thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 7160
Rate :
 4
ความยาว : 14.20 นาที | Online : 2010-05-17  
    เรียนคณิตให้สนุก : ทบทวนโจทย์เลขด้วยเทคนิค เพื่อนฝึกเพื่อน อ. สุวรรณา อินทร์ฉาย รร.สุรศักดิ์มนตรี  
    พบวิธีการทำให้นักเรียนของคุณเข้าใจบทเรียนได้ทั่วถึงกัน กับเคล็ดลับของ อ.สุวรรณา อินทร์ฉาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.2 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โดยการให้นักเรียนได้ฝึกทบทวนโจทย์เลขที่สร้างด้วยตนเอง ตกแต่งบนบัตรคำถามไม้ไอศกรีม ฝึกถามฝึกตอบกันและกัน เพื่อการเรียนที่เข้าใจมากขึ้น  
     
Share |
 
แผนการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ สุวรรณา อินทร์ฉาย

เรียนคณิตให้สนุก : การ์ตูนคณิตศาสตร์ อ.สุขจิตต์ สินสมบูรณ์ รร.รัตนาธิเบศร์
การนำเทคนิคใหม่ๆ มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของ อาจารย์ สุขจิตต์ สินสมบูรณ์ โรงเรียน รัตนาธิเบศร์ เพิ่มเติม

ตรีโกณมิติ อ.วาริน รอดบำเรอ
บทเรียนวิชาตรีโกณมีเนื้อหาค่อนข้างซับซ้อน อ.วารินจึงสอนให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตจริงๆได้ กับสื่อการสอน "สื่อนิ้วมือมหัศจรรย์" เพิ่มเติม

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ อ.สมกมล ปุณณโกศล รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
การเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของรูปทรง 3 มิติ ปัญหาคือ นักเรียนมองภาพไม่ออกว่ารูปทรงแต่ละรูป เมื่อคลี่ออกมาจะได้ภาพอย่างไร พบสื่อการสอนเรื่องรูปทรงสามมิติ ของคุณครูสมกมล ที่ทำให้เข้าใจได้ เพิ่มเติม

สอนเซตด้วยกระดานเอนกประสงค์ อ.วาริน รอดบำเรอ
ชมเทคนิคการสอนเรื่อง เซต ด้วยการใช้กระดานเอนกประสงค์ ทำให้นักเรียนสนุกและเข้าใจง่าย เพิ่มเติม

GSP กับการสอนความน่าจะเป็น คุณครูเล็ก สินวิชัย รร.วชิรธรรมสาธิต
ชมเทคนิคการนำ GSP มาเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนในการสอนคณิตศาสตร์ที่เป็นเรื่องยากอย่างเรื่องความน่าจะเป็น ให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย เพิ่มเติม

 
 
การเรียนรู้ที่ร่วมมือกันเพื่อค้นหาคำตอบทำให้นักเรียนได้เข้าใจในบทเรียนมากขื้น สามารถทำแบบฝึกหัดได้และมีความเข้าใจอย่างยั่งยืน
โดย supitcha wattanadanusorn (2010-06-01 21:14:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียน การสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจง่าย และไม่เบื่อหน่าย
โดย สุกัญญา เกียรติเทอดหล้า (2010-06-07 22:18:02) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณที่เสนอตัวอย่างที่ดี จะนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยการเรียนรู้อื่นบ้าง
โดย watcharee (2010-06-13 13:41:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีเป็นการเรียนคณิตศาสตร์ที่สนุกสนาน เรียนคณิตศาสตร์ที่ไม่น่าเบื่อ เปลี่ยนนามธรรมเป็นรูปธรรมได้ดี
โดย pornchai (2010-06-20 14:35:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่มีทั้งการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร เชื่อมโยง และคิดสร้างลรรค์ ได้ดีมาก
โดย philaiwan (2010-10-30 13:23:17) [แสดงความคิดเห็น]
เพิ่งมีโอกาสเข้ามาดู เห็นแล้วน่าสนใจ ถ้าครูเราเอาเป็นตัวอย่าง อนาคตเด็กไทยแจ่มใสแน่อน
โดย สุภชัย ไข่มุกด์ (2010-11-01 21:17:01) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมที่นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมด้วยตนเองทำให้นักเรียนมีเจตนคติที่ดีกับวิชาคณิตศาสตร์ และเป็นการฝึกคิด ฝึกพัฒนาตนเองและเพื่อนๆจะนำไปสอนนักเรียนที่โรงเรียนค่ะ
โดย รัตนา แนบเนียร (2010-11-13 15:31:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนที่ดี เน็นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วย ทำให้ได้รับความสนุกสนานในการเรียน หากทำได้ยังงี้ นักเรียนคงไม่เบื่อที่จะเรียนแน่นอนเลยคะ
โดย warunee Tacha (2010-11-14 12:03:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนที่ดี เน็นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วย ทำให้ได้รับความสนุกสนานในการเรียน หากทำได้ยังงี้ นักเรียนคงไม่เบื่อที่จะเรียนแน่นอนเลยคะ แต่ถ้าใช้กับนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสก็คงยากหน่อยเพราะไม่ค่อยมีเด็กเก่งมีแต่เด็กปานกลางและเด็กที่เรียนอ่อนมากๆ แบบไม่สนใจเลยมีเป็นจำนวนมาก
โดย นางบุญเหลือ สารวงษ์ (2010-11-16 15:02:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีเป็นการเรียนคณิตศาสตร์ที่สนุกสนาน เรียนคณิตศาสตร์ที่ไม่น่าเบื่อ ทำให้เด็กไ้ด้เข้าใจในโจทย์ปัญหาง่ายขึ้น
โดย ธีรพงษ์ พลเหี้ยมหาญ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลาดกระบัง (2010-11-17 09:53:46) [แสดงความคิดเห็น]
ขอยกย่องชมเชยครูสุวรรณานะครับ ที่มุ่งมั่น ทุ่มเทกำลังกาย กำลังความสามารถพัฒนาเด็ก ค้นหาวิธีการใหม่ๆมาใช้เพื่อให้เด็กไม่เบื่อที่จะเรียนรู้ ขอให้ครูสุวรรณาเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งสูงๆนะครับ
โดย สำลี บุญสิทธิ์ ร.ร.เทพสถิตวิทยา (2010-11-17 11:19:47) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์จะเน้นให้เด็กตั้งคำถามแล้วให้เด็กมาถามกันในห้องเพื่อให้เด็กใช่ความคิดในการตั้งโจทร์และฝึกทำ ดีมากเลยครับ
โดย นายอุเทน จิตรสนอง คอมพิวเตอร์ 1 KMITL (2010-11-17 22:03:58) [แสดงความคิดเห็น]
ขอให้อาจารย์ตังใจต่อไปนะครับ
โดย เอกพัน บุปผาดา (2010-11-21 16:20:11) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสุวรรณา อินทร์ฉาย จัดกิจกรรมได้เหมาะสม นักเรียนมีส่วนร่วม สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีเทคนิคการสอนยอดเยี่ยมมาก
โดย ธนรรณพ สุขสบาย (2010-11-24 16:37:17) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณมากครับ ได้เห็นตัวอย่างการสอน และจะเอาไปใช้กับนักเรียนครับ
โดย krunawawit.com (2010-11-25 06:45:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนที่ดี เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้ได้รับความสนุกสนานในการเรียน
โดย soipet (2010-12-08 22:22:12) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากครับ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากครับ
โดย ยมุนา เบ็ญมาตร 53035219 (2010-12-13 22:10:35) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากครับสามารถนำมาปรับใช้กับเนื่อหาวิชาอื่นๆได้ครับเป็นวิธีการเพิ่มทักษะที่ดีมากครับ
โดย นายวรวุฒิ สาทาวงศ์ (2011-01-04 10:03:19) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณมาก ... นะคะ ที่ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรใหม่ๆ
ในการจัดการเรียนรู้
โดย รัตนา ธาราพิทักษ์ชีวิน (2011-03-09 21:39:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
โดย สุพัด เขาน้อย (2011-06-07 11:44:26) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมาก เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี หากนักเรียนโรงเรียนนั้นมีนักเรียนที่ใฝ่เรียนรู้ มีความตั้งใจ แต่หากโรงเรียนที่ไม่มีความพร้อมพื้นฐาน หรือความรู้พื้นฐานจะทำอย่างไรเพื่อให้นักเรียนได้มีแรงกระตุ้นที่จะเรียนคณิตศาสตร์ :tv11:
โดย ศรีฉัตรมงคล เชื้อนัก (2011-06-29 12:47:00) [แสดงความคิดเห็น]
ผมพยายามจัดกิจกรรมกลุ่ม หลายวิธีการ หลายรูปแบบ บางโรงเรียนประสบความสำเร็จ นักเรียนแต่ละสถานที่ก็จะมีการเรียนรู้ที่ต่างๆ ไป หรือขึ้นอยู่กับสภาพสังคม สภาพครอบครัว สภาพโรงเรียนหรือเปล่า แต่การสอนของท่านเป็นการสอนที่ดี
โดย ศรีฉัตรมงคล เชื้อนัก (2011-06-29 12:52:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่สามารถแก้ปัญหานักเรียนมีจำนวนมากได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ ทั้งยังสามารถเป็นการฝึกฝนการสื่อสารระหว่างนักเรียนด้วยกัน โดยเป็นการสื่อสารทางวิชาการซะด้วย :tv15: การตั้งโจทย์ด้วยตัวนักเรียนเองเป็นการฝึกให้นักเรียนคิดอย่างเป็นระบบ และการที่จะตั้งโจทย์ปัญหาได้นักเรียนจะต้องเข้าใจในเนื้อเรื่องนั้น และสามารถหาคำตอบของโจทย์ข้อนั้นได้เป็นอย่างดี :tv03: การทำบัตรโจทย์มีการตกแต่งให้สวยงานด้วยสีต่างๆ ทำให้บัตรโจทย์ปัญหานั้นน่าสนใจมากขึ้น ทั้งนี้ยังเป็นการบูรณาการกับวิชาศิลปะอีกด้วย ทั้งนี้ยังมีการร่วมกันทำงานเป็นกลุ่มอย่างเป็นระบบอีกด้วย เป็นอีกหนึ่งวิธีการสอนคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจมากครับ สามารถนำไปมำเป็นวิจัยในชั้นเรียนได้ด้วยนะครับเนี่ย :tv17:
โดย วุฒิพงศ์ หอมหวล (2011-07-09 11:52:54) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมยอดเลยครับชอบแนวคิด ที่ว่า คนเราเก่งอยู่คนเดียว ก็อยู่อย่างมีความสุขไม่ได้ ต้องแบ่งปันสิ่งที่ตนเองรู้กับคนอื่นด้วย จากแนวคิดระดับโลก ย่อลงสู่ระดับห้องเรียน และนำมาใช้พัฒนานักเรียนให้เหํ็นผลที่ชัดขึ้น ขอบพระคุณที่อาจารย์ได้แบ่งปันความรู้ครับ
โดย กิตติธัช ถิ่นสำโรง (2011-07-12 15:46:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ดีมาก ผมจะนำไปประยุกต์ใช้ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15: :tv15:
โดย จักรกฤษณ์ อินธรรมมา (2011-07-20 23:08:59) [แสดงความคิดเห็น]
ผมขอบคุณคุณครูสุวรรณา ที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ผมจะนำไปปรับใช้กับนักเรียนของผม อีกทั้งยังให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรม นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง คุณครูก็มีเทคนิคการสอนยอดเยี่ยม เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ดี เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วย ทำให้ได้รับความสนุกสนานในการเรียน ผมคิดว่าถ้าคุณครูที่สอนคณิตศาสตร์หากทำได้อย่างนี้ นักเรียนคงไม่เบื่อที่จะเรียนและมีความสนุกกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยแน่นอนครับ:tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ครรชิต แซ่โฮ่ (2011-07-24 11:07:57) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดี วิธีหนึ่งเลยทีเดียว โดยการให้เด็กทบทวนความรู้ สร้างความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น และการฝึกแบบเพื่อนฝึกเพื่อน เพราะว่าเพื่อนกับเพื่อนน่าจะอธิบายกันได้เข้าใจมากกว่า ไม่เกร็งกัน กล้าที่จะถามกันและกัน และทำให้เกิดมิตรภาพและความใกล้ชิด สนิทกันมากขึ้น และการทำบัตรคำถาม ทำให้เด็กได้ใช้จิตนาการในการออกแบบ และมีอิสระในการสร้างบัตรคำถาม รวมไปถึงเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างที่เพื่อนถามเพื่อนจะได้มีความรู้ ความเข้าใจให้มากขึ้น
โดย วินัย แขวนโพธิ์ (2011-07-25 21:42:35) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ดี ใช้เทคนิคการสอนที่สามารถแก้ปัญหานักเรียนมีจำนวนมากได้ นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างที่เพื่อน ได้ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การเชื่อมโยง และความคิดริเริ่มสร้างลรรค์ ทำให้การเรียนคณิตศาสตร์ไม่น่าเบื่อ เพราะนักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน กล้าพูด กล้าถามทั้งยังได้แสดงความรู้ความสามารถและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เป็นแบบอย่างได้ดีวิธีหนึ่ง
โดย ระเบียบ แสงวันลอย (2011-08-05 14:35:02) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะ..จะนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนค่ะ
โดย mutita (2011-08-10 22:59:24) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมมากค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูพัฒนางานที่ดีและมีประโยชน์กับเพื่อนครูต่อไปนะคะ
โดย มยุรี สาลีวงศ์ (2011-08-12 22:07:11) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยค่ะ แนะนำสิ่งดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆๆนะค่ะนำไปใช้แล้วได้ผลดีมากเลยค่ะ
โดย พุ่มพวง หวังดี (2011-08-23 09:16:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วม ไม่น่าเบื่อด้วยค่ะ จะนำไปปรับใช้ในห้องเรียนค่ะ
โดย บุรินทร์ รับรอง (2011-08-24 20:56:53) [แสดงความคิดเห็น]
ขออนุญาตนำวิธีนี้ไปใช้ในการเรียนการสอนของตัวเองด้วยนะคะ
โดย ปัญญดา ทำมา (2011-08-24 22:01:25) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: เป็นเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่ทำให้นักเรียนไม่เบื่อและนักเรียนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน อีกทั้งยังสามารถปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคล ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูพัฒนางานที่ดีและมีประโยชน์กับเพื่อนครูและนักเรียนต่อไปนะครับ :tv06:
โดย ศักดิ์ชาย ขวัญสิน (2011-08-26 14:30:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากค่ะ :tv10:
โดย ศรัญยพร ยันตะกนก (2011-08-31 14:24:25) [แสดงความคิดเห็น]
เื่พนฝึกพื่อน เป็นเทคนิคการสอนที่ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เหมาะกับการใช้กับนักเรียนจำนวนมากๆ นักเรียนจะได้เรียนรู้โดยการฝึกทำ การฝึกตั้งคำถามนักเรียนต้องมีความรู้เรื่องเส้นขนานนักเรียนจึงสามารถตั้งคำามเลขได้ด้วยตนเองได้ ส่วนขั้นการทำบัตรคำถาามเมื่อนักเรียนเข้าใจการตั้งโจทย์แล้วนักเรียนก็จะสนุกกับการทำบัตรคำถามโดยครูจะให้นักเรียนศึกษาจากคำสั่งที่ครูได้จัดให้นักเรียนก็จะได้แสดงความสามารถในการทำบัตรคำถามได้มากขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมระหว่างเพื่อนกับเพื่อนในเรื่องการทำงานร่วมกับผู้อื่น ความเอื้อเฟื้อ เทคนิคนี้น่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นได้นะคะ
โดย จันทนา พวงเงิน (2011-09-18 09:24:10) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมาก สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีกับครูคณิตศาสตร์หลาย ๆท่านเป็นอย่างดีเลย เยี่ยมมากขอชมเชย และขออนุญาตนำเทคนิคการสอนนี้ไปใช้ในการเรียนการสอนคณิตสาตร์ของเราด้วย :tv18:
โดย ลักษณา สังวาลย์เพชร (2011-09-18 21:33:46) [แสดงความคิดเห็น]
การทบทวนโจทย์เลขแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของอาจารย์สุวรณา สุรีฉายสามารถทำให้นักเรียนได้ช่วยเหลือกันเป็นการทบทวนได้ดีมากสอนแบบร่วมมือดีมาก ใช้วัสดุในท้องถิ่นได้ไม่ต้องเสียเงินเป็นการจัดกิจกรรมการสอนที่ดีมาก สามารถเป็นครูต้นแบบที่ดีทางคริตศาสตร์ ที่มีเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ที่ทำให้นักเรียนเกืดการเรียนรู้ที่ดี เหมาะสำหรับนักเรียนจำนวนมาก การฝึกตั้งคำถามทำให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเกิดความสนุกสนานได้เรียนรู้ด้วยตนเองดีมาก
โดย อัจฉรา วงศ์อามาตย์ (2011-10-12 10:02:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการที่ดีมากเลยค่ะ นักเรียนมีส่วนร่วม จะขอยืมไปใช้บ้างนะคะ :tv03:
โดย จุฑาทิพย์บัวทอง (2011-10-16 20:33:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีมาก ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และทำให้นักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดด้วยความสนุกสนาน ขออนุญาตนำแผนการสอนนี้ไปประยุกย์ใช้ในการสอนนะค่ะ :tv18: :tv15:
โดย รสณี สาลีหมีน (2011-10-26 16:21:32) [แสดงความคิดเห็น]
มีเทคนิคการสอนที่ดีสามารถนำไปเป็นตัวอย่างได้
โดย อะริมา มะลี (2011-11-13 22:27:26) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสุวรรณา อินทร์ฉายจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสมมากค่ะ เพราะนักเรียนในแต่ละห้องเยอะมาก ต้องหาวิธีการสอนให้นักเรียนได้รับความรู้โดยทั่วถึงกัน จากวิธีการที่คุณครูได้สอนแก่นักเรียน โดยวิธีการตั้งคำถาม การตั้งโจทย์ปัญหาของแต่ละคน หลังจากนั้นนักเรียนได้แลกเปลี่ยนโจทย์ปัญหากับเพื่อนกลุ่มอื่นๆ ทำให้ตัวเองได้ฝึกทักษะในการทำโจทย์ปัญหามากยิ่งขึ้น อีกอย่างก็คือวัสดุที่ใช้ในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการประยุกต์กับวิชาศิลปะได้ นักเรียนที่ชอบศิลปะก็จะแสดงออกได้มากขึ้น
โดย นฤมล ภูพวก (2011-12-17 09:51:09) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมมากเลยค่ะ เด็กได้รู้จักการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ทำให้เกิดความรู้ที่ยั่งยืน ฝึกการเป็นผู้นำ ฝึกการเป็นผู้ตามที่ดี ทำให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ
โดย บุญสม อินทร์สอน (2011-12-26 07:40:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี ซึ่งในบางครั้งที่ครูสอนก็มีที่นักเรียนเข้าใจบ้างและมีบางส่วนที่นักเรียนยังไม่เข้าใจ การใช้วิธีการสอนแบบนี้จะทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจง่ายขึ้น และนักเรียนจได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อน และยังฝึกการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ฝึกความสามัคคีในหมู่คณะและทำให้เกิดประสิทธิผลในด้านการเรียนต่อไป :tv18: :tv17: :tv18:
โดย อามีหน๊ะ อีแต (2011-12-30 13:32:35) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนของอาจารย์ดีมากเลยค่ะ การให้เด็กได้อธิบายและคุยกันเองกับเนื้อหาที่เรียนไปจะทำให้เด็กแต่ละคนได้ทบทวนเนื้อหาอีกครั้ง และเข้าใจได้มากขึ้นในแบบของเด็กแต่ละคน ทำให้เด็กเกิดความมั่นใจมากขึ้นและสนุกกับการเรียนค่ะ ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆนะคะอาจารย์ ^ ^
โดย ชมพูนุท วจีทองรัตนา (2012-01-06 18:49:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ฝึกทักษะเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาที่ดีทำให้เด็กเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงสามารถสร้างโจทย์และหาคำตอบเองได้และสามารถถ่ายทอดให้เพื่อนๆรู้และเข้าใจได้นอกจากจะฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์แล้วยังปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียนอีกด้วยทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนใฝ่่เรียนรู้เพราะการจัดกิจกรรมสนุกไม่น่าเบื่อมีความมุ่งมั่นในการเรียนและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วยทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบนี้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ตัวนักเรียนค่ะ
โดย อวยพร วงค์ประดิษฐ์ (2012-02-04 21:53:58) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ที่สามารถดึงดูดความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างดี ทำให้นักเรียนสนใจได้มากการเรียนการสอนก็จะสามารถสร้างความรู้ให้กับนักเรียนได้จริง และยังช่วยให้นักเรียน กล้าที่จะแสดงควมคิดเห็น การให้นักเรียนเรียนร่วมกัน จะช่วยให้นักเรียนทุกคนมีการออกความคิดเห็นได้ทุกคน และยังสามารถ ให้เพื่อนที่เรียนเก่งสอนให้เพื่่อนคนที่เรียนอ่อนกว่า ทำให้เข้าใจกันได้มากขึ้นส่วนคนที่เรียนเก่งอยู่แล้วห็จะได้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้จดจำได้นานยิ่งขึ้น
โดย ศิริพร สอนนอง (2012-03-09 20:05:05) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้านางสาวศิริพร สอนนอง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 2 จากคลิป VDO เรื่องทบทวนโจทย์เลขด้วยเทคนิค เพื่อนฝึกเพื่อน โดย อ. สุวรรณา อินทร์ฉาย รร.สุรศักดิ์มนตรี เป็นการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ที่สามารถดึงดูดความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างดี ทำให้นักเรียนสนใจได้มากการเรียนการสอนก็จะสามารถสร้างความรู้ให้กับนักเรียนได้จริง และยังช่วยให้นักเรียน กล้าที่จะแสดงควมคิดเห็น การให้นักเรียนเรียนร่วมกัน จะช่วยให้นักเรียนทุกคนมีการออกความคิดเห็นได้ทุกคน และยังสามารถ ให้เพื่อนที่เรียนเก่งสอนให้เพื่่อนคนที่เรียนอ่อนกว่า ทำให้เข้าใจกันได้มากขึ้นส่วนคนที่เรียนเก่งอยู่แล้วห็จะได้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้จดจำได้นานยิ่งขึ้น
โดย ศิริพร สอนนอง (2012-03-09 20:44:28) [แสดงความคิดเห็น]
นับเป็นการสอนที่ไม่น่าเบือหน่ายดูแล้วเกิดความคิดอีกมากมายนับว่าเป้นต้นแบบที่นำไปปฏิบัติแล้วน่าจะสนุกน่าจดจำไม่น่าเบือกาเรียนคณิตศาสตร์ครูต้องนำเท็คนิคที่หลากหลายการเรียนแบบนี้ทำให้เพื่อนที่เก่งกว่าได้สอนคนที่อ่อนกว่า นักเรียนก้ลาแสดงออกมีความสนิทสนมกลมเกรียวกันมากยิ่งขึ้นก่อให้เกิดผลดีทางด้านการเรียนและความรักความสามัคคีและยังเป็นการพัฒนาตนเองไดัอีกด้วย
โดย วันทนี อุลิศ (2012-03-15 23:32:30) [แสดงความคิดเห็น]
นับเป็นการสอนที่ไม่น่าเบือหน่ายดูแล้วเกิดความคิดอีกมากมายนับว่าเป้นต้นแบบที่นำไปปฏิบัติแล้วน่าจะสนุกน่าจดจำไม่น่าเบือกาเรียนคณิตศาสตร์ครูต้องนำเท็คนิคที่หลากหลายการเรียนแบบนี้ทำให้เพื่อนที่เก่งกว่าได้สอนคนที่อ่อนกว่า นักเรียนก้ลาแสดงออกมีความสนิทสนมกลมเกรียวกันมากยิ่งขึ้นก่อให้เกิดผลดีทางด้านการเรียนและความรักความสามัคคีและยังเป็นการพัฒนาตนเองไดัอีกด้วย
โดย วันทนี อุลิศ (2012-03-15 23:32:44) [แสดงความคิดเห็น]
นับเป็นการสอนที่ไม่น่าเบือหน่ายดูแล้วเกิดความคิดอีกมากมายนับว่าเป้นต้นแบบที่นำไปปฏิบัติแล้วน่าจะสนุกน่าจดจำไม่น่าเบือกาเรียนคณิตศาสตร์ครูต้องนำเท็คนิคที่หลากหลายการเรียนแบบนี้ทำให้เพื่อนที่เก่งกว่าได้สอนคนที่อ่อนกว่า นักเรียนก้ลาแสดงออกมีความสนิทสนมกลมเกรียวกันมากยิ่งขึ้นก่อให้เกิดผลดีทางด้านการเรียนและความรักความสามัคคีและยังเป็นการพัฒนาตนเองไดัอีกด้วย
โดย วันทนี อุลิศ (2012-03-15 23:33:09) [แสดงความคิดเห็น]
นับเป็นการสอนที่ไม่น่าเบือหน่ายดูแล้วเกิดความคิดอีกมากมายนับว่าเป้นต้นแบบที่นำไปปฏิบัติแล้วน่าจะสนุกน่าจดจำไม่น่าเบือกาเรียนคณิตศาสตร์ครูต้องนำเท็คนิคที่หลากหลายการเรียนแบบนี้ทำให้เพื่อนที่เก่งกว่าได้สอนคนที่อ่อนกว่า นักเรียนก้ลาแสดงออกมีความสนิทสนมกลมเกรียวกันมากยิ่งขึ้นก่อให้เกิดผลดีทางด้านการเรียนและความรักความสามัคคีและยังเป็นการพัฒนาตนเองไดัอีกด้วย
โดย วันทนี อุลิศ (2012-03-15 23:33:09) [แสดงความคิดเห็น]
ใช้เทคนิคการสอนที่สามารถแก้ปัญหานักเรียนมีจำนวนมากได้ นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างที่เพื่อน ได้ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การเชื่อมโยง และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำให้การเรียนคณิตศาสตร์ไม่น่าเบื่อ เพราะนักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน กล้าพูด กล้าถามทั้งยังได้แสดงความรู้ความสามารถและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เป็นแบบอย่างได้ดีค่ะ
โดย สุจิตรา ภูคำวงค์ (2012-03-30 09:25:43) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมากดิฉันจะนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนต่อไป
โดย สมร ปาดวง (2012-03-30 13:25:10) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมาก
โดย เพ็ญศิริ ช่วงฉ่ำ (2012-03-30 20:00:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนที่ดี เน็นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วย ทำให้ได้รับความสนุกสนานในการเรียน หากทำได้ยังงี้ นักเรียนคงไม่เบื่อที่จะเรียนแน่นอนเลยคะ แต่ถ้าใช้กับนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสก็คงยากหน่อยเพราะไม่ค่อยมีเด็กเก่งมีแต่เด็กปานกลางและเด็กที่เรียนอ่อนมากๆ แบบไม่สนใจเลยมีเป็นจำนวนมาก
การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ที่สามารถดึงดูดความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างดี ทำให้นักเรียนสนใจได้มากการเรียนการสอนก็จะสามารถสร้างความรู้ให้กับนักเรียนได้จริง และยังช่วยให้นักเรียน กล้าที่จะแสดงควมคิดเห็น การให้นักเรียนเรียนร่วมกัน จะช่วยให้นักเรียนทุกคนมีการออกความคิดเห็นได้ทุกคน และยังสามารถ ให้เพื่อนที่เรียนเก่งสอนให้เพื่่อนคนที่เรียนอ่อนกว่า ทำให้เข้าใจกันได้มากขึ้นส่วนคนที่เรียนเก่งอยู่แล้วห็จะได้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้จดจำได้นานยิ่งขึ้น
โดย อิสรานุวัธน์ เมธาธีรชนกุล (2012-03-31 09:27:45) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมสื่อการเรียนการสอนนี้แล้ว ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นสื่อที่ดีมากมากเลยค่ะ เพราะทำให้เด็กไม่เบื่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ทำให้เด็กเกิดความสนใจ และช่วยให้นักเรียน กล้าที่จะแสดงควมคิดเห็น ให้นักเรียนเรียนร่วมกัน ให้นักเรียนที่เรียนเข้าใจในเรื่องนั้นๆ อธิบายเรื่องนั้นๆให้เเก่เพื่อนที่ไม่เข้าใจ และทำให้ตนเองจำได้ยาวนานหรือแม่นขึ้น ส่วนนักเรียนที่ไปเรียนกับเพื่อนก็ได้รับความรู้จากเพื่อนมาอีกด้วย และสื่อนี้ ยังทำให้นักเรียนกล้าแสดงออก มีความสนิทสนมกลมเกรียวกันมากขึ้นทำให้เกิดผลดีทางด้าน การเรียนวิชาคณิตศาสตร์และมีความรักความสามัคคีและยังเป็นการพัฒนาตนเองไปในตัวไดัอีกด้วย
โดย ณัฐธิภา มากคล้าย (2012-03-31 16:46:13) [แสดงความคิดเห็น]
:tv18: :tv03: :tv03: :tv03: :tv03: :tv03: :tv10: :tv10: :tv10: :tv10: :tv10: :tv10: :tv09: :tv09: :tv09: :tv09: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ณัฐธิภา มากคล้าย (2012-03-31 16:46:38) [แสดงความคิดเห็น]
ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนถ้าเราสามารถทำให้เด็กสามารถคิดโจทย์ได้เองนั้นถือว่าสุดยอดแล้วคะเพราะว่เด็กสามารถคิดและวิเคราะห์ได้เป็นแสดงว่าเด็กมีคสามรู้ความเข้าใจดีถึงสามารถสร้างโจทย์ให้เพื่อนๆทำได้แสดงว่าเด็กสามารถนำไปใช้ได้ซึ่งสามารถช่วยให้เด็กเข้าใจได้ดีขึ้นและสามารถเจอหรือได้เห็นโจทย์ที่หลากหลาย มีหลายรูปแบบแตกต่างกันไปทั้งง่ายและยาก ถ้าครูผูสอนสามารถพัฒนาให้เด็กสามารถทำได้ทุกเนื้อหาวิชาในความรู้คณิตศาสตร์ก็น่าจะดีเพราะคิดว่าน่าจะทำให้เด็กนักเรียนเรียนได้อย่างสนุกและการเรียนโดยให้เพื่อนๆช่วยกันเรียนก็ดีเพราะบางครั้งเด็กอาจไม่อยากถามครูก็ได้ ดังนั้นกิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ดีน่านำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ขอบคุณมากคะสำหรับตัวอย่างดีๆ
โดย พิมลพรรณ พวงยานี (2012-03-31 23:47:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีและจะขอนำไปประยุกต์ใช้บ้าง
โดย พยงค์ เพ่งผุดผ่อง (2012-04-01 14:22:06) [แสดงความคิดเห็น]
จากการทีี่ข้าพเจ้าได้รับชมโทรทัคศน์ครูในตอน เรียนคณิตให้่สนุก ทบทวนโจทย์เลขด้วยเพื่อนฝึกเพื่อน ของอาจารย์สุวรรณา อินทร์ฉายของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดีที่เน้นให้ผู้เรียนช่วยเหลือกันเอง โดยให้นักเรียนทำกิจกกรมการทบทวนลงบนบัตรคำรูปต่างๆที่ผู้เรียนสนใจ ซึ่งวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดีเป็นการทบทวนผู้เรียนในสิ่งที่เรียนมาหรือเป็นการสรุปความคิดรวบยออดที่ได้จากการเรียนการสอน
โดย สุภาพร กล่อมมะโน (2012-04-01 22:34:12) [แสดงความคิดเห็น]
จากการทีี่ข้าพเจ้าได้รับชมโทรทัคศน์ครูในตอน เรียนคณิตให้่สนุก ทบทวนโจทย์เลขด้วยเพื่อนฝึกเพื่อน ของอาจารย์สุวรรณา อินทร์ฉายของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดีที่เน้นให้ผู้เรียนช่วยเหลือกันเอง โดยให้นักเรียนทำกิจกกรมการทบทวนลงบนบัตรคำรูปต่างๆที่ผู้เรียนสนใจ ซึ่งวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดีเป็นการทบทวนผู้เรียนในสิ่งที่เรียนมาหรือเป็นการสรุปความคิดรวบยออดที่ได้จากการเรียนการสอน
โดย สุภาพร กล่อมมะโน (2012-04-01 22:34:26) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมรายการตอน ทบทวนโจทย์เลข ด้วยเทคนิค เพื่อนฝึกเพื่อน ทำให้ครูผู้รับชมรู้สึกว่าเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก เนื่องจากการสอนวิชาคณิตศาสตร์นั้นเป็นวิชาที่ค่อนข้างยากเวลาที่นักเรียนได้เรียนจากครูจะรู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียนเป็นอย่างมาก ดังนั้นการที่ใช้เทคนิคเพื่อนฝึกเพื่อนจะทำให้นักเรียนที่เรียนแล้วไม่เข้าใจจะกล้าซักถามเพื่อนกันเอง ทำให้แก้ข้อที่สงสัยได้ อีกทั้งนักเรียนยังฝึกการแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งมีหลากหลาย ทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้มากขึ้น
โดย นุชนารถ ทองกระจ่าง (2012-04-02 11:57:22) [แสดงความคิดเห็น]
ประทับใจในเทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน การจัดกลุ่มเมื่อเริ่มแรกควรที่ครูผุ้สอนจัดกลุ่มให้ ด้วยถ้าให้นักเรียนเลือกเองคนที่เก่งก็จะจับกันเองโดยไม่สนใจเพื่อนที่เรียนอ่อนกว่าจึงควรที่ครูผู้สอนได้สอดแทรกลักษณะนิสัยด้านการช่วยเหลือผู้อื่นให้เกิดขึ้นในขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย และเมื่อจัดกิจกรรมทำนองนี้อีก 3 - 4 ครั้งควรที่ครูลองปล่อยให้นักเรียนจับกลุ่มกันเองเพื่อตรวจสอบดูว่านักเรียนได้เกิดคุณลักษณะด้านการช่วยเหลือผุ้อื่นหรือไม่และเกิดในระดับใด เช่น ดีเยี่ยม ดี พอใช้หรือปรับปรุง และยิ่งถ้าเทคนิคเพื่อนช่วยเพือนเกิดขึ้นนอกห้องเรียนก็จะยิ่งมีคุณค่ามาก โดยนักเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมการลอกการบ้านหรือให้เพื่อนลอกการบ้าน มาเป็นการอธิบายสิ่งที่เพื่อนไม่เข้าใจให้ได้เข้าใจ ก็จะยิ่งมีส่วนช่วยครูผู้สอนในการดูแลนักเรียนที่เรียนอ่อนได้ เป็นเทคนิคการสอนง่ายๆแต่ผลคุ้มค่ามากๆ
โดย ขนิษฐา บริสุทธิ์ศรี (2012-04-02 13:57:13) [แสดงความคิดเห็น]
นับว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้นักเรียนรักและเข้าใจวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น ซึ่งสามารถแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียนที่มีนักเรียนค่อนข้างมากได้อีกวิธีหนึ่ง ทั้งยังเป็นการฝึกให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถหาเหตุและผลในการคิดโจทย์ได้ และฝึกด้านคุณธรรมให้นักเรียนได้มีความเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนในชั้นเรียนด้วย ซึ่งถือว่าในสังคมไทยในปัจจุบันยังต้องการคนที่มีความเอื้อเฟื้ออีกมากค่ะ :tv17: :tv17: :tv15: :tv15:
โดย จีรณัฐ เมืองมั่งคั่ง (2012-04-02 16:21:51) [แสดงความคิดเห็น]
จากการสอนของ อ.สุวรรณา อินทร์ฉาย เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากเทคนิคหนึ่งที่เหมาะกับการสอนในชั้นเรียนที่มีนักเรียนมาก นักเรียนได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจของตนเอง และยังเป็นการช่วยเหลือเพื่อนในชั้นเรียนโดยใช้สื่อที่ตนเองสร้างขึ้นซึ่งทำให้ได้โจทย์ปัญหาที่หลากหลายมากขึ้น เพราะบางครั้งการอธิบายระหว่างเพื่อนอาจทำให้นักเรียนเข้าใจได้มากขึ้น นักเรียนมีความสุขที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง เด็กมีความสนุกสนานในการทำกิจกรรม :tv15: :tv15:
โดย สำราญ วรรณสา (2012-04-02 21:33:37) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมมา เป็นเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนจำนวนมากเเละสามารถเเก้ไขปัญหาการดูเเลไม่ทั่วถึง การสอนโดยให้เพื่อนช่วยเพื่อนยังช่วยเกี่ยวปัญหานักเรียนที่ไม่กล้าถามครู เเละการที่นักเรียนได้สร้างคำถามด้วยตนเองทำให้ครูสามารถรับรู้ถึงปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล เเละอีกอย่างเวลาสอนครูมักจะมองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆ เพราะถือว่านักเรียนได้เรียนผ่านมาเเล้ว ถ้าให้นักเรียนสอนกันเองจะช่วยได้เเละเป็นการทบทวนให้ตนเองด้วย ชอบการสอนเเบบนี้มากค่ะ :tv15: ขอบคุณมากค่ะที่ได้เเนะนำวิธีการสอนดีๆเเบบนี้ค่ะ :tv15:
โดย ซารีฟะห์ กาเซะ (2012-04-04 16:53:23) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมรายการตอนเรียนคณิตให้สนุก :ด้วยเทคนิคเพื่อนฝึกเพื่อน โดย อ.สุวรรณา อินทร์ฉาย อ.สอนได้ดีมาก นักเรียนได้ฝึกทบทวนโจทธ์ที่สร้างด้วยตนเอง นักเรียนมีการช่วยเหลือและแข่งขันกันภายในกลุ่มเกิดความสามัคคี นักเรียนมีความตั้งใจในการทำงาน สร้างสรรค์ผลงานเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ที่คงทน นักเรียนรู้จักแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง ปลูกจิตสำนึกที่ดีให้เกิดขึ้นกับนักเรียน และยอมรับแก้ไขงานของตนเองได้ด้วยความเต็มใจ :tv17: :tv17: :tv17: :tv15: :tv15:
โดย วารุณี ปะลาวัลย์ (2012-04-04 22:24:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีโดยสามารถใช้สื่อที่รอบตัวโดยตัวของนักเรียนเองมาช่วยในการสอนซึ่งเป็นวิธีที่สนใจมาก ซึ่งนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนและทำให้การเรียนการสอนไม่น่าเบื่อ และเกิดความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนได้จริง และสามารถช่วยให้เพื่่อนได้เข้าใจในโจทย์เลขมากขึ้น และยังสามารถอธิบายสิ่งที่เพื่อนไม่เข้าใจให้ได้เข้าใจ ก็จะยิ่งมีส่วนช่วยครูผู้สอนในการดูแลนักเรียนที่เรียนอ่อนได้ เป็นเทคนิคการสอนง่ายๆแต่ผลคุ้มค่ามากๆ
โดย ศักดิ์ชาย ขวัญสิน (2012-04-05 07:12:14) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากได้รับชมโทรทัศน์ครู ได้พบวิธีการทำให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้อย่างทั่วถึงกัน กับเคล็ดลับของ อ.สุวรรณา อินทร์ฉาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.2 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โดยการให้นักเรียนได้ฝึกทบทวนโจทย์เลขที่สร้างด้วยตนเอง ตกแต่งบนบัตรคำถามไม้ไอศกรีม ฝึกถามฝึกตอบกันและกัน เพื่อการเรียนที่เข้าใจมากขึ้น
เป็นที่น่าชื่นชมและเป็นแบบอย่างที่ดค่ะ
โดย จงกลนี พึ่งตระกูล (2012-04-05 13:21:07) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมโทรทัศน์ครูนี้ ดิฉันคิดว่าเป็นวิธีการสอนที่ดีวิธีหนึ่งเลยทีเดียว โดยการให้เด็กทบทวนความรู้ สร้างความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้นและการฝึกแบบเพื่อนฝึกเพื่อนเพราะว่าเพื่อนกับเพื่อนน่าจะอธิบายกันได้เข้าใจมากกว่า ไม่เกร็งกัน
กล้าที่จะถามกันและกัน และทำให้เกิดมิตรภาพและความใกล้ชิด สนิทกันมากขึ้น และการทำบัตรคำถาม
ทำให้เด็กได้ใช้จิตนาการในการออกแบบ และมีอิสระในการสร้างบัตรคำถามรวมไปถึงเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างที่เพื่อนถามเพื่อนด้วยค่ะ :tv17:
โดย วธัญญา มูลจันทร์ (2012-04-06 11:39:57) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันสิ่งดีๆ สำหรับเพื่อนครูนะคะ จากการได้ชมโทรทัศน์ครูเรื่องนี้ คุณครูใช้เทคนิคการสอนที่สามารถแก้ปัญหานักเรียนมีจำนวนมากได้ นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างที่เพื่อน ได้ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การเชื่อมโยง และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำให้การเรียนคณิตศาสตร์ไม่น่าเบื่อ เพราะนักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน กล้าพูด กล้าถามทั้งยังได้แสดงความรู้ความสามารถและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เป็นแบบอย่างได้ดีค่ะ
โดย ณัฏฐกานต์ วัฒนานุสิทธิ์ (2012-04-07 18:01:18) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันสิ่งดีๆ สำหรับเพื่อนครูนะคะ จากการได้ชมโทรทัศน์ครูเรื่องนี้ คุณครูใช้เทคนิคการสอนที่สามารถแก้ปัญหานักเรียนมีจำนวนมากได้ นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างที่เพื่อน ได้ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การเชื่อมโยง และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำให้การเรียนคณิตศาสตร์ไม่น่าเบื่อ เพราะนักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน กล้าพูด กล้าถามทั้งยังได้แสดงความรู้ความสามารถและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เป็นแบบอย่างได้ดีค่ะ
โดย ณัฏฐกานต์ วัฒนานุสิทธิ์ (2012-04-07 18:01:19) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันสิ่งดีๆ สำหรับเพื่อนครูนะคะ จากการได้ชมโทรทัศน์ครูเรื่องนี้ คุณครูใช้เทคนิคการสอนที่สามารถแก้ปัญหานักเรียนมีจำนวนมากได้ นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างที่เพื่อน ได้ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การเชื่อมโยง และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำให้การเรียนคณิตศาสตร์ไม่น่าเบื่อ เพราะนักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน กล้าพูด กล้าถามทั้งยังได้แสดงความรู้ความสามารถและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เป็นแบบอย่างได้ดีค่ะ
โดย ณัฏฐกานต์ วัฒนานุสิทธิ์ (2012-04-07 18:01:21) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันสิ่งดีๆ สำหรับเพื่อนครูนะคะ จากการได้ชมโทรทัศน์ครูเรื่องนี้ คุณครูใช้เทคนิคการสอนที่สามารถแก้ปัญหานักเรียนมีจำนวนมากได้ นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างที่เพื่อน ได้ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การเชื่อมโยง และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำให้การเรียนคณิตศาสตร์ไม่น่าเบื่อ เพราะนักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน กล้าพูด กล้าถามทั้งยังได้แสดงความรู้ความสามารถและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เป็นแบบอย่างได้ดีค่ะ
โดย ณัฏฐกานต์ วัฒนานุสิทธิ์ (2012-04-07 18:01:22) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันสิ่งดีๆ สำหรับเพื่อนครูนะคะ จากการได้ชมโทรทัศน์ครูเรื่องนี้ คุณครูใช้เทคนิคการสอนที่สามารถแก้ปัญหานักเรียนมีจำนวนมากได้ นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างที่เพื่อน ได้ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การเชื่อมโยง และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำให้การเรียนคณิตศาสตร์ไม่น่าเบื่อ เพราะนักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน กล้าพูด กล้าถามทั้งยังได้แสดงความรู้ความสามารถและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เป็นแบบอย่างได้ดีค่ะ
โดย ณัฏฐกานต์ วัฒนานุสิทธิ์ (2012-04-07 18:01:23) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันสิ่งดีๆ สำหรับเพื่อนครูนะคะ จากการได้ชมโทรทัศน์ครูเรื่องนี้ คุณครูใช้เทคนิคการสอนที่สามารถแก้ปัญหานักเรียนมีจำนวนมากได้ นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างที่เพื่อน ได้ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การเชื่อมโยง และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำให้การเรียนคณิตศาสตร์ไม่น่าเบื่อ เพราะนักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน กล้าพูด กล้าถามทั้งยังได้แสดงความรู้ความสามารถและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เป็นแบบอย่างได้ดีค่ะ
โดย ณัฏฐกานต์ วัฒนานุสิทธิ์ (2012-04-07 18:01:27) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันสิ่งดีๆ สำหรับเพื่อนครูนะคะ จากการได้ชมโทรทัศน์ครูเรื่องนี้ คุณครูใช้เทคนิคการสอนที่สามารถแก้ปัญหานักเรียนมีจำนวนมากได้ นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างที่เพื่อน ได้ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การเชื่อมโยง และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำให้การเรียนคณิตศาสตร์ไม่น่าเบื่อ เพราะนักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน กล้าพูด กล้าถามทั้งยังได้แสดงความรู้ความสามารถและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เป็นแบบอย่างได้ดีค่ะ
โดย ณัฏฐกานต์ วัฒนานุสิทธิ์ (2012-04-07 18:01:33) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันสิ่งดีๆ สำหรับเพื่อนครูนะคะ จากการได้ชมโทรทัศน์ครูเรื่องนี้ คุณครูใช้เทคนิคการสอนที่สามารถแก้ปัญหานักเรียนมีจำนวนมากได้ นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างที่เพื่อน ได้ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การเชื่อมโยง และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำให้การเรียนคณิตศาสตร์ไม่น่าเบื่อ เพราะนักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน กล้าพูด กล้าถามทั้งยังได้แสดงความรู้ความสามารถและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เป็นแบบอย่างได้ดีค่ะ
โดย ณัฏฐกานต์ วัฒนานุสิทธิ์ (2012-04-07 18:01:37) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณมากครับสำหรับวิดิทัศน์เรื่องนี้ เห็นแล้วก็นึกถึงตอนที่ตัวเองเรียนปริญญาตรีและฝึกสอน ได้ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ เพื่อนฝึกเพื่อนนี่แหละ ทำให้จบมาได้ อาจารย์ก็ออกแบบได้ดีครับ มีการประยุกต์ใช้ไม้ไอติม ซึ่งเป็นของเหลือใช้ที่ใกล้ตัวเด็กมากนำมาประยุกต์ใช้ แต่ผมสงสัยนิดหนึ่งตอนที่เด็กให้คะแนนกัน ต้องมีเกณฑ์อะไรอีกหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นโรงเรียนผมคงให้เต็มกันหมดทุกคนเพราะมีการสอนกันด้วย ก็เลยสงสัยตรงนี้แหละครับ แต่ถ้าไม่ซีเรียสอะไรก็เต็มหมดก็ดี แต่เราก็ให้คะแนนต่างหากกับความกระตือรือร้น :tv03:
โดย จักรพงษ์ แผ่นทอง (2012-04-10 10:42:13) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมเทคนิคการสอนของครูสุภรณ์ สินธพานนท์ รร.ปะทิววิทยา จ. ชุมพร เป็นสิ่งที่ดี ดูแล้วนักเรียนมีความสุขในการเรียน เรียนด้วยความสนุก และผมก็จะนำวิธี "เพื่อนฝึกเพื่อน" ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนต่อไป สำหรับ วิธีการนี้ นักเรียนต้องมีความรู้ในเนื้อหา พอ เพราะนักเรียนตั้งโจทย์เองได้ ก็ต้องเฉลยได้ ที่สำคัญ นักเรียนก็ช่วยกันตรวจ เป็นการฝึก ความซื่อสัตย์ และเป็นการลดภาระ การตรวจของคุณครูด้วยครับ
โดย เมธี วรรณวงค์ (2012-04-10 11:08:23) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมเรื่องเรียนคณิตให้สนุก : ทบทวนโจทย์เลขด้วยเทคนิค เพื่อนฝึกเพื่อน อ. สุวรรณา อินทร์ฉาย
รร.สุรศักดิ์มนตรี เป็นการจัดการเรียนที่มีประโยชน์ต่อ
นักเรียนมาก นักเรียนได้สร้างโจทย์ขึ้นเอง มีการจัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการให้เพื่อนฝึกเพื่อนจากโจทย์ที่สร้างขึ้น นักเรียนได้ถามเพื่อนและตอบเพื่อน ทำให้นักเรียนได้รับความรู้จากเพื่อนด้วยกัน นักเรียนกล้าแสดงออก มีความนุกสนานในการเรียนคณิตศาสตร์ ครูคอยอธิบายเพิ่มเติมนักเรียนที่สงสัย การจัดการเรียนรู้เป็นตัวอย่างที่ดีมาก
โดย คำสา สุโพธิ์ (2012-04-10 20:06:01) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนของครู อ. สุวรรณา อินทร์ฉาย รร.สุรศักดิ์มนตรี เป็นการจัดการเรียนด้วยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมีเทคนิคการสอนโดยให้เพื่อนฝึกเพื่อนทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้และรู้จักการช่วยเหลือเพื่อนนอกจากนี้ยังหัดให้ผู้เรียนให้ฝึกคิดแก้โจทย์ปัญหาด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ทั่วถึงกัน นอกจากนี้ยังช่วยให้เด็กเกิดจินตนาการด้วยการตกแต่งบัตรจากไม้ไอศกรีมถามคำถามซึ่งกันและกันทำให้เด็กเกิดความสนุกสนาน ทำให้การเรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่ง่ายจริง ๆๆ
:tv09: :tv09:
โดย ศรีประภา หัสโก (2012-04-11 00:10:11) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่องเรียนคณิตให้สนุก ทบทวนโจทย์เลขด้วยเทคนิค เพื่อนฝึกเพื่อน อ.สุวรรณา อินท์ฉาย
จากการรับชมเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีประโยชน์มาก นักเรียนได้สร้างโจทย์เอง รู้จักการช่วยเหลือเพื่อน และยังเป็นการฝึกคิดแก้โจทย์ปัญหาด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนได้กล้าแสดงออก คนที่มีความสามารถก็แสดงออกได้เต็มที่และเป็นการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ ฝึกเรื่องศิลปะพัฒนาทั้งสมองซีกซ้าย ขวา เป็นแนวการจัดกิจกรรมที่ดียิ่ง
โดย ศศิธร มากคล้าย (2012-04-12 11:26:02) [แสดงความคิดเห็น]
เรียนคณิตให้สนุก : ทบทวนโจทย์เลขด้วยเทคนิค เพื่อนฝึกเพื่อน เป็นอีกวิธีหนึ่งในการสอนคณิตศาสตร์สำหรับห้องเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมากเกือบ 50 คน ชื่นชมอาจารย์สุวรรณา อินทร์ฉาย ที่เตรียมการสอนมาอย่างดีเยี่ยม ทุกขั้นตอนนักเรียนได้พัฒนาตนเองครบทุกด้านได้เคลื่อนไหว ใช้สมองทั้งซีกซ้าย(คิด) และซีกขวา (เขียนรูป) มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน เกิดความรักสามัคคี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือซึงกันและกัน กล้าแสดงออก ที่น่าชื่นชมในตัวอาจารย์อีกอย่างคือ ไปศึกษาดูงานกลับมาแล้วได้นำมาใช้พัฒนานักเรียนได้ผลเลิศ
โดย พวงเล็ก รักษาวงศ์ (2012-04-12 16:04:57) [แสดงความคิดเห็น]
เรียนคณิตให้สนุก : ทบทวนโจทย์เลขด้วยเทคนิค เพื่อนฝึกเพื่อน อ. สุวรรณา อินทร์ฉาย รร.สุรศักดิ์มนตรี เป็นวิธีการสอนที่ดีทีเดียว โดยการให้เด็กทบทวนความรู้ สร้างความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้นและการฝึกแบบเพื่อนฝึกเพื่อนเพราะว่าเพื่อนกับเพื่อนน่าจะอธิบายกันได้เข้าใจมากกว่า เกิดความรักสามัคคี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือซึงกันและกัน กล้าแสดงออก มีความนุกสนานในการเรียนคณิตศาสตร์ ครูคอยอธิบายเพิ่มเติมนักเรียนที่สงสัย การจัดการเรียนรู้เป็นตัวอย่างที่ดีมาก เป็นการฝึกนักเรียนให้มีความรับผิดชอบดีมาก เป็นกิจกรรมการสอนที่ดีมาก
โดย อะริมา มะลี (2012-04-12 22:23:23) [แสดงความคิดเห็น]
กระผมเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนเสสะเวชวิทยาเมื่อได้รับชมโทรทัศน์ครูในด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทบทวนโจทย์เลขด้วยเทคนิคเพื่อนฝึกเพื่อน โดยคุณครูสุวรรณา อินทร์ฉาย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เพื่อแก้ปัญหานักเรียนในห้องมีเยอะทำให้เกิดปัญหาไม่รู้ว่านักเรียนในชั้นเรียนเข้าใจบทเรียนหรือไม่ด้วยการให้ทบทวนด้วยการตั้งโจทย์เลขและทดสอบด้วยเทคนิคเพื่อนฝึกเพื่อน ทำให้ผลเกิดแนวความคิดที่จะนำเทคนิคนี้มาปรับใช้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนในชั้นเรียน
โดย วิชัย-ลิขิตพรรักษ์ (2012-04-13 23:10:11) [แสดงความคิดเห็น]
ขอรียนถามว่า ทำไมบางช่วงของคลิปวีดีโอ เสียงมันหายไปครับ :tv01:
โดย มิ่ง ขาวปลื้ม (2012-04-15 13:18:45) [แสดงความคิดเห็น]
จาก วีดีโอเรื่อง ทบทวนโจทย์เลขด้วยเทคนิคเพื่อนฝึกเพื่อน โดยคุณครูสุวรรณา อินทร์ฉาย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ทำให้ได้ที่เหมาะสมกับการสอนนักเรียนในกลุ่มใหญ่ๆ ที่จะใช้ได้ผลดี สร้างความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้นและการฝึกแบบเพื่อนฝึกเพื่อนเพราะว่าเพื่อนกับเพื่อนน่าจะอธิบายกันได้เข้าใจมากกว่า เกิดความรักสามัคคี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือซึงกันและกัน มีความสนุกสนานในการเรียนคณิตศาสตร์ ครูคอยอธิบายเพิ่มเติมนักเรียนที่สงสัย การจัดการเรียนรู้เป็นตัวอย่างที่ดีมากในกลุ่มที่มีนักเรียนมาก
โดย อิสระ อุบลฉาย (2012-04-15 19:51:37) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนื่ทบทวนโจทย์เลข ด้วยเทคนิคเพื่อฝึกเพื่อนของครูสุวรรณา อินทร์ฉาย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีที่ใช้สอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นี้นับว่าเป็นเทคนิควิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่งที่่ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างโจทย์ปัญหาด้วยตนเองและทำให้นักเรียนได้ศึกษาและฝึกฝนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังทำให้นักเรียนได้มีความสามัคคีในหมู่เพื่อนร่วมกัน แต่ในกรณีที่โรงเรียนในต่างจังหวัด โดยเฉพาะโรงเรียนในต่างจังหวัดลองนำมาใช้แล้วปรากฎว่าไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควร ส่วนใหญ่นักเรียนสร้างโจทย์ได้ แต่นักเรียนไม่สามารถอธิบายให้เพ่ื่อนฟังได้ เนื่องจากนักเรียนไม่กล้าที่จะพูด อยากได้แนวคิดจากครูท่านอื่น ๆ ด้วยนะคะว่าจะสามารถใช้เทคนิคนี้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่มีเด็กที่ไม่กล้าคิดกล้าพูดอย่างไรค่ะ
โดย เบญจวรรณ ศรีเธาว์ (2012-04-16 14:10:39) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนทบทวนความรู็ของนักเรียนโดยวิธีการสร้างโจทย์ปัญหาเป็นการสรุปองค์ความรู้ได้เป็นอย่างดี
โดย พรหทัย คงสิบ (2012-04-17 10:59:52) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอน ทบทวนโจทย์เลขด้วยเทคนิค เพื่อนฝึกเพื่อนของ อ. สุวรรณา อินทร์ฉาย พบวิธีการทำให้นักเรียนของตนเข้าใจบทเรียนได้ทั่วถึงกัน กับเคล็ดลับของ อ.สุวรรณา อินทร์ฉาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.2 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โดยการให้นักเรียนได้ฝึกทบทวนโจทย์เลขที่สร้างด้วยตนเอง ตกแต่งบนบัตรคำถามไม้ไอศกรีม ฝึกถามฝึกตอบกันและกัน เพื่อการเรียนที่เข้าใจมากขึ้น โดยเฉพาะเพื่อนฝึกเพื่อน น่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้น นักเรียนเกิดความรักความสามัคคี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ดีมาก ครูผู้สอนน่าจะนำเทคนิคการสอนนี้ไปใช้กับนักเรียนที่ตนเองสอนจะได้เข้าใจยิ่งๆขึ้น
โดย สมพงษ์ ปานผา (2012-04-18 12:02:26) [แสดงความคิดเห็น]
ประทับใจในเทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน การจัดกลุ่มเมื่อเริ่มแรกควรที่ครูผุ้สอนจัดกลุ่มให้ ด้วยถ้าให้นักเรียนเลือกเองคนที่เก่งก็จะจับกันเองโดยไม่สนใจเพื่อนที่เรียนอ่อนกว่าจึงควรที่ครูผู้สอนได้สอดแทรกลักษณะนิสัยด้านการช่วยเหลือผู้อื่นให้เกิดขึ้นในขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย และเมื่อจัดกิจกรรมทำนองนี้อีก 3 - 4 ครั้งควรที่ครูลองปล่อยให้นักเรียนจับกลุ่มกันเองเพื่อตรวจสอบดูว่านักเรียนได้เกิดคุณลักษณะด้านการช่วยเหลือผุ้อื่นหรือไม่และเกิดในระดับใด เช่น ดีเยี่ยม ดี พอใช้หรือปรับปรุง และยิ่งถ้าเทคนิคเพื่อนช่วยเพือนเกิดขึ้นนอกห้องเรียนก็จะยิ่งมีคุณค่ามาก โดยนักเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมการลอกการบ้านหรือให้เพื่อนลอกการบ้าน มาเป็นการอธิบายสิ่งที่เพื่อนไม่เข้าใจให้ได้เข้าใจ ก็จะยิ่งมีส่วนช่วยครูผู้สอนในการดูแลนักเรียนที่เรียนอ่อนได้ เป็นเทคนิคการสอนง่ายๆแต่ผลคุ้มค่ามากๆ เป็นการเรียน การสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจง่าย และไม่เบื่อหน่าย
โดย พีรยุ อินทรธุ (2012-04-20 15:56:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้เพื่อนฝึกเพื่อน เป็นการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่ดีมาก ประทับใจในเทคนิคการสอนอน การจัดกลุ่มเมื่อเริ่มแรกควรที่ครูผุ้สอนจัดกลุ่มให้ ด้วยถ้าให้นักเรียนเลือกเองคนที่เก่งก็จะจับกันเองโดยไม่สนใจเพื่อนที่เรียนอ่อนกว่าจึงควรที่ครูผู้สอนได้สอดแทรกลักษณะนิสัยด้านการช่วยเหลือผู้อื่นให้เกิดขึ้นในขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย นักเรียนเกิดความรักความสามัคคี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ดีมาก ครูผู้สอนน่าจะนำเทคนิคการสอนนี้ไปใช้กับนักเรียนที่ตนเองสอนจะได้เข้าใจยิ่งๆขึ้น
โดย พรทิพย์ รัชนีย์ (2012-04-21 11:50:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ช่วยส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีระหว่างเพื่อนนักเรียน ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะต่างๆ จำนวนมาก เช่น ทักษะการพูด การแสดงออกความคิดเห็น การโต้แย้ง และทักษะการคิด นักเรียนได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้นักเรียนและครูผู้สอนได้ข้อมูลที่หลากหลาย ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่กว้างขึ้น และการให้นักเรียนได้จัดกลุ่มคละกันไปเป็นการส่งเสริมพัฒนาการความแตกต่างระหว่างบุคคล การจัดกลุ่มย่อยมีประสิทธิภาพเพราะนักเรียนสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างใกล้ชิด สนิทสนม เปรียบเสมือนการจับเข่าคุยกัน แต่อาจจะต้องใช้เวลามาก
โดย กมลรัตน์ สุวรรณศรี (2012-04-21 16:08:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ดีมาก ใช้เทคนิคการสอนที่สามารถแก้ปัญหานักเรียนมีจำนวนมากได้ นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างเพื่อน ได้ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การเชื่อมโยง และความคิดริเริ่มสร้างลรรค์ ทำให้การเรียนคณิตศาสตร์ไม่น่าเบื่อ เพราะนักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน กล้าพูด กล้าถามทั้งยังได้แสดงความรู้ความสามารถและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
โดย ลักขณา เหง้าละคร (2012-04-23 10:42:18) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจเนื่องจากนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม จัึทำให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนแต่ละครั้ง และยังทำให้นักเรียนที่เรียนเก่งได้มีโอกาสช่วยเหลือเพ่ือนนักเรียนด้วยกันซึ่งบางครั้งภาษาในการสือสารระหว่างนักเรียนด้วยกันจะเข้าใจกันมากกว่าเรียนกับคุณครูในห้องเรียน ว ด ก ฑ ก เ ค ก ค พ ะ ง ต ต ต ต ฮ กก :tv09: :tv09:
โดย สายน้ำผึ้ง ประสานสงค์ (2012-04-23 15:06:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเทคนิคการสอนที่ดีมากค่ะ ช่วยทั้งในด้านการพัฒนาความคิดสติปัญญา การอยู่ร่วมกัน การสื่อสาร การให้เหตุผล ได้ใช้ทักษะการแก้ปัญหาต่าง ๆ นักเรียนมีความสุข และสนุกในการเรียนรู้ ฝึกให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่เห็นแก่ตัวนักเรียนที่เรียนเก่งก็หันกลับมาดูเพื่อน ๆ ลดความแตกต่างของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณสำหรับความรู้ดี ๆ ที่จะนำมาพัฒนาการสอนของครูคณิตศาสตร์ได้ดีมากยิ่งขึ้น จะนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่น ๆ ค่ะ
โดย ดุจคณิศร คงเมือง (2012-04-23 15:54:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัย และใช้เทคนิคแบบเพื่อช่วยเพื่อน เพราะก่อนที่นักเรียนจะไปช่วยเพื่อนนักเรียนต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆเป็นอย่างดี และนำความรู้ที่ได้ไปสังเคราะห์สร้างโจทย์ปัยหาขึ้นมา ทำให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ โดยนำสิ่งที่ได้ไปฝึกเพื่อนอีกที่ เกิดการสื่อสารมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน ทั้งนี้ตนเองก็จะต้องฝึกทำโจทย์ของเพื่ออีก ทีหนึ่ง ก็เป็นการนำความรู้ที่ได้ไปแก้ปัญหาที่หลากหลายมากขึ้น เป็นเทคนิคการสอนที่ดี นักเรียนได้ฝึกทักษะหลายๆอย่าง ขอขอบคุณรายการโทรทัสน์ครูที่เผยแพร่สิ่งดีๆให้กับคุณครูทั่วประเทศ และขอให้รายการโทรทัศน์ครูอย่คู่สังคมไทยต่อไป
โดย วิมลพันธ์ สามเกษร (2012-04-24 14:10:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัย และใช้เทคนิคแบบเพื่อช่วยเพื่อน เพราะก่อนที่นักเรียนจะไปช่วยเพื่อนนักเรียนต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆเป็นอย่างดี และนำความรู้ที่ได้ไปสังเคราะห์สร้างโจทย์ปัยหาขึ้นมา ทำให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ โดยนำสิ่งที่ได้ไปฝึกเพื่อนอีกที่ เกิดการสื่อสารมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน ทั้งนี้ตนเองก็จะต้องฝึกทำโจทย์ของเพื่ออีก ทีหนึ่ง ก็เป็นการนำความรู้ที่ได้ไปแก้ปัญหาที่หลากหลายมากขึ้น เป็นเทคนิคการสอนที่ดี นักเรียนได้ฝึกทักษะหลายๆอย่าง ขอขอบคุณรายการโทรทัสน์ครูที่เผยแพร่สิ่งดีๆให้กับคุณครูทั่วประเทศ และขอให้รายการโทรทัศน์ครูอย่คู่สังคมไทยต่อไป
โดย วิมลพันธ์ สามเกษร (2012-04-24 14:11:12) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมดีวีดีการเรียนการสอนนี้ เป็นการจัดการเรียนที่ดี เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วย ทำให้ได้รับความสนุกสนานในการเรียน หากทำได้เช่นนี้ นักเรียนคงไม่เบื่อที่จะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เพราะก่อนที่นักเรียนจะไปช่วยเพื่อนนักเรียนนั้นจะต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆและเข้าใจเป็นอย่างดี และนำความรู้ที่ได้ไปสร้างโจทย์ปัญหาขึ้นมา ทำให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ ที่เคยรู้ โดยนำสิ่งที่ได้ไปฝึกเพื่อนอีกทีเกิดการสื่อสารระหว่างกันและกันเอง ทั้งนี้ตนเองก็จะต้องฝึกทำโจทย์ของเพื่อนอีกทีหนึ่ง ซึ่งเป็นการนำความรู้ที่ได้รับไปแก้ปัญหาที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เทคนิคนี้เป็นการสอนที่ดี นักเรียนได้ฝึกทักษะหลายๆอย่าง ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดความซื่อสัตย์ในคะแนนของตนเอง ข้าพเจ้าขอขอบมากๆครับผม บ๊ายบาย :tv15: :tv10: :tv05: :tv02:
โดย นรรฆพล มากคล้าย (2012-04-25 19:16:48) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมดีวีดีการเรียนการสอนนี้ เป็นการจัดการเรียนที่ดี เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วย ทำให้ได้รับความสนุกสนานในการเรียน หากทำได้เช่นนี้ นักเรียนคงไม่เบื่อที่จะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เพราะก่อนที่นักเรียนจะไปช่วยเพื่อนนักเรียนนั้นจะต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆและเข้าใจเป็นอย่างดี และนำความรู้ที่ได้ไปสร้างโจทย์ปัญหาขึ้นมา ทำให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ ที่เคยรู้ โดยนำสิ่งที่ได้ไปฝึกเพื่อนอีกทีเกิดการสื่อสารระหว่างกันและกันเอง ทั้งนี้ตนเองก็จะต้องฝึกทำโจทย์ของเพื่อนอีกทีหนึ่ง ซึ่งเป็นการนำความรู้ที่ได้รับไปแก้ปัญหาที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เทคนิคนี้เป็นการสอนที่ดี นักเรียนได้ฝึกทักษะหลายๆอย่าง ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดความซื่อสัตย์ในคะแนนของตนเอง ข้าพเจ้าขอขอบมากๆครับผม บ๊ายบาย
โดย นรรฆพล มากคล้าย (2012-04-25 19:17:16) [แสดงความคิดเห็น]
ประทับใจในเทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน การจัดกลุ่มเมื่อเริ่มแรกควรที่ครูผุ้สอนจัดกลุ่มให้ ด้วยถ้าให้นักเรียนเลือกเองคนที่เก่งกจะจับกันเองโดยไม่สนใจเพื่อนที่เรียนอ่อนกว่าซึ่งเป็นจุดอ่อนมากครูผู้สอนควรได้สอดแทรกลักษณะนิสัยด้านการช่วยเหลือผู้อื่นมีน้ำใจกับเพื่อนให้เกิดขึ้นในขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย และเมื่อจัดกิจกรรมทำนองนี้อีก 3 - 4 ครั้งควรที่ครูลองปล่อยให้นักเรียนจับกลุ่มกันเองเพื่อตรวจสอบดูว่านักเรียนได้เกิดคุณลักษณะด้านการช่วยเหลือผุ้อื่นหรือไม่และเกิดขึ้นหรือไม่มีการเปลี่ยนกลุ่มหรือเปล่า ยิ่งถ้าเทคนิคเพื่อนช่วยเพือนเกิดขึ้นนอกห้องเรียนก็จะยิ่งมีคุณค่ามาก โดยนักเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมการลอกการบ้านหรือให้เพื่อนลอกการบ้าน มาเป็นการอธิบายสิ่งที่เพื่อนไม่เข้าใจให้ได้เข้าใจ ก็จะยิ่งมีส่วนช่วยครูผู้สอนในการดูแลนักเรียนที่เรียนอ่อนได้ เป็นเทคนิคการสอนง่ายๆแต่ผลคุ้มค่ามากๆ เป็นการเรียน การสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจง่าย และไม่เบื่อหน่าย แต่คงต้องใช้เวลาพอสมควรในแต่ละห้องเพราความสามารถของนักเรียนคงแตกต่างกัน
โดย นายธีระวัฒน์ จักรบุตดา (2012-04-25 20:56:01) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการจัดกิจกรรมการสอนแบบนี้มากเลยค่ะ นักเรียนสามารถฝึกเป็นผู้นำ และสามารถอธิบายให้เพื่อนฟังได้ ฝึกการช่วยเหลือกัน ดิฉันขออนุญาตินำเทคนิคนี้ไปใช้ในการสอนในครั้งต่อไป
โดย พรทิพย์ กันทะวงค์ (2012-05-06 01:07:18) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณ คุณครูสุวรรณามาก ที่ได้นำกิจกรรมนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน เป็นเทคนิคที่ดีมาก ดูแล้วประทับใจอย่างยิ่งในความพยายาม ความตั้งใจของคุณครู ทำให้นักเรียนได้ฝึกเรียนรู้ ทบทวนเนื้อหา ช่วยเหลือเพื่อนๆ ได้ทั้งความรู้ ทักษะ และเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดี เยี่ยมมากค่ะคุณครู ขออนุญาตนำเทคนิคนี้ไปประยุกต์กับเรื่องอื่นบ้างนะคะ ขอบคุณค่ะ :tv17: :tv15: :tv15: :tv15: :tv02:
โดย ชมพูนุช เคล้าจันทร์ (2012-05-07 14:42:12) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณแนวคิดดี ๆในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระคณิคศาสตร์เพราะเป็นการสรุปความรู้ของนักเรียนได้อย่างถูกต้องโดยนักเรียนจะต้องมีความรู้และเข้าใจในบทเรียนนั้นๆโดยการสร้างโจทย์ปัญหาของนักเรียนครูผู้สอนได้ตรวจสอบความถูกต้อง เพิ่มเติมในการสร้างโจทย์ปัญหาของนักเรียนและครูผู้สอนให้นักเรียนเฉลยคำตอบโจทย์ปัญหาแสดงเป็นวิธีทำด้านหลังของโจทย์ปัญหา นอกจากนี้นักเรียนที่มีความเข้าใจในบทเรียนได้ถ่ายถอดความรู้ของตนเองให้เพื่อนได้เข้าใจเหมือนตนเอง สอนให้นักเรียนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับเพื่อนที่ไม่เข้าใจอีกด้วย :tv15: :tv15:
โดย ฐิติกร เรือนคำ (2012-05-13 08:26:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกกรมการสอนที่แก้ปัญหาได้หลายอย่าง เช่น แก้ปํญหาจำนวนนักเรียนมีมาก แก้ปัญหาที่ครูต้องใช้เวลาในการตรวจแบบฝึก ข้อสอบ นักเรียนแก้โจทย์ปัญหาได้เป็นต้น การเล่นถามตอบระหว่างเพื่อน นักเรียนมีส่วนในการฝึกทักษะมากๆ เด็กยังได้ตรวจสอบความถูกต้องได้ตรวจนับคะแนนเอง นับเป็นเทคนิคการสอนที่ใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อนที่เก่งกว่าได้ช่วยสอนช่วยฝึกให้ผู้ที่อ่อนกว่า การฝึกให้ผู้เรียนคิดโจทย์ปัญหาเองแล้วจัดทำบัตรโจทย์ที่สวยงามเป็นการสอนที่ยอดเยี่ยมจริง
โดย วริยาภรณ์ ธรัชอภิสวัสดิ์ (2012-05-14 22:33:12) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนคณิตศาสตร์ที่สนุกสนาน ทำให้นักเรียน เรียนคณิตศาสตร์แล้วไม่น่าเบื่อ มีกิจกรรมที่ดี
โดย ยุพา กอหมั่นศิลป์ (2012-05-18 18:52:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ๆ เลยครับคุณครูอยากข้ออนุญาตนำกิจกรรมดีๆๆไปใช้บ้างนะครับขอบคุณครับ
โดย กิจติกร ใจคงอยู่ (2012-05-20 13:42:31) [แสดงความคิดเห็น]
เพื่อนช่วยเพื่อนเป็นเทคนิคที่ดีค่ะ เพราะนักเรียนจะสามารถสื่อสารกันได้มากกว่า นักเรียนจะรู้ปัญหาของเพื่อนมากกว่าและเพื่อนยังกล้าที่จะซักถามมากกว่าถามครู แต่ปัญหาที่พบคือ นักเรียนที่เรียนอ่อนจะไม่สนใจทำให้นักเรียนที่จะช่วยเหลือเกิดความรู้สึกท้อแท้และเบื่อหน่าย บางทีการให้ทำงานเป็นคู่กลายเป็นภาระของเด็กที่เก่ง เด็กอ่อนไม่ให้ความร่วมมือแทนที่จะได้ความรู้กลายเป็นยิ่งไม่รู้ไปอีก อีกปัญหาก็คือการถ่ายทอดบทเรียนของนักเรียนยังต้องให้ครูเป็นผู้ช่วยอีกค่อนข้างเยอะ
โดย ประนอม บัวแก้ว (2012-05-26 15:59:58) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรม โดยใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน จะเห็นเด็กได้มีส่วนร่วม ฝึกการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ ต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาด้วยความถุกต้อง ถึงจะสามารถสร้างโจทย์และแสดงวิธีการหาคำตอบได้ ซึ่งโจทย์ที่จะนำไปใช้ ควรมีการตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม ด้วย ซึ่งเด็กได้ฝึกบ่อย ๆ จะได้เรียนรู้โจทย์มากมาย เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง วิธีการสอน ยังช่วยเรื่อง การคิดวิเคราะห์ และสร้างมิตรภาพกับเพื่อนในชันเรียน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวครูต้องสังเกต พฤติกรรมของนักเรียน เป็นประโยชน์ในการนำไปใช้จัดการเรียนการสอน ...ขอบคุณคะ :tv18:
โดย มนทิยา ลีประโคน (2012-06-21 12:51:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดี วิธีหนึ่งเลยทีเดียว โดยการให้เด็กทบทวนความรู้ สร้างความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น และการฝึกแบบเพื่อนฝึกเพื่อน เพราะว่าเพื่อนกับเพื่อนน่าจะอธิบายกันได้เข้าใจมากกว่า ไม่เกร็งกัน กล้าที่จะถามกันและกัน และทำให้เกิดมิตรภาพและความใกล้ชิด สนิทกันมากขึ้น และการทำบัตรคำถาม ทำให้เด็กได้ใช้จิตนาการในการออกแบบ และมีอิสระในการสร้างบัตรคำถาม รวมไปถึงเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างที่เพื่อนถามเพื่อนจะได้มีความรู้ ความเข้าใจให้มากขึ้น
โดย ดวงใจ พรหมบุญ (2012-07-09 21:10:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ที่สามารถดึงดูดความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างดี ทำให้นักเรียนสนใจได้มากการเรียนการสอนก็จะสามารถสร้างความรู้ให้กับนักเรียนได้จริง และยังช่วยให้นักเรียน กล้าที่จะแสดงควมคิดเห็น การให้นักเรียนเรียนร่วมกัน จะช่วยให้นักเรียนทุกคนมีการออกความคิดเห็นได้ทุกคน และสามารถ ให้เพื่อนที่เรียนเก่งสอนให้เพื่่อนคนที่เรียนอ่อนกว่า ทำให้เข้าใจกันได้มากขึ้นส่วนคนที่เรียนเก่งอยู่แล้วห็จะได้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้จดจำได้นานยิ่งขึ้น
โดย ญามิลา นวลมณี (2012-07-24 16:15:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่ดีมากเลยค่ะ..เหมาะสมกับการเรียนการสอนทำให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจริงๆ เพื่อนๆได้สอนกัน ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี
โดย น้ำผึ้ง ชุ่มชวย (2012-07-25 19:49:35) [แสดงความคิดเห็น]
จัดกิจกรรมได้เหมาะสม นักเรียนมีส่วนร่วม สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีเทคนิคการสอนยอดเยี่ยมขอบคุณแนวคิดดี ๆในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระคณิคศาสตร์เพราะเป็นการสรุปความรู้ของนักเรียนได้อย่างถูกต้องโดยนักเรียนจะต้องมีความรู้และเข้าใจในบทเรียนนั้นๆโดยการสร้างโจทย์ปัญหาของนักเรียนครูผู้สอนได้ตรวจสอบความถูกต้อง เพิ่มเติมในการสร้างโจทย์ปัญหาของนักเรียนและครูผู้สอนให้นักเรียนเฉลยคำตอบโจทย์ปัญหาแสดงเป็นวิธีทำด้านหลังของโจทย์ปัญหา นอกจากนี้นักเรียนที่มีความเข้าใจในบทเรียนได้ถ่ายถอดความรู้ของตนเองให้เพื่อนได้เข้าใจเหมือนตนเอง สอนให้นักเรียนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับเพื่อนที่ไม่เข้าใจอีกด้วย :tv02:
โดย สำเนียง ชูชีพ (2012-08-14 14:13:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดี
โดย ชิสา สังข์สุวรรณ (2012-09-10 17:35:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวทางที่ทำให้เกิดความคิดที่ดี ขอบคุณค่ะ :tv02:
โดย ปาทิตตา จันทร์ไพสนธิ์ (2012-09-12 14:10:13) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน ของอาจารย์สุวรรณา อินทร์ฉาย เป็นเทคนิคที่ดีมากค่ะ สามารถนำไปประยุกต์ได้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันเป็นทีม มีจิตสาธารณะ และมีการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับกับความรู้ใหม่ ทำให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ
โดย อินทิรา ปรากริม (2012-10-04 14:38:06) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน ของอาจารย์สุวรรณา อินทร์ฉาย เป็นเทคนิคที่ดีมากค่ะ มีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ได้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันเป็นทีม มีการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นในสังคม มีจิตสาธารณะ และมีการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับกับความรู้ใหม่ในเนื้อหาบทเรียน ทำให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ ขอบคุณอาจารย์สุวรรณามากๆ ค่ะ
โดย อินทิรา ปรากริม (2012-10-04 14:45:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี การจัดกิจกรรมทำให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนได้นำศักยภาพของตนเองมาใช้ได้ตามความสามารถของตนเอง และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดชึ่งกันและกันได้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นักเรียนยังตรวจสอบความถูกต้องของตนเองได้ นอกจากนี้สามารถบูรณาการกับกลุ่มสารศิปละอีกด้วย นักเรียนมีความสุขต่อการเรียน ทำให้นักเรียนเกิดความสามัคคีช่วยเหลือชึ่งกันและกัน
โดย วิไล งามเกียรติขจร (2012-10-10 16:01:30) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนดีมากๆโดยการใช้เพื่อนช่วยเพื่อนเป็นการสอนที่จะทำให้เด็กมีทักษะในการเข้าสังคม เข้าใจถึงความต่างระหว่างบุคคล กิจกรรมช่วยเร้าความสนใจในการเรียนคณิตศาสตร์ที่ค่อนข้างเป็นวิชาที่เข้าใจยากและเด็กนักเรียนจะไม่ค่อยชอบ การตั้งโจทย์ปัญหาในวิชาคณิตศาสตร์เป็นการแสดงสังเคราะห์ความคิดว่ามีความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนที่นักเรียนสามารถตั้งโจทย์ได้เพียงใด นอกจากนี้ยังมีการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมกลุ่มโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โดย พิทยพันธ์ พวงเดช (2014-07-20 10:06:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนที่ดี เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้ได้รับความสนุกสนานในการเรียน :tv04:
โดย เพ็ญพิวรรณ์ แจ้งจิตต์ (2017-09-10 07:22:40) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv