thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 10549
Rate :
 4
ความยาว : 14.21 นาที | Online : 2012-04-26  
    เล่นสนุกกับภาษาอังกฤษ ตอน 1 คุณครูทิพวรรณ โคตรวัฒน์ รร.พระกุมารเยซูวิทยาขอนแก่น  
    ด้วยรู้แน่ว่าหลักของการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย สำคัญที่ต้องให้เด็กเรียนรู้ผ่านกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน และเหมาะสมกับวัยของเด็ก คุณครูทิพวรรณ โคตรวัฒน์ โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จึงมุ่งเน้นให้เด็ก ๆ เรียนรู้ผ่านกิจกรรมใน 4 กระบวนการ คือ Introduction (ขั้นนำ), Expansion (ขั้นดำเนินการสอน), Consolidation (ขั้นขยายประสบการณ์), Review and Assessment (ขั้นทบทวนและประเมินผล) โดยวันนี้คุณครูเลือกบทเรียนเรื่อง Toy หรือของเล่นซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นสิ่งที่เด็ก ๆ ชอบมาให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก (ระดับปฐมวัย) ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า
ชมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะการแสดงมาใช้ในการแก้ปัญหาเด็กในปฐมวัยที่ไม่กล้าพูดกล้าคุย ไม่กล้าแสดงออก โดยกิจกรรมแต่ละอย่างจะใช้ในการแก้ปัญหาที่ต่างกัน เพิ่มเติม

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ดร.นฤมล เนียมหอม
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จากนิทาน ให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้จากสิ่งที่ชอบ กับกิจกรรมจาก การเล่นละคร ร้องเพลง และเล่นดนตรี เด็กๆได้เรียนรู้ มีส่วนร่วม ได้คิด วิเคราะห์ เพิ่มเติม

ฝึกคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมศิลปะ อ.เรณู ทองทา
กระบวนการพัฒนาสมองของเด็กดีที่สุดอยู่ในวัย 0- 6 ปีแรก ชมกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ฝึกให้เด็กมีจินตนาการหลายรูปแบบ ด้วยกิจกรรมศิลปะผสม เพิ่มเติม

ผลไม้แสนสนุก คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)
การสอนโดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาล พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง ศึกษาเรื่องผลไม้ที่ตลาด โดยจะได้บูรณาการกิจกรรมต่างๆ เข้าไปในการทำกิจกรรม เพิ่มเติม

Project Approach การสอนแบบโครงการ อ.วรนาท รักสกุลไทย, อ.ศศกมล บูรัชฏะ
เจาะลึกขั้นตอนการเรียนแบบ Project Approach เทคนิคการเรียนการสอนที่จะทำให้เด็ก ๆ สามารถเรียนสิ่งที่ตัวเองสนใจ เพิ่มเติม

 
 
จากการชมรายการครูมืออาชีพ ในตอนเล่นสนุกกับภาษาอังกฤษ ตอน 1 ของคุณครูทิพวรรณ โคตรวัฒน์ รร.พระกุมารเยซูวิทยาขอนแก่น เป็นการสอนด้วยกิจกรรมที่สนุกนานมาก โดยใช้กิจกรรมใน 4 กระบวนการ คือ Introduction (ขั้นนำ), Expansion (ขั้นดำเนินการสอน), Consolidation (ขั้นขยายประสบการณ์), Review and Assessment (ขั้นทบทวนและประเมินผล) โดยคุณครูเลือกบทเรียนเรื่อง Toy หรือของเล่นซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นสิ่งที่เด็ก ๆ ชอบมาให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ เป็นการสอนที่ดึงดูดความสนใจได้ดีมาก ๆ ค่ะ

:tv15:
โดย สายทิพย์ เม่นแต้ม (2012-05-10 20:04:29) [แสดงความคิดเห็น]
เล่นสนุกกับภาษาอังกฤษ ตอน 1 คุณครูทิพวรรณ โคตรวัฒน์ รร.พระกุมารเยซูวิทยาขอนแก่นสำหรับเด็กปฐมวัย สำคัญที่ต้องให้เด็กเรียนรู้ผ่านกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน และเหมาะสมกับวัยของเด็กจึงมุ่งเน้นให้เด็ก ๆ เรียนรู้ผ่านกิจกรรมใน 4 กระบวนการ คือ Introduction (ขั้นนำ), Expansion (ขั้นดำเนินการสอน), Consolidation (ขั้นขยายประสบการณ์), Review and Assessment (ขั้นทบทวนและประเมินผล) โดยวันนี้คุณครูเลือกบทเรียนเรื่อง Toy หรือของเล่นซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นสิ่งที่เด็ก ๆ ชอบมาให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ ดิฉันจะนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
โดย จินดา ศรีดา (2012-05-11 11:14:48) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนภาษาอังกฤษของคุณครูทิพวรรณ สอนได้ถูกใจมาก เนื่องจากเด็กได้แสดงออกทุกคน เด็กมีความสุขสนุกในการเรียนและได้ภาษา คำศัพท์อย่างหลากหลาย ผู้ปกครองต้องพอใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤาในระดับปฐมวัยแน่นอนเพราะเด็กสามารถพูดได้และสนใจที่จะเรียนรูคุณครุก็ถ่ายทอดวิชาอย่างเป็นกันเอง สรุปได้วาการสอนภาษาอังกฤษในระดับปฐมวัยสามารถสอนได้ถ้าคูณครูมีความพร้อและกล้าแสดงออกและต้องเอาใจใส่เด็กเพราะเด็กแต่ละคนมีความพร้อมต่างกันแน่นอน
โดย นิรมล ผลิพืช (2012-05-11 23:30:05) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบครับ ทีอาจารย์ทิพวรรณ โคตรวัฒน์ แห่ง ร.ร.พระกุมารเยซูวิทยาขอนแก่น นำเทคนิกต่าง ๆ มาใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ ในตอนเล่นสนุกกับภาษาอังกฤษ ตอนที่ 1 สิ่งสำคัญ คือ ต้องให้เด็กเรียนรู้กิจกรรม อย่างสนุกสนาน และ ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น คือ ต้องให้เหมาะสมกับวัยของเด็กนั้น ๆ โดยให้เด็ก ๆ เรียนรู้ผ่านกิจกรรมใน 4 กระบวนการ คือ Introduction ( ขั้นนำ ) , Expansion ( ขั้นดำเนินการสอน ) , Consolidation ( ขั้นขยายประสบการณ์ ) . Review and Assessment ( ขั้นทบทวนและประเมินผล ) โดยคุณครูใช้บทเรียน เรื่อง Toy ของเล่น ซึ่งเป็นสิ่งใกล้ตัว และ เป็นสิ่งที่เด็ก ๆ ชื่นชอบอยู่แล้ว นำมาให้เด็ก ๆ เรียนรู้ จึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมเด็ก ๆ เหล่านี้สนใจที่จะเรียนรู้ เพราะแรงดึงดูดดังกล่าว นี่นเอง
โดย ณรงค์ฤทธิ์ จิตสุทธิประเสริฐ (2012-05-11 23:51:46) [แสดงความคิดเห็น]
หลักของการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย สำคัญที่ต้องให้เด็กเรียนรู้ผ่านกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน และเหมาะสมกับวัยของเด็ก จึงมุ่งเน้นให้เด็ก ๆ เรียนรู้ผ่านกิจกรรมใน 4 กระบวนการ คือ Introduction (ขั้นนำ), Expansion (ขั้นดำเนินการสอน), Consolidation (ขั้นขยายประสบการณ์), Review and Assessment (ขั้นทบทวนและประเมินผล) โดยวันนี้คุณครูเลือกบทเรียนเรื่อง Toy หรือของเล่นซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นสิ่งที่เด็ก ๆ ชอบมาให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ ซึ่งคล้ายคลึงกับการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการของที่โรงเรียน หรือเรียกว่าการเรียนการสอนแบบ UK English ซึ่งจะได้ผลดีกับเด็กที่สนใจและครุูที่ใฝ่รู้และหมั่นทำการบ้านเสมอ
โดย สมพร โอ่วเจริญ (2012-05-12 00:03:22) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากเลยคะ เป็นสิ่งที่ดีนะคะ ฝึกใด้เด็กได้เรียนรู้ได้หลากหลายภาษา อยากจะขอบคุณอาจารย์ทิพวรรณ โคตรวัฒน์ แห่ง ร.ร.พระกุมารเยซูวิทยาขอนแก่น นำเทคนิกต่าง ๆ มาใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ ในตอนเล่นสนุกกับภาษาอังกฤษ ตอนที่ 1 สิ่งสำคัญ คือ ต้องให้เด็กเรียนรู้กิจกรรม อย่างสนุกสนาน และ ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น คือ ต้องให้เหมาะสมกับวัยของเด็กนั้น ๆ โดยให้เด็ก ๆ เรียนรู้ผ่านกิจกรรมใน 4 กระบวนการ คือ Introduction ( ขั้นนำ ) , Expansion ( ขั้นดำเนินการสอน ) , Consolidation ( ขั้นขยายประสบการณ์ ) . Review and Assessment ( ขั้นทบทวนและประเมินผล ) โดยคุณครูใช้บทเรียน เรื่อง Toy ของเล่น ซึ่งเป็นสิ่งใกล้ตัว และ เป็นสิ่งที่เด็ก ๆ ชื่นชอบอยู่แล้ว นำมาให้เด็ก ๆ เรียนรู้ จึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมเด็ก ๆ เหล่านี้สนใจที่จะเรียนรู้ เพราะแรงดึงดูดดังกล่าว
โดย วราภรณ์ กองอุดม (2012-05-17 20:14:32) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมเล่นสนุกกับภาษาอังกฤษที่ได้ชมนี้เป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมที่บูรณาการภาษาอังกฤษโดยที่ไม่ต้องใช้ครูชาวต่างประเทศ ซึ่งครูไทยก็มีความสามารถที่จะสอนภาษาอังกฤษได้ โดยเริ่มจากสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยาก โดยมีลำดับขั้นตอนทั้งสี่ขั้นตอน รวมทั้งสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ก็น่าสนใจ การใช้การ์ตูนสอนภาษาอังกฤษ เด็กจะได้เรียนรู้สำเนียงเสียงที่ถูกต้อง เด็กๆให้ความสนใจกับกิจกรรมให้ความร่วมมือดีมาก ซึ่งเป็นแบบอย่างการจัดกิจกรรมที่จะนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป
โดย อาจารี ศรีดาวเรือง (2012-05-20 23:21:48) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสอนได้ถูกใจมาก การจัดกิจกรรมเล่นสนุกกับภาษาอังกฤษที่ได้ชมนี้เป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมที่บูรณาการภาษาอังกฤษโดยที่ไม่ต้องใช้ครูชาวต่างประเทศ ซึ่งครูไทยก็มีความสามารถที่จะสอนภาษาอังกฤษได้สำคัญที่ต้องให้เด็กเรียนรู้ผ่านกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน และเหมาะสมกับวัยของเด็กจึงมุ่งเน้นให้เด็ก ๆ เรียนรู้ผ่านกิจกรรมใน 4 กระบวนการ คือ Introduction (ขั้นนำ), Expansion (ขั้นดำเนินการสอน), Consolidation (ขั้นขยายประสบการณ์), Review and Assessment (ขั้นทบทวนและประเมินผล) โดยวันนี้คุณครูเลือกบทเรียนเรื่อง Toy หรือของเล่นซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นสิ่งที่เด็ก ๆ ชอบมาให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ ผมจะนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
โดย จารุศักดิ์ รัตนรังสิกุล (2012-05-21 21:12:33) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูทิพวรรณ น่ารักมาก สอนภาษาอังกฤษเด้กๆได้สนุกสนาน สังเกตจากใบหน้าของเด็กที่มีแต่รอยยิ้ม ดิฉันก้เป็นครูสอนปฐมวัย หัดใหม่ เพิ่งสอนได้ 1ปี แต่ก็พยายามปรับตัวและหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ โชคดีที่มีโทรทัศน์ครู ได้พบกับเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษของคุณครู ตามกิจกรรมใน 4 กระบวนการ คือ Introduction (ขั้นนำ), Expansion (ขั้นดำเนินการสอน), Consolidation (ขั้นขยายประสบการณ์), Review and Assessment (ขั้นทบทวนและประเมินผล) ดิฉันจะนำความรู้นี้ลงสู่ห้องเรียน และขอขอบพระคุณคุณครูไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะคะ่
โดย สุนทร สุขเกษม (2012-05-24 00:07:38) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนปฐมวัยเป็นสิ่งที่น่าสนใจและสำคัญในกระบวนการสอนเป็นอย่างมาก ผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนและเข้าใจพัมนาการของเด็กด้วย ในช่วงวัยอนุบาลเด็กมักจะชอบเล่น ครูผู้สอนต้องหากิจกรรมการเล่มให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับบทเรียน ให้เด็กได้เล่น พร้อมเรียนไปในตัว ทำให้เด็กสนุกกับการเรียนไม่เบื่อ มีการให้แรงเสริมอยู่ตลอด เด็กในวัยอนุบาล มักชอบการป้อยอ ชมเชย จะทำให้เค้ามีกำลังใจที่จะทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่คุณครูคาดหวัง และจะทำให้การเรียนการสอนของครูและเด็กประสบผลตามความคาดหวังด้วย ชอบวิธิการสอนของครูมากคะ
โดย สมพร โอ่วเจริญ (2012-05-25 08:32:44) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยโดยการผ่านจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อการ์ตูนปิงกุ (Pingu) มี 4 ขั้นตอนคือ ขั้นนำ (Introduction) ขั้นดำเนินการสอน (Expansion) ขั้น ขยายประสบการณ์ (Consolidation) และขั้นทบทวน (Review and Assessment) โดยขั้นนำให้นักเรียนได้ชมการ์ตูนปิงกุซึ่งมีครอบครัว มีเพื่อนเรียนรู้เกี่ยวกับของเล่น ซึ่งจะมีคำศัพท์ เพลง และประโยคสั้น ๆ ให้นักเรียนฟัง พูดตาม ขั้นสอน นักเรียนจะได้ดูของเล่นจริงและออกเสียงคำศัพท์และประโยคง่าย ๆ ตามครู ขั้นที่ 3 และขั้นที่ 4 จะอยู่ในตอนที่ 2 จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการ์ตูนประกอบกกับบุคลิกภาพที่ร่าเริง กระตือรือร้น กล้าแสดงออกจะช่วยให้การจัดการเรียนรู่้ภาษาอังกฤษประสบผลสำเร็จ
โดย จิรพรรณ นาคแย้ม (2012-05-28 10:22:00) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เด็ก ๆ เกิดความสนุกสนาน และต้องใช้เทคนิคต่างๆในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ โดยเรียนรู้ตามวัย และสนุกสนานทำให้นักเรียนอยากเรียน
โดยใช้กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษด้วยการ์ตูนเป็นแรงเสริมให้นักเรียนอยากเรียนจากง่ายไปหายาก สร้างแรงเสริมในการทำกิจกรรม การฝึกฟังการออกเสียงที่ถูกต้องของเจ้าของภาษา
โดย อุทัย บุญประสงค์ (2012-06-01 21:47:20) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบค่ะ ครูผู้สอนกันนักเรียนมีความสนุกสนานการร่วมกิจกรรม นร.บางคนแม้ว่ายังร้องไม่ได้แต่ก่อสามารถทำท่าทางประกอบเพลงได้ทุกคนมีความสุขกับการร่วมกิจกรรม :tv15:
โดย พรรณิภา (2012-06-03 16:07:18) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบค่ะ ครูผู้สอนกันนักเรียนมีความสนุกสนานการร่วมกิจกรรม นร.บางคนแม้ว่ายังร้องไม่ได้แต่ก่อสามารถทำท่าทางประกอบเพลงได้ทุกคนมีความสุขกับการร่วมกิจกรรม :tv15:
โดย พรรณิภา (2012-06-03 16:07:24) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมาก ๆ เลยค่ะ สอนเด็ก ๆ ได้สนุกมาก ๆ เลย

เด็กสนุกกันใหญ่เลยค่ะ น่ารักจัง กิจกรรมต่าง ๆ เด็กจะมีความสนใจมากดูจากสีหน้าเด็กได้เลย ทุกคนสนุกสนานมาก

และจะช่วยให้เด็กมีความกล้าแสดงออกด้วยค่ะ ดีจริง ๆ :tv15:
โดย ภัควลัญชญ์ สมทรัพย์ (2012-06-08 20:22:49) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนปฐมวัยเป็นสิ่งที่น่าสนใจและสำคัญในกระบวนการสอนเป็นอย่างมาก ผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนและเข้าใจพัมนาการของเด็กด้วย ในช่วงวัยอนุบาลเด็กมักจะชอบเล่น ครูผู้สอนต้องหากิจกรรมการเล่มให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับบทเรียน ให้เด็กได้เล่น พร้อมเรียนไปในตัว ทำให้เด็กสนุกกับการเรียนไม่เบื่อ มีการให้แรงเสริมอยู่ตลอด เด็กในวัยอนุบาล มักชอบการป้อยอ ชมเชย จะทำให้เค้ามีกำลังใจที่จะทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่คุณครูคาดหวัง และจะทำให้การเรียนการสอนของครูและเด็กประสบผลตามความคาดหวังด้วย ชอบวิธิการสอนของครูมาก :tv15: :tv15:
โดย จักรพงษ์ รักสีขาว (2012-06-13 20:57:39) [แสดงความคิดเห็น]
บางครั้งภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่เด็กบางคนอายที่จะพูด ไม่กล้าพูด แต่ถ้าครูเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาที่เป็นธรรมชาติ และค้นหาสื่อที่มีความใกล้เคียงกับเด็กจะทำให้เค้ามีความสุขในการเรียนรู้และอยากจะเรียน การใช้ภาษาอังกฤษต้องใช้เวลาและใช้อย่างเป็นธรรมชาติอย่างสม่ำเสมอ การมีแบบฝึกหัดให้เด็กได้ทบทวนเด็กก็จะจดจำได้ดีขึ้น การสอนภาษาอังฤษในระดับปฐมวัยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเพราะปัจจุบันเรากำลังจะเข้าอาเชียน
โดย มัณฑนา ใช้ปัญญา (2012-06-23 15:24:10) [แสดงความคิดเห็น]
ารสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนปฐมวัยเป็นสิ่งที่น่าสนใจและสำคัญในกระบวนการสอนเป็นอย่างมาก ผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนและเข้าใจพัมนาการของเด็กด้วย ในช่วงวัยอนุบาลเด็กมักจะชอบเล่น ครูผู้สอนต้องหากิจกรรมการเล่มให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับบทเรียน ให้เด็กได้เล่น พร้อมเรียนไปในตัว ทำให้เด็กสนุกกับการเรียนไม่เบื่อ มีการให้แรงเสริมอยู่ตลอด เด็กในวัยอนุบาล มักชอบการป้อยอ ชมเชย จะทำให้เค้ามีกำลังใจที่จะทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่คุณครูคาดหวัง และจะทำให้การเรียนการสอนของครูและเด็กประสบผลตามความคาดหวังด้วย ชอบวิธิการสอนของครูมากคะ
โดย วันทนา แซ่ลิ่ม (2012-06-26 10:46:07) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมน่าสนใจดีมากค่ะ สามาถเรียนรู้จากเรื่องราวในการ์ตูน สู่สื่อของจริง โดยเป็นสิ่งที่เด็กๆสนใจ และสนุกสนานที่จะทำกิจกรรม ทำให้การทำกิจกรรมมีลักษณะเรียนปนเล่น ไม่รู้สึกเครียด และได้กิจกรรมการเคลื่อนไหว และจังหวะ อีกทั้ง ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ที่ดีค่ะ ^_^ซึ่งเป็นแบบอย่างที่น่านำมาใช้กับเด็กๆที่โรงเรียนค่ะ
โดย ศศิกานต์ ไชยปันต์ (2012-06-26 11:32:02) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณ สำหรับ เทคนิค ดี ๆ ผมไม่ค่อยชำนาญ ด้านการสอน ประถม เลย ครับ พอมาสอนประถม รู้สึกกิจกรรม ของตนเอง ไม่เหมาะกับเด็กประถม ของคุณ เทคนิคดีๆ ครับ

:tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย เหมันต์ ยะอุทัย (2012-06-28 12:47:58) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณค่ะ :tv15:
โดย วิไลภรณ์ อุตริ (2012-06-30 10:06:07) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: ขอขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูตอน"เล่นสนุกกับภาษาอังกฤษ ตอน 1 คุณครูทิพวรรณ โคตรวัฒน์ รร.พระกุมารเยซูวิทยาขอนแก่นสำหรับเด็กปฐมวัย" ที่ให้เทคนิคการสอนดีๆเป็นวิทยาทานกับทุกๆคน เพราะที่โรงเรียนนั้น ถึงแม้ส่วนตัวจะสอนนักเรียนชั้นประถม แต่นักเรียนมีพื้นฐานทางด้านภาษาน้อยมาก การจัดกิจกรรมเล่นสนุกกับภาษาอังกฤษที่ได้ชมนี้เป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมที่บูรณาการภาษาอังกฤษโดยที่ไม่ต้องใช้ครูชาวต่างประเทศ ซึ่งครูไทยก็มีความสามารถที่จะสอนภาษาอังกฤษได้สำคัญที่ต้องให้เด็กเรียนรู้ผ่านกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน และเหมาะสมกับวัยของเด็กจึงมุ่งเน้นให้เด็ก ๆ เรียนรู้ผ่านกิจกรรมใน 4 กระบวนการ คือ Introduction (ขั้นนำ), Expansion (ขั้นดำเนินการสอน), Consolidation (ขั้นขยายประสบการณ์), Review and Assessment (ขั้นทบทวนและประเมินผล) ทำให้กระตุ้นความสนใจนักเรียน และทำให้ห้องเรียนไม่น่าเบื่อค่ะ
โดย ลียานา พันธพงศ์ธรรม (2012-07-03 20:21:45) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยโดยการผ่านจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อการ์ตูนปิงกุ (Pingu) มี 4 ขั้นตอนคือ ขั้นนำ (Introduction) ขั้นดำเนินการสอน (Expansion) ขั้น ขยายประสบการณ์ (Consolidation) และขั้นทบทวน (Review and Assessment) โดยขั้นนำให้นักเรียนได้ชมการ์ตูนปิงกุซึ่งมีครอบครัว มีเพื่อนเรียนรู้เกี่ยวกับของเล่น ซึ่งจะมีคำศัพท์ เพลง และประโยคสั้น ๆ ให้นักเรียนฟัง พูดตาม ขั้นสอน นักเรียนจะได้ดูของเล่นจริงและออกเสียงคำศัพท์และประโยคง่าย ๆ ตามครู ขั้นที่ 3 และขั้นที่ 4 จะอยู่ในตอนที่ 2 จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการ์ตูนประกอบกกับบุคลิกภาพที่ร่าเริง กระตือรือร้น กล้าแสดงออกจะช่วยให้การจัดการเรียนรู่้ภาษาอังกฤษประสบผลสำเร็จ
โดย เรณู พัฒนศิริศักดิ์ (2012-07-06 13:10:15) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากค่ะสามารถนำไปปรับใช้กับเด็กที่โรงเรียนได้ค่ะ
โดย ยุพา กล้าหาญ (2012-07-06 20:36:06) [แสดงความคิดเห็น]
good idea
โดย ยุพา กล้าหาญ (2012-07-06 20:37:12) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยค่ะดูแล้วเข้าใจสามารถนำไปปรับใช้ในการสอนกับนักเรียนที่โรงเรียนตนเองได้
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-07-12 20:53:59) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมเล่นพูดภาษาอังกฤษดีมาค่ะกิจกรรมนี้ดูแล้วสนุกมากค่ะชอบมากในขั้นตอนทบทวนและกิจกรรมนี้มีประโยชน์กับเด็กๆมากเลยค่ะเด็กเข้าใจง่าย จำง่าย :tv15:
โดย นางวรวลัญช์ แสงศร (2012-08-07 05:54:48) [แสดงความคิดเห็น]
verry good idea
โดย จินดาพงษ์ประเสริฐ (2012-08-07 12:13:31) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนปฐมวัยเป็นสิ่งที่น่าสนใจและสำคัญในกระบวนการสอนเป็นอย่างมาก ผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนและเข้าใจพัมนาการของเด็กด้วย ในช่วงวัยอนุบาลเด็กมักจะชอบเล่น ครูผู้สอนต้องหากิจกรรมการเล่มให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับบทเรียน ให้เด็กได้เล่น พร้อมเรียนไปในตัว ทำให้เด็กสนุกกับการเรียนไม่เบื่อ มีการให้แรงเสริมอยู่ตลอด เด็กในวัยอนุบาล มักชอบการป้อยอ ชมเชย จะทำให้เค้ามีกำลังใจที่จะทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่คุณครูคาดหวัง และจะทำให้การเรียนการสอนของครูและเด็กประสบผลตามความคาดหวังด้วย ชอบวิธิการสอนของครูมาก ครับ :tv17: :tv17:
โดย จักรพงษ์ รักสีขาว (2012-08-08 17:18:14) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากขั้นการสอนภาษาอังกฤษ คิดว่าจะนำไปประยุกต์ใช้ในโอกาสต่อไป
โดย ทิวา (2012-08-10 16:33:01) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนภาษาอังกฤษปฐมวัย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ดี
เด็กสนุกสนานไม่เบื่อ
โดย ทิวา (2012-08-10 16:35:07) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนเด็กระดับปฐมวัยนั้น สิ่งสำคัญ คือ การที่ผู้สอนต้องให้เด็ก เรียนรู้อย่างสนุกสนาน และการสื่อสารออกมานั้น ต้องให้เหมาะสมกับวัยของเด็กนั้น ๆด้วย คุณครูทิพวรรณ โคตรวัฒน์ มีเทคนิคการสอนที่น่ารัก ทำให้เด็กมีความสนุกสนานในการเรียน และทำให้ห้องเรียนไม่น่าเบื่อ ขอบคุณเทคนิคของคุณครูมากๆค่ะ
โดย นางยาใจ แพรดํา (2012-08-17 20:10:01) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กสนุกมากค่ะ ขอบคุณนะคะ
โดย วชิรา ไล้ทิม (2012-08-19 11:55:17) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยโดยการผ่านจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อการ์ตูนปิงกุ (Pingu) มี 4 ขั้นตอนคือ ขั้นนำ (Introduction) ขั้นดำเนินการสอน (Expansion) ขั้น ขยายประสบการณ์ (Consolidation) และขั้นทบทวน (Review and Assessment) โดยขั้นนำให้นักเรียนได้ชมการ์ตูนปิงกุซึ่งมีครอบครัว มีเพื่อนเรียนรู้เกี่ยวกับของเล่น ซึ่งจะมีคำศัพท์ เพลง และประโยคสั้น ๆ ให้นักเรียนฟัง พูดตาม ขั้นสอน นักเรียนจะได้ดูของเล่นจริงและออกเสียงคำศัพท์และประโยคง่าย ๆ ตามครู ขั้นที่ 3 และขั้นที่ 4 จะอยู่ในตอนที่ 2 จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการ์ตูนประกอบกกับบุคลิกภาพที่ร่าเริง กระตือรือร้น กล้าแสดงออก ทำให้เด็กสนุกกับการเรียนไม่เบื่อ มีการให้แรงเสริมอยู่ตลอด เด็กในวัยอนุบาล มักชอบการป้อยอ ชมเชย จะทำให้เค้ามีกำลังใจที่จะทำกิจกรรมต่าง ๆ จะช่วยให้การจัดการเรียนรู่้ภาษาอังกฤษประสบผลสำเร็จ :tv18: :tv18:
โดย พาวนา เอี่ยมสุวรรณ์ (2012-08-20 22:57:51) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนปฐมวัยเป็นสิ่งที่น่าสนใจทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนไม่เบื่อและสามารถนำมาปรับใช้กับกิจกรรมในระดับมัธยมในกลุ่มที่มีพัฒนาการเรียนรู้ช้าโดยใช้สื่อการ์ตูนประกอบกกับบุคลิกภาพที่ร่าเริง กระตือรือร้น กล้าแสดงออก ทำให้เด็กสนุกกับการเรียนไม่เบื่อ มีการให้แรงเสริมอยู่ตลอดช่วยให้การเรียนรู้ได้ประสบความสำเร็จ
โดย พรฤดี ส่องศรี (2012-09-03 13:36:03) [แสดงความคิดเห็น]
รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนปฐมวัยเป็นสิ่งที่น่าสนใจและสำคัญในกระบวนการสอนเป็นอย่างมาก ผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนและเข้าใจพัมนาการของเด็กด้วย ในช่วงวัยอนุบาลเด็กมักจะชอบเล่น ครูผู้สอนต้องหากิจกรรมการเล่มให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับบทเรียน ให้เด็กได้เล่น พร้อมเรียนไปในตัว ทำให้เด็กสนุกกับการเรียนไม่เบื่อ มีการให้แรงเสริมอยู่ตลอด เด็กในวัยอนุบาล มักชอบการคำชมเชย จะทำให้เค้ามีกำลังใจที่จะทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่คุณครูคาดหวัง และจะทำให้การเรียนการสอนของครูและเด็กประสบผลตามความคาดหวังด้วย ชอบวิธิการสอนของครูมากค่ะ และเด็กๆส่วนใหญ่ชอบภาษาอังกฤษ มีเพลงที่น่าสนใจมากค่ะ จะลองไปหัดร้องให้เด็กๆอนุบาลฝึกภาษาอังกฤษ ดูแล้วสนุกมากค่ะขอบคุณวิธีสอนแบบใหม่ๆนะค่ะ :tv09: :tv15:
โดย พิณญาดา จาบจินดา (2012-10-28 19:40:39) [แสดงความคิดเห็น]
good life
:tv15: :tv02: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย นารีซา ลาเต๊ะ (2012-12-06 19:11:12) [แสดงความคิดเห็น]
เล่นสนุกกับภาษาอังกฤษ ตอน 1 คุณครูทิพวรรณ โคตรวัฒน์ มุ่งเน้นให้เด็ก ๆ เรียนรู้ผ่านกิจกรรมใน 4 กระบวนการโดยเริ่มจากขั้นตอนที่ง่าย ไปสู่ขั้นตอนที่ยาก คือ Introduction (ขั้นนำ) ,Expansion (ขั้นดำเนินการสอน),Consolidation (ขั้นขยายประสบการณ์),Review and Assessment (ขั้นทบทวนและประเมินผล) เป็นการนำเอาการ์ตูนปิงกุเข้ามาเป็นสื่อการสอน เด็กได้เรียนรู้ภาษาจากฉากต่าง ๆ เด็กได้ภาษา ได้ความสนุกสนาน ทำให้เด็กอยากเรียน เป็นกิจกรรมที่ดีเหมาะกับการนำไปใช้กับเด็กปฐมวัย
โดย จิตรลดา มะโนระ (2013-03-02 09:21:19) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูทิพวรรณ โคตรวัฒ กล้าและเก่งมาก เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้ครูปฐมวัยอย่างดิฉันคิดกล้าที่จะสอนภาษาอังกฤษเด็กปฐมวัยขึ้น ขอบคุณมากค่ะ
โดย สุดใจ สมสา (2013-04-18 23:42:55) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูทิพวรรณ เข้่าใจง่ายมาก และเป็นรูแบบการสอนที่ดิฉันคิดว่าเป็นรูปบบการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยที่ดี เพิ่อสอนให้กับเด็กๆ ในช่วงอนุบาล และรู้สึกสนุกสนานอีกด้วย ขอบคุณมากคะ
โดย เพ็ญประภา ขาวพิมล (2014-02-23 18:20:11) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการสอนภาษาอังกฤษของคุณครูมากค่ะ ดิฉันคิดว่ามีประโยชน์กับคุณครูและนักศึกษาปฐมวัยมากเพราะการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กในชั้นปฐมวัยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากที่จะทำให้เด็กเข้าใจและจดจำได้อย่างสนุกสนาน แต่คุณครูก็มีวิธีการสอนที่ทำให้เด็กๆสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ โดยมีการเปิดการ์ตูนให้เด็กดูและเด็กจะซึมซับคำศัพท์ไปโดยที่ไม่รู้ตัวและยังสามารถออกสำเนียงได้อย่างถูกต้อง และคุณครูยังสอนให้เด็กสามารถพูดได้ทั้งประโยค ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะทำให้เด็กมีความสามารถและทักษะทางภาษาที่ดี และดิฉันจะนำวิธีการสอนของคุณครูปประยุกต์ใช้ในการสอนต่อไปค่ะ :tv02:
โดย ณิชากร แตรสังข์ (2014-03-05 08:13:02) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการสอนภาษาอังกฤษของคุณครูมากค่ะ ดิฉันคิดว่ามีประโยชน์กับคุณครูและนักศึกษาปฐมวัยมากเพราะการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กในชั้นปฐมวัยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากที่จะทำให้เด็กเข้าใจและจดจำได้อย่างสนุกสนาน แต่คุณครูก็มีวิธีการสอนที่ทำให้เด็กๆสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ โดยมีการเปิดการ์ตูนให้เด็กดูและเด็กจะซึมซับคำศัพท์ไปโดยที่ไม่รู้ตัวและยังสามารถออกสำเนียงได้อย่างถูกต้อง และคุณครูยังสอนให้เด็กสามารถพูดได้ทั้งประโยค ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะทำให้เด็กมีความสามารถและทักษะทางภาษาที่ดี และดิฉันจะนำวิธีการสอนของคุณครูปประยุกต์ใช้ในการสอนต่อไปค่ะ :tv02:
โดย ณิชากร แตรสังข์ (2014-03-05 08:14:07) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการสอนภาษาอังกฤษของคุณครูมากค่ะ ดิฉันคิดว่ามีประโยชน์กับคุณครูและนักศึกษาปฐมวัยมากเพราะการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กในชั้นปฐมวัยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากที่จะทำให้เด็กเข้าใจและจดจำได้อย่างสนุกสนาน แต่คุณครูก็มีวิธีการสอนที่ทำให้เด็กๆสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ โดยมีการเปิดการ์ตูนให้เด็กดูและเด็กจะซึมซับคำศัพท์ไปโดยที่ไม่รู้ตัวและยังสามารถออกสำเนียงได้อย่างถูกต้อง และคุณครูยังสอนให้เด็กสามารถพูดได้ทั้งประโยค ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะทำให้เด็กมีความสามารถและทักษะทางภาษาที่ดี และดิฉันจะนำวิธีการสอนของคุณครูปประยุกต์ใช้ในการสอนต่อไปค่ะ :tv02:
โดย ณิชากร แตรสังข์ (2014-03-05 08:14:07) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการสอนภาษาอังกฤษของคุณครูมากค่ะ ดิฉันคิดว่ามีประโยชน์กับคุณครูและนักศึกษาปฐมวัยมากเพราะการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กในชั้นปฐมวัยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากที่จะทำให้เด็กเข้าใจและจดจำได้อย่างสนุกสนาน แต่คุณครูก็มีวิธีการสอนที่ทำให้เด็กๆสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ โดยมีการเปิดการ์ตูนให้เด็กดูและเด็กจะซึมซับคำศัพท์ไปโดยที่ไม่รู้ตัวและยังสามารถออกสำเนียงได้อย่างถูกต้อง และคุณครูยังสอนให้เด็กสามารถพูดได้ทั้งประโยค ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะทำให้เด็กมีความสามารถและทักษะทางภาษาที่ดี และดิฉันจะนำวิธีการสอนของคุณครูปประยุกต์ใช้ในการสอนต่อไปค่ะ :tv02:
โดย ณิชากร แตรสังข์ (2014-03-05 08:14:08) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการสอนภาษาอังกฤษของคุณครูมากค่ะ ดิฉันคิดว่ามีประโยชน์กับคุณครูและนักศึกษาปฐมวัยมากเพราะการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กในชั้นปฐมวัยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากที่จะทำให้เด็กเข้าใจและจดจำได้อย่างสนุกสนาน แต่คุณครูก็มีวิธีการสอนที่ทำให้เด็กๆสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ โดยมีการเปิดการ์ตูนให้เด็กดูและเด็กจะซึมซับคำศัพท์ไปโดยที่ไม่รู้ตัวและยังสามารถออกสำเนียงได้อย่างถูกต้อง และคุณครูยังสอนให้เด็กสามารถพูดได้ทั้งประโยค ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะทำให้เด็กมีความสามารถและทักษะทางภาษาที่ดี และดิฉันจะนำวิธีการสอนของคุณครูปประยุกต์ใช้ในการสอนต่อไปค่ะ :tv02:
โดย ณิชากร แตรสังข์ (2014-03-05 08:14:08) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการสอนภาษาอังกฤษของคุณครูมากค่ะ ดิฉันคิดว่ามีประโยชน์กับคุณครูและนักศึกษาปฐมวัยมากเพราะการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กในชั้นปฐมวัยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากที่จะทำให้เด็กเข้าใจและจดจำได้อย่างสนุกสนาน แต่คุณครูก็มีวิธีการสอนที่ทำให้เด็กๆสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ โดยมีการเปิดการ์ตูนให้เด็กดูและเด็กจะซึมซับคำศัพท์ไปโดยที่ไม่รู้ตัวและยังสามารถออกสำเนียงได้อย่างถูกต้อง และคุณครูยังสอนให้เด็กสามารถพูดได้ทั้งประโยค ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะทำให้เด็กมีความสามารถและทักษะทางภาษาที่ดี และดิฉันจะนำวิธีการสอนของคุณครูปประยุกต์ใช้ในการสอนต่อไปค่ะ :tv02:
โดย ณิชากร แตรสังข์ (2014-03-05 08:14:08) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการสอนภาษาอังกฤษของคุณครูมากค่ะ ดิฉันคิดว่ามีประโยชน์กับคุณครูและนักศึกษาปฐมวัยมากเพราะการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กในชั้นปฐมวัยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากที่จะทำให้เด็กเข้าใจและจดจำได้อย่างสนุกสนาน แต่คุณครูก็มีวิธีการสอนที่ทำให้เด็กๆสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ โดยมีการเปิดการ์ตูนให้เด็กดูและเด็กจะซึมซับคำศัพท์ไปโดยที่ไม่รู้ตัวและยังสามารถออกสำเนียงได้อย่างถูกต้อง และคุณครูยังสอนให้เด็กสามารถพูดได้ทั้งประโยค ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะทำให้เด็กมีความสามารถและทักษะทางภาษาที่ดี และดิฉันจะนำวิธีการสอนของคุณครูปประยุกต์ใช้ในการสอนต่อไปค่ะ :tv02:
โดย ณิชากร แตรสังข์ (2014-03-05 08:14:08) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการสอนภาษาอังกฤษของคุณครูมากค่ะ ดิฉันคิดว่ามีประโยชน์กับคุณครูและนักศึกษาปฐมวัยมากเพราะการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กในชั้นปฐมวัยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากที่จะทำให้เด็กเข้าใจและจดจำได้อย่างสนุกสนาน แต่คุณครูก็มีวิธีการสอนที่ทำให้เด็กๆสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ โดยมีการเปิดการ์ตูนให้เด็กดูและเด็กจะซึมซับคำศัพท์ไปโดยที่ไม่รู้ตัวและยังสามารถออกสำเนียงได้อย่างถูกต้อง และคุณครูยังสอนให้เด็กสามารถพูดได้ทั้งประโยค ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะทำให้เด็กมีความสามารถและทักษะทางภาษาที่ดี และดิฉันจะนำวิธีการสอนของคุณครูปประยุกต์ใช้ในการสอนต่อไปค่ะ :tv02:
โดย ณิชากร แตรสังข์ (2014-03-05 08:14:08) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการสอนภาษาอังกฤษของคุณครูมากค่ะ ดิฉันคิดว่ามีประโยชน์กับคุณครูและนักศึกษาปฐมวัยมากเพราะการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กในชั้นปฐมวัยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากที่จะทำให้เด็กเข้าใจและจดจำได้อย่างสนุกสนาน แต่คุณครูก็มีวิธีการสอนที่ทำให้เด็กๆสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ โดยมีการเปิดการ์ตูนให้เด็กดูและเด็กจะซึมซับคำศัพท์ไปโดยที่ไม่รู้ตัวและยังสามารถออกสำเนียงได้อย่างถูกต้อง และคุณครูยังสอนให้เด็กสามารถพูดได้ทั้งประโยค ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะทำให้เด็กมีความสามารถและทักษะทางภาษาที่ดี และดิฉันจะนำวิธีการสอนของคุณครูปประยุกต์ใช้ในการสอนต่อไปค่ะ :tv02:
โดย ณิชากร แตรสังข์ (2014-03-05 08:14:15) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาวมิ่งขวัญ สุขสมสกุล รหัส 553186529 สาขาการศึกษาปฐมวัย การสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนปฐมวัยเป็นสิ่งที่น่าสนใจและสำคัญในกระบวนการสอนเป็นอย่างมาก ผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนและเข้าใจพัมนาการของเด็กด้วย ในช่วงวัยอนุบาลเด็กมักจะชอบเล่น ครูผู้สอนต้องหากิจกรรมการเล่มให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับบทเรียน ให้เด็กได้เล่น พร้อมเรียนไปในตัว ทำให้เด็กสนุกกับการเรียนไม่เบื่อ มีการให้แรงเสริมอยู่ตลอด เด็กในวัยอนุบาล มักชอบการป้อยอ ชมเชย จะทำให้เค้ามีกำลังใจที่จะทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่คุณครูคาดหวัง และจะทำให้การเรียนการสอนของครูและเด็กประสบผลตามความคาดหวังด้วย ชอบวิธิการสอนของครูมาก
โดย นางสาวมิ่งขวัญ สุขสมสกุล (2014-03-26 18:29:23) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาวมนสิชา เหมือนปอง รหัส 56141010131 สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดิฉันคิดว่าภาษาอังกฤษมีประโยชน์มากสำหรับเด็กๆ ผู้สอนต้องสอนให้เด็กได้เข้าใจและจดจำได้ง่าย และสอนอย่างสนุกสนาน
โดย มนสิชา เหมือนปอง (2014-08-08 20:45:10) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่สนุกมากค่ะเเละได้ประโยชน์มากในการเรียนการสอนเเละเด็กๆก็สนุกสนาน :tv15:
โดย เสาวณีย์ บุตรพิมพ์ (2014-08-08 20:45:36) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาว เสาวณีย์ บุตรพิมพ์ รหัส 56141010134 สาขาศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี เป็นการสอนที่สนุกมากค่ะ และได้ประโยชน์มากในการเรียนการสอนเเละเด็กๆก็สนุกสนาน :tv15:
โดย เสาวณีย์ บุตรพิมพ์ (2014-08-08 20:50:33) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการสอนของครูมากเลยค่ะ ทำไห้เด็กเข้าใจง่ายและเรียนรู้ได้เร็วมาก มีความสนุกสนานสอดแทรกความรู้ที่เด็กสามารถรับรู้ได้โดยไม่รู้ตัว :tv02:
โดย จุฑามาศ ศรีอยู่นุ่ม (2014-08-08 20:57:54) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv