thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1654
Rate :
 4.5
ความยาว : นาที | Online :  
     
     
     
Share |
 

อ่านออกก็คิดออก ด้วยหนังสือเล่มเล็ก อ. เสน่ห์ สังข์ภิรมย์ (ฉบับเต็ม)
เทคนิคการสอน การอ่านออกก็คิดออก ด้วยหนังสือเล่มเล็ก การบูรณาการคณิตศาสตร์ กับวิชาภาษาไทย เพิ่มเติม

ปฏิบัติการภูเขาขยะ ตอนที่ 2 รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี
ยังคงเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในชุมชน การเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ภาคต่อ เพิ่มเติม

ICT ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คุณครูชัยณรงค์ แก้วสุก รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
ชมการนำสื่อ ICT ที่หลากหลายทั้งเรื่องของ Animation, Simulation, Multimedia มาใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ให้สมบูรณ์ได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

ปฏิบัติการภูเขาขยะ ตอนที่ 1 รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี
นำเสนอแนวคิด และ การบูรณาการของเด็กๆชั้นปฐมวัย และชั้นประถมศึกษาตอนต้น กับการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในชุมชน ตอน 1 เพิ่มเติม

มัคคุเทศก์น้อย คุณครูสุวาสนา พรหมชีหมุน รร.เกาะปันหยี
เพราะเห็นว่าโรงเรียนตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว ชมเทคนิคการฝึกภาษาอังกฤษให้นักเรียน เพื่อเป็นมัคคุเทศก์น้อยคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ การบูรณาการกับคณิตศาสตร์เพื่อเรียนรู้การบวกลบคูณหารเป็นภาษาอังกฤษในการจำหน่ายสินค้า เพิ่มเติม

 
 
เป็นการสอนแบบบูรณาการที่สามารถใช้ได้ในระดับเริ่มเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะเหมาะแก่การสอนภาษาอังกฤษสำหรับประเทศไทยด้วย การใช้สีและสัญญานจราจรเพื่อทำให้เกิดการเคลื่อนไหวสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกและภายใน และตัวละครที่เด็กรู้จักที่พูดภาษานั้น
โดย อุษา รัตนโอฬาร (2012-05-20 08:01:29) [แสดงความคิดเห็น]
วางแผนการสอนแบบบูรณาการ ด้วยความช่วยเหลือจากครูฝึก และผู้อำนวยการ สนับสนุนให้นักศึกษารวมแผนการสอนแบบบูรณาการ เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมการทำงาน และเกณฑ์ประเมินการสอน โอกาสใช้เรียนในช่วงพักหลังจบการศึกษา แผนการสอนแบบบูรณาการขณะประจำ เรียนในช่วงพักหลังจบการศึกษา มาบูรณาการกับวิชาต่างๆๆ :tv06: :tv07:
ข้อมูลต่างๆๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับทุกๆสาระวิชาได้ค่ะๆ และเป็นการบูรณาการ ให้เกิดความกระตือรือล้น ในการเรียนทุกวิชา
:tv05:
โดย สมศรี ชุมสวัสดิ์ (2012-05-23 13:30:38) [แสดงความคิดเห็น]
:tv09:สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับทุกๆสาระวิชาได้ค่ะและเป็นการเรียนที่มีความตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้นักเรียนสนใจทำกิจกรรมและอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่อยๆ
โดย เพ็ญศิริ ระหา (2012-08-12 21:51:10) [แสดงความคิดเห็น]
การวางแผนการสอนแบบบูรณาการ โดยมีผู้ช่วย จะทำให้การจัดการเรียนการสอนน่าสนใจ และเกิดประโยชน์กับวิชาต่าง ๆ ได้
โดย สุวดี บุญราศรี (2013-03-07 13:00:15) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv