thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 207
Rate :
 0
ความยาว : 14.42 นาที | Online : 2012-04-26  
    แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู : เชียงใหม่เมืองงาม คุณครูวีระ คำดวงดาว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ คุณครูเกษศิรินทร์ ปัญญาเยาว์ (วิทยาศาสตร์), คุณครูภคินทร์ภัทร ล่ำสูง (ภาษาต่างประเทศ) รร.ธีระวัธน์บำเพ็ญ  
    เมื่อเห็นคุณครูโรงเรียนต่างๆ มีนวัตกรรมการสอนมาแบ่งปันเพื่อนครูผ่านโทรทัศน์ครูแล้ว คณะครูโรงเรียนเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญจึงเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอนของตนขึ้นมาบ้าง จนเกิดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ "เชียงใหม่เมืองงาม" ขึ้น โดยให้นักเรียนชั้นป.6 และม.3 ร่วมกันเรียนรู้ในสถานที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่ ผ่านกิจกรรมเล่นเกมเป็นกลุ่ม  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ครูคนใหม่ อ.ชาคริต หะซัน รร.บ้านรถไฟ (ฉบับเต็ม)
ชมตัวอย่างของครูท่านหนึ่งที่เปลี่ยนตัวเอง และได้เทคนิคการสอนดีดีมาจากการได้ดูรายการครูมืออาชีพ เพิ่มเติม

แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู : สอนสนุก ประยุกต์จากโทรทัศน์ครู คุณครูเกศชฎาพร เสียงหาญ (คณิตศาสตร์), คุณครูภคินทร์ภัทร ล่ำสูง (ภาษาต่างประเทศ), คุณครูสุภาพร จันทรังษี ครูประจำชั้นป.1 รร.ธีระวัธน์บำเพ็ญ
หลังจากโครงการโทรทัศน์ครูเข้าสู่โรงเรียน ชมวิธีที่ครูนำนวัตกรรมการสอนต่างๆ ประยุกต์ใช้สอนในห้องเรียนของตน และเห็นผลการพัฒนาเทคนิคการสอนของครูได้อย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มเติม

โทรทัศน์ครู เพื่อพัฒนาครู
นำโทรทัศน์ครู มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาครู หลักการ เทคนิค กระบวนการประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้ เพิ่มเติม

การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ตอน 1 : การได้มาซึ่งหัวข้อการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์, อ.กิ่งทอง ใบหยก, รศ.พเยาว์ ยินดีสุข
การอบรมโครงการการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งแนวทางเพื่อนำไปประยุกต์การสอนต่อนักเรียน เพิ่มเติม

สร้างสุขในชั้นเรียน : นักเรียนร่วมสร้างสุข คุณครูจักรกฤช เลื่อนกฐิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
การแก้ไขปัญหาในชั้นเรียน ด้วยความร่วมมือของคุณครูทุกคนในระดับภาพรวมของโรงเรียน นำสู่การแก้ไขร่วมกันในระดับชั้นเรียนด้วยการระดมความคิดเห็นของนักเรียน มองเห็นปัญหาร่วมกัน สร้างกติกา และข้อปฏิบัติร่วมกันในชั้นเรียน เพิ่มเติม

 
 
ชอบมากคับสำหรับรายการโทรทัสน์ครู ซึ่งมักจะนำเสนอแง่มุมต่างๆ ที่เราไม่ค่อยได้พบมากนัก มาเสนอให้ครูทั่วประเทศได้มีโอกาสได้รับชม เพื่อเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ในการนำไปสอนนักเรียนต่อไป โดยดังเช่นตอนแรงบันดาลใจจากรายการโทรทัศน์ครู จะเห็นได้ว่ามีการบูรณะการจากหมวดสาระต่างๆ ซึ่งเป๋นประโยนช์อย่างมาก และนักเรียนก็จะได้พบเจอเพื่อนใหม่ๆ ทำให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์อีกด้วย และยังใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สอดคล้องกับการจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป
โดย กรวิชญ์ มหาวงค์ (2012-05-21 17:03:46) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv