thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2228
Rate :
 4.5
ความยาว : 13.52 นาที | Online : 2012-04-28  
    ฉันยังอยู่เป็นครู : คุณครูพัชรินทร์ คุณครูพัชรินทร์ วิเชียรกาญจน์ โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล  
    ทัศนะการอยู่กับความอันตรายจากครูที่มีทางเลือก วิถีชีวิต ความรู้สึกนึกคิด ถูกถ่ายทอดมาเป็นเรื่องราวผ่านคุณครูพัชรินทร์ วิเชียรกาญจน์ โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล จังหวัดยะลา ที่ไม่ยอมทิ้งศิษย์  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ฉันอยากเป็นครู อาจารย์สุวิมล ฟองแก้ว ตอนที่ 1 (ฉบับเต็ม)
จากเด็กหญิงที่ใฝ่ฝันอยากเป็นครู ของ อ.สุวิมล ฟองแก้ว แต่เธอไม่มีแม้มือที่จะใช้จับเม้าท์หรือกดคีย์บอร์ด เธอสอนได้อย่างไร สอนได้จริงๆหรือ เพิ่มเติม

ฉันอยากเป็นครู อ.สุวิมล ฟองแก้ว ตอนที่ 3 (ฉบับเต็ม)
(ตอนสุดท้าย) อ.สุวิมล ฟองแก้ว จากเด็กหญิงที่ใฝ่ฝันอยากเป็นครู เพิ่มเติม

ฉันอยากเป็นครู อาจารย์สุวิมล ฟองแก้ว ตอนที่ 2 (ฉบับเต็ม)
(ตอนต่อ 2) ของ อ.สุวิมล ฟองแก้ว วิธีการสอนหนังสืออย่างไร ทั้งๆที่ไม่มีมือ และจะอยู่ร่วมกับครู และนักเรียนคนอื่นอย่างมีความสุข และ ความภูมิใจ ได้อย่างไร เพิ่มเติม

ครูดอย อ.เรียม สิงห์ทร รร.บ้านขอบด้ง
ชีวิตของครูคนหนึ่งที่เลือกที่จะเป็น “ครูดอย” ทิ้งความสะดวกสบายในเมือง มาบุกเบิกโรงเรียนที่อยู่บนดอยสูง จากไม่มีอาคารเรียน ไม่มีนักเรียน ไม่มีครู แต่ครูเรียมอยากให้เด็กชาวเขาได้มีการศึกษา มีวิชาความรู้ติดตัวไป เพิ่มเติม

ครูในโลกเงียบ ตอนที่ 1 คณาจารย์ รร.เศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ และ รร.โสตศึกษาอนุสารสุนทร จ.เชียงใหม่ (ฉบับเต็ม)
ด้วยเวลากว่าสิบปีที่คุณครูในโลกเงียบ ทุ่มเทสั่งสอนลูกศิษย์ ความตั้งใจ ความทุ่มเท เป็นแบบอย่างของความพยายามที่น่าภาคภูมิใจของคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นครู เพิ่มเติม

 
 
นี่ก็เป็นคุณครูอีกท่านหนึ่ง ที่มีปณิธาน..และมีจิตใจอันบริสุทธิ์ที่แน่วแน่ที่อยากเป็นครู รักลูกศิษย์ทุกคนเป็นลูก ไม่แบ่งแยกว่าจะเป็นพุทธ หรืออิสลาม ตั้งใจหาหนังสือดีๆ สร้างนิสัยรักการให้แก่เด็ก ให้เด็กพูดและเขียนภาษาไทยได้และอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ
...คุณครูพัชรินทร์ วิเชียรกาญจน์โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล จังหวัดยะลา..จะเป็นที่รัก..ที่ชื่นชมและอยู่ในความทรงจำ จารึกในดวงใจของเรา..และลูกศิษย์...ตลอดไป....
โดย สดชื่น ชาวชุมนุม (2012-05-17 22:41:25) [แสดงความคิดเห็น]
ดูคุณครูพัชรินทร์ แววตาที่ท่านพูดกลั่นกรองออกมาจากใจจริงไม่มีความสุขใดเท่ากับเราทำตัวให้เรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำ ถึงแม้สภาพแวดล้อมที่เราอยู่หลายคนอาจมองว่าว่ามันเสี่ยง มันอันตราย แต่ครูที่ทำงานด้วยจิตวิญณาณวันๆมัวแต่ใส่ใจอยู่กับนักเรียนจึงไม่มีเวลาว่างที่จะคิดถึงว่าตนเองจะปลอดภัยหรือไม่ ยอมรับในความเป็นครูของท่านจริง และสำหรับเพื่อนครูที่สอนในรายวิชาภาษาไทยก็ยินดีเป็นอย่างมากที่ครูภาษาไทยยังยอมอยู่ในความเสี่ยงเพื่อพัฒนาการสื่อสารทางภาษาไทยให้ชัดเจน ดิฉันขอสนับสนุนด้วยอีกคนว่านักเรียนนักศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ่อนแอมากในเรื่องภาษาไทย อยากให้ครูภาษาไทยและครูคนอื่นๆช่วยตรวจสอบคำที่ลูกศิษย์เขียนมาด้วยว่าผิดหรือถูกถ้าผิดก็แนะนำให้เขาเขียนให้ถูกต้องแล้วครั้งต่อๆไปเขาจะเขียนผิดน้อยลง ขอให้กำลังครูทุกคน
โดย ฉัตรวิไล อินคง (2012-05-28 22:50:22) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่อง ฉันยังอยู่เป็นครู : คุณครูพัชรินทร์
คุณครูพัชรินทร์ วิเชียรกาญจน์ โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล ทัศนะการอยู่กับความอันตรายจากครูที่มีทางเลือก วิถีชีวิต ความรู้สึกนึกคิด ถูกถ่ายทอดมาเป็นเรื่องราวเมื่อได้ดูดทรทัศน์ครูชุดนี้ ต้องขอยกย่องครูที่ไม่ยอมทิ้งศิษยื และพร้อมที่จะทำทุกอย่างที่ดีที่สุดให้กับเด็กที่นี่ ขอชื่นชมความเสียสละ และการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับนักเรียน ตลอดจนการให้นักเรียนได้รักการอ่าน ซึ่งนิสัยรักการอ่านส่งผลต่อการเรียนรู้ในหลาย ๆ เรื่องขอชื่นชมอีกครั้งนะค่ะ :tv15: :tv15:
โดย นิรมล รอดไพ (2012-05-29 18:27:41) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูพัชรินทร์ เป็นครูทีดีมาก สอนโดยไม่หวังผลตอบแทนและสอนด้วยใจที่รัก
โดย หะริน อาแวสือแม (2012-07-13 10:36:06) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูพัชรินทร์ เป็นครูทีสอนด้วยใจจริงและไม่หวังผลตอบแทนใดๆๆเป็นครูทีเสียสละ
โดย หะริน อาแวสือแม (2012-07-13 10:38:55) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูพัชรินทร์ เป็นครูทีสอนด้วยใจจริงและไม่หวังผลตอบแทนใดๆๆเป็นครูทีเสียสละ
โดย หะริน อาแวสือแม (2012-07-13 10:39:08) [แสดงความคิดเห็น]
ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูสามจังหวัดชายแดนใต้ทุกคนค่ะ และขอชื่นชมคุณครูพัชรินทร์ที่มีความแก่งกล้า ทำทุกอย่างเพื่อลูกศิษย์ "ทุกคนคือลูกเรา" เป็นคำพูดจากใจครูที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักลูกศิษย์ คุณครูยอมเสียสละ เพื่อลูกศิษย์
โดย รัตนา แผ่ทอง (2012-07-14 05:39:08) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูพัชรินทร์ วิเชียรกาญจน์ ขอเป็นกำลังใจให้คุณครู และขอชื่นชมด้วยความจริงใจครับ นับว่าท่านเป็นบุคคลที่มีคุณภาพยิ่ง เมล็ดพันธุ์ที่ดีตกอยู่ที่ใด ย่อมนำมาซึ่งความเจริญงอกงาม และมีคุณภาพ ชอบครับกับคำที่ว่า "ทุกคนคือลูกเรา"
โดย จรูญ ศรีใหม่ (2012-07-15 20:34:58) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูพัชรินทร์ เป็นครูที่ดีมากเลยนะค่ะ ขอเปนกำลังใจให้ครูนะค่ะ
โดย รัตนา นาคผ่อง (2012-07-16 20:38:59) [แสดงความคิดเห็น]
ครูพัชรินทร์ เป็นคุณครูตัวจริง นี่คือปูยนียบุคคล เป็นกำลังใจให้ตลอดไปค่ะ
โดย แพรพรรณ ทองมาก (2012-07-19 15:12:14) [แสดงความคิดเห็น]
ครูพัช..เป็นคุณครูที่น่ารักมาก..ตลอดเวลาระยะเวลา 6 ปี ที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล ครูพัชจะคอยสอนและรักลูกศิษย์ทุกคนเป็นคุณครูที่จริงใจกับลูกศิษย์.
ยังจำได้ดี..เวลาโดนครูทำโทษ..เห็นครูพูดแล้ว..หนูร้องง่านตามเลย..
นอกจาครูพัชแล้ว..ครูราชันย์ก็เป็นครูอีกคนที่คอยให้ความรู้เวลาครูราชันย์สอนภาษาไทย..บอกได้คำเดียวเลยว่าสนุก เพราะทุกวันนี้การสอนภาษาไทยนั้นเป็นที่ยากมากพอสมควร..ต้องขอบคุณครูทั้งสองคนที่คอยสั่งสอนและให้ความรู้พวกหนูเป้นอย่างนี้ดี่
โดย นารีทิพย์ อูมา (2012-07-22 21:35:48) [แสดงความคิดเห็น]
ก่อนอื่น ต้องสวัสดีสมาชิกทีวีครูทุกท่านน่ะครับ ผมก็เป็นศิษย์คนหนึ่งที่เคยศึกษาอยู่ที่โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล จังหวัดยะลา ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ เป็นโรงเรียนที่มีครูที่เป็นแบบอย่างที่ดีอยู่หลายท่านซึ่งจะเป็นโรงเรียนมัธยมที่มีจำนวนนักเรียนประมาณ 400คน ครูพัชในคณะนั้นสอนวิชาสังคมศึกษาและเป็นครูประจำห้องสมุดของโรงเรียน เป็นครูที่สอนนักเรียนเหมือนกับเป็นลูกของตัวเอง นักเรียนที่ครูคนอื่นไม่อยากสอนเพราะเกเร แต่กมีครูพัชนี้และที่คอยบอก คอยสอน ว่าลูกไม่ควรทำอย่างนี้น่ะไม่ดี คอยให้กำลังใจอยู่เสมอ เป็นทั้งครูทั้งเพื่อนในเวลาที่เราหมดหวังหรือท้อแท้หมดกำลังใจไม่อยากที่จะเรียน ครูพัชมักจะยกตัวอย่างอยู่เสมอให้เราคิดว่าถ้าเราเป็นอย่างงี้พ่อแม่จะรู้สึกอย่างไร พูดแล้วให้เราคิด บ้างครั้งน้ำตามันก็ไหลออกมา เพราะความจริงใจของครูท่านนี้ แล้ะครูอีกท่าน ครูราชันย์ ซึ่งเป็นครูสอนวิชาภาษาไทย ผมว่าเป็นครูภาษาไทยที่เรียนแล้วไม่เครัยดกับพยัญชนะ สระ เพราะครูคนนี้เวลาสอนจะมีอารมณ์ขันมากทำให้เด็กนักเรียนไม่เบื่อที่จะเรียนวิชาภาษาไทย กับครูราชันย์ ครูมักจะแต่งกลอนก่อนสอน ร้องเพลงบ้าง เพื่อให้นักเรียนไม่เครียดและอยากที่จะเรียน ครับผมก็ขอขอบคุณครูท่านสองท่านที่คอยสอนผม ตักเตือนผมในเรื่องที่ผ่านๆมาจนทำให้ผม ได้มีทุกวันนี้ และตอนนี้ผมก็กำลังฝุกประสบการณ์วิชาชีพครู และต่อไปผมก็หวังว่าผมจะได้เป็นครูและเป็นครูที่ดีอย่างครูทั้งสองท่าน ครับ สวัสดีครับ
โดย นูรดิน บายอ (2012-07-23 08:36:27) [แสดงความคิดเห็น]
สุขใดเท่ากับเราทำตัวให้เรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำ ถึงแม้สภาพแวดล้อมที่เราอยู่หลายคนอาจมองว่าว่ามันเสี่ยง มันอันตราย แต่ครูที่ทำงานด้วยจิตวิญณาณวันๆมัวแต่ใส่ใจอยู่กับนักเรียนจึงไม่มีเวลาว่างที่จะคิดถึงว่าตนเองจะปลอดภัยหรือไม่ ยอมรับในความเป็นครูของท่านจริง และสำหรับเพื่อนครูที่สอนในรายวิชาภาษาไทยก็ยินดีเป็นอย่างมากที่ครูภาษาไทยยังยอมอยู่ในความเสี่ยงเพื่อพัฒนาการสื่อสารทางภาษาไทยให้ชัดเจน ดิฉันขอสนับสนุนด้วยอีกคนว่านักเรียนนักศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ่อนแอมากในเรื่องภาษาไทย อยากให้ครูภาษาไทยและครูคนอื่นๆช่วยตรวจสอบคำที่ลูกศิษย์เขียนมาด้วยว่าผิดหรือถูกถ้าผิดก็แนะนำให้เขาเขียนให้ถูกต้องแล้วครั้งต่อๆไปเขาจะเขียนผิดน้อยลง :tv17: :tv17: :tv17:
โดย วรพล โพตะกาว (2012-12-01 22:22:41) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อ นางสาวกนกลดา ศรีดามาตย์
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ ของ อ.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน จากที่ได้ดูโทรทัศน์ครูเรื่อง ฉันยังอยู่เป็นครู : คุณครูพัชรินทร์ คุณครูพัชรินทร์ วิเชียรกาญจน์ โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล ทำให้ฉันรู้สึกประทับใจคุณครูพัชรินทร์ มากเพราะถึงแม้ท่านจะอยู่ในพื่นที่เสี่ยงอันตรายแต่ท่านก็คิดว่าถ้าชีวิตถูกสร้างมาให้สิ้นชีวิตที่นี่ก็ไม่เป็นไรขอแค่ได้ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด และท่านก็มีความรักนักเรียนอย่างแท้จริงเหมือนกับลูกของตนเองทุกคนทั้งยังตั้งใจจจะสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กทุกคน ดิฉันจึงมีความรู้สึกชื่นชมคุณครูพัชรินทร์ มากและฐานะที่ดิฉันเรียนครูในอนาคตเมื่อได้เป็นครูดิฉันจะจำคำพูดของคุณครูพัชรินทร์ไปใช้และตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดค่ะ
โดย กนกลดา ศรีดามาตย์ (2012-12-04 16:54:33) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อ นางสาวกนกลดา ศรีดามาตย์
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ ของ อ.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน จากที่ได้ดูโทรทัศน์ครูเรื่อง ฉันยังอยู่เป็นครู : คุณครูพัชรินทร์ คุณครูพัชรินทร์ วิเชียรกาญจน์ โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล ทำให้ฉันรู้สึกประทับใจคุณครูพัชรินทร์ มากเพราะถึงแม้ท่านจะอยู่ในพื่นที่เสี่ยงอันตรายแต่ท่านก็คิดว่าถ้าชีวิตถูกสร้างมาให้สิ้นชีวิตที่นี่ก็ไม่เป็นไรขอแค่ได้ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด และท่านก็มีความรักนักเรียนอย่างแท้จริงเหมือนกับลูกของตนเองทุกคนทั้งยังตั้งใจจจะสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กทุกคน ดิฉันจึงมีความรู้สึกชื่นชมคุณครูพัชรินทร์ มากและฐานะที่ดิฉันเรียนครูในอนาคตเมื่อได้เป็นครูดิฉันจะจำคำพูดของคุณครูพัชรินทร์ไปใช้และตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดค่ะ
โดย กนกลดา ศรีดามาตย์ (2012-12-04 16:54:36) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อ นางสาวกนกลดา ศรีดามาตย์
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ ของ อ.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน จากที่ได้ดูโทรทัศน์ครูเรื่อง ฉันยังอยู่เป็นครู : คุณครูพัชรินทร์ คุณครูพัชรินทร์ วิเชียรกาญจน์ โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล ทำให้ฉันรู้สึกประทับใจคุณครูพัชรินทร์ มากเพราะถึงแม้ท่านจะอยู่ในพื่นที่เสี่ยงอันตรายแต่ท่านก็คิดว่าถ้าชีวิตถูกสร้างมาให้สิ้นชีวิตที่นี่ก็ไม่เป็นไรขอแค่ได้ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด และท่านก็มีความรักนักเรียนอย่างแท้จริงเหมือนกับลูกของตนเองทุกคนทั้งยังตั้งใจจจะสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กทุกคน ดิฉันจึงมีความรู้สึกชื่นชมคุณครูพัชรินทร์ มากและฐานะที่ดิฉันเรียนครูในอนาคตเมื่อได้เป็นครูดิฉันจะจำคำพูดของคุณครูพัชรินทร์ไปใช้และตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดค่ะ
โดย กนกลดา ศรีดามาตย์ (2012-12-04 16:54:36) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:ก่อนอื่นขอยกนิ้วให้กับความเข้มแข็งของครูในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนใต้ หากได้ดูคงคิดอย่างดิฉันว่าทุกคนที่อยู่ตรงนั้นอยู่เพื่อศิษย์ของตนเอง แม้จะต้องสี่ยงกับอันตรายรอบด้านแต่ครูทุกท่านก็ไม่กลัวไม่ย่อท้อ ยินดีจะทำหน้าที่ของตนเองเพื่อลูกศิษย์อันเป็นที่รัก และเพื่อประเทศของเรา คุณครูเป็นบุคคลที่ดี รู้จักคำว่าหน้าที่และมีหน้าที่เป็นหลักให้คนอื่น ๆ เอาอย่างได้เป็นอย่างดีขอชื่นชมคุณครูจริง ๆ และจะจดจำชื่อครูไว้ตลอดไป คุณครูพัชรินทร์ วิเชียรกาญจน์ :tv15: :tv15:
โดย ลัดดา ด่านวิริยะกุล (2012-12-31 16:11:56) [แสดงความคิดเห็น]
ยกย่องในจิตวิญญาณครับ... :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ครูกฤษขจร ศรีถาวร (2013-03-01 12:37:03) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: หนูชื่นชมคุณครูนะคะ ในฐานะที่ตอนนี้หนูกำลังศึกษาอยู่ในคณะครุศาสตร์หนูรู้สึกภาคภูมิใจและชื่นชมในตัวคุณครูเป็นอย่างมากเลยคะ หนูจะนำครูมาเป็นแบบอย่างนะคะ สู้ๆๆคะ หนูจะเป็นกำลังใจให้คะ :tv02: :tv02: :tv02: :tv02:
โดย โสภิดา ศรีสงคราม (2013-08-14 18:04:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างที่น่าเชิดชูของคุณครูท่านนี้เป็นอย่างมาก และเป็นแบบอย่างของคุณครูอีกหลายท่านได้เป็นแนวทางที่ดี เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ท่านอื่นด้วย รู้สึกภาคภูมิใจที่ท่านเสียสละ แม้จะเป็นอย่างไรจะสั่งสอนศิลย์ในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ในทางที่ดี :tv17:
โดย คมสันต์ เรืองฤทธิ์ (2013-08-30 23:10:27) [แสดงความคิดเห็น]
"จิตใจไหนเล่ายิ่งใหญ่เท่าจิตที่ห่วงใจและปรารถนาดีของครูที่มีต่อศิษย์" น้ำใจของครูควรค่าแก่การสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง ในฐานะที่ดิฉันเป็นศิษย์คนหนึ่งถึงแม้จะไม่ได้เรียนกับครู แต่ดิฉันรับรู้ได้ถึงความรักและห่วงใยที่ครูมอบให้แก่ศิษย์ทุกคน ขอให้ความดีคุ้มครองครูและขอให้ครูเข้มแข็งยืดหยัดต่อสู้เพื่อขัดเกลาศิษย์ให้เป็นคนดีของสังคมต่อไปนะคะ
โดย สุภาพร พิบูรณ์ (2013-09-24 11:57:37) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชม แม่พิมพ์ของชาติ ค่ะ :tv02:
โดย กนิษฐา วังสำเภา (2016-08-20 13:12:11) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv