thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 4127
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.20 นาที | Online : 2012-04-26  
    เล่นสนุกกับภาษาอังกฤษ ตอน 2 คุณครูทิพวรรณ โคตรวัฒน์ รร.พระกุมารเยซูวิทยาขอนแก่น  
    (ตอนต่อ) หลังจากเด็กๆ ในชั้นเรียนของคุณครูทิพวรรณ โคตรวัฒน์ โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้ผ่านบทเรียนเรื่อง Toy ในขั้นตอน Introduction (ขั้นนำ), Expansion (ขั้นดำเนินการสอน) ไปแล้วนั้น วันนี้เด็กๆ กำลังจะได้สนุกกับภาษาอังกฤษในบทเรียนนี้กันต่อในขั้นตอนของ Consolidation (ขั้นขยายประสบการณ์), Review and Assessment (ขั้นทบทวน และประเมินผล) ซึ่งตลอดการทำกิจกรรม คุณครูทิพวรรณจะสร้างสรรค์กิจกรรมสนุกๆ ที่ส่งเสริมพหุปัญญาให้กับเด็กๆ ด้วย  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก (ระดับปฐมวัย) ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า
ชมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะการแสดงมาใช้ในการแก้ปัญหาเด็กในปฐมวัยที่ไม่กล้าพูดกล้าคุย ไม่กล้าแสดงออก โดยกิจกรรมแต่ละอย่างจะใช้ในการแก้ปัญหาที่ต่างกัน เพิ่มเติม

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ดร.นฤมล เนียมหอม
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จากนิทาน ให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้จากสิ่งที่ชอบ กับกิจกรรมจาก การเล่นละคร ร้องเพลง และเล่นดนตรี เด็กๆได้เรียนรู้ มีส่วนร่วม ได้คิด วิเคราะห์ เพิ่มเติม

ฝึกคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมศิลปะ อ.เรณู ทองทา
กระบวนการพัฒนาสมองของเด็กดีที่สุดอยู่ในวัย 0- 6 ปีแรก ชมกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ฝึกให้เด็กมีจินตนาการหลายรูปแบบ ด้วยกิจกรรมศิลปะผสม เพิ่มเติม

ผลไม้แสนสนุก คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)
การสอนโดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาล พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง ศึกษาเรื่องผลไม้ที่ตลาด โดยจะได้บูรณาการกิจกรรมต่างๆ เข้าไปในการทำกิจกรรม เพิ่มเติม

Project Approach การสอนแบบโครงการ อ.วรนาท รักสกุลไทย, อ.ศศกมล บูรัชฏะ
เจาะลึกขั้นตอนการเรียนแบบ Project Approach เทคนิคการเรียนการสอนที่จะทำให้เด็ก ๆ สามารถเรียนสิ่งที่ตัวเองสนใจ เพิ่มเติม

 
 
ได้ติดตามรายการครูมืออาชีพ ในตอนเล่นสนุกกับภาษาอังกฤษ ตอน ฃที่หนึ่ง ของคุณครูทิพวรรณ โคตรวัฒน์ รร.พระกุมารเยซูวิทยาขอนแก่นมาแล้ว ก็อดที่จะต้องมาตามดูในตอนสองต่อ เพราะชอบใจการสอนของคุณครูทิพวรรณมาก สนุกจริง ๆ ค่ะ มีการนำอาหลักพหุปัญญามาใช้ แถมยังเป็นการเล็งเห็นความสำคัญในการนำภาษาอังกฤษมาใช้เพื่อเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย เยี่ยมมากค่ะ เป้นการสอนที่มีสาระ เป็นขั้นเป็นตอน มีหลักการ มีกิจกรรมฐานที่สนุกสนานไม่น่าเบื่อ กด :tv15:ให้เลยค่ะ
โดย สายทิพย์ เม่นแต้ม (2012-05-10 20:31:08) [แสดงความคิดเห็น]
เล่นสนุกกับภาษาอังกฤษ ตอน 2 คุณครูทิพวรรณ โคตรวัฒน์ รร.พระกุมารเยซูวิทยาขอนแก่น(ตอนต่อ) ได้ผ่านบทเรียนเรื่อง Toy ในขั้นตอน Introduction (ขั้นนำ), Expansion (ขั้นดำเนินการสอน) ไปแล้วนั้น วันนี้เด็กๆ กำลังจะได้สนุกกับภาษาอังกฤษในบทเรียนนี้กันต่อในขั้นตอนของ Consolidation (ขั้นขยายประสบการณ์), Review and Assessment (ขั้นทบทวน และประเมินผล) ตลอดการทำกิจกรรมเด็ก สนุกๆ ที่ส่งเสริมพหุปัญญาให้กับเด็กๆ ด้วย เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมาก
โดย จินดา ศรีดา (2012-05-11 11:22:37) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนภาษาอังกฤษตอนี่ 2ของคุณครูทิพวรรณนี้อนได้ดีมากเนื่องจากเด็กได้ทักษะครบทั้งสี่ด้านคือฟังพูดอ่านเขียนและคุณครูยังนำกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะได้ดีอีกด้วย เด็กยิ่งจำตัวละครได้แม่นยำขึ้น นอกจากนี้กระบวนการสอนของคุณครูยังทำให้เด็กได้กล้าพูดและพูดได้ถูกต้องทั้งนี้และทั้งนั้นขึ้นอยู่กับคุณครูเอาใจใส่เด็กเป็นอย่างดีขั้นตอนการสอนของคุณครูดีมากสุดท้ายขาดเสียไม่ได้คือการวัดผลและประเมินผล และครูยังมีปฏฺิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กอีก
โดย นิรมล ผลิพืช (2012-05-11 23:56:17) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนภาษาอังกฤษตอน 2ของคุณครูทิพวรรณนี้อนได้ดีมากเนื่องจากเด็กได้ทักษะครบทั้งสี่ด้านคือฟังพูดอ่านเขียนและคุณครูยังนำกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะได้ดีอีกด้วย เด็กยิ่งจำตัวละครได้แม่นยำขึ้น นอกจากนี้กระบวนการสอนของคุณครูยังทำให้เด็กได้กล้าพูดและพูดได้ถูกต้องทั้งนี้และทั้งนั้นขึ้นอยู่กับคุณครูเอาใจใส่เด็กเป็นอย่างดีขั้นตอนการสอนของคุณครูดีมากสุดท้ายขาดเสียไม่ได้คือการวัดผลและประเมินผล และครูยังมีปฏฺิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กอีกนอกจากน้ันครูยังต้องขยันทำสื่อ หรือหาสื่อได้อย่างหลากหลาย จากที่สังเกตดูเห็นการใช้สื่อมากมาย ที่สำคัญน่าจะอยู่ที่สื่อการสอนและการนำเข้าบทเรียนของครูเป็นสำคัญ
โดย สมพร โอ่วเจริญ (2012-05-12 00:09:18) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนภาษาอังกฤษตอน 2ของคุณครูทิพวรรณนี้อนได้ดีมากเนื่องจากเด็กได้ทักษะครบทั้งสี่ด้านคือฟังพูดอ่านเขียนและคุณครูยังนำกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะได้ดีอีกด้วย เด็กยิ่งจำตัวละครได้แม่นยำขึ้น นอกจากนี้กระบวนการสอนของคุณครูยังทำให้เด็กได้กล้าพูดและพูดได้ถูกต้องทั้งนี้และทั้งนั้นขึ้นอยู่กับคุณครูเอาใจใส่เด็กเป็นอย่างดีขั้นตอนการสอนของคุณครูดีมากสุดท้ายขาดเสียไม่ได้คือการวัดผลและประเมินผล และครูยังมีปฏฺิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กอีกนอกจากน้ันครูยังต้องขยันทำสื่อ หรือหาสื่อได้อย่างหลากหลาย จากที่สังเกตดูเห็นการใช้สื่อมากมาย ที่สำคัญน่าจะอยู่ที่สื่อการสอนและการนำเข้าบทเรียนของครูเป็นสำคัญ
โดย วราภรณ์ กองอุดม (2012-05-17 20:33:37) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนภาษาอังกฤษในยุคนี้ถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากเพราะประเทศไทยที่ต้องก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง การสอนของคุณครูทิพวรรณ น่าสนใจเป็นการวางรากฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีมากๆๆ โดยเฉพาะในเด็กเล็กถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่การสอนในลักษณะนี้ควรได้รับการเผยแผ่ เป็นแนวทางที่ดีสำหรับครูผู้สอนระดับวัยอนุบาล การที่ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กเป็นปัจจัยหนึ่งในการสอนที่ประสบความสำเร็จ ชื่นชมจากใจจริง
โดย สมหวัง. แจ้งกระจ่าง (2012-05-18 21:44:12) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันได้นำความรู้และเทคนิคการสอนของคุณครูทิพวรรณ ในตอนที่ 1 ไปใช้ในห้องเรียนดูแล้ว เด็กๆ สนุกสนานและสามารถพูดออกเสียงและจำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ จึงได้ติดตามการสอนของคุณครูตอนที่ 2 และเห็นว่าตอนที่สองนี้เป็นการพัฒนาเด็กๆ ได้หลายด้าน เด็กๆจะสนุกสนานกับการเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข คุรครูโชคดีที่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เด็กได้ใช้ แต่ที่โรงเรียนยังขาดแคลนคอมพิวเตอร์ เด็กๆ ยังแย่งกันเรียนอยู่ แต่ดิฉันคิดว่าจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เคร่ืองเดียวในห้องเรียนให้เป้นประโยชน์ให้มากที่สุด คุณครูทิพวรรณสุดยอดจริงๆคะ :tv15: :tv15:
โดย สุนทร สุขเกษม (2012-05-25 23:09:20) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการสอนภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะเด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่น แต่ละฐานเป็นการเน้น ย้ำ ซ้ำ ทวน ด็กได้ทักษะครบทั้งสี่ด้านคือฟังพูดอ่านเขียนและคุณครูยังนำกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะได้ดีอีกด้วย เด็กยิ่งจำตัวละครได้แม่นยำขึ้น นอกจากนี้กระบวนการสอนของคุณครูยังทำให้เด็กได้กล้าพูดและพูดได้ถูกต้องทั้งนี้และทั้งนั้นขึ้นอยู่กับคุณครูเอาใจใส่เด็กเป็นอย่างดีขึ้น ครูควรนำวิธีหรือหาเทคนิคการสอนที่เข้าถึงเด็กอนุบาล
โดย สมพร โอ่วเจริญ (2012-05-26 15:01:14) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วมีความรู้สึกประทับใจ และมีความสุขมากคะ ขอชื่นชมคุณครูทิพวรรณที่ได้แชร์ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษคะ ดิฉันได้มีโอกาสสอนชั้น ป.1 ปีนี้เป็นปีแรก ขอนำความรู้ที่ได้ดูทั้งสองตอนไปปรับใช้บ้างนะคะ :tv15:
โดย เสาวรส มะโนรัตน์ (2012-05-27 15:07:01) [แสดงความคิดเห็น]
ตอนที่ 2 เป็นขั้นตอนที่ 3 คือขั้นขยายประสบการณ์ (Consolidation) ซึ่งอาศัยแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาที่มีความเชื่อว่าคนเรามีความฉลาดในหลาย ๆ ด้าน และด้านภาษาก็เป็นความฉลาดอย่างหนึ่ง ในการจิดกิจกรรมขั้นนี้จะประกอบด้วย 5 ฐาน คื่อ ฐานที่ 1 computer time นักเรียนจะได้ฝึกทักษะการฟัง การคิด การตัดสินใจผ่านการเลือกเล่นเกม ฐานที่ 2 Pinguland นักเรียนบอกคำศัพท์จากบัตรภาพที่คุณครูชี้พร้อมทั้งพูดประโยค ฐานที่ 3 Modeling Clay นักเรียนฝึกกล้ามเนื้อมัดเล้กโดยการปั้นลูกบอลพร้อมพูดคำศัพท์และประโยค ฐานที่ 4 Letters and Numbers Book นักเรียนจะได้ฝึกเขียนตัวอักษรที่ถูกตามตามอักขรวิธี และฐานที่ 5 Craft and Half นักเรียนได้ประดิษฐ์ของเล่นเป็นจรวดพร้อมออกเสียงคำศัพท์และประโยค ขั้นตอนที่ 4 หรือขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการเรียนรู้คือขั้นทบทวนและปรเมินผล นักเรียนทำtest จากคอมพิวเตอร์ จะเห็นได้ว่าครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กตลอดเวลา สนทนาซักถามโต้ตอบ ทำให้นักเรียนและครูมีความสนุกสนานในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทำให้ภาษาอังกฤษไม่อยากอย่างที่คิด
โดย จิรพรรณ นาคแย้ม (2012-05-28 10:53:12) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันคิดว่าเป็นการจัดการสอนภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะเด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่น แต่ละฐานเป็นการเน้น ซ้ำ ทวน เด็กได้ทักษะครบทั้งสี่ด้านคือฟังพูดอ่านเขียนและคุณครูยังนำกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะได้ดีอีกด้วย เด็กยิ่งจำตัวละครได้แม่นยำขึ้น นอกจากนี้กระบวนการสอนของคุณครูยังทำให้เด็กได้กล้าพูดและพูดได้ถูกต้อง ทั้งนี้และทั้งนั้นขึ้นอยู่กับคุณครูเอาใจใส่เด็กเป็นอย่างดี
โดย รัตติยา เกษตรเอี่ยม (2012-05-30 20:37:16) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนโดยนำแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญามาใช้ในการเรียนรู้ โดยการฝึกการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็นฐานความรู้ต่าง ๆ ในการฝึกทักษะต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ครบทั้งสี่ทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยมีการเสริมด้านจินตนาการให้กับนักเรียนได้เรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเน้นทักษะการพูดสนทนาโต้ตอบ ทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้ไม่ยาก
โดย อุทัย บุญประสงค์ (2012-06-01 21:58:10) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนภาษาอังกฤษตอน 2ของคุณครูทิพวรรณนี้อนได้ดีมากเนื่องจากเด็กได้ทักษะครบทั้งสี่ด้านคือฟังพูดอ่านเขียนและคุณครูยังนำกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะได้ดีอีกด้วย เด็กยิ่งจำตัวละครได้แม่นยำขึ้น นอกจากนี้กระบวนการสอนของคุณครูยังทำให้เด็กได้กล้าพูดและพูดได้ถูกต้องทั้งนี้และทั้งนั้นขึ้นอยู่กับคุณครูเอาใจใส่เด็กเป็นอย่างดีขั้นตอนการสอนของคุณครูดีมากสุดท้ายขาดเสียไม่ได้คือการวัดผลและประเมินผล และครูยังมีปฏฺิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กอีกนอกจากน้ันครูยังต้องขยันทำสื่อ หรือหาสื่อได้อย่างหลากหลาย จากที่สังเกตดูเห็นการใช้สื่อมากมาย ที่สำคัญน่าจะอยู่ที่สื่อการสอนและการนำเข้าบทเรียนของครูเป็นสำคัญ
โดย วันทนา แซ่ลิ่ม (2012-06-26 10:47:03) [แสดงความคิดเห็น]
ตอนนี้ สนุกมากๆเลยคะ ได้เห็นเด็กๆ เรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้วชื่นใจ การฝึกฝนเป็นฐานความรู้ ทั้ง ฟังพูด อ่านเขียน ถ้า เรืิิ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัย และีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึง มัธยม ดิฉันเชื่อว่าการใช้ภาษาอังกฤษเด็กไทยไม่แพ้ใครแน่นนอน
โดย ชุติมา สินธุวานิช (2012-07-01 21:09:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่สนุกค่ะ เพราะเด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นโดยเฉพาะในด้านภาษาอังกฤษซึ่งเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีมากทำให้เด็กๆพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ด้วย เป็นพื้นฐานในการเรียนรสู่ระดับชั้นต่อๆไปที่เด็กจะต้องได้รับ เป็นกิจกรรมที่สนุก เด็กๆได้เรียนรู้มากขึ้น ขอเป็นกำลังใจให้ครูทุกๆๆคนมีกิจกรรมที่เน้นพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษค่ะ
โดย วันทิพย์ (2012-07-03 09:03:56) [แสดงความคิดเห็น]
so^nn xh b hxhhx x
โดย เบญญาดา วิริไฟ (2012-07-03 11:51:03) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมที่ครูสอนกับเด็กเป็นกิจกรรมที่ดีมากและสิ่งที่สำคัญเด็กได้ประสบการณ์ตรงเช่น การอ่าน การเขียนการฟัง การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5 และภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่น่าสนใจ ถ้าการเรียนการสอนสอดแทรกด้วยภาษาอังกฤษ เด็ก ๆ ก็ได้ความรู้เพิ่มพูนมากขึ้นเพราะในช่วงวัยเด็กกำลังจำ ขอเปฺ็นกำลังใจให้ครูทุกคนที่มีความตั้งใจทำในสิ่งที่ตัวเองรัก
โดย ขวัญเรือน บุญอยู่ (2012-07-08 21:52:43) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นการจัดการที่ค่อนข้างยากแต่พอได้เข้ามาดูการจัดการเรียนการสอนของคุณครูทีพวรรณแล้วรู้สึกว่ามันไม่ยากอย่างที่คิดเพราะคุณครูจัดการเรียนการสอนที่เข้าใจง่ายสามารถนำมาใช้ในเด็กปฐมวัยได้ดี เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นทำให้ไม่รู้สึกเบื่อ การเรียนแบบเน้นย้ำ และทบทวนหลายๆครั้งเด็กจะจำได้ดี เด็กได้พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน นอกจากนี้ยังบูรณาการไปยังกิจกรรมสร้างสรรค์ได้อีกด้วย การจัดการเรียนการสอนแบบนี้ยังเป็นการฝึกให้เด็กได้กล้าพูดออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องอีกด้วยค่ะ
โดย อัมพิภา ทองบุญยัง (2012-07-10 16:33:21) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นการจัดการที่ค่อนข้างยากแต่พอได้เข้ามาดูการจัดการเรียนการสอนของคุณครูทีพวรรณแล้วรู้สึกว่ามันไม่ยากอย่างที่คิดเพราะคุณครูจัดการเรียนการสอนที่เข้าใจง่ายสามารถนำมาใช้ในเด็กปฐมวัยได้ดี เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นทำให้ไม่รู้สึกเบื่อ การเรียนแบบเน้นย้ำ และทบทวนหลายๆครั้งเด็กจะจำได้ดี เด็กได้พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน นอกจากนี้ยังบูรณาการไปยังกิจกรรมสร้างสรรค์ได้อีกด้วย การจัดการเรียนการสอนแบบนี้ยังเป็นการฝึกให้เด็กได้กล้าพูดออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องอีกด้วยค่ะ
โดย อัมพิภา ทองบุญยัง (2012-07-10 16:39:17) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นการจัดการที่ค่อนข้างยากแต่พอได้เข้ามาดูการจัดการเรียนการสอนของคุณครูทีพวรรณแล้วรู้สึกว่ามันไม่ยากอย่างที่คิดเพราะคุณครูจัดการเรียนการสอนที่เข้าใจง่ายสามารถนำมาใช้ในเด็กปฐมวัยได้ดี เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นทำให้ไม่รู้สึกเบื่อ การเรียนแบบเน้นย้ำ และทบทวนหลายๆครั้งเด็กจะจำได้ดี เด็กได้พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน นอกจากนี้ยังบูรณาการไปยังกิจกรรมสร้างสรรค์ได้อีกด้วย การจัดการเรียนการสอนแบบนี้ยังเป็นการฝึกให้เด็กได้กล้าพูดออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องอีกด้วยค่ะ
โดย อัมพิภา ทองบุญยัง (2012-07-10 16:41:17) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนโดยนำแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญามาใช้ในการเรียนรู้ โดยการฝึกการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็นฐานความรู้ต่าง ๆ ในการฝึกทักษะต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ครบทั้งสี่ทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยมีการเสริมด้านจินตนาการให้กับนักเรียนได้เรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเน้นทักษะการพูดสนทนาโต้ตอบ เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นทำให้ไม่รู้สึกเบื่อ การเรียนแบบเน้นย้ำ และทบทวนหลายๆครั้งเด็กจะจำได้ดี เด็กได้พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้ไม่ยาก :tv18:
โดย สายพิน เจริญผล (2012-07-18 15:36:36) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้มีชมการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยของครูทิพวรรณ รู้สึกประทับใจมาก เป็นการจัดการเรียนการสอนที่สนุกสนาน เด็กมีความสุขกับการเรียน ภาษาอังกฤษที่เคยมองว่าเป็นเรื่องที่ยากในการสอนให้แก่เด็กในระดับปฐมวัยดูง่ายมากขึ้น เด็กได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ๆ ผ่านกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ การที่เด็กได้มีโอกาสฝึกพูดเป็นประโยค การได้ฝึกพูดย้ำซ้ำทวนทั้งประโยคและคำศัพท์เดิมบ่อยๆ ความรู้ใหม่ที่เด็กได้รับนี้จะกลายเป็นความจำแบบ long term memory เด็กจำได้นานและนำมาใช้ได้จริง และพัฒนาภาษาเด็กได้มากขึ้นจริงๆค่ะ
โดย ธีวาวรรณ พันธ์ดี (2012-08-05 11:43:13) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนภาษาอังกฤษในยุคนี้ถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากเพราะประเทศไทยที่ต้องก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง การสอนของคุณครูทิพวรรณ น่าสนใจเป็นการวางรากฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีมากๆๆ โดยเฉพาะในเด็กเล็กถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่การสอนในลักษณะนี้ควรได้รับการเผยแผ่ เป็นแนวทางที่ดีสำหรับครูผู้สอนระดับวัยอนุบาล การที่ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กเป็นปัจจัยหนึ่งในการสอนที่ประสบความสำเร็จ ชื่นชมจากใจจริง
:tv02: :tv02:
โดย จักรพงษ์ รักสีขาว (2012-08-08 17:23:14) [แสดงความคิดเห็น]
เล่นสนุกกับภาษาอังกฤษ ตอน 2 คุณครูทิพวรรณ โคตรวัฒน์ โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยาขอนแก่น เป็นการนำเสนอวิธีสอนในขั้นที่สาม คือขั้นประสบการณ์(Consolidation) โดยการนำทฤษฎีพหุปัญญามาใช้ เป็นการจัดฐานกิจกรรม 5 ฐาน เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่น แต่ละฐานเป็นการเน้น ย้ำ ซ้ำ ทวน ส่วนการสอนในขั้นที่สี่ เป็นการทบทวน (Review and Assessment) ครูททวนด้วย Flash card ให้นักเรียนดูภาพและร้องเพลง (Song time) มีการประเมินผลโดยใช้คอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะเหมาะกับเด็กปฐมวัย
โดย จิตรลดา มะโนระ (2013-03-02 09:42:07) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากค่ะ ครูต้องวางแผนการสอนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการเตรียมตัวครูให้พร้อม ขอบคุณค่ะ
โดย สุดใจ สมสา (2013-04-18 23:56:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนเป็นการปลูกฝังการพัฒนาพหุปัญญาเป็นฐาน โดยมีกิจกรรมทั้งหมด ๕ ฐาน มีสื่อที่พร้อมและทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ในแต่ละฐานเน้นย้ำให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้เด็กเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน โดยฝึกทักษะการฟัง การคิด การกล้าแสดงออก พร้อมทั้งพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน เด็กได้ปฏิบัติและฝึกการพูดทุกคน ทำให้เด็กกล้าแสดงออก เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นทำให้ไม่รู้สึกเบื่อ การเรียนแบบเน้นย้ำ และทบทวนหลายๆครั้งเด็กจะจำได้ดี สมควรนำไปประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนได้ดี
โดย วาสนา บุญมาศ (2013-06-10 22:28:38) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาว สุนันท์ บุญสม สาขาการศึกษาปฐมวัย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดิฉันได้ดูการสอนภาษาอังกฤษตอน 2ของคุณครูทิพวรรณ เนี้อหาในการสอนนั้นดีมากและจัดการเรียนการสอนได้สนุกสนานและทำให้เด็กมีความสุขกับการได้เรียนภาษาอังฤกษ โดยการฝึกการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็นฐานความรู้ต่าง ๆ ในการฝึกทักษะต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ครบทั้งสี่ทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยมีการเสริมด้านจินตนาการให้กับนักเรียนได้เรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเน้นทักษะการพูดสนทนาโต้ตอบ เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นทำให้ไม่รู้สึกเบื่อ การเรียนแบบเน้นย้ำ และทบทวนหลายๆครั้งเด็กจะจำได้ดี เด็กได้พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้
โดย สุนันท์ บุญสม (2014-02-28 07:39:53) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาว สุนันท์ บุญสม สาขาการศึกษาปฐมวัย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดิฉันได้ดูการสอนภาษาอังกฤษตอน 2ของคุณครูทิพวรรณ เนี้อหาในการสอนนั้นดีมากและจัดการเรียนการสอนได้สนุกสนานและทำให้เด็กมีความสุขกับการได้เรียนภาษาอังฤกษ โดยการฝึกการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็นฐานความรู้ต่าง ๆ ในการฝึกทักษะต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ครบทั้งสี่ทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยมีการเสริมด้านจินตนาการให้กับนักเรียนได้เรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเน้นทักษะการพูดสนทนาโต้ตอบ เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นทำให้ไม่รู้สึกเบื่อ การเรียนแบบเน้นย้ำ และทบทวนหลายๆครั้งเด็กจะจำได้ดี เด็กได้พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้
โดย สุนันท์ บุญสม (2014-02-28 07:40:59) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาว สุนันท์ บุญสม สาขาการศึกษาปฐมวัย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดิฉันได้ดูการสอนภาษาอังกฤษตอน 2ของคุณครูทิพวรรณ เนี้อหาในการสอนนั้นดีมากและจัดการเรียนการสอนได้สนุกสนานและทำให้เด็กมีความสุขกับการได้เรียนภาษาอังฤกษ โดยการฝึกการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็นฐานความรู้ต่าง ๆ ในการฝึกทักษะต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ครบทั้งสี่ทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยมีการเสริมด้านจินตนาการให้กับนักเรียนได้เรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเน้นทักษะการพูดสนทนาโต้ตอบ เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นทำให้ไม่รู้สึกเบื่อ การเรียนแบบเน้นย้ำ และทบทวนหลายๆครั้งเด็กจะจำได้ดี เด็กได้พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้
โดย สุนันท์ บุญสม (2014-02-28 07:41:00) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาว สุนันท์ บุญสม สาขาการศึกษาปฐมวัย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดิฉันได้ดูการสอนภาษาอังกฤษตอน 2ของคุณครูทิพวรรณ เนี้อหาในการสอนนั้นดีมากและจัดการเรียนการสอนได้สนุกสนานและทำให้เด็กมีความสุขกับการได้เรียนภาษาอังฤกษ โดยการฝึกการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็นฐานความรู้ต่าง ๆ ในการฝึกทักษะต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ครบทั้งสี่ทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยมีการเสริมด้านจินตนาการให้กับนักเรียนได้เรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเน้นทักษะการพูดสนทนาโต้ตอบ เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นทำให้ไม่รู้สึกเบื่อ การเรียนแบบเน้นย้ำ และทบทวนหลายๆครั้งเด็กจะจำได้ดี เด็กได้พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้
โดย สุนันท์ บุญสม (2014-02-28 07:41:00) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาว สุนันท์ บุญสม สาขาการศึกษาปฐมวัย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดิฉันได้ดูการสอนภาษาอังกฤษตอน 2ของคุณครูทิพวรรณ เนี้อหาในการสอนนั้นดีมากและจัดการเรียนการสอนได้สนุกสนานและทำให้เด็กมีความสุขกับการได้เรียนภาษาอังฤกษ โดยการฝึกการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็นฐานความรู้ต่าง ๆ ในการฝึกทักษะต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ครบทั้งสี่ทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยมีการเสริมด้านจินตนาการให้กับนักเรียนได้เรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเน้นทักษะการพูดสนทนาโต้ตอบ เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นทำให้ไม่รู้สึกเบื่อ การเรียนแบบเน้นย้ำ และทบทวนหลายๆครั้งเด็กจะจำได้ดี เด็กได้พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้
โดย สุนันท์ บุญสม (2014-02-28 07:41:00) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาว สุนันท์ บุญสม สาขาการศึกษาปฐมวัย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดิฉันได้ดูการสอนภาษาอังกฤษตอน 2ของคุณครูทิพวรรณ เนี้อหาในการสอนนั้นดีมากและจัดการเรียนการสอนได้สนุกสนานและทำให้เด็กมีความสุขกับการได้เรียนภาษาอังฤกษ โดยการฝึกการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็นฐานความรู้ต่าง ๆ ในการฝึกทักษะต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ครบทั้งสี่ทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยมีการเสริมด้านจินตนาการให้กับนักเรียนได้เรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเน้นทักษะการพูดสนทนาโต้ตอบ เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นทำให้ไม่รู้สึกเบื่อ การเรียนแบบเน้นย้ำ และทบทวนหลายๆครั้งเด็กจะจำได้ดี เด็กได้พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้
โดย สุนันท์ บุญสม (2014-02-28 07:41:01) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาว สุนันท์ บุญสม สาขาการศึกษาปฐมวัย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดิฉันได้ดูการสอนภาษาอังกฤษตอน 2ของคุณครูทิพวรรณ เนี้อหาในการสอนนั้นดีมากและจัดการเรียนการสอนได้สนุกสนานและทำให้เด็กมีความสุขกับการได้เรียนภาษาอังฤกษ โดยการฝึกการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็นฐานความรู้ต่าง ๆ ในการฝึกทักษะต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ครบทั้งสี่ทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยมีการเสริมด้านจินตนาการให้กับนักเรียนได้เรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเน้นทักษะการพูดสนทนาโต้ตอบ เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นทำให้ไม่รู้สึกเบื่อ การเรียนแบบเน้นย้ำ และทบทวนหลายๆครั้งเด็กจะจำได้ดี เด็กได้พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้
โดย สุนันท์ บุญสม (2014-02-28 07:41:01) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาว สุนันท์ บุญสม สาขาการศึกษาปฐมวัย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดิฉันได้ดูการสอนภาษาอังกฤษตอน 2ของคุณครูทิพวรรณ เนี้อหาในการสอนนั้นดีมากและจัดการเรียนการสอนได้สนุกสนานและทำให้เด็กมีความสุขกับการได้เรียนภาษาอังฤกษ โดยการฝึกการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็นฐานความรู้ต่าง ๆ ในการฝึกทักษะต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ครบทั้งสี่ทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยมีการเสริมด้านจินตนาการให้กับนักเรียนได้เรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเน้นทักษะการพูดสนทนาโต้ตอบ เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นทำให้ไม่รู้สึกเบื่อ การเรียนแบบเน้นย้ำ และทบทวนหลายๆครั้งเด็กจะจำได้ดี เด็กได้พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้
โดย สุนันท์ บุญสม (2014-02-28 07:41:01) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาว สุนันท์ บุญสม สาขาการศึกษาปฐมวัย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดิฉันได้ดูการสอนภาษาอังกฤษตอน 2ของคุณครูทิพวรรณ เนี้อหาในการสอนนั้นดีมากและจัดการเรียนการสอนได้สนุกสนานและทำให้เด็กมีความสุขกับการได้เรียนภาษาอังฤกษ โดยการฝึกการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็นฐานความรู้ต่าง ๆ ในการฝึกทักษะต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ครบทั้งสี่ทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยมีการเสริมด้านจินตนาการให้กับนักเรียนได้เรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเน้นทักษะการพูดสนทนาโต้ตอบ เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นทำให้ไม่รู้สึกเบื่อ การเรียนแบบเน้นย้ำ และทบทวนหลายๆครั้งเด็กจะจำได้ดี เด็กได้พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้
โดย สุนันท์ บุญสม (2014-02-28 07:41:01) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาว สุนันท์ บุญสม สาขาการศึกษาปฐมวัย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดิฉันได้ดูการสอนภาษาอังกฤษตอน 2ของคุณครูทิพวรรณ เนี้อหาในการสอนนั้นดีมากและจัดการเรียนการสอนได้สนุกสนานและทำให้เด็กมีความสุขกับการได้เรียนภาษาอังฤกษ โดยการฝึกการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็นฐานความรู้ต่าง ๆ ในการฝึกทักษะต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ครบทั้งสี่ทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยมีการเสริมด้านจินตนาการให้กับนักเรียนได้เรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเน้นทักษะการพูดสนทนาโต้ตอบ เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นทำให้ไม่รู้สึกเบื่อ การเรียนแบบเน้นย้ำ และทบทวนหลายๆครั้งเด็กจะจำได้ดี เด็กได้พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้
โดย สุนันท์ บุญสม (2014-02-28 07:41:01) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาว สุนันท์ บุญสม สาขาการศึกษาปฐมวัย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดิฉันได้ดูการสอนภาษาอังกฤษตอน 2ของคุณครูทิพวรรณ เนี้อหาในการสอนนั้นดีมากและจัดการเรียนการสอนได้สนุกสนานและทำให้เด็กมีความสุขกับการได้เรียนภาษาอังฤกษ โดยการฝึกการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็นฐานความรู้ต่าง ๆ ในการฝึกทักษะต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ครบทั้งสี่ทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยมีการเสริมด้านจินตนาการให้กับนักเรียนได้เรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเน้นทักษะการพูดสนทนาโต้ตอบ เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นทำให้ไม่รู้สึกเบื่อ การเรียนแบบเน้นย้ำ และทบทวนหลายๆครั้งเด็กจะจำได้ดี เด็กได้พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้
โดย สุนันท์ บุญสม (2014-02-28 07:41:01) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาว สุนันท์ บุญสม สาขาการศึกษาปฐมวัย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดิฉันได้ดูการสอนภาษาอังกฤษตอน 2ของคุณครูทิพวรรณ เนี้อหาในการสอนนั้นดีมากและจัดการเรียนการสอนได้สนุกสนานและทำให้เด็กมีความสุขกับการได้เรียนภาษาอังฤกษ โดยการฝึกการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็นฐานความรู้ต่าง ๆ ในการฝึกทักษะต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ครบทั้งสี่ทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยมีการเสริมด้านจินตนาการให้กับนักเรียนได้เรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเน้นทักษะการพูดสนทนาโต้ตอบ เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นทำให้ไม่รู้สึกเบื่อ การเรียนแบบเน้นย้ำ และทบทวนหลายๆครั้งเด็กจะจำได้ดี เด็กได้พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้
โดย สุนันท์ บุญสม (2014-02-28 07:41:04) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาว สุนันท์ บุญสม สาขาการศึกษาปฐมวัย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดิฉันได้ดูการสอนภาษาอังกฤษตอน 2ของคุณครูทิพวรรณ เนี้อหาในการสอนนั้นดีมากและจัดการเรียนการสอนได้สนุกสนานและทำให้เด็กมีความสุขกับการได้เรียนภาษาอังฤกษ โดยการฝึกการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็นฐานความรู้ต่าง ๆ ในการฝึกทักษะต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ครบทั้งสี่ทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยมีการเสริมด้านจินตนาการให้กับนักเรียนได้เรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเน้นทักษะการพูดสนทนาโต้ตอบ เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นทำให้ไม่รู้สึกเบื่อ การเรียนแบบเน้นย้ำ และทบทวนหลายๆครั้งเด็กจะจำได้ดี เด็กได้พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้
โดย สุนันท์ บุญสม (2014-02-28 07:41:04) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาว สุนันท์ บุญสม สาขาการศึกษาปฐมวัย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดิฉันได้ดูการสอนภาษาอังกฤษตอน 2ของคุณครูทิพวรรณ เนี้อหาในการสอนนั้นดีมากและจัดการเรียนการสอนได้สนุกสนานและทำให้เด็กมีความสุขกับการได้เรียนภาษาอังฤกษ โดยการฝึกการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็นฐานความรู้ต่าง ๆ ในการฝึกทักษะต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ครบทั้งสี่ทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยมีการเสริมด้านจินตนาการให้กับนักเรียนได้เรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเน้นทักษะการพูดสนทนาโต้ตอบ เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นทำให้ไม่รู้สึกเบื่อ การเรียนแบบเน้นย้ำ และทบทวนหลายๆครั้งเด็กจะจำได้ดี เด็กได้พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้
โดย สุนันท์ บุญสม (2014-02-28 07:41:05) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาว สุนันท์ บุญสม สาขาการศึกษาปฐมวัย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดิฉันได้ดูการสอนภาษาอังกฤษตอน 2ของคุณครูทิพวรรณ เนี้อหาในการสอนนั้นดีมากและจัดการเรียนการสอนได้สนุกสนานและทำให้เด็กมีความสุขกับการได้เรียนภาษาอังฤกษ โดยการฝึกการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็นฐานความรู้ต่าง ๆ ในการฝึกทักษะต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ครบทั้งสี่ทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยมีการเสริมด้านจินตนาการให้กับนักเรียนได้เรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเน้นทักษะการพูดสนทนาโต้ตอบ เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นทำให้ไม่รู้สึกเบื่อ การเรียนแบบเน้นย้ำ และทบทวนหลายๆครั้งเด็กจะจำได้ดี เด็กได้พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้
โดย สุนันท์ บุญสม (2014-02-28 07:41:06) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาว สุนันท์ บุญสม สาขาการศึกษาปฐมวัย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดิฉันได้ดูการสอนภาษาอังกฤษตอน 2ของคุณครูทิพวรรณ เนี้อหาในการสอนนั้นดีมากและจัดการเรียนการสอนได้สนุกสนานและทำให้เด็กมีความสุขกับการได้เรียนภาษาอังฤกษ โดยการฝึกการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็นฐานความรู้ต่าง ๆ ในการฝึกทักษะต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ครบทั้งสี่ทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยมีการเสริมด้านจินตนาการให้กับนักเรียนได้เรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเน้นทักษะการพูดสนทนาโต้ตอบ เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นทำให้ไม่รู้สึกเบื่อ การเรียนแบบเน้นย้ำ และทบทวนหลายๆครั้งเด็กจะจำได้ดี เด็กได้พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้
โดย สุนันท์ บุญสม (2014-02-28 07:41:07) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาว สุนันท์ บุญสม สาขาการศึกษาปฐมวัย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดิฉันได้ดูการสอนภาษาอังกฤษตอน 2ของคุณครูทิพวรรณ เนี้อหาในการสอนนั้นดีมากและจัดการเรียนการสอนได้สนุกสนานและทำให้เด็กมีความสุขกับการได้เรียนภาษาอังฤกษ โดยการฝึกการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็นฐานความรู้ต่าง ๆ ในการฝึกทักษะต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ครบทั้งสี่ทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยมีการเสริมด้านจินตนาการให้กับนักเรียนได้เรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเน้นทักษะการพูดสนทนาโต้ตอบ เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นทำให้ไม่รู้สึกเบื่อ การเรียนแบบเน้นย้ำ และทบทวนหลายๆครั้งเด็กจะจำได้ดี เด็กได้พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้
โดย สุนันท์ บุญสม (2014-02-28 07:41:08) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาว สุนันท์ บุญสม สาขาการศึกษาปฐมวัย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดิฉันได้ดูการสอนภาษาอังกฤษตอน 2ของคุณครูทิพวรรณ เนี้อหาในการสอนนั้นดีมากและจัดการเรียนการสอนได้สนุกสนานและทำให้เด็กมีความสุขกับการได้เรียนภาษาอังฤกษ โดยการฝึกการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็นฐานความรู้ต่าง ๆ ในการฝึกทักษะต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ครบทั้งสี่ทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยมีการเสริมด้านจินตนาการให้กับนักเรียนได้เรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเน้นทักษะการพูดสนทนาโต้ตอบ เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นทำให้ไม่รู้สึกเบื่อ การเรียนแบบเน้นย้ำ และทบทวนหลายๆครั้งเด็กจะจำได้ดี เด็กได้พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้
โดย สุนันท์ บุญสม (2014-02-28 07:41:09) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาว สุนันท์ บุญสม สาขาการศึกษาปฐมวัย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดิฉันได้ดูการสอนภาษาอังกฤษตอน 2ของคุณครูทิพวรรณ เนี้อหาในการสอนนั้นดีมากและจัดการเรียนการสอนได้สนุกสนานและทำให้เด็กมีความสุขกับการได้เรียนภาษาอังฤกษ โดยการฝึกการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็นฐานความรู้ต่าง ๆ ในการฝึกทักษะต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ครบทั้งสี่ทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยมีการเสริมด้านจินตนาการให้กับนักเรียนได้เรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเน้นทักษะการพูดสนทนาโต้ตอบ เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นทำให้ไม่รู้สึกเบื่อ การเรียนแบบเน้นย้ำ และทบทวนหลายๆครั้งเด็กจะจำได้ดี เด็กได้พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้
โดย สุนันท์ บุญสม (2014-02-28 07:41:09) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาว สุนันท์ บุญสม สาขาการศึกษาปฐมวัย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดิฉันได้ดูการสอนภาษาอังกฤษตอน 2ของคุณครูทิพวรรณ เนี้อหาในการสอนนั้นดีมากและจัดการเรียนการสอนได้สนุกสนานและทำให้เด็กมีความสุขกับการได้เรียนภาษาอังฤกษ โดยการฝึกการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็นฐานความรู้ต่าง ๆ ในการฝึกทักษะต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ครบทั้งสี่ทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยมีการเสริมด้านจินตนาการให้กับนักเรียนได้เรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเน้นทักษะการพูดสนทนาโต้ตอบ เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นทำให้ไม่รู้สึกเบื่อ การเรียนแบบเน้นย้ำ และทบทวนหลายๆครั้งเด็กจะจำได้ดี เด็กได้พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้
โดย สุนันท์ บุญสม (2014-02-28 07:41:09) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาว สุนันท์ บุญสม สาขาการศึกษาปฐมวัย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดิฉันได้ดูการสอนภาษาอังกฤษตอน 2ของคุณครูทิพวรรณ เนี้อหาในการสอนนั้นดีมากและจัดการเรียนการสอนได้สนุกสนานและทำให้เด็กมีความสุขกับการได้เรียนภาษาอังฤกษ โดยการฝึกการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็นฐานความรู้ต่าง ๆ ในการฝึกทักษะต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ครบทั้งสี่ทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยมีการเสริมด้านจินตนาการให้กับนักเรียนได้เรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเน้นทักษะการพูดสนทนาโต้ตอบ เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นทำให้ไม่รู้สึกเบื่อ การเรียนแบบเน้นย้ำ และทบทวนหลายๆครั้งเด็กจะจำได้ดี เด็กได้พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้
โดย สุนันท์ บุญสม (2014-02-28 07:41:09) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาว สุนันท์ บุญสม สาขาการศึกษาปฐมวัย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดิฉันได้ดูการสอนภาษาอังกฤษตอน 2ของคุณครูทิพวรรณ เนี้อหาในการสอนนั้นดีมากและจัดการเรียนการสอนได้สนุกสนานและทำให้เด็กมีความสุขกับการได้เรียนภาษาอังฤกษ โดยการฝึกการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็นฐานความรู้ต่าง ๆ ในการฝึกทักษะต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ครบทั้งสี่ทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยมีการเสริมด้านจินตนาการให้กับนักเรียนได้เรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเน้นทักษะการพูดสนทนาโต้ตอบ เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นทำให้ไม่รู้สึกเบื่อ การเรียนแบบเน้นย้ำ และทบทวนหลายๆครั้งเด็กจะจำได้ดี เด็กได้พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้
โดย สุนันท์ บุญสม (2014-02-28 07:41:10) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาว สุนันท์ บุญสม สาขาการศึกษาปฐมวัย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดิฉันได้ดูการสอนภาษาอังกฤษตอน 2ของคุณครูทิพวรรณ เนี้อหาในการสอนนั้นดีมากและจัดการเรียนการสอนได้สนุกสนานและทำให้เด็กมีความสุขกับการได้เรียนภาษาอังฤกษ โดยการฝึกการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็นฐานความรู้ต่าง ๆ ในการฝึกทักษะต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ครบทั้งสี่ทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยมีการเสริมด้านจินตนาการให้กับนักเรียนได้เรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเน้นทักษะการพูดสนทนาโต้ตอบ เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นทำให้ไม่รู้สึกเบื่อ การเรียนแบบเน้นย้ำ และทบทวนหลายๆครั้งเด็กจะจำได้ดี เด็กได้พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้
โดย สุนันท์ บุญสม (2014-02-28 07:41:10) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาว สุนันท์ บุญสม สาขาการศึกษาปฐมวัย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดิฉันได้ดูการสอนภาษาอังกฤษตอน 2ของคุณครูทิพวรรณ เนี้อหาในการสอนนั้นดีมากและจัดการเรียนการสอนได้สนุกสนานและทำให้เด็กมีความสุขกับการได้เรียนภาษาอังฤกษ โดยการฝึกการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็นฐานความรู้ต่าง ๆ ในการฝึกทักษะต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ครบทั้งสี่ทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยมีการเสริมด้านจินตนาการให้กับนักเรียนได้เรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเน้นทักษะการพูดสนทนาโต้ตอบ เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นทำให้ไม่รู้สึกเบื่อ การเรียนแบบเน้นย้ำ และทบทวนหลายๆครั้งเด็กจะจำได้ดี เด็กได้พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้
โดย สุนันท์ บุญสม (2014-02-28 07:41:10) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับเทคนิกดีมาก ตอนนี้เรียนครูปฐมวัยอยู่ค่ะ ถ้ามีโอกาสจะเอาเทคนิกดีๆแบบนี้ไปใช้ในการฝึกวิชาชีพ หรือนำไปใช้ในอนาตคที่ได้เป็นครู ^//^
โดย หนึ่งคณิตา ภู่มาลัย (2014-08-08 20:50:11) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv