thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1657
Rate :
 3.5
ความยาว : 15.01 นาที | Online : 2010-11-04  
    ฝึกทักษะการคิด ตอนที่ 1 - School Matters : Thinking Skills: Brain-Based Approaches  
    งานวิจัยล่าสุดเรื่องการทำงานของสมอง เป็นแรงบันดาลใจให้กับเทคนิคการสอน ที่กระตุ้นการเรียนรู้และคิดอย่างผสมผสาน เดือนมีนาคม ค.ศ.2004 ผู้แต่งหนังสือ โทนี บูซาน จัดเวิร์คชอปและสัมมนา 1 วัน ซึ่งแนะนำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเคนท์ ให้รู้จักเทคนิคการเรียนรู้แบบใช้สมองทุกส่วน รายการพูดถึงการเรียนแบบใช้ประสาทรับรู้หลายทาง และ 6 เดือนผ่านไปก็กลับมาที่นี่อีกครั้ง และพบว่าครู และนักเรียนที่โรงเรียนชาริ่ง ใกล้แอชฟอร์ด ได้รับแรงบันดาลใจอย่างไร ต่อมา ครูชั้นป. 6 แอน พลัมเมอร์ริดจ์ พูดถึงประโยชน์รอบด้านของการทำแผนที่ความคิด ซึ่งเป็นเทคนิคการจดจำข้อมูลและสร้างความคิดใหม่ๆ ผู้อำนวยการ โรสมารี่ โอลีย์ อธิบายประโยชน์ของการบูรณาการ ซึ่งน่าจะสะท้อนการทำงานแบบเกี่ยวเนื่องกันของสมอง นักประสาทวิทยาทางการศึกษา พูดถึงรากฐานบางส่วนของครุศาสตร์แบบใช้ประสาทรับรู้หลายทาง  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

โครงการพี่สอนน้องอ่าน อ.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์, อ.อ้อมขวัญ แซอัง รร.พีระยานาวิน, อ.ขนิษฐา รร.ชลประทานวิทยา
โครงการพี่สอนน้องอ่าน ชมตัวอย่างโรงเรียนนำร่อง ที่นำโครงการ พี่สอนน้องอ่าน เสริมทักษะในกลุ่มสาระต่างๆ พัฒนาภาษา ให้ความสำคัญจากการอ่านมากขึ้น เพิ่มเติม

อนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน สืบสานสู่โรงเรียน อ.นิชรา พรมประไพ
อ.นิชรา พรมประไพ จัดกิจกรรมชมรมอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านขึ้น เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านดั้งเดิมจากปราชญ์ท้องถิ่นในชุมชน เพิ่มเติม

พัฒนากลุ่มเสี่ยงด้วยลูกเสือ อ.สุเมธ สุจริยวงศ์
นำวิชาลูกเสือมาใช้พัฒนาวินัยให้นักเรียนที่โรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็กเกเร ก้าวร้าว พวกเขาเปลี่ยนไป เมื่อได้พบวิชาลูกเสือ เพิ่มเติม

ฝึกทักษะการคิด ตอนที่ 2 - School Matters : Thinking Skills: Brain-Based Approaches
การนำเทคนิคการเรียนรู้แบบใช้สมองทุกส่วนมาใช้ในห้องเรียนให้เกิดผล และการใช้แผนที่ความคิดเป็นเครื่องมือระดมความคิด เพิ่มเติม

ส้วมสุขสันต์ ผอ.ธรรมรงศักดิ์ อินกัน รร.วัดต้นไคร้
โครงการส้วมสุขสันต์ซึ่งเป็นโครงการของ สพฐ. นำไปต่อยอดโดยผู้อำนวยการ ที่คิดว่าถ้าสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนดีก็เป็นแหล่งที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้ และยังต่อยอดไปถึงการให้กับสังคม และชุมชน เพิ่มเติม

 
 
เป็นรายการที่ดีมากเลยครับ ทำให้เราได้รู้จักเทคนิคการเรียนรู้แบบใช้สมองทุกส่วนในการเรียนรู้
โดย นายจักรกฤษ รอดสุข รหัส53035203 ห้อง 1 KMITL (2010-11-21 19:42:08) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะ
โดย จันทร์จิรา สมัครสมาน53035119ครุศาสตร์วิศวโทรคมนาคม (2010-12-01 19:49:44) [แสดงความคิดเห็น]
ดีคับ
โดย อนุศักดิ์ ศิลาชัย (2010-12-02 09:29:48) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆเลย ทำให้รู้จักเทคนิคการเรียนโดยการใช้ประสาทสัมผัสให้ครบ และอื่นๆ เผื่อให้สมองทำงานอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
โดย บุญมี มีแยบ 53035211 (2011-02-14 02:39:20) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:
โดย ภราดร นาคพงษ์ (2011-05-05 16:20:32) [แสดงความคิดเห็น]
ผมสนใจการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ mindmaps
โดย ภราดร นาคพงษ์ (2011-05-05 16:26:41)
เป็นการสาธิตการสอนที่เข้าใจง่ายและสนุก ใช้คำที่คุ้นเคยมาช่วยให้จำบทเรียน ที่น่าสนใจคือมีการให้ผู้ใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
โดย ชุลีกร เกตุย้อย (2011-06-10 20:43:26) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยค่ะ น่าสนใจเพราะเป็นการเเนะนำให้รู้ว่าทุกคนสามารถพัฒนาความสามารถของสมองได้พร้อมกันทั้งสองด้านจากเมื่อก่อนที่เรามักจะค้นหาว่าตนเองมีความถนัดด้านไหนเเละพัฒนาเพียงด้านเดียวเเต่วิดีโอนี้ทำให้รู้เเละอยากลองพัฒนาสมองของตนเองเเละนักเรียนทั้งซีกซ้ายเเละซีกขวาเเละที่สำคัญอยากนำวิธีการเขียนMind maps มาใช้พัฒนาทักษะการคิดของเด็กนักเรียนเพราะคิดการเขียนMind mapsน่าจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยทำให้นักเรียนจำบทเรียนได้ดีเเละเข้าใจบทเรียนได้มากขึ้นเพราะสีสรรเเละรูปแบบที่แปลกใหม่เเละเนื้อหาที่สั้นกระชับเเต่ได้ใจความ
โดย อรกาญจน์ ฉีดเสน (2011-06-18 21:01:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่น่าสนใจทำให้รู้จักเทคนิคการเรียนรู้แบบใช้สมองทุกส่วนของคนเราสามารถใช้ได้พร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพและอยากนำมาปรับใช้กับนักเรียนของตนเองบ้างเพื่อใหันักเรียนจำบทเรียนได้มากขึ้นและชอบลักษณะการสอนของครูซึ้งมีความเด่นชัดพร้อมทั้งดึงดูดความสนใจของนักเรียนดีมากค่ะ :tv02: :tv18:
โดย รินรดา วงษ์พิทักษ์ (2011-07-21 13:16:48) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการเรียนรู้แบบใช้สมองทุกส่วน การสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้และคิดอย่างผสมผสาน ป็นรายการที่ดีมากเลยเป็นการเเนะนำให้รู้ว่าทุกคนสามารถพัฒนาความสามารถของสมองได้พร้อมกันทั้งสองด้านจากเมื่อก่อนที่เรามักจะค้นหาว่าตนเองมีความถนัดด้านไหนเเละพัฒนาเพียงด้านเดียวเเต่วิดีโอนี้ทำให้รู้เเละอยากลองพัฒนาสมองของตนเองเเละนักเรียนทั้งซีกซ้ายเเละซีกขวา
โดย มะลิ กันหา (2011-08-26 11:26:13) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยคะ กระบวนการคิดเป็นสิ่งที่น่าสนใจ นักเรียนไม่เพียงรู้จักคิด แต่การคิดจะเป็นจุดเริ่มต้นของทุก ๆ สิ่ง เพราะการคิดเป็นการกระตุ้นให้สมองได้ทำงาน และพร้อมรับความรู้ ดิฉันจะลองไปทำแบบฝึกหัดที่เน้นการคิดในรูปแบบต่าง ๆ แล้วจะมาเล่าให้ฟังทีหลังนะคะ ว่าเกิดผลอย่างไรบ้าง :tv09:
โดย ครูสุธา อ่อนขำ (2011-08-31 15:38:40) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันสอนวิชาคณิตศ่าสตร์คะ นั่นหมายความว่า การคิดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ปกติดิฉันจะศึกษาการพัฒนากระบวนการคิดจากหนังสือต่าง ๆ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญของเมืองไทย แต่เมื่อได้มาชมวีดีโอนี้ ทำให้เกิดมุมมองใหม่ ๆ ขึ้นมา และมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น วีดีโอนี้ดีมากคะ อธิบายกระบวนการสมอง ซึ่งเป็นระบบที่ธรรมชาติสร้างขึ้น ครูมีหน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู้ ที่มีการคิดให้สอดคล้องกับระบบสมอง เคยมีคนพูดว่า คนที่เก่งคณิต จะไม่เก่งอังกฤษ เพราะสองสิ่งนี้ใช้สมองคนละด้าน ดิฉันจึงทดลองให้นักเรียนที่ตนสอนอยู่ ท่องแม่สุตรคูณเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งแรก ๆ เด็กทำไม่ได้ แต่พอได้ทดลองท่องบ่อย ๆ เกิดทักษะและความชำนาญ เหมือนแรก ๆ สมองจะต้องปรับให้สมองทั้งสองด้านทำงานพร้อมกัน อยากจะบอกครูทุกคนว่า ดิฉันทำได้ เพียงแต่ต้องพยายามคะ :tv02: ทั้งหมดนี้เพราะครูสุธา อ่อนขำ แนะนำให้มาดูวีดีโอนี้ จึงรู้สึกสอดคล้องกับสิ่งที่ตนเองคิด :tv17:
โดย ปวริศา อ่อนขำ (2011-08-31 15:54:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่น่าสนใจดี จัดเข้าในการเรียนแบบ BBL ได้ดี น่าจะพัฒนาความคิดได้ดี คิดว่าจะนำไปปรับใช้กับนักเรียน ชอบการสอนของครูซึ้งมีความเด่นชัดพร้อมทั้งดึงดูดความสนใจของนักเรียนดีมาก จูงใจนักเรียนได้ดีจังเลย
โดย ทศพร คำทอง (2011-11-12 02:05:58) [แสดงความคิดเห็น]
ทั้งสนุก ทั้งได้ความรู้ที่ดี ดีมากเลยค่ะ เป็นตอนที่น่าสนใจมากตอนหนึ่ง เป็นการเเนะนำให้รู้ว่าทุกคนสามารถพัฒนาความสามารถของสมองได้พร้อมกันทั้งสองด้านจากเมื่อก่อนที่เรามักจะค้นหาว่าตนเองมีความถนัดด้านไหนเเละพัฒนาเพียงด้านเดียวเเต่วิดีโอนี้ทำให้รู้เเละอยากลองพัฒนาสมองของตนเองเเละนักเรียนทั้งซีกซ้ายเเละซีกขวาเเละที่สำคัญอยากนำวิธีการเขียนMind maps มาใช้พัฒนาทักษะการคิดของเด็กนักเรียนเพราะคิดการเขียนMind mapsน่าจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยทำให้นักเรียนจำบทเรียนได้ดีเเละเข้าใจบทเรียนได้มากขึ้นเพราะสีสรรเเละรูปแบบที่แปลกใหม่เเละเนื้อหาที่สั้นกระชับเเต่ได้ใจความ ถ้าได้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมแล้วนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเด็กไทย คงจะนำไปใช้ประโยชน์กับการศึกษาไทยได้เยอะ
โดย อาบิดะ เอ็มบุตร (2011-11-20 07:39:22) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการเรียนรู้แบบใช้สมองทุกส่วน ดีมากเลยค่ะ น่าสนใจเพราะเป็นการเเนะนำให้รู้ว่าทุกคนสามารถพัฒนาความสามารถของสมองได้พร้อมกันทั้งสองด้าน สมองทุกส่วนของคนเราสามารถใช้ได้พร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพและอยากนำมาปรับใช้กับนักเรียนของตนเองบ้างเพื่อใหันักเรียนจำบทเรียนได้มากขึ้นและชอบลักษณะการสอนของครูซึ้งมีความเด่นชัดเจนพร้อมทั้งดึงดูดความสนใจของนักเรียน เพราะสีสรรเเละรูปแบบที่แปลกใหม่เเละเนื้อหาที่สั้นกระชับเเต่ได้ใจความดีมากค่ะ
โดย จันทร์ทิพย์ บัวเคน (2012-01-20 20:00:33) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ความรู้และสนุกดีมาก เป็นการสอนที่ช่วยพัฒนาสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ครูได้เทคนิคการสอนที่ดีและสามารถนำไปปรับใช้ในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี
โดย นิลสวาท เขื่อนแก้ว (2012-01-20 20:42:36) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ download วีดิโอนี้ไปดูเน่ืองจากดูออนไลน์มันกระตุก รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีและเป็นแนวทางที่ดีในการสอนเพื่อพัฒนาสมองของคนเราในด้านการจดจำและทักษะการคิด ซึ่งหากสมองได้รับการพัฒนาที่ถูกต้องแล้ว คนเราก็สามารถใช้สมองในการทำงานได้อย่างมีศักยภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ประเทศชาติและมนุษยชาติ โลกของเราก็จำดำรงอยู่ได้อย่างมีความสุข เนื่องจากว่าหากสมองได้รับการพัฒนาทั้งสองด้านอย่างเท่าเทียมกันและเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ คนเราก็จะคิดแต่ในสิ่งที่สร้างสรรค์ก่อให้เกิดความสงบสุขนั่นเอง :tv15:
โดย ภูวณัฐ โพธิ์งาม (2012-02-27 09:58:52) [แสดงความคิดเห็น]
วีดีโอนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยให้ครูผู้สอนนำไปปรับใช้กับงานสอนในชั้นเรียน เพราะถือเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพตามแนวและวิธีการที่มีอยู่แล้ว ซึ่งจะส่งผลต่อตัวผู้เรียนเอง โดยผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาสมอง และสามารถพัฒนาไปสู่กระบวนการด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องได้อีกด้วย :tv02: อีกอย่าง กระบวนการนี้ช่วยส่งผลให้ผู้เรียนได้ใช้สมองที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาจจะมีบางส่วนที่อาจจะมีการปับให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน เพื่อให้การพัฒนานั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น ^^
โดย มงคล สุขีลักษณ์ (2012-04-03 02:58:21) [แสดงความคิดเห็น]
:tv18: :tv10:ได้ความรู้ที่ดี ดีมากเลยค่ะ เป็นตอนที่น่าสนใจมากตอนหนึ่ง เป็นการเเนะนำให้รู้ว่าทุกคนสามารถพัฒนาความสามารถของสมองได้พร้อมกันทั้งสองด้านจากเมื่อก่อนที่เรามักจะค้นหาว่าตนเองมีความถนัดด้านไหนเเละพัฒนาเพียงด้านเดียวเเต่วิดีโอนี้ทำให้รู้เเละอยากลองพัฒนาสมองของตนเองเเละนักเรียนทั้งซีกซ้ายเเละซีกขวาเเละที่สำคัญอยากนำวิธีการเขียนMind maps มาใช้พัฒนาทักษะการคิดของเด็กนักเรียนเพราะคิดการเขียนMind mapsน่าจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยทำให้นักเรียนจำบทเรียนได้ดีเเละเข้าใจบทเรียนได้มากขึ้น ถ้าได้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมแล้วนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเด็กไทย คงจะนำไปใช้ประโยชน์กับการศึกษาไทยได้เยอะ :tv18: :tv18: :tv10:
โดย วรรณ์วิภา ยวงลำใย (2012-04-04 11:40:13) [แสดงความคิดเห็น]
ฝึกทักษะการคิด ตอนที่ 1 - School Matters : Thinking Skills: Brain-Based Approaches ตอนนี้เยื่ยมมากเลยค่ะ :tv15:
โดย ลาตีพะห์ เจะหลง (2012-04-05 22:43:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก ต่อการจัดการศึกษาที่ครูต้องผสมผสานการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส โดยเฉพาะจากการมอง การฟัง และการเคลื่อนไหว และที่สำคัญครูต้องสนุกกับการสอน ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ได้ดีขึ้น เด็กจะมีความสนใจมากขึ้น สังเกตดูว่าปัจจุบันครูไทยหลายคน เบื่อหน่ายในการสอน เด็กก็เบื่อหน่ายการเรียน โดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษา อยากให้ครูได้ดู แล้วนำเทคนิคไปปรับใช้ ได้ดาว์โหลดไว้แล้วนะคะ เพื่อเผยแพร่ให้ครูในโรงเรียนได้ดูด้วย
โดย ทัศณี นุชนวลรัตน์ (2012-04-06 13:11:43) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมากๆๆเลยค่ะ ปกติดิฉันจะศึกษาการพัฒนากระบวนการคิดจากหนังสือต่าง ๆ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญของเมืองไทย แต่เมื่อได้มาชมวีดีโอนี้ ทำให้เกิดมุมมองใหม่ ๆ ขึ้นมา และมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น วีดีโอนี้ดีมากคะ อธิบายกระบวนการสมอง ซึ่งเป็นระบบที่ธรรมชาติสร้างขึ้น ครูมีหน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู้ ที่มีการคิดให้สอดคล้องกับระบบสมอง เป็นการสอนที่น่าสนใจทำให้รู้จักเทคนิคการเรียนรู้แบบใช้สมองทุกส่วนของคนเราสามารถใช้ได้พร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพและอยากนำมาปรับใช้กับนักเรียนของตนเองบ้างเพื่อใหันักเรียนจำบทเรียนได้มากขึ้นและชอบลักษณะการสอนของครูซึ้งมีความเด่นชัดพร้อมทั้งดึงดูดความสนใจของนักเรียนดีมากค่ะ :tv02:
โดย สิรินันท์ ฤทธิ์บำรุง (2012-04-28 19:08:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากและน่าสนใจต่อการจัดการศึกษาที่ครูต้องผสมผสานการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส โดยเฉพาะจากการมอง การฟัง และการเคลื่อนไหว ทำให้เกิดความคิดในการใช้สมองให้สัมผัสกับความคิดแนวทางที่ดีในการสอนเพื่อพัฒนาสมองของคนเราในด้านการจดจำและทักษะการคิดถ้าครูได้ดูจะทำให้เด็กและครูไม่เบื่อหน่ายในการสอนการเรียนนำเทคนิคไปใช้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้จำเรียนที่เรียนไปแล้วซึ่งดิฉันได้เข้ามาดูแล้วชอบมากจะนำเทคนิคไปปรับใช้
โดย สุวรรณี ทองนวลจันทร์ (2012-05-09 22:38:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีมาก ๆ เพราะเด็ก ๆสนุกและได้ความรู้ ดูแล้วอยากจะดูอีก อยากเข้าไปนั่งเรียนกับเด็ก ๆด้วย ถ้าเรานำเอามาปรับใช้ในการสอนของเราบ้างโดยเฉพาะที่ต้องอาศัยความจำและความเข้าใจไปพร้อมกัน วิทยาศาสตร์เป็นอีกวิชาหนึ่งที่ต้องอาสัยประสาทสัมผัส แต่เราจะทำอย่างไรให้เด็กใช้ประสาทสัมผัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้เกิดความรู้ด้วย การเรียนรู้เกี่ยวกับสมองก็เช่นเดียวกันเราจะได้รู้ว่าต้องจัดการอย่างไรเพื่อให้ได้ความรู้
โดย เรวดี เพ็ญศรี (2012-05-27 14:31:53) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดมากครับ
โดย เอกราช รักเมือง (2018-08-09 00:06:19) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv