thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2354
Rate :
 5
ความยาว : 14.53 นาที | Online : 2012-04-26  
    แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู : สอนสนุก ประยุกต์จากโทรทัศน์ครู คุณครูเกศชฎาพร เสียงหาญ (คณิตศาสตร์), คุณครูภคินทร์ภัทร ล่ำสูง (ภาษาต่างประเทศ), คุณครูสุภาพร จันทรังษี ครูประจำชั้นป.1 รร.ธีระวัธน์บำเพ็ญ  
    หลังจากที่ผู้อำนวยการโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ พรรณี สหเสวียนต์ ได้นำโทรทัศน์ครูมาเผยแพร่ให้ครูในโรงเรียนได้ชม และสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลังจากชมโทรทัศน์ครู ครูหลายท่านจึงเกิดแรงบันดาลใจ และนำนวัตกรรมการสอนต่างๆ จากโทรทัศน์ครูมาประยุกต์ใช้สอนในห้องเรียนของตน และเห็นผลการพัฒนาเทคนิคการสอนของครูได้อย่างเป็นรูปธรรม  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ครูคนใหม่ อ.ชาคริต หะซัน รร.บ้านรถไฟ (ฉบับเต็ม)
ชมตัวอย่างของครูท่านหนึ่งที่เปลี่ยนตัวเอง และได้เทคนิคการสอนดีดีมาจากการได้ดูรายการครูมืออาชีพ เพิ่มเติม

โทรทัศน์ครู เพื่อพัฒนาครู
นำโทรทัศน์ครู มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาครู หลักการ เทคนิค กระบวนการประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้ เพิ่มเติม

การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ตอน 1 : การได้มาซึ่งหัวข้อการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์, อ.กิ่งทอง ใบหยก, รศ.พเยาว์ ยินดีสุข
การอบรมโครงการการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งแนวทางเพื่อนำไปประยุกต์การสอนต่อนักเรียน เพิ่มเติม

สร้างสุขในชั้นเรียน : นักเรียนร่วมสร้างสุข คุณครูจักรกฤช เลื่อนกฐิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
การแก้ไขปัญหาในชั้นเรียน ด้วยความร่วมมือของคุณครูทุกคนในระดับภาพรวมของโรงเรียน นำสู่การแก้ไขร่วมกันในระดับชั้นเรียนด้วยการระดมความคิดเห็นของนักเรียน มองเห็นปัญหาร่วมกัน สร้างกติกา และข้อปฏิบัติร่วมกันในชั้นเรียน เพิ่มเติม

โรงเรียนสู้ภัยน้ำ : บทเรียนท้องถิ่น เฝ้าระวังน้ำท่วมที่บางระกำ
เพราะโรงเรียนประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากที่ตำบลบางระกำ ทำให้เกิดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ช่วยกันระดมความคิดในการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จนเกิดเป็น "บทเรียนท้องถิ่น – การเฝ้าระวังน้ำท่วมที่บางระกำ" เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้ตระหนัก เข้าใจ ตลอดจนเกิดเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน เพิ่มเติม

 
 
ผู้อำนวยการโรงเรียนธีระวัชน์บำเพ็ญ คุณพรรณี สหเสวียนต์ นอกจากจะเป็นผู้บริหารที่เก่งแล้ว คุณยังเป็นผู้นำที่น่าชื่นชม เมื่อมีผู้นำ ต้องมีผู้ตาม คุณเป็นผู้นำที่เก่งมาก สามารถใช้ประโยชน์จากโทรทัศน์ครูได้อย่างคุ้มค่า ผู้ตามคุณจึงมีคุณภาพ ครู นักเรียน ยิ้มแย้มแจ่มใจ มีความสุข สนุกกับการเรียนอย่างเห็นได้ชัด ครูใช้สื่อที่เหมาะสม ไม่ต้องซื้อหาราคาแพง แต่ใช้ประโยชน์ได้จริง ระบบการจัดการของโรงเรียนนี้น่าจะเป็นระบบ และถือเป็นแบบอย่างได้ อยากให้คุณครูในโรงเรียนไปเยี่ยมชม และนำสิ่งดีดีมาปรับใช้ ชอบมากค่ะ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย รุ่งทิวา จารุจิตร (2012-05-31 15:07:52) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่แปลกใหม่ให้มีสีสรรกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดความจำที่ยั่งยืนและนักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ผ่านสื่อ กิจกรรมการเรียนรู้ โดยนำเทคนิคการสอนต่าง ๆมาจากการชมรายการโทรทัศน์ครูเป็นแหล่งการเรียนรู้นำมาดัดแปลง มาสร้างและออกแบบการเรียนใหม่ให้น่าสนใจ
เพื่อให้สามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
โดย อุทัย บุญประสงค์ (2012-06-08 22:45:02) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมแล้วประทับใจได้แรงบันดาลใจเพิ่มมากขี้น ชื่นชมผู้อำนวยการที่ได้เป็นผูืที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาครู ได้ดูแล้วทำให้รู้ว่าเรายังบกพร่องอีกมากได้แนวคิดที่จะนำไปพัฒนาเด็กและนำไปปรับประยุกต์ใช้ในวิชาอื่นอีกได้หลายวิชา ไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะได้ดูบ่อยนัก นับว่าวันนี้คุ้มค่ากับการนอนดึก ขอบคุณจริงๆ
โดย ลัดดาวัลย์ อานุภาพสโมสร (2012-06-11 22:07:22) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วรู้สึกประทับใจด้วยแรงบันดาลใจมากขึ้น ผู้อำนวยการที่ได้เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาครู คุณยังเป็นผู้นำที่น่าชื่นชม ทำให้การจัดทำสื่อการเรียนการนอนที่แปลกใหม่ ให้เกิดการกระต้นการเรียนรู้ของนักเรียนทำให้เกิดความจำนักเรียนเรียนอย่างมีความสุขในการเรียนผ่านสื่อ และอยากให้คุณครูสอนแบบนี้อีกต่อไปก็ขอชื่นชม และขอบคุณ :tv15:
โดย อารีนา บูงอสายู (2012-06-12 19:48:42) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกประทับใจในตัวผู้อำนวยการมากเพราะเป็นผู้ที่สนใจเอาใจใส่ครูรวมทั้งส่งเสริมครู สามารถแนะนำให้คณะครูเกิดแนวคิดที่ดี ส่วนคุณครูก็มีความสามารถนำสิ่งที่เห็น มาประยุกต์ใช้ ทำสื่อการสอนที่สามารถนำไปใช้ทั้งนอกห้องเรียนและในห้องเรียน นักเรียนมีความสุขและมีความรู้ผ่านสื่อ ซึ่งเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนที่ดี โดยไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณมาก ขอชื่นชมผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนธีระวัชน์บำเพ็ญด้วยความจริงใจ และจะนำมาเป็นตัวอย่างและพัฒนาการสอนของตนเอง :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ถุงเงิน ขจรเจริญศักดิ์ (2012-06-15 22:47:15) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อผู้บริหารติดตามความก้าวหน้าในการสอนของครู ในทิศทางที่ครูและผู้บริหารมีความเป็นมิตรต่อกัน ครูสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนได้อย่างมีความสุขและสร้างสรรค์ ส่งผลต่อพัฒนาการในการเรียนรู้ของนักเรียน น่ายกย่องทั้งครูและผู้บริหารค่ะ
โดย บุญญาณี หอมสุคนธ์ (2012-06-16 13:51:15) [แสดงความคิดเห็น]
มันเป็นอะไรๆที่แปลกใหม่
ก่อนหน้านี้เด็กไม่ชอบเรียน พอมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นทำให้เด็กเปลี่ยนความคิดอยากเรียนรู้มากขึ้น
โดย สวยบะ อุมา (2012-06-17 17:05:18) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสิ่งที่ดีมากที่ผู้บริหารให้ความเอาใจใส่ในการสอนของครู เป็นห่วงกับการสอนของครูที่ยังมีประสบการณ์น้อย ยังส่งเสริมให้มีเทคนิคที่แปลกใหม่อยู่เสมอ การสอนที่จะให้เด็กสนใจ หรือจะให้เด็กได้รับความรู้ได้เร็วนั้นต้องใช้สื่อให้มากๆ
โดย มูฮัมมัด มาแน (2012-06-17 20:44:14) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยอย่างยิ่งและประทับใจท่านผู้อำนวยการที่สามารถทำให้คณะครูร่วมมือกันจนประสบความสำเร็จสู่นักเรียนค่ะ ทางโรงเรียนดิฉันกำลังดำเนินการสร้างครูด้วยวิธีการเดียวกับท่านและอาจยังไปไม่ถึงฝัน ก็จะพยายามต่อไปค่ะ :tv15:
โดย วิสาขา พุทธบูชา (2012-06-20 13:44:07) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกชื่นชมและประทับใจบุคลากรโรงเรียนธีรวัชบำเพ็ญ ตั้งแต่ท่านผู้อำนวยการท่านเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล โดยการแนะนำให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ในโทรทัศน์ครูเพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการสอนของตนเอง เห็นการสอนของคุณครูคณิตศาสตร์แล้วเป็นการเรียนคณิตที่สนุกสนานมากผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนการหาคำตอบจากคำถามที่ติดไว้ตามจุดต่าง ๆ ทำให้การเรียนคณิตศาสตร์ไม่น่าเบื่อแต่กลับสนุกสนาน คุณครูภาษาอังกฤษก็มีเทคนิควิธีสอน สื่อการสอนที่ช่วยให้กิจกรรมภาษาอังกฟษสนุกสนานไม่น่าเบื่อเช่นเดียวกัน :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย อุดร วิชัยวงษ์ (2012-06-23 21:17:12) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่เป็นสื่อกลางในการสร้างแรงจูงใจให้คุณครูเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเพื่อเป็นเด็กดี มีปัญญา มีความสุข .......
โดย ซัลมา สือแม (2012-06-28 19:45:32) [แสดงความคิดเห็น]
วันนี้เป็นอีกวันที่แบ่งเวลามานั่งดูโทรทัสน์ครู เพราะทุกครั้งที่ดูเพียงสิบห้านาทีแต่สิ่งที่ได้มาประมาณค่ามิได้ แล้วจากเทปนี้ ขอกล่าวชื่นชมผู้อำนวยการโรงเรียนธีระวัชน์บำเพ็ญ คุณพรรณี สหเสวียนต์ ที่เป็นผู็มีวิสัยทัสน์มองการณ์ไกล ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี ยังผลไปถึงคุณครูในโรงเรียนของคุณพรรณีที่อ่อนประสบการณ์ในด้านการสอน แต่ผู้อำนวยการไม่ละเลย แต่กลับให้โอกาส หาวิธีการมาช่วยสนับสนุน จนมาพบรายการโทรทัศน์ครูที่มีหลากหลายรูปแบบนำมาต่อยอด ยังผลดีมาสู่นักเรียนของโรงเรียน โดยคุณครูคนที่หนึ่งให้ไอเดียในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าของสิ่งเหลือใช้ ช่วยลดโลกร้อน (เป็นแบบอย่างให้กับคุณครูด้วยกันและนักเรียนที่ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด) เห็นด้วยที่สุดกับสื่อสำหรับนักเรียนชั้นเล็กที่ สื่อไม่ควรเป็นขาวดำ เพราะไม่น่าสนใจ สื่อที่คุณครูใช้เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในเรื่องของสีที่สวยงามและการนำมาใช้ที่ผู้เรียนไม่เพียงมองด้วยตา แต่นักเรียนสัมผัสได้ ยิ่งก่อให้เกิดประสบการณ์ตรงมีผลต่อเรียนรู้ที่ดี สำหรับคุณครูคนที่สองในวิชาคณิตศาสตร์ ดิฉันพบคุณครูที่เพิ่งจบใหม่มักมีปัญหาในเรื่องการจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ แต่คุณครูก็เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องการเปิดใจยอบรับ เรียนรู้ ติดตามสิ่งใหม่ๆ จนทำให้ตนเองประสบผลสำเร็จในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนในระดับประถมชอบกิจกรรมที่เคลื่อนๆไหวอยู่เสมอ จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักเรียนในเรื่องการทำกิจกรรมมากกว่าทำแบบฝึกหัดจากบทเรียน เพราะจากคลิปพบว่า ดึงโจทย์จากหนังสือมาติดที่ต้นไม้ โจทย์เหมือนกัน แต่สถานการณ์ต่างกัน การกระตุ้นความสนใจของเด็กจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม ขอชื่นชมคะ ส่วนคุณครูคนที่สาม นำความรู้จากที่ดูโทรทัศน์มาปรับในเรื่องการออกเสียง จับเทคนิคให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย ดิฉันขอชื่นชมคะ แล้วดิฉันจะนำคุณครูทั้งสามคนมาต่อยอดให้เป็นหนึ่งในการจักการเรียนการสอนของดิฉัน ขอบคุณมากคะ
โดย สุกัญญา สุดารารัตน์ (2012-06-30 01:33:45) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกชื่นชมและประทับใจบุคลากรโรงเรียนธีรวัชบำเพ็ญ ตั้งแต่ท่านผู้อำนวยการท่านเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล โดยการแนะนำให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ในโทรทัศน์ครูเพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการสอนของตนเอง จากการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยการนำโจทย์ในบทเรียนมาติดตามต้นไม้ในบริเวณต่างๆทำใ้ห้ผู้เรียนมีความสนุกสนานและไม่น่าเบื่อในการทำกิจกรรม ดิฉันจะนำมาเป็นตัวอย่างและพัฒนาการสอนของตนเองต่อไป
โดย เยาวลักษณ์ กัทชลี (2012-06-30 23:01:59) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมผู้อำนวยการโรงเรียนธีระวัชน์บำเพ็ญ คุณพรรณี สหเสวียนต์ ที่เป็นผู็มีวิสัยทัสน์มองการณ์ไกล ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี ยังผลไปถึงคุณครูในโรงเรียนของคุณพรรณีที่อ่อนประสบการณ์ในด้านการสอน แต่ผู้อำนวยการไม่ละเลย แต่กลับให้โอกาส หาวิธีการมาช่วยสนับสนุนเป็นสิ่งที่ดีมากที่ผู้บริหารให้ความเอาใจใส่ในการสอนของครู เป็นห่วงกับการสอนของครูที่ยังมีประสบการณ์น้อย ยังส่งเสริมให้มีเทคนิคที่แปลกใหม่อยู่เสมอ การสอนที่จะให้เด็กสนใจ หรือจะให้เด็กได้รับความรู้ได้เร็วนั้นต้องใช้สื่อให้มากๆ
โดย นางอุทัยวรรณ อินต๊ะ (2012-06-30 23:38:42) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมมาก ๆ คะ ผ.อ. พรรณี ใส่ใจ และสนับสนุนคุณครูในโรงเรียนดีคะ ทำให้คุณครูมีกำลังใจ และจะขออนุญาตนำสื่อที่คุณครูสอนภาษาไทยและคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับวิชาที่ตนเองสอนนะคะ ขอบคุณที่วีครูที่ทำให้ได้ความคิดดี ๆ สามารถนำไปใช้ได้ มีแระโยชน์จริง ๆ คะ
โดย กนกพร นวมนาค (2012-07-01 09:24:54) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถแนะนำให้คณะครูเกิดแนวคิดที่ดี ส่วนคุณครูก็มีความสามารถนำสิ่งที่เห็น มาประยุกต์ใช้ ทำสื่อการสอนที่สามารถนำไปใช้ทั้งนอกห้องเรียนและในห้องเรียน นักเรียนมีความสุขและมีความรู้ผ่านสื่อ ซึ่งเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนที่ดี โดยไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณมาก
โดย กองสิน ชื่นชม (2012-07-05 12:19:18) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชม ชอบมาก กับคำที่ว่า ครูไม่จำเป็นต้องสอนเก่ง แต่สามารถจัดการเรียนรู้ได้หลากหลายด้วยเทคนิควิธีต่างๆ โดยดัดแปลง/ประยุกต์การเรียนรู้จากการดูรายการ thaiteachers.tv และอื่นๆ แล้วนำไปปฏิบัติจริง "เด็กมีความสุข...และได้รับความรู้ด้วย" แทนการให้แต่ใบงานเพียงอย่างเดียว ดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่สอนไม่เก่งเลย.....คิดเสมอว่าในชั่วโมงนี้จะทำอย่างไรให้ผ่านไปได้ด้วยดี เช่นกัน...และใช้ใบงานอยู่บ่อยมากเหมือนกัน ดูเทปนี้แล้วชื่นชมผู้อำนวยการโรงเรียนธีระวัชน์บำเพ็ญ คุณพรรณี สหเสวียนต์ ค่ะ ชอบความคิดเห็นของคุณ สุกัญญา สุดารารัตน์ ที่ว่า" จะนำคุณครูทั้งสามคนมาต่อยอดให้เป็นหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนของดิฉัน" จะนำไปปฏิบัติเช่นกันค่ะ เข้ามาศึกษาครั้งใดประโยชน์มากมาย :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ปราณี โชติศรี (2012-07-05 23:24:49) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่แปลกใหม่ให้มีสีสรรกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดความจำที่ยั่งยืนและนักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ผ่านสื่อ กิจกรรมการเรียนรู้ โดยนำเทคนิคการสอนต่าง ๆมาจากการชมรายการโทรทัศน์ครูเป็นแหล่งการเรียนรู้นำมาดัดแปลง มาสร้างและออกแบบการเรียนใหม่ให้น่าสนใจ
เพื่อให้สามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนแหล่งการเรียนรู้ในโทรทัศน์ครูเพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการสอนของตนเอง จากการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยการนำโจทย์ในบทเรียนมาติดตามต้นไม้ในบริเวณต่างๆทำใ้ห้ผู้เรียนมีความสนุกสนานและไม่น่าเบื่อในการทำกิจกรรมสื่อที่คุณครูใช้เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในเรื่องของสีที่สวยงามและการนำมาใช้ที่ผู้เรียนไม่เพียงมองด้วยตา แต่นักเรียนสัมผัสได้ ยิ่งก่อให้เกิดประสบการณ์ตรงมีผลต่อเรียนรู้ที่ดี สำหรับคุณครูคนที่สองในวิชาคณิตศาสตร์ ดิฉันพบคุณครูที่เพิ่งจบใหม่มักมีปัญหาในเรื่องการจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ แต่คุณครูก็เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องการเปิดใจยอบรับ เรียนรู้ ติดตามสิ่งใหม่ๆ จนทำให้ตนเองประสบผลสำเร็จในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนในระดับประถมชอบกิจกรรมที่เคลื่อนๆไหวอยู่เสมอ จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักเรียนในเรื่องการทำกิจกรรมมากกว่าทำแบบฝึกหัดจากบทเรียน เพราะจากคลิปพบว่า ดึงโจทย์จากหนังสือมาติดที่ต้นไม้ โจทย์เหมือนกัน แต่สถานการณ์ต่างกัน การกระตุ้นความสนใจของเด็กจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม ขอชื่นชมคะ ส่วนคุณครูคนที่สาม นำความรู้จากที่ดูโทรทัศน์มาปรับในเรื่องการออกเสียง จับเทคนิคให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย เป็นประโยชน์อย่างมากมายเลยค่ะ :tv02: :tv02: :tv02: :tv15:
โดย จันทร์ทิพย์ สีดำ (2012-07-20 20:56:03) [แสดงความคิดเห็น]
จะเห็นว่าครูมีส่วนสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอน เป็นผู้นการเปลี่ยนแปลง ถ้าครูไม่รู้จักการพัฒนาตนเอง การเรียนการสอนก้จะไม่พัฒนา เด็กก็จะไม่มีแรงจูงใจ แต่พอครูเปลี่ยนนักเรียนก็เริ่มสนใจ ส่วนหนึ่งก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารด้วย ครูก้จะมีกำลังใจในการพัฒนาต่อไป
โดย รัชชัย ลุมมา (2012-07-21 22:44:30) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่แปลกใหม่ให้มีสีสรรกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดความจำที่ยั่งยืนและนักเรียนมีความสุขในการเรียน
โดย พิษณุ ประกอบนา (2013-08-07 11:06:32) [แสดงความคิดเห็น]
ขอปรบมือให้ผู้อำนวยการที่นำโทรทัศน์ครูเข้าโรงเรียนและเปิดโอกาสให้คุณครูได้ศึกษาจากตัวอย่างที่มีคุณภาพซึ่งเป็นการกระตุ้นให้คุณครูได้ทดลองนำโทรทัศน์ครูสู่ห้องเรียนของตน เป็นการช่วยให้ครูได้รู้ว่าจะสอนอย่างไรให้ผู้เรียนสนุกและครูเองก็มีความสุขกับอาชีพ แหล่งความรู้มีอยู่ใกล้ตัว สุดแต่ว่าใครจะมองเห็นและนำไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและสถาบันของตนได้มากได้น้อยแค่ไหน การได้เห็นตัวอย่างที่ดีช่วยทุ่นแรงทุ่นเวลาในการคิดค้นเราเพียงแต่รู้จักนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับห้องเรียนของเราและต่อยอดให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนครูให้ใช้โทรทัศน์ครูให้เป็นประโยชน์เหมือนโรงเรียนนี้ก็เชื่อว่าครูทุกคนจะเป็นครูสอนดีทั้งประเทศ :tv15: :tv18:
โดย สุนันทา เทพพิทักษ์ (2013-08-15 10:50:15) [แสดงความคิดเห็น]
ประทับใจ..การจัดทำสื่อการเรียนการสอน..อย่างง่ายๆ แต่มีคุณค่า
จะนำความรู้นี้ไป จัดทำสื่อดารสอนกิจกรรมแนะแนวชั้นม.1 ค่ะ
ขอบคุณค่ะ..ที่โทรทัศน์ครู..ช่วยจุดประกายค่ะ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ละมัย รูปน้อย (2014-10-11 10:25:05) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วชอบมากๆค่ะ เกิดแรงบันดาลใจ แรงฮึดสุ้ดีค่ะ
โดยเฉพาะการนำพัดลมมาประยุกต์เป็นเสือ เป็นไอเดียเก๋มาก มีความคิดสร้างสรรค์ จะพยายามด้วยค่ะในการสร้างวิธีสอน สร้างสือ่มาพัฒนานร. พัฒนาตนเอง อยากให้มีการอบรมการทำสื่อการสอนคณิตศาสตร์หรือนิทรรศการแสดงสือการสอนบ้างจังค่ะ บางทีการได้เห็น ได้ดู มันก็สามารถช่วยจุดประกายความคิดในการสร้างสรรค์ ประดิษฐืสือขึ้นมาใหม่ๆ ได้มากค่ะ ขอขอบคุณโทรทัศน์ครูที่สร้างสรรค์สิ่งดีๆมาให้ค่ะ :tv15:
โดย อิสติยา อายุมั่น (2017-10-08 00:27:17) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv