thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 24324
Rate :
 4
ความยาว : 14.13 นาที | Online : 2010-11-02  
    ฝึกคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมศิลปะ อ.เรณู ทองทา  
    กระบวนการพัฒนาสมองของเด็กจะทำได้ดีที่สุดในช่วงก่อน 6 ขวบ ดังนั้นกิจกรรมควรเน้นกิจกรรมที่จะกระตุ้นพัฒนาการให้มากที่สุด อ.เรณู ทองทา ได้ริเริ่มกิจกรรมฝึกความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กชั้นอนุบาล 1 ขึ้นมา โดยใช้วิธีการประดิษฐ์ในวิชาศิลปะมาเป็นสื่อให้เด็กคิดสร้างสรรค์ โดยนำวัสดุใกล้ตัวหลากหลายอย่างมาให้เด็กได้ฝึกคิดประดิษฐ์ตามหัวข้อที่ให้ ไม่มีต้นแบบให้ทำตาม เด็กทุกคนมีอิสระในการคิดการทำ เด็กได้ฝึกทักษะประสาทสัมผัสทั้งกล้ามเนื้อมือและตา รวมถึงทักษะทางสังคมอีกด้วย  
     
Share |
 

กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก (ระดับปฐมวัย) ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า
ชมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะการแสดงมาใช้ในการแก้ปัญหาเด็กในปฐมวัยที่ไม่กล้าพูดกล้าคุย ไม่กล้าแสดงออก โดยกิจกรรมแต่ละอย่างจะใช้ในการแก้ปัญหาที่ต่างกัน เพิ่มเติม

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ดร.นฤมล เนียมหอม
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จากนิทาน ให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้จากสิ่งที่ชอบ กับกิจกรรมจาก การเล่นละคร ร้องเพลง และเล่นดนตรี เด็กๆได้เรียนรู้ มีส่วนร่วม ได้คิด วิเคราะห์ เพิ่มเติม

ผลไม้แสนสนุก คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)
การสอนโดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาล พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง ศึกษาเรื่องผลไม้ที่ตลาด โดยจะได้บูรณาการกิจกรรมต่างๆ เข้าไปในการทำกิจกรรม เพิ่มเติม

Project Approach การสอนแบบโครงการ อ.วรนาท รักสกุลไทย, อ.ศศกมล บูรัชฏะ
เจาะลึกขั้นตอนการเรียนแบบ Project Approach เทคนิคการเรียนการสอนที่จะทำให้เด็ก ๆ สามารถเรียนสิ่งที่ตัวเองสนใจ เพิ่มเติม

ปลูกฝังความดีในชั้นปฐมวัย คุณครูสุนทรี หนูนาค รร.อนุบาลเพชรบุรี
ชมกิจกรรมที่ปลูกฝังเรื่องจริยธรรม และการทำความดีตั้งแต่เด็ก ทำให้นักเรียนรู้สึกไม่เขินอาย และทำอย่างมีความสุข เพิ่มเติม

 
 
ดูแล้วสนุกไปกับจินตนาการของเด็กๆ ดูอบอุ่นและมีความสุขในการเรียน
โดย หมวยอินเตอร์ (2010-11-02 14:42:34) [แสดงความคิดเห็น]
อยากดูกิจกรรมศิลปะของคุณครู แต่โรงเรียนอยู่ไกลไม่สามารถดูได้ เพราะอินเตอร์เนตความเร้ซต่ำมาก สะดุดแล้วสะดุดอีก ถ้าจะกรุณาขอซีดีเรื่องนี้และของ ดร.นฤมล เนียมหอม ด้วยได้ไหมค่ะจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
โดย อยากดูบ้างจัง (2010-11-03 13:55:29) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมการพัฒนาการของเด็กได้ดีมาก
โดย ปฏิมาพร ด่านนอก คอม 2 (2010-11-04 17:11:28) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นอย่างดีเพื่ออนาคต ของเด็ก ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในระดับที่สูงขึ้น
โดย นาย ธีระ เชื้อพราหมณ์ คอม2 (2010-11-06 01:46:17) [แสดงความคิดเห็น]
อยากได้อยากเห็นวิดิโอ เกี่ยวกับการสอนเด็กปฐมวัยของครูไทย..ที่จะเอานำไปใช้บ้าง..เยอะๆๆๆ..ครูกับเด็กๆๆ..จะได้สนุกและพัฒนาได้ดีขึ้น..ขอบคุณ
โดย ครูน้อย..บ้านนอก (2010-11-06 10:40:40) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณสำหรับแนวการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยในภาคเรียนหน้าที่ดีมากที่สุด เป็นกิจกรรมที่เด็กชอบมากๆ แต่ครูยังคิดไม่ออกว่าจะสานต่ออย่างไรให้มันเกิดความสนุก และความคิดสร้างสรรค์ :tv18:
โดย กิติยาภรณ์ เวงศ์วรรธน์ (2011-04-19 15:38:32)
ชื่นชมกับคุณครูจริง ๆ ค่ะ ดูแล้วมีกำำลังใจในการทำงาน
โดย ครูศิลปะ (2010-11-06 11:25:44) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และซึมซับการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น
โดย เบญจพร ขอนบุญนาค คอม2 (2010-11-07 07:20:03) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากครับ
โดย ภุชงค์ ชาญชัยวีระพันธ์ 53035217 คอมพิวเตอร์ ห้อง1 (2010-11-07 11:38:29) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่น่าเบื่อ
โดย 53035243กรกช กรกชงาม ครุฯ คอม 1/2 (2010-11-07 22:30:56) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่น่าเบื่อ
โดย 53035243กรกช กรกชงาม ครุฯ คอม 1/2 (2010-11-07 22:31:01) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีค๊ะ...ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และสามารถทำให้เกิดความสนใจของผู้เรียน
โดย นางสาวปิยทิพย์ อินทร์ีอักษร คอม1 (2010-11-07 22:51:43) [แสดงความคิดเห็น]
การคิดสร้างสรรค์เป้นจุดเริ่มต้นของเด็กจริงๆ ค่ะ
โดย ชโลทร นาคนัทที คอม2 (2010-11-08 13:40:37) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการฝึกทักษะที่ส่งผลยาวจริงๆค่ะ
โดย โดย ชุติกาญจน์ บำรุงชีพ ครูคอม อนุบาล (2010-11-08 16:08:30) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วอยากสอนแบบนี้บ้างจัง
โดย ราณี สะอะ (2010-11-08 19:24:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ได้ทำให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และได้สนุกกับการทำกิจกรรม ในด้านศิลปะ ทำให้เด็กมีพัฒนาการเพิ่มมากขึ้นครับ
โดย ทรัพย์สกุล เกตุเขียว คอม 2 (2010-11-10 10:58:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการพัฒนาความคิดของเด็กให้มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
โดย นางสาวนันทิดา สาระมิตร ห้อง2 รหัสนักศึกษา 53035261 (2010-11-10 15:25:24) [แสดงความคิดเห็น]
มีคุณครูเรณูมีจิตวิญญาณในการเป็นครูที่ดีมาก....และกิจกรรมที่ครูได้ตั้งใจทำเป็นเทคนิคที่ยอดเยี่ยมมาก
โดย นางสาวสุภาพร อนันต์สินชัย ห้อง 2 รหัส 53035281 (2010-11-10 23:07:59) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดู ได้เห็น ได้ฟัง ทำให้เห็นในสิ่งที่ไม่เคย
โดย นายอุเทน นวสุธารัตน์ (2010-11-12 14:55:00) [แสดงความคิดเห็น]
จินตนาการ เป็นการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด
โดย นางสาวแคทรียา จันทราอภิรักษ์ (2010-11-12 18:56:01) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมาก
โดย ครูดา (2010-11-14 06:21:53) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากค่ะ ขอบคุณนะคะ
โดย ครูมัดหมี่ (2010-11-14 12:43:49) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เห็นความพยายามและอดทนของคุณครูที่มีต่อเด็กๆในการสอนเพื่อให้เด็กได้อธิบายความคิดของเค้าออกมาในรูปแบบศิลปะเพื่อที่จะให้คุณครูได้รู้ว่าเด็กๆต้องการอะไรในใจของเค้า คิดอะไร และสนองการสอนที่เค้าควรได้รับให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ดีมากๆครับ
โดย นายสุวิชา นาคสังข์ 53035232 คอมฯต่อเนื่อง ปี1 (2010-11-14 13:09:35) [แสดงความคิดเห็น]
กระตุ้นให้เด็กเกิดแนวคิดใหม่ๆกับสมองที่กำลังพัฒนา
โดย นาย บุญมี มีแยบ (2010-11-14 22:38:53) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เห็นความอดทนเพียรพยามยามของทั้งเด็กและครูแล้วอยากสอนแบบนี้บ้างจัง
โดย วันดี วุฒิประดิษฐ์ (2010-11-15 15:15:06) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมศิลปะสำคัญที่สุดอยู่ที่การให้เด็กได้ฝึกคิด และต้องสอดแทรกความรู้ ข้อคิด คุณธรรม รวมทั้งคุณลักษณะต่างๆ ที่เด็กควรจะได้ในแต่ละกิจกรรม อย่าลืมการสอนวิธีการใช้เครื่องมือและการรักษาความสะอาดไปพร้อมๆ กันด้วยค่ะ
โดย อาจารย์อร (2010-11-15 17:22:34) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้เด็กมีความคิดสร้าสรรค์เพิ่มมากขึ้นชอบมากเลยค่ะอยากสอนอนุบาลจัง
โดย นางสาวอริสรา จันที (2010-11-16 13:24:49) [แสดงความคิดเห็น]
การนำศิลปะมาสอนให้เด็กเกิดการพัฒนาเรียนรู้และมีความคิดสร้างสรรค์
โดย นางสาวพรทิพย์ สุดา (2010-11-16 13:27:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูปฐมวัยทุกท่านค่ะ เด็กจะเป็นอย่างไรอยู่ที่ครูผู้ให้ โดยเฉพาะแบบอย่างที่ดีด้านการใช้ภาษาที่ถูกต้อง
โดย KEDMANEE PAPAVIRAT (2010-11-16 19:37:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนคิดที่ส่งเสริมให้เด็กได้ปฏิบัติและมีบรรยากาศดีมาก
โดย ไพวัน ปาโส (2010-11-16 20:10:44) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วชอบมากคะ เด็กๆของครูน่ารักและขอเอาแบบอย่างการสอนของครูมาใช้ด้วยคน
โดย พิศมัย เตียวเย (2010-11-16 21:29:36) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสอนเก่งมีความรู้ดี น่ารักด้วย นักเรียนก็น่ารัก เป็นบรรยากาศในการเรียนการสอนที่ดีจริงๆ
โดย กุลยา สอาดม่วง (2010-11-16 21:56:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ให้เด็กฝึกคิด เกิดจินตนาการ ได้ฝึกทักษะต่าง ๆและการที่นำศิลปะมาสอนก็ทำให้เด็กได้ทำกิจกรรมอย่างสนุกสนานด้วย
โดย นางสาววิกานดา สังฆะสอน (2010-11-17 18:18:32) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นความพยายามของเด็กๆ ที่ทำในสื่งที่ครูบอกและเห็นความคิดที่สร้างสรรค์ของเด็กๆที่ทำออกมาทุกคนทำได้ดีมากเลย เด็กเกิดจินตนาการได้ดีมาก
โดย ทิพวรรณ รินทอง (2010-11-17 20:24:15) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการฝึกให้เด็กได้รับพัฒนาทางด้านความคิดสร้างสรรค์ และทำให้เด็กมีจินตนาการณ์ที่เปิดกว้างให้กับเก
โดย วชิระ เคลือบสูงเนิน ครุโทรคม (2010-11-17 20:35:09) [แสดงความคิดเห็น]
ดีเยี่ยมจริงๆค่ะ
โดย วรรณี โชติรัตน์ (2010-11-17 21:33:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกกรมที่ดี ที่ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์จินตนาการของเด็ก เป็นการฝึกให้เด็กกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เป็นสิ่งที่ดีคับ
โดย สุริยา ตาปนานนท์ ครุวิศวกรรมโทรคม (2010-11-18 00:20:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีนะคับ อย่างน้อยก็เป็นการทำให้เด็กได้ใช้จินตนาการอย่างอิสระ
โดย ประวิทย์เหล่าเลิศ (2010-11-18 12:21:05) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมกับแนวคิดการจัดกิจกรรมและปฏิสัมพันธืของครุกับเด้กในการจัดกิจกรรม
โดย ภาพร เริงไชย (2010-11-19 14:10:59) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนของอาจารย์ เป็นการผสมผสานวิธีการเรียนรู้ให้เด็ก ได้รู้จักการใชจิตนาการมากคับ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี และทำให้เด็กรู้จักคิดมากขึ้น
โดย กรินทร์ ศรีมากรณ์ ครุคอม (2010-11-19 23:38:44) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณนะค่ะสำหรับความรู้ใหม่ๆ
โดย ปรางทิพย์ มะลาตรี com2 (2010-11-21 14:43:15) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้เด็กได้รู้จักคิด แต่เป็นการคิดที่ไม่มีอะไรมากั้นความคิด สามารถคิดได้อย่างอิสระ
โดย ทวี ทองทัศน์ ครุคอม (2010-11-21 21:44:47) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปปรับใช้กับการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กในชั้นที่ทำการสอนอยู่ค่ะ
โดย พรรณิภา กาศวิลาศ (2010-11-22 15:49:40) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และน่าประทับใจมากๆค่ะ เป็นกำลังใจให้ครูที่มีจิตวิญญาณอย่างแท้จริงทุกคนนะคะ
โดย tawanploy (2010-11-24 14:07:18) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการพัฒนาสมองของเด็กจะทำได้ดีที่สุดในช่วงก่อน 6 ขวบ ดังนั้นกิจกรรมควรเน้นกิจกรรมที่จะกระตุ้นพัฒนาการให้มากที่สุด อ.เรณู ทองทา ได้ริเริ่มกิจกรรมฝึกความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กชั้นอนุบาล 1 ขึ้นมา โดยใช้วิธีการประดิษฐ์ในวิชาศิลปะมาเป็นสื่อให้เด็กคิดสร้างสรรค์ โดยนำวัสดุใกล้ตัวหลากหลายอย่างมาให้เด็กได้ฝึกคิดประดิษฐ์ตามหัวข้อที่ให้ เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ที่ดีนะครับและได้ทำให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการใช้ความคิดวิเคราะห์ การเลือกอุปกรณ์ การฝึกสังเกตุของเด็ก และได้สนุกกับการทำกิจกรรม ในด้านศิลปะ ทำให้เด็กมีพัฒนาการ การเรียนรู้ เพิ่มมากขึ้นครับไม่มีต้นแบบให้ทำตาม เด็กทุกคนมีอิสระในการคิดการทำ เด็กได้ฝึกทักษะประสาทสัมผัสทั้งกล้ามเนื้อมือและตา รวมถึงทักษะทางสังคมอีกด้วยครับ
โดย นายวระเดช แฝงสีคำ KMITL_TELECOM (2010-11-24 19:06:36) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กๆๆน่ารักดี
โดย นาย เจษฎา เอี่ยมสำอางค์ 53035122 โทรคมนาคม (2010-11-25 01:37:11) [แสดงความคิดเห็น]
การฝึกคิดสร้างสรรค์ ด้วยศิลปะ นี้ก็เป็นกระบวนการพัฒนาการของเด็กอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นการพัฒนาทางด้านการคิด กับความสร้างสรรค์ และสามารถคิดได้อย่างอิสระในความคิดของตนเองได้
โดย มนตรี กิติวงศ์อิ่น (2010-11-25 09:53:14) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้เกิดการเรียนรู้ ได้อย่างสนุก
โดย นคร ปราบมนตรี (2010-11-25 10:36:58) [แสดงความคิดเห็น]
สมกับเป็นครูมืออาชีพจริงๆ สอนให้เด็กเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน และได้ความรู้
โดย จรัญ แก้วคีรี (2010-11-26 20:47:29) [แสดงความคิดเห็น]
อย่างได้ของมูลสาระใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อนำมาใช้กับเด้กและลูก
โดย นางสุภัสสร สุขศิริ (2010-11-26 22:14:33) [แสดงความคิดเห็น]
อยากได้ซีดีเรื่องฝึกคิดสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมศิลปะจังเลยคะ เนตสะดุดบ่อยมากถ้าได้จะขอบคุณมากเลยคะ
โดย ณภาภัช ไชยกูล (2010-11-28 23:12:46) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณค่ะที่ให้มีประสบการณ์มากขึ้น จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ
โดย สุวิมล วรพันธ์ (2010-11-30 20:28:38) [แสดงความคิดเห็น]
เคยฝึกสอนที่โรงเรียนนี้ค่ะ เห็นแล้วอดภูมิใจไม่ได้ อยากให้กำลังใจท่านอาจารย์จัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ ต่อไปนะคะ
โดย ศรีกัญภัสสร์ (2010-12-04 18:14:01) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยคะ
โดย ครูป้าปุ๊ก (2010-12-10 10:34:44) [แสดงความคิดเห็น]
การเริ่มต้นฝึกจินตนาการสร้างสรรค์เป็นการฝึกคิดที่เหมาะกับวัยนี้มาก เพราะเด็กวัยนี้อยู่ในโลกของจินตนาการ ผมเคยนำกิจกรรมการประดิษฐ์และทำงานศิลปะมาพัฒนาเด็กอนุบาลโรงเรียนบ้านคลองมะนาว ที่ผมสอนอยู่ สังเกตเห็นเด็กๆมีความสุขสนุกสนาน และจะชอบมาก เพราะเขาได้ฝึกทักษะและถ่ายทอดสิ่งต่างๆออกมาได้หลายอย่างทั้ง ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับ ที่มาเผยแพร่ความรู้
โดย ครูก้อนหิน (2010-12-22 23:00:08) [แสดงความคิดเห็น]
งานศิลปะเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สนุกทั้งครูและนักเรียน...ได้รับเทคนิคจากรายการนี้มากเลยที่เดียวคุณครูเก่งๆทุกคนเลยค่ะ..สุดยอดจะนับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กๆที่โรงเรียนต่อไปค่ะ
โดย พนิดาบัวส้ม (2011-01-21 22:59:34) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมจินตนาการให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ทุกด้าน กิจกรรมศิลปะผสมทำให้เด็กได้ใช้ความคิดในการสร้างผลงานตามจินตนาการได้ดีทีเดียวขอบคุณคุณครูที่นำกิจกรรมนี้มาเผยแพร่ ขอนำไปปรับใช้บ้างนะค่ะ
โดย ครูละ (2011-01-29 10:58:15) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมสำหรับพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ได้รับชมจากโทรทัศน์ครูทุกเรื่องมีประโยชน์มาก...ก็จะนำสาระที่ดีไปประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรมกับเด็กที่่โรงเรียนบ้าง..ขอบคุณรายการดีๆแบบนี้มากค่ะ
โดย นางวาสนา ประจงหัตถ์ (2011-01-29 14:54:17) [แสดงความคิดเห็น]
ได้นำกิจกรรมที่ครูทำมาเป็นแบบอย่างและนำลงสู่เด็กๆแล้วเด็กชอบและมีความสุขมากในกิจกรรมนี้ ขอบคุณคุณครูที่ชุดประกายการสอนแบบใหม่ๆ อยากให้คุณครูเห็ยผลงานที่เด็กๆทำจังเลยค่ะ
โดย ครูละ (2011-02-03 23:49:33) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคุณครูที่ได้นำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยที่ให้เด็กได้คิดและลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองนี่แหละศิลปะสำหรับเด็กอนุบาล
โดย ครูอนุบาลคนหนึ่ง (2011-02-07 20:39:40) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากเลยค่ะ ทำให้เ็ด็กอยากทำกิจกรรม มากขึ้น
โดย ครูอนุบาล (2011-02-19 15:29:43) [แสดงความคิดเห็น]
อยากได้วีดีโอที่เกี่ยวกับพัฒนาด้านร่างกาย จะขอบคุณมากมากน่ะค่ะ
โดย อังคณา พร้อมสัตย์ (2011-02-26 08:39:06) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมผลงานและได้แนวคิดวิธีการของ ดร.นฤมล เนียมหอม ไปใช้สอนเด็กครับ
โดย คุณปริญญา ระถี (2011-02-26 14:54:25) [แสดงความคิดเห็น]
Outdoor Learning with Forest School โรงเรียนเรามีป่าอุดมสมบูรณ์ล้อมรอบ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ดีมากๆ ครับ
โดย คุณปริญญา ระถี (2011-02-26 14:56:34) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมสร้างสรรค์ไม่มีการบล็อคความคิด(ตามความคิดของครูคิดให้)...ต้องส่งเสริมให้เด็กใช้ความคิดและสร้างสรรค์ตามจินตนาการของตนเอง....ใช่เลย
โดย พนิดาบัวส้ม (2011-03-02 23:16:54) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวีดีโอที่ดีมากค่ะ จะนำไปเผยแพร่ให้คุณครูในโรงเรียนได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด ขอบคุณคุณครูที่แนะนำสิ่งดีดี :tv03:
โดย ครูแป้ง (2011-03-08 09:35:16) [แสดงความคิดเห็น]
ตรงกับชั้นที่สอนพอดีเลยค่ะจะนำไปใช้สอนให้เกิดประโยชน์กับเด็กที่โรงเรียน ต่อไป
โดย โดยครูรัตนา (2011-04-01 21:08:16) [แสดงความคิดเห็น]
ยอดเยี่ยมากๆค่ะ ขอนำไปปรับใช้กับเด็กที่โรงเรียนบ้างนคะ
โดย กิติยาภรณ์ เวงศ์วรรธน์ (2011-04-19 15:39:52) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมการพัฒนาการของเด็กได้ดีมาก ได้รับเทคนิคจากรายการนี้มากคุณครูเก่งๆทุกคนเลยค่ะจะนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กๆที่โรงเรียนต่อไปค่ะ
โดย ครูเกษ (2011-04-21 11:24:06) [แสดงความคิดเห็น]
ความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัยมีความจำเป็นที่ควรฝึกให้ให้เกิดขึ้นเพราะเป็นการฝึกให้เด็กได้คิดได้แสดงออกทางความคิดโดยการแสดงออกทางศิลปะกิจกรรมนี้มีประโยชน์สามารถนำไปเป็นแนวทางการสอนนได้เป็นอย่างดี ขอบคุณค่ะ
โดย ธิดารัตน์ หทัยสดใส (2011-05-01 00:39:20) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแบบอย่างที่ดีมากๆสำหรับคุณครูปฐมวัย ที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับห้องเรียน
โดย สมพิศ คัดทะจันทร์ 53091470 หลักสูตรปี 2 (2011-05-02 06:30:07) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณรายการทีวีครูและ อ.เรณู ทองทา ที่นำเสนอกิจกรรมฝึกความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กชั้นอนุบาล 1 ขึ้นมา โดยใช้วิธีการประดิษฐ์ในวิชาศิลปะมาเป็นสื่อให้เด็กคิดสร้างสรรค์ โดยนำวัสดุใกล้ตัวหลากหลายอย่างมาให้เด็กได้ฝึกคิดประดิษฐ์ตามหัวข้อที่ให้ ไม่มีต้นแบบให้ทำตาม เด็กทุกคนมีอิสระในการคิดการทำ เด็กได้ฝึกทักษะประสาทสัมผัสทั้งกล้ามเนื้อมือและตา รวมถึงทักษะทางสังคมอีกด้วย เป็นแนวคิดที่จะนำไปปรับใช้ที่โรงเรียนนะคะ ^^ :tv03:
โดย รัตนา ล้อมวงษ์ (2011-06-02 11:15:03) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากชมกิจกรรมนี้แล้ว ได้ความคิดจากกิจกรรมนี้ไปดัดแปลงการพัฒนาทักษะการเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ด้วยดินนำมัน ของชั้นอนุบาล 2
โดย อรพินท์ ศิริโก่งธนู (2011-06-02 19:47:50) [แสดงความคิดเห็น]
ได้พยายามจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในชั้นเรียนกับเด็กในห้องเรียน เมื่อชมรายการแล้วได้แนวคิดในการจัดกิจกรรมว่าควรให้อิสระทางความคิดกับเด็ก ให้เด็กได้คิดและจินตนาการ ฝึกทักษะทางภาษา ทางสังคม ดีมากค่ะ
โดย จุฑามาส สำราญจิตร์ (2011-06-14 21:59:17) [แสดงความคิดเห็น]
:tv09:ดีมากค่ะเด็ก มีจินตนาการแสดงความคิดของเด็กเองและได้ลงมือทำ
โดย พรทิพย์ พลเยี่ยม (2011-07-13 21:37:57) [แสดงความคิดเห็น]
ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดีมาก มีเทคนิคที่ดีง่ายๆ ครูทั่วๆไปก็ทำได้ หากรู้จักการเตรียมสื่อ อุปกรณ์ให้พร้อม ขอชื่นชมครูมากคะ
โดย อุไรวรรณ ชาญวิทยากร (2011-07-19 12:56:13) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆๆ ค่ะ จะนำมาทำที่โรงเรียนบ้างค่ะเด็กคงชอบ :tv07:
โดย อาริษา บุญประกอบ (2011-07-26 15:10:50) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงการทำงานของสมองหลายด้าน และอวัยวะบางส่วนและพัฒนาจินตนาการโดยเชื่อมโยงประสบการณ์ออกมาเป็นภาพ/รูปทรง เด็กจะได้ฝึกปฏิบัติจริง มีประสบการณ์ตรง เรียนรู้ผ่านการสังเกตและฝึกกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาจุดเชื่อมต่อของใยประสาท ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย มีอิสระทางความคิด ผลงานศิลปสร้างสรรค์เกิดขึ้นจากการคิดและการตัดสินใจของเด็กปฐมวัย

กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้สำรวจ ค้นพบและได้ทดลองกับสื่ออุปกรณ์ทางศิลปะซึ่งช่วยให้เกิดการพัฒนาความคิดรอบยอดทางพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากการสังเกตและประเมินภาพ บทบาทครู ควรวางแผนเตรียมกิจกรรมต่างๆให้พร้อม ควรให้คำแนะนำหรือบอกเด็กเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ให้ใช้วิธีให้เด็กค้นพบกระบวนการทางศิลปะด้วยตนเองโดยให้เด็กทดลองสร้างผลงานจากอุปกรณ์ที่หลากหลาย ให้โอกาสเด็กทำงานด้วยความพึงพอใจและเป็นอิสระ เสริมสร้างการเรียนรู้ทางศิลปะและบูรณาการความรู้ที่เกี่ยวข้อง ครูกระตุ้นจินตนาการของเด็กพร้อมสนับสนุนให้เด็กแสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรค์โดยหลีกเลี่ยงให้เด็กลอกเลียนหรือวาดภาพระบายสีจากสมุดภาพ(กุลยา ตันติผลาชีวะ.2553 : 189-191)

เด็กทุกคนล้วนผ่านขั้นตอนในการใช้สัญลักษณ์ในการสื่อสารโดยเริ่มสื่อสารจากสิ่งที่เขาพบเห็นเช่น คน ต้นไม้ บ้าน เด็กจะสามารถวาดฉากประกอบได้ตอนอายุ 5 โ€“ 7 ปี บางครั้งการวาดภาพของเด็กยังไม่ต้องการผลลัพธ์ แต่เป็นความต้องการเพื่อฝึกทำซ้ำๆ เมื่อเขามีทักษะมากพอจะเกิดความมั่นใจในความสามารถของตน ควรจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสฝึกหลากหลายรูปแบบ เด็กควรมีความรู้พื้นฐานในการใช้และดูแลอุปกรณ์ก่อน กิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กควรเริ่มจากกระดาษ สีเทียน กาว กรรไกร ใช้ภู่กันระบายสี ปั้น ตามลำดับเด็กจะเลือกใช้อุปกรณ์ศิลปะตามแนวทางของตนดังนั้นควรเปิดโอกาสให้เด็กใช้จินตนาการของตนอย่างเต็มที่

กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์มีหลากหลายลักษณะได้แก่ การวาดภาพ การสร้างผลงานจากสี การปั้น การพิมพ์ การประดิษฐ์ได้แก่ ฉีก ปะ ตัด พับ สร้างสิ่งประดิษฐ์ ต่อเติม และการประดับตกแต่งได้แก่ จัดดอกไม้ จัดห้อง จัดสวน จัดโต๊ะ ฯลฯ ผลงานศิลปะมีทั้งที่เป็นงาน 2 มิติและ 3 มิติ

ความสำเร็จของงานศิลปสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้เพราะความเหมาะสมของงานกับระดับพัฒนาการและคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น ภู่กันต้องสะอาด กรรไกรต้องหยอดน้ำมัน กาวต้องเหนียว ใช้สะดวก เมื่อเลิกกิจกรรมต้องให้ทุกคนช่วยกันเก็บล้างและเช็ดอุปกรณ์ ดูแลจัดเก็บให้อยู่ในสภาพเดิม แล้วล้างมือให้สะอาด ครูไม่ควรเว้นกิจกรรมบางอย่างไปเพราะอ้างว่าเลอะเทอะ เพราะทุกกิจกรรมล้วนมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกันดังนั้น ก่อนให้เด็กทำกิจกรรมศิลปะควรให้ใส่ผ้ากันเปื้อนที่เป็นพลาสติดให้เรียบร้อย และดูแลไม่ให้เด็กถอดจนกว่าจะเก็บล้างอุปกรณ์จนเสร็จเรียบร้อย

การวิจารณ์งานอย่างสร้างสรรค์ การวิจารณ์ผลงานเด็กมีผลกระทบต่อจิตใจเกินกว่าจะคาดคิดเพราะคำพูดของครูที่ไม่เหมาะสมจะทำให้เกิดการยับยั้งความสามารถของเด็กและอาจทำให้เกิดการสร้างงานซ้ำซาก(เพราะคิดว่าครูชอบ) การให้เด็กอธิบายผลงานเมื่อเขายังไม่พร้อมเขาอาจบอกชื่อไปเพื่อให้ครูพอใจแต่อาจไม่สอดคล้องกับงานที่ทำ ควรจัดสถานที่ให้เด็กโชว์ผลงาน ผลงานทุกชิ้นควรให้เด็กเขียนชื่อไว้

การติดตามความก้าวหน้า ผลงานของเด็กแต่ละชิ้นไม่ควรประเมินความสามารถโดยการให้ดาวเพื่อเทียบค่าเป็นระดับเพราะบางครั้งเด็กอาจทำงานเพื่อต้องการฝึกการใช้อุปกรณ์ให้เกิดความชำนาญเท่านั้นแต่ยังไม่ได้สื่อสารศักยภาพทางการคิด ควรบันทึกชื่อ และลงวันที่ที่เขาได้สร้างผลงาน ครูควรนำผลงานของเด็กมาศึกษาและติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องซึ่งบางครั้งเด็กอาจสื่อปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเขาลงไปที่ผลงาน

กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนากล้ามเนื้อเล็กได้เป็นอย่างดี และยังเชื่อมโยงพัฒนาการของอวัยวะหลายส่วน ทำให้เกิดจุดเชื่อมต่อของใยประสาทที่สามารถพัฒนาไปสู่แบบแผนการเรียนรู้ของสมอง ในการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ ครูควรเปิดโอกาสให้เด็กมีประสบการณ์ตรงและฝึกปฏิบัติอย่างหลากหลาย เมื่อเด็กมีทักษะมากพอจะเกิดความมั่นใจในความสามารถของตนเด็กจะใช้จินตนาการของตนอย่างเต็มที่
โดย วุฒิพรรณ คณาญาติ (2011-08-04 12:57:02) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงการทำงานของสมองหลายด้าน และอวัยวะบางส่วนและพัฒนาจินตนาการโดยเชื่อมโยงประสบการณ์ออกมาเป็นภาพ/รูปทรง เด็กจะได้ฝึกปฏิบัติจริง มีประสบการณ์ตรง เรียนรู้ผ่านการสังเกตและฝึกกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาจุดเชื่อมต่อของใยประสาท ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย มีอิสระทางความคิด ผลงานศิลปสร้างสรรค์เกิดขึ้นจากการคิดและการตัดสินใจของเด็กปฐมวัย

กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้สำรวจ ค้นพบและได้ทดลองกับสื่ออุปกรณ์ทางศิลปะซึ่งช่วยให้เกิดการพัฒนาความคิดรอบยอดทางพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากการสังเกตและประเมินภาพ บทบาทครู ควรวางแผนเตรียมกิจกรรมต่างๆให้พร้อม ควรให้คำแนะนำหรือบอกเด็กเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ให้ใช้วิธีให้เด็กค้นพบกระบวนการทางศิลปะด้วยตนเองโดยให้เด็กทดลองสร้างผลงานจากอุปกรณ์ที่หลากหลาย ให้โอกาสเด็กทำงานด้วยความพึงพอใจและเป็นอิสระ เสริมสร้างการเรียนรู้ทางศิลปะและบูรณาการความรู้ที่เกี่ยวข้อง ครูกระตุ้นจินตนาการของเด็กพร้อมสนับสนุนให้เด็กแสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรค์โดยหลีกเลี่ยงให้เด็กลอกเลียนหรือวาดภาพระบายสีจากสมุดภาพ(กุลยา ตันติผลาชีวะ.2553 : 189-191)

เด็กทุกคนล้วนผ่านขั้นตอนในการใช้สัญลักษณ์ในการสื่อสารโดยเริ่มสื่อสารจากสิ่งที่เขาพบเห็นเช่น คน ต้นไม้ บ้าน เด็กจะสามารถวาดฉากประกอบได้ตอนอายุ 5 โ€“ 7 ปี บางครั้งการวาดภาพของเด็กยังไม่ต้องการผลลัพธ์ แต่เป็นความต้องการเพื่อฝึกทำซ้ำๆ เมื่อเขามีทักษะมากพอจะเกิดความมั่นใจในความสามารถของตน ควรจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสฝึกหลากหลายรูปแบบ เด็กควรมีความรู้พื้นฐานในการใช้และดูแลอุปกรณ์ก่อน กิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กควรเริ่มจากกระดาษ สีเทียน กาว กรรไกร ใช้ภู่กันระบายสี ปั้น ตามลำดับเด็กจะเลือกใช้อุปกรณ์ศิลปะตามแนวทางของตนดังนั้นควรเปิดโอกาสให้เด็กใช้จินตนาการของตนอย่างเต็มที่

กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์มีหลากหลายลักษณะได้แก่ การวาดภาพ การสร้างผลงานจากสี การปั้น การพิมพ์ การประดิษฐ์ได้แก่ ฉีก ปะ ตัด พับ สร้างสิ่งประดิษฐ์ ต่อเติม และการประดับตกแต่งได้แก่ จัดดอกไม้ จัดห้อง จัดสวน จัดโต๊ะ ฯลฯ ผลงานศิลปะมีทั้งที่เป็นงาน 2 มิติและ 3 มิติ

ความสำเร็จของงานศิลปสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้เพราะความเหมาะสมของงานกับระดับพัฒนาการและคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น ภู่กันต้องสะอาด กรรไกรต้องหยอดน้ำมัน กาวต้องเหนียว ใช้สะดวก เมื่อเลิกกิจกรรมต้องให้ทุกคนช่วยกันเก็บล้างและเช็ดอุปกรณ์ ดูแลจัดเก็บให้อยู่ในสภาพเดิม แล้วล้างมือให้สะอาด ครูไม่ควรเว้นกิจกรรมบางอย่างไปเพราะอ้างว่าเลอะเทอะ เพราะทุกกิจกรรมล้วนมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกันดังนั้น ก่อนให้เด็กทำกิจกรรมศิลปะควรให้ใส่ผ้ากันเปื้อนที่เป็นพลาสติดให้เรียบร้อย และดูแลไม่ให้เด็กถอดจนกว่าจะเก็บล้างอุปกรณ์จนเสร็จเรียบร้อย

การวิจารณ์งานอย่างสร้างสรรค์ การวิจารณ์ผลงานเด็กมีผลกระทบต่อจิตใจเกินกว่าจะคาดคิดเพราะคำพูดของครูที่ไม่เหมาะสมจะทำให้เกิดการยับยั้งความสามารถของเด็กและอาจทำให้เกิดการสร้างงานซ้ำซาก(เพราะคิดว่าครูชอบ) การให้เด็กอธิบายผลงานเมื่อเขายังไม่พร้อมเขาอาจบอกชื่อไปเพื่อให้ครูพอใจแต่อาจไม่สอดคล้องกับงานที่ทำ ควรจัดสถานที่ให้เด็กโชว์ผลงาน ผลงานทุกชิ้นควรให้เด็กเขียนชื่อไว้

การติดตามความก้าวหน้า ผลงานของเด็กแต่ละชิ้นไม่ควรประเมินความสามารถโดยการให้ดาวเพื่อเทียบค่าเป็นระดับเพราะบางครั้งเด็กอาจทำงานเพื่อต้องการฝึกการใช้อุปกรณ์ให้เกิดความชำนาญเท่านั้นแต่ยังไม่ได้สื่อสารศักยภาพทางการคิด ควรบันทึกชื่อ และลงวันที่ที่เขาได้สร้างผลงาน ครูควรนำผลงานของเด็กมาศึกษาและติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องซึ่งบางครั้งเด็กอาจสื่อปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเขาลงไปที่ผลงาน

กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนากล้ามเนื้อเล็กได้เป็นอย่างดี และยังเชื่อมโยงพัฒนาการของอวัยวะหลายส่วน ทำให้เกิดจุดเชื่อมต่อของใยประสาทที่สามารถพัฒนาไปสู่แบบแผนการเรียนรู้ของสมอง ในการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ ครูควรเปิดโอกาสให้เด็กมีประสบการณ์ตรงและฝึกปฏิบัติอย่างหลากหลาย เมื่อเด็กมีทักษะมากพอจะเกิดความมั่นใจในความสามารถของตนเด็กจะใช้จินตนาการของตนอย่างเต็มที่
โดย วุฒิพรรณ คณาญาติ (2011-08-04 12:57:06) [แสดงความคิดเห็น]
มีตัวอย่างกิจกรรมดีดีเยอะแยะเลย ขอขอบคุณค่ะ
โดย จุไรวรรณ วิเศษชลธาร (2011-08-24 10:55:04) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนุกจังเลยค่ะ เด็กๆกับศิลปะน่าจะเข้ากันดี ดูเด็กๆมีความสุขกับกิจกรรมดี ศิลปะทำให้เกิดจินตนาการ บางครั้งเรารู้จักเด้กก็เพราะกิจกรรมที่เด็กทำ เด็กวัยนี้จินตนาการน่ารักค่ะ ชื่นชมค่ะ
โดย หทัยชนก พุตลา (2011-08-25 09:59:47) [แสดงความคิดเห็น]
ได้แนวคิดใหม่ๆในการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก เด็กเกิดความสนุกสนาน
โดย อุทัยวรรณ เจริญยิ่ง (2011-08-25 13:31:44) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่ดีมากเลยค่ะ :tv15: ดู15นาทีเหมือน5นาทีเลยค่ะ เพลินมาก และได้ความรู้สาระมากมาย ดีค่ะ
โดย นาฎยา คิดสำราญ (2011-08-26 02:07:50) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมศิลปะถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญกับเด็กอนุบาลคะเพระเป้นการพัฒนาทักษะการคิดของเด็กการได้ดูเรื่องนี้ทำให้รู้ว่าการสอนของเรามาถูกทางแล้วคะขอบคุณมากนะคะ ที่ทำให้ได้เห็นแนวคิดใหม่ๆที่จะนำมาพัฒนานักเรียนต่อไป :tv04:
โดย ฐิติกานต์ สุขใจ (2011-08-27 12:11:30) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: อาจารย์จัดกิจกรรมได้ดีมากค่ะ เพราะเด็กได้สร้างสรรค์ผลงานของเขาออกมาจากจินตนาการ เพราะจินตนาการของเด็กกว้างไกล แล้วอาจารย์ยังใช้คำถามปลายเปิดในการกระตุ้นให้เด็กได้ธิบายผลงานของตนเองเพิ่มเติม เป็นตัวอย่างที่ดีมากค่ะ และยังได้เรียนรู้เทคนิคจากอาจารย์ไปใช้ในเวลาที่เด็กไม่อยากทำงานศิลปะ เพราะบางคนอาจจะไม่เข้าใจเด็ก จะต้องให้เด็กทำผลงานให้เสร็จพร้อมๆกับเพื่อน ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้อง

:tv15: ชื่นชมอาจารย์มากค่ะ ^___^ แล้วหนูจะลองนำไปลองปฏิบัติตามค่ะ
โดย สุดารัตน์ โฆษิตสกุลพงษ์ (2011-09-05 23:25:38) [แสดงความคิดเห็น]
น่ารักค่ะ...เป็นกิจกรรมที่ดี...ชอบมากค่ะ
โดย นางสายฝน ทวินันท์ (2011-09-06 14:11:14) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นการส่งเสริมการสร้างจินตนาการแก่เด็กและถ้าครูใช้คำพูดท่ีสร้างแรงจูงใจในทางดีอย่างคุณครูแล้วเด็กจะมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้นตนเองจะพยายามยึดเป็นแบบอย่าง :tv17: :tv17: :tv17:
โดย วราภรณ์ พลอยนวลงาม (2011-09-09 12:16:56) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาสมองและครูกระตุ้นเด็กจากสิ่งเร้า อย่างที่ชมเป็นกิจกรรมก้อนหินจะต้องมีแรงบันดาลใจและหากิจกรรมที่แปลกใหม่จากการศึกษาและนำมาคิดว่าสามารถมาปฏิบัติกับเด็กได้ และครูจะคิดกิจกรรมและเตรียมอุปกรณ์มากพอกับจำนวนเด็ก และการสอนจะต้องเป็นขั้นตอนจากการสอบถามเด็กและการตัดกระดาษจะสอนตั้งแต่การตัดกระดาษจากนั้นค่อยให้เด็กปฏิบัติ โดยให้เด็กๆคิดและจินตนาการออกมาว่าจะสร้างสรรค์งานศิลปะของตนเป็นแบบใด ซึ่งมีประโยชน์มากต่อตัวเด็ก :tv03:
โดย โสธิดา นาบุญเรือง (2011-09-10 22:36:05) [แสดงความคิดเห็น]
การฝึกคิดสร้างสรรค์ ด้วยศิลปะ นี้ก็เป็นกระบวนการพัฒนาการของเด็กอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นการพัฒนาทางด้านการคิด กับความสร้างสรรค์ และสามารถคิดได้อย่างอิสระในความคิดของตนเองได้ และสามารถหาอุปกรณ์ วัสดุที่มีในท้องถิ่น
โดย ลัดดา รอเกตุ (2011-09-15 21:31:40) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยค่ะ เห็นแล้วนึกถึงเด็กๆๆที่โรงเรียนเลย :tv09:
โดย ครูชายขอบ (2011-10-10 21:32:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากเพราะจะได้ฝึกให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์เป็นการฝึกให้เด็กได้ใช้สมองคิดตัดสินใจในการฝึกปฏิบัติ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ซึ่งได้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในระดับปฐมวัย ทำให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
โดย พารีด๊ะ โย๊ะ (2011-10-12 13:21:36) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากเพราะจะได้ฝึกให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์เป็นการฝึกให้เด็กได้ใช้สมองคิดตัดสินใจในการฝึกปฏิบัติ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ซึ่งได้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในระดับปฐมวัย ทำให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
โดย พารีด๊ะ โย๊ะ (2011-10-12 13:22:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากเพราะจะได้ฝึกให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์เป็นการฝึกให้เด็กได้ใช้สมองคิดตัดสินใจในการฝึกปฏิบัติ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ซึ่งได้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในระดับปฐมวัย ทำให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
โดย พารีด๊ะ โย๊ะ (2011-10-12 13:23:44) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากเพราะจะได้ฝึกให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์เป็นการฝึกให้เด็กได้ใช้สมองคิดตัดสินใจในการฝึกปฏิบัติ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ซึ่งได้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในระดับปฐมวัย ทำให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
โดย ครูพารีด๊ะ (2011-10-12 13:26:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากเพราะจะได้ฝึกให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์เป็นการฝึกให้เด็กได้ใช้สมองคิดตัดสินใจในการฝึกปฏิบัติ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ซึ่งได้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในระดับปฐมวัย ทำให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
โดย ครูพารีด๊ะ (2011-10-12 13:26:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากเพราะจะได้ฝึกให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์เป็นการฝึกให้เด็กได้ใช้สมองคิดตัดสินใจในการฝึกปฏิบัติ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ซึ่งได้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในระดับปฐมวัย ทำให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
โดย ครูพารีด๊ะ (2011-10-12 13:26:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากเพราะจะได้ฝึกให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์เป็นการฝึกให้เด็กได้ใช้สมองคิดตัดสินใจในการฝึกปฏิบัติ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ซึ่งได้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในระดับปฐมวัย ทำให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
โดย ครูพารีด๊ะ (2011-10-12 13:26:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากเพราะจะได้ฝึกให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์เป็นการฝึกให้เด็กได้ใช้สมองคิดตัดสินใจในการฝึกปฏิบัติ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ซึ่งได้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในระดับปฐมวัย ทำให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
โดย ครูพารีด๊ะ (2011-10-12 13:27:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากเพราะจะได้ฝึกให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์เป็นการฝึกให้เด็กได้ใช้สมองคิดตัดสินใจในการฝึกปฏิบัติ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ซึ่งได้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในระดับปฐมวัย ทำให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
โดย ครูพารีด๊ะ (2011-10-12 13:28:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากเพราะจะได้ฝึกให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์เป็นการฝึกให้เด็กได้ใช้สมองคิดตัดสินใจในการฝึกปฏิบัติ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ซึ่งได้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในระดับปฐมวัย ทำให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
โดย ครูพารีด๊ะ (2011-10-12 13:29:57) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากเพราะจะได้ฝึกให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์เป็นการฝึกให้เด็กได้ใช้สมองคิดตัดสินใจในการฝึกปฏิบัติ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ซึ่งได้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในระดับปฐมวัย ทำให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
โดย ครูพารีด๊ะ (2011-10-12 13:30:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากเพราะจะได้ฝึกให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์เป็นการฝึกให้เด็กได้ใช้สมองคิดตัดสินใจในการฝึกปฏิบัติ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ซึ่งได้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในระดับปฐมวัย ทำให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
โดย ครูพารีด๊ะ (2011-10-12 13:30:44) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้ดูรายการโทรทัศน์ครูในตอนนี้ ทำให้ได้นำไปปรับใช้ในเด็กปฐมวัย อนุบาล 2/1 เด็กๆได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ได้ชมรายการโทรทัศน์ครู เด็กสามารถนำไปประยุกต์สิ่งประดิษฐ์ วาดภาพ ระบายสี ปั้นอิสระ ฉีกปะ ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย จากการที่ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์สามารถนำมาเสนอผลงาน เพื่อนๆในห้องเรียนได้ชื่นชม แสดงความยินดีกับผู้เสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ครู เป็นรายการที่ดี ทำให้มีพัฒนาการเรียนการสอนที่ดีขึ้น
โดย นวลจันทร์ เยือกเย็น (2011-10-12 16:51:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กเลือกสื่ออย่างสร้างสรรค์และหลากหลาย รวมถึงได้เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้คุณครูสามารถนำไปปรับใช้กับการจัดกิจกรรมได้อีกมากมาย เป็นกิจกรรมที่พัฒนาการทางสมอง และสามารถเรียนรู้รู้ได้อย่างมีความสุข มีอิสระในการเลือกรวมถึงปรับให้เป็นผลงานสร้างสรรค์ โดยไม่คำนึกถึงรูปลักษณ์ของสื่อ เช่น ก้อนหินที่สามารถแปลงร่างเป็นสัตว์อื่นๆได้มากมาย รวมถึงเคยได้ให้เด็กในห้องได้ลงมือปฏิบัติมาแล้ว
โดย รวีวรรณ สุวรรณเจริญ (2011-10-12 16:54:24) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้ครูได้นวัตกรรมใหม่ๆมาปรับใช้ในการเรียน การสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนของตน วิธการต่างๆอาจเหมาะสมกับเด็กกลุ่ใหนึ่งแต่อาจใช้เหมาะสมกับเด็กอีกกลุ่มก็ได้น้อย ครูจึงต้งพจารณาในการดูรายการต่อรายการเพื่อนำไปใช้ให้เป็นรูปแบบของตนเอง การได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เหมาะกับครูที่อยู่ห่างไกลใช้เวลาใดก็ได้หรือดูจากการสื่อสารในระบบต่างๆตามความเหมาะสม และความสะดวกของครูผู้สอน ทั้งนี้ก็จะนำไปปรับใช้กับนักเรียนในชั้นเรียนต่อไป
โดย สุพัตรา แซ่อุ้ย (2011-10-12 16:59:37) [แสดงความคิดเห็น]
งานศิลปะเป็นกิจกรรมที่เด็กชื่นชอบ ซึ่งนำสิงของที่เด็กคิดว่ามันไม่ค่อยมีค่าหรือไม่น่าจะนำมาสร้างงานศิลปะได้ ซึ่งจากวีดีโอนั้น นำก้อนหินมาตกแต่งให้เปลี่ยนเป็นสัตว์ต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมาก และเหมาะกับวัยของเด็ก ซึ่งกิจกรรมนี้น่าจะนำมาใช้ในกิจกรรมในห้องเรียน
โดย กมลวรรณ อังศรีสุรพร (2011-10-12 20:00:45) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์เรณู ทองทา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กได้สร้างสรรค์มาก ๆ ค่ะ ขอชื่นชมจากใจจริง ๆ เพราะการใช้ศิลปะสร้างสรรค์มาปรับใช้ในการเรียนการสอนเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยมาก ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาการของเด็กในช่วงก่อน 6 ขวบ กำลังต้องการจินตนาการเป็นอย่างมาก ดังนั้นกิจกรรมที่คุณครูจะจัดให้กับเด็กก็ควรเน้นกิจกรรมที่จะกระตุ้นพัฒนาการให้มากที่สุด น่าชื่นชมในความสามารถของอาจารย์เรณู ทองทา มาก ๆ นะคะ อาจารย์จัดกิจกรรมได้ดีมาก ๆ ขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์ได้ทำงานที่มีเกียรติแบบนี้ต่อไป เด็กๆจะได้เรียนกับคุณครูที่เก่งเหมือนอาจารย์ด้วยค่ะ
โดย กุลวดี นุ่มทอง (2011-10-12 21:25:21) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้ดูการจัดกิจกรรมสิลปะสร้างสรรค์แบบเป็นศิลปะผสมของอ.เรณู ทำให้ได้รับความรู้ว่าจะทำอย่างไรให้กิจกรรมศิลปะเป็นงานที่ถ่ายทอดซึ่งความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ซึ่งความคิดสร้างสรรค์เป็นการพัฒนาสมองของเด็กให้รู้จักคิดนอกกรอบ คิดแตกต่าง และทำให้เป็นกิจกรรมที่ไม่แห้ง คือ ไม่ได้ใช้แต่การประดิษฐ์ด้วยกระดาษเพียงอย่างเดียว มีการนำวัสดุจากธรรมชาติ เช่น กิ่งไม้ เปลือกหอย มาสร้างสรรค์งาน ทำให้เด็กๆ สนุกไปกับการทำงานโดยที่ไม่น่าเบื่อ นอกจากนี้ยังได้รู้วิธีการจับกรรไกรตัดกระดาษที่ถูกต้องด้วยค่ะ
โดย ฐิตาภา เฉลยศักดิ์ (2011-10-13 16:21:28) [แสดงความคิดเห็น]
รายการตอนนี้ อ.เรณู ทองทา ได้จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยอนุบาลเป็นอย่างยิ่ง ในการฝึกความคิดสร้างสรรค์ในเด็ก อาจารย์ได้เลือกจากของใกล้ตัว ที่นักเรียนรู้จัก เปิดโอกาสให้เด็กได้จินตนาการ เลือกวัสดุพื้นฐานด้วยตนเอง จากนั้นนำมาประดิษฐ์สร้างสรรค์เป็นสิ่งใหม่ได้อย่างน่าสนใจ แถมยังมีการให้นักเรียนได้เล่าเรื่องต่อ สอนการคิดแบบเชื่อมโยง การสอนของอาจารย์ในครั้งนี้ เปรียบย้ำให้เห็นถึงคำของไอน์สไต ที่กล่าวว่า จินตนาการ สำคัญกว่าความรู้ อย่างแท้จริง
โดย นาฎฤดี จิตรรังสรรค์ (2011-10-13 17:30:26) [แสดงความคิดเห็น]
ความคิดสร้างสรรค์ในเด็กอนุบาลถือว่าเป็นสิ่งที่คัญเป็นอย่างยิ่งที่เด็กจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความคิดที่สร้างสรรค์แสดงออกผ่านผลงาน ศิลปะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยฝึกในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็ก แต่หากครูจัดศิลปะที่มีแต่การวาดรูป ระบายสี เด็กก็จะเบื่อและไม่ได้ฝึกความคิดเลย ดังนั้นรายการโทรทัศน์ครูนำเสนอเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ดีมาก ครูควรนำเอาไปใช้เพื่อพัฒนาการสอนศิลปะให้กับเด็กเด็กจะได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพต่อไป
โดย สายรุ้ง ปวงสุข (2011-10-14 07:25:18) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการทำงานศิลปะผสมโดยใช้อุปกรณ์หลายๆอย่างและให้พอกับจำนวนของเด็ภายในห้อง และอาจารย์เรณู ได้ให้เด็กทำกิจกรรม " ก้อนหินแปลงกาย " โดยให้เด็กได้ไปหาก้อนหินจากบริเวณโรงเรียน เมื่อเด็กๆได้นำก้อนหินได้แล้วคุณครูก็จะถาม เกี่ยวกับลักษณะของก้อนหินใว่ก้อนหินที่เด็กๆนำมามีลักษณะเป็นอย่างไรและเด็กๆได้รับรู้และสัมผัสว่าก้อนหินที่ตนเองนำมานั้นได้รับความรู้ส฿กอย่างไรเด็กๆก็จะตอบว่า ก้อนหินที่นำมานั้นมันเย็นบางคนก็จะบอกว่าอุ่น และให้เด็กได้ลงมือทำงานด้วยความคิดของตนเอง
โดย ณัฐิดา เมฆพิทักษ์ (2011-10-14 09:46:45) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมจินตนาการให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ทุกด้าน กิจกรรมศิลปะผสมทำให้เด็กได้ใช้ความคิดในการสร้างผลงานตามจินตนาการได้ดีเปิดโอกาสให้เด็กได้สำรวจ ค้นพบและได้ทดลองกับสื่ออุปกรณ์ทางศิลปะซึ่งช่วยให้เกิดการพัฒนาความคิดรอบยอดทางพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากการสังเกตจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กได้สร้างสรรค์มาก:tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15: :tv15: :tv15: :tv18: :tv18:
โดย จินดาพงษ์ประเสริฐ (2011-10-16 14:02:39) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนให้เด็กๆ เขารู้จักคิดเอง การลงมือทำเอง เป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ เพราะเด็กในปัจจุบัน เกือบส่วมใหญ่ที่พ่อแม่เป็นคนคิดและตัดสินใจให้เด็กตลอดเวลา ทั้งเรื่องการแต่งตัว การกิน การนอน การเรียน แม่ให้เรียนอะไรก็ต้องไปเรียนอย่างนั้น กิจกรรมนี้คงช่วยเด็กในยุคเทคโนโลยีได้เยอะที่เดียวค่ะ
โดย เกศิณี บุญวัฒน์ (2011-10-17 22:44:20) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีและเหมาะสำหรับเด็กปฐมวัยสอนให้เด็กๆ เขารู้จักคิดเอง การลงมือทำเอง เปิดโอกาสให้เด็กได้สำรวจ ค้นพบและได้ทดลองกับสื่ออุปกรณ์ทางศิลปะซึ่งช่วยให้เกิดการพัฒนาความคิดรอบยอดทางพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากการสังเกตจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กได้สร้างสรรค์มาก เป็นการทำงานศิลปะผสมโดยใช้อุปกรณ์หลายๆอย่างและให้พอกับจำนวนของเด็กภายในห้อง ขอชื่นชมจากใจจริง ๆ เพราะการใช้ศิลปะสร้างสรรค์มาปรับใช้ในการเรียนการสอนเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยมาก ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาการของเด็กในช่วงก่อน 6 ขวบ กำลังต้องการจินตนาการเป็นอย่างมาก ดังนั้นกิจกรรมที่คุณครูจะจัดให้กับเด็กก็ควรเน้นกิจกรรมที่จะกระตุ้นพัฒนาการให้มากที่สุด น่าชื่นชมในความสามารถของอาจารย์เรณู มากๆค่ะ
โดย มิ่งขวัญ แป้น (2011-10-23 14:25:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ๆ เป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กปฐมวัยอีกทั้งยังสามารถพัฒนาความคิดและจินตนาการของเด็กได้เป็นอย่างดี กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กสนุกสนาน ไม่เบื่อ สามารถคิดนอกกรอบตามจินตนาการของตัวเองได้ โดยครูไม่เข้าไปตีกรอบให้กับเด็กจึงเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์อย่างแท้จริง ชอบกิจกรรมนี้มาก ๆๆๆค่ะ
โดย ปาริชาติ โกวิทยางกูร (2011-11-01 12:18:15) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์มากๆค่ะ ขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้แลนำไปเป็นแนวทางนะค่ะ
โดย เฉลิมรัตน์-แต่พันธ์ (2011-11-22 11:13:32) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆค่ะ
โดย เฉลิมรัตน์-แต่พันธ์ (2011-11-22 11:13:48) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบศิลปะมากๆค่ะ
โดย เฉลิมรัตน์-แต่พันธ์ (2011-11-22 11:14:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ เหมาะกับเด็กปฐมวัย คุณครูได้เอาก้อนหินมาให้เด็กได้แปลงกายให้เป็นรูปต่าง ๆ ตามจินตนาการของเด็ก ๆ เอง และให้เด็กอธิบายว่าเด็กได้แปลงกายเป็นรูปอะไร ฝึกให้เด็กกล้าแสดงออก กล้าที่จะแนะนำผลงานของตัวเอง เด็กทุกคนมีอิสระในการคิดการทำ เด็กได้ฝึกทักษะประสาทสัมผัสทั้งกล้ามเนื้อและตา รวมถึงทักษะทางสังคม เด็กได้ฝึกการสังเกต ฝึกการใช้ความคิดวิเคราะห์ ได้เลือกอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมเอง โดยที่คุณครูไม่มีตัวอย่างให้ดู เด็กได้สนุกกับการทำกิจกรรมในด้านศิลปะ เป็นการฝึกคิดสร้างสรรค์ที่ดีมากค่ะ
โดย จิตรลดา มะโนระ (2011-11-27 21:09:46) [แสดงความคิดเห็น]
`เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ซึ่งกิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมที่ส่งสามารถส่งเสริมส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการให้กับเด้กระดับอนุบาลได้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว ซึ่งกิจกรรมที่คุณครูได้นำเสนอเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ เหมาะสมกันเด็กปฐมวัยสามารถส่งเสริมให้เด็กได้คิดสร้างสรรค์ มีการใช้คำพุดท่ี่เชิญชวนให้เด็กๆได้คิด ซึ่งกิจกรรมนี้ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะ จะน้ำไปประยุกต์ใช้เหมาะกับเด็กๆค่ะ
โดย แพรวพรรณ ร่วมคิด (2011-12-19 16:32:35) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดี สามารถส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้ดี ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และยังสามารถบูรณาการวิชาอื่นเข้าไว้ด้วยกันได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเด็ก และคุณครูด้วย เด็กจะเกิดการเรียนรู้ที่ดีเมื่อเด็กเรียนอย่างมีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน กิจกรรมศิลปะจึงเป็นส่วนหนึ่งในการนำมาเป็นวิธีการเรียนการสอนโดยการบูรณาการอย่างหลากหลายโดยมุ่งหวังให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดี :tv02: :tv02:
โดย พรพิมล เพี้ยนจันตรี (2011-12-22 16:41:57) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมศิลปะ นั้นเด็กชอบอยู่แล้ว ยิ่งกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้เท่าไร ก็ย่อมทำให้เด็กมีพัฒนาการทางสมองที่ดีมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณสำหรับแนวคิดดีๆค่ะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย อุษณีย์ แสงไกร (2011-12-29 10:56:33) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมศิลปะ นั้นเด็กชอบอยู่แล้ว ยิ่งกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้เท่าไร ก็ย่อมทำให้เด็กมีพัฒนาการทางสมองที่ดีมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณสำหรับแนวคิดดีๆค่ะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย อุษณีย์ แสงไกร (2011-12-29 10:56:49) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมศิลปะ นั้นเด็กชอบอยู่แล้ว ยิ่งกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้เท่าไร ก็ย่อมทำให้เด็กมีพัฒนาการทางสมองที่ดีมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณสำหรับแนวคิดดีๆค่ะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย อุษณีย์ แสงไกร (2011-12-29 10:57:27) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมศิลปะ นั้นเด็กชอบอยู่แล้ว ยิ่งกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้เท่าไร ก็ย่อมทำให้เด็กมีพัฒนาการทางสมองที่ดีมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณสำหรับแนวคิดดีๆค่ะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย อุษณีย์ แสงไกร (2011-12-29 10:57:50) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมศิลปะ นั้นเด็กชอบอยู่แล้ว ยิ่งกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้เท่าไร ก็ย่อมทำให้เด็กมีพัฒนาการทางสมองที่ดีมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณสำหรับแนวคิดดีๆค่ะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย อุษณีย์ แสงไกร (2011-12-29 10:58:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กมีความคิดที่ไม่มีที่สิ้นสุด และขอชื่นคุณครูผู้สอนคับ
โดย อาลี ตาเดเอิน (2012-01-07 20:00:54) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กมีความคิดที่ไม่มีที่สิ้นสุด และขอชื่นชมครูผู้สอนคับ
โดย อาลี ตาเดเอิน (2012-01-07 20:07:04) [แสดงความคิดเห็น]
การคิดสร้างสรรค์เป้นจุดเริ่มต้นของเด็กจริงๆ เป็นกิจกรรมที่ดีและเหมาะสำหรับเด็กปฐมวัยสอนให้เด็กๆ เขารู้จักคิดเอง การลงมือทำเอง เปิดโอกาสให้เด็กได้สำรวจ ค้นพบและได้ทดลองกับสื่ออุปกรณ์ทางศิลปะซึ่งช่วยให้เกิดการพัฒนาความคิดรอบยอด ค่ะ
โดย วันฮาฟีณี สะอุ (2012-01-08 18:17:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดี สามารถส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้ดี ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเด็ก และคุณครูด้วย เด็กจะเกิดการเรียนรู้ที่ดีเมื่อเด็กเรียนอย่างมีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน กิจกรรมศิลปะจึงเป็นส่วนหนึ่งในการนำมาเป็นวิธีการเรียนการสอนที่ฝึกให้เด็กจินตนาการอีกด้วย
โดย มาลดีนี กาเดร์ (2012-01-09 18:58:36) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กวัยนี้ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วย สร้างความคิดให้เด็ก
โดย นูรือมา สะหะเม๊าะ (2012-01-13 19:36:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดี ฝึกให้เด็กได้คิด วิเคราะห์
โดย พารีดา ฮะดูมอ (2012-01-14 16:39:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง พัฒนาเด็กมีความคิดที่หลากหลายยิ่งขึ้น
โดย สวยบะ อุมา (2012-01-14 19:31:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ใช้กิจกรรมน่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง ฝึกใหได้คิดและจินตนาการที่หลากหลายมากขึ้น
โดย อุสมานี ดอเล๊าะ (2012-01-14 20:54:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่น่าสนใจและไม่เบื่อและสร้างพัฒนาการของในวัยเรียน
โดย ฮาปือเสาะ เซ็งแมดี (2012-01-15 13:13:12) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์มากๆค่ะ
โดย นูรีซัน อาแด (2012-01-20 18:46:26) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นไอเดียที่ดีมากค่ะอ.เรณู ทองทา ดิฉันชอบค่ะ
โดย สูรายา แดเบ๊าะ (2012-01-21 12:17:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์มากๆ
โดย อิสมาแอ มะแซ (2012-01-21 18:27:41) [แสดงความคิดเห็น]
การที่สร้างความรู้ให้กับเด็กตอนที่เด็กยังเล็กเป็นผลดีในภายภาคหน้าซึ่งฝึกให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคที่ดีอย่างหนึ่งชอบมากค่ะ
โดย ซูวัยบะห์ เซ็งโซะ (2012-01-24 14:41:35) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีเพราะการที่ให้เด็กลงมือทำด้วยความคิดของเด็กเองก็เป็นการพัฒนาสมองของเด็กในวัยนี้
โดย รอฮานา มิตรอนุรักษ์ (2012-01-24 17:28:38) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากค่ะ เพราะกิจกรรมสามารถประยุกต์ใช้กับใช้กับเด็กที่โรงเรียนได้
โดย ประภา จีนหลง (2012-01-31 18:07:11) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันดีใจที่ได้ชมวีดิทัศน์เรื่องนี้เพราะการสอนศิลปะให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์นับว่าเป็นเรื่องค่อนข้างยากสำหรับดิฉันเมื่อได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรมฝึกความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กชั้นอนุบาล 1 โดยใช้วิธีการประดิษฐ์ในวิชาศิลปะมาเป็นสื่อให้เด็กคิดสร้างสรรค์ โดยนำวัสดุใกล้ตัวที่มีอยู่หลากหลายมาใช้ให้เด็กได้ฝึกคิดประดิษฐ์ตามหัวข้อที่ให้ ไม่มีต้นแบบให้ทำตาม เด็กทุกคนมีอิสระในการคิดการทำงาน เด็กได้ฝึกทักษะประสาทสัมผัสทั้งกล้ามเนื้อมือและตา ใช้สติปัญญาในการคิดและมีทักษะทางสังคมในการทำงานร่วมกับเพื่อน ซึ่งเป็นแนวคิดที่ดีมากดิฉันจะนำไปประยุกต์ใช้ให้มากขึ้นต่อไป
โดย ปราณี ทาวงศ์มา (2012-02-01 23:06:59) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมประจำวันสำหรับเด็กปฐมวัย เป็นการเตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อมือ และความสัมพันธ์ระหว่างมิอกับตา คุณครูต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกทางความคิดอย่างอิสระ ครูไม่ควรตีกรอบให้เด็ก ต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดนอกกรอบ ในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ครูต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม มีความหลากหลาย และเพียงพอกับจำนวนนักเรียน ในขณะที่เด็กได้ทำกิจกรรรมนั้นครูควรช่วยให้คำแนะนำในบางโอกาส สำหรับเด็กทีีมีปัญหาไม่อยากทำ ครูควรเข้าไปช่วยบ้างเล็กน้อย ให้กำลังใจในการทำงาน ครูไม่ควรบังคับให้เด็กทำ เพราะจะทำให้เด็กไม่ชอบงานศิลปะสร้างสรรค์ไปเลย หลังจากเด็กทำผลงานเสร็จแล้ว ครูควรให้เด็กได้นำผลงานมาแสดง และซักถามเกี่ยวับผลงานเพื่อให้เด็กได้สื่อสารเกี่ยวกับผลงานของเขา ครูต้องไม่ตำหนิต่อหน้าเด็ก แม้ว่าผลงานที่ออกมาจะไม่ตรงใจครู ครูต้องนำเอาสิ่งที่ครูพบเห็นนั้นมาพัฒนาทักษะของเด็กต่อไป
โดย รัตนา แผ่ทอง (2012-02-05 12:58:29) [แสดงความคิดเห็น]
ได้แนวคิดในการสร้างงานให้กับเด็กนักเรียน :tv12: :tv15:
โดย สุปรานี นาคหัวเพ็ชร์ (2012-02-06 15:43:56) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากเลยนำมาประยุกต์ใชกับนักเรียนได้ทุกวัยเลย
ชอบมีประโยชน์ต่อเด็กและโรงเรียนด้วยในการกล้าคิดแบบสร้างสรรค์ขอตนเองฝึกการคิดด้วย ชอบมาก..... :tv18:
โดย ธีรนนท์ สุภาพสวัสดิ์ (2012-02-16 15:13:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะ ทำให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ได้ใช้ประสาทสัมผัสของกล้ามเนื้อมือกับตา และเป็นการฝึกให้เด็กได้รู้จักนำสิ่งรอบตัวมาใช้ในการทำศิลปะ เด็กมีความสนุกสนาน ร่าเริง กิจกรรมนี้สามารถช่วยให้เด็กที่ไม่ค่อยพูดหรือ เด็กที่ไม่ชอบศิลปะเลย เมื่อเขาได้ทำกิจกรรมนี้ เขาอาจจะมีความรักศิลปะมากขึ้น จากการที่ดูวิดีโอนี้แล้ว ทำให้รู้ว่าศิลปะไม่มีขอบเขต สิ่งรอบๆตัว เราก็สามารถนำมาให้เด็กทำศิลปะได้ ถึงผลงานของเด็กจะออกมาเป็นอย่างไรก็ไม่สำคัญ เพราะผลงานไม่ใช่ตัวชี้วัดพัฒนาการของเด็ก:tv15:
โดย กมลวรรณ โปร่งใจ (2012-02-18 22:13:49) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถทำให้เด็กมีความสามารถในการคิด ประดิษฐ์ได้อย่างสนุกสนานและสามารถใช้ในชีวิตประจำวัน
โดย พาดีละ ยะมา (2012-03-06 15:43:35) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่ครูี่สอนชั้นปฐมวัยจัดกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วแต่สิ่งที่ได้ก็คุณครูต้องใจเย็นๆๆและให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงแล้วเค้าก็จะรู้สึกสนุนกสนานแล้วที่สำคัญครูก็ต้องไม่บังคับหรือปิดกั้นจินตนาการเด็กเพราะเด็กจะคิดจินตนาการไปได้อย่างหลากหลายโดยครูอาจจะช่วยอยู่ข้างๆๆหรือนำทางนิดหน่อยในช่วยแรกแล้วค่อยๆๆปล่อยมือแล้วดูเค้าและได้มาพูดคุยตอนเค้านำเสนอชิ้นงานของเค้าและเล่าเรื่องราวที่ได้คิดจิตนาการออกมา และที่จะนำมาปรับใช้ในการสอนอีกคือการสอนเด็กอย่างเป็นขั้นตอนที่สำคัญคือเวลาควรให้เวลากับเด็กถ้าวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้หรือวันต่อไปเด็กเค้าก็จะได้เอง จะเห็นได้ว่ากิจกรรมสร้างสรรค์ได้ส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้มากมาย ให้เค้ากล้าพูดกล้าคิด ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก รู้จักชื่นชมผลงานของตนเองและเพื่อน ฝึกความมีสมาธิและเมื่อครูให้คำชมเค้าก็จะภูมิใจและเค้าก็จะมีผลงานไปให้คุณพ่อคุณแม่ดูเค้าก็จะภูมิใจมากขึ้น :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย พิมพ์ฤดี ภานุมาศจรัสวงค์ (2012-04-01 10:13:44) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: ฝึกคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมศิลปะ อ.เรณู ทองทา
กระบวนการพัฒนาสมองของเด็กจะทำได้ดีที่สุดในช่วงก่อน 6 ขวบ ดังนั้นกิจกรรมควรเน้นกิจกรรมที่จะกระตุ้นพัฒนาการให้มากที่สุด อ.เรณู ทองทา ได้ริเริ่มกิจกรรมฝึกความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กชั้นอนุบาล 1 ขึ้นมา โดยใช้วิธีการประดิษฐ์ในวิชาศิลปะมาเป็นสื่อให้เด็กคิดสร้างสรรค์ โดยนำวัสดุใกล้ตัวหลากหลายอย่างมาให้เด็กได้ฝึกคิดประดิษฐ์ตามหัวข้อที่ให้ ไม่มีต้นแบบให้ทำตาม เด็กทุกคนมีอิสระในการคิดการทำ เด็กได้ฝึกทักษะประสาทสัมผัสทั้งกล้ามเนื้อมือและตา สามารถทำให้เด็กมีความสามารถในการคิด ประดิษฐ์ได้อย่างสนุกสนานและสามารถใช้ในชีวิตประจำวัน :tv18:
โดย ถาวร นุ่นละออง (2012-04-01 11:56:31) [แสดงความคิดเห็น]
จากกิจกรรมฝึกคิดสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมศิปะนั้น เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้เด็กได้มีความคิดอย่างอิสระในทุกๆด้าน ให้เด็กมีจินตนาการไม่มีที่สิ้นสุด ตัวคุณครูเองก็เป็นสิ่งกระตุ้นเด็กที่สำคัญมากๆ ดิฉันสอนชั้นอนุบาล 2 ศิลปะเป็นกิจกรรมที่เด็กมีความสนใจมากกิจกรรมหนึ่ง คุณครูขาหนูอยากวาดรูป เด็กวัยนี้จะความเพ้อฝันจากสื่อที่เด็กได้รับ เด็กจะสมมุติตัวเองเป็นตัวแสดงเหล่านั้น และจะสื่อออกมาเป็นรูปจากที่วาดและสามารถสื่อสารเป็นคำพูดเล่าเรื่องให้ครูและเพื่อนเข้าใจได้
โดย เกษมณี สุทธิสาร (2012-04-01 12:49:04) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมฝึกคิดสร้างสรรค์ด้วยศิลปะผสมนัั้นเคยนำไปใช้ในชั้นอนุบาล 1 เช่นเดียวกัน เด็กๆ ให้ความสนใจ ตื่นเต้น และมีความสุขกับการได้ทดลองสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยตนเองโดยไม่รู้สึกเบื่อเลย แต้ต้องสรรหากิจกรรมที่แปลกใหม่เสมอ เด็กๆ จะจับกลุ่มทำงานและบรรยายชิ้นงานของตนเองให้เพื่อนๆ และคุณครูฟัง ซึ่งถ้าคุณครูถามคำถามต่างๆที่เกี่ยวกับชั้นงานนั้น เด็กจะอธิบายอย่างมั่นใจ ส่งผลให้เด็กกล้าพูด กล้าแสดงความคิดของตนเอง รวมทั้งฝึกกล้ามเนื้อเล็กไปด้วย
โดย เทวารัตน์ จีรพัฒนวรกุล (2012-04-03 21:51:11) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะ เป็นการเรียนรู้ง่ายๆของเด็กและครูได้นำสื่อการสอนมาให้เด๋กๆ โดยที่สื่อเป็นสื่อใกล้ ๆตัว กิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์เด็กๆ จะชอบมากได้ใช้ความคิดอย่างอิสระและเต็มที่มากที่สุดเเด้ก สนใจ ตื่นเต้น และมีความสุขกับการได้ทดลองสร้างสรรค์งานศิลปะ ฝึกให้เด้กมีสมาธิที่ดีมากค่ะ การอธิบายงานเป็รการฝึกให้เด็กได้มีพัฒนาการด้านการพุดด้วย กิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กมีพัฒนาหลายด้านเลยทีเดียวจึเหมาะกับเด้กมาในกินกรรมนี้
โดย วิชุดา อาลีมีนทร์ (2012-04-05 10:00:10) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้สำรวจ ค้นพบและได้ทดลองกับสื่ออุปกรณ์ทางศิลปะซึ่งช่วยให้เกิดการพัฒนาความคิดรอบยอดทางพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากการสังเกตและประเมินภาพ บทบาทครู ควรวางแผนเตรียมกิจกรรมต่างๆให้พร้อม ควรให้คำแนะนำดูแลระหว่างเด็กทำกิจกรรมและเสริมแรงเด็กๆ ให้ความสนใจ ตื่นเต้น และมีความสุขกับการได้ทดลองสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยตนเองโดยไม่รู้สึกเบื่อเลย แต้ต้องสรรหากิจกรรมที่แปลกใหม่เสมอ เด็กๆ จะจับกลุ่มทำงานและบรรยายชิ้นงานของตนเองทำให้เด็กกล้าแสดงออกและมั่นใจในตนเองมากขึ้น :tv17:
โดย จินดาพงษ์ประเสริฐ (2012-04-05 10:43:55) [แสดงความคิดเห็น]
ลองมองย้อนกลับไปในสมัยคุณปู่ คุณย่า คุณพ่อ คุณแม่ของเราตอนยังเป็นเด็ก ระบบการเรียนการสอนของไทยยังเน้นอยู่ที่การอ่าน เขียนได้ ค่านิยมของสังคมยอมรับคนเรียนเก่ง มีการศึกษาสูง เด็กคนไหนเรียนดี อ่านคล่อง คิดเลขไว มักจะได้รับการยอมรับ ชื่นชม ส่วนเด็กที่ชอบร้อง เล่น เต้น รำ ขีดเขียน วาดรูป มักจะถูกละเลยไม่เอาใจใส่ บ้างก็ว่าหัวไม่ดี บ้างก็ว่าไม่เอาไหน ไม่เอาถ่าน วิชาศิลปะยังมีความสำคัญเป็นอันดับรองลงมาจากวิชาอื่นๆ เสมอ เพราะผู้ใหญ่มองว่าศิลปะนำไปประกอบเป็นอาชีพไม่ได้ผิดกับ หมอ พยาบาล ครู หรือข้าราชการ และคงเป็นการไม่ดีแน่ ถ้าลูกมีอาชีพเป็นศิลปินไส้แห้ง เต้นกิน รำกิน
มาในยุคสมัยนี้ มีบุคคลจำนวนไม่น้อยที่ประสบความสำเร็จในชีวิต โดยมิได้เก่งทางด้านวิชาการ แต่มีความชำนาญ หรือความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ เช่น เป็นนักกีฬา เป็นดาราแสดง นักร้อง ซึ่งขึ้นอยู่กับความถนัด ความชอบและความสามารถของเด็กแต่ละคนที่แตกต่างกันไปคนละด้าน ศิลปะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ศิลปะช่วยให้เด็กใช้จินตนาการอย่างอิสระ เป็นคนกล้าคิด กล้าริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ สามารถแสดงออกถึงสิ่งที่ตัวเองคิด รู้สึก ฝึกความประณีต สมาธิ ความตั้งใจ จดจ่อ ความพยายามแน่วแน่ มั่นคง ตามวุฒิภาวะ
การเรียนศิลปะในปัจจุบัน มิได้หวังผลเลิศ เพื่อให้เด็กเป็นศิลปินในอนาคต แต่จะฝึกให้เด็กได้ตัดสินใจด้วยตัวเอง ค้นคว้าหาข้อมูลเอง ได้จินตนาการอย่างกว้างขวาง สนใจความรู้รอบด้านที่หลากหลาย กิจกรรม การเรียน การสอนศิลปะเด็กในปัจจุบันได้พัฒนาไปหลากหลายรูปแบบ ยึดธรรมชาติของผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เนื้อหา รูปแบบ รวมทั้งเทคนิคและวิธีการสอนที่ทันสมัย ทำให้เด็กเรียนสนุก ผ่อนคลาย ไม่เครียด เกิดแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจในทางสร้างสรรค์ ทำให้เด็กรักการทำงาน ภาคภูมิใจในตนเอง มีสุนทรียภาพ ละเอียดอ่อน รู้คุณค่าธรรมชาติ ศิลปวัตถุ หรือรูปแบบความคิดต่าง ๆ ทำให้มีชีวิตและจิตใจที่งดงาม รู้จักการทำงานร่วมกัน ปรับตัวปรับความคิด ยอมรับซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดพัฒนาการแบบองค์รวม อีกทั้งศิลปะยังเป็นสะพานเชื่อมโยงความคิด และสามารถสอดแทรกบูรณาการเข้าไปในแทบทุกสาขาวิชาเรียน
ดังนั้น พ่อแม่ ผู้ปกครอง จึงมิควรมองข้ามความสำคัญของศิลปะ ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน หากเด็กได้รับการปลูกฝังให้สัมผัสกับประสบการณ์ทางด้านศิลปะตั้งแต่วัยเยาว์ จะทำให้เด็กถูกกล่อมเกลาและหล่อหลอมทางด้านพฤติกรรม สร้างลักษณะนิสัยที่ดีงาม และเติบโตขึ้นเป็นคนที่มีจุดมุ่งหมายในชิวิต และเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต
กิจกรรมศิลปะสำหรับเด็ก เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กได้เป็นอย่างดี สมองของมนุษย์จะแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ สมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา ในวัยเด็กสมองซีกขวาทำหน้าที่เกี่ยวกับความคิดในเชิงสร้างสรรค์ และจินตนาการจะทำงานได้ดีและพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว จึงทำให้เด็กเป็นวัยที่ชอบเพ้อฝัน สร้างจินตนาการ และมีความสุขกับจินตนาการที่ตัวเองสร้างขึ้น ในบางครั้งผู้ใหญ่ไม่เข้าใจพัฒนาการของเด็ก จึงปล่อยให้เด็กเจริญเติบโตไปตามธรรมชาติแล้วละเลยที่จะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กพัฒนาสมองซีกขวาอย่างเต็มศักยภาพ หรือหันไปเน้นการพัฒนาสมองซีกซ้าย ทั้งๆที่เด็กยังไม่พร้อม โดยการให้อ่าน-เขียน คิดเลข และท่องศัพท์ต่างๆ
โดย วุฒิพรรณ คณาญาติ (2012-04-07 00:31:18) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูวีดีทัศน์การฝึกความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมศิลปะของ อ.เรณู ทองทาดูแล้วได้ความรู้มากคะดิฉันเพิ่งเป็นว่าที่ครูอนุบาลเห็นกิจกรรมที่คุณครูพาเด็กทำแล้วก็รู้สึกอยากที่จะจัดกิจกรรมนี้ให้เด็กได้ทำบ้างจากที่ดูเด็กนักเรียนอยู่ชั้นอนุบาล 1 ในความคิดดิฉันตอนแรก เด็กอนุบาล 1อายุแค่ 3ขวบทำกิจกรรมศิลปะอย่างนี้ไม่ได้แน่ อยากมากก็กิจกรรมระบายสี วาดภาพ ปั้นดินน้ำมัน เพราะดูตอนแรกกังวลว่าจะวุ่นวายเปื้อนเลอะเทอะ ไม่สนใจกิจกรรม แกล้งกันแต่พอได้ดูแล้วไม่ยากอย่างที่คิดคุณครูเก่งมากคะที่สามาารถทำให้เด็กสนใจในกิจกรรม
โดย วิไลทิพย์ ภูคำวงษ์ (2012-04-07 22:12:21) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการพัฒนาสมองของเด็กจะทำได้ดีที่สุดในช่วงก่อน 6 ขวบ ดังนั้นกิจกรรมควรเน้นกิจกรรมที่จะกระตุ้นพัฒนาการให้มากที่สุด อ.เรณู ทองทา ได้ริเริ่มกิจกรรมฝึกความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กชั้นอนุบาล 1 ขึ้นมา โดยใช้วิธีการประดิษฐ์ในวิชาศิลปะมาเป็นสื่อให้เด็กคิดสร้างสรรค์ โดยนำวัสดุใกล้ตัวหลากหลายอย่างมาให้เด็กได้ฝึกคิดประดิษฐ์ตามหัวข้อที่ให้ เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ที่ดีนะครับและได้ทำให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการใช้ความคิดวิเคราะห์ การเลือกอุปกรณ์ การฝึกสังเกตุของเด็ก และได้สนุกกับการทำกิจกรรม ในด้านศิลปะ ทำให้เด็กมีพัฒนาการ การเรียนรู้ เพิ่มมากขึ้นครับไม่มีต้นแบบให้ทำตาม เด็กทุกคนมีอิสระในการคิดการทำ เด็กได้ฝึกทักษะประสาทสัมผัสทั้งกล้ามเนื้อมือและตา รวมถึงทักษะทางสังคม
โดย สถาพร หาดสาร (2012-04-09 11:35:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ คุณครูรู้จักนำสิ่งของใกล้ตัวมาใช้ กระตุ้นให้เด็กเกิดความคิดโดยไม่เร่งรัดค่อยๆฝึกและให้กำลังใจจนกระทั่งเด็กสามารถทำได้และเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง รวมถึงส่งไปให้ผู้ปกครองได้ชื่นชมผลงานของบุตรของตัวเอง เพื่อผู้ปกครองจะได้มีโอกาสได้เห็นความก้าวหน้าและให้ข้อเสนอแนะไปด้วย
โดย ดวงเด่น พิจอมบุตร (2012-04-16 19:48:01) [แสดงความคิดเห็น]
จากเรื่อง ฝึกคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมศิลปะ อ.เรณู ทองทา"" เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งครูสามารถนำไปปรับและประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และเนื่องจากว่าเด็กปฐมวัยควรที่จะได้รับการส่งเสริมในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก เพราะการคิดสร้างสรรค์ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เด็กมีความคิดหลากหลาย ไม่็ซ้ำซาก เด็กสามารถคิดนอกกรอบได้ เมื่อเด็กสร้างสรรค์งานแล้วก็ควรใช้คำถามในการให้เด็กได้คิด ควรมีการต่อยอดความรู้ของเด็กด้วย เพื่อเป็นการฝึกการแสดงออก และการพูดของเด็กได้อีกด้วย
โดย พรภวิษย์ ธูปเทียนมณี (2012-04-17 13:07:27) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กได้แสดงออกถึงศักยภาพของตนเองอย่างแท้จริง
ครูได้รู้ถึงขีดความสามารถของเด็กผ่านผลงานความคิดสร้างสรรค์ และการสนทนา
โดย เพียรดี ไกรปก (2012-04-17 20:50:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยทีเดียว ครูทุกคนสามารถนำไปใช้ได้เลย เป็นกิจกรรมที่นำเอาวัสดุเหลือใช้มาจัดกิจกรรมตามความสนใจของเด็ก ครูไม่ได้กำหนดว่าเด็กทุกคนจะต้องทำเป็นตัวสัตว์เหมือนกัน เด็กสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดจินตนาการโดยดูและสังเกตรูปร่างของก้อนหินว่ามีรูปร่างคล้ายกับสัตว์ชนิดใด เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้ว นำผลงานไปให้ครูดู ครูชวนพูดคุยเกี่ยวกับผลงาน เป็นการส่งเสริมให้เด็กกล้าพูด กล้าแสดงออก ฝึกทักษะการใช้ภาษาได้ด้วย
โดย เพียรดี ไกรปก (2012-04-17 21:06:51) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบเทคนิควิธีการสอนของคุณครูเรณูมาก เพราะว่า เป็นการสอนที่สนุกและนำเกมเข้าไปใช้ในการเรียนการสอนและสามารถทำให้เด้กนักเรียนเข้าใจง่ายยิ่งและไม่เบื่อหน่ายที่จะเรียนและเป็นการให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของคุณครูและเราสามารถเข้าใจธรรมชาติของเด็กว่าต้องการอะไรหรือไม่ต้องการอะไรและการนำกิจกรรมอันหลากหลายเข้ามาประกอบการสอน ทำให้นักเรียนซึบซับเนื้อหาความรู้้ ด้วยความเข้าใจ ก่อให้เกิดความรู้ที่ยั่งยืน และฝังลึก การนำกลองเข้ามาใช้เพื่อเรียกสมาธิของนักเรียนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคุณครูก็น่าจะนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีได้และสามารถเป็นตัวอย่างที่ในกับคุณครูทุกท่านอีกด้วย
โดย พีรยุ อินทรธุ (2012-04-20 16:49:01) [แสดงความคิดเห็น]
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมศิลปะ
ของอ.เรณู ทองทา เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสาร เสริมสร้างความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ และเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายโดยเฉพาะกล้ามเนื้อเล็ก ให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ กล้าคิด
กล้าทำ กล้าแสดงออก เด็กสนใจที่จะเรียนรู้ และได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ขอชื่นชมในความสามารถของคุณครูเรณู ทองทา ด้วยคะ :tv17: :tv17: :tv17: :tv15: :tv15: :tv15: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย สุภาพร ทรงวิชัย (2012-04-20 20:27:35) [แสดงความคิดเห็น]
การฝึกคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมศิลปะ เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งกิจกรรมก้อนหินแปลงกาย เป็นการฝึกพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้เป็นอย่างดีมาก แล้วคุณครูที่สอนก็มีความอ่อนโยน มีความอบอุ่น มีความรัก มีความเข้าใจในตัวเด็กๆ แต่ละคนเป็น อย่างดีมากๆ ค่ะ
โดย ศิรินทิพย์ ถุงจันทร์แก้ว (2012-04-21 11:03:26) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมศิลปะ ของคุณครูเรณู ทองทา เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้ปฏิบัติจริงโดยการคิดวางแผนในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ เมื่อทำชิ้นงานสำเร็จก็สามารถนำเสนอชิ้นงานได้ เด็กสามารถตอบได้ว่าชิ้นงานของเด็กเป็นรูปอะไรและเด็กก็มีความภูมิใจในชิ้นงานของตนเอง กิจกรรมนี้เราสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมสำหรับชั้นอนุบาล 2 หรือชั้นอื่นก็ได้ เพราะเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานให้เหมาะสมกับทุกชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามศักยภาพ
โดย พันปี คลังอาจ (2012-04-21 15:43:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิดและจินตนาการมากๆค่ะ หลังจากได้ดูรายการนี้แล้ว ก็ได้นำไปใช้กับลูกที่บ้านบ้าง โดยพาลูกไปเก็บสิ่งของวัสดุธรรมชาติที่สามารถหาได้จากรอบๆบ้าน มีเปลือกห้อยลาย หอยแมลงภู บ้าง ก้อนหินต่างๆบ้าง เศษไม้ บ้าง แล้วก็นำมาประดิษฐ์ในสิ่งที่เขาต้องการ พอลูกสามารถสร้างผลงานออกมาแล้ว เขารู้สึกภูมิใจในชิ้นงานชิ้นนั้นและเล่าเรื่องราวที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นเรื่องราวให้เราฟังทำให้เขารู้สึกสนุก แล้วรู้สึกว่าลูกมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นค่ะ :tv02:
โดย ธิดา คุ้มวงษ์ (2012-04-22 10:31:10) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการพัฒนาสมองของเด็กจะทำได้ดีที่สุดในช่วงก่อน 6 ขวบ ดังนั้นกิจกรรมควรเน้นกิจกรรมที่จะกระตุ้นพัฒนาการให้มากที่สุด อ.เรณู ทองทา ได้ริเริ่มกิจกรรมฝึกความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กชั้นอนุบาล 1 ขึ้นมา โดยใช้วิธีการประดิษฐ์ในวิชาศิลปะมาเป็นสื่อให้เด็กคิดสร้างสรรค์ โดยนำวัสดุใกล้ตัวหลากหลายอย่างมาให้เด็กได้ฝึกคิดประดิษฐ์ตามหัวข้อที่ให้ ไม่มีต้นแบบให้ทำตาม เด็กทุกคนมีอิสระในการคิดการทำ เด็กได้ฝึกทักษะประสาทสัมผัสทั้งกล้ามเนื้อมือและตา รวมถึงทักษะทางสังคมอีกด้วย สุดยอดมาก อยากให้ครูอนุบาลทุกๆๆ คนเป็นแบบนี้จังเลย
โดย ฐิติพร นุ่นลอย (2012-04-22 17:07:55) [แสดงความคิดเห็น]
พอได้เข้ามาชมแล้วทำไห้ได้แลกเปลิ่ยนเรียนรู้เพราะเทคนิคบางอย่างเราก็สามารถนำมาใช้กับเด็กของเราซึ่งบางครั้งเราก็สอนแบบซ้าๆหรือเราก็จะได้ทราบวีธีการที่เด็กบางคมที่ไม่ชอบทำเราจะใช้วิธีการแบบใดที่ทำให้เด็กหันมาสนใจทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆทำให้ครูได้รับรู้เทคนิคศิลปะผสม นำวัสดุเหลือใช้นำมาทำให้เกิดประโยชน์ แนะนำวิธีการที่เด็กนำเสนอผลงานของตัวเองว่าถ้าเด็กพูดคำสั้นๆครูจะใช้คำพูดกับเด็กๆให้เขาพูดออกมาเป็นคำยาวๆ เป็นการกระตุ้นให้เขาได้คิดเป็นการพ้ฒนาการด้านภาษา ขอขอบพระคุณผู้ที่นำเสนอรายการที่ดีให้กับคุณครูค่ะ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15:
โดย จงกล จิรธรภักดี (2012-04-22 20:30:14) [แสดงความคิดเห็น]
-ขอขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่ได้นำรายการดีๆมาให้ชม การจัดกิจกรรมของอาจารย์ เรณู ทองทา เป็นการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมาก อาจารย์ให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและได้ใช้อุปกรณ์ที่หลากหลายทำให้เด็กมีความสนุกสนานและสนใจในการทำกิจกรรม เวลาข้าพเจ้าจัดกิจกรรมก็จะให้เด็กทำแต่ วาดภาพระบายสี ปั้นดินนำ้มัน ระบายสีนำ้ แต่พอได้ดูอาจารย์เรณุจัดกิจกรรมแล้วข้าพเจ้าก็คิดว่าน่าจะจัดกิจกรรมเหมือนอาจารย์บ้าง ข้าพเจ้าก็เลยลองทำดูคือหาวัสดุอุปกรณที่หลากหลายมาให้เด็กทำปรากฏว่าเด็กสนุกสนานมากมีความสุขกับการทำกิจกรรม ทำให้เด็กนักเรียนของข้าพเจ้าสนใจกับการทำกิจกรรมมากขึ้นต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่ให้เทคนิคดีๆในการจัดกิจกรรม
โดย ทัศนะวรรณ จันทร์ลุน (2012-04-24 16:48:56) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมสร้างสรรค์ดีมากค่ะ ทำให้เด็กจินตนาการได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ได้ใช้ประสาทสัมผัสของกล้ามเนื้อมือกับตา และเป็นการฝึกให้เด็กได้รู้จักนำสิ่งรอบตัวมาใช้ในการทำงานศิลปะ เด็กมีความสนุกสนาน ร่าเริง กิจกรรมนี้สามารถช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านภาษาครูต้องคอยชี้นำให้เด็กได้พูดและทุกคำพูดของเด็กไม่มีผิดและครูด้องใจเย็นไม่บังคับให้เด็กทำถ้ายังไม่พร้อม ขอขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่ได้ให้ความรู้
โดย เสาวรักษ์ ผลเจริญ (2012-04-24 17:58:28) [แสดงความคิดเห็น]
ศิลปะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับครูปฐมวัยมาก เพราะคำว่าศิลปะสำหรับครูปฐมวัย หมายถึง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การถ่ายทอดการแสดงออกทางศิลปะ เพื่อนำมาใช้ในการถ่ายทอดความรู้แก่เด็กปฐมวัยเป็นงานหัตศึกษา ที่มีความจำเป็นต่อวิชาชีพครูปฐมวัย ครูปฐมวัยทุกคนควรได้รับ การฝึกอบรมด้านงานศิลปะอย่างสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูปฐมวัยที่ประสบผลสำเร็จในอาชีพครู ส่วนหนึ่งเป็นผู้รักในงานศิลปะ ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฎิบัติทางศิลปะจนเชี่ยวชาญ ดังนั้น ครูปฐมวัยมืออาชีพ จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานงานศิลปะ รู้จักวางแผนใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระวิชาที่จะสอน ครูปฐมวัยจะต้องทำหน้าที่ยั่วยุ และจูงใจให้เด็กได้แสดงออกอย่างเต็มที่ตามความสามารถความสนใจ และความถนัดตามธรรมชาติของแต่ละคน ครูต้องลดบทบาทของตนเองลง แต่พยายามให้เด็กทุกคน ได้มีโอกาสแสดงออกให้มากที่สุด โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการแสดงออก ครูเป็นผู้ช่วยที่ให้คำแนะนำชี้แจงในฐานะผู้มีประสบการณ์มากกว่าเท่านั้น หากแต่ไม่มีบทบาทในการออกคำสั่งหรือการใช้อำนาจบงการอยู่เบื้องหลัง :tv15:
โดย นิศา สืบสุข (2012-04-24 19:36:10) [แสดงความคิดเห็น]
ศิลปะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับครูปฐมวัยมาก เพราะคำว่าศิลปะสำหรับครูปฐมวัย หมายถึง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การถ่ายทอดการแสดงออกทางศิลปะ เพื่อนำมาใช้ในการถ่ายทอดความรู้แก่เด็กปฐมวัยเป็นงานหัตศึกษา ที่มีความจำเป็นต่อวิชาชีพครูปฐมวัย ครูปฐมวัยทุกคนควรได้รับ การฝึกอบรมด้านงานศิลปะอย่างสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูปฐมวัยที่ประสบผลสำเร็จในอาชีพครู ส่วนหนึ่งเป็นผู้รักในงานศิลปะ ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฎิบัติทางศิลปะจนเชี่ยวชาญ ดังนั้น ครูปฐมวัยมืออาชีพ จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานงานศิลปะ รู้จักวางแผนใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระวิชาที่จะสอน ครูปฐมวัยจะต้องทำหน้าที่ยั่วยุ และจูงใจให้เด็กได้แสดงออกอย่างเต็มที่ตามความสามารถความสนใจ และความถนัดตามธรรมชาติของแต่ละคน ครูต้องลดบทบาทของตนเองลง แต่พยายามให้เด็กทุกคน ได้มีโอกาสแสดงออกให้มากที่สุด โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการแสดงออก ครูเป็นผู้ช่วยที่ให้คำแนะนำชี้แจงในฐานะผู้มีประสบการณ์มากกว่าเท่านั้น หากแต่ไม่มีบทบาทในการออกคำสั่งหรือการใช้อำนาจบงการอยู่เบื้องหลัง :tv15:
โดย นิศา สืบสุข (2012-04-24 19:36:39) [แสดงความคิดเห็น]
ศิลปะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับครูปฐมวัยมาก เพราะคำว่าศิลปะสำหรับครูปฐมวัย หมายถึง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การถ่ายทอดการแสดงออกทางศิลปะ เพื่อนำมาใช้ในการถ่ายทอดความรู้แก่เด็กปฐมวัยเป็นงานหัตศึกษา ที่มีความจำเป็นต่อวิชาชีพครูปฐมวัย ครูปฐมวัยทุกคนควรได้รับ การฝึกอบรมด้านงานศิลปะอย่างสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูปฐมวัยที่ประสบผลสำเร็จในอาชีพครู ส่วนหนึ่งเป็นผู้รักในงานศิลปะ ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฎิบัติทางศิลปะจนเชี่ยวชาญ ดังนั้น ครูปฐมวัยมืออาชีพ จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานงานศิลปะ รู้จักวางแผนใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระวิชาที่จะสอน ครูปฐมวัยจะต้องทำหน้าที่ยั่วยุ และจูงใจให้เด็กได้แสดงออกอย่างเต็มที่ตามความสามารถความสนใจ และความถนัดตามธรรมชาติของแต่ละคน ครูต้องลดบทบาทของตนเองลง แต่พยายามให้เด็กทุกคน ได้มีโอกาสแสดงออกให้มากที่สุด โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการแสดงออก ครูเป็นผู้ช่วยที่ให้คำแนะนำชี้แจงในฐานะผู้มีประสบการณ์มากกว่าเท่านั้น หากแต่ไม่มีบทบาทในการออกคำสั่งหรือการใช้อำนาจบงการอยู่เบื้องหลัง :tv15:
โดย นิศา สืบสุข (2012-04-24 19:36:59) [แสดงความคิดเห็น]
ศิลปะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับครูปฐมวัยมาก เพราะคำว่าศิลปะสำหรับครูปฐมวัย หมายถึง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การถ่ายทอดการแสดงออกทางศิลปะ เพื่อนำมาใช้ในการถ่ายทอดความรู้แก่เด็กปฐมวัยเป็นงานหัตศึกษา ที่มีความจำเป็นต่อวิชาชีพครูปฐมวัย ครูปฐมวัยทุกคนควรได้รับ การฝึกอบรมด้านงานศิลปะอย่างสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูปฐมวัยที่ประสบผลสำเร็จในอาชีพครู ส่วนหนึ่งเป็นผู้รักในงานศิลปะ ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฎิบัติทางศิลปะจนเชี่ยวชาญ ดังนั้น ครูปฐมวัยมืออาชีพ จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานงานศิลปะ รู้จักวางแผนใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระวิชาที่จะสอน ครูปฐมวัยจะต้องทำหน้าที่ยั่วยุ และจูงใจให้เด็กได้แสดงออกอย่างเต็มที่ตามความสามารถความสนใจ และความถนัดตามธรรมชาติของแต่ละคน ครูต้องลดบทบาทของตนเองลง แต่พยายามให้เด็กทุกคน ได้มีโอกาสแสดงออกให้มากที่สุด โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการแสดงออก ครูเป็นผู้ช่วยที่ให้คำแนะนำชี้แจงในฐานะผู้มีประสบการณ์มากกว่าเท่านั้น หากแต่ไม่มีบทบาทในการออกคำสั่งหรือการใช้อำนาจบงการอยู่เบื้องหลัง :tv15:
โดย นิศา สืบสุข (2012-04-24 19:37:29) [แสดงความคิดเห็น]
ศิลปะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับครูปฐมวัยมาก เพราะคำว่าศิลปะสำหรับครูปฐมวัย หมายถึง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การถ่ายทอดการแสดงออกทางศิลปะ เพื่อนำมาใช้ในการถ่ายทอดความรู้แก่เด็กปฐมวัยเป็นงานหัตศึกษา ที่มีความจำเป็นต่อวิชาชีพครูปฐมวัย ครูปฐมวัยทุกคนควรได้รับ การฝึกอบรมด้านงานศิลปะอย่างสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูปฐมวัยที่ประสบผลสำเร็จในอาชีพครู ส่วนหนึ่งเป็นผู้รักในงานศิลปะ ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฎิบัติทางศิลปะจนเชี่ยวชาญ ดังนั้น ครูปฐมวัยมืออาชีพ จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานงานศิลปะ รู้จักวางแผนใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระวิชาที่จะสอน ครูปฐมวัยจะต้องทำหน้าที่ยั่วยุ และจูงใจให้เด็กได้แสดงออกอย่างเต็มที่ตามความสามารถความสนใจ และความถนัดตามธรรมชาติของแต่ละคน ครูต้องลดบทบาทของตนเองลง แต่พยายามให้เด็กทุกคน ได้มีโอกาสแสดงออกให้มากที่สุด โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการแสดงออก ครูเป็นผู้ช่วยที่ให้คำแนะนำชี้แจงในฐานะผู้มีประสบการณ์มากกว่าเท่านั้น หากแต่ไม่มีบทบาทในการออกคำสั่งหรือการใช้อำนาจบงการอยู่เบื้องหลัง :tv15:
โดย นิศา สืบสุข (2012-04-24 19:37:43) [แสดงความคิดเห็น]
ศิลปะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับครูปฐมวัยมาก เพราะคำว่าศิลปะสำหรับครูปฐมวัย หมายถึง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การถ่ายทอดการแสดงออกทางศิลปะ เพื่อนำมาใช้ในการถ่ายทอดความรู้แก่เด็กปฐมวัยเป็นงานหัตศึกษา ที่มีความจำเป็นต่อวิชาชีพครูปฐมวัย ครูปฐมวัยทุกคนควรได้รับ การฝึกอบรมด้านงานศิลปะอย่างสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูปฐมวัยที่ประสบผลสำเร็จในอาชีพครู ส่วนหนึ่งเป็นผู้รักในงานศิลปะ ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฎิบัติทางศิลปะจนเชี่ยวชาญ ดังนั้น ครูปฐมวัยมืออาชีพ จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานงานศิลปะ รู้จักวางแผนใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระวิชาที่จะสอน ครูปฐมวัยจะต้องทำหน้าที่ยั่วยุ และจูงใจให้เด็กได้แสดงออกอย่างเต็มที่ตามความสามารถความสนใจ และความถนัดตามธรรมชาติของแต่ละคน ครูต้องลดบทบาทของตนเองลง แต่พยายามให้เด็กทุกคน ได้มีโอกาสแสดงออกให้มากที่สุด โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการแสดงออก ครูเป็นผู้ช่วยที่ให้คำแนะนำชี้แจงในฐานะผู้มีประสบการณ์มากกว่าเท่านั้น หากแต่ไม่มีบทบาทในการออกคำสั่งหรือการใช้อำนาจบงการอยู่เบื้องหลัง :tv15:
โดย นิศา สืบสุข (2012-04-24 19:38:09) [แสดงความคิดเห็น]
ศิลปะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับครูปฐมวัยมาก เพราะคำว่าศิลปะสำหรับครูปฐมวัย หมายถึง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การถ่ายทอดการแสดงออกทางศิลปะ เพื่อนำมาใช้ในการถ่ายทอดความรู้แก่เด็กปฐมวัยเป็นงานหัตศึกษา ที่มีความจำเป็นต่อวิชาชีพครูปฐมวัย ครูปฐมวัยทุกคนควรได้รับ การฝึกอบรมด้านงานศิลปะอย่างสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูปฐมวัยที่ประสบผลสำเร็จในอาชีพครู ส่วนหนึ่งเป็นผู้รักในงานศิลปะ ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฎิบัติทางศิลปะจนเชี่ยวชาญ ดังนั้น ครูปฐมวัยมืออาชีพ จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานงานศิลปะ รู้จักวางแผนใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระวิชาที่จะสอน ครูปฐมวัยจะต้องทำหน้าที่ยั่วยุ และจูงใจให้เด็กได้แสดงออกอย่างเต็มที่ตามความสามารถความสนใจ และความถนัดตามธรรมชาติของแต่ละคน ครูต้องลดบทบาทของตนเองลง แต่พยายามให้เด็กทุกคน ได้มีโอกาสแสดงออกให้มากที่สุด โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการแสดงออก ครูเป็นผู้ช่วยที่ให้คำแนะนำชี้แจงในฐานะผู้มีประสบการณ์มากกว่าเท่านั้น หากแต่ไม่มีบทบาทในการออกคำสั่งหรือการใช้อำนาจบงการอยู่เบื้องหลัง :tv15:
โดย นิศา สืบสุข (2012-04-24 19:38:32) [แสดงความคิดเห็น]
ศิลปะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับครูปฐมวัยมาก เพราะคำว่าศิลปะสำหรับครูปฐมวัย หมายถึง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การถ่ายทอดการแสดงออกทางศิลปะ เพื่อนำมาใช้ในการถ่ายทอดความรู้แก่เด็กปฐมวัยเป็นงานหัตศึกษา ที่มีความจำเป็นต่อวิชาชีพครูปฐมวัย ครูปฐมวัยทุกคนควรได้รับ การฝึกอบรมด้านงานศิลปะอย่างสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูปฐมวัยที่ประสบผลสำเร็จในอาชีพครู ส่วนหนึ่งเป็นผู้รักในงานศิลปะ ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฎิบัติทางศิลปะจนเชี่ยวชาญ ดังนั้น ครูปฐมวัยมืออาชีพ จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานงานศิลปะ รู้จักวางแผนใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระวิชาที่จะสอน ครูปฐมวัยจะต้องทำหน้าที่ยั่วยุ และจูงใจให้เด็กได้แสดงออกอย่างเต็มที่ตามความสามารถความสนใจ และความถนัดตามธรรมชาติของแต่ละคน ครูต้องลดบทบาทของตนเองลง แต่พยายามให้เด็กทุกคน ได้มีโอกาสแสดงออกให้มากที่สุด โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการแสดงออก ครูเป็นผู้ช่วยที่ให้คำแนะนำชี้แจงในฐานะผู้มีประสบการณ์มากกว่าเท่านั้น หากแต่ไม่มีบทบาทในการออกคำสั่งหรือการใช้อำนาจบงการอยู่เบื้องหลัง :tv15:
โดย นิศา สืบสุข (2012-04-24 19:38:48) [แสดงความคิดเห็น]
ศิลปะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับครูปฐมวัยมาก เพราะคำว่าศิลปะสำหรับครูปฐมวัย หมายถึง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การถ่ายทอดการแสดงออกทางศิลปะ เพื่อนำมาใช้ในการถ่ายทอดความรู้แก่เด็กปฐมวัยเป็นงานหัตศึกษา ที่มีความจำเป็นต่อวิชาชีพครูปฐมวัย ครูปฐมวัยทุกคนควรได้รับ การฝึกอบรมด้านงานศิลปะอย่างสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูปฐมวัยที่ประสบผลสำเร็จในอาชีพครู ส่วนหนึ่งเป็นผู้รักในงานศิลปะ ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฎิบัติทางศิลปะจนเชี่ยวชาญ ดังนั้น ครูปฐมวัยมืออาชีพ จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานงานศิลปะ รู้จักวางแผนใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระวิชาที่จะสอน ครูปฐมวัยจะต้องทำหน้าที่ยั่วยุ และจูงใจให้เด็กได้แสดงออกอย่างเต็มที่ตามความสามารถความสนใจ และความถนัดตามธรรมชาติของแต่ละคน ครูต้องลดบทบาทของตนเองลง แต่พยายามให้เด็กทุกคน ได้มีโอกาสแสดงออกให้มากที่สุด โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการแสดงออก ครูเป็นผู้ช่วยที่ให้คำแนะนำชี้แจงในฐานะผู้มีประสบการณ์มากกว่าเท่านั้น หากแต่ไม่มีบทบาทในการออกคำสั่งหรือการใช้อำนาจบงการอยู่เบื้องหลัง :tv15:
โดย นิศา สืบสุข (2012-04-24 19:39:02) [แสดงความคิดเห็น]
ศิลปะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับครูปฐมวัยมาก เพราะคำว่าศิลปะสำหรับครูปฐมวัย หมายถึง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การถ่ายทอดการแสดงออกทางศิลปะ เพื่อนำมาใช้ในการถ่ายทอดความรู้แก่เด็กปฐมวัยเป็นงานหัตศึกษา ที่มีความจำเป็นต่อวิชาชีพครูปฐมวัย ครูปฐมวัยทุกคนควรได้รับ การฝึกอบรมด้านงานศิลปะอย่างสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูปฐมวัยที่ประสบผลสำเร็จในอาชีพครู ส่วนหนึ่งเป็นผู้รักในงานศิลปะ ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฎิบัติทางศิลปะจนเชี่ยวชาญ ดังนั้น ครูปฐมวัยมืออาชีพ จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานงานศิลปะ รู้จักวางแผนใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระวิชาที่จะสอน ครูปฐมวัยจะต้องทำหน้าที่ยั่วยุ และจูงใจให้เด็กได้แสดงออกอย่างเต็มที่ตามความสามารถความสนใจ และความถนัดตามธรรมชาติของแต่ละคน ครูต้องลดบทบาทของตนเองลง แต่พยายามให้เด็กทุกคน ได้มีโอกาสแสดงออกให้มากที่สุด โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการแสดงออก ครูเป็นผู้ช่วยที่ให้คำแนะนำชี้แจงในฐานะผู้มีประสบการณ์มากกว่าเท่านั้น หากแต่ไม่มีบทบาทในการออกคำสั่งหรือการใช้อำนาจบงการอยู่เบื้องหลัง :tv15:
โดย นิศา สืบสุข (2012-04-24 19:39:24) [แสดงความคิดเห็น]
ศิลปะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับครูปฐมวัยมาก เพราะคำว่าศิลปะสำหรับครูปฐมวัย หมายถึง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การถ่ายทอดการแสดงออกทางศิลปะ เพื่อนำมาใช้ในการถ่ายทอดความรู้แก่เด็กปฐมวัยเป็นงานหัตศึกษา ที่มีความจำเป็นต่อวิชาชีพครูปฐมวัย ครูปฐมวัยทุกคนควรได้รับ การฝึกอบรมด้านงานศิลปะอย่างสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูปฐมวัยที่ประสบผลสำเร็จในอาชีพครู ส่วนหนึ่งเป็นผู้รักในงานศิลปะ ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฎิบัติทางศิลปะจนเชี่ยวชาญ ดังนั้น ครูปฐมวัยมืออาชีพ จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานงานศิลปะ รู้จักวางแผนใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระวิชาที่จะสอน ครูปฐมวัยจะต้องทำหน้าที่ยั่วยุ และจูงใจให้เด็กได้แสดงออกอย่างเต็มที่ตามความสามารถความสนใจ และความถนัดตามธรรมชาติของแต่ละคน ครูต้องลดบทบาทของตนเองลง แต่พยายามให้เด็กทุกคน ได้มีโอกาสแสดงออกให้มากที่สุด โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการแสดงออก ครูเป็นผู้ช่วยที่ให้คำแนะนำชี้แจงในฐานะผู้มีประสบการณ์มากกว่าเท่านั้น หากแต่ไม่มีบทบาทในการออกคำสั่งหรือการใช้อำนาจบงการอยู่เบื้องหลัง :tv15:
โดย นิศา สืบสุข (2012-04-24 19:40:17) [แสดงความคิดเห็น]
ศิลปะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับครูปฐมวัยมาก เพราะคำว่าศิลปะสำหรับครูปฐมวัย หมายถึง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การถ่ายทอดการแสดงออกทางศิลปะ เพื่อนำมาใช้ในการถ่ายทอดความรู้แก่เด็กปฐมวัยเป็นงานหัตศึกษา ที่มีความจำเป็นต่อวิชาชีพครูปฐมวัย ครูปฐมวัยทุกคนควรได้รับ การฝึกอบรมด้านงานศิลปะอย่างสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูปฐมวัยที่ประสบผลสำเร็จในอาชีพครู ส่วนหนึ่งเป็นผู้รักในงานศิลปะ ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฎิบัติทางศิลปะจนเชี่ยวชาญ ดังนั้น ครูปฐมวัยมืออาชีพ จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานงานศิลปะ รู้จักวางแผนใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระวิชาที่จะสอน ครูปฐมวัยจะต้องทำหน้าที่ยั่วยุ และจูงใจให้เด็กได้แสดงออกอย่างเต็มที่ตามความสามารถความสนใจ และความถนัดตามธรรมชาติของแต่ละคน ครูต้องลดบทบาทของตนเองลง แต่พยายามให้เด็กทุกคน ได้มีโอกาสแสดงออกให้มากที่สุด โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการแสดงออก ครูเป็นผู้ช่วยที่ให้คำแนะนำชี้แจงในฐานะผู้มีประสบการณ์มากกว่าเท่านั้น หากแต่ไม่มีบทบาทในการออกคำสั่งหรือการใช้อำนาจบงการอยู่เบื้องหลัง :tv15:
โดย นิศา สืบสุข (2012-04-24 19:40:21) [แสดงความคิดเห็น]
ศิลปะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับครูปฐมวัยมาก เพราะคำว่าศิลปะสำหรับครูปฐมวัย หมายถึง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การถ่ายทอดการแสดงออกทางศิลปะ เพื่อนำมาใช้ในการถ่ายทอดความรู้แก่เด็กปฐมวัยเป็นงานหัตศึกษา ที่มีความจำเป็นต่อวิชาชีพครูปฐมวัย ครูปฐมวัยทุกคนควรได้รับ การฝึกอบรมด้านงานศิลปะอย่างสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูปฐมวัยที่ประสบผลสำเร็จในอาชีพครู ส่วนหนึ่งเป็นผู้รักในงานศิลปะ ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฎิบัติทางศิลปะจนเชี่ยวชาญ ดังนั้น ครูปฐมวัยมืออาชีพ จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานงานศิลปะ รู้จักวางแผนใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระวิชาที่จะสอน ครูปฐมวัยจะต้องทำหน้าที่ยั่วยุ และจูงใจให้เด็กได้แสดงออกอย่างเต็มที่ตามความสามารถความสนใจ และความถนัดตามธรรมชาติของแต่ละคน ครูต้องลดบทบาทของตนเองลง แต่พยายามให้เด็กทุกคน ได้มีโอกาสแสดงออกให้มากที่สุด โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการแสดงออก ครูเป็นผู้ช่วยที่ให้คำแนะนำชี้แจงในฐานะผู้มีประสบการณ์มากกว่าเท่านั้น หากแต่ไม่มีบทบาทในการออกคำสั่งหรือการใช้อำนาจบงการอยู่เบื้องหลัง :tv15:
โดย นิศา สืบสุข (2012-04-24 19:40:50) [แสดงความคิดเห็น]
ศิลปะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับครูปฐมวัยมาก เพราะคำว่าศิลปะสำหรับครูปฐมวัย หมายถึง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การถ่ายทอดการแสดงออกทางศิลปะ เพื่อนำมาใช้ในการถ่ายทอดความรู้แก่เด็กปฐมวัยเป็นงานหัตศึกษา ที่มีความจำเป็นต่อวิชาชีพครูปฐมวัย ครูปฐมวัยทุกคนควรได้รับ การฝึกอบรมด้านงานศิลปะอย่างสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูปฐมวัยที่ประสบผลสำเร็จในอาชีพครู ส่วนหนึ่งเป็นผู้รักในงานศิลปะ ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฎิบัติทางศิลปะจนเชี่ยวชาญ ดังนั้น ครูปฐมวัยมืออาชีพ จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานงานศิลปะ รู้จักวางแผนใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระวิชาที่จะสอน ครูปฐมวัยจะต้องทำหน้าที่ยั่วยุ และจูงใจให้เด็กได้แสดงออกอย่างเต็มที่ตามความสามารถความสนใจ และความถนัดตามธรรมชาติของแต่ละคน ครูต้องลดบทบาทของตนเองลง แต่พยายามให้เด็กทุกคน ได้มีโอกาสแสดงออกให้มากที่สุด โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการแสดงออก ครูเป็นผู้ช่วยที่ให้คำแนะนำชี้แจงในฐานะผู้มีประสบการณ์มากกว่าเท่านั้น หากแต่ไม่มีบทบาทในการออกคำสั่งหรือการใช้อำนาจบงการอยู่เบื้องหลัง :tv15:
โดย นิศา สืบสุข (2012-04-24 19:40:55) [แสดงความคิดเห็น]
ศิลปะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับครูปฐมวัยมาก เพราะคำว่าศิลปะสำหรับครูปฐมวัย หมายถึง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การถ่ายทอดการแสดงออกทางศิลปะ เพื่อนำมาใช้ในการถ่ายทอดความรู้แก่เด็กปฐมวัยเป็นงานหัตศึกษา ที่มีความจำเป็นต่อวิชาชีพครูปฐมวัย ครูปฐมวัยทุกคนควรได้รับ การฝึกอบรมด้านงานศิลปะอย่างสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูปฐมวัยที่ประสบผลสำเร็จในอาชีพครู ส่วนหนึ่งเป็นผู้รักในงานศิลปะ ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฎิบัติทางศิลปะจนเชี่ยวชาญ ดังนั้น ครูปฐมวัยมืออาชีพ จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานงานศิลปะ รู้จักวางแผนใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระวิชาที่จะสอน ครูปฐมวัยจะต้องทำหน้าที่ยั่วยุ และจูงใจให้เด็กได้แสดงออกอย่างเต็มที่ตามความสามารถความสนใจ และความถนัดตามธรรมชาติของแต่ละคน ครูต้องลดบทบาทของตนเองลง แต่พยายามให้เด็กทุกคน ได้มีโอกาสแสดงออกให้มากที่สุด โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการแสดงออก ครูเป็นผู้ช่วยที่ให้คำแนะนำชี้แจงในฐานะผู้มีประสบการณ์มากกว่าเท่านั้น หากแต่ไม่มีบทบาทในการออกคำสั่งหรือการใช้อำนาจบงการอยู่เบื้องหลัง :tv15:
โดย นิศา สืบสุข (2012-04-24 19:41:01) [แสดงความคิดเห็น]
ฝึกคิดสร้างสรรคืด้วยกิจกรรมศิลปะ กิจกรรมนี้เป็นการนำวัสดุใกล้ตัวหลายอย่างให้เด็กฝึกประดิษฐ์ ให้อิสระในการคิดการทำ เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือและตา ฝึกทักษะทางสังคม ครูจูงใจให้เด็กได้แสดงออกอย่างเต็มที่ตามความสนใจและความสามารถ กิจกรรมนี้นำมาปรับใช้ได้
โดย ประนอม อติชาต (2012-04-24 21:15:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ที่ดีมากๆๆๆ ได้ทำให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเรียนอย่างสนุกสนานสนุกกับการทำกิจกรรม ในด้านศิลปะ ทำให้เด็กมีพัฒนาการมีความสุขในห้องเรียนน่าสนใจมากค่ะ
โดย ประเชิญ รุ่งเรือง (2012-04-25 10:51:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กเลือกสื่ออย่างสร้างสรรค์และหลากหลาย รวมถึงได้เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้คุณครูสามารถนำไปปรับใช้กับการจัดกิจกรรมได้อีกมากมาย เป็นกิจกรรมที่พัฒนาการทางสมอง และสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข มีอิสระในการเลือกรวมถึงปรับให้เป็นผลงานสร้างสรรค์ โดยไม่คำนึกถึงรูปลักษณ์ของสื่อ เช่น ก้อนหินที่สามารถแปลงร่างเป็นสัตว์อื่นๆได้มากมาย รวมถึงเคยได้ให้เด็กในห้องได้ลงมือปฏิบัติมาแล้ว
โดย นันท์ณภัส คุ้มพงศ์โชติกุล (2012-04-25 11:55:11) [แสดงความคิดเห็น]
ศิลปะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับครูปฐมวัยมาก เพราะคำว่าศิลปะสำหรับครูปฐมวัย หมายถึง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การถ่ายทอดการแสดงออกทางศิลปะ เพื่อนำมาใช้ในการถ่ายทอดความรู้แก่เด็กปฐมวัยเป็นงานหัตศึกษา ที่มีความจำเป็นต่อวิชาชีพครูปฐมวัย ครูปฐมวัยทุกคนควรได้รับ การฝึกอบรมด้านงานศิลปะอย่างสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูปฐมวัยที่ประสบผลสำเร็จในอาชีพครู ส่วนหนึ่งเป็นผู้รักในงานศิลปะ ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฎิบัติทางศิลปะจนเชี่ยวชาญ ดังนั้น ครูปฐมวัยมืออาชีพ จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานงานศิลปะ รู้จักวางแผนใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระวิชาที่จะสอน ครูปฐมวัยจะต้องทำหน้าที่ยั่วยุ และจูงใจให้เด็กได้แสดงออกอย่างเต็มที่ตามความสามารถความสนใจ และความถนัดตามธรรมชาติของแต่ละคน ครูต้องลดบทบาทของตนเองลง แต่พยายามให้เด็กทุกคน ได้มีโอกาสแสดงออกให้มากที่สุด โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการแสดงออก ครูเป็นผู้ช่วยที่ให้คำแนะนำชี้แจงในฐานะผู้มีประสบการณ์มากกว่าเท่านั้น น่าสนใจค่ะ
โดย จุฑามาศ วงค์ญาติ (2012-04-25 12:14:40) [แสดงความคิดเห็น]
ศิลปะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับครูปฐมวัยมาก เพราะคำว่าศิลปะสำหรับครูปฐมวัย หมายถึง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การถ่ายทอดการแสดงออกทางศิลปะ เพื่อนำมาใช้ในการถ่ายทอดความรู้แก่เด็กปฐมวัยเป็นงานหัตศึกษา ที่มีความจำเป็นต่อวิชาชีพครูปฐมวัย ครูปฐมวัยทุกคนควรได้รับ การฝึกอบรมด้านงานศิลปะอย่างสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูปฐมวัยที่ประสบผลสำเร็จในอาชีพครู ส่วนหนึ่งเป็นผู้รักในงานศิลปะ ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฎิบัติทางศิลปะจนเชี่ยวชาญ ดังนั้น ครูปฐมวัยมืออาชีพ จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานงานศิลปะ รู้จักวางแผนใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระวิชาที่จะสอน ครูปฐมวัยจะต้องทำหน้าที่ยั่วยุ และจูงใจให้เด็กได้แสดงออกอย่างเต็มที่ตามความสามารถความสนใจ และความถนัดตามธรรมชาติของแต่ละคน ครูต้องลดบทบาทของตนเองลง แต่พยายามให้เด็กทุกคน ได้มีโอกาสแสดงออกให้มากที่สุด โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการแสดงออก ครูเป็นผู้ช่วยที่ให้คำแนะนำชี้แจงในฐานะผู้มีประสบการณ์มากกว่าเท่านั้น น่าสนใจค่ะ
โดย จุฑามาศ วงค์ญาติ (2012-04-25 12:14:48) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมที่คุณครูเรณู คิดเพื่อจัดให้เด็ก เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ มีหลักการที่สามารถนำมาเป็นต้นแบบในการจัดกิจกรรมสำหรับครูท่านอื่นได้ คุณครูเรณูจัดกิจกรรมโดยเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่หลากหลาย ให้เด็กได้คิด ได้จินตนาการ เด็กเรียนรู้อย่างอิสระ มีความสุข เพราะสังเกตคุณครูจะอารมณ์เย็น ใช้คำพูดที่น่ิมนวล ให้กำลังใจเด็ก ซึ่งทำให้เด็กได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ และคุณครูให้ความสำคัญกับทุกคน เป็นคุณครูที่มีจิตใจที่ดีมากค่ะ และอารมณ์เย็นด้วย และดูกิจกรรมของคุณครู ชอบมาก เด็ก ๆ มีความสุขและสนุกกับกิจกรรมหินแปลงร่าง ดูแล้วอมย้ิมมีความสุขไปพร้อม ๆ กับคุณครูด้วย น่ารักมากค่ะ
โดย น้ำผึ้ง สุสี (2012-04-25 13:49:49) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการพัฒนาสมองของเด็กจะทำได้ดีที่สุดในช่วงก่อน 6 ขวบ ดังนั้นกิจกรรมควรเน้นกิจกรรมที่จะกระตุ้นพัฒนาการให้มากที่สุด อ.เรณู ทองทา ได้ริเริ่มกิจกรรมฝึกความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กชั้นอนุบาล 1 ขึ้นมา โดยกิจกรรมก้อนหินแปลงร่าง โดยใช้ก้อนหินมาเป็นสื่อให้เด็กคิดสร้างสรรค์ โดยนำวัสดุใกล้ตัวหลากหลายอย่างมาให้เด็กได้ฝึกคิดประดิษฐ์ตามหัวข้อที่ให้ เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ที่ดีมากค่ะและได้ทำให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการใช้ความคิดวิเคราะห์ การเลือกอุปกรณ์ การฝึกสังเกตุของเด็ก และได้สนุกกับการทำกิจกรรม ในด้านศิลปะ ทำให้เด็กมีพัฒนาการ การเรียนรู้ เพิ่มมากขึ้นไม่มีต้นแบบให้ทำตาม เด็กทุกคนมีอิสระในการคิดการทำ เด็กได้ฝึกทักษะประสาทสัมผัสทั้งกล้ามเนื้อมือและตา ทักษะทางสังคมและยังได้ฝีกทักษะการพูด กล้าแสดงความคิดเห็นทำให้เด้กมีความมั่นใจอีกด้วย
โดย สุชาดา ผลบุญ (2012-04-25 19:41:21) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเข้าใจเด็กได้ดีมากค่ะ
โดย วชิรา ไล้ทิม (2012-04-26 14:42:09) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ได้พัฒนาเด็กทั้งทาง ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยให้เด็กมีโอกาสได้คิด สร้างสรรค์ และแสดงความรู้สึกนึกคิดออกมาเป็นภาพ กิจกรรมศิลปะมีบทบาทเด่นชัดในการส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสนใจ ความสามารถ และสอดคล้องกับหลักพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างยิ่ง กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ไม่เป็นเพียงส่งเสริมการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้าม เนื้อมือและตาและผ่อนคลายความเครียดทางอารมณ์ที่อาจจะมีเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนำไปสู่การเรียนเขียนอ่านอย่าง สร้างสรรค์ต่อไป การใช้กิจกรรมทางศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก แสดงออกด้วยการลงมือปฏิบัติกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างเสรี ตามความคิดและจินตนาการ อย่างอิสระ
โดย ดลนภัส ขจรวุฒิวรเดช (2012-04-26 18:35:07) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กเป็นอนาคตของชาติ ควรได้รับการศึกษาที่ดีๆ และถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆๆเลยค่ะ ชอบบรรยากาศการเรียน การสอน การมีส่วนร่วมของนักเรียน เยี่ยมจริงๆค่ะ สามารถนำไปประยุกต์ในการสอนได้ดีค่ะ ขอบคุณมากๆๆค่ะ
โดย สิรินันท์ ฤทธิ์บำรุง (2012-04-27 08:58:57) [แสดงความคิดเห็น]
การพัฒนาให้เด็กฝึกคิดสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมศิลปะของ อ.เรณู ด้วยการนำเอาวัสดุใกล้ตัวเด็กมาเป็นสื่อในการประดิษฐ์ผลงาน ทำให้ผลงานออกมาในรูปของศิลปะผสม ซึ่งการฝึกคิดสร้างสรรค์ด้วยวิธีนี้ ยังเป็นการฝึกให้เด็กรู้จักการสังเกต คิดวางแผน ออกแบบผลงานในสิ่งที่ตนเองอยากจะทำ เด็กได้มีการพัฒนาของกล้ามเนื้อมือ ให้ประสานสัมพันธ์กับตา มีความชื่นชมและสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงาม เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ พัฒนาทักษะภาษา และเป็นกิจกรรมศิลปะที่ดิฉันนำมาปรับใช้ในการพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ให้กับเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดีค่ะ
โดย ปารีดะห์ มะดาโอะ (2012-04-29 12:39:24) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมการฝึกคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมศิลปะ อ.เรณู ทองทา
กระบวนการพัฒนาสมองของเด็กจะทำได้ดีที่สุดในช่วงก่อน 6 ขวบ ดังนั้นกิจกรรมควรเน้นกิจกรรมที่จะกระตุ้นพัฒนาการให้มากที่สุด อ.เรณู ทองทา ได้ริเริ่มกิจกรรมฝึกความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กชั้นอนุบาล 1 ขึ้นมา โดยใช้วิธีการประดิษฐ์ในวิชาศิลปะมาเป็นสื่อให้เด็กคิดสร้างสรรค์ โดยนำวัสดุใกล้ตัวหลากหลายอย่างมาให้เด็กได้ฝึกคิดประดิษฐ์ตามหัวข้อที่ให้ ไม่มีต้นแบบให้ทำตาม เด็กทุกคนมีอิสระในการคิดการทำ เด็กได้ฝึกทักษะประสาทสัมผัสทั้งกล้ามเนื้อมือและตา รวมถึงทักษะทางสังคมอีกด้วย
:tv15:
โดย พงษ์ภัทร์ โพธิเลิศ (2012-04-29 22:43:31) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมศิลปะสำคัญที่สุด เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้สำรวจ ค้นพบและได้ทดลองกับสื่ออุปกรณ์ทางศิลปะโดยให้เด็กทดลองสร้างผลงานจากอุปกรณ์ที่หลากหลาย ให้โอกาสเด็กทำงานด้วยความพึงพอใจและเป็นอิสระ เสริมสร้างการเรียนรู้ทางศิลปะและบูรณาการความรู้ที่เกี่ยวข้อง ครูกระตุ้นจินตนาการของเด็กพร้อมสนับสนุนให้เด็กแสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยให้เด็กๆคิดและจินตนาการออกมาว่าจะสร้างสรรค์งานศิลปะของตนเป็นแบบใด ซึ่งมีประโยชน์มากต่อตัวเด็ก ได้ฝึกคิด และสอดแทรกความรู้ ข้อคิด คุณธรรม รวมทั้งคุณลักษณะต่างๆ ที่เด็กควรจะได้ในแต่ละกิจกรรม
โดย ไลลา อัตนิ (2012-04-30 12:33:27) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่เด็กชื่นชอบและให้ความสนใจ กิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมศิลปะเป็นการพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคสและสติปัญญา โดยเป็นการฝึกให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ฝึกให้รู้จักคิดเป็น เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับครูปฐมวัยที่ศึกษาและฝึกอบรมกิจกรรมศิลปะอย่างสร้างสรรค์และหลากหลาย กิจกรรมศิลปะของอาจารย์เรณุ ทองทา เป็นกระบวนการพัฒนาสมองดดยใช้กิจกรรมศิลปะด้วยการนำวัสดุใกล้ตัวของเด็กที่มีอยู่มากหมายมาเป็นสื่อในการประดิษฐ์ผลงาน ทำให้เด็กมีผลงานออกมาในรูปของงานศิลปะและผลงานของเด็กแต่ละชิ้นงานเด็กสามารถอธิบายผลงานของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ได้
โดย นรวรรณี ตาเยะ (2012-04-30 13:32:37) [แสดงความคิดเห็น]
ศิลปะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับครูปฐมวัยมาก เพราะคำว่าศิลปะสำหรับครูปฐมวัย หมายถึง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การถ่ายทอดการแสดงออกทางศิลปะ เพื่อนำมาใช้ในการถ่ายทอดความรู้แก่เด็กปฐมวัยเป็นงานหัตศึกษา ที่มีความจำเป็นต่อวิชาชีพครูปฐมวัย ครูปฐมวัยทุกคนควรได้รับ การฝึกอบรมด้านงานศิลปะอย่างสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูปฐมวัยที่ประสบผลสำเร็จในอาชีพครู ส่วนหนึ่งเป็นผู้รักในงานศิลปะ ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฎิบัติทางศิลปะจนเชี่ยวชาญ ดังนั้น ครูปฐมวัยมืออาชีพ จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานงานศิลปะ รู้จักวางแผนใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระวิชาที่จะสอน ครูปฐมวัยจะต้องทำหน้าที่ยั่วยุ และจูงใจให้เด็กได้แสดงออกอย่างเต็มที่ตามความสามารถความสนใจ และความถนัดตามธรรมชาติของแต่ละคน ครูต้องลดบทบาทของตนเองลง แต่พยายามให้เด็กทุกคน ได้มีโอกาสแสดงออกให้มากที่สุด โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการแสดงออก ครูเป็นผู้ช่วยที่ให้คำแนะนำชี้แจงในฐานะผู้มีประสบการณ์มากกว่าเท่านั้น หากแต่ไม่มีบทบาทในการออกคำสั่งหรือการใช้อำนาจบงการอยู่เบื้องหลัง เป็นกระบวนการพัฒนาสมองดดยใช้กิจกรรมศิลปะด้วยการนำวัสดุใกล้ตัวของเด็กที่มีอยู่มากหมายมาเป็นสื่อในการประดิษฐ์ผลงาน ทำให้เด็กมีผลงานออกมาในรูปของงานศิลปะและผลงานของเด็กแต่ละชิ้นงานเด็กสามารถอธิบายผลงานของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ได้ :tv15: :tv15:
โดย วรรณิภา โสมกุล (2012-04-30 15:34:13) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงการทำงานของสมองหลายด้าน และอวัยวะบางส่วนและพัฒนาจินตนาการโดยเชื่อมโยงประสบการณ์ออกมาเป็นภาพ/รูปทรง เด็กจะได้ฝึกปฏิบัติจริง มีประสบการณ์ตรง เรียนรู้ผ่านการสังเกตและฝึกกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาจุดเชื่อมต่อของใยประสาท ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย มีอิสระทางความคิด ผลงานศิลปสร้างสรรค์เกิดขึ้นจากการคิดและการตัดสินใจของเด็กปฐมวัย

กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้สำรวจ ค้นพบและได้ทดลองกับสื่ออุปกรณ์ทางศิลปะซึ่งช่วยให้เกิดการพัฒนาความคิดรอบยอดทางพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากการสังเกตและประเมินภาพ บทบาทครู ควรวางแผนเตรียมกิจกรรมต่างๆให้พร้อม ควรให้คำแนะนำหรือบอกเด็กเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ให้ใช้วิธีให้เด็กค้นพบกระบวนการทางศิลปะด้วยตนเองโดยให้เด็กทดลองสร้างผลงานจากอุปกรณ์ที่หลากหลาย ให้โอกาสเด็กทำงานด้วยความพึงพอใจและเป็นอิสระ เสริมสร้างการเรียนรู้ทางศิลปะและบูรณาการความรู้ที่เกี่ยวข้อง ครูกระตุ้นจินตนาการของเด็กพร้อมสนับสนุนให้เด็กแสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรค์โดยหลีกเลี่ยงให้เด็กลอกเลียนหรือวาดภาพระบายสีจากสมุดภาพ
โดย ยุพิน อินทรธุ (2012-05-02 19:17:04) [แสดงความคิดเห็น]
:tv17: :tv15:ได้เห็นความพยายามและอดทนของคุณครูที่มีต่อเด็กๆในการสอนเพื่อให้เด็กได้อธิบายความคิดของเค้าออกมาในรูปแบบศิลปะเพื่อที่จะให้คุณครูได้รู้ว่าเด็กๆต้องการอะไรในใจของเค้า คิดอะไร และสนองการสอนที่เค้าควรได้รับให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ดีมากๆ ค่ะ :tv17: :tv15:
โดย ทรรศทรวง ภูธานี (2012-05-04 10:16:49) [แสดงความคิดเห็น]
การนำศิลปะมาจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็ฏปฐมวัย เป็นความเหมาะสมอย่างยิ่ง เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ได้ลงมือกระทำ ได้ถ่ายทอดความรู้สึกออกมากับผลงานศิลปะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยจินตนาการ และเป็นกิจกรรมที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างดี สามารถสอดแทรกนานาสาระไปพร้อมๆกับการทำงานศิลปะ โดยส่วนตัวแล้วชอบงานศิลปะมาก ไม่ว่าจะถ่ายทอดออกมาในลักษณะใดก็จะแฝกความสุขออกมาด้วยทุกครั้ง เด็กๆก็เช่นกัน จะแสดงออมาด้วยรอยยิ้ม คำพูดที่มีความสุข เต็มใจทุกครั้งที่ได้ทำงานศิลปะที่ครูจัดให้อย่างหลากหลาย ศิลปะประดิษฐ์เด็กๆ ก็ชอบมาก ดีใจมาค่ะที่ได้รับชมครั้งนี้ ได้รับความรู้มากขึ้น เติมเต็มประสบการณ์ นำไปพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองให้ดีขึ้น ขอบคุณผู้ถ่ายทอดความรู้มากค่ะ
โดย สิราณี แสงใส (2012-05-05 08:42:34) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนศิลปะผสมเป็น การสอนที่ให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดคล่อง เด็กได้ค้นพบกับสิ่งต่าง และธรรมชาติต่างๆ รอบๆ ตัว เปิดโอกาสให้เด็กได้ทดลองและเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูกระตุ้นจินตนาการของเด็กพร้อมสนับสนุนให้เด็กแสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรค์โดยหลีกเลี่ยงให้เด็กลอกเลียนหรือวาดภาพระบายสีจากสมุดภาพ เด็กทำงานด้วยความพึงพอใจและเป็นอิสระ โดยใช้วิธีการประดิษฐ์ในวิชาศิลปะมาเป็นสื่อให้เด็กเกิดความคิด
โดย คอรียะด์ สะหัดอีตำ (2012-05-05 18:05:18) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยมากที่สุด เพราะเด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ การที่ครูคอยศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเพื่อมาจัดกิจกรรมศิลปะให้กับนักเรียนเป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะการเรียนรู้ของเด็กเกิดจากการปฏิบัติ กิจกรรมที่สนุกสนาน มีอุปกรณ์หลากหลาย และมีรูปแบบใหม่ๆ จะเร้าความสนใจเด็กได้ดี ซึ่งครูจะต้องเป็นผู้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้กับเด็ก ครูปฐมวัยส่วนใหญ่มีความสามารถทางด้านศิลปะอยู่แล้ว กิจกรรมศิลปะนั้นสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย แต่ในปัจจุบันโรงเรียนส่วนใหญ่เน้นให้เด็กอ่านออกเขียนได้เพื่อให้ผู้ปกครองพอใจ ขัดแย้งกับปรัชญาการศึกษาปฐมวัยที่ต้องการให้เด็กได้เตรียมความพร้อมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน อยากให้หลายๆฝ่ายได้พิจารณาข้อเท็จจริงว่าการที่เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานในการทำกิจกรรมศิลปะ การเล่น การเคลื่อนไหว ฯลฯ มีความสำคัญมากกว่าการเขียนอ่านหนังสือ :tv15:
โดย อาจารี ศรีดาวเรือง (2012-05-06 11:06:33) [แสดงความคิดเห็น]
ได้นำกิจกรรมที่ครูทำมาเป็นแบบอย่างและนำลงสู่เด็กๆแล้วเด็กชอบและมีความสุขมากในกิจกรรมนี้ ขอบคุณคุณครูที่ชุดประกายการสอนแบบใหม่ๆ การถ่ายทอดการแสดงออกทางศิลปะ เพื่อนำมาใช้ในการถ่ายทอดความรู้แก่เด็กปฐมวัยเป็นงานหัตศึกษา ที่มีความจำเป็นต่อวิชาชีพครูปฐมวัย ครูปฐมวัยทุกคนควรได้รับ การฝึกอบรมด้านงานศิลปะอย่างสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพราะเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานให้เหมาะสมกับทุกชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามศักยภาพ ขอบคุณมากๆๆๆ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย สุนทร โพะสูงเนิน (2012-05-09 11:50:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมความสามารถการจินตนาการและความคิดสร้างสรรคที่ดี และนักเรียนมีความสุข มีความรับผิดชอบต่อวานที่ทำรวมทั้งการปลุกฝังคุณธรรมจริยธรรมการประหยัด ความมีน้ำใจการช่วยเหลือแบ่งปันการใชภาษาในการนำเสนอผลงานที่ดีมาก
โดย โสภิณ ชูเมือง (2012-05-12 08:15:55) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดประสบการณ์ให้กับเด็กโดยการฝึกคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมศิลปะ โดยอ.เรณู ทองทา เป็นแนวคิดที่ดี ในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กนั้นครูควรที่เปิดโอกาสให้เด็กได้สามารถลงมือปฏิบัติจริงตามความคิดความสนใจของตนเอง ซึ่งจะช่วยพัฒนาการด้านสติปัญญา อารมณ์จิตใจให้กับเด็กจะทำให้เด็กใจเย็น ละเอียดอ่อนในเรื่องต่าง ๆ ฝึกการมีสมาธิ รู้จักใช้สิ่งของที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเป็นการสอดแทรกคุณธรรมเข้าไปในกิจกรรมโดยที่เด็ก ๆ ไม่รู้ตัว ส่งผลให้เด็กมีนิสัยรักษ์โลก ขอขอบคุณ อ.เรณู ทองทาและโทรทัศน์ครู :tv15:
โดย ศิริลักษณ์ ราชสุวรรณ์ (2012-05-18 21:21:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน มีอุปกรณ์หลากหลาย และมีรูปแบบใหม่ๆ ที่เร้าความสนใจเด็กได้ดี เป็นการกระตุ้นจินตนาการของเด็ก และสนับสนุนให้เด็กแสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่ให้เด็กลอกเลียนหรือวาดภาพระบายสีจากสมุดภาพ ซึ่งจะเป็นการบล็อกความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย วิไลวรรณ ใจนวล (2012-05-21 18:58:27) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้สำรวจ ค้นพบและได้ทดลองกับสื่ออุปกรณ์ทางศิลปะซึ่งช่วยให้เกิดการพัฒนาความคิดรอบยอดทางพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากการสังเกตและประเมินภาพ บทบาทครู ควรวางแผนเตรียมกิจกรรมต่างๆให้พร้อม ควรให้คำแนะนำหรือบอกเด็กเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ให้ใช้วิธีให้เด็กค้นพบกระบวนการทางศิลปะด้วยตนเองโดยให้เด็กทดลองสร้างผลงานจากอุปกรณ์ที่หลากหลาย ให้โอกาสเด็กทำงานด้วยความพึงพอใจและเป็นอิสระ เสริมสร้างการเรียนรู้ทางศิลปะและบูรณาการความรู้ที่เกี่ยวข้อง ครูกระตุ้นจินตนาการของเด็กพร้อมสนับสนุนให้เด็กแสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรค์โดยหลีกเลี่ยงให้เด็กลอกเลียนหรือวาดภาพระบายสีจากสมุดภาพ(กุลยา ตันติผลาชีวะ.2553 : 189-191)
โดย จารุศักดิ์ รัตนรังสิกุล (2012-05-21 21:17:21) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้รับชมการจัดกิจกรรม ฝึกคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมศิลปะของ อ.เรณู ทองทา แล้วต้องขอชมเชยก่อนว่าอาจารย์ มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีเยี่ยม เมื่อผู้สอนมีความคิดสร้างสรรค์ดี ก็เป็นโชคดีของเด็กๆ ที่มีคุณครูที่ดีเป็นผู้สอน ดิฉันเกิดความคิดขึ้นมามากมายเมื่อได้ชมการสอนของคุณครู โดยเฉพาะความคิดเรื่องคุณค่าของขยะที่อยู่รอบๆตัวเรา ในปัจจุบันนี้มีมากมาย ถ้าเรานำมาใช้เป็นสื่อจัดกิจกรรมการสอนศิลปะ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆได้ นอกจากจะลดงบประมาณแล้วยังช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้อีกด้วย :tv17: :tv17:
โดย สุนทร สุขเกษม (2012-05-25 23:53:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ ทำให้เด็กสนุกสนาน เด็กเกิดจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ จะนำไปใช้กับเด็กๆที่โรงเรียน
โดย นภารัตน์ หัดรัดชัย (2012-05-29 16:32:06) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยฝึกความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมศิลปะ โดย อ.เรณู ทองทา สามารถในความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติประดิษฐ์สิ่งต่างๆ โดยจัดประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครองให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน และให้เด็กได้นำสิ่งที่ตนเองประดิษฐ์มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นอกจากจะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์แล้วยังช่วยพัฒนาด้านสังคม ให้กับเด็กอีกด้วย
โดย สุวรรณี วรรณวิล (2012-05-29 18:24:58) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้สำรวจ ค้นพบและได้ทดลองกับสื่ออุปกรณ์ทางศิลปะซึ่งช่วยให้เกิดการพัฒนาความคิดรอบยอดทางพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากการสังเกตและประเมินภาพ บทบาทครู ควรวางแผนเตรียมกิจกรรมต่างๆให้พร้อม ควรให้คำแนะนำหรือบอกเด็กเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ให้ใช้วิธีให้เด็กค้นพบกระบวนการทางศิลปะด้วยตนเองโดยให้เด็กทดลองสร้างผลงานจากอุปกรณ์ที่หลากหลาย ให้โอกาสเด็กทำงานด้วยความพึงพอใจและเป็นอิสระ เสริมสร้างการเรียนรู้ทางศิลปะและบูรณาการความรู้ที่เกี่ยวข้อง ครูกระตุ้นจินตนาการของเด็กพร้อมสนับสนุนให้เด็กแสดงออก
โดย จามจุรี หาดสาร (2012-05-30 09:18:05) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้สำรวจ ค้นพบและได้ทดลองกับสื่ออุปกรณ์ทางศิลปะซึ่งช่วยให้เกิดการพัฒนาความคิดรอบยอดทางพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากการสังเกตและประเมินภาพ บทบาทครู ควรวางแผนเตรียมกิจกรรมต่างๆให้พร้อม ควรให้คำแนะนำหรือบอกเด็กเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ให้ใช้วิธีให้เด็กค้นพบกระบวนการทางศิลปะด้วยตนเองโดยให้เด็กทดลองสร้างผลงานจากอุปกรณ์ที่หลากหลาย ให้โอกาสเด็กทำงานด้วยความพึงพอใจและเป็นอิสระ เสริมสร้างการเรียนรู้ทางศิลปะและบูรณาการความรู้ที่เกี่ยวข้อง ครูกระตุ้นจินตนาการของเด็กพร้อมสนับสนุนให้เด็กแสดงออก
โดย จามจุรี หาดสาร (2012-05-30 09:18:11) [แสดงความคิดเห็น]
ฝึกคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมศิลปะ อ.เรณู ทองทา เป็นกิจกรรมที่ดี ได้พัฒนาสมอง เด็กมีอิสระในการคิดและการกระทำด้วยตนเอง และได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งกล้ามเนื้อมือและตาให้เกิดความสัมพันธ์กัน มีความรับผิดชอบมากขึ้นและมีทักษะทางสังคมที่ดี ฝึกกล้ามเนื้อเล็กในการตัดกระดาษได้อย่างดีพร้อมทั้งเกิดความปลอดภัยในการทำกิจกรรม
โดย สุวรรณลักษณ์ อุดมศักดิ์ (2012-05-31 17:12:52) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ความรู้ไปปรับใช้กับเด็กๆมากเลยค่ะ
โดย สุชาดา ยูซี (2012-06-07 21:25:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำเสนอที่ดี ทำให้เราดูแล้วอยากคิดกิจกรรมใหม่มาสอนเด็กแบบอาจารย์บ้าง ทำเพื่อเด็กมีความสุขจริง และได้ทำในสิ่งที่ทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค็ผ่านประสบการณ์ตรงที่ดี
โดย รุ่งนภา สายดำ (2012-06-09 20:43:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำเสนอที่ดี ทำให้เราดูแล้วอยากคิดกิจกรรมใหม่มาสอนเด็กแบบอาจารย์บ้าง ทำเพื่อเด็กมีความสุขจริง และได้ทำในสิ่งที่ทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค็ผ่านประสบการณ์ตรงที่ดี
โดย รุ่งนภา สายดำ (2012-06-09 20:43:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำเสนอที่ดี ทำให้เราดูแล้วอยากคิดกิจกรรมใหม่มาสอนเด็กแบบอาจารย์บ้าง ทำเพื่อเด็กมีความสุขจริง และได้ทำในสิ่งที่ทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค็ผ่านประสบการณ์ตรงที่ดี
โดย รุ่งนภา สายดำ (2012-06-09 20:43:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำเสนอที่ดี ทำให้เราดูแล้วอยากคิดกิจกรรมใหม่มาสอนเด็กแบบอาจารย์บ้าง ทำเพื่อเด็กมีความสุขจริง และได้ทำในสิ่งที่ทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค็ผ่านประสบการณ์ตรงที่ดี :tv03:
โดย รุ่งนภา สายดำ (2012-06-09 20:43:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำเสนอที่ดี ทำให้เราดูแล้วอยากคิดกิจกรรมใหม่มาสอนเด็กแบบอาจารย์บ้าง ทำเพื่อเด็กมีความสุขจริง และได้ทำในสิ่งที่ทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค็ผ่านประสบการณ์ตรงที่ดี
โดย รุ่งนภา สายดำ (2012-06-09 20:43:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำเสนอที่ดี ทำให้เราดูแล้วอยากคิดกิจกรรมใหม่มาสอนเด็กแบบอาจารย์บ้าง ทำเพื่อเด็กมีความสุขจริง และได้ทำในสิ่งที่ทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค็ผ่านประสบการณ์ตรงที่ดี
โดย รุ่งนภา สายดำ (2012-06-09 20:43:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำเสนอที่ดี ทำให้เราดูแล้วอยากคิดกิจกรรมใหม่มาสอนเด็กแบบอาจารย์บ้าง ทำเพื่อเด็กมีความสุขจริง และได้ทำในสิ่งที่ทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค็ผ่านประสบการณ์ตรงที่ดี
โดย รุ่งนภา สายดำ (2012-06-09 20:43:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำเสนอที่ดี ทำให้เราดูแล้วอยากคิดกิจกรรมใหม่มาสอนเด็กแบบอาจารย์บ้าง ทำเพื่อเด็กมีความสุขจริง และได้ทำในสิ่งที่ทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค็ผ่านประสบการณ์ตรงที่ดี
โดย รุ่งนภา สายดำ (2012-06-09 20:43:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำเสนอที่ดี ทำให้เราดูแล้วอยากคิดกิจกรรมใหม่มาสอนเด็กแบบอาจารย์บ้าง ทำเพื่อเด็กมีความสุขจริง และได้ทำในสิ่งที่ทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค็ผ่านประสบการณ์ตรงที่ดี
โดย รุ่งนภา สายดำ (2012-06-09 20:43:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำเสนอที่ดี ทำให้เราดูแล้วอยากคิดกิจกรรมใหม่มาสอนเด็กแบบอาจารย์บ้าง ทำเพื่อเด็กมีความสุขจริง และได้ทำในสิ่งที่ทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค็ผ่านประสบการณ์ตรงที่ดี
โดย รุ่งนภา สายดำ (2012-06-09 20:43:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำเสนอที่ดี ทำให้เราดูแล้วอยากคิดกิจกรรมใหม่มาสอนเด็กแบบอาจารย์บ้าง ทำเพื่อเด็กมีความสุขจริง และได้ทำในสิ่งที่ทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค็ผ่านประสบการณ์ตรงที่ดี :tv03:
โดย รุ่งนภา สายดำ (2012-06-09 20:43:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำเสนอที่ดี ทำให้เราดูแล้วอยากคิดกิจกรรมใหม่มาสอนเด็กแบบอาจารย์บ้าง ทำเพื่อเด็กมีความสุขจริง และได้ทำในสิ่งที่ทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค็ผ่านประสบการณ์ตรงที่ดี :tv03:
โดย รุ่งนภา สายดำ (2012-06-09 20:44:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำเสนอที่ดี ทำให้เราดูแล้วอยากคิดกิจกรรมใหม่มาสอนเด็กแบบอาจารย์บ้าง ทำเพื่อเด็กมีความสุขจริง และได้ทำในสิ่งที่ทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค็ผ่านประสบการณ์ตรงที่ดี :tv03:
โดย รุ่งนภา สายดำ (2012-06-09 20:44:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำเสนอที่ดี ทำให้เราดูแล้วอยากคิดกิจกรรมใหม่มาสอนเด็กแบบอาจารย์บ้าง ทำเพื่อเด็กมีความสุขจริง และได้ทำในสิ่งที่ทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค็ผ่านประสบการณ์ตรงที่ดี :tv03:
โดย รุ่งนภา สายดำ (2012-06-09 20:44:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำเสนอที่ดี ทำให้เราดูแล้วอยากคิดกิจกรรมใหม่มาสอนเด็กแบบอาจารย์บ้าง ทำเพื่อเด็กมีความสุขจริง และได้ทำในสิ่งที่ทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค็ผ่านประสบการณ์ตรงที่ดี :tv03:
โดย รุ่งนภา สายดำ (2012-06-09 20:44:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำเสนอที่ดี ทำให้เราดูแล้วอยากคิดกิจกรรมใหม่มาสอนเด็กแบบอาจารย์บ้าง ทำเพื่อเด็กมีความสุขจริง และได้ทำในสิ่งที่ทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค็ผ่านประสบการณ์ตรงที่ดี :tv03:
โดย รุ่งนภา สายดำ (2012-06-09 20:44:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำเสนอที่ดี ทำให้เราดูแล้วอยากคิดกิจกรรมใหม่มาสอนเด็กแบบอาจารย์บ้าง ทำเพื่อเด็กมีความสุขจริง และได้ทำในสิ่งที่ทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค็ผ่านประสบการณ์ตรงที่ดี :tv03:
โดย รุ่งนภา สายดำ (2012-06-09 20:44:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำเสนอที่ดี ทำให้เราดูแล้วอยากคิดกิจกรรมใหม่มาสอนเด็กแบบอาจารย์บ้าง ทำเพื่อเด็กมีความสุขจริง และได้ทำในสิ่งที่ทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค็ผ่านประสบการณ์ตรงที่ดี :tv03:
โดย รุ่งนภา สายดำ (2012-06-09 20:44:06) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมประจำวันสำหรับเด็กปฐมวัย เป็นการเตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อมือ และความสัมพันธ์ระหว่างมิอกับตา คุณครูต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกทางความคิดอย่างอิสระ ครูไม่ควรตีกรอบให้เด็ก ต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดนอกกรอบ ในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ครูต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม มีความหลากหลาย และเพียงพอกับจำนวนนักเรียน ในขณะที่เด็กได้ทำกิจกรรรมนั้นครูควรช่วยให้คำแนะนำในบางโอกาส สำหรับเด็กทีีมีปัญหาไม่อยากทำ ครูควรเข้าไปช่วยบ้างเล็กน้อย ให้กำลังใจในการทำงาน ครูไม่ควรบังคับให้เด็กทำ เพราะจะทำให้เด็กไม่ชอบงานศิลปะสร้างสรรค์ไปเลย หลังจากเด็กทำผลงานเสร็จแล้ว ครูควรให้เด็กได้นำผลงานมาแสดง และซักถามเกี่ยวับผลงานเพื่อให้เด็กได้สื่อสารเกี่ยวกับผลงานของเขา ครูต้องไม่ตำหนิต่อหน้าเด็ก แม้ว่าผลงานที่ออกมาจะไม่ตรงใจครู ครูต้องนำเอาสิ่งที่ครูพบเห็นนั้นมาพัฒนาทักษะของเด็กต่อไป :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สมจิตร งามศิริ (2012-06-30 12:51:11) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการพัฒนาสมองของเด็กจะทำได้ดีที่สุดในช่วงก่อน 6 ขวบ ดังนั้นกิจกรรมควรเน้นกิจกรรมที่จะกระตุ้นพัฒนาการให้มากที่สุด อ.เรณู ทองทา ได้ริเริ่มกิจกรรมฝึกความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กชั้นอนุบาล 1 ขึ้นมา โดยใช้วิธีการประดิษฐ์ในวิชาศิลปะมาเป็นสื่อให้เด็กคิดสร้างสรรค์ โดยนำวัสดุใกล้ตัวหลากหลายอย่างมาให้เด็กได้ฝึกคิดประดิษฐ์ตามหัวข้อที่ให้ ไม่มีต้นแบบให้ทำตาม เด็กทุกคนมีอิสระในการคิดการทำ เด็กได้ฝึกทักษะประสาทสัมผัสทั้งกล้ามเนื้อมือและตา รวมถึงทักษะทางสังคมอีกด้วย วิธีการสอนฝึกคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมศิลปะ อ.เรณู ทองทาเป็นวิธีสอนที่ดีมากขอชื่นชมค่ะ
โดย อภิญญา เจริญชนม์ (2012-07-03 13:28:53) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้รับชมการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับเด็กปฐมวัยรู้สึกว่าเด็กๆมีความสุขในการทำกิจกรรมและมีการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องความคิดและเด็กยังได้ฝึกการพูดให้เด็กได้อธิบายถึงผลงานของตนเองทำให้เด็กกล้าแสดงออกกล้าคิดกล้าทำผ่านประสบการณ์ซึ่งเด็กจะได้พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและพัฒนาสมองและให้เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระทำให้เด็กมีความสุขและพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างเต็มความสามารถของเด็กเอง
โดย รุ่งทิพย์ ฟักประไพ (2012-07-10 21:38:35) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่สร้างความสนใจให้กับเด็ก ได้ทำให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกและได้สนุกกับการทำกิจกรรม ในด้านศิลปะ ทำให้เด็กมีพัฒนาการเพิ่มมากขึ้น :tv18:
โดย สายพิน เจริญผล (2012-07-18 14:22:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากสามารถนำสิ่งของใกล้ตัวมาใช้ในกิจกรรมสร้างสรรค์ได้ทำให้เด็กชอบ
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-07-22 10:23:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากสามารถนำสิ่งของใกล้ตัวมาใช้ในกิจกรรมสร้างสรรค์ได้ทำให้เด็กชอบ
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-07-22 10:23:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากสามารถนำสิ่งของใกล้ตัวมาใช้ในกิจกรรมสร้างสรรค์ได้ทำให้เด็กชอบ
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-07-22 10:23:24) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสอนได้ดีมาก สามารถเป็นแบบอย่างในการสอนศิลปสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี คุณครูเข้าใจในความรู้สึกของเด็ก สมเป็นครูมืออาชีพ เด็กเรียนอย่างมีความสุข กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น ผลงานทุกชิ้นที่เด็กได้ทำ มีการโชว์ให้เพื่อนๆได้ดู ตัวเองได้ดู เด็กเกิดความภาคภูมิใจ จะไม่อายเหมือนเด็กประถม เป็นอะไรที่เด็กปฐมวัยน่ารัก ยิ่งคุณครูที่สอนเข้าใจในตัวเด็ก รักเด็ก เด็กจะเรียนรู้อย่างมีความสุขมาก มาก
โดย นิรมล ผลิพืช (2012-07-23 21:51:29) [แสดงความคิดเห็น]
การฝึกคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมศิลปะ ของ อ.เรณู ทองทา นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดี เด็กได้คิดสร้างสรรค์จินตนาการด้วยตัวเองจนเกิดเป็นองค์ความรู้ของตนเองถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะ ทุกคนได้ศึกษา เรียนรู้และนำไปใช้ปรับสอนกับเด็กตัวเอง ขอชมเชยในความสามารถของคุณครูที่คิดสร้างสรรค์งานมาเป็นแบบอย่างให้ทุกคนที่สนใจได้ศึกษาขอขอบคุณมากๆค่ะ
โดย นางจันทจร บุตรแก้ว (2012-08-04 17:12:13) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณค่ะ
โดย จีราพร (2012-08-04 21:16:15) [แสดงความคิดเห็น]
ฝึกคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมศิลปะ อ.เรณู ทองทา
กระบวนการพัฒนาสมองของเด็กจะทำได้ดีที่สุดในช่วงก่อน 6 ขวบ ดังนั้นกิจกรรมควรเน้นกิจกรรมที่จะกระตุ้นพัฒนาการให้มากที่สุด อ.เรณู ทองทา ได้ริเริ่มกิจกรรมฝึกความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กชั้นอนุบาล 1 ขึ้นมา โดยใช้วิธีการประดิษฐ์ในวิชาศิลปะมาเป็นสื่อให้เด็กคิดสร้างสรรค์ โดยนำวัสดุใกล้ตัวหลากหลายอย่างมาให้เด็กได้ฝึกคิดประดิษฐ์ตามหัวข้อที่ให้ ไม่มีต้นแบบให้ทำตาม เด็กทุกคนมีอิสระในการคิดการทำ เด็กได้ฝึกทักษะประสาทสัมผัสทั้งกล้ามเนื้อมือและตา รวมถึงทักษะทางสังคมอีกด้วย
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีเพื่อเชื่อมโยงการคิดความคิดสร้างสรรค์โดยนำก้อนหินมาใช้ในงานศิลปะนับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีส่งเสริมพัฒนาการในหลายๆด้าน ทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และนำเสนอผลงานของตนเองได้ด้วย
โดย วันทิพย์ (2012-08-15 12:17:47) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบคำพูดของคุณครูที่บอกว่า อย่าเอาผลงานของเด็กไปเปรียบเทียบกัน ชอบมากค่ะเพราะว่าเด็กแต่ละคนมีความสามารถที่ไม่เท่ากันถ้าหากเรานำมาเปรียบเทียบกันก็จะทำให้เด็กที่ด้อยกว่าเกิดความท้อใจและไม่อยากทำงาน ศิลปะก้อนหินแปลงกายของคุณครูน่าสนุกมากค่ะ และคุณครูก็เป็นคุณครูที่ใจดีเข้าใจเด็กด้วย ขอเป็นกำลังใจให้คณครูนะ ภูมิใจที่เรายังมีครูที่รักเด็กจริงๆ ค่ะ
โดย นางสาวฐิติชญาน์ สันธิ (2012-08-22 18:58:31) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเอาวัสดุใกล้ตัวที่หลากหลายอย่างมาให้เด็กได้ฝึกคิดประดิษฐ์ตามหัวข้อ โดยที่ไม่มีต้นแบบให้เด็กทำตาม เด็กมีอิสระในการคิด การทำ เด็กได้ฝึกประสาทสัมผัสทั้งกล้ามเนื้อมือและตา รวมถึงทักษะทางสังคมเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ เพราะวัสดุที่อยู่ใกล้ตัวหาง่าย อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
โดย ศิริกาญจน์ อุ่นเรือน (2012-08-29 16:03:36) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สร้างสรรค์ทางด้านความคิดของนักเรียนในชั้นอนุบาล ๑ ชอบมากค่ะ กับก้อนหินแปลงกาย เป็นการบูรณาการอย่างหลากหลายกลุ่มวิชา โดยเฉพาะเด็กๆสนุกสนานกับการหาวัสดุจากธรรมชาติ และครูให้อิสระทางความคิด ตามจินตนาการของเด็กๆ ทำให้นักเรียนเกิดการคิดสร้างสรรค์ สนุกสนานกับชิ้นงาน ได้ผลงานทางศิลปะอย่างสุดยอด เป็นการฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือ กล้ามเนื้อเล็ก ในการประดิษฐ์ชิ้นงานและยังเป็นการพัฒนาสมองให้ตื่นตัวอีกด้วย ....สุดยอดค่ะ...
โดย อมรา มหามิตร (2012-09-01 17:40:54) [แสดงความคิดเห็น]
ฝึกคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมศิลปะ อ.เรณู ทองทา เป็นกิจกรรมที่ดี ได้พัฒนาสมอง เป็นการสอนที่ทำให้เด็กได้รู้จักคิด แต่เป็นการคิดที่ไม่มีอะไรมากั้นความคิด สามารถคิดได้อย่างอิสระ ชอบมากค่ะ ดูครูเป็นคนใจดีมากเรย แม่แบบดีดีนี่เอง :tv15:
โดย พรพิพัฒน์ บัวชุ่ม (2012-11-02 23:31:10) [แสดงความคิดเห็น]
ขอข้อแนะนำการจัดการเรียนการสอนอนุบาลสองภาษา(ไทย อังกฤษ)เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลเมืองพะเยา
โดย วรพล ใจคำ (2013-08-08 13:02:47) [แสดงความคิดเห็น]
นางสาวกนกวรรณ แย้มสอาด นักศึกษาปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่ฝึกความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เด็กกล้าคิดกล้าทำ กล้าตรัสสินใจเป็นการนำวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ และมีประโยชน์ต่อครูในอนาคต :tv15:
โดย กนกวรรณ แย้มสอาด (2014-02-28 06:59:58) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสอนได้ดีมาก สามารถเป็นแบบอย่างในการสอนศิลปสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี คุณครูเข้าใจในความรู้สึกของเด็ก สมเป็นครูมืออาชีพ เด็กเรียนอย่างมีความสุข กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น ผลงานทุกชิ้นที่เด็กได้ทำ มีการโชว์ให้เพื่อนๆได้ดู ตัวเองได้ดู เด็กเกิดความภาคภูมิใจ จะไม่อายเหมือนเด็กประถม เป็นอะไรที่เด็กปฐมวัยน่ารัก ยิ่งคุณครูที่สอนเข้าใจในตัวเด็ก รักเด็ก เด็กจะเรียนรู้อย่างมีความสุขมาก มาก
:tv06: :tv07: :tv17: :tv06:
โดย สุนันท์ บุญสม (2014-03-09 19:53:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาก เพราะสามารถสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เด็กรู้จักใช้ความคิด จินตนาการ รู้จักดัดแปลงสิ่งของที่มีอยู่รอบตัวให้เป็นศิลปะที่สวยงาม :tv15:
โดย กัญญา เจริญลาภ (2014-03-22 23:41:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาก เพราะสามารถสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เด็กรู้จักใช้ความคิด จินตนาการ รู้จักดัดแปลงสิ่งของที่มีอยู่รอบตัวให้เป็นศิลปะที่สวยงาม :tv15:
นางสาวกัญญา เจริญลาภ นักศึกษปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โดย กัญญา เจริญลาภ (2014-03-22 23:43:24) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv