thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 650
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.07 นาที | Online : 2012-04-29  
    ครูแห่งความหวัง ตอน 1 ประเวศ ทั่งจันทร์แดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี, คณะทำงานมูลนิธิบ้านแกร์ด้า  
    โรคเอดส์ใครๆ ก็หวาดกลัว พาลรังเกียจ แต่เด็กๆ ที่เกิดมาพร้อมเอดส์ไม่ได้ทำผิดอะไร พวกเขาต้องได้รับการเตรียมการเข้าสู่สังคมมากกว่าเด็กอื่นๆ เพราะสังคมไม่ยอมรับ บ้านแกร์ดาทำงานเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้มีสังคม อย่างเด็กอื่นๆ  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

การจัดการชั้นเรียน : เมื่อนักเรียนชกต่อยกัน ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุศาสตร์
ชมผลงานวิจัย "การยุติความรุนแรงในระบบโรงเรียน" ซึ่งมีประสบการณ์แก้ปัญหานักเรียนตีกันหลายรูปแบบมาแบ่งปัน และมีคำแนะนำสำหรับเพื่อนครูในการรับมือกับปัญหานี้ เพิ่มเติม

ฟิสิกส์กับโรงเรียนหญิงล้วน : แสงกับการเกิดภาพ อ.ปิ่นศักดิ์ ชุ่มเกษียน
เมื่อนักเรียนหญิง ไม่ค่อยกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ อ.ปิ่นศักดิ์ มีเทคนิคการสอนแก้ปัญหาเหล่านี้ ด้วยการใช้สื่อการสอนที่ตื่นเต้นเร้าใจ เพิ่มเติม

สอนวินัยก่อนบทเรียน คุณครูสุภัตรา สาขา รร.ตรอนตรีสินธุ์
การปลูกฝังนักเรียนเรื่องวินัยในชั้นเรียนก่อนเริ่มบทเรียน โดยใช้คลิปรายการของโทรทัศน์ครู มาให้นักเรียนได้ชม และวิเคราะห์ เพื่อตระหนักรู้พฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนของตนเอง และนำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม

ครูคนคุก ตอน 1 คณาจารย์แดนการศึกษา ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี
ในเรือนจำ ผู้ต้องขังสามารถเรียนหนังสือได้ นักโทษประเภทไหนที่เรียนได้ และเรียนไม่ได้ การศึกษาจะช่วยให้บุคคลเหล่านี้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังจากได้รับโทษแล้วได้ เพิ่มเติม

ฟิสิกส์กับโรงเรียนหญิงล้วน : การสะท้อนและเงา อ.ปิ่นศักดิ์ ชุ่มเกษียน
เทคนิคการสอน ฟิสิกส์ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ เพื่อดึงดูดให้นักเรียนสนใจบทเรียน เรื่อง การสะท้อน และ เงา เพิ่มเติม

 
 
โรคเอดส์ใครๆ ก็หวาดกลัว พาลรังเกียจ แต่เด็กๆ ที่เกิดมาพร้อมเอดส์ไม่ได้ทำผิดอะไร พวกเขาต้องได้รับการเตรียมการเข้าสู่สังคมมากกว่าเด็กอื่นๆ เพราะสังคมไม่ยอมรับ ในสภาพสังคมของไทย ถึงปัจจุบันการรังเกียจยังปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน มีเด็กที่เป็นลูกผู้ป่วยเข้ามาเรียนในโรงเรียนธรรมดาผู้ปกครองก็กลัวบอกลูกๆตัวเองไม่ให้เล่นด้วย เด็กพวกนี้ต้องมีปัญหากลายเป็นเด็กก้าวร้าวเรียนก็ต้องออกกลางคัยกลายเป็นปัญหาของประเทศ
โดย ชไมพร ผากา (2012-05-10 21:19:30) [แสดงความคิดเห็น]
การให้ความเสมอภาคในการเข้ารับการศึกษา เป็นสิ่งที่ดีอย่างมากในสังคมปัจจุบัน เพราะคนเราไม่ว่ายาก ดี มีจน มีสถานภาพเช่นไรก็ต้องอยู่ร่วมในสังคมและมีคุณค่าต่อสังคมเหมือนกันทุกคน การจัดการเรียนรู้โดยให้เด็กด้อยโอกาสได้เรียนรู้ร่วมกับเด็กปกติทั่วไปเป็นการให้โอกาสเด็กได้อยู่ด้วยกันอย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน เป็นการสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคม เด็กได้เรียนรู้ปัญหาและการแก้ปัญหาของสังคมร่วมกัน โรงเรียนเป็นสถาบันของสังคมหนึ่งที่ต้องป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ของประเทศชาติได้
โดย รังสรรค์ สุทารัมย์ (2012-05-25 15:56:22) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์คือโรงเรียนที่ในหลวงทรงก่อตั้งขึ้น(ขออภัยหากใช้คำไม่ถูก) โดยรับนักเรียนที่มีความด้อยโอกาศต่างๆ จึงอยากจะบอกว่าจะมีที่ใดในโลกที่มีในหลวงคอยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน ทรงห่วงใย ทรงแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้ประชาชนมีความสุข คนไทยเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมี ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง เป๋นร่มโพธิ์ร่มไทร ตลอดไป
โดย ธนากร สุ่มมาตย์ (2012-09-07 20:53:00) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อก่อนเพมื่อพูดถึงโรคเอดส์คนจะกลัวและรังเกียจมาก ไม่อยากเข้าใกล้แม่แต่จะเดินผ่าน แต่การให้ความเสมอภาคในการเข้ารับการศึกษา เป็นสิ่งที่ดีงมากในสังคมปัจจุบัน
โดย สุวดี บุญราศรี (2013-03-07 13:42:20) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์เป็นโรงเรียนที่ให้ทั้งชีวิตและสังคมสำหรับเด็กที่ได้รับเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นครูหรือนักเรียนต่างก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข สิ่งที่โรงเรียนแห่นี้ให้กับนักเรียนทุกคนไม่ใช่แค่ความรู้แต่เป็นการสอนให้นักเรียนรู้จักความเสมอภาคและรู้ักแบ่งปัน ให้โอกาสกับคนอื่น ซึ่งจะทำให้พวกเขากลายเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถพัฒนาประเทศชาติได้
โดย ณัฐพร สำราญรื่น (2013-10-23 22:41:32) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv