thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 484
Rate :
 2.5
ความยาว : 14.07 นาที | Online : 2012-04-27  
    วิถีครูดอย : บ้านปางคาม โรงเรียนข้ามแดน คณาจารย์โรงเรียนบ้านปางคาม  
    ชีวิตของครูดอย ในพื้นที่ชายแดนไทย อีกฝั่งของชายแดนคือ ดอยไตแลงฐานที่มั่นของกองกำลังกะเหรี่ยงกู้ชาติ ( SSA. ) เด็กจากที่นี่จำนวนหนึ่งเดินทางมาเรียน และกินอยู่ที่โรงเรียนบ้านปางคาม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเรียนภาษาไทย ไม่ใช่แค่เด็ก ชาวไทใหญ่ ยังมีเด็กชาวชาวมูเซอ ปะโอ และลัวะ จากดอยใกล้เคียงหลายลูก ที่ต้องเดินทางด้วยเท้าครึ่งค่อนวัน หรืออาจต้องพักแรมทาง ครูผู้ทำหน้าที่มากกว่าครู เพราะต้องข้ามผ่านเส้นพรมแดนเชื้อชาติ สอนให้เด็กทุกคนรู้จักชีวิต และความเท่าเทียมในการอยู่ร่วมกัน ขณะมือเขียนกระดาน หูอีกข้างยังแว่วยินเสียงระเบิด ที่ดังผ่านดอยหลายสิบลูก  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ฉันอยากเป็นครู อาจารย์สุวิมล ฟองแก้ว ตอนที่ 1 (ฉบับเต็ม)
จากเด็กหญิงที่ใฝ่ฝันอยากเป็นครู ของ อ.สุวิมล ฟองแก้ว แต่เธอไม่มีแม้มือที่จะใช้จับเม้าท์หรือกดคีย์บอร์ด เธอสอนได้อย่างไร สอนได้จริงๆหรือ เพิ่มเติม

ฉันอยากเป็นครู อ.สุวิมล ฟองแก้ว ตอนที่ 3 (ฉบับเต็ม)
(ตอนสุดท้าย) อ.สุวิมล ฟองแก้ว จากเด็กหญิงที่ใฝ่ฝันอยากเป็นครู เพิ่มเติม

ฉันอยากเป็นครู อาจารย์สุวิมล ฟองแก้ว ตอนที่ 2 (ฉบับเต็ม)
(ตอนต่อ 2) ของ อ.สุวิมล ฟองแก้ว วิธีการสอนหนังสืออย่างไร ทั้งๆที่ไม่มีมือ และจะอยู่ร่วมกับครู และนักเรียนคนอื่นอย่างมีความสุข และ ความภูมิใจ ได้อย่างไร เพิ่มเติม

ฉันยังอยู่เป็นครู : คุณครูพัชรินทร์ คุณครูพัชรินทร์ วิเชียรกาญจน์ โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล
ถ้าชีวิตถูกวร้างมาให้สิ้นชีวิตที่นี่ก็ไม่เป็นไร ทัศนะของครูที่มีทางเลือก วิถีชีวิต ความรู้สึกนึกคิด ถูกถ่ายทอดมาเป็นเรื่องราวของครูคนหนึ่งที่ไม่ยอมทิ้งศิษย์ เพิ่มเติม

ครูดอย อ.เรียม สิงห์ทร รร.บ้านขอบด้ง
ชีวิตของครูคนหนึ่งที่เลือกที่จะเป็น “ครูดอย” ทิ้งความสะดวกสบายในเมือง มาบุกเบิกโรงเรียนที่อยู่บนดอยสูง จากไม่มีอาคารเรียน ไม่มีนักเรียน ไม่มีครู แต่ครูเรียมอยากให้เด็กชาวเขาได้มีการศึกษา มีวิชาความรู้ติดตัวไป เพิ่มเติม

 
 
ดูเรื่องวิถีครูดอยแล้วต้องขอชื่นชม ผู้บริหาร และครู ในโรงเรียนบ้านปางคามเป็นอย่างยิ่ง นอกเหนือจากการใช้ชีวิตครูที่ยากลำบาก เสี่ยงอันตรายแล้ว พวกท่านยังมีเมตตาธรรมอย่างสูง มีการให้โอกาส ให้การศึกษาแก่ผู้อื่นโดยเฉพาะเด็กๆที่ด้อยโอกาสเป็นสิ่งที่ประเสริฐอย่างยิ่ง เป็นการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้แก่เขาจริงๆ ถึงแม้เขาจะไม่มีโอกาสได้เข้าสู่ระบบการศึกษาที่สูงขึ้นไปกว่านี้ แต่ความรู้ด้านภาษาก็จะทำให้เขามีเครื่องมือไปใช้ในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมขึ้นได้อีกตราบเท่าที่เขายังมีความต้องการที่จะเรียนรู้ นับเป็นตัวอย่างของการศึกษาที่ไร้พรมแดนจริง
โดย อารียา สุธิราธิกุล (2012-05-11 22:46:24) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv