thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 89
Rate :
 5
ความยาว : 14.53 นาที | Online : 2012-04-28  
    ฉันยังอยู่เป็นครู : ครูนพปฎล คุณครูนพปฎล เพชรขวัญ โรงเรียนบ้านบันนังดามา  
    ชีวิตครูที่อยู่ในพื้นที่อันตราย เขาต้องเลือกระหว่างชีวิตครอบครัวหรือชีวิตความเป็นครู สุดท้ายด้วยอุดมการณ์ ผลที่เขาได้คือ ต้องเสียครอบครัว แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือ เขายังคงอยู่เป็นครูของเด็กๆ ต่อไป  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ฉันอยากเป็นครู อาจารย์สุวิมล ฟองแก้ว ตอนที่ 1 (ฉบับเต็ม)
จากเด็กหญิงที่ใฝ่ฝันอยากเป็นครู ของ อ.สุวิมล ฟองแก้ว แต่เธอไม่มีแม้มือที่จะใช้จับเม้าท์หรือกดคีย์บอร์ด เธอสอนได้อย่างไร สอนได้จริงๆหรือ เพิ่มเติม

ฉันอยากเป็นครู อ.สุวิมล ฟองแก้ว ตอนที่ 3 (ฉบับเต็ม)
(ตอนสุดท้าย) อ.สุวิมล ฟองแก้ว จากเด็กหญิงที่ใฝ่ฝันอยากเป็นครู เพิ่มเติม

ฉันอยากเป็นครู อาจารย์สุวิมล ฟองแก้ว ตอนที่ 2 (ฉบับเต็ม)
(ตอนต่อ 2) ของ อ.สุวิมล ฟองแก้ว วิธีการสอนหนังสืออย่างไร ทั้งๆที่ไม่มีมือ และจะอยู่ร่วมกับครู และนักเรียนคนอื่นอย่างมีความสุข และ ความภูมิใจ ได้อย่างไร เพิ่มเติม

ฉันยังอยู่เป็นครู : คุณครูพัชรินทร์ คุณครูพัชรินทร์ วิเชียรกาญจน์ โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล
ถ้าชีวิตถูกวร้างมาให้สิ้นชีวิตที่นี่ก็ไม่เป็นไร ทัศนะของครูที่มีทางเลือก วิถีชีวิต ความรู้สึกนึกคิด ถูกถ่ายทอดมาเป็นเรื่องราวของครูคนหนึ่งที่ไม่ยอมทิ้งศิษย์ เพิ่มเติม

ครูดอย อ.เรียม สิงห์ทร รร.บ้านขอบด้ง
ชีวิตของครูคนหนึ่งที่เลือกที่จะเป็น “ครูดอย” ทิ้งความสะดวกสบายในเมือง มาบุกเบิกโรงเรียนที่อยู่บนดอยสูง จากไม่มีอาคารเรียน ไม่มีนักเรียน ไม่มีครู แต่ครูเรียมอยากให้เด็กชาวเขาได้มีการศึกษา มีวิชาความรู้ติดตัวไป เพิ่มเติม

 
 
เป็นนำเสนอชีวิตของคุณครูนพปฎล เป็นครูที่มีอุดมการณ์สูงและขอเป็นกำลังใจให้ครูในพื้นที่เสี่ยงภัยทุกคน แต่ชีวิตครูในพื้นที่เสี่ยงหาความสบายยาก และครูต้องทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ซึ่งผู้บริหาร หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ ต้องสร้างขวัญกำลังใจ ไม่ทอดทิ้ง เห็นคุณค่า ความสำคัญ ของผู้บริหารและครูที่มีความเสียสละสูง ต้องสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในชุมชน ครูต้องมีจิตสาธารณะ เสียสละ ทำทุกอย่าง ทุ่มเท ให้กับหน้าที่การสอนนักเรียน สอนทั้งความรู้และสอดแทรกคุณธรรม เพื่อหล่อหลอมให้นักเรียนเป็นคนดีตามที่สังคมต้องการโดยทำหน้าที่ครูที่ดีที่สุดในสายตาของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
โดย รุ่งฤดี ทองแซม (2012-06-26 14:06:31) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv