thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1611
Rate :
 4
ความยาว : 14.07 นาที | Online : 2012-04-24  
    ศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา ตอน 1 : การบริหารจัดการ ผอ.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ รร.มัธยมมีชัยพัฒนา  
    โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เน้นการบริหารจัดการด้วยแนวคิดของ "การศึกษาต้องเป็นศูนย์กลางการพัฒนาชีวิต" เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และพัฒนาที่ขยายไปสู่ครอบครัว และชุมชนที่อยู่รอบตัวเด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพ การทำเกษตรรูปแบบใหม่ๆ การสอนเรื่องธุรกิจ เพื่อขจัดปัญหาความยากจน และพัฒนาชีวิต โดยเน้นที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ยกระดับความคิดสร้างสรรค์ ให้นักเรียนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

งานแถลงนโยบาย ของศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ชมการแถลงนโยบาย ของศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา เพิ่มเติม

บริหารโรงเรียนใหญ่ : โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น คณาจารย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชมวิธีบริหารจัดการทั้งในด้านครู และนักเรียน ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง และใช้วิธีแบ่งกลุ่มให้นักเรียนช่วยเหลือกันในลักษณะคละกัน เพิ่มเติม

บ้านหลังที่ 2 ผอ. โกวิท บุญเฉลียว (ฉบับเต็ม)
ผู้อำนวยการนักพัฒนา ผู้เปลี่ยนโรงเรียนที่ขาดแคลนทั้งระบบการจัดการ ปัญหาของนักเรียน และสภาพแวดล้อม ให้กลายเป็นโรงเรียนที่เป็นต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน เพิ่มเติม

เสน่ห์ผู้อำนวยการใหม่ อ.จุฑาภัค มีฉลาด
จากประสบการณ์ครูผู้สอนกว่า 23 ปี ที่ก้าวขึ้นมาทำงานในส่วนบริหาร ของอาจารย์ จุฑาภัค มีฉลาด ผู้อำนวยการ โรงเรียน ปทุมวัน พบแนวคิด เพิ่มเติม

การสอนแบบคละชั้น (โรงเรียนขนาดเล็ก) ผอ.สาคร บุตรจันทร์ รร.บ้านหนองฮีหนองแคน
ชมการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูและนักเรียนน้อย โดยการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น ป.1-2 เรียนร่วมกัน ป.3 เรียนแยก ป.4-6 เรียนร่วมกัน และ ป.6 เรียนแยก เพิ่มเติม

 
 
เป็นแนวคิดที่ดีในการทำโรงเรียนทางเลือก เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูในโรงเรียนดั้งเดิมได้ศึกษาเพื่อนำมาต่อยอดที่ทำอยู่แล้ว เด็กดีที่ขาดโอกาสก็มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้
โดย สุนทร พริกจำรูญ (2012-05-19 16:13:37) [แสดงความคิดเห็น]
" The more you give, the more you get. ยิ่งให้มากเท่าไรก็ยิ่งจะได้รับมากเท่านั้น" เป็นสิ่งที่ดีที่ได้รับในช่วงเช้าของวันที่เริ่มทำงานในภาคเรียนใหม่ ทำให้ได้เห็นความแตกต่างของการคิดที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศชาติ เพื่อสร้างคนดีให้เกิดขึ้นในสังคม และเป็นน้ำดีที่จะช่วยขับไล่น้ำเสียให้ไกลออกไป และเป็นกำลังใจที่ดีแก่ผู้ทำความดีทั้งหลายโดยเฉพาะคนเป็นครูที่จะต้องช่วยกันปั้นเด็กให้เป็พลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไ
โดย ลัดดา ด่านวิริยะกุล (2012-05-21 05:27:10) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนที่เกิดขึ้นในสมัยนี้เป็นโรงเรียนที่ต้องการผลกำไรในเชิงพาณิชย์เกือบทั้งนั้นไม่ว่าโรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนเอกชน ไม่ค่อยมีใครคิดแบบท่านมีชัยเลย รู้สึกดีใจมาก และคิดว่าถ้ามีโอกาสสักวันหนึ่งจะไปขอเยี่ยมชมโรงเรียนแห่งนี้ให้ได้ เพราะท้าทายครูมาก ๆ และทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงความเป็นมนุษย์ที่แท้จริง ได้เรียนรู้ว่าเป้าหมายมิใช่การเรียนเพียงอย่างเดียวแต่เป็นสิ่งที่จำเป้นในชีวิต ในอนาคตข้างหน้า การบริหารจัดการที่ดีเยี่ยมจริง ๆ :tv15:
โดย ลือชัย ทิพรังศรี (2012-05-22 02:55:13) [แสดงความคิดเห็น]
ศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา ตอน 1 : การบริหารจัดการ ผอ.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ รร.มัธยมมีชัยพัฒนา ตามแนวคิดการศึกษา กับการพัฒนา โดนใจที่สุดกับแนวคิดในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และที่สำคัญอีกประการหนึ่งการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ฝึกให้นักเรียนมี เป็น ตามสังคมอุดมคติความโปร่งใส The more you give, the more you get. สอนให้รู้จักการให้มากกว่าการรับ แม่แบบที่ดีคือครู เห็นด้วยกับแนวคิดท่านมีชัย ที่จัดการศึกษาเพื่อสังคมและชุมชน ประทับใจกับแนวคิดการเก็บค่าเทอมจากผู้ปกครอง สอนสังคมได้หลายอย่างอยากให้ท่านมาจัดในตำบลหนองแดง นาเชือก มหาสารคาม เร็วๆ ชื่นชมทุกๆแนวคิดครับ
โดย ศรายุช เชาว์ชาญ (2012-05-22 20:33:12) [แสดงความคิดเห็น]
ตัวดิฉันแย่จังเลย ที่ไม่เคยรู้เลยว่ามีโรงเรียนมีชัยพัฒนาอยู่ในโลกนี้ อยากทราบจังคะว่า มีแนวคิดอย่างไรทำไมจึงต้องตั้งโรงเรียนนี้ และมีเกณฑ์อย่างไรในการเลือกที่จะตั้งโรงเรียนแนวนี้ขึ้นมา อยากให้มาทำโรงเรียนอย่างนี้ที่จ.อุดนธานีบ้างจัง นักเรียนจะได้มีโอกาสในการเรียนที่เป็นการพัฒนาชีวิตของนักเรียนโดยตรง ไม่ใช่การเรียนที่เกิดจากครูสอนหนังสือให้นักเรียนรู้แต่ทำไม่ได้ คิดไม่เป็น วิเคราะห์ไม่รู้เรื่อง สังเคราะห์ไม่เข้าใจ ขอบคุณคะสำหรับโรงเรียนที่ดีอย่างนี้ มาเปิดที่อุดรธานีบ้างนะคะจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และจะไปสมัครเป็นครูด้วยคะ
โดย จันทร์เพ็ญ ภัทรมานนท์ (2012-05-22 23:29:23) [แสดงความคิดเห็น]
ในภาพรวมดิฉันมีความคิดเห็นว่าโรงเรียนมีชัยพัฒนาเป็นโรงเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ แต่ในส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับกับบริบท ข้อจำกัด และปัจจัยอื่นที่โรงเรียนแต่ละโรงเรียนก็มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นสภาพของชุมชน ค่านิยม นโยบายต่างๆที่เป็นปัจจัยและมีอิทธิพลต่อโรงเรียน บางโรงเรียนสำหรับในบางเรื่องก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ เคยมีโอกาสได้เข้าฟังคุณมีชัย มาพูดเกี่ยวกับความเป็นมาของโดรงเรียนและกิจกรรมต่างๆที่มีประโยชน์ทั้งต่อนักเรียนเองและชุมชน เห็นด้วยชื่่่นชอบในบางเรื่องค่ะ
โดย ศุภรักษน์ ธชณรงค์ (2012-05-24 16:19:36) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้าคิดว่า โรงเรียนมีชัยพัฒนาเป็นโรงเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ แต่ในส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับกับบริบท ข้อจำกัด และปัจจัยอื่นที่โรงเรียนแต่ละโรงเรียนก็มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นสภาพของชุมชน ค่านิยม นโยบายต่างๆที่เป็นปัจจัยและมีอิทธิพลต่อโรงเรียน บางโรงเรียนสำหรับในบางเรื่องก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ เคยมีโอกาสได้เข้าฟังคุณมีชัย มาพูดเกี่ยวกับความเป็นมาของโดรงเรียนและกิจกรรมต่างๆที่มีประโยชน์ทั้งต่อนักเรียนเองและชุมชน ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับแนวคิดของท่าน ผอ.มีชัย ที่จัดการศึกษาเพื่อสังคมและชุมชน ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งหายากมากในสังคมปัจจุบันของเรา
โดย วัลลภ พนัสขาว (2012-06-24 14:08:07) [แสดงความคิดเห็น]
นับว่าเป็นโรีงเรียนที่มีคุณภาพมากโรงเรียนหนึ่งเลยนะคะ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้้องเรียนควบคู่ไปกับวิถีการดำเนินชีวิตของนักเรียน จากครู นักเรียน ชุมชนและผู้ปกครอง เป็นการจัดการศึกษาที่เป้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชัวิตได้ นับว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการศึกษาไทย ที่ยังต้องการโรงเรียนที่มีคุณภาพแบบนี้อีก :tv15:
โดย โสมวรรณ ยอดสุวรรณ (2012-06-27 23:50:59) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมรายการโทรทัศน์ครู เรื่่องศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา ตอน 1 : การบริหารจัดการ เป็นการฝึกการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือฝึกการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ฝึกให้นักเรียนมี และ เป็นไป ตามสังคมอุดมคติความโปร่งใส สอนให้รู้จักการให้มากกว่าการรับ และนักเรียนได้เรียนรู้ถึงความเป็นมนุษย์ที่แท้จริง ได้เรียนรู้ว่าเป้าหมายมิใช่การเรียนเพียงอย่างเดียวแต่เป็นสิ่งที่จำเป้นในชีวิต ในอนาคตข้างหน้า
โดย มะลิ กุยสุวรรณ (2012-06-29 22:26:31) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เน้นการบริหารจัดการด้วยแนวคิดของ "การศึกษาต้องเป็นศูนย์กลางการพัฒนาชีวิต" เป็นการนำเสนอโรงเรียนแนวทางใหม่ที่มุ่งสร้างคนที่มีชีวิตที่สมบูรณ์ ไม่ยอมรับการโกงกินตั้งแต่เด็ก ให้เด็กรู้จักการแบ่งปันและมีชีวิตอย่างพอเพียง อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา ที่บุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนที่ต้องเลี้ยงตัวเองได้ มีบริษัทธุรกิจ ค่าเทอมของโรงเรียนจะแพงมาก คือ ทำความดี ๔๐๐ ชั่วโมง ปลูกต้นไม้ ๔๐๐ ต้น ค่าอาหารกล่างวันคือทำงานช่วยสังคม ๑ ช.ม. เน้นการฝึกเพื่อช่วยสังคม รู้จักการแบ่งปัน The more you give, the more you get. ยิ่งให้มากเท่าไรก็ยิ่งจะได้รับมากเท่านั้น
โดย เยาวลักษณ์ กัทชลี (2012-06-30 22:26:41) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชม ได้เห็นแนวคิดปรัชญาการจัดการศึกษาที่เป็นโรงเรียนของชุมชนเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง ชื่นชมกับแนวคิดที่จ่ายค่าเทอมที่แพงที่สุดในโลก เป็นการคิดนอกกรอบที่สร้างสรรอย่างยอดเยี่ยม แนวคิดการให้นักเรียนมีส่วนคัดเลือกครูสุดยอดมากหากกระทรวงศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพฯ และเทศบาล คิดเป็นอย่างนี้ การศึกษาไทยคงไปได้ไกลกว่านี้ และที่ชอบอีกอย่างคือนโยบายของโรงเรียนที่แบ่งออกเป็น2ปีกคือปีกการศึกษาที่ประกอบด้วยงานมัธยมกับอบรมครูและปีกด้านพัฒนาที่ประกอบด้วยงานพัฒนาสังคมกับส่งเสริมรายได้ หากไม่ได้ชมคลิปวีดิโอนี้ก็ไม่รู้ว่า ส่วนหนึ่งของสังคมมีแนวคิดการจัดการศึกษาที่ก้าวหน้า เป็นสุดยอดBEST PRACTICE
โดย สมชาติ (2012-07-20 14:02:12) [แสดงความคิดเห็น]
ดีใจที่มีทางเลือกและสอดคล้องกับสิ่งที่ "นักจัดการศึกษา" ในรั้วเสมายังทำไม่ได้ ขอบคุณคุณมีชัยที่นำเสนอรูปแบบ รร. ในแนวนี้ อยากเห็นพัฒนาของเด็กและครอบครัว เห็นด้วยว่าเด็กต้องมีครูดี และจะได้เป็น "ครู" หรือ แม่แบบ" ในการดำเนินชีวิต
โดย อมรา ปฐภิญโญบูรณ์ (2012-07-28 21:56:46) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้าคิดว่า โรงเรียนมีชัยพัฒนาเป็นโรงเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ แต่ในส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับกับบริบท ข้อจำกัด และปัจจัยอื่นที่โรงเรียนแต่ละโรงเรียนก็มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นสภาพของชุมชน ค่านิยม นโยบายต่างๆที่เป็นปัจจัยและมีอิทธิพลต่อโรงเรียน บางโรงเรียนสำหรับในบางเรื่องก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ เคยมีโอกาสได้เข้าฟังคุณมีชัย มาพูดเกี่ยวกับความเป็นมาของโดรงเรียนและกิจกรรมต่างๆที่มีประโยชน์ทั้งต่อ นักเรียนเองและชุมชน ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับแนวคิดของท่าน ผอ.มีชัย ที่จัดการศึกษาเพื่อสังคมและชุมชน ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งหายากมากในสังคมปัจจุบันของเรา
โดย วัลลภ พนัสขาว (2012-08-24 21:25:18) [แสดงความคิดเห็น]
:tv01:ข้าพเจ้าคิดว่า โรงเรียนมีชัยพัฒนาเป็นโรงเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ แต่ในส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับกับบริบท ข้อจำกัด และปัจจัยอื่นที่โรงเรียนแต่ละโรงเรียนก็มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นสภาพของชุมชน ค่านิยม นโยบายต่างๆที่เป็นปัจจัยและมีอิทธิพลต่อโรงเรียน บางโรงเรียนสำหรับในบางเรื่องก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ เคยมีโอกาสได้เข้าฟังคุณมีชัย มาพูดเกี่ยวกับความเป็นมาของโดรงเรียนและกิจกรรมต่างๆที่มีประโยชน์ทั้งต่อ นักเรียนเองและชุมชน ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับแนวคิดของท่าน ผอ.มีชัย ที่จัดการศึกษาเพื่อสังคมและชุมชน ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งหายากมากในสังคมปัจจุบันของเรา
โดย วัลลภ พนัสขาว (2012-08-24 21:25:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพมากเลยคะ มีความสร้างสรรค์และสามารถนำบริบทในพื้นที่มาจัดการบริหาร ปลูกฝังการ้รียนรู้ตลอดชีวิต มีความเป็นคนดี มากกว่าเป็นคนเก่ง ปลูกฝังการให้มากกว่าการเป็นผู้รับ กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดมิใช่ดีเฉพาะต่อตัวเด็กแต่มีผลต่อคนเป็นครูและผู้ปกครอง แบบนี้หายากมาในปัจจุบัน
โดย วันทนีย์ แตงกวา (2012-08-25 06:25:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำเสนอโรงเรียนแนวทางใหม่ที่มุ่งสร้างคนที่มีชีวิตที่สมบูรณ์ ไม่ยอมรับการโกงกินตั้งแต่เด็ก ให้เด็กรู้จักการแบ่งปันและมีชีวิตอย่างพอเพียง อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา ที่บุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนที่ต้องเลี้ยงตัวเองได้ มีบริษัทธุรกิจ ค่าเทอมของโรงเรียนจะแพงมาก คือ ทำความดี ๔๐๐ ชั่วโมง ปลูกต้นไม้ ๔๐๐ ต้น ค่าอาหารกล่างวันคือทำงานช่วยสังคม ๑ ช.ม. เน้นการฝึกเพื่อช่วยสังคม รู้จักการแบ่งปัน The more you give, the more you get. ยิ่งให้มากเท่าไรก็ยิ่งจะได้รับมากเท่านั้น เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่วันนี้
โดย นงนุช ศรีละออ (2012-09-01 12:05:47) [แสดงความคิดเห็น]
สถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลแบบนี้เป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการศึกษาที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตและจะพัฒนาเด็กไทยไปสู่ความยั่งยืนของการเรียนรู้ได้
โดย สารัตน์ พวงเงิน (2012-09-11 16:26:50) [แสดงความคิดเห็น]
มองเห็นความยั่งยืของการจัดการศึกษาไทยได้อย่างชัดเจน นี้เป็นกระบวนการจัดการศึกษาที่ ต้องยอมรับว่า มองได้ทะลุ ถึงแก่นของการเรียนรู้
โดย สารัตน์ พวงเงิน (2012-11-14 15:40:01) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv