบัน ไม่ตำหนิ แต่แนะนำเสริมส่ง ชี้แนะให้นักเรียนนำทักษะการพูดไปใช้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นับเป็นครูที่น่ายกย่องอีกท่านหนึ่งครับ
โดย พิสูจน์ ใจเที่ยงกุล (2011-12-29 11:19:06) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบวิธีการนำเสนอของอาจารย์มากครับ ผมครูอุตฯ ดูแล้วยังยิ้มที่เห็นเด็กเขาสนใจและกล้าที่จะพูดเรื่องนี้ภูมิใจแทนคุณครูที่ตั้งใจครับ ขอบคุณ
โดย วิรัตน์ ค้ำมา (2012-01-06 10:50:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่เยี่ยมมากค่ะ และที่สำคัญสุดก็คือขอขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูมากๆ ที่สามารถจุดประกาย ครูที่ตั้งใจฝึกฝนให้ความรู้ศิษย์ ได้เผยแพร่การสอนที่ดีๆ ให้แก่กัน เป็นประโยชน์กับครูทุกคน ให้ความรู้สึกว่าตนเองไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว ยังมีครูอีกหลายร้อยหลายพัน หลายแสนคนที่ต่างก็มีอะไรที่ดีๆ มาแบ่งปันกัน
โดย สุพรรณี เผ่าพงษ์ (2012-01-09 13:32:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้เด็กได้คิดวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นของตนเองออกมาอย่างเต็มที่ เป็นการเรียนการสอนที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและเกิดการเรียนรู้ในเวลาเดียวกัีน ขอบคุณสำหรับการสอนที่เป็นแบบอย่างที่ดีค่ะ^ ^
โดย ชมพูนุท วจีทองรัตนา (2012-01-09 16:55:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีค่ะทำให้เด็กคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองและกล้าแสดงออก
โดย คอรีเยาะ ดีสะเอะ (2012-01-10 19:32:15) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมาก การนำเข้าสู่บทเรียน การใช้สื่อใกล้ตัว และใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน นับว่าเป็นครูยุคใหม่จริง ขอชื่อชม ครูอนุรัตน์ สมควรได้รับการยกย่องเป็นครูเชี่ยวชาญครับ
โดย ประณีต นวลนุ่น (2012-01-11 02:11:05) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากเลยค่ะอยากเรียนภาษาไทยจัง!เป็นการสอนที่น่าสนใจเเละคุมค่าจริงๆเพราะเรียนจากสื่อวิดีทัศน์เเละวิเคราะห์ออกมาหน้าชั้นเรียนอีกด้วย
โดย พาตีเม๊าะ เล๊ะเต็งโซ๊ะ (2012-01-13 21:06:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากเลยค่ะทำให้เด็กมีความสุขในการเรียนทำให้เด็กได้คิดและวิเคราะห์เป็นการสอดแทรกกิจกรรมที่ดีมากค่ะ ขอชืนชมอาจารย์ค่ะ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย อุนุสรา ยะโกะ (2012-01-17 00:41:52) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอด คุณครูเก่งมากจะนำเทคนิคไปใช้สอนนะคะ
โดย สุรีรัตน์ ศักดิ์วิจารณ์ (2012-01-19 09:38:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีเป็นการฝึกให้นักเรรียนกล้าแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองสามารถคิดวิเคราะห์ตัวละครได้ และนำไปเปรียบเทียบกับละครโทรทัศน์ในปัจจุบันซึ่งมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันมาก
โดย อายุ มะลี (2012-01-23 21:14:35) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากค่ะ
โดย วิภาพรรณ นำอุทิศ (2012-01-25 00:33:37) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่น่าสนใจมากค่ะ ทำให้นักเรียนกระตือรือร้นในการเรียน สามารถคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบตัวละครได้ นักเรียมีความสุขสนุกสนานในการเรียน ขอชื่นชมค่ะ :tv15: :tv15:
โดย ศศิธร สุวรรณพัฒน์ (2012-02-08 05:48:18) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากกกกค่ะ
โดย สังวาลย์-ตั้นเส้ง (2012-02-10 13:06:12) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง เยี่ยมมากครับ
โดย นรินทร์ ดำฤทธิ์ (2012-02-12 15:44:22) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบเทคนิคในการสอนให้ คิดและวิเคราะห์พร้อมทั้งประเมินไปพร้อมๆกันของอาจารย์ท่านนี้ เพราะนอกเหนือจากการสอนให้เด็กรู้เรื่องราวของวรรณคดีเพียงอย่างเดียว เรายังสามารถสอดแทรกศีลธรรม จริยธรรม รวมถึงจริตอันดีงามลงไปสู่ผู้เรียนได้ด้วย ทุกครั้งที่สอนผมก็จะพยายามยกสถานการณ์จริงๆขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับบทเรียนที่กำลังสอนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและรับรู้เป็นรูปธรรมและเป็นบทดำเนินชีวิตได้จริงเหมือนกับอาจารย์ท่านนี้เหมือนกัน
โดย ภัทรธียศ รอดเหล็ง (2012-02-25 15:02:02) [แสดงความคิดเห็น]
ภาษาไทยไม่ได้เป็นแค่วิชา แต่เป็นเรื่องของ โ€œการใช้ชีวิตโ€ ดังนั้นสื่อต่างๆมาใช้ในการสอน เป็นเกมโชว์ ละคร แอนนิเมชั่นทำให้นักเรียนม.6 สนุกและได้ทบทวนความรู้ยิ่งขึ้น เป็นการสอนที่ทำให้เด็กได้คิดวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นของตนเองออกมาอย่างเต็มที่ เป็นสื่อการสอนที่ดีมาก นักเรียนมีความสนใจเรียนไม่น่าเบื่อกับการเรียนการสอนอีกด้วยครับ
โดย ศักดิ์ชัย พันธุ์แตง (2012-03-06 22:16:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอดแทรกวิธีการสอนอย่างหลากหลายจริง ๆ ดีมากคะขอชื่ยชม
โดย วิจิตรา ญาณพิทักษ์ (2012-03-07 20:26:59) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณค่ะ ขออนุญาตนำไปใช้กับเด็ก ม.๑ บ้างนะคะ
โดย นางแวว บำรุงนา (2012-03-11 14:36:24) [แสดงความคิดเห็น]
คุณลักษณะของครูผู้สอนที่มีส่วนสำคัญทำให้ชั่วโมงเรียนภาษาไทยมีความคุ้มค่า หรือทำให้ผู้เรียนอยากเรียน มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นอย่างสนุกสนาน ท้าทายให้เกิดการเรียนรู้ น่าสนใจ ชวนติดตามได้ตลอดคาบเรียน และตลอดภาคเรียนนั้น อย่างแรกที่เห็นอย่างเด่นชัดคือ บุคลิกภาพของครูที่ยิ้มแย้มแจ่มใสใจดี มีอัธยาศัย เปิดเผย รับฟังผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์การเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ การประยุกต์ใช้เกมการศึกษา สื่อแอนิเมชั่น ฯลฯ ที่น่าตื่นตาตื่นใจแก่ผู้เรียน เป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาไทยที่น่าประทับใจมากครับ :tv02:
โดย สิริสวัสช์ ทองก้านเหลือง (2012-03-11 18:28:35) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์อนุรัตน์มีมุมมองที่ดีมากที่ว่า"ภาษาไทยไม่ได้เป็นแค่วิชา แต่เป็นเรื่องของ โ€œการใช้ชีวิตโ€ ในการสอนนักเรียนมอปลายซึ่งเป็นวัยรุ่น ให้สนใจในการเรียนนั้นก็ยาก แต่อาจารย์ก็มีเทคนิคที่สอนให้นักเรียนมีความสนุก เพลิดเพลิน เข้าใจนักเรียน ใส่ใจว่าเด็กวัยนี้ควรจะเอาอะไรมาสอน สอนโดยวิธีใด แล้วอาจารย์ก็มีเทคนิคที่หลากหลายมาก สอนวิชาเดียวได้หลายๆวิธี ใช้ทั้งเกมส์โชว์ ละคร แอนนิเมชั่น ซึ่งทำให้เด็กสนใจ ไม่น่าเบื่อ ต้องขอขอบคุณอ.อนุรัตน์ แพนสกุล เป็นอย่างสูงที่แนะนำเทคนิคดีๆให้
โดย วนาลี คีรีศรี (2012-03-14 19:15:24) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบวิธีการสอนที่อาจารย์ให้นักเรียนนำตัวละครในวรรณคดีไปเปรียบเทียบกับตัวละครปัจจุบัน จะนำไปใช้สอนเด็กบ้างค่ะ ขอบคุณมากนะคะที่มีเทคนิคการสอนดี ๆ แบบนี้มานำเสนอ ขอให้รายการโทรทัศน์ครูคงอยู่ตลอดไปนะคะ
โดย ธิดารัตน์ อิ่มใจ (2012-03-17 14:09:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากๆๆทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายกับการเรียน และนักเรียนก็มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รู้จักคิดวิเคราะห์ การสอนของครูอนุรัตน์ ครบเครื่องจริงๆเพราะท่านใช้ทั้งสื่อที่เป็น วัสดุ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย วิธีการที่ให้เด็กได้คิด ได้ทำ และค้นคว้า นำสิ่งที่พบเห็นในเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาเปรียบเทียบกับเรื่องราวในอดีต เด็กนักเรียนของครูอนุรัตน์ จึงเป็นผู้ที่ก้าวไกลในเทคโนโลยี แต่ซาบซึ้งในโบราณคดี ในวรรณคดี คุณครูสอนเก่งมากเลย เป็นการจัดกิจกรรมที่เยี่ยมมากเลยค่ะ
โดย อ้อมฤทัย ก๋องตา (2012-03-24 07:40:27) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์ อนุรัตน์ มีวิธีการจัดการเรียนรู้ดีมากครับสามารถสร้างความประทับใจในหลายๆเรื่องด้วยกัน เช่น การจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม การนำเข้าสู่บทเรียนและการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ อีกทั้งการนำสื่อเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการจัดการเรียนรู้ กระผมก็สอนวิชาภาษาไทย และจะชอบติดตามชมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของวิชาอื่นๆด้วยเพื่อนนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ของตนเองซึ่งในครั้งนี้ก็ทำให้ดิฉันได้แนวคิดใหม่ๆในการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีเพิ่มขึ้นเช่น ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน เราก็สามารถตั้งคำถามกระตุ้นผู้เรียน ซึ่งถือเป็นการทบทวนและช่วยย้ำให้ผู้เรียนจดจำได้มากขึ้น หรือในส่วนของการจัดกลุ่มเรียนผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ครูควรให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจาก การจัดกระบวนการกลุ่มจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม รู้สึกอุ่นใจที่มีเพื่อนร่วมกลุ่มคอยให้คำปรึกษาและให้กำลังใจกัน และในส่วนของการให้ผู้เรียนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถือว่าเป็นการฝึกให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองซึ่งครูจะสุ่มเลือกเพื่อให้ทุกคนในกลุ่มได้มีโอกาสแสดงออกด้วยกันทุกคน และในส่วนของการนำเทคโนโลยีมาใช้เช่นนำการ์ตูนแอนิเมชั่นก็ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก ซึ่งดิฉันคิดว่า จะนำการ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชามาให้ผู้เรียนได้รับชมเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาและจดจำเนื้อหาได้มากขึ้น เช่น การ์ตูนในวรรณคดี การ์คูนเกี่ยวกับขุนช้างขุนแผน ผระผมต้องขอขอบคุณทีมงานของโทรทัศน์ครูทุกคนที่ได้นำสิ่งดีๆมานำเสนอเพื่อให้ครูไทยได้พัฒนาเทคนิคการสอนแล้วนำพานักเรียนไทยไปสู่เวทีระดับโลกต่อไปในอนาคต...ครูดอยเชียงราย
โดย พงษ์ภัทร์ โพธิเลิศ (2012-03-26 22:38:22) [แสดงความคิดเห็น]
Excellent class, excellent teacher....critical thinking skill teaching ที่มากกว่าการสอน critical thinking เพราะครูสามารถสร้างสถานการณ์โยงใยให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ยอดเยี่ยมมากค่ะ เพียงแต่ว่าการผลิตสื่อที่ครูทำอาจจะยากไปหน่อยสำหรับเรา ๆ ค่ะ สื่อครูยอดเยี่ยมมาก แต่คงต้องเรียนรู้วิธีทำอีกมากกว่าจะทำให้ได้อย่างครู
โดย สุชานาถ ยอดอินทร์พรหม (2012-03-30 07:29:08) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการที่เฟรมแต่ละเฟรมของภาพยนตร์ ถูกผลิตขึ้นต่างหากจาก กันทีละเฟรม แล้วนำมาร้อยเรียงเข้าด้วยกัน โดยการฉายต่อเนื่องกัน ไม่ว่าจากวิธีการ ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก ถ่ายภาพรูปวาด หรือ หรือรูปถ่ายแต่ละขณะของหุ่นจำลองที่ค่อย ๆ ขยับเมื่อนำภาพดังกล่าวมาฉาย ช่วยให้การเรียนรู้ ตั้งแต่เด็กเล็ก ยันเด็กโต ที่มีความสนใจในการเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะตัวการ์ตูน ที่มีการเคลื่อนไหว สมจริง สมจัง ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจตลอดเวลา
โดย ดวงดี เป็งสุรินทร์ (2012-03-30 10:08:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากๆๆทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายกับการเรียน และนักเรียนก็มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รู้จักคิดวิเคราะห์ และได้สรุปเป็น Mind Mapping ไว้ทบทวนความรู้อีกด้วย เป็นเทคนิคที่น่าสนใจขออนุญาตนำเอาไปเป็นแบบอย่างในการสอนนะคะอาจารย์เป็นประกายเพชรที่เจิดจรัสเป็นเพชรน้ำเอกของมูลนิธิเพชรภาษาจริงๆ
โดย เจษฎาพร พรหมประเสริฐ (2012-03-30 15:39:31) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบวิธีการสอนของคุณครูอนุรัตน์ แพนสกุลมากเลยค่ะ ที่มีเทคนิควิธีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจ เพื่อเร้าความสนใจของนักเรียนได้อย่างดีมาก ประกอบกับการนำหนังสั้นมาใช้แทนครูพูดหรืออภิบาย จะทำให้นักเรียนเห็นภาพ และสนใจมากยิ่งขึ้น และสุดท้ายครู(ในหนังสั้น) ยังทิ้งคำถามให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิด โดยไม่ปิดกั้นความคิดของนักเรียน เป็นสิ่งที่คิดที่นักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการหลากหลาย รู้จักยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอื่น การใช้เหตุผล ฯลฯ เป็นวิธีการสอนที่ทำให้วรรณคดีไทยไม่น่าเบื่ออีกต่อไป
โดย จุฬาวรรธน์ จันทร์สว่าง (2012-03-30 23:09:18) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูอนุรัตน์ แพนสกุล สอนโดยใช้สื่อต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับวัยรุ่น มีเกมหลากหลายรูปแบบทั้งเกมโชว์ ละคร แอนนิเมชั่นทำให้นักเรียนม.6 สนุกและได้ทบทวนความรู้ และมีชมรมศูนย์ข่าวเยาวชน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนนำภาษาไทยมาผลิตรายการสารคดี นับว่าเป็นวิธีที่น่าสนใจ การนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจ เช่น เรื่องขุนช้างขุนแผน มีเกมมาให้นักเรียนทาย เกี่ยวกับตัวละคร และให้ดูหนังสั้น ทำให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อเรื่องที่จะเรียนรู้ต่อไป :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย วิริยะ อยู่เย็น (2012-03-31 14:01:58) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบเทคนิคการสอนของอาจารย์มาก ๆ เลยครับ นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์และรวมไปถึงการฝึกการแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะ ที่สำคัญคืออาจารย์สอนให้นักเรียนเข้าใจถึงแก่นแท้ของการเรียนวรรณคดี(ที่คนในสังคมแบบวัตถุนิยมไม่ค่อยมองเห็นคุณค่า) โดยสามารถสอนให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งได้ครับ
โดย ซาฟีรีน ศานติประเสริฐ ครู วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี (2012-03-31 14:53:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมทางภาษาที่สร้างสรรค์ดีมาก ๆ เลยค่ะ ภาษาไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่วิชาจริง ๆ มันคือเรื่องของการใช้ชีวิต คุณครูจึงสามารถทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุกได้ ทั้งยังเกิดผลเชิงประจักษ์ตรงที่นักเรียนสามารถลงมือทำได้จริงทุกขั้นตอน ทั้งยังได้รับรางวัลมากมาย น่าภูมิใจจริง ๆ ค่ะ นอกจากนี้ ต้องชื่นชมคุณครูที่สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการสอนได้อย่างเหมาะสม ลูกศิษย์จึงสนุกกับการเรียนได้มากอย่างที่เห็นเลยค่ะ :tv03:
โดย SUNET B. (2012-03-31 20:30:58) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ครู ตอนคาบเรียนที่คุ้มค่า อ.อนุรัตน์ แพนสกุล (ฉบับเต็ม) โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ในรายวิชาภาษาไทย เป็นตอนที่สนุกมาก เพราะอาจารย์มีการนำสื่อการเรียนการสอนเป็นการ์ตูน
แอนนิเมชั่นมาใช้ในการประกอบการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้ โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีไทยเป็นเรื่องที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการสร้างเป็นการ์ตูนประกอบการเรียนการสอนได้เหมาะสมมาก เพราะนักเรียนจะเกิดความสนใจและเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนได้มากขึ้น การเรียนวิชาภาษาไทยจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่ออีกต่อไป อีกทั้งอาจารย์ยังมีเทคนิคในการฝึกการคิดวิเคราะห์ให้กับนักเรียนอีกด้วย ดิฉันรู้สึกชื่นชอบเทคนิคและวิธีการสอนของอาจารย์มากเลยค่ะ
โดย รุ่งอรุณ โพธิกลาง (2012-03-31 21:06:46) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมเทคนิคการสอนของอาจารย์มากๆ เป็นการสอนที่น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ เด็กเรียนอย่างมีความสุขและสามารถฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแสดงทรรศนะเชิงวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี ดิฉันประทับใจคำพูดของอาจารย์ที่บอกว่า"เราเป็นเสมือนกระจกสำหรับเขา และเชื่อมั่นว่าเค้าเชื่อใจว่าเราเป็นกระจกที่ซื่อสัตย์สำหรับเค้า เพราะฉะนั้นมีเพียงเราเท่านั้นที่บอกเค้าได้ว่าเค้าเป็นอย่างไรเมื่ออยู่หน้าห้อง"....เป็นคำพูดที่น่ารักมากๆเลยค่ะ สะท้อนถึงความเข้าใจและความรัก ความเมตตาที่ครูมีต่อเด็ก เป็นการตกผลึกของวิธีการสอนที่พิสูจน์แล้วมาทั้งหมด อาจารย์เก่งมากๆเลยค่ะ มีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสอน น่าชื่นชมและน่านำมาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาตนเองเป็นที่สุด ขอบพระคุณที่เป็นแสงสว่างนำทางค่ะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย กีระติกาญน์ มาอยู่วัง (2012-04-01 03:50:18) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนที่ใช้กิจกรรมที่หลากหลายจะดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดี นักเรียนไม่ว่านักเรียนจะเป็นเด็กเล็กหรือเด็กโตย่อมต้องการเรียนรู้จากกิจกรรมที่สนุกสนานและเป็นประสบการณ์ตรงที่นักเรียนได้พบเห็นจะทำให้นักเรียนเกิดความรู้ที่ยั่งยืน
ส่วน การจัดกระบวนการกลุ่มจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม รู้สึกอุ่นใจที่มีเพื่อนร่วมกลุ่มคอยให้คำปรึกษาและให้กำลังใจกัน และในส่วนของการให้ผู้เรียนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถือว่าเป็นการฝึกให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองซึ่งครูจะสุ่มเลือกเพื่อให้ทุกคนในกลุ่มได้มีโอกาสแสดงออกด้วยกันทุกคน และในส่วนของการนำเทคโนโลยีมาใช้เช่นนำการ์ตูนแอนิเมชั่นก็ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแต่เป็นเทคนิคที่ครูต้องมีการพัฒนาตนเองในการจัดทำสื่อชนิดนี้มากขึ้นด้วย
โดย บัวทิพย์ บุ้งทอง (2012-04-01 18:06:59) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนของครูอนุรัตน์จะไม่เป็นเรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป เพราะครูอนุรัตน์ได้มีการสร้างสีสันให้กับการเรียนโดยเพิ่มความสนุกสนานเข้าไปในเนื้อหารายวิชาเรียน ที่มีทั้งเกม ละคร แอนนิเมชั่น และนอกจากนั้นยังฝึกให้เด็กมีความกล้าแสดงออกในเรื่องของการนำเสนอ และที่สำคัญที่สุดคือทำให้เด็กเกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง โดยนักเรียนได้ลงมือทำเองจริงทุกขั้นตอน ทำให้นักเรียนเกิดการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และสร้างความเป็นเหตุเป็นผลให้กับการเรียน
โดย มนัสนันท์ คำตัน (2012-04-01 21:58:16) [แสดงความคิดเห็น]
ผมคิดว่า การที่ครุผู้สอนพยายามทำให้เวลาการรเียนของเด็กๆทีทมาเรียนนั้นให้เขาได้สิ่งต่างๆที่ดี มีค่าไปได้มากที่สุด ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสอนสำหรับผมก็คือ ทำอย่างไรก้ได้ที่จะให้นักเรียนคิดว่า เขาไม่ได้มาเรียนเเต่เขามาเพื่อเล่น เเละเล่นอย่างสนุกมีความรู้ สร้างสรรคืและได้สิ่งๆต่างที่มีค่ากลับไป และสิ่งสำคัญที่ครูควรจะพัฒนาให้หลากหลายก็คือ สื่อการาอน และเทคนิควิธีการสอน สอนอย่างไรให้เขาสนุก และได้ความรู้ และสามารถที่จะนำไปใช้ได้
โดย ทนง มาไชยนาม (2012-04-02 14:21:07) [แสดงความคิดเห็น]
ความทุ่มเท สนใจ และเข้าใจลูกศิษย์ที่มีวัยต่างกัน มากพอสมควร ซึ่งสิ่งอาจารย์จะเข้าสิ่งได้ดีที่สุด ถ้าเค้าเข้าแบบอาจารย์อนุรัตน์ ห้องเรียนจะสนุกและไม่น่าเบื่อ เพราะตลอดชีวิตที่เรียนวิชาภาษาไทยมาเป็นสิ่งที่น่าเบื่อมากๆ วิธีการสอนไม่น่าเรียนอย่า่งนี้การจัดการเรียนการสอนที่ใช้กิจกรรมที่หลากหลายจะดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดี นักเรียนไม่ว่านักเรียนจะเป็นเด็กเล็กหรือเด็กโตย่อมต้องการเรียนรู้จากกิจกรรมที่สนุกสนานและเป็นประสบการณ์ตรงที่นักเรียนได้พบเห็นจะทำให้นักเรียนเกิดความรู้ที่ยั่งยืน สุดยอดจริงๆเลยคะ
โดย ราตรี ติเพียร (2012-04-02 21:02:36) [แสดงความคิดเห็น]
ครูเก่งยุดยอดเลย นำเข้าสู่บทเรียนได้เร้าใจมากทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่าย หนังสั้นก็เร้าใจดีสนุกทำให้วิชาภาษาไทยไม่น่าเบื่ออีกต่อไป นักเรียนม.ปลายจะไม่ค่อยชอบวิชาภาษาไทยโดยเฉพาะเนื้อหาด้านวรรณคดี ครูผุ้สอนจะต้องหาเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและเร้าใจนักเรียนดึงดูดความสนใจนักเรียนให้สนใจ นักเรียนจะเรียนรู้ด้วยความสุข นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสอบเรียนต่อ และเกิดความภาคภูมิในในความเป็นไทย ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ขอบคุณมากค่ะ
โดย ณัฐนภา ต้นงาม (2012-04-02 21:28:20) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมอาจารย์ และขอบอกตรง ๆ ว่าชอบเทคนิคอาจารย์มาก ๆ เลยครับ นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์และรวมไปถึงการฝึกการแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะ
ที่ำสำคัญคืออาจารย์สอนให้นักเรียนเข้าใจถึงแก่นแท้ของการเรียนวรรณคดี โดยสามารถสอนให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งได้ นักเรียนมีความสุขมาก ๆ ที่ได้เรียนกับอาจารย์ สังเกตได้จากสีหน้าท่าทาง ทำให้กระบวนการเรียนการสอนไม่น่าเบื่อหน่าย ผมอยากให้อาจารย์ทุก ๆ คน สอนนักเรียนแบบนี้จังเลยครับ
โดย กุนที กลัดสุข (2012-04-03 08:14:43) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมค่ะ ซึ่งโดยปกติครูภาษาไทยส่วนใหญ่จะเป็นคุณครูผู้หญิง แค่ตุณครูอนุวัตน์ แพนสกุล โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาเป็นครูผู้ชายที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวจากววรณคดีของไทย มาสู่ห้องเรียน ในรูปแบบของสื่อยุคโลกาภิวัฒน์ ทำให้วรรณคดีไทยเป็นที่น่าสนใจ น่าติดตาม ของนักเรียนในยุคปัจจุบันได้ดีที่เดียว ประกอบกับการสอนของคุณครูอนุวัตน์ ที่มีกิจกรรมการสอนที่หลากหลายรูปแบบที่สนุกสนาน ที่น่าสนใจคือ การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนที่ควรทราบสิ่งที่ดีและข้อบกพร่องของนักเรียนได้ทราบและปรับปรุงนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ชืนชมค่ะ
โดย เพ็ญประภา ปิ่นอินทร์ (2012-04-03 12:22:04) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดมากค่ะ ขอชมเชยการใช้เทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม กล้าคิดและแสดงออก ถ้าทุกสถานศึกษามีงบประมาณจัดซื้อ จัดหาสื่อต่าง ๆ และจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ การศึกษาไทยคงก้าวหน้าไปอีกไกล ขอบคุณมากค่ะ ดทรทัศน์ครูให้มากมายกว่าที่คิด :tv15:
โดย กัลยาณี ประดับศรี (2012-04-03 14:46:14) [แสดงความคิดเห็น]
ท่านคือครูมืออาชีพจริง ๆ ค่ะ เป็น
คุณครูทันสมัย ใส่ใจนักเรียน
เรื่องสอนหมั่นเพียร ปรับเปลี่ยนพัฒนา
กระตือรือร้น หมั่นค้นหมั่นหา
เด็กได้วิชา ก้าวหน้ามากมาย
เทคนิคสุดยอด ฮาปอดขยาย
จิตใจผ่อนคลาย สนใจนั่งฟัง
กิจกรรมเรียนรู้ มีครูคอยตั้ง
เด็กรวมพลัง หน้าหลังรวมพล
ร่วมเจรจา ปรึกษาเหตุผล
นำเสนอถ้วนคน เวียนวนกันไป
ทำถูกหรือผิด ครูคิดแก้ไข
ยิ้มแย้มแจ่มใส สุขใจทั่วกัน
ยอดแห่งอาจารย์ ผลงานสร้างสรรค์
ขอกล่าวจำนรรจ์ อนุรัตน์ยอดครู
โดย พจมาน วัฒนาธร (2012-04-03 22:44:01) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการที่เฟรมแต่ละเฟรมของภาพยนตร์ ถูกผลิตขึ้นต่างหากจาก กันทีละเฟรม แล้วนำมาร้อยเรียงเข้าด้วยกัน โดยการฉายต่อเนื่องกัน ไม่ว่าจากวิธีการ ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก ถ่ายภาพรูปวาด หรือ หรือรูปถ่ายแต่ละขณะของหุ่นจำลองที่ค่อย ๆ ขยับเมื่อนำภาพดังกล่าวมาฉาย ช่วยให้การเรียนรู้ ตั้งแต่เด็กเล็ก ยันเด็กโต ที่มีความสนใจในการเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะตัวการ์ตูน ที่มีการเคลื่อนไหว สมจริง สมจัง ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจตลอดเวลา
โดย ดวงดี เป็งสุรินทร์ (2012-04-04 09:12:50) [แสดงความคิดเห็น]
:tv02:
คาบเรียนที่คุ้มค่า อ.อนุรัตน์ แพนสกุล
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและสามารถปรับประยุกต์ให้เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันได้อย่างแท้จริง มีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีทั้งสาระและประโยชน์เพื่อให้นักเรียนได้ต่อยอดองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่สู่องค์ความรู้ใหม่ที่เรียนในรายวิชา มีการใช้หลักการสอนเชิงวิเคราะห์ให้นักเรียนสามารถคิดเวิเคราะห์และสามารถเชี่ยมโยงข้อมูลในเรื่องขุนช้างขุนแผนกับภาพยนตร์ในปัจจุบันได้อย่างดีเยี่ยม มีการใช้เทคนิคการสอนแบบถามตอบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นมีการใช้ระบบการเรียนการสอนโดยให้ผุ้เรียนเป็นสำคัญ มีการประเมินผลโดยให้ผุ้เรียนเป็นผู้ถ่ายทอดความคิดสู่เพื่อนร่วมชั้น ดีมาก
:tv15:
โดย อ.ธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ (จุฬาฯ) (2012-04-04 10:22:46) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์อนุรัตน์ แพนสกุล เป็นนักกิจกรรมและนักออกแบบกิจกรรมการสอนตัวพ่อ ทุกครั้งที่มีโอกาสได้ชมการสอนของ อ.อนุรัตน์ จะรู้สึกชื่นชมเสมอ และเมื่อไรที่ทราบว่า อ.อนุรัตน์ แพนสกุลมาร่วมประชุมหรืออบรมด้วย ครูภาษาไทยคนอื่นๆ จะรู้สึกดีใจมาก เพราะนั่นหมายถึงว่าจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบการสอนจาก อ.อนุรัตน์แน่นอน อ.อนุรัตน์ จึงเหมาะสมอย่างที่เป็นต้นแบบ แบบอย่างในการสอนภาษาไทย ...ขอขอบคุณที่นำเสนอกิจกรรมการสอนภาษาไทยอีกรูปแบบหนึ่ง....ชื่นชมยิ่งนัก :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ภาทิพ ศรีสุทธิ์ (2012-04-04 22:42:08) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมรายการที่อาจารย์อนุรัตน์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ว รู้สึกชอบมากเพราะมีหลากหลายเทคนิควิธีการที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ เทคนิควิธีการที่มีชีวิตชีวาทำให้นักเรียนไม่เบื่อ กระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมในการเรียน ดิฉันก็ได้นำเอาความรู้และประสบการณ์จากการจัดกิจกรรมของอาจารย์อนุรัตน์ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนของตนเองและได้ผลเป็นที่น่าพอใจมาก ขอบคุณอาจารย์และทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ครู ขอบคุณมากค่ะ :tv09: :tv09: :tv09: :tv09: :tv09:
โดย อรทัย นนทฤทธิ์ (2012-04-05 08:07:55) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมการสอนของคุณครูอนุรัตน์ แพนสกุล โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ตอนคาบเรียนที่คุ้มค่ามีมุมมองว่า ภาษาไทยไม่ได้เป็นแค่วิชา แต่เป็นเรื่องของ โ€œการใช้ชีวิตโ€ ดังนั้นจึงสื่อต่างๆมาใช้ในการสอน เป็นเกมโชว์ ละคร แอนนิเมชั่นทำให้นักเรียนม.6 สนุกและได้ทบทวนความรู้ และมีชมรมศูนย์ข่าวเยาวชน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนนำภาษาไทยมาผลิตรายการสารคดี โดยนักเรียนได้ลงมือทำเองจริงทุกขั้นตอน สามารถส่งประกวดจนคว้ารางวัลระดับประเทศมากมาย คุณครูใช้เทคนิคการสอนที่เข้าถึงวัยรุ่น รู้ว่าวัยนี้ชอบเกมโชว์ ก็ได้นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เยี่ยมมากคะ
โดย ชมัยพร วงศ์จันทรมณี (2012-04-05 09:28:46) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ข้าพเจ้า นายสิปป์แสง สุขผล ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา ได้ดูวีดีโอการสอนของโทรทัศน์ครูจนจบแล้ว
ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชม ที่มีรายการดีๆแบบนี้ ที่นำเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมาให้ครูได้ศึกษากัน จากการดูวีดีโอ ขอชื่นชมคุณครูผู้สอนที่ได้คิดค้นเทคนิคการสอน และนำมาใช้ในห้องเรียนเป็นแบบอย่างที่ทำให้เราสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไปได้ จากการสังเกตพบว่านักเรียนมีความสุขที่ได้เรียนโดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว ขอขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่ผลิตรายการดีๆ และขอให้มีการนำเสนอรายการแบบนี้ต่อไป
โดย สิปป์แสง สุขผล (2012-04-05 14:39:11) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนุกมากเลยค่ะ เด็กได้เชื่อมโยงความรู้และตกผลึกความรู้จากวรรณคดีไทยแต่ละเรื่อง ช่วยให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย โดยเฉพาะช่วงนำเข้าสู่บทเรียน และเร้าความสนใจ หนังสั้นน่ารักมากมาย แต่ถ้าทำอย่างนี้ทุกชั่วโมงคงไม่ทันแน่ๆเลยค่ะ และเด็กอาจจะรู้แกว ต้องพลิกเทคนิคไปเรื่อยๆ ยอมรับว่าอาจารย์อนุรัตน์เก่ง และเอาใจใส่ในการสอนสมกับเป็นวิชาชีพชั้นสูงจริงๆค่ะ อาจารย์เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้ดิฉันรูสึกภูมิใจที่เป็นครูเหมือนอาจารย์ค่ะ
โดย เบญจพร แก้วธารากุล (2012-04-05 16:40:18) [แสดงความคิดเห็น]
ได้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูแล้ว ปลื้มใจที่เรามีครูที่มีความมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ เพื่อนำความรู้นั้นไปสู่การใช้ชีวิตจริง และบรรยากาศการเรียนก็น่าติดตามนักเรียนมีความสนุกกับบทเรียน เป็นกำลังใจให้ครูไทยหลายๆท่านที่เป็นตัวอย่างที่ดีในอาชีพครูเรา ในการเป็นผู้ชี้ทางให้ลูกศิษย์ได้ก้าวสู่โลกกว้างอย่างภาคภูมิใจ และมั่นใจที่จะเป็นกำลังของชาติให้ก้าวหน้าต่อไปไม่ด้อยไปกว่าชาติอื่นๆ
โดย พัสนี ผกากรอง (2012-04-07 12:35:33) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณคุณครูมากๆเลยน่ะค่ะ หนูจะเอาความรู้จากการดูโทรทัศน์ครูในวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในการสอนเรื่องวรรณคคดี เพราะอีกหนึ่งเดือนหฯจะฝึกสอนแล้ว ตอนแรกก็เครียดๆแต่ตอนนี้ไม่เครียดแล้วค่ะ เพราะการเรียนวรรณคดีก็คือกระจกเงาสะท้อนสังคม เด็กๆจะต้องหัดคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า จากการดูวรรรณคดี ซึ่งสอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่า ดูสังคมจากวรรณคดี ดูวรรณคดีจากสังคม
โดย สิรินันท์ ฤทธิ์บำรุง (2012-04-07 16:44:22) [แสดงความคิดเห็น]
:tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: ยอดเยี่ยมระดับห้าดาวเลยค่ะ วิธีสอนของครูโดนใจมากๆๆ ถึงมากที่สุด ฝึกกระบวนการคิดและฝึกกระบวนการกลุ่มได้สุดยอด เทใจให้หมดเลย อันที่จริงครูทุกท่านก็คงรู้จักเทคนิคการสอนแบบกระบวนการกลุ่มนะ แต่วิธีการของอาจารย์นี่เห็นเป็นรูปธรรมมากชอบสื่อการสอนของอาจารย์มากโดยเฉพาะหนังตลุงตอนต้นเพราะตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่ด้วยเรื่องการนำหนังตะลุงมาเป็นสื่อการสอน แต่จะทำได้อย่างนี้หรือเปล่าก็ยังไม่ทราบ ได้ดูเรื่องนี้แล้วรู้สึกมีกำลังใจที่จะไปต่อค่ะ สุดยอดจริงนะขอชื่นชมและบอกต่อ
โดย พิชญา สุวรรณโน (2012-04-07 18:24:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมาก สามารถปรับประยุกต์ให้เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันได้อย่างดี มีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีทั้งสาระและประโยชน์เพื่อให้นักเรียนได้ต่อยอดองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่สู่องค์ความรู้ใหม่ที่เรียนในรายวิชา มีการใช้หลักการสอนเชิงวิเคราะห์ให้นักเรียนสามารถคิดเวิเคราะห์และสามารถเชี่ยมโยงข้อมูล ทำให้ภาษาไทยไม่ได้เป็นแค่วิชา แต่เป็นเรื่องของ โ€œการใช้ชีวิตโ€ ดังนั้นจึงสื่อต่างๆมาใช้ในการสอน ทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกและได้ทบทวนความรู้ มีชมรมศูนย์ข่าวเยาวชน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนนำภาษาไทยมาผลิตรายการสารคดี โดยนักเรียนได้ลงมือทำเองจริงทุกขั้นตอน จนสามารถส่งประกวดจนคว้ารางวัลระดับประเทศมากมายฝึกกระบวนการคิดและฝึกกระบวนการกลุ่มได้สุดยอด ขอปรบมือให้ดังๆ เลยค่ะ
โดย พิมพ์ใจ อินาลา (2012-04-09 14:13:49) [แสดงความคิดเห็น]
เก่งค่ะ เป็นครูมืออาชีพที่สุดยอดมาก มีวิธีการสอนที่สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนที่ดีมาก โดยปกติวิชาภาษาไทยมักเป็นวิชาที่เด็กไม่ค่อยให้ความสนใจ แต่นักเรียนในชั้นนี้สนใจกันทุกคน แสดงว่าคุณครูมีเทคนิคที่หลากหลายจนทำให้ชั่วโมงนี้มีค่าและมีความหมายมากจริงๆ
โดย จารุนันท์ สลักลาย (2012-04-10 00:47:38) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมการสอนของ อ.อนุรัตน์ แพนสกุล มีเทคนิคการสอนภาษาไทย โดยนำสื่อต่างๆมาใช้ในการสอน เป็นเกมโชว์ ละคร แอนนิเมชั่นทำให้นักเรียนม.6 สนุกและได้ทบทวนความรู้ และมีชมรมศูนย์ข่าวเยาวชน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนนำภาษาไทยมาผลิตรายการสารคดี โดยนักเรียนได้ลงมือทำเองจริงทุกขั้นตอน และนักเรียนยังได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ตัวละคร
โดย สมพงษ์ ปานผา (2012-04-17 21:39:31) [แสดงความคิดเห็น]
คาบเรียนที่คุ้มค่า ของอาจารย์อนุรัตน์ แพนสกุล โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รู้จักการวิเคราะห์วิจารณ์ และได้สรุปเป็น Mind Mapping เป็นเทคนิคที่น่าสนสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการสอน ทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจถึงแก่นแท้ของการเรียนวรรณคดี (ซึ่งการเรียนวรรณคดีช่วยจรรโลงจิตใจของมนุษย์ให้สูงขึ้น เห็นคุณค่าความเป็นไทย รู้รักษ์ภาษาไทย ที่สำคัญรักชาติเกิดด้วย) ขอบคุณท่านอาจารย์มากค่ะ ดิฉันก็จะนำเทคนิคที่ได้ชมไปใช้สอนนักเรียนตอนเปิดเทอมใหม่นี้เลยค่ะ
โดย นวพรรษ ฟักนาค (2012-04-18 16:57:01) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์ อนุรัตน์ จัดการเรียนการสอนที่ใช้กิจกรรมที่หลากหลายเด้กสนุกต่อการสอนที่ผ่านตัวละครด้วยการไบ้คำนำเข้าสู่บทเรียน เนื้อหาที่สอนก็ใช้หนังสั้นดัดแปลงเป็นสื่อให้ทันสมัยจบด้วยการคิดวิเคราะห์ที่มีรูปครู เด้กสรุปความโดยผังความคิดหรือผังรูปภาพและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เรียกว่าเด็กได้ร่วมกิจกรรมตลอดการเรียนครูก็คอยแนะนำตลอด เด็กเรียนแล้วได้ความรู้ ได้ทักษะชีวิตที่ล้ำค่าฝังลึกอย่างถูกต้อง ท่านอาจารย์เี่ยยมยอดมาก ดิฉันจะนำบทเรียนนี้เป็นแนวทางไปสู่ห้องเรียนอย่างแน่นอน ขอบคุณท่านอาจารย์และสื่อTVครูที่มอยสิ่งดีที่ล้ำค่าแก่ครูภาษาไทย
โดย อทิตญา น้อยนำใส (2012-04-18 23:15:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากค่ะ มีเทคนิคการสอนที่เพิ่มความน่าสนใจให้บทเรียน
โดย ปวํณนัทธ์ ทับทอง (2012-04-20 12:50:32) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบเทคนิควิธีการสอนของคุณครูอนุรัตน์มาก เพราะว่า เป็นการสอนที่สนุกและนำเกมเข้าไปใช้ในการเรียนการสอนและสามารถทำให้เด้กนักเรียนเข้าใจง่ายยิ่งและไม่เบื่อหน่ายที่จะเรียนและเป็นการให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของคุณครูและเราสามารถเข้าใจธรรมชาติของเด็กว่าต้องการอะไรหรือไม่ต้องการอะไรและการนำกิจกรรมอันหลากหลายเข้ามาประกอบการสอน ทำให้นักเรียนซึบซับเนื้อหาความรู้้ ด้วยความเข้าใจ ก่อให้เกิดความรู้ที่ยั่งยืน และฝังลึก การนำกลองเข้ามาใช้เพื่อเรียกสมาธิของนักเรียนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคุณครูก็น่าจะนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีได้และสามารถเป็นตัวอย่างที่ในกับคุณครูภาษาไทยทุกท่านอีกด้วย
โดย พีรยุ อินทรธุ (2012-04-20 16:40:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนการคิดวิเคราะห์ที่ดีมากสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆได้ มีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจ :tv10:
โดย นิษยา สวัสดิ์พูน (2012-04-21 10:56:56) [แสดงความคิดเห็น]
น่าประทับใจค่ะ นี่คือผลผลิตจากการสอนจริง ๆ การที่นักเรียนได้แสดงผลงานทำให้ครูประเมินผลนักเรียนได้และผลงานของอาจารย์ทำให้สังคมได้รับรู้ถึงต้นกล้าที่อาจารย์สอนอยู่ด้วยค่ะ
โดย วันวิสา ศรีช่วง (2012-04-21 15:15:08) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ชมวิธีการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ อนุรัตน์ นั้น ดิฉันรู้สึกประทับใจในหลายๆเรื่องด้วยกัน ซึ่งได้แก่ การจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม การนำเข้าสู่บทเรียนและการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ อีกทั้งการนำสื่อเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการจัดการเรียนรู้ กล่าวได้ว่าท่านอาจารย์เป็นผู้ที่มีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและสามารถปรับประยุกต์ให้เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันได้อย่างแท้จริง ... ชอชื่นชม และเป็นกำลังแก่ท่านอาจารย์ มาณ โอกาสนี้ :tv15:
โดย สมพร นามไพร (2012-04-22 01:23:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะกับระดับชั้นของผู้เรียน ห้องเรียนมีสื่อที่หลากหลาย เป็นการเรียนการสอนที่มีการนำเข้าสู่บทเรียนที่ดีกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ปลูกฝังการกล้าแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อเรื่องอย่างมีเหตุผลรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของเพื่อนในกลุ่มฝึกการคิดวิเคราะห์จากวรรณคดีสู่เรื่องราวเหตุการณ์ในปัจจุบันฝึกการพูดหน้าชั้นเรียนด้านบุคลิกการพูดการใช้ท่าทางประกอบการพูด ขอชื่นชมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นห้องเรียนคุณภาพของอาจารย์นะคะ
โดย สุวจี สังข์แก้ว (2012-04-22 09:43:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิควิธีการสอนที่ดีมากเพราะมีการบูรณาการการสอนหลายๆอย่างเข้าด้วยกันทำให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ได้มากขึ้น เช่น การใช้หนังตะลุงเป็นสื่อทำให้เด็กเห็นถึงวัฒนธรรมเเละภูมิปัญญาของคนในภาคใต้ การใช้การ์ตูนจะช่วยลดช่องว่างระหว่างวัยของครูกับนักเรียนวัยรุ่นทำให้ครูสามารถเข้าถึงโลกของเขาได้มากขึ้นเมื่อครูสามารถเข้าไปอยู่ในโลกของเขาได้การสอนของครู ก็จะทำได้ง่ายขึ้น ยังเป็นการสอนที่ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า และสร้างบรรยากาศที่น่าสนใจในการเรียนด้วย ขอบคุณตัวอย่างที่ดีนะค่ะ
โดย สิรินันท์ ฤทธิ์บำรุง (2012-04-24 20:04:11) [แสดงความคิดเห็น]
ดูท่านอ.อนุรัตน์ แพนสกุล จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยแล้วขอชื่นชมว่าอาจารย์เก่งจริงๆและเป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีและเป็นประโยชน์มาก นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การพูด การเขียน สื่อนวัตกรรมก็เข้าใจเอาหนังตะลุงมาทำเป็นการอนุรักาวัฒนธรรมไทยอีกด้วย ดิฉันคิดว่าจะนำรูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ไปใช้ดูค่ะ ดูแล้วจุดประกายความคิดที่เริ่มจะริบหรี่ให้มีกำลังใจจะคิดทำสื่อการสอนแบบใหม่ๆมาใช้กับนักเรียนอยากให้อาจารย์นำเทคนิคการสอนมาเป็นตัวอย่างให้อีกค่ะขอบคุณโทรทัศน์ครู
โดย นฤมล กิจสกุณี (2012-04-25 09:38:52) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชอบในวิธีการสอนของอาจารย์ค่ะ อาจารย์ได้นำการ์ตูนมาเป็นสื่อการเรียนการสอนวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน ทำให้นักเรียนสนุก รวมถึงการให้นักเรียนตอบคำถามทายปริศนาตัวละครในวรรณคดี อีกทั้งยังชมเชยนักเรียนเมื่อตอบถูกค่ะ วิธีการที่ดิฉันชื่นชอบก็คือ การนำหนังตะลุง ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้มาสอดแทรกในบทเรียนเนื้อหา ดูไปขำไป เป็นที่ถูกใจของนักเรียน นักเรียนก็เรียนสนุก ไม่เครียด อาจารย์เยี่ยมยอดมากเลยค่ะ
โดย นาตยา คุปกุลกานท์ (2012-04-26 13:32:40) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมน่าสนใจมากเพราะมี การจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม การนำเข้าสู่บทเรียนและการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ อีกทั้งการนำสื่อเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการจัดการเรียนรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ของตนเอง มีการใช้คำถาม ทบทวนซ้ำย้ำเตือน ทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น กิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนกล้าแสดงออก มีการนำสื่อที่เป็นการ์ตูนมาใช้ซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กสนใจอยู่แล้ว ทำให้เด็กสนุกมีความรู้ ถ้าเรียนจากหนังสือเด็กบ้างคนจะเบื่อ แต่ถ้านำเรื่องในวรรณคดีมาทำเป็นการ์ตูนเด็กชอบ สนใจ แล้วจะจำเรื่องได้ง่ายรู้เรื่องเร็ว
โดย สูรอยา จารง (2012-05-02 13:12:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่หลากหลายทั้งสื่อและวิธีการ เป็นแรงบันดาลใจให้กับครูหลาย ๆ คนได้เป็นอย่างดี ดูแล้วก็อยากเรียนกับครูนะคะ ขนาดดิฉันเป็นครูประถมยังชื่นชมเลยว่า อ.อนุรัตน์ ชั่งมีความสามารถที่หลากหลายจริงๆ มีความพยายามสูงมากชื่นชมอย่างจริงใจค่ะ
โดย หนูพิน อุดมทรัพย์ (2012-05-02 22:27:43) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิควิธีการสอนของ อ.อนุรัตน์ แพนสกุล เป็นการสอนที่พยายามให้ผู้เรียนตอบคำถามที่ อ.อนุรัตน์ ตั้งคำถามให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีส่วนร่วมการเรียนการสอน แต่เป็นเรื่องของ โ€œการใช้ชีวิตโ€ ดังนั้นจึงสื่อต่างๆมาใช้ในการสอน เป็นเกมโชว์ ละคร แอนนิเมชั่นทำให้นักเรียนม.6 สนุกสนานและเกิดรอยยิ้ม เนื่องจากมีผู้สอนอยู่ในบทบาทของตัวละคร พร้อมให้ผู้เรียนมีการวิพากวิจารณ์ตัวละคร และเอาเรื่องที่สอนมาเปรียบเทียบกับละครหรือชีวิตจริงมาเปรียบเทียบ แล้วนำเสนอหน้าชั้นเรียน ครูพร้อมสอดแทรกความรู้เพิ่มเติม และได้ทบทวนความรู้
โดย กิติกรณ์ เจะเหลา (2012-05-09 11:31:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากค่ะ ขอบคุณอาจารย์ที่มีเทคนิคดีดีมาให้เราได้รับชมกัน หนูสัญญาว่าถ้าหนูเรียนจบเเล้วเป็นครูหนูจะเอาเทคนิคเเบบนี้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพราะอาจารย์ได้ใช้เทคนิคที่ดีมากเจ๋งมากหนูดูเเล้วทำให้หนูรู้สึกประทับใจในวิธีการสอนของอาจารย์มาก :tv02:
โดย สาวานี ลิแจ (2012-05-11 16:08:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากค่ะ ขอบคุณอาจารย์ที่มีเทคนิคดีดีมาให้เราได้รับชมกัน หนูสัญญาว่าถ้าหนูเรียนจบเเล้วเป็นครูหนูจะเอาเทคนิคเเบบนี้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพราะอาจารย์ได้ใช้เทคนิคที่ดีมากเจ๋งมากหนูดูเเล้วทำให้หนูรู้สึกประทับใจในวิธีการสอนของอาจารย์มาก :tv02:
โดย สาวานี ลิแจ (2012-05-11 16:08:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากค่ะ ขอบคุณอาจารย์ที่มีเทคนิคดีดีมาให้เราได้รับชมกัน หนูสัญญาว่าถ้าหนูเรียนจบเเล้วเป็นครูหนูจะเอาเทคนิคเเบบนี้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพราะอาจารย์ได้ใช้เทคนิคที่ดีมากเจ๋งมากหนูดูเเล้วทำให้หนูรู้สึกประทับใจในวิธีการสอนของอาจารย์มาก :tv02:
โดย สาวานี ลิแจ (2012-05-11 16:09:22) [แสดงความคิดเห็น]
คาบเรียนที่คุ้มค่า อ.อนุรัตน์ แพนสกุล อาจารย์สอนให้เด็กรู้จักคิดและวิเคราะห์เปรียบเทียบ อาจารย์มีเทคนิคและบุคลิกภาพที่น่าเอาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติการสอนหน้าชั้นเรียนเพราะอาจารย์สอนแบบเป็นกันเองกับเด็กไม่เครียดอีกทั้งมีกิจกรรมทำให้เด็กเรียนรู้อย่างสนุกสนานร่าเริงในการเรียนไม่ง่วงหรือเครียดในการเรียน อาจารย์นำสื่อเข้ามาในการประกอบในการจัดการเรียนการสอนเป็นอีกเทคนิคหนึ่งในการทำให้เด้กนักเรียนสนใจในการเรียน ดูแล้วอยากเป็นครูอย่างอาจารย์จัง :tv15:
โดย บรรพต สูงเจริญ (2012-05-11 16:51:19) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่อง คาบเรียนที่คุ้มค่า ของ อ.อนุรัตน์ แพนสกุล โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ทำให้นักเรียนมีความเพลิดเพลินในการเรียนสอนรายวิชาภาษาไทย ซึ่งนักเรียนคิดว่าเป็นวิชาที่น่าเบื่อ ไม่น่าสนใจ บางคนก็หลับในห้องเรียนก็มี แต่เทคนิคที่คุณครูอนุรัตน์สอนทำให้นักเรียนไม่เบื่อรายวิชาภาษาไทย ยิ่งเป็นวรรณคดีด้วยแล้วบางคนไม่สนใจเรียนด้วยซ้ำ การเรียนการสอนที่มีหนังสั้นเข้ามาแทรกในการเรียนการสอนทำให้นักเรียนใจมากขึ้น มีการตั้งคำถามท้ายเรื่องด้วยเป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากมาก ค่ะ :tv15:
โดย ชุติมา ลายทอง (2012-05-17 11:11:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากค่ะน่าประทับใจนักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รู้จักการวิเคราะห์และสามารถเชี่ยมโยงข้อมูลไปสู่เรื่องขุนช้างขุนแผนได้ดีที่สำคัญเข้ากับชีวิตจริงในสภาพสังคมไทยยุคปัจจุบันมากเทคนิคการสอนแบบนี้ถ้านำไปผลิตใช้กับเด็กเล็กคงสุดยอดมากเพราะเด็กชอบดูการ์ตูนอยู่แล้วครูเป็นคนพูดแทรกประกอบเนื้อหาบางตอนอุปสรรคอยู่ตรงที่การสร้างเทคนิคต่างๆภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงประกอบละครยอมรับว่าไม่มีความรู้เลยจริงๆค่ะแต่ต้องขอขอบคุณมากที่ให้แนวคิดและความทุ่มเทกับเรื่องนี้สุดยอด :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย นุชนารถ นาคพันธุ์ (2012-05-19 07:59:54) [แสดงความคิดเห็น]
สิ่งที่ได้จากอาจารย์คือ กระบวนการ เทคนิคที่ใช้ ทั้งการใช้การ์ตูนนำเสนอ เล่าเรื่อง การใช้ mind mapping ซึ่งสิ่งนี้สามารถนำไปปรับใช้ได้ คาบเรียนที่คุ้มค่า อ.อนุรัตน์ แพนสกุล อาจารย์สอนให้เด็กรู้จักคิดและวิเคราะห์เปรียบเทียบ อาจารย์มีเทคนิคและบุคลิกภาพที่น่าเอาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติการสอนหน้าชั้นเรียนเพราะอาจารย์สอนแบบเป็นกันเองกับเด็กไม่เครียดอีกทั้งมีกิจกรรมทำให้เด็กเรียนรู้อย่างสนุกสนานร่าเริงในการเรียน การจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม การนำเข้าสู่บทเรียนและการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ อีกทั้งการนำสื่อเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการจัดการเรียนรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ของตนเอง ขอบคุณมาก ๆ ครับ
โดย ณรงค์ฤทธิ์ จิตสุทธิประเสริฐ (2012-05-27 00:05:09) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ฟังสื่อในเรื่องของ คาบเรียนที่คุ้มค่า ของอ.อนุรัตน์ แพนสกุล (ฉบับเต็ม) อาจารย์ทำให้คาบเรียนเป็นคาบเรียนที่น่าสนใจ มีการนำเข้าบทเรียนได้น่าสนใจมาก มีการนำภาพและหนังสั้นมาประกอบการสอนทำให้เกิดความสนุกสนาน หนังสั้นนั้นมีการแปลงจากสื่อในสมัยเก่าปรับมาเป็นสื่อในสมัยปัจจุบันซึ่งเป็นการ์ตูนเรื่องขุนช้างขุนแผน ในเรื่องมีการถามคำถาม และให้นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์คำตอบ ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ :tv18: :tv18:
โดย เบ็ญจา โกสุม (2012-05-27 13:37:29) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ชมวิธีการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ อนุรัตน์ นั้น ดิฉันรู้สึกประทับใจในหลายๆเรื่องด้วยกัน ซึ่งได้แก่ การจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม การนำเข้าสู่บทเรียนและการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ อีกทั้งการนำสื่อเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการจัดการเรียนรู้ ซึ่งดิฉันเองเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ (เคมี) แต่ดิฉันมักจะชอบติดตามชมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของวิชาอื่นๆเพื่อนนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ของตนเองซึ่งในครั้งนี้ก็ทำให้ดิฉันได้แนวคิดใหม่ๆในการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีเพิ่มขึ้นเช่น ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน เราก็สามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับสมบัติของธาตุ แล้วให้นักเรียนลองทายดูว่าธาตุที่กล่าวถึงคือธาตุใด ซึ่งถือเป็นการทบทวนและช่วยย้ำให้ผู้เรียนจดจำได้มากขึ้น หรือในส่วนของการจัดกลุ่มเรียนดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่ครูควรให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจาก การจัดกระบวนการกลุ่มจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม รู้สึกอุ่นใจที่มีเพื่อนร่วมกลุ่มคอยให้คำปรึกษาและให้กำลังใจกัน และในส่วนของการให้ผู้เรียนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถือว่าเป็นการฝึกให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองซึ่งครูจะสุ่มเลือกเพื่อให้ทุกคนในกลุ่มได้มีโอกาสแสดงออกด้วยกันทุกคน และในส่วนของการนำเทคโนโลยีมาใช้เช่นนำการ์ตูนแอนิเมชั่นก็ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก ซึ่งดิฉันคิดว่า จะนำการ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชามาให้ผู้เรียนได้รับชมเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาและจดจำเนื้อหาได้มากขึ้น เช่น การ์ตูนพันธะเคมี การ์คูนเกี่ยวกับตารางธาตุ ก็ขอขอบคุณทีมงานของโทรทัศน์ครูทุกคนที่ได้นำสิ่งดีๆมานำเสนอเพื่อให้ครูไทยได้พัฒนาเทคนิคการสอนแล้วนำพานักเรียนไทยไปสู่เวทีระดับโลกต่อไปในอนาคต :tv15: :tv17:
โดย ปาริชาติ เรือนวิน (2012-05-31 21:47:08) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ชมวิธีการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ อนุรัตน์ นั้น ดิฉันรู้สึกประทับใจในหลายๆเรื่องด้วยกัน ซึ่งได้แก่ การจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม การนำเข้าสู่บทเรียนและการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ อีกทั้งการนำสื่อเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการจัดการเรียนรู้ ซึ่งดิฉันเองเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ (เคมี) แต่ดิฉันมักจะชอบติดตามชมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของวิชาอื่นๆเพื่อนนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ของตนเองซึ่งในครั้งนี้ก็ทำให้ดิฉันได้แนวคิดใหม่ๆในการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีเพิ่มขึ้นเช่น ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน เราก็สามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับสมบัติของธาตุ แล้วให้นักเรียนลองทายดูว่าธาตุที่กล่าวถึงคือธาตุใด ซึ่งถือเป็นการทบทวนและช่วยย้ำให้ผู้เรียนจดจำได้มากขึ้น หรือในส่วนของการจัดกลุ่มเรียนดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่ครูควรให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจาก การจัดกระบวนการกลุ่มจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม รู้สึกอุ่นใจที่มีเพื่อนร่วมกลุ่มคอยให้คำปรึกษาและให้กำลังใจกัน และในส่วนของการให้ผู้เรียนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถือว่าเป็นการฝึกให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองซึ่งครูจะสุ่มเลือกเพื่อให้ทุกคนในกลุ่มได้มีโอกาสแสดงออกด้วยกันทุกคน และในส่วนของการนำเทคโนโลยีมาใช้เช่นนำการ์ตูนแอนิเมชั่นก็ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก ซึ่งดิฉันคิดว่า จะนำการ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชามาให้ผู้เรียนได้รับชมเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาและจดจำเนื้อหาได้มากขึ้น เช่น การ์ตูนพันธะเคมี การ์คูนเกี่ยวกับตารางธาตุ ก็ขอขอบคุณทีมงานของโทรทัศน์ครูทุกคนที่ได้นำสิ่งดีๆมานำเสนอเพื่อให้ครูไทยได้พัฒนาเทคนิคการสอนแล้วนำพานักเรียนไทยไปสู่เวทีระดับโลกต่อไปในอนาคต :tv15: :tv17:
โดย ปาริชาติ เรือนวิน (2012-05-31 21:47:12) [แสดงความคิดเห็น]
อ.อ๊อดสอนเก่งมากค่ะ..สมกับเป็นคุณครูโดยแท้ สามารถนำเอาสื่อยุคใหม่มาประยุกต์ใช้กับนักเรียนได้อย่างกลมกลืนขอปรบมือให้ดังๆ เลยค่ะและหวังว่าคงจะได้ชมภาพการสอนในระดับอุดมศึกษาในเร็ววันนี้นะคะขอเป็นกำลังใจในการทำงานค่ะ..หนูก้อย
โดย พิชญธิดา ศรีธิ (2012-06-06 23:40:25) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดมากค่ะ ขอชมเชยการใช้เทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม กล้าคิดและแสดงออก ถ้าทุกสถานศึกษามีงบประมาณจัดซื้อ จัดหาสื่อต่าง ๆ และจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ การศึกษาไทยคงก้าวหน้าไปอีกไกล ขอบคุณมากค่ะ ดทรทัศน์ครูให้มากมายกว่าที่คิด
โดย สมจิตร งามศิริ (2012-06-15 21:02:58) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการสอนของอาจารย์มากค่ะ อาจารย์ืมีเทคนิคการสอนที่ทำให้นักเรียนสนใจ สนุกและยังทำให้เข้าใจ ทำให้สามารถจดจำได้ และยังเปิดโอกาสให้เด็กได้คิด ได้แสดงออกด้วยค่ะ เป็นคาบเรียนที่คุ้มค่ามากค่ะ ขอบคุณทีมงานโทรทัศน์ครูมากนะคะที่นำเสนอสิ่งดีๆแบบนี้ทำให้ครูและคนที่ได้ชมรายการได้รู้จักเทคนิคดี ๆ เพื่อนำไปประยุกย์ใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวันของตัวเอง ^^ :tv15:
โดย พรนภา สิงห์ืบุตร (2012-06-16 13:48:00) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูอนุรัตน์ แพนสกุล จัดการเรียนรู้ที่ดีมากและน่าสนใจ นอกเหนือจากจากการนำมาใช้ประกอบในวิชาภาษาไทย ซึ่งครูไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี จากตัวอย่างนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบนี้ นักเรียนมีความสนใจเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการที่ให้นักเรียนออกมาทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน ทำให้นักเรียนมีการเตรียมความพร้อมและมีการวางแผน แบ่งหน้าที่การทำงาน การเตรียมตัวหาข้อมูลในการนำเสนอเป็นอย่างดี ฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและส่วนรวม สามารถนำไปใช้เป็นแบบอย่างแก่คุณครูท่านอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดีค่ะ
โดย สำเนียง คำแก้ว (2012-06-23 10:15:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมาก เพระาทำให้เด็กได้เรียนรู้ในหลายรูปแบบ
โดย ปฤษณา แจ้มแจ้ง (2012-07-07 15:04:04) [แสดงความคิดเห็น]
ครูอนุรัตน์จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้น่าสนใจ มีการเตรียมสื่อการเรียนรู้้ที่ทันสมัย นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้ มีการฝึกให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น มีการแก้ไขบุคลิกภาพของนักเรียนให้ดีขึ้น และนักเรียนสามารถนำความรู้ความคิดจากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย วรรณา นวมสุข (2012-07-07 20:18:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่เยี่ยมค่ะ
โดย กรกมล ทองเปี้ย (2012-07-15 13:48:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นคาบภาษาไทยที่สนุกมากค่ะ ชอบที่คุณครูท่านนี้เข้าใจจิตวิทยาวัยรุ่นโดยเน้นกิจกรรมที่นักเรียนชอบ เพื่อทำให้นักเรียนเกิดความอยากเรียน อีกทั้งให้นักเรียนได้ฝึกการวิเคราะห์ การแบ่งงานกันทำ ทำให้นักเรียนกล้าที่จะคิดกล้าที่จะนำเสนอ สำหรับนักเรียนที่ออกไปนำเสนอนั้น ครูก็เปรียบเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้นักเรียน แต่ก็จะสะท้อนในสิ่งที่ดี ถูกต้อง คนใดบุคคลิกในการนำเสนอหน้าชั้นเรียนอาจารย์ก็เสนอแนะและบอกข้อบกพร่องในการนำเสนอครั้งต่อไป :tv15: :tv07: :tv18: :tv18: :tv17:
โดย วรัญญา นันชม (2012-07-16 18:37:50) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์ อนุรัตน์ มีวิธีการจัดการเรียนรู้ดีมากค่ะสามารถสร้างความประทับใจในหลายๆเรื่องด้วยกัน เช่น การจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม การนำเข้าสู่บทเรียนและการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ อีกทั้งการนำสื่อเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการจัดการเรียนรู้ ดิฉันสอนวิชาภาษาไทย และจะชอบติดตามชมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของวิชาอื่นๆด้วยเพื่อนนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ของตนเองซึ่งในครั้งนี้ก็ทำให้ดิฉันได้แนวคิดใหม่ๆในการจัดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นเช่น ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน เราก็สามารถตั้งคำถามกระตุ้นผู้เรียน ซึ่งถือเป็นการทบทวนและช่วยย้ำให้ผู้เรียนจดจำได้มากขึ้น หรือในส่วนของการจัดกลุ่มเรียนผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ครูควรให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจาก การจัดกระบวนการกลุ่มจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม รู้สึกดีใจที่มีเพื่อนร่วมงานกลุ่มคอยให้คำปรึกษาและให้กำลังใจกัน และในส่วนของการให้ผู้เรียนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถือว่าเป็นการฝึกให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองซึ่งครูจะสุ่มเลือกเพื่อให้ทุกคนในกลุ่มได้มีโอกาสแสดงออกด้วยกันทุกคน และในส่วนของการนำเทคโนโลยีมาใช้เช่นนำการ์ตูนแอนิเมชั่นก็ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก ซึ่งดิฉันคิดว่า จะนำการ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชามาให้ผู้เรียนได้รับชมเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาและจดจำเนื้อหาได้มากขึ้น เช่น การ์ตูนในวรรณคดี การ์คูนเกี่ยวกับขุนช้างขุนแผน ผระผมต้องขอขอบคุณทีมงานของโทรทัศน์ครูทุกคนที่ได้นำสิ่งดีๆมานำเสนอเพื่อให้ครูไทยได้พัฒนาเทคนิคการสอน
โดย สำเนียง คำแก้ว (2012-07-21 22:15:50) [แสดงความคิดเห็น]
คาบเรียนที่คุ่้มค่าของอาจารย์อนุรักษ์ ใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้น่าสนใจ นำเข้าสู่บทเรียนด้วยความสนุกสนาน ง่าย ๆ มีการเตรียมสื่อการเรียนรู้้ที่ทันสมัย นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้ มีการฝึกให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น มีการแก้ไขบุคลิกภาพของนักเรียนให้ดีขึ้น และนักเรียนสามารถนำความรู้ความคิดจากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นอกจากนั้นบุคลิกของครูก็ดูเป็นกันเอง อบอุ่น ใจดี เมื่อเด็กเรียนด้วยจะรู้สึกสบาย ๆ ไม่เครียด
โดย นงลักษณ์ กลิ่นหอม (2012-07-25 20:44:10) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดี ครูเตรียมตัวดีการใช้สือ่ไม่ติดขัด นักเรียนให้ความสนใจและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมดีมาก แต่มีข้อจำกัดกับโรงเรียนบางโรงเรียนที่สื่อเทคโนโลยีไม่พร้อม ครูขาดความรู้เกี่ยวกับการสร้างสือ แต่ในภาพรวมแล้วดีมาก เพราะจะทำให้นักเรียนไม่เบื่อและมีความสุขกับการสอน จะนำไปปรับใช้ค่ะ
โดย ปรางทอง แก้วเหล่ายูง (2012-07-28 14:04:42) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูอนุรักษ์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สามารถนำไปเชื่อมโยง เปรียบเทียบ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดียิ่ง
โดย สมบูรณ์ สิงหรา (2012-08-06 23:51:09) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมเทคนิคการสอนของอาจารย์ ที่ใช้สื่อ ICT มาช่วยการสอนทำให้วรรณคดีทีเรียนรู้ได้ยากกับเรียนรู้ได้ง่าย :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ปรียาภรณ์ มาสาซ้าย (2012-08-13 16:10:59) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดเลยมีเทคนิควิธีการที่หลากหลาย มีกลวิธีที่ช่วยให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น ยอดเยี่ยมมาก
โดย รุ่งทิพย์ เรืองรัตน์ (2012-08-27 15:31:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดี และสร้างสรรค์มากค่ะ เด็กได้ความรู้และกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้นค่ะ
โดย ยวนจิตร ปราสาร (2012-09-05 13:11:24) [แสดงความคิดเห็น]
เวลาที่มีความสุขก็จะเรียนรู้ได้ดีค่ะ
โดย ปติมา อรรถฉัตร (2012-09-09 19:33:24) [แสดงความคิดเห็น]
มีการใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบในการสอนทำให้การเรียนการสอนดูน่าสนใจมาก เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากค่ะ
โดย วราพร นำภา (2012-09-23 11:33:10) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดที่ครูจัดการสอนแบบนี้นักเรียนสนใจเรียนชืนชมคุณครูทำดีต่อไปนะคะ :tv02: :tv18:
โดย สมจิตร ทิพรส (2012-10-30 07:19:18) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:ถือได้ว่าเป็นการสอนที่บูรณาการกับท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีและศรัทธาในวิชาชีพด้วย นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขสนองเจตนารมณ์ของหลักสูตรที่ครูผู้สอนให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เป้นสำคัญ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ในขณะเดียวกับความเป็นครูก็ไม่ครึ หมายความว่า ครูย่อมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ทุกเมื่อ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์บ้านเมือง เช่น ก้มีการนำภาพเคลื่อไหวต่างๆสื่อมัลติมิเดียให้นักเรียนได้ชมซึ่งเป็นอะไรที่แปลกใหม่และน่าสนใจสามารถนำไปบูรณาการได้ เชื่อเลยว่าภาษาไทยเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันได้จริงๆ ขอบคุณมากครับ :tv17:
โดย สักรี ดอเลาะ (2012-11-24 23:51:19) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์สอนให้คิดเป็น และฝึกการพูดตั้งแต่รุ่นผมเมื่อ 3 ปีที่เเล้วละ อ.สอนสนุกมากๆ :tv15:
โดย กฤษณ์ คงเบีย (2012-11-25 20:31:15) [แสดงความคิดเห็น]
อ.อนุรัตน์ แพนสกุล โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สุดยอดจัดกระบวนการเรียนรู้สามารถทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุกได้ ทั้งยังเกิดผลเชิงประจักษ์ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียน ครูสุดยอดขอชมเชยท่านอย่างใจจริง :tv15:
โดย อทิตญา น้อยนำใส (2013-01-02 21:29:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากๆๆทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายกับการเรียน และนักเรียนก็มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รู้จักคิดวิเคราะห์ และได้สรุปเป็น องค์ความรู้ด้วยตนเอง ไว้ทบทวนความรู้อีกด้วย เป็นเทคนิคที่น่าสนใจน่านำเอาไปเป็นแบบอย่างในการสอนที่ได้ผล
โดย เลขา อนันต์ (2013-06-05 11:47:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากๆๆทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายกับการเรียน และนักเรียนก็มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รู้จักคิดวิเคราะห์ และได้สรุปเป็น องค์ความรู้ด้วยตนเอง ไว้ทบทวนความรู้อีกด้วย เป็นเทคนิคที่น่าสนใจน่านำเอาไปเป็นแบบอย่างในการสอนที่ได้ผล
:tv15: :tv15: :tv15:
โดย เลขา อนันต์ (2013-06-05 11:50:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากๆๆทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายกับการเรียน และนักเรียนก็มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รู้จักคิดวิเคราะห์ และได้สรุปเป็น องค์ความรู้ด้วยตนเอง ไว้ทบทวนความรู้อีกด้วย เป็นเทคนิคที่น่าสนใจน่านำเอาไปเป็นแบบอย่างในการสอนที่ได้ผล
:tv15: :tv15: :tv15:
โดย เลขา อนันต์ (2013-06-05 11:51:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากๆๆทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายกับการเรียน และนักเรียนก็มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รู้จักคิดวิเคราะห์ และได้สรุปเป็น องค์ความรู้ด้วยตนเอง ไว้ทบทวนความรู้อีกด้วย เป็นเทคนิคที่น่าสนใจน่านำเอาไปเป็นแบบอย่างในการสอนที่ได้ผล
:tv15: :tv15: :tv15:
โดย เลขา อนันต์ (2013-06-05 11:51:57) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากๆๆทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายกับการเรียน และนักเรียนก็มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รู้จักคิดวิเคราะห์ และได้สรุปเป็น องค์ความรู้ด้วยตนเอง ไว้ทบทวนความรู้อีกด้วย เป็นเทคนิคที่น่าสนใจน่านำเอาไปเป็นแบบอย่างในการสอนที่ได้ผล
:tv15: :tv15: :tv15:
โดย เลขา อนันต์ (2013-06-05 11:52:01) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากๆๆทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายกับการเรียน และนักเรียนก็มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รู้จักคิดวิเคราะห์ และได้สรุปเป็น องค์ความรู้ด้วยตนเอง ไว้ทบทวนความรู้อีกด้วย เป็นเทคนิคที่น่าสนใจน่านำเอาไปเป็นแบบอย่างในการสอนที่ได้ผล
โดย เลขา อนันต์ (2013-06-05 11:52:01) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบวิธีสอนของอาจารย์มากค่ะ :tv15: :tv18:
โดย ศุทธิกมล นวลแดง (2013-07-18 17:08:09) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv