thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 6095
Rate :
 4
ความยาว : 14.07 นาที | Online : 2010-11-20  
    อ่านออกก็คิดออก ด้วยหนังสือเล่มเล็ก อ. เสน่ห์ สังข์ภิรมย์ (ฉบับเต็ม)  
    อ.เสน่ห์ให้นักเรียนชั้นป.1 เล่าชีวิตประจำวันของตัวเอง ก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในทุกเช้า เพื่อนำเรื่องเล่านั้น มาสร้างโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยบูรณาการกับวิชาภาษาไทย เป็นหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม เสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนโจทย์ปัญหา ที่มีภาพประกอบสวยงามจากฝีมือผู้ปกครองที่สนิทกันช่วยออกแบบภาพวาด  
     
Share |
 
แผนการสอน
เอกสารประกอบการเรียนรู้ อ. เสน่ห์ สังข์ภิรมย์

ปฏิบัติการภูเขาขยะ ตอนที่ 2 รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี
ยังคงเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในชุมชน การเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ภาคต่อ เพิ่มเติม

ICT ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คุณครูชัยณรงค์ แก้วสุก รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
ชมการนำสื่อ ICT ที่หลากหลายทั้งเรื่องของ Animation, Simulation, Multimedia มาใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ให้สมบูรณ์ได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

ปฏิบัติการภูเขาขยะ ตอนที่ 1 รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี
นำเสนอแนวคิด และ การบูรณาการของเด็กๆชั้นปฐมวัย และชั้นประถมศึกษาตอนต้น กับการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในชุมชน ตอน 1 เพิ่มเติม

มัคคุเทศก์น้อย คุณครูสุวาสนา พรหมชีหมุน รร.เกาะปันหยี
เพราะเห็นว่าโรงเรียนตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว ชมเทคนิคการฝึกภาษาอังกฤษให้นักเรียน เพื่อเป็นมัคคุเทศก์น้อยคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ การบูรณาการกับคณิตศาสตร์เพื่อเรียนรู้การบวกลบคูณหารเป็นภาษาอังกฤษในการจำหน่ายสินค้า เพิ่มเติม

ประวัติศาสตร์มีชีวิตด้วยคณิตศาสตร์ ตอน วัดความสูงเจดีย์ อ.อติชาต เกตตะพันธุ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศสตร์ ม.เชียงใหม่
ไปชมห้องเรียนทดลองของ อ.อติชาต เกตตะพันธ์ ได้เรียนรู้ และพบคำตอบว่า ประวัติศาสตร์กับคณิตศาสตร์ สามารถผสมผสานกัน จนเกิดการเรียนการสอนที่สนุกสนานได้อย่างไร เพิ่มเติม

 
 
อ่านออกก็คิดออก ด้วยหนังสือเล่มเล็ก
โดย รชารินทร์ kmitl telecom (2010-11-25 07:07:22) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูคะ การสอนให้เด็กชายแดนใต้อ่านออก เขียนได้ ได้บุญและภาคภูมิใจมิใช่น้อย
โดย ครูใหญ่ (2011-04-02 15:04:39)
เป็นรูปแบบการสอนที่ดีและสามารถใช้ได้จริง
โดย รัฐธิดา วงศ์รัตนากร (2010-11-25 13:45:49) [แสดงความคิดเห็น]
ดีจริงๆค่ะ...เด็กจะได้อ่านออกและรู้จักคิด
โดย ปิยทิพย์ อินทร์อักษร คอม1 (2010-11-28 10:57:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเรียนคณิตที่ไม่เหมือนการเรียนคณิตทั่วไปเลยครับ และเป็นการสอนในแบบที่ผมชอบมากๆเลยครับ
โดย ศรชัย พึงรำพรรณ (2010-11-30 18:31:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเรียนคณิตที่ไม่เหมือนการเรียนคณิตทั่วไปเลยครับ และเป็นการสอนในแบบที่ผมชอบมากๆเลยครับ
โดย ศรชัย พึงรำพรรณ (2010-11-30 18:31:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการได้ดีมากดิฉันจะนำปรับใช้กับนักเรียนชั้น ป.2 ขอขอบคุณที่เป็นต้นแบบ
โดย นภาพิศ สามาอาพัฒน์ (2010-12-20 15:43:47) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณมากค่ะสำหรับการเรียนการสอนที่น่าประทับใจ
โดย tawanploy (2010-12-20 20:38:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีค่ะ ขอบคุณที่แบ่งปันกันนะค่ะ ..
โดย mamare (2010-12-21 00:37:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการประยุกต์ใช้กับสิ่งของใกล้ตัวได้ดีและมีความรู้ที่ดีด้วยค่ะ
โดย นางสาวเสาวณี สุริยกมลทิพย์ KMITL (2010-12-22 20:36:22) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณทุกท่านทีเขียนข้อความเข้าเยี่ยมชม
โดย 025390033 (2010-12-26 12:04:18) [แสดงความคิดเห็น]
ดูรายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 1 เป็นกิจกรรมที่ดีมากขอชื่นชมจะนำแนวกิจกรรมไปลองทดลองใช้บ้าง
โดย สุทัศตา ไชยา (2010-12-26 12:17:19) [แสดงความคิดเห็น]
ดูการจัดกิจกรรมป.1ที่กระต้นให้นักเรียเกิดการคิดและพูดสื่อสารให้เพื่อนๆรู้ดีมากค่ะ
โดย เปมิกาเอี่ยวเจริญ (2011-01-03 13:55:24) [แสดงความคิดเห็น]
การดำเนินกิจกรรมดำเนินการกับนักเรียนจัดได้ดีมากขอนำผลมาขยายผลการสอนด้วยนะครับ
โดย สุทัศน์ ไทยคำ (2011-01-12 18:16:57) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเก่งมากมีเทคนิคในการดำเนินกิจกรรมที่น่าสนใจขอบคุณที่แบ่งปันค่ะ
โดย สุวรรณี (2011-01-13 15:33:08) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะที่นำประสพการณ์ดี ๆ มาให้ได้รับรู้ ขอบคุณมาก ๆ ๆคะ
โดย บุษษา (2011-01-27 10:41:14) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณมากค่ะ จะนำไปปรับใช้กับนักเรียนชั้นป.3บ้าง
โดย วราภรณ์ (2011-03-05 20:11:30) [แสดงความคิดเห็น]
เอกสารประกอบดีมากค่ะ
โดย อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา (2011-03-16 21:06:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวทางการบูรณาการที่เข้าสู่การนำไปใช้ในชีวิตจริง ระหว่างคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ศิลปะ และเป็นตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างครู กับผู้ปกครอง ชื่นชมคุณครูครับ ขอให้หาแนวทางดีๆ มานำเสนอเพื่อนครูอีกนะครับ ขอเอาไปเป็นตัวอย่างการอบรมพัฒนาครูในเรื่องการสอนบูรณาการนะครับ
โดย ประสาน บุญนอก (2011-03-21 15:30:32) [แสดงความคิดเห็น]
ประเทศไทยต้องมีคุณครูแบบนี้ เด็กไทยถึงจะเก่ง
โดย แม่น้องไอซ์ (2011-03-30 21:03:18) [แสดงความคิดเห็น]
จัดการเรียนรู้ได้ดี นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข
ประยุกต์ในชีวิตประจำวัน
โดย ฐานิตา ไชยกาล (2011-03-31 06:12:56) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นความสุขของเด็กเป็นกำลังใจให้คุณครูค่ะ
โดย รุจิดา สุขใส (2011-04-01 09:24:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนทีดีมีเอกสารประกอบสามารถนำไปใช้สอนได้ดีมากค่ะ ขอยืมใช้ด้วยนะคะ :tv02:
โดย ครูชาววัง (2011-04-01 10:25:47) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณค่ะ ทำให้มีกำลังใจขึ้นอีกมากเลยค่ะ
โดย ดรุณี แก้วสุข (2011-04-01 20:19:53) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดครูดี เทคนิคเยี่ยมจริง ๆ
โดย นางธนภร ใบสนธิ์ (2011-04-01 23:09:41) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณค่ะที่นำวิธีสอนที่ดีมาเผยแพร่ จะนำไปปรับใช้กับนักเรียนชั้นป.2 บ้าง
โดย อุษณีย์ ชุติมานุตสกุล (2011-04-02 15:42:53) [แสดงความคิดเห็น]
ยอดเยี่ยมค่ะ
โดย นางวงพร ไพรวรรณ์ (2011-04-03 18:39:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากๆๆ ค่ะ
ขอบคุณสำหรับประสบการณ์ดีๆนะค่ะ
โดย สุพรรณ พรมตัน (2011-04-03 20:04:57) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการสอนที่ดี จะนำไปใช้สอนบ้าง ขอบคุณมากนะคะ
โดย รุ่งทิพย์ พิลึก (2011-04-05 18:36:25) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับความรู้ และเทคนิคการสอนอ่านออกก็คิดออก ด้วยหนังสือเล่มเล็ก ของอาจารย์เสน่ห์ สังข์ภิรมย์ มากค่ะ อาจารย์เก่งมากค่ะ จะนำความรู้ไปบูรณาการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไปค่ะ
โดย นางศรีสวัสดิ์ บุญนิล (2011-04-14 14:28:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นสาระที่ไม่น่าสนใจ ทำให้เป็นเรื่องที่น่าสนุก เข้าใจได้ดี จะนำไปใช้ในชั้นเรียนต่อไป
โดย จิตรา สวยรูป (2011-04-16 12:17:55) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนคณิตเป็นเรื่องที่ยากมากจะทำให้เด็กนักเรียนสนใจและรักที่จะเรียนวิชานี้ แต่ถ้าทำได้จะเป็นการดีมากๆเลยครับ ขอเอาใจช่วยคุณครูคณิตศาสตร์ทุกๆท่านนะครับ
โดย ฉัตรชัย วิระพันธ์ (2011-06-08 14:05:23) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากครับขออนุญาตนำไปประยุกต์ใช้ด้วยนะครับ
โดย อิสรภาพ ทองบ่อ (2011-06-08 22:27:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแบบอบ่างการสอนภาษาไทย ที่บูรณาการกับสาระอื่นได้ดี โดยเฉพาะการทำนิทาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมกำลังเรียนอยู่พอดี ได้แง่คิดดีมากเลยครับ
ขอบพระคุณครับ
โดย จักรินทร์ รวมจิต (2011-06-20 22:39:01) [แสดงความคิดเห็น]
นำไปทดลองใช้กับเด็กป.3แล้ว โดยปรับให้เป็นการวิเคราะห์โจทย์ระคน เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น กล้าแสดงออกมากขึ้น วาดภาพและรวบรวมเล่มเป็นผลงานของตัวเองได้เองด้วยค่ะ ขอบคุณคุณครูเจ้าของแนวคิดด้วยนะคะ
โดย ณัฏฐพร มินานนท์ (2011-07-12 15:33:20) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากๆสอนคณิตศาสตร์แต่สามารถบูรณาการกับวิชาภาษาไทย ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และยังรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง มีสื่อประกอบการเรียนการสอนที่ไม่ใช่สำเร็จรูปอย่างเดียว แต่ยังให้เด็กได้เต็มเต็มความคิดของตนเองไปด้วย ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของหนังสือ ถ้ามีโอกาสได้นำกลับบ้านไปอวดคุณพ่อคุณแม่ ว่าเป็นผลงานตนเอง หรือนำไปอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังก็จะเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัวไปอีกทางหนึ่ง คุณครูเสน่ห์เก่งมากๆเลยคะท่ีมีแนวคิดดีๆมานำเสนอ ทำให้ได้แนวคิดที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับเด็กในชั้นเรียนของตนเอง ขอบคุณมากค่ะ
โดย สำราญ บุญสันเทียะ (2011-07-12 15:47:36) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สร้างสรรค์ดีมาก จัดกิจกรรมเป็นลำดับ ขั้นตอน จากง่ายไปหายาก และสามารถนำเอาวิชาคณิตศาสตร์ไปบูรณาการกับวิชาอื่นๆ ได้หลายวิชา ทั้งภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศิลปะ นอกจากบูรณาการกับสาระวิชาแล้ว ยังได้พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะสำคัญ 4 ประการ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต หลังจากดูคลิปนี้จบ ทำให้ได้ความคิดที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันสิ่งที่มีประโยชน์ค่ะ
โดย นภกัญ ศรีอ่อนหล้า (2011-07-13 01:17:50) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเด็กระดับชั้นประถมสอนแล้วสนุกสนานเพราะเด็กให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม แต่ถ้าสอนเด็กที่โตกว่าระดับชั้นประถมต้นมีปัญหาการแสดงออกร่วมวิธืการสอนของครูต้องปรับเปลี่ยนแล้วต้องหาวิธีการมากมาย แล้วจะลองเอาไปประยุกต์ใช้
โดย ชไมพร ผากา (2011-07-13 06:13:15) [แสดงความคิดเห็น]
ดีครับ เดี๋ยวจะนำวิธีของอาจารย์ไปใช้บ้าง
โดย เรืองเดช เครือเขื่อนเพชร (2011-07-17 12:14:37) [แสดงความคิดเห็น]
บูรณาการได้เก่งมากครับคุณครู อยากเห็นครูไทยทุกคนมีใจรักงานสอน และคิดวิธีการสอนที่เหมาะสมกับบริบทของตนเองอย่างคุรครูนี่สุดยอดครับขอเป็นหนึ่งกำลังใจนะครับ
โดย ศรายุช เชาว์ชาญ (2011-07-22 12:05:57) [แสดงความคิดเห็น]
ถึงจะเป็นวิชาภาษาไทยแต่ยังสอดแทรกวิชาอื่น ๆ เข้าไปสุดยอดเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากๆสอนคณิตศาสตร์แต่สามารถบูรณาการกับวิชาภาษาไทย ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และยังรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง มีสื่อประกอบการเรียนการสอนที่ไม่ใช่สำเร็จรูปอย่างเดียว แต่ยังให้เด็กได้เต็มเต็มความคิดของตนเองไปด้วย ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของหนังสือ ถ้ามีโอกาสได้นำกลับบ้านไปอวดคุณพ่อคุณแม่ ว่าเป็นผลงานตนเอง หรือนำไปอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังก็จะเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัวไปอีกทางหนึ่ง คุณครูเสน่ห์เก่งมากๆเลยคะท่ีมีแนวคิดดีๆมานำเสนอ ทำให้ได้แนวคิดที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับเด็กในชั้นเรียนของตนเอง ขอบคุณมากค่ะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย พัสนี ผกากรอง (2011-07-22 15:38:16) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากค่ะ จะนำเทคนิคการสอนของคุณครูไปประยุกต์ในชั้นเรียน และนำไปเผยแพร่สำหรับครูในโรงเรียนที่สอนชั้นอื่นที่อ่านหนังสือไม่ออกหรือไม่คล่อง
โดย ฐิตินันท์ หึงขุนทศ (2011-08-07 12:00:30) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านออกก็คิดออก ด้วยหนังสือเล่มเล็ก อ. เสน่ห์ สังข์ภิรมย์ อ.เสน่ห์ให้นักเรียนชั้นป.1 เล่าชีวิตประจำวันของตัวเอง ก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในทุกเช้า เพื่อนำเรื่องเล่านั้น มาสร้างโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยบูรณาการกับวิชาภาษาไทย เป็นหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม เสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนโจทย์ปัญหา ที่มีภาพประกอบสวยงามจากฝีมือผู้ปกครองที่สนิทกันช่วยออกแบบภาพวาด เด็กค่อยได้รับการเรียนรู้โดยเขาไม่รู้ตัว ทำให้เด็กกล้าแสดงออกและยังได้รับการเรียนรู้ แบบบูรณาการ เป็นการเรียนรู้ที่เด็กต้องเตรียมความพร้อมว่าวันพรู่งนี้จะมีอะไรเล่าให้เพื่อนๆฟัง คนเล่าก็มีความสุข คนฟังก็ตื่นเต้น แต่อาจมีข้อเสียสำหรับคนที่เล่าทีหลังเพราะเรื่องอาจซ้ำกับเพื่อน ครูต้องสับเปลี่ยนการที่นักเรียนเล่าว่าใครจะเล่าก่อน ใครจะเล่าทีหลัง
:tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย รัตนา พุฒบานเย็น (2011-08-20 20:04:00) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านออกก็คิดออก ด้วยหนังสือเล่มเล็ก อ. เสน่ห์ สังข์ภิรมย์ อ.เสน่ห์ให้นักเรียนชั้นป.1 เล่าชีวิตประจำวันของตัวเอง ก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในทุกเช้า เพื่อนำเรื่องเล่านั้น มาสร้างโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยบูรณาการกับวิชาภาษาไทย เป็นหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม เสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนโจทย์ปัญหา ที่มีภาพประกอบสวยงามจากฝีมือผู้ปกครองที่สนิทกันช่วยออกแบบภาพวาด
ถือว่าน่าสนใจมากครับ เพราะเป็นครูสอนประจำชั้นป.๓ ที่ผ่านมาให้เด็กทำหนังสือเล่มเล็กเฉพาะรายวิชาภาษาไทย เป็นตัวอย่างได้ดีมาก เพราะบูรณาการได้ดี เด็กมีความสุขเรียนรู้จากสิ่งที่ใกล้ตัว
เป็นกำลังให้คุณครูนะครับ ทำได้เยี่ยมมากครับ เป็นแบบอย่างที่ดี
น่าชื่นชมทั้งคุณงามชื่น ศิลปินอิสระ มีน้ำใจ เป็นแบบอย่างในการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ดีมากนะครับ
โดย สมคิด บานเย็น (2011-08-21 13:47:20) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคที่ดีมาก และมีสิลปินอิสระมาช่วยเสริมทำให้ได้ส่ือการเรียนรู้ที่ดีมากๆ เหมาะสำหรับครูประจำชั้นที่จะสอนบูรณาการได้หลายๆวิชา ขอบคุณคะ
โดย สำราญ บุญสันเทียะ (2011-08-25 13:35:45) [แสดงความคิดเห็น]
มีเทคนิคการสอนที่ดี กระบวนการจัดการเรียนน่าสนใจมาก นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม สนุกสนาน ได้ความคิด ได้แสดงออกทางความคิด บูรณาการด้านการสอนดีมาก ใช้ชีวิตจริงของนักเรียนนำสู่การเรียน จะนำสิ่งดีดี ไปใช้กับนักเรียนค่ะ
โดย ฐิตินันท์ หึงขุนทศ (2011-09-07 21:31:01) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวการสอนที่ดีมากสามารถนำไปใช้ได้จริง
โดย วิไลวรรณ สานสี (2011-09-14 20:47:50) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบชมรายการโทรศน์ครูเพราะสามารถนำมาใช้ในการสอนได้หลากหลายได้ชมรายการวิธีการของอนุบาล ลองนำมาใช้กับ ป.1-3 เด็กสนุกสนานมากครูก็มีความสุขคะ
โดย ณภัทรพร เชี่ยวทอง (2011-09-25 14:28:23) [แสดงความคิดเห็น]
เอกสารประกอบดีมากค่ะ
โดย นางสมรัก พรมมา (2011-09-26 08:31:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจ ผู้เรียนไม่เบื่อ สามารถนำสิ่งที่มีในชีวิตประจำวันมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี นำไปประยุกต์ใช้กับวิชาที่ตนเองสอนได้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนตนเอง รวมทั้งนำไปบูรณาการกับรายวิชาอื่นๆได้อีก จากแบบอย่างการสอนของคุณครูเสน่ห์ ทำให้จุดประกายความคิดในการส่งเสริมให้นักเรียนที่มีพัฒนาการการอ่านที่ช้า ได้ฝึกทักษะโดยเทคนิตวิธีสอนของคุณครุ เป็นประโยชน์อย่างมากคะ :tv02:
โดย รุ่งทิวา โคตรชุม (2011-10-07 16:05:42) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบเทคนิคการสอนของคุณครูมากค่ะ เป็นการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้หลายกลุ่มสาระ ฝึกให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก ผู้เรียนมีการพัฒนาการตามกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
โดย กิ่งแก้ว ธรรมบันดาลสุข (2011-10-07 18:50:40) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับแนวการสอนที่ดีและเป็นประโยชน์ที่สุด จะนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง และที่สำคัญเด็กได้เรียนรู้ทุกวิชาโดยที่ไม่รู้ตัว เช่น การเล่าเรื่อง การเขียน การวาดภาพ การคิด การแสดงออก การร้องเพลง การทำหนังสือเล่มเล้ก การวาดภาพ เป็นการสอนที่ได้ส่งเสริมความสามารถของเด็กในทุกด้าน ดีมาก ขอบคุณคุณครูเสน่ห์และผู้เกี่ยวข้อง ดิฉันจะนำไปเป็นแนวทางในการสอนของตนเอง
โดย สุพรรณี มีภูเวียง (2011-10-09 20:46:45) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับแนวการสอนที่ดีและเป็นประโยชน์ที่สุด จะนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง และที่สำคัญเด็กได้เรียนรู้ทุกวิชาโดยที่ไม่รู้ตัว เช่น การเล่าเรื่อง การเขียน การวาดภาพ การคิด การแสดงออก การร้องเพลง การทำหนังสือเล่มเล้ก การวาดภาพ เป็นการสอนที่ได้ส่งเสริมความสามารถของเด็กในทุกด้าน ดีมาก ขอบคุณคุณครูเสน่ห์และผู้เกี่ยวข้อง ดิฉันจะนำไปเป็นแนวทางในการสอนของตนเอง
โดย สุพรรณี มีภูเวียง (2011-10-09 20:46:46) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนุกจริงๆ
โดย รมิดา ธณาธิปศิริสกุล (2011-10-10 22:23:14) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนสุดยอดเลยครับ เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน
โดย พิทักษ์ วงษ์ศรีจันทร์ (2011-10-11 21:37:55) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนสุดยอดเลยครับ ผู้เรียนให้ความสนใจเรียนรู้อย่างสนุกสนาน มีกิจกรรมและคำถามพัฒนากระบวนการคิดเด็กเข้าใจง่าย
โดย พิทักษ์ วงษ์ศรีจันทร์ (2011-10-11 21:42:27) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวทางการบูรณาการที่เข้าสู่การนำไปใช้ในชีวิตจริง ระหว่างคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ศิลปะ และเป็นตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างครู กับผู้ปกครอง ได้รับแนวการสอนที่ดีและเป็นประโยชน์ที่สุด จะนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง และที่สำคัญเด็กได้เรียนรู้ทุกวิชาโดยที่ไม่รู้ตัว เช่น การเล่าเรื่อง การเขียน การวาดภาพ การคิด การแสดงออก การร้องเพลง การทำหนังสือเล่มเล้ก การวาดภาพ เป็นการสอนที่ได้ส่งเสริมความสามารถของเด็กในทุกด้าน ดีมาก
โดย อานิซะห์ หะยีตาเยะ (2011-10-12 09:21:02) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านออกก็คิดออก ด้วยหนังสือเล่มเล็ก อ. เสน่ห์ สังข์ภิรมย์ อ.เสน่ห์ให้นักเรียนชั้นป.1 เล่าชีวิตประจำวันของตัวเอง ก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในทุกเช้า เพื่อนำเรื่องเล่านั้น มาสร้างโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยบูรณาการกับวิชาภาษาไทย เป็นหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม เสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนโจทย์ปัญหา ที่มีภาพประกอบสวยงามจากฝีมือผู้ปกครองที่สนิทกันช่วยออกแบบภาพวาด เด็กค่อยได้รับการเรียนรู้โดยเขาไม่รู้ตัว ทำให้เด็กกล้าแสดงออกและยังได้รับการเรียนรู้ แบบบูรณาการ เป็นการเรียนรู้ที่เด็กต้องเตรียมความพร้อมว่าวันพรู่งนี้จะมีอะไรเล่าให้เพื่อนๆฟัง คนเล่าก็มีความสุข คนฟังก็ตื่นเต้น แต่อาจมีข้อเสียสำหรับคนที่เล่าทีหลังเพราะเรื่องอาจซ้ำกับเพื่อน ครูต้องสับเปลี่ยนการที่นักเรียนเล่าว่าใครจะเล่าก่อน ใครจะเล่าทีหลัง
โดย พิรดา ทินบุตร (2011-10-12 09:54:45) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้หนังสือเล่มเล็กเป็นสื่อจะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี สามารถเข้าใจเนื้อหาได้เป็นอย่างดี เกิดการเรียนรู้อย่างคงทน ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนเช่นนี้จึงถือได้ว่าจะทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี และเมื่อได้นำเอามาบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นซึ่งใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนด้วยก็จะทำให้นักเรียนสามารถบูรณาการและเกิดความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้ได้จริง อีกทั้งครูผู้สอนก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับนักเรียนของตนเองได้ง่าย
โดย พรทิพย์ บุญสนอง (2011-10-12 10:46:57) [แสดงความคิดเห็น]
จากกิจกรรมอ่านออกกับหนังสือเล่มเล็ก สามารถนำมาปรับใช้กับนักเรียนป.1 ได้ในกรณีที่นักเรียนยังไม่สามารถที่จะผันเสียง ไม่รู้จักสระ พยัญชนะโดยที่จัดกล่มของนักเรียน เพื่อฝึกทักษะให้นักเรียนมีนิสัยรักการโดยการเริ่มจากหนังสือเล่มบาง ๆ ก่อนแล้วค่อย ๆ ไต่ไปเป็นหนังสือเรยนจะทำให้นักเรียนไมรู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียน อีกทั้งเป็นการปลูกนิสัยรักกการอ่านโดยให้นักเรียนเลือกหนังสือที่ตนเองสนใจ ชอบและอยากเรียน เป็นการนำทางเพื่อให้รับในเรื่องต่อๆ ไป
โดย นูรวัยดา แวดือเระ (2011-10-12 12:33:14) [แสดงความคิดเห็น]
จากกิจกรรมอ่านออกกับหนังสือเล่มเล็ก สามารถนำมาปรับใช้กับนักเรียนป.1 ได้ในกรณีที่นักเรียนยังไม่สามารถที่จะผันเสียง ไม่รู้จักสระ พยัญชนะโดยที่จัดกล่มของนักเรียน เพื่อฝึกทักษะให้นักเรียนมีนิสัยรักการโดยการเริ่มจากหนังสือเล่มบาง ๆ ก่อนแล้วค่อย ๆ ไต่ไปเป็นหนังสือเรยนจะทำให้นักเรียนไมรู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียน อีกทั้งเป็นการปลูกนิสัยรักกการอ่านโดยให้นักเรียนเลือกหนังสือที่ตนเองสนใจ ชอบและอยากเรียน เป็นการนำทางเพื่อให้รับในเรื่องต่อๆ ไป
โดย นูรวัยดา แวดือเระ (2011-10-12 12:33:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการสอนที่ดีมากสามารถนำมาปรับใช้ได้กับทุกระดับชั้นขึ้นอยูเกบการคิดของครูผู้สอนเอง ไม่ว่าจะป็นวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกบเรื่องง่าย ๆ เหมาะกับเด็กระดับชั้นอนุบาล เช่นให้รู้ตัวเลขเกี่ยวสิ่งที่ติดอยู่ตามแก้ว และตามขวดการทดลอง ไม่ว่าจะเป็นการสอนเกี่ยวกับบูรณาการเกี่ยวกับเศรษบกิจพอเพียงที่นำการใช้ชีวิตประจำวันของพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวของเรา นำมาสอนให้เด้กได้ร้ว้าทุกคนก็สามารถช่วยกันทำได้
โดย ภารดี รุ่งสว่าง (2011-10-12 12:44:01) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนนักเรียนได้นำความรู้และสิ่งดีดีมาเผยแพร่กับนักเรียน สิ่งที่นำเสนอได้ประโยขน์ และสามารถนำสิ่งได้เรียนรู้มาต่อเนื่องในการสอนนักเรียนได้มาก การสอนสามารถนำมาบูรนาการเข้ากับวิชาต่างๆ ได้ทั้ง8สาระการเรียนรู้ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงในการสอนนักเรียน การนำเสนอการเรียนการสอนของโทรทัศน์ครูนั้นนำมาสอนให้กับเด็กที่อ่านหนังสือไม่คล่องได้ ในการสอนในรายวิชาภาษไทยก็นำสมุดเล่มเล็กมาปรับในการนำเสนองานของนักเรียนได้ หรือสามารถทำเป็นผลงานของนักเรียนได้
โดย สุดาทิพย์ พากเพียร (2011-10-12 15:43:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากค่ะ ทำให้เด็กๆ สนุกสนาน มีความเพลิดเพลิน ได้สนุกร่วมกับเพื่อนๆ ได้คิดเลขจริงและสามารนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ การที่นักเรียนได้คิดเลขจริงจากเหตุการณ์จริงๆ เช่น การรวมหรือการนับจำนวนผลไม้จริงๆ จากในตะกร้า ทำให้นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้กับสิ่งอื่นๆ ได้ จำนวนหนังสือ สมุด หรืออุปกรณืการเรียนในกระเป๋า หรือการนับเงินในกระเป๋า และที่ทำให้นัเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นและเห็นภาพได้จริงก็คือ นักเรียนได้วาดรูปในรูปแบบที่ตนเองชอบ และได้ฝึกเขียนคำง่ายๆ ที่ตนเองคุ้นเคย
โดย เสาวลักษณ์ ถูกเหมาะ (2011-10-12 16:18:15) [แสดงความคิดเห็น]
การนำความรู้ทางภาษาไทยมาบูรณาการกับการเรียนการสอนนั้นเป็นวิธีการที่ดีเพราะจะช่วยให้น้กเรียนได้ความรู้ที่หลากหลายมากขึ้นและมีทักษะในกระบวนการคิดเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่แก่วิชาที่เรียนอีกด้วย ทำให้คุณครูมีแรงกำลังใจในการสอนเพิ่มมากขึ้นเพราะกิจกรรมที่ได้สอนนั้นทำให้นักเรียนมีการเรียนที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น หากคุณคุรูท่านใดที่สนใจในกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสอนของท่านได้ ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางที่ดี
โดย ตรีเนตร ทาสนิท (2011-10-12 16:23:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการจัดกิจกรรมในการอ่านการเขียนนี้สามารถทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทำให้เด้กได้รับประสบการตรง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในกรอ่านและการเขียนในเรื่องอื่นๆ และในวิชาอื่นๆ ได้ นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน ประสบการณืที่ได้จะติดตัวเด็กอย่างถาวร ทำให้เด็กเกิดความจำระยะยาว และเมื่อเด็กได้รับการฝึกบ่อยๆ จะทำให้เด็กสามารถดึงเอาความรู้จากการจำนั้นมาใช้ได้
โดย ณัฐธิดา วงศ์รัตนากร (2011-10-12 16:46:43) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่นักเรียนไม่ค่อยจะชอบเรียนเท่าใดนัก แต่คุณครูใช้เทคนิควิธีการสอนที่ดีมาก ทำให้นักเรียนสนใจเรียน สนุกและมีความสุขกับการเรียน ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย เป็นวิธีการสอนที่บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทย และวิชาศิลปะ กิจกรรมที่ครูจัดขึ้นทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนกล้าแสดงออก ในการที่จะเล่าเรื่องของตนเองด้วยความมั่นใจ และมีความสามารถที่จะอ่านและเขียนได้ด้วยตนเอง เมื่อนักเรียนเกิดการเรียนรู้ก็จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการอ่านและการเขียนในเรื่องอื่นๆ และในวิชาอื่นๆ ได้ ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ถาวร
โดย อรวรรณ แย้มเพียร (2011-10-12 20:30:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกานเรียนการสอนที่บูรณาการสิ่งที่เกิดในชีวิตประจำวันที่ทำให้นักเรียนรู้สึกว่ามันเป้นเรื่องใกล้ตัวที่ไมยากสามาเรียนรู้ อ่านคิดจากประสบการณืตรงนักเรียรู้สึกตัวเองมีคุรค่ามีส่วนร่วมในการจักการเรียนรู้ผู้เรียนได้เป็นเจ้าของบทเรียนได้เรียรู้ในสิ่งที่เกี่ยวข้องและได้สัมผัสสาระของสิ่งที่เขาเรียนทำให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้เรียนได้เขียนได้อ่านนั้นมีความหมายกับตัวเขาเป็นแรงจูงใจที่ทำให้เขาสนใจเรียนกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้พึงพอใจกัยการเรียน
โดย ปุณศยา คุณาธิรักษ์ (2011-10-13 11:47:10) [แสดงความคิดเห็น]
จากกรเข้าชมวีดีโอ การสอนด้วยการสร้างหนังสือเล่มเล็กจากข้อมูลของเด็ก ๆ เองนั้น ทำให้ได้ความรู้ และวิธีการสอน ที่มีประโยชน์ เพราะมีการบูรณาการกับวิชาอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี รวมถึงทำให้เด็กสามารถอ่านหนังสือออกได้เป็นอย่างดี รวมถึงหนังสือเล่มเล็กจะมีส่วนของการให้นักเรียนได้รู้จักคิดวิเคราะห์ มากขึ้น ซึ่งเด็กไทย มีส่วนของการคิดวิเคราะห์น้อยมาก รวมทั้งมีภาพที่สวยงาม ดึงดูดใจเด็ก และเหมาะสมกับเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 1 มากคะ รู้สึกดีใจที่มีครูดี ๆ และคิดวิธีการสอนแบบดี ๆ ให้กับนักเรียน เพื่อทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญ
โดย ปิยธิดา ศรีสว่าง (2011-10-13 12:54:02) [แสดงความคิดเห็น]
รายการนี้เป็นรายการที่ดีมากสำหรับนักเรียนและคุณครูรุ่นใหม่และครูรุ่นเก่าได้ศึกษาถึงการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นและได้แชร์ความคิดแนวทางวิชาการของกลุ่มสาระแต่ละกลุ่มสาระว่ามีมีวิธีการสอนอย่างไรมีความคิดที่แปลกใหม่แบบไหนบ้างทำให้นักเรียนไม่เบื่อที่จะเรียนรู้ต่อไปและก็ได้เสริมคามรู้ที่แปลกใหม่ให้กับนักเรียนไทยต่อไปและทำให้การศึกษามีความเข้มแข็งขึ้นและมีการพัฒนาการศึกษาไทยให้ทันต่อชาวโลกไม่ด่อยโอกาศในการเรียนรู้ต่อไป ขอบคุรคะ
โดย มุกดา บุญมี (2011-10-13 13:09:09) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันชอบรายการนี้มากเพราะรายการนี้มีการประยุกต์ใช้เหตุการณ์ปัจจุบันของเด็กนำมาประยุกต์ในการเล่าเรียนโดยให้เด็กเล่าถึงชีวิตรประจำวันว่าตัวเองทำอะไรเจออะไรบ้างแล้วนำมาตั้งทำโจรย์สอนวิชาคณิตศาสตร์ทำซึงทำให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหาเองได้เกิดความคิดในการเรียนรู้สามรถใช้เรื่องราวต่างๆๆในชีวิตนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลและแก้ปัญหาตัวเองได้ยิ่งดี ดิฉันอย่างให้มีรายการที่ดีๆแบบนี้ต่อไปและคงอยู่กับคนไทยไปนานจะได้เป็นช่องทางของครูรุ่นใหม่และครูรุ่นเก่าได้พัฒนาฝีมือในการสอนตัวเองต่อไป ขอบคุณค่ะ
โดย โสภิดา วงศ์ทองบาง (2011-10-13 13:48:18) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจ นักเรียนไม่เบื่อ สามารถนำสิ่งที่มีในชีวิตประจำวันมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี นำไปประยุกต์ใช้กับวิชาที่ตนเองสอนได้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนตนเอง รวมทั้งนำไปบูรณาการกับรายวิชาอื่นๆได้อีก จากแบบอย่างการสอนของคุณครูเสน่ห์ ทำให้จุดประกายความคิดในการส่งเสริมให้นักเรียนที่มีพัฒนาการการอ่านที่ช้า ได้ฝึกทักษะโดยเทคนิควิธีสอนของคุณครุขอบคุณที่ได้แบ่งปันสิ่งที่ดีมีประโยชน์อย่างมากค่ะ
โดย ทิพย์สุคนธ์ บุญพิมพ์ (2011-10-13 20:04:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีค่ะ ทำให้จุดประกายในการที่จะจัดการเรียนการสอน ขอบคุณค่ะ ..
โดย ทิพย์สุคนธ์ บุญพิมพ์ (2011-10-13 20:06:40) [แสดงความคิดเห็น]
จากรายการที่ได้รับชมนั้นทำให้ทราบถึงกระบวนการเรียนการสอนที่ได้รับการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันทำให้นักเรียนไทยได้รับการพัฒนา และ ได้รับสื่อการเรียนการสอน ด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีต่าง ๆ และ การส่งเสริมให้เด็กไทยนั้นได้รับความนิยมและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ กระบวนการศึกษาและเป็นแนวทาวงการศึกษาของไทยได้อย่างมีความภาคภูมิใจในอนาคตและความสามารถของเด็กไทยเพื่อการเรียนรู้ยุคใหม่ในปัจจุบันและอนาคตอย่าวงมีความมั่นใจได้
โดย สุรินทร์ อินจันทร์ (2011-10-14 07:46:46) [แสดงความคิดเห็น]
จากรายการที่ได้รับชม รายการโทรทัศน์ครู ตอน อ่านออกก็คิดออก ด้วยหนังสือเล่มเล็ก อ. เสน่ห์ สังข์ภิรมย์ อ.เสน่ห์ให้นักเรียนชั้นป.1 เล่าชีวิตประจำวันของตัวเอง ก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในทุกเช้า เพื่อนำเรื่องเล่านั้น มาสร้างโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยบูรณาการกับวิชาภาษาไทย เป็นหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม เสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนโจทย์ปัญหาที่มีภาพประกอบสวยงามจากฝีมือผู้ปกครองนักเรียนที่สนิทกันช่วยออกแบบภาพวาด จะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี สามารถเข้าใจเนื้อหาได้เป็นอย่างดี เกิดการเรียนรู้อย่างคงทน ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนเช่นนี้จึงถือได้ว่าจะทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี และเมื่อได้นำเอามาบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นซึ่งใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนด้วยก็จะทำให้นักเรียนสามารถบูรณาการและเกิดความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้ได้จริง อีกทั้งครูผู้สอนก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับนักเรียนของตนเองได้ง่าย กระบวนการเรียนการสอนที่ได้รับการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันทำให้นักเรียนไทยได้รับการพัฒนา และ ได้รับสื่อการเรียนการสอน ด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีต่าง ๆ และ การส่งเสริมให้เด็กไทยนั้นได้รับความนิยมและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ กระบวนการศึกษาและเป็นแนวทาวงการศึกษาของไทยได้อย่างมีความภาคภูมิใจในอนาคตและความสามารถของเด็กไทยเพื่อการเรียนรู้ เด็กค่อยได้รับการเรียนรู้โดยเขาไม่รู้ตัว ทำให้เด็กกล้าแสดงออกและยังได้รับการเรียนรู้ แบบบูรณาการ เป็นการเรียนรู้ที่เด็กต้องเตรียมความพร้อมว่าวันพรู่งนี้จะมีอะไรเล่าให้เพื่อนๆฟัง คนเล่าก็มีความสุข คนฟังก็ตื่นเต้น
โดย กัญจนณัฐ ปัญญาลิขิตกุล (2011-11-08 08:06:46) [แสดงความคิดเห็น]
การบูรณาการ 2 วิชาเข้าด้วยกันเป็นการสอนที่ค่อยข้างยาก แต่ อ.เสน่ห์สามารถสอนได้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย การนำชีวิตประจำวันเข้ามาใช้ในก่อนการสอน สามารถทำให้นักเรียนคิดตามได้เพราะอาจจะเจอมากับใครอบครัวที่พ่อแม่เคยปฏิบัติเหมือนกัน และการนำภาพวาดที่ผู้ปกครองวาดมาใช้ในการสอนก็เป็นการดีทั้งในด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและนักเรียนมีความสนใจในสื่อการสอนไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับสื่อที่นักเรียนดูไม่รู้เรื่อง ถือว่าเป็นเทคนิคการสอนที่ดี
โดย อลิสรา จันทราช (2011-11-22 10:29:22) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กเกิดการเรียนรู้ เกิดจากการฝึกอ่าน ฝึกเขียน จากประสบการณ์ตรงของนักเรียน นักเรียนกล้าพูด กล้าแสดงออก มีความภาคภูมิใจในผลงาน ครูต้องเตรียมการสอนล่วงหน้า ใช้คำถาม และวิธีการส่งเสริมให้เด็กคิด อ่าน และเขียน รวมทั้งบูรณาการวิชาศิลปะ กับคณิตศาสตร์ ภาษาไทยได้อย่างดีเยี่ยม เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ เป็นตัวอย่างการสอนที่ดีมาก
โดย กาญจนา ประสาทศิลป์ (2011-12-23 05:48:36) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv18: :tv17:
โดย กรรณิการ์ มาลัย (2011-12-24 09:14:39) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการอ่านและการเขียน
โดย ฮาสือนะ แวอูมา (2012-01-13 20:49:54) [แสดงความคิดเห็น]
ฝึกให้นักเรียนได้พัฒนาการด้านความคิดเช่น คำนวน ให้นักเรียนกล้าแสดงออกและกล้าที่จะพูด
โดย อุสมานี ดอเล๊าะ (2012-01-14 21:47:45) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถให้เด็กได้พัฒนาด้านความคิดและฝึกให้เด็กได้ฝึกในการอ่านการพูดและกล้าแสดงออก :tv03:
โดย ฮาปือเสาะ เซ็งแมดี (2012-01-15 13:20:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์และโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการนับเลขและทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้
โดย สานียะ ดือรามะ (2012-01-16 18:36:46) [แสดงความคิดเห็น]
บอกได้เลย ว่า สุดยอดค่ะ วิธีการคิดของอาจารย์สุดยอดจริง ๆค่ะ ทำให้นักเรียนเกิดความคิด วิเคราะห์ แบบไม่รู้ตัวจริง ๆ เป็นการสอนโดยการปลูกฝัง และบูรณาการการเรียนการสอนที่แท้จริง ดูจากวีดีดอนี้แล้ว เห็นได้ว่า นักเรียนของอาจารย์ มีความสุขในการเรียน อีกทั้งยังกล้าแสดงออก สำหรับนักเรียน ชั้น ป.1 สามารถเล่าเรื่องได้เข้าใจ ถือว่า สุดยอดจริง ๆ ค่ะ การนำเอาชีวิตประจำวันจริงมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียน และในทางกลับกันนักเรียนเองก็เกิดทักาะในการนำความรู้ที่ได้รับจากชั้นเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันเช่นกัน :tv15: :tv15: :tv15:
โดย วนิดา สัมฤทธิ์นอก (2012-01-16 19:18:10) [แสดงความคิดเห็น]
จากรายการที่ได้รับชม รายการโทรทัศน์ครู ตอน อ่านออกก็คิดออก ด้วยหนังสือเล่มเล็ก อ. เสน่ห์ สังข์ภิรมย์ อ.เสน่ห์ให้นักเรียนชั้นป.1 เล่าชีวิตประจำวันของตัวเอง ก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในทุกเช้า เพื่อนำเรื่องเล่านั้น มาสร้างโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ จะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี สามารถเข้าใจเนื้อหาได้เป็นอย่างดี เด็กได้รับการเรียนรู้โดยเขาไม่รู้ตัว ทำให้เด็กกล้าแสดงออกและยังได้รับการเรียนรู้ แบบบูรณาการ เป็นการเรียนรู้ที่เด็กต้องเตรียมความพร้อมว่าวันพรุ่งนี้จะมีอะไรเล่าให้เพื่อนๆฟัง คนเล่าก็มีความสุข คนฟังก็ตื่นเต้น นักเรียนไม่เบื่อ สามารถนำสิ่งที่มีในชีวิตประจำวันมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี นำไปประยุกต์ใช้กับวิชาที่ตนเองสอนได้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนตนเอง รวมทั้งนำไปบูรณาการกับรายวิชาอื่นๆได้อีก จากแบบอย่างการสอนของคุณครูเสน่ห์ ทำให้จุดประกายความคิดในการส่งเสริมให้นักเรียนที่มีพัฒนาการการอ่านที่ช้า ได้ฝึกทักษะโดยเทคนิควิธีสอนของคุณครุขอบคุณที่ได้แบ่งปันสิ่งที่ดีมีประโยชน์อย่างมากค่ะ เด็กเกิดการเรียนรู้ เกิดจากการฝึกอ่าน ฝึกเขียน จากประสบการณ์ตรงของนักเรียน นักเรียนกล้าพูด กล้าแสดงออก มีความภาคภูมิใจในผลงาน ครูต้องเตรียมการสอนล่วงหน้า ใช้คำถาม และวิธีการส่งเสริมให้เด็กคิด อ่าน และเขียน รวมทั้งบูรณาการวิชาศิลปะ กับคณิตศาสตร์ ภาษาไทยได้อย่างดีเยี่ยม เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ เป็นตัวอย่างการสอนที่ดีมาก
โดย จันทร์ทิพย์ บัวเคน (2012-01-16 19:49:13) [แสดงความคิดเห็น]
จากรายการที่ได้รับชม รายการโทรทัศน์ครู ตอน อ่านออกก็คิดออก ด้วยหนังสือเล่มเล็ก อ. เสน่ห์ สังข์ภิรมย์ อ.เสน่ห์ให้นักเรียนชั้นป.1 เล่าชีวิตประจำวันของตัวเอง ก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในทุกเช้า เพื่อนำเรื่องเล่านั้น มาสร้างโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ จะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี สามารถเข้าใจเนื้อหาได้เป็นอย่างดี เด็กได้รับการเรียนรู้โดยเขาไม่รู้ตัว ทำให้เด็กกล้าแสดงออกและยังได้รับการเรียนรู้ แบบบูรณาการ เป็นการเรียนรู้ที่เด็กต้องเตรียมความพร้อมว่าวันพรุ่งนี้จะมีอะไรเล่าให้เพื่อนๆฟัง คนเล่าก็มีความสุข คนฟังก็ตื่นเต้น นักเรียนไม่เบื่อ สามารถนำสิ่งที่มีในชีวิตประจำวันมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี นำไปประยุกต์ใช้กับวิชาที่ตนเองสอนได้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนตนเอง รวมทั้งนำไปบูรณาการกับรายวิชาอื่นๆได้อีก จากแบบอย่างการสอนของคุณครูเสน่ห์ ทำให้จุดประกายความคิดในการส่งเสริมให้นักเรียนที่มีพัฒนาการการอ่านที่ช้า ได้ฝึกทักษะโดยเทคนิควิธีสอนของคุณครุขอบคุณที่ได้แบ่งปันสิ่งที่ดีมีประโยชน์อย่างมากค่ะ เด็กเกิดการเรียนรู้ เกิดจากการฝึกอ่าน ฝึกเขียน จากประสบการณ์ตรงของนักเรียน นักเรียนกล้าพูด กล้าแสดงออก มีความภาคภูมิใจในผลงาน ครูต้องเตรียมการสอนล่วงหน้า ใช้คำถาม และวิธีการส่งเสริมให้เด็กคิด อ่าน และเขียน รวมทั้งบูรณาการวิชาศิลปะ กับคณิตศาสตร์ ภาษาไทยได้อย่างดีเยี่ยม เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ เป็นตัวอย่างการสอนที่ดีมาก
โดย จันทร์ทิพย์ บัวเคน (2012-01-16 19:49:50) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมมากกับรายการโทรทัศน์ครู ครูได้สอนให้เด็กรู้จักอ่าน ฝึกคิดวิเคราะห์ และครูได้ทำกิจกรรมเรื่องเล่าเช้านี้ เพื่อที่จะให้เด็กเรียนอย่างสนุกสนานขอให้คุณครูเสน่ห์สอนแบบนี้อีกเป็นกำลังใจให้ สู่ๆๆขอกด :tv15:
โดย พาตีเมาะบูงอสายู (2012-01-16 20:32:46) [แสดงความคิดเห็น]
จากกรเข้าชมวีดีโอ การสอนด้วยการสร้างหนังสือเล่มเล็กจากข้อมูลของเด็ก ๆ เองนั้น ทำให้ได้ความรู้ และวิธีการสอน ที่มีประโยชน์ เพราะมีการบูรณาการกับวิชาอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี รวมถึงทำให้เด็กสามารถอ่านหนังสือออกได้เป็นอย่างดี รวมถึงหนังสือเล่มเล็กจะมีส่วนของการให้นักเรียนได้รู้จักคิดวิเคราะห์ มากขึ้น ซึ่งเด็กไทย มีส่วนของการคิดวิเคราะห์น้อยมาก รวมทั้งมีภาพที่สวยงาม ดึงดูดใจเด็ก และเหมาะสมกับเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 1 มากคะ รู้สึกดีใจที่มีครูดี ๆ และคิดวิธีการสอนแบบดี ๆ ให้กับนักเรียน เพื่อทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี ขอบคุณอ.เสน่ห์ที่เผยแพร่การสอน ขอบคุณคะ
โดย วันเพ็ญ ไตรคำ (2012-01-17 21:40:16) [แสดงความคิดเห็น]
การอ่าน การพูด ช่วยให้เด็กมีความกล้าและมั่นใจกล้าแสดงออก ขอขอบคุณที่คุณครูมีความตั้งใจสอนเด้กทำให้ได้แนวการสอนที่ดีและจะนำไปปฎิบัติอย่างคุณครูค่ะ
โดย พรทิพย์ สุมมาตย์ (2012-01-17 23:11:04) [แสดงความคิดเห็น]
ยอดเยียมมาก :tv15: :tv15: :tv15:
โดย การีมะห์ มะแซ (2012-01-19 14:14:53) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเสน่ห์มีเทคนิคการสอนที่ดีมาก มีการบูรณาการวิชาภาษาไทยร่วมกับคณิตศาสตร์ได้อย่างสอดคล้อง ลงตัว ทำให้ภาษาไทยกับคณิตศาสตร์เป็นเรื่องเดียวกัน มีกิจกรรมที่สนุกสนาน ใกล้ตัว มีสถานการณ์เสมือนจริง จากการทำกิจกรรมเรื่องเล่าเช้านี้ ทำให้เด็กได้เรียนรู้จากเรื่องราวในชีวิตประจำวัน รวมทั้งหนังสือเล่มเล็กที่มีผู้ปกครองช่วยวาดภาพให้ ถือว่าเป็นการสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง และเกิดประโยชน์ต่อเด็ก นอกจากนี้ครูยังทำให้เกิดได้เรียนรู้ศิลปะ การวาดภาพระบายสีบูรณาการร่วมเข้าไปอย่างลงตัว ดูบรรยากาศในชั้นเรียนแล้วน่าสนุก เด็กกระตือรือร้นในการเรียนดีมาก ผมจะนำวิธีนี้ไปแนะนำคุณครูป.๑ ให้นำไปใช้แก้ปัญหาการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณครับ
โดย อุบล แก้วปิ่น (2012-02-01 11:39:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการสอนที่ดีมาก และสามารถนำไปสอนได้จริงๆ
โดย กัมปนาท สำนักนิตย์ (2012-02-01 21:41:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากๆสอนคณิตศาสตร์แต่สามารถบูรณาการกับวิชาภาษาไทย ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และยังรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง มีสื่อประกอบการเรียนการสอน แต่ยังให้เด็กได้เต็มเต็มความคิดของตนเองไปด้วย ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของหนังสือ ถ้ามีโอกาสได้นำกลับบ้านไปอวดคุณพ่อคุณแม่ ว่าเป็นผลงานตนเอง หรือนำไปอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังก็จะเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัวไปอีกทางหนึ่ง คุณครูเสน่ห์เก่งมากๆเลยคะท่ีมีแนวคิดดีๆมานำเสนอ ทำให้ได้แนวคิดที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับเด็ก
โดย ชไมพร ผากา (2012-02-04 06:55:59) [แสดงความคิดเห็น]
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยบูรณาการกับวิชาภาษาไทย ของ อ.เสน่ห์ สังข์ภิรมย์ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นตัวอย่างได้ดีมาก ทำให้เด็กอ่านออกก็คิดออก ด้วยหนังสือเล่มเล็ก สอนให้เด็กรู้จัก อ่าน เขียน ฝึกคิดวิเคราะห์ และในการใช้กิจกรรมเรื่องเล่าเช้านี้ ดูแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีมากค่ะ ทำให้ให้เด็กเรียนอย่างสนุกสนานมีสาระ เด็กเกิดการเรียนรู้จากการฝึกอ่าน ฝึกเขียน จากประสบการณ์ตรงของนักเรียน นักเรียนกล้าพูด กล้าแสดงออก มีความภาคภูมิใจในผลงาน ดูบรรยากาศในชั้นเรียนแล้วเด็กๆสนุกสนาน เด็กกระตือรือร้นในการเรียนดีมาก สามารถบูรณาการได้กับทุกสาระ ขอขอบคุณ อ.เสน่ห์ที่ได้เผยแพร่การสอน จะนำไปปรับ ประยุกต์ใช้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาต่อไปค่ะ
โดย ปราณี โชติศรี (2012-02-10 23:40:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการจัดการสอนที่ดีมาก สามารถใช้ได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งผู้ปกครองมีส่วนร่วม โดยเด็กเป็นตัวกลาง ครูเป็นผู้ช่วยส่งเสริม นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์พร้อมทั้งมีจินตนาการและหาความรู้ได้จากงานที่นักเรียนฝึกอ่าน ฝึกเขียนและฝึกวาดภาพระบายสี นักเรียนกล้าออกมาเล่้าเรื่องได้อย่างสนุกสนานมีความสุข นักเรียนไม่เบื่อหน่ายในการเรียน
จึงสมควรที่ครูนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
โดย ถุงเงิน ขจรเจริญศักดิ์ (2012-02-17 22:23:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวทางการบูรณาการที่เข้าสู่การนำไปใช้ในชีวิตจริง ระหว่างคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ศิลปะ และเป็นตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างครู กับผู้ปกครอง ได้รับแนวการสอนที่ดีและเป็นประโยชน์ที่สุด จะนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง และที่สำคัญเด็กได้เรียนรู้ทุกวิชาโดยที่ไม่รู้ตัว เช่น การเล่าเรื่อง การเขียน การวาดภาพ การคิด การแสดงออก การร้องเพลง การทำหนังสือเล่มเล้ก การวาดภาพ เป็นการสอนที่ได้ส่งเสริมความสามารถของเด็กในทุกด้าน ดีมาก
โดย กิตติพงษ์ สี่หมื่น (2012-03-22 10:04:34) [แสดงความคิดเห็น]
ครูเก่งมากเลยค่ะ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมาก เป็นการบูรณาการได้ทั้งคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ศิลปะ แล้วผู้ปกครองยังมีส่วนร่วมอีกด้วย เทคนิกการสอนนี้ สามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับนักเรียนของเรา ถึงแม้จะไม่ใช่เด็ก ป.1 ก็ตาม เพราะเด็กจะได้ทักษะทั้งการพูด การอ่าน และการเขียน เสริมสร้างให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ ดีมากค่ะ :tv15:
โดย อ้อมฤทัย ก๋องตา (2012-03-23 07:12:34) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูท่านเก่งจริงๆ เป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สุดยอดมากๆ เลยค่ะ สอนคณิตศาสตร์แต่สามารถบูรณาการกับวิชาภาษาไทย ศิลปะ ทำให้ผู้เรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าพูด กล้าแสดงออก และทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย กมลรรรณ นาจุ้ย (2012-03-25 17:17:16) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนของคุณครูเยี่ยมมากเลยค่ะยิ่งแผนแล้วดีมาก ๆ ค่ะอ่านแล้วเห็นความสามรถของคุณครูผ่านทางการจัดเขียนแผนการสอน ขอชื่นชมค่ะ
โดย บุษบา หาเรือนมิตร (2012-03-25 20:49:32) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านออกก็คิดออก ด้วยหนังสือเล่มเล็ก อ. เสน่ห์ สังข์ภิรมย์ในระดับชั้นป.1คุณครูทำได้ยอดเยี่ยมมากเลยคะเป็นเทคนิคการสอนที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและนักเรียนได้มีส่วนร่วมโดยการเป็นเจ้าของเรื่องจากที่ครูสร้างสรรค์จากประโยคที่นักเรียนเขียนทำให้นักเรียนเกิดความภูมิใจและเป็นการส่งเสริมการอ่านได้อย่างดียิ่งนักเรียนชั้นป.1สามารถอ่านหนังสือได้คล่องมีความขวนขวายในการอ่านหนังสือที่นักเรียนได้พบได้เจอเทคนิคการสอนแบบบูรณาการจากคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และไปยังศิลปะโดยที่นักเรียนไม่รู้ตัวได้ดีมากเลยคะดูคุณครูท่านมีไฟที่แรงมากที่มีความสามารถสร้างสรรค์งานให้เด็กได้อ่านออกเขียนได้ด้วยใจรักของความเป็นครูดิฉันขอชื่นชมคุณครูมากๆด้วยคะและจะนำเอาเทคนิคการสอนของครูไปประยุกต์ใช้ในระดับการเรียนการสอนของตนเองขอบคุณคุณครู เสน่ห์ สังข์ภิรมย์ มา ณ ที่นี้ด้วยคะ
โดย อัมพร สุคำมา (2012-04-02 20:11:42) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านออกก็คิดออก ด้วยหนังสือเล่มเล็ก อ. เสน่ห์ สังข์ภิรมย์ ให้นักเรียนเล่าชีวิตประจำวันของตัวเอง ก่อนที่จะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในทุกเช้า เพื่อที่จะนำเรื่องเล่านั้น มาสร้างโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยบูรณาการกับวิชาภาษาไทย เป็นหนังสือเรียนเล่มเล็กเสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนโจทย์ปัญหา ที่มีภาพประกอบสวยงามจากฝีมือผู้ปกครองที่สนิทกันช่วยออกแบบภาพวาด เด็กค่อยๆได้รับการเรียนรู้โดยเขาไม่รู้ตัว ทำให้เด็กกล้าแสดงออกและเป็นการเรียนรู้ แบบบูรณาการ เป็นการเรียนรู้ที่เด็กต้องเตรียมความพร้อมว่าวันพรู่งนี้เขาจะมีอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง คนเล่าก็มีความสุข คนฟังก็ตื่นเต้น แต่อาจมีข้อเสียสำหรับคนที่เล่าทีหลังเพราะเรื่องอาจซ้ำกับเพื่อน ครูต้องสับเปลี่ยนการที่นักเรียนเล่าว่าใครจะเล่าก่อน ใครจะเล่าทีหลัง โดยเรื่องที่เล่าไม่ซ้ำกับเพื่อนแต่อาจคล้าย ๆ กับเพื่อน และให้กำลังใจกับเพื่อน ๆที่เล่าเรื่องยังไม่คล่อง
โดย ศิรประภา ปิยะวิริยะกุล (2012-04-04 11:04:35) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคที่ดีมาก...ที่อาจารย์เสน่ห์ นำสิ่งที่เด็กทำไม่ได้มาบูรณาการเข้ากับเรื่องเล่าเช้านี้โดยสมุดเล่มเล็ก โดยให้เด็กใช้การคิดวิเคราะห์โดยไม่รู้ตัว หรือโดยการใช้เพลงเข้ามาบูรณาการ และการใช้จินตนาการ นำใบงานของนักเรียนมาติดแสดงที่น่าห้องเพื่อนให้เด็กมีความภาคภูมิใจในชิ้นงานของตนเอง สิ่งสำคัญ คือ เด็กเรียนรู้ทุกวิชาโดยที่เด็กยังไม่รู้ตัว ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองช่วยผสานงานให้เรื่องดำเนินเป็นเรื่องเดียว
โดย สุกฤตา สุภานิล (2012-04-04 22:48:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเหมาะอย่างยิ่งในการนำไปประยุกต์ใช้ หรือทดลองใช้ในห้องเรียนค่ะ เพราะล้วนแล้วแต่เป็นเทคนิคที่ดีมากๆ ทำให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถและการเรียนรู้ของตนเองในทุกๆด้าน โดยเฉพาะด้านภาษา การพูด การเล่าเรื่อง เสริมสร้างทักษะที่ดีในการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์ รวมทั้งนักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงดีๆในการคิดวเคราะห์ และการแก้ปัญหา โดยใช้สิ่งที่อยู่ใกล้กับตัวเด็ก หรือเรื่องราวของเด็ก ทำให้เด็กสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆไปสู่กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างสำเร็จ ขอชื่นชมค่ะ :tv03: :tv03: :tv03: :tv03:
โดย จุฬาลักษณ์ อิ่นแก้ว (2012-04-08 01:21:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการเรียนการสอนที่ดีมาก ให้นักเรียนมาส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดยเน้นประสบการณ์ตรงของนักเรียนมาก สร้างสรรค์ให้เกิดการเรียนรู้ และยังสามารถนำไปบูรณาการกับสาระต่าง ๆ ได้อีก ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย คณิตศาสตร์ ศิลปะ และอีกหลากหลายสาระ สามารถนำให้นักเรียนอยากเรียนรู้และอยากอ่านสมุดเลมเล็ก ซึ่งมีเรื่องราวบางตอนเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองได้เล่าจากประสบการณ์ตรง และนักเรียนได้ฝึกการวิเคราะห์ ความกล้าแสดงออก การทำงานเป็นกลุ่มอีกด้วย ซี่งเป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะ :tv04:
โดย รุ่งนภา เหลาบุญมา (2012-04-10 19:05:10) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชม อ.เสน่ห์ สังข์ภิรมย์ มาก เป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนที่เยี่ยมยอดจริงๆ การที่เด็กตัวเล็ก ๆ จะสามารถเล่าเรื่องในชีวิตประจำวันได้แล้วต่อด้วยการเขียนบูรณาการต่อไปด้วยคณิตศาสตร์ตามมาด้วยศิลปะการวาดภาพไม่ใช่เรื่องง่ายที่ครูทุกคนจะทำได้ หากไม่มีการเสียสละทุ่มเทคิดขั้นตอนเรียงลำดับการเรียนการสอนออกมาเป็นกระบวนการคิด วิเคราะห์ ลงสู่ตัวเด็กได้ ขอปรบมือให้อาจารย์จริงๆ แล้วยังได้รวมโรงเรียนเข้ากับชุมชนด้วยโดยการดึงผู้ชำนาญการด้านศิลปะมาช่วยเหลือโรงเรียนอีก ดีใจมากที่มีครูไทยเช่นนี้ :tv18: :tv18: :tv18:
โดย พวงเล็ก รักษาวงศ์ (2012-04-11 21:32:04) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นเรื่องยากมากสำหรับดิฉัน เพราะเป็นครูมา 24 ปี ไม่เคยสอนเด็กชั้นเล็กๆ เลย มาช่วยราชการ เขาให้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 แทนครูที่เกษียณและเออรี่ เป็นเรื่องยากมากเลย เก็บเด็กก็ไม่เป็น สอนก็ไม่ได้ พอได้มาชม วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ อ. เสน่ห์ สังข์ภิรมย์แล้วคิดว่า น่าจะนำไปสอนได้ จะลองดูในปีการศึกษาหน้านะคะ กิจกรรม "เรื่องเล่าเช้านี้" ก็เคยสอน แต่เป็นเด็กชั้น ป.5 บางคนก็ไม่กล้าแสดงออก ไม่สามารถเล่าได้ จะลองไปใช้กับเด็ก ป.1 ดูคะ
โดย วราภรณ์ นาคมุจลินท์ (2012-04-12 10:11:35) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นเรื่องยากมากสำหรับดิฉัน เพราะเป็นครูมา 24 ปี ไม่เคยสอนเด็กชั้นเล็กๆ เลย มาช่วยราชการ เขาให้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 แทนครูที่เกษียณและเออรี่ เป็นเรื่องยากมากเลย เก็บเด็กก็ไม่เป็น สอนก็ไม่ได้ พอได้มาชม วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ อ. เสน่ห์ สังข์ภิรมย์แล้วคิดว่า น่าจะนำไปสอนได้ จะลองดูในปีการศึกษาหน้านะคะ กิจกรรม "เรื่องเล่าเช้านี้" ก็เคยสอน แต่เป็นเด็กชั้น ป.5 บางคนก็ไม่กล้าแสดงออก ไม่สามารถเล่าได้ จะลองไปใช้กับเด็ก ป.1 ดูคะ
โดย วราภรณ์ นาคมุจลินท์ (2012-04-12 10:11:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นความคิดที่เป็นจริงที่สุดที่ว่า "อ่านออกก็คิดออก" ไม่เพียงแต่คิด เพียงคำตอบง่าย ๆ ที่ทุกคนรู้อยู่ถ้าอ่านไม่ออกก็ไม่สามารถตอบคำถามดังกล่าวให้ถูกต้องได้ เช่น คุณชื่ออะไร เป็นคำถามที่ทุกคนรู้คำตอบ แต่ถ้าอ่านไม่ออกก็ไม่สามารถตอบคำถามได้ ซึ่งแน่นอน หากนักเรียนมีทักษะการอ่านและสามารถพัฒนาทักษะการอ่านได้ นักเรียนก็จะสามารถใช้ความคิดตามไปได้ด้วย ดังนั้นการอ่านจึงเป็นทักษะที่สำคัญ การจัดทำหนังสือเล่มเล็กของคุณครู ก็เป็นนวัตกรรมที่ดีอีกประเภทหนึ่ง ที่กล่าวว่าดี ไม่เพียงแต่นักเรียนสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนเท่านั้น แต่ยังแฝงไปด้วย ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของคุณครูที่ให้นักเรียนเป็นผู้เล่าเรื่องต่าง ๆ ในกิจกรรม "เรื่องเล่าเช้านี้" นอกจากนั้น ยังแสดงให้เห็นการให้ความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองของนักเรียน ซึ่งในห้องเรียน หรือโรงเรียน ถ้าได้รับความร่วมมือดังกล่าวโรงเรียน หรือคุณครูก็จะสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ได้เพิ่มมากขึ้น
โดย สมเกียรติ วัลลภธารี (2012-04-12 22:59:45) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านออกก็คิดออก ด้วยหนังสือเล่มเล็ก อ. เสน่ห์ สังข์ภิรมย์ (ฉบับเต็ม) ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับความคิดเห็นของรุ่งนภา เหลาบุญมา ที่ว่าเป็นเทคนิคการเรียนการสอนที่ดีมาก ให้นักเรียนมาส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดยเน้นประสบการณ์ตรงของนักเรียนมาก สร้างสรรค์ให้เกิดการเรียนรู้ และยังสามารถนำไปบูรณาการกับสาระต่าง ๆ ได้อีก ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย คณิตศาสตร์ ศิลปะ และอีกหลากหลายสาระ สามารถนำให้นักเรียนอยากเรียนรู้และอยากอ่านสมุดเลมเล็ก ซึ่งมีเรื่องราวบางตอนเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองได้เล่าจากประสบการณ์ตรง และนักเรียนได้ฝึกการวิเคราะห์ ความกล้าแสดงออก การทำงานเป็นกลุ่มอีกด้วย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมากถึงแม้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้สอนชั้นประถมก็ตาม
โดย ฉลวย เนียมทอง (2012-04-14 21:18:23) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนนักเรียนชั้น ป.1 ยากมากเลย เพราะตัวเองนั้น จะสอนในชั้น ป.5-6 ซึ่งเรามักจะรับเด็กมาก็จะเขียนไม่ค่อยถูกต้อง และคิดเลขไม่ค่อยได้ เราจึงคิดอยู่เสมอว่า คงยากมากสำหรับครูเขา เมื่อเด็กมาถึงเราจึงยังไม่ค่อยรู้เรื่อง ดังนั้เราก็มักจะต้องมาใช้เวลามาสอนเพิ่มเติม หรือติวเด็กเพิ่มอยู่บ่อยๆ จากการดูจึงได้ความคิด แนวการสอนที่จะนำไปใช้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี ทำให้นักเรียนอ่านคล่อง คิดคล่อง และยังช่วยให้นักเรียนกล้าแสดงออกมากขึ้นด้วย
โดย ดวงกมล นวกาญจนกุล (2012-04-15 14:51:51) [แสดงความคิดเห็น]
:tv18:lสอนนักเรียนชั้น ป.1 ไม่ยากอย่างที่ใครๆบอก ตั้งแต่เป็นครูมาจะสอนชั้น ป.4-6 มาตลอดนักเรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับดีถึงดีมาก จนกระทั่งปี2547 จึงรับมอบหมายให้สอนชั้นป.1 จนถึงปัจจุบันสอนทุกวิชา ทุกกิจกรรมโดยใช้เทคนิคการอ่านออก คิดได้เขียนได้ และพูดเป็น โดยนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรุ้ เมือนักเรียนออกเสียงได้ สะกดคำได้ ก็จะสามารถคิดตาม เขียนตาม ที่ออกเสียงชั้นป. 1 จะเชียนเกี่ยวกับวิชาใดๆก็ตามต้องออกเสียงก่อนจึงเขียน ที่สำคัญครูต้องหาเทคนิควิธีใหม่ๆมาใช้เช่น อ.เสน่ห์ สังข์ภิรมย์ รับชมแล้วนำไปใช้แล้วมีประโยชน์จริงๆค่ะ :tv18:
โดย อุดมศิลป์ เพชรนาค (2012-04-15 18:19:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการเรียนการสอนที่ดีมาก ให้นักเรียนมาส่วนร่วมในการเรียนรู้ นักเรียนกล้าแสดงออก ขออนุญาตนำไปใช้บ้าง
โดย สำเนียง ปะจะเน (2012-04-18 13:40:00) [แสดงความคิดเห็น]
การให้นักเรียนชั้นป.1 เล่าชีวิตประจำวันของตัวเอง ก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในทุกเช้า เพื่อนำเรื่องเล่านั้น มาสร้างโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยบูรณาการกับวิชาภาษาไทย เป็นหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม เสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนโจทย์ปัญหา เป็นเทคนิคการเรียนการสอนที่ดีมาก ให้นักเรียนมาส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดยเน้นประสบการณ์ตรงของนักเรียนมาสร้างสรรค์ให้เกิดการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนอยากเรียนรู้และอยากอ่านสมุดเล่มเล็ก ซึ่งมีเรื่องราวบางตอนเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองได้เล่าจากประสบการณ์ตรง และนักเรียนได้ฝึกการวิเคราะห์ ความกล้าแสดงออก การทำงานเป็นกลุ่มอีกด้วย :tv07:
โดย รัชดาวัลย์ ศรีสวัสดิ์ (2012-04-19 12:39:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการบูรณาการที่เข้าสู่การนำไปใช้ในชีวิตจริง ระหว่างคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ศิลปะ และเป็นตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างครู กับผู้ปกครอง ได้รับแนวการสอนที่ดีและเป็นประโยชน์ที่สุด จะนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง และที่สำคัญเด็กได้เรียนรู้ทุกวิชาโดยที่ไม่รู้ตัว เช่น การเล่าเรื่อง การเขียน การวาดภาพ การคิด การแสดงออก การร้องเพลง การทำหนังสือเล่มเล้ก การวาดภาพ เป็นการสอนที่ได้ส่งเสริมความสามารถของเด็กในทุกด้าน ดีมาก
:tv18: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15:
โดย วิภา จำปาทอง (2012-04-21 15:46:18) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากๆสอนคณิตศาสตร์แต่สามารถบูรณาการกับวิชาภาษาไทย ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และยังรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง มีสื่อประกอบการเรียนการสอนที่ไม่ใช่สำเร็จรูปอย่างเดียว แต่ยังให้เด็กได้เต็มเต็มความคิดของตนเองไปด้วย ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของหนังสือ ถ้ามีโอกาสได้นำกลับบ้านไปอวดคุณพ่อคุณแม่ ว่าเป็นผลงานตนเอง หรือนำไปอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังก็จะเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัวไปอีกทางหนึ่ง คุณครูเสน่ห์เก่งมากๆเลยคะท่ีมีแนวคิดดีๆมานำเสนอ ทำให้ได้แนวคิดที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับเด็กในชั้นเรียนของตนเอง
โดย นายอลงกรณ์ เขตสกุล (2012-04-22 13:40:10) [แสดงความคิดเห็น]
จากรชมการนำเสนอูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของอาจารย์เสน่ห์ ขอชื่นชมว่าอาจารย์ทำได้ดีมากค่ะ เป็ารบฝุรณาการการแก้ปัญหาวิชาภาษาไทย และแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาได้ลงตัวมาก รวมทั้งขณะเดียวกันวิชาศิลปะ วิชาทักษะชีวิตก็สามารถมารวมกันได้รูปธรรมที่ชัดเจน แต่ที่จะมีปัญหาสำหรับผุ้ที่จะนำแนวคิดของอาจารย์ไปใช้คงจะต้องแก้ปัญหาในเรื่องของบุคคลากรที่มีความเก่งในด้านการวาดภาพ หรือถ้าเป็นไปได้ความรู้เทคโนโลยีก็น่จะเป็นตำตอบในกรแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้บ้าง
โดย ทองใส แก้วคำจันทร์ (2012-04-22 19:02:48) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณสำหรับเทคนิคการสอนนักเรียนชั้นเล็ก สื่อการสอนสวยมากค่ะ น่าสนใจ ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ การสอนแบบเรื่องเล่า ทำเป็นนิทานเป็นผลงานที่สร้างสรรค์จากนักเรียนตัวน้อยๆเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากๆสอนคณิตศาสตร์สามารถบูรณาการกับวิชาภาษาไทย ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และยังรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ดิฉันจะนำความรู้ที่ได้รับวันนี้ไปบูรณาการการสอนในชั้นเรียนของตนเอง ขอขอบคุณจากใจจริงๆค่ะ
โดย สุพรรณ์ ทาแกง (2012-04-23 14:54:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเลยค่ะ มีการบูรณาการทั้งการอ่านและการคำนวณเข้าด้วยกัน เพราะการอ่านเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะทำให้เด็กสามารถทำโจทย์ปัญหาได้ ที่โรงเรียนมีปัญหานี้เช่นกัน วิธีของอาจรย์ดีมากเลย และอาจารย์โชคดีที่มีผู้ช่วยในการวาดภาพประกอบทำให้ได้หนังสือเล่มเล็กที่น่าอ่าน ทำให้เด็ก ๆ เกิดความสนใจมากยิ่งขึ้นไปอีก ที่สำคัญทักษะการอ่านและคิดเลขได้ก็เป้็นพื้นฐานสำคัญของนักเรียนชั้น ป.1 ที่จะเป็นพื้นฐานนำไปพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นที่สูงขึ้น :tv03:
โดย ดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ (2012-04-25 18:22:08) [แสดงความคิดเห็น]
ความตั้งใจ ในการสอนอ่านจะต้องเกิดกับครูทุกคนไม่ใช่เฉพาะครูภาษาไทย การอ่านออกเป็นพื้นฐานการเรียนรู้สาระอื่นๆและเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตเป็นอย่างยิ่งอ่านออกก็คิดออก ด้วยหนังสือเล่มเล็ก ของอ. เสน่ห์ สังข์ภิรมย์ อ.เสน่ห์ให้นักเรียนชั้นป.1 เล่าชีวิตประจำวันของตัวเอง ก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในทุกเช้า เพื่อนำเรื่องเล่านั้น มาสร้างโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยบูรณาการกับวิชาภาษาไทย เป็นหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม เสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนโจทย์ปัญหา ที่มีภาพประกอบสวยงามจากฝีมือผู้ปกครองที่สนิทกันช่วยออกแบบภาพวาด
ขอชื่นชมอ.เสน่ห์ ท่านเป็นครูท่มีความเป็นครูจริงๆ
โดย ยศพล (2012-04-26 14:40:19) [แสดงความคิดเห็น]
ดีจัง..ขอนำไปใช้บ้าง
โดย สุภมาส ชังชั่ว (2012-05-01 00:53:56) [แสดงความคิดเห็น]
ขอคุณค่ะสำหรับวิธีการแนะนำวิธีการสอน
โดย สมพร อินต๊ะไชยวงค์ (2012-05-02 12:51:11) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านออกก็คิดออก ด้วยหนังสือเรียนเล่มเล็ก คุณครูเสน่ห์ สังข์ภิรมย์ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 เล่าชีวิตประจำวันของตัวเอง ก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในทุกเช้า เพื่อนำเรื่องเล่านั้น มาสร้างโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยบูรณาการกับวิชาภาษาไทย เป็นหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม เสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนโจทย์ปัญหา ที่มีภาพประกอบสวยงาม จากฝีมือผู้ปกครองที่สนิทกัน ช่วยออกแบบภาพวาด ขอชื่นชมเทคนิคการสอนของคุณครู เป็นแบบอย่างการสอนที่ดีมากๆๆค่ะ
โดย ทวีพร วงษ์แหวน (2012-05-13 10:04:10) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์สามารถนำมาปรับใช้ได้ไม่เแพาะแต่วิชาคณิตศาสตรืกับภาษาไทยเท่านั้นวิชาอื่น ๆก้สามารุนำมาใช้ทำเป็นเล่มเล็กได้และยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนได้อีกคุณครูเก่งแฃะเป็นคนขยันมากๆ คุณครูเยี่ยมจริง ๆค่ะและจะนำประสบการณืที่ได้รับจากคุณครูมาปรับใช้ที่โรงเรียนด้วยค่ะขอบคุณคุรครูมากๆนะคะ
โดย เหรียญทอง พัดฐาน (2012-05-25 14:58:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์สามารถนำมาปรับใช้ได้ไม่เแพาะแต่วิชาคณิตศาสตรืกับภาษาไทยเท่านั้นวิชาอื่น ๆก้สามารุนำมาใช้ทำเป็นเล่มเล็กได้และยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนได้อีกคุณครูเก่งแฃะเป็นคนขยันมากๆ คุณครูเยี่ยมจริง ๆค่ะและจะนำประสบการณืที่ได้รับจากคุณครูมาปรับใช้ที่โรงเรียนด้วยค่ะขอบคุณคุรครูมากๆนะคะ
โดย เหรียญทอง พัดฐาน (2012-05-25 14:58:22) [แสดงความคิดเห็น]
ครูจัดห้องสวย เป็นระเบียบ เด่นตรงคำว่า "เรื่องเล่าเช้านี้" กระตุ้นให้เด็กสนใจ คิดว่าคนที่ออกไปเล่าเป็นนักข่าวน้อย ดูท่าทางเด็กภูมิใจในตนเอง อยากมีส่วนร่วม ชอบค่ะ ชอบที่ให้เด็กเล่าเรื่องที่อยู่ใกล้ตัว แล้วน้ำมาสร้างโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เด็กได้วาดรูประบายสี เด็กได้คิดวิเคราะห์และเขียนในสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว คุณครูเก่ง ขยัน ครูคงปฏิบัติเช่นนี้มานานจนคุ้นชิน ชอบมากค่ะ ขออนุญาตนำไปปรับใช้ สัปดาห์ต่อไปจะนำไปใช้กับเด็ก ป. 4 และ ป. 5 เด็กต้องชอบ แต่จะทำบ่อย ๆ คงไม่ได้ เพราะสอนรายชั่วโมง คิดว่าเด็กคงต้องนำกลับไปทำต่อที่บ้านร่วมกับผู้ปกครอง จะได้เป็นการเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง และผู้ปกครองกับคุณครู ขอบคุณครูมากค่ะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย รุ่งทิวา จารุจิตร (2012-05-31 14:31:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากๆสอนคณิตศาสตร์แต่สามารถบูรณาการกับวิชาภาษาไทย ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และยังรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง มีสื่อประกอบการเรียนการสอนที่ไม่ใช่สำเร็จรูปอย่างเดียว แต่ยังให้เด็กได้เต็มเต็มความคิดของตนเองไปด้วย ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของหนังสือ ถ้ามีโอกาสได้นำกลับบ้านไปอวดคุณพ่อคุณแม่ ว่าเป็นผลงานตนเอง หรือนำไปอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังก็จะเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัวไปอีกทางหนึ่ง คุณครูเสน่ห์เก่งมากๆเลยคะท่ีมีแนวคิดดีๆมานำเสนอ ทำให้ได้แนวคิดที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับเด็กในชั้นเรียนของตนเอง
โดย จินดา สุ่ยหนู (2012-05-31 23:10:15) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านออกก็คิดออก ด้วยหนังสือเล่มเล็ก ที่คุณครูเสน่ห์ให้นักเรียนชั้นป.1 เล่าชีวิตประจำวันของตัวเอง ก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในทุกเช้า เพื่อนำเรื่องเล่านั้น มาสร้างโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยบูรณาการกับวิชาภาษาไทย เป็นหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม เสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนโจทย์ปัญหา ที่มีภาพประกอบสวยงามจากฝีมือผู้ปกครองที่สนิทกันช่วยออกแบบภาพวาด วิธีการแบบนี้เป็นวิธีการที่น่าสนใจมาก และเป็นการให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เป็นการประยุกต์ใช้ที่ดีมาก ผมคิดว่าจะนำวิธีการแบบนี้ที่ไปใช้ประยุกต์ในการสอนที่ผมรับผิดชอบต่อไป ซึ่งได้วางแผนไว้แล้ว แต่ต่างกันที่ว่าหนังสือเล่มเล็ก ผมจะให้เด็กนักเรียนทำเอง เพราะเป็นนักเรียนที่โตกว่า ให้เขาสรุปเรื่องราวที่เรียน แล้วทำหนังสือเล่มเล็กของตนเอง 1 เล่ม
โดย ชัชนันท์พล พิสุทธิ์รัตน์ (2012-06-17 08:53:51) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านออกก็คิดออก ด้วยหนังสือเล่มเล็ก อ. เสน่ห์ สังข์ภิรมย์ ให้นักเรียนเล่าชีวิตประจำวันของตัวเอง ก่อนที่จะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในทุกเช้า เพื่อที่จะนำเรื่องเล่านั้น มาสร้างโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยบูรณาการกับวิชาภาษาไทย เป็นหนังสือเรียนเล่มเล็กเสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนโจทย์ปัญหา ที่มีภาพประกอบสวยงามจากฝีมือผู้ปกครองที่สนิทกันช่วยออกแบบภาพวาด เด็กค่อยๆได้รับการเรียนรู้โดยเขาไม่รู้ตัว ทำให้เด็กกล้าแสดงออกและเป็นการเรียนรู้ แบบบูรณาการ เป็นการเรียนรู้ที่เด็กต้องเตรียมความพร้อมว่าวันพรู่งนี้เขาจะมีอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง คนเล่าก็มีความสุข คนฟังก็ตื่นเต้น แต่อาจมีข้อเสียสำหรับคนที่เล่าทีหลังเพราะเรื่องอาจซ้ำกับเพื่อน ครูต้องสับเปลี่ยนการที่นักเรียนเล่าว่าใครจะเล่าก่อน ใครจะเล่าทีหลัง โดยเรื่องที่เล่าไม่ซ้ำกับเพื่อนแต่อาจคล้าย ๆ กับเพื่อน และให้กำลังใจกับเพื่อน ๆที่เล่าเรื่องยังไม่คล่อง
โดย สมจิตร งามศิริ (2012-06-18 10:57:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่สร้างสรรค์มาก เด็กได้อ่าน เขียน และคิด เป็นการผสมผสานเทคนิคการสอน ที่สามารถทำให้เด็กได้ใช้ความสามารถได้เต็มที่ และเด็กชอบการวาดรูประบายสีด้วย ทำให้เด็กได้สนุกกับการเรียน ทำผลงานออกมาดี
โดย พิมพิลา บุญเลิศ (2012-07-24 18:11:02) [แสดงความคิดเห็น]
อ. เสน่ห์ สังข์ภิรมย์มีความเข้าใจปัญหาที่เด็กยังอ่านหนังสือไม่ค่อยออก ทำให้การเรียนรู้เรื่องอื่นเป็นอุปสรรค ฉะนัน้กรบวนการที่อาจารย์เสน่ห์ส่งเสริมให้เด็กเล่าเรื่องตัวเอง เป้นเรื่องที่เกิดในชีวิตจริงๆ ของเด็ก ประสบการณ์จึงไม่ต่างกันมากับนร. ในชั้น แถมยังสอดแทรกการใช้จำนวนนับเลขประกอบการเล่า มีอุปกรร์ประกอบเป็นกิจกรรมที่ยอดเยี่ยมมาก และมากกว่านั้นอาขารย์เสน่ห์ยังได้กัลยาณมิตรในการช่วยสร้างหนังสืออ่านถ่ายทอดเรื่องเล่าของเด็ก ยิ่ฝสร้างความน่าสนใจให้การเรียนการสอนของ อาจารย์เสน่ห์มากๆ ขอปรบมือให้กับสิ่งที่อาจารย์ทำ แลขอยกย่องด้วยค่ะ :tv18:
โดย อมรา ปฐภิญโญบูรณ์ (2012-08-13 16:05:42) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเสน่ห์ให้นักเรียนชั้นป.1 เล่าชีวิตประจำวันของตัวเอง ก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในทุกเช้า เพื่อนำเรื่องเล่านั้น มาสร้างโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยบูรณาการกับวิชาภาษาไทย เป็นหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม วิธีการสอนที่ดีมากค่ะ และเป็นแนวทางให้ดิฉันนำไปใช้กับนักเรียนได้ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้น ป.1 ขอขอบคุณคุครูเสน่ห์ สังข์ภิรมย์ที่นำประสบการณ์สอนมาถ่ายทอดให้เพื่อนครูไปทราบและเป็นแนวทางที่ดีในการพัฒนาเด็กไทยต่อไป ขอขอบคุณ
โดย นุชจรี ยกกลิ่น (2012-08-16 06:04:44) [แสดงความคิดเห็น]
นับว่าเป็นแนวทางการบูรณาการที่เข้าสู่การนำไปใช้ในชีวิตจริง ระหว่างคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ศิลปะ และเป็นตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างครู กับผู้ปกครอง และการที่ที่คุณครูเสน่ห์ให้นักเรียนชั้นป.1 เล่าชีวิตประจำวันของตัวเอง ก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในทุกเช้า เพื่อนำเรื่องเล่านั้น มาสร้างโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยบูรณาการกับวิชาภาษาไทย เป็นหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม เสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนโจทย์ปัญหา ที่มีภาพประกอบสวยงามจากฝีมือผู้ปกครองที่สนิทกันช่วยออกแบบภาพวาด วิธีการแบบนี้เป็นวิธีการที่น่าสนใจมาก และเป็นการให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เป็นการประยุกต์ใช้ที่ดีมาก ผมคิดว่าจะนำวิธีการแบบนี้ที่ไปใช้ประยุกต์ในการสอนที่ผมรับผิดชอบต่อไป
โดย นงนุช ศรีละออ (2012-08-20 17:59:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการเรียนการสอนที่ดีมาก ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดยเน้นประสบการณ์ตรงของนักเรียน สร้างสรรค์ให้เกิดการเรียนรู้ และยังสามารถนำไปบูรณาการกับสาระต่าง ๆ ได้อีก ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย คณิตศาสตร์ ศิลปะ และอีกหลากหลายสาระ และทำให้นักเรียนอยากเรียนรู้และอยากอ่านสมุดเล่มเล็ก ซึ่งมีเรื่องราวบางตอนเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองได้เล่าจากประสบการณ์ตรง และนักเรียนได้ฝึกการวิเคราะห์ ความกล้าแสดงออก การทำงานเป็นกลุ่มอีกด้วย
ซี่งเป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะ ขอชื่นชมด้วยใจจริงค่ะ
โดย เพ็ญจันทร์ บุญหนุน (2012-08-21 08:58:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการเรียนการสอนที่ดีมาก ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดยเน้นประสบการณ์ตรงของนักเรียน สร้างสรรค์ให้เกิดการเรียนรู้ และยังสามารถนำไปบูรณาการกับสาระต่าง ๆ ได้อีก ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย คณิตศาสตร์ ศิลปะ และอีกหลากหลายสาระ และทำให้นักเรียนอยากเรียนรู้และอยากอ่านสมุดเล่มเล็ก ซึ่งมีเรื่องราวบางตอนเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองได้เล่าจากประสบการณ์ตรง และนักเรียนได้ฝึกการวิเคราะห์ ความกล้าแสดงออก การทำงานเป็นกลุ่มอีกด้วย
ซี่งเป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะ ขอชื่นชมด้วยใจจริงค่ะ
โดย เพ็ญจันทร์ บุญหนุน (2012-08-21 09:00:20) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการเรียนการสอนที่ดีมาก ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดยเน้นประสบการณ์ตรงของนักเรียน สร้างสรรค์ให้เกิดการเรียนรู้ และยังสามารถนำไปบูรณาการกับสาระต่าง ๆ ได้อีก ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย คณิตศาสตร์ ศิลปะ และอีกหลากหลายสาระ และทำให้นักเรียนอยากเรียนรู้และอยากอ่านสมุดเล่มเล็ก ซึ่งมีเรื่องราวบางตอนเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองได้เล่าจากประสบการณ์ตรง และนักเรียนได้ฝึกการวิเคราะห์ ความกล้าแสดงออก การทำงานเป็นกลุ่มอีกด้วย
ซี่งเป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะ ขอชื่นชมด้วยใจจริงค่ะ
โดย เพ็ญจันทร์ บุญหนุน (2012-08-21 09:00:21) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารยืมีเทคนิคการเรียนการสอนที่เริ่มจากประสบการณ์ของนักเรียนเองซึ่งนักเรียนเรียนรู้ไปดยไม่รู้ตัวเป็นเทคนิคที่ทำให้นักเรียนไม่เบื่อในการเรียนเป็นการบูรณาการเข้ากับวิชาอื่นไม่วาจะเป็นภาษาไทยคณิตศาสตรืศิลปะทำให้นักเรียนมีความสนุกสนานกับกาเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และฝึกวิเคราะห์โจทย์และการสร้างสรรค์โจทย์ปัญหาทำให้นักเรียนกล้าแสดงออกฝึกการทำงานร่วมกันขอขอบคุณอาจารยืเสน้ห์ สังข์ภิรมย์ที่มีวิธีการสอนที่ให้นักเรียนอ่านออกและคิดออกและสามารถอ่านเขียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้
โดย Mali Sinsukprasert (2012-08-22 18:47:05) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ดีเปรียบเหมือนกับการนำธรรมชาติความเป็นไปในชีวิตที่ง่ายๆแต่เป็นการสร้างองค์ความรู้ที่สำคัญสำหรับนักเรียนที่จะได้ร่วมกิจกรรมร่วมคิดร่วมวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นหรือตอบคำถามต่างๆได้อย่างมีชีวิตชีวาไม่เคร่งเครียดกับการที่จะต้องตอบคำถามหรือต้องเกร็งกับการที่จะเป็นผู้ถูกถามนักเรียนสามารถเรียนรู้และได้รับความรู้อย่างบูรณาการในวิชาที่ไม่สร้างความเบื่อหน่ายและความยุ่งยากสาระการเรียนรู้ได้หลากหลายความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนก็เกิดอย่างหลากหลายเช่นกันกิจกรรมต่างๆการบูรณาการสอนดีเยี่ยมมากๆค่ะ
โดย จุฬาภรณ์ ละหุกาญ (2012-08-22 19:38:11) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์เสน่ห์มีเทคนิคในการสอนแบบบูรณาการสำหรับแก้ปัญหาด้านการอ่าน การเขียน และคิดคำนวณ สำหรับเด็กระดับประถมศึกษาได้เป็นอย่างดียิ่ง ดิฉันเป็นอีกผู้หนึ่งที่พยายามหาวิธีการแก้ไขปัญหาด้านการอ่าน การเขียน คิดคำนวณ และการแก้โจทย์ปัญหาของเด็กนักเรียน ระดับชั้น ป.3-4 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) ซึ่งมีถึงร้อยละ 40 และการใช้หนังสือเล่มเล็กก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ดิฉันสนใจศึกษาและนำมาใช้แก้ปัญหาและพัฒนานักเรียน โดยดิฉันจะให้นักเรียนฝึกอ่านเนื้อเรื่องแล้วจับใจความสำคัญของเรื่อง นำมาเขียนสรุปเนื้อหาโดยใช้ แผนที่ความคิด จากนั้นให้นักเรียนฝึกเขียนภาพจากเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่กำลังเรียน แล้วสร้างสรรค์ผลงานเป็นหนังสือเล่มเล็ก เป็นผลงานที่นักเรียนรู้สึกภาคภูมิใจและนักเรียนชื่นชอบ เนื่องจากนักเรียนได้วาดรูปตามจินตนาการของตน นักเรียนได้ฝึกอ่านและฝึกเขียนทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ (สองภาษา) หลังจากชมวิดีทัศน์ของอาจารย์แล้ว ทำให้ดิฉันเกิดความคิดในการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการคิดคำนวณของนักเรียน โดยฝึกให้นักเรียนแต่งเนื้อเรื่องหรือนิทานเล่มเล็ก ที่นอกจากจะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำลังเรียนในแต่ละวิชาแล้ว ควรสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ด้วย เช่น เนื้อเรื่องที่มีการแสดงจำนวนที่ชัดเจน หรือให้นักเรียนตอบโจทย์ปัญหาจากเนื้อเรื่อง หรือ นักเรียนฝึกแต่งโจทย์ปัญหา เป็นต้น
โดย วิลัยพร หงุ่ยกระโทก (2012-08-23 22:10:08) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้เป็นอย่างดี การสอนของครูน่าสนใจมากค่ะ
โดย ลักษมี ลอยฉิม (2012-08-24 07:54:36) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนอ่านออกก็คิดออก ด้วยหนังสือเล่มเล็ก อ. เสน่ห์ สังข์ภิรมย์ อ.เสน่ห์ให้นักเรียนชั้นป.1 เล่าชีวิตประจำวันของตัวเอง ก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในทุกเช้า เพื่อนำเรื่องเล่านั้น มาสร้างโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยบูรณาการกับวิชาภาษาไทย เป็นหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม เสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนโจทย์ปัญหา ที่มีภาพประกอบสวยงามจากฝีมือผู้ปกครองที่สนิทกันช่วยออกแบบภาพวาด เด็กค่อยได้รับการเรียนรู้โดยเขาไม่รู้ตัว ทำให้เด็กกล้าแสดงออกและยังได้รับการเรียนรู้ แบบบูรณาการ เป็นการเรียนรู้ที่เด็กต้องเตรียมความพร้อมว่าวันพรู่งนี้จะมีอะไรเล่าให้เพื่อนๆฟัง คนเล่าก็มีความสุข คนฟังก็ตื่นเต้น
โดย นงนุช ศรีละออ (2012-08-27 20:10:19) [แสดงความคิดเห็น]
อ. เสน่ห์ สังข์ภิรมย์ สอนอ่านออกก็คิดออก ด้วยหนังสือเล่มเล็ก นักเรียนชั้นป.1เป็นเทคนิคการเรียนการสอนที่ดีมาก ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดยเน้นประสบการณ์ตรงของนักเรียนนำเรื่องเล่ามาสร้างโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยบูรณาการกับวิชาภาษาไทย เป็นหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม เป็นวิธีการสอนอ่านออกและคิดได้ เก่งบวกสองจริงๆค่ะ :tv15:
โดย อทิตญา น้อยนำใส (2012-08-28 20:50:15) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบเทคนิคการสอนของคุณครูมากค่ะ เป็นการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้หลายกลุ่มสาระ ฝึกให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก ผู้เรียนมีการพัฒนาการตามกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ จะนำไปประยุกต์ใช้กับผู้เรียนต่อไปค่ะ
โดย นวลสวท ไชยช่อฟ้า (2012-08-28 22:25:53) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านออกก็คิดออก ด้วยหนังสือเล่มเล็ก เป็นวิธีการบูรณาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ศิลปะ ฯลฯ ได้อย่างลงตัวนักเรียนมีพื้นฐานการเรียนรู้ในวิชาภาษาไทยควบคู่ไปกับวิชาคณิตศาสตร์ ได้ฝึกทักษะทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ ซึ่งการทำหนังสือเล่มเล็กนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกๆ วิชา ทำให้นักเรียนสนใจในการเรียนมากขึ้น นักเรียนได้ฝึกพูดกล้าคิด กล้าแสดงออก ทำให้นักเรียนเกิดความมั่นใจ และนำไปสู่การพัฒนาที่ดีต่อไปได้
โดย ปริญญาภรณ์ นุ่นงาม (2012-08-28 22:30:38) [แสดงความคิดเห็น]
อ. เสน่ห์ สังข์ภิรมย์ สอนอ่านออกก็คิดออก ด้วยหนังสือเล่มเล็ก นักเรียนชั้นป.1เป็นเทคนิคการเรียนการสอนที่ดีมาก ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดยเน้นประสบการณ์ตรงของนักเรียนนำเรื่องเล่ามาสร้างโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยบูรณาการกับวิชาภาษาไทย เป็นหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม เป็นวิธีการสอนอ่านออกและคิดได้ จริงๆครับ :tv15:
โดย กัมปนาท สำนักนิตย์ (2012-09-05 22:29:26) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านออกก็คิดออก ด้วยหนังสือเล่มเล็ก อ. เสน่ห์ สังข์ภิรมย์ เป้นการสอนที่ดีมาก บูรณาการการสอนทั้งภาษาไทย ดนตรี(การร้องเพลง) ศิลปะการวาดภาพ นักเรียนเรียนสนุก เรียนจากของจริงเป็นรูปธรรม ไปสู่ความคิดรวบยอด ผ่านการคิดวิเคราะห์โดยการสร้างโจทย์ด้วยตนเอง เป็นตัวอย่างการสอนที่ดีมากค่ะ คุณครูเก่งมาก
โดย อารีย์ ทองคำ (2013-09-28 23:46:56) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv