thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 5574
Rate :
 4
ความยาว : 14.29 นาที | Online : 2012-04-23  
    การจัดการชั้นเรียน : เมื่อนักเรียนชกต่อยกัน ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุศาสตร์  
    ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีผลงานวิจัย "การยุติความรุนแรงในระบบโรงเรียน" ซึ่งมีประสบการณ์แก้ปัญหานักเรียนตีกันหลายรูปแบบมาแบ่งปัน และมีคำแนะนำสำหรับเพื่อนครูในการรับมือกับปัญหานี้  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ฟิสิกส์กับโรงเรียนหญิงล้วน : แสงกับการเกิดภาพ อ.ปิ่นศักดิ์ ชุ่มเกษียน
เมื่อนักเรียนหญิง ไม่ค่อยกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ อ.ปิ่นศักดิ์ มีเทคนิคการสอนแก้ปัญหาเหล่านี้ ด้วยการใช้สื่อการสอนที่ตื่นเต้นเร้าใจ เพิ่มเติม

สอนวินัยก่อนบทเรียน คุณครูสุภัตรา สาขา รร.ตรอนตรีสินธุ์
การปลูกฝังนักเรียนเรื่องวินัยในชั้นเรียนก่อนเริ่มบทเรียน โดยใช้คลิปรายการของโทรทัศน์ครู มาให้นักเรียนได้ชม และวิเคราะห์ เพื่อตระหนักรู้พฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนของตนเอง และนำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม

ครูแห่งความหวัง ตอน 1 ประเวศ ทั่งจันทร์แดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี, คณะทำงานมูลนิธิบ้านแกร์ด้า
ชมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี และ คณะทำงานมูลนิธิบ้านแกร์ด้า ในการเตรียมความพร้อมให้เด็กๆที่ติดเชื้อเอดส์มาตั้งแต่กำเนิด การเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้มีสังคม เช่นเดียวกับเด็กอื่นๆ เพิ่มเติม

ครูคนคุก ตอน 1 คณาจารย์แดนการศึกษา ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี
ในเรือนจำ ผู้ต้องขังสามารถเรียนหนังสือได้ นักโทษประเภทไหนที่เรียนได้ และเรียนไม่ได้ การศึกษาจะช่วยให้บุคคลเหล่านี้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังจากได้รับโทษแล้วได้ เพิ่มเติม

ฟิสิกส์กับโรงเรียนหญิงล้วน : การสะท้อนและเงา อ.ปิ่นศักดิ์ ชุ่มเกษียน
เทคนิคการสอน ฟิสิกส์ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ เพื่อดึงดูดให้นักเรียนสนใจบทเรียน เรื่อง การสะท้อน และ เงา เพิ่มเติม

 
 
ครูสามารถนำไปประยุกต์ได้กับเยาวชนทุกกลุ่มที่มีปัญหานี้ โดยครูต้องเปลี่ยนทัศนคติในการมองปัญหานี้เสียใหม่ ท่าทีของครูนั้นมีส่วนสำคัญมากต่อการจัดการปัญหานี้ ครูไม่ควรมีอารมณ์ร่วมกับปัญหานี้ โดยใช้การรอเวลาและจังหวะที่เหมาะสมในการจัดการ ไม่ใช่จัดการกับปัญหาในทันทีอย่างที่ครูเคยทำ ซึ่งวิธีการแก้ปัญหานี้มีประโยชน์เพราะมาจากประสบการณ์และงานวิจัยที่มีความเป็นเหตุเป็นผลน่าเชื่อถือ มีเจตนาดีและเป้าหมายที่ชัดเจนกับเด็กกลุ่มที่มีปัญหาความรุนแรงการนำสาระสู่การสร้างครูยุคใหม่ที่มีนักเรียนแบบนี้จำนวนมาก :tv02:
โดย เพ็ญนภา ธีรทองดี (2012-05-09 10:28:30) [แสดงความคิดเห็น]
การแก้ปัญหาผู้เรียนเป็นหน้าที่โดยตรงของครูที่จะต้องรู้เข้าใจกระบวนการ ตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ตั้งแต่มีข้อมูลพื้นฐานนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการเยี่ยมบ้านเพื่อพบปะผู้ปกครองและศึกษาสภาพแวดล้อมของเด็กขณะอยู่ที่บ้าน เพื่อที่ครูจะได้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงของเด็กว่าเกิดจากอะไร เมื่อรู้ต้นตอของปัญหาพฤติกรรมนักเรียน ครูจะสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้ถุูกทาง ในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน สภาพสังคมปัจจุบันทำให้เด็กเกิดปัญหามากมาย บางปัญหาเขาสามารถแก้ไขได้ แต่บางปัญหาครูและผู้ปกครองต้องเข้าไปช่วยเหลือ การดูแลแก้ปัญหาของเด็กจะทำให้ครูเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู
โดย ช่อผกา มะทิตะโน (2012-05-18 10:10:00) [แสดงความคิดเห็น]
การนำความรู้จากเรื่องนี้สามารถประยุกต์ใช้กับนักเรียนที่เราสอนหรือนักเรียนที่มีปัญหาเราต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติในการมองปัญหาจากพฤติกรรมของนักเรียน รู้จักวิธีดูแลช่วยเหลือนักเรียน หรือมีข้อมูลพื้นฐานนักเรียนเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ครูต้องเข้าใจปัญหาของเด็กนักเรียน มีเจตนาดีในการแก้ปัญหาเพราะถ้าเราสามารถช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ได้เราจะเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพและเป็นการแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรงในโรงเรียน
โดย puangpet_dimon@hotmail.com (2012-05-18 10:36:43) [แสดงความคิดเห็น]
การที่คุณครูจะเข้าไปห้ามเด็กในขณะที่เกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทในชั้นเรียนครูควรจะมีสติพอและมีวิจารณญาณในการตัดสินนักเรียนว่าถูกหรือผิดช่วยกันหาทางแก้ไขไกล่เกลี่ยคดีความเพื่อให้สถานการณ์นั้นสงบลง ครูจะต้องมีจิตวิทยาและมีเหตุผลความยุติธรรมให้กับนักเรียนทั้งสองฝ่าย ก่อนที่เรื่องราวจะลุกลามใหญ่โตมากขึ้นดังที่เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์และครูจะต้องเข้าใจปัญหาของนักเรียนเพื่อที่จะแก้ไขที่นำไปสู่การปรับพฤติกรรม
โดย ศศิชริญา ดีการ (2012-05-18 19:38:50) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันเลือกชมรายการโทรทัศน์ครู ซีรีส์การจัดการชั้นเรียน ตอน เมื่อนักเรียนชกต่อยกัน เพราะตอนนี้ดิฉันได้รับมอบหมายให้ทำงานด้านการปกครอง ซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างจะห่างไกลกับความถนัดของดิฉัน ซึ่งปัญหาของนักศึกษาที่สำคัญและมักพบเจอบ่อยๆ เรื่องหนึ่งก็คือปัญหาการทะเลาะวิวาท ดังนั้นดิฉันจึงสนใจที่จะศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหา พอได้ชมแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆ เพราะรู้สึกได้ว่าค้นพบทางออกหรือวิธีการจัดการปัญหาที่น่าจะถูกต้องที่สุดได้ ชมแล้วได้รับแนวทางมากๆ ขอบพระคุณด้วยใจจริงเลยนะคะ พอได้ฟังไปๆ ตระหนักได้ชัดเจนเลยว่าวิธีคิดที่จะจัดการกับปัญหาในความรับรู้ที่ผ่านมาของดิฉันเนี่ยกลับทิศกับที่ท่าน ดร.แนะนำเลยค่ะ ค่อนข้างตกใจทั้งกับแนวคิดของตนและทึ่งมากๆ บางจุดมันละเอียดอ่อนมากๆโดยที่เราไม่ได้คิดถึงเลย เช่นท่าทีของครู การกะระยะเวลาเข้าไปจัดการกับปัญหา และแม้แต่การแตะตัว อีกจุดนึงที่ดิฉันสะดุดเลยก็คือ ครูที่ควรเข้าไปจัดการคือครูที่เด็กต้องคุ้นเคยและให้ความไว้วางใจมาก่อน อืม...ได้แง่คิดเตือนใจที่ดีมาก คือดิฉันเพิ่งย้ายมาที่หน่วยงานปัจจุบัน ถ้าบังเอิญเจอสถานการณ์แบบนี้ แล้วเจ๋อไป คงจะเกิดความผิดพลาด ดร.ปฤษณะ ให้แง่คิดที่ดีมากๆค่ะ ขอบพระคุณค่ะ โดนใจเป็นระยะๆจริงๆนะคะ ขอชื่นชมค่ะ อ้อ...ขอชมพิธีกรด้วยนะคะ การตั้งคำถามสุดยอดค่ะ ตั้งคำถามได้แทนใจครูมากๆค่ะ ต้องขอบพระคุณด้วยนะคะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย กีระติกาญน์ มาอยู่วัง (2012-05-19 00:11:02) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการชั้นเรียน : เมื่อนักเรียนชกต่อยกัน ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุศาสตร์ เป็นตอนที่ดีมาก เป็นตอนที่ครูทุกคนจะต้องดูเพื่อสร้างทักษะการยุติความรุนแรงในชั้นเรียน โดยเฉพาะคุณครูฝ่ายกิจการนักเรียน
โดย ภูวณัฐ โพธิ์งาม (2012-05-19 09:19:32) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องนี้ดีจังครับเพราะผมยังเคยคิดเลยว่าวิชาชีพครูทำไมไม่มีวิชานี้มาสอนกันทั้งที่ครูต้องออกมาเผชิญปัญหาแบบนี้ บางทีเห็นครูผู้หญิงที่บรรจุใหม่ตัวเล็กๆ ทำตัวไม่ถูกเมื่อมีเด็กรวมกลุ่มตีกันตีหน้า
โดย สุนทร พริกจำรูญ (2012-05-19 13:27:32) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันเลือกชมรายการโทรทัศน์ครู ซีรีส์การจัดการชั้นเรียน ตอน เมื่อนักเรียนชกต่อยกันเนื่องจากดิฉันเป็นครูที่สอนในระดับมัธยมศึกษา เป็นนักเรียนที่อยู่ในวัยรุ่นซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์ที่รุนแรง ด้านร่างกายและสังคมที่จากมาจากสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน เมื่อเด็กเหล่านี้เข้ามาอยู่รวมกันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกันได้และในปัจจุบันมักประสบกับปัญหานักเรียนชกต่อยกันอยู่บ่อยๆ ดังนั้นดิฉันจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาและทบทวนในสิ่งที่เราเคยปฏิบัติมา ซึ่งวิธีการแก้ปัญหานี้มาจากประสยการณ์งานวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือ สอดคล้องกับการสร้างครูยุคใหม่ที่มีนักเรียนแบบนี้จำนวนมาก ทำให้ครูหันมาให้ความสำคัญกับปัญหานี้ และมีความตั้งใจจริงที่จะแก้ปัญหานี้ มีเจตนาดีและเป้าหมายที่ชัดเจนกับเด็กกลุ่มที่มีปัญหาความรุนแรง พอได้เข้ารับชมแล้วก็รู้สึกไม่ผิดหวังเลย นอกจากจะนำไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในโรงเรียนแล้วยังสามารถประยุกต์ใช้ได้กับเยาวชนทุกกลุ่มที่มีปัญหานี้ ครูต้องมีความจริงจังเพื่อค้นหาเหตุแห่งปัญหาโดยปราศจากอารมณ์และความรู้สึกในการตัดสินปัญหา ความละเอียดอ่อนในบางสถานการณ์ที่ได้รับจากอาจารย์ ท่าทีของครู การกะระยะเข้าไปจัดการกับปัญหา การแตะตัว การจับแยก ต่อจากนั้นคือการเคลียร์เพื่อไม่ให้เกิดการบาดหมาง การจะได้สาเหตุแห่งปัญหาจริง ๆนั้นครูต้องเป็นครูมืออาชีพคือเด็กจะต้องให้ความไว้วางใจและคุ้นเคยเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณ ดร.ปฤษณะ ที่ได้ให้ความรู้เป็นวิทยทาน ขอคุณมากๆค่ะ
โดย นุพิศ อัคพิน (2012-05-20 15:45:16) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ดิฉันได้ชม รายการโทรทัศน์ครู ตอน การจัดการชั้นเรียน : เมื่อนักเรียนชกต่อยกัน ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุศาสตร์ ทำดิฉันได้รับรู้แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงนำไปใช้ในห้องเรียนหรือในโรงเรียนของดิฉัน เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อโรงเรียนต่างๆ ในโรงเรียนแต่ละพื้นที่มากเลยค่ะ เป็นเรืองดีมากเลยค่ะในการที่อาจารย์ทำวิจัยเรื่องนี้ ดิฉันคิดว่า เรื่องที่เราๆ คิดกันว่า เป็นเรื่องยาก กลับเป็นเรืองง่ายได้ ด้วยวิธีการที่อาจารย์ได้ทำการวิจัย เชื่อว่ามีประโยชน์มากค่ะสำหรับคุณครูหลายๆท่าน
โดย ดาวเรือง แสงคำ (2012-05-21 07:59:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาทกันได้ดีมากค่ะ ถือเป็นการคิดนอกกรอบ ใช้มุมมองใหม่ๆ ทำให้มีแต่บวกกับบวกค่ะ :tv03:
โดย วิสาขา พุทธบูชา (2012-06-20 13:40:38) [แสดงความคิดเห็น]
การที่คุณครูจะเข้าไปห้ามเด็กในขณะที่เกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทในชั้นเรียนครูควรจะมีสติพอและมีวิจารณญาณในการตัดสินนักเรียนว่าถูกหรือผิดช่วยกันหาทางแก้ไขไกล่เกลี่ยคดีความเพื่อให้สถานการณ์นั้นสงบลง ครูจะต้องมีจิตวิทยาและมีเหตุผลความยุติธรรมให้กับนักเรียนทั้งสองฝ่าย ก่อนที่เรื่องราวจะลุกลามใหญ่โตมากขึ้นดังและครูจะต้องเข้าใจปัญหาของนักเรียนเพื่อที่จะแก้ไขที่นำไปสู่การปรับพฤติกรรมด้วยค่ะ :tv18: :tv18: :tv18:
โดย รุจิราภรณ์ บ่อม่วง (2012-10-12 10:00:42) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถตอบโจย์ในการแก้ปัญหาได้ ในเรืองของการทะเลาะวิวาทของนักเรียน จำเป็นอย่างยิ่งในฐานะหน้าที่ที่เป็นครูจะเคลียร์ปัญหาดั้งกล่าว ในการแก้ปัญหา โดยการหาต้นตอสาเหตุของเรื่อง ซึ้งถือได้ว่าเป็นการแก้อย่างมีระบบ เป็นการนำเสนอภาพได้ดี สามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบท
โดย นายอีซัน เจ๊ะเล๊าะ (2012-11-12 21:03:10) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องนี้มีประโยชน์มากคะ การนำความรู้จากเรื่องนี้สามารถประยุกต์ใช้กับนักเรียนที่เราสอนหรือนักเรียนที่มีปัญหาเราต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติในการมองปัญหาจากพฤติกรรมของนักเรียน รู้จักวิธีดูแลช่วยเหลือนักเรียน หรือมีข้อมูลพื้นฐานนักเรียนเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ครูต้องเข้าใจปัญหาของเด็กนักเรียน มีเจตนาดีในการแก้ปัญหาเพราะถ้าเราสามารถช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ได้เราจะเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพและเป็นการแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรงในโรงเรียน
โดย พรทิพย์ อนุแสน (2012-11-17 06:54:17) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เลือกชมรายการโทรทัศน์ครู ซีรีส์การจัดการชั้นเรียน ตอน เมื่อนักเรียนชกต่อยกันเนื่องจากเป็นครูที่สอนในระดับมัธยมศึกษา เป็นนักเรียนที่อยู่ในวัยรุ่นซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์ที่รุนแรง ด้านร่างกายและสังคมที่จากมาจากสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน เมื่อเด็กเหล่านี้เข้ามาอยู่รวมกันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกันได้และในปัจจุบันมักประสบกับปัญหานักเรียนชกต่อยกันอยู่บ่อยๆ จึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาและทบทวนในสิ่งที่เราเคยปฏิบัติมา ซึ่งวิธีการแก้ปัญหานี้มาจากประสบการณ์งานวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือ สอดคล้องกับการสร้างครูยุคใหม่ที่มีนักเรียนแบบนี้จำนวนมาก ทำให้ครูหันมาให้ความสำคัญกับปัญหานี้ และมีความตั้งใจจริงที่จะแก้ปัญหานี้ มีเจตนาดีและเป้าหมายที่ชัดเจนกับเด็กกลุ่มที่มีปัญหาความรุนแรง พอได้เข้ารับชมแล้วก็รู้สึกไม่ผิดหวังเลย นอกจากจะนำไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในโรงเรียนแล้วยังสามารถประยุกต์ใช้ได้กับเยาวชนทุกกลุ่มที่มีปัญหานี้ ครูต้องมีความจริงจังเพื่อค้นหาเหตุแห่งปัญหาโดยปราศจากอารมณ์และความรู้สึกในการตัดสินปัญหา ความละเอียดอ่อนในบางสถานการณ์ที่ได้รับจากอาจารย์ ท่าทีของครู การกะระยะเข้าไปจัดการกับปัญหา การแตะตัว การจับแยก ต่อจากนั้นคือการเคลียเพื่อไม่ให้เกิดการบาดหมาง การจะได้สาเหตุแห่งปัญหาจริง ๆนั้นครูต้องเป็นครูมืออาชีพคือเด็กจะต้องให้ความไว้วางใจและคุ้นเคยเป็นอย่างดีครูจะต้องมีจิตวิทยาและมีเหตุผลความยุติธรรมให้กับนักเรียนทั้งสองฝ่าย ก่อนที่เรื่องราวจะลุกลามใหญ่โตมากขึ้นดังและครูจะต้องเข้าใจปัญหาของนักเรียนเพื่อที่จะแก้ไขที่นำไปสู่การปรับพฤติกรรมด้วย ขอขอบคุณดร.ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ได้นำประสบการณ์แก้ในการแก้ปัญหานักเรียนตีกันหลายรูปแบบมาแบ่งปัน และมีคำแนะนำสำหรับเพื่อนครูในการรับมือกับปัญหานี้ ขอบคุณครับ :tv15: :tv15:
โดย ธเนศ อนุสรณ์ (2012-12-01 19:44:08) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เลือกชมรายการโทรทัศน์ครู ซีรีส์การจัดการชั้นเรียน ตอน เมื่อนักเรียนชกต่อยกันเนื่องจากเป็นครูที่สอนในระดับมัธยมศึกษา เป็นนักเรียนที่อยู่ในวัยรุ่นซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์ที่รุนแรง ด้านร่างกายและสังคมที่จากมาจากสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน เมื่อเด็กเหล่านี้เข้ามาอยู่รวมกันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกันได้และในปัจจุบันมักประสบกับปัญหานักเรียนชกต่อยกันอยู่บ่อยๆ จึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาและทบทวนในสิ่งที่เราเคยปฏิบัติมา ซึ่งวิธีการแก้ปัญหานี้มาจากประสบการณ์งานวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือ สอดคล้องกับการสร้างครูยุคใหม่ที่มีนักเรียนแบบนี้จำนวนมาก ทำให้ครูหันมาให้ความสำคัญกับปัญหานี้ และมีความตั้งใจจริงที่จะแก้ปัญหานี้ มีเจตนาดีและเป้าหมายที่ชัดเจนกับเด็กกลุ่มที่มีปัญหาความรุนแรง พอได้เข้ารับชมแล้วก็รู้สึกไม่ผิดหวังเลย นอกจากจะนำไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในโรงเรียนแล้วยังสามารถประยุกต์ใช้ได้กับเยาวชนทุกกลุ่มที่มีปัญหานี้ ครูต้องมีความจริงจังเพื่อค้นหาเหตุแห่งปัญหาโดยปราศจากอารมณ์และความรู้สึกในการตัดสินปัญหา ความละเอียดอ่อนในบางสถานการณ์ที่ได้รับจากอาจารย์ ท่าทีของครู การกะระยะเข้าไปจัดการกับปัญหา การแตะตัว การจับแยก ต่อจากนั้นคือการเคลียเพื่อไม่ให้เกิดการบาดหมาง การจะได้สาเหตุแห่งปัญหาจริง ๆนั้นครูต้องเป็นครูมืออาชีพคือเด็กจะต้องให้ความไว้วางใจและคุ้นเคยเป็นอย่างดีครูจะต้องมีจิตวิทยาและมีเหตุผลความยุติธรรมให้กับนักเรียนทั้งสองฝ่าย ก่อนที่เรื่องราวจะลุกลามใหญ่โตมากขึ้นดังและครูจะต้องเข้าใจปัญหาของนักเรียนเพื่อที่จะแก้ไขที่นำไปสู่การปรับพฤติกรรมด้วย ขอขอบคุณดร.ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ได้นำประสบการณ์แก้ในการแก้ปัญหานักเรียนตีกันหลายรูปแบบมาแบ่งปัน และมีคำแนะนำสำหรับเพื่อนครูในการรับมือกับปัญหานี้ ขอบคุณครับ :tv15: :tv15:
โดย ธเนศ อนุสรณ์ (2012-12-01 19:44:08) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:
สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ครูสามารถแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ คือ เป็นครูที่นักเรียนไว้ใจ และเข้าใจนักเรียนมากที่สุด
โดย อาตีกะห์ แวนาแว (2012-12-14 01:14:10) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:ครูต้องเป็นคนใจเย็น รับฟังได้ทุกปัญหา และที่สำคัญมีเมตตากับทุกคน นักเรียนจะรักและไว้ใจ แก้ปัญหา ได้ง่ายขึ้น
โดย ชาญ อุดมกัน (2013-04-25 21:41:59) [แสดงความคิดเห็น]
ถ้าตัวตนของครู เป็นเพียงแค่อาชีพ จะแก้ไขปัญหาอย่างไรก็ไม่บังเกิดผล
โดย เกียรติศักดิ์ จงวิริยะเจริญชัย (2013-08-15 11:38:17) [แสดงความคิดเห็น]
ข้อคิดจากการชมและเรียนรู้จากการจัดการชั้นเรียน เรื่องความรุนแรงของเด็ก การทะเลาะวิวาท ความขัดแย้ง... ครูต้องมองลึก มองรอบ มองด้วยหัวใจของความเป็นครูและหาแนวทางแก้และยุติปัญหา อย่างมีสติ :tv17: :tv17:
โดย ละมัย รูปน้อย (2013-09-12 00:40:51) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการแก้ปัญหา..ต้องยุติในโรงเรียน ในชั้นเรียน การแก้ไขปัญหา ต้องใช้กลยุทธิ์ที่หลากหลาย สามารถนำไปใช้ในการจัดการชั้นเรียนได้ค่ะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv18:
โดย ละมัย รูปน้อย (2013-09-12 00:43:13) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันสอนนักเรียน นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในส่วนของอาชีวศึกษา ปัญหาการชกต่อยและปัญหาการตบตีจึงพบได้มาก ซึ่งดิฉันก็เคยพอเจอเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเอง ดังนั้นดิฉันจึงสนใจที่จะศึกษาวิธีการจัดการหรือวิธีการแกัปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น พอได้เข้ารับชมแล้วก็รู้สึกไม่ผิดหวังเลย นอกจากจะนำไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในโรงเรียนแล้วยังสามารถประยุกต์ใช้ได้กับเยาวชนทุกกลุ่มที่มีปัญหานี้ ครูต้องมีความจริงจังเพื่อค้นหาเหตุแห่งปัญหาโดยปราศจากอารมณ์และความรู้สึกในการตัดสินปัญหา ความละเอียดอ่อนในบางสถานการณ์ที่ได้รับจากอาจารย์ ท่าทีของครู การกะระยะเข้าไปจัดการกับปัญหา การแตะตัว การจับแยก ต่อจากนั้นคือการเคลียเพื่อไม่ให้เกิดการบาดหมาง การจะได้สาเหตุแห่งปัญหาจริง ๆนั้นครูต้องเป็นครูมืออาชีพคือเด็กจะต้องให้ความไว้วางใจและคุ้นเคยเป็นอย่างดีครูจะต้องมีจิตวิทยาและมีเหตุผลความยุติธรรมให้กับนักเรียนทั้งสองฝ่าย ก่อนที่เรื่องราวจะลุกลามใหญ่โตมากขึ้นดังและครูจะต้องเข้าใจปัญหาของนักเรียนเพื่อที่จะแก้ไขที่นำไปสู่การปรับพฤติกรรมด้วย ขอบคุณมากเลยนะคะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ตันหยง อ้นสุวรรณ (2014-07-17 01:31:13) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันสอนนักเรียน นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในส่วนของอาชีวศึกษา ปัญหาการชกต่อยและปัญหาการตบตีจึงพบได้มาก ซึ่งดิฉันก็เคยพอเจอเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเอง ดังนั้นดิฉันจึงสนใจที่จะศึกษาวิธีการจัดการหรือวิธีการแกัปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น พอได้เข้ารับชมแล้วก็รู้สึกไม่ผิดหวังเลย นอกจากจะนำไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในโรงเรียนแล้วยังสามารถประยุกต์ใช้ได้กับเยาวชนทุกกลุ่มที่มีปัญหานี้ ครูต้องมีความจริงจังเพื่อค้นหาเหตุแห่งปัญหาโดยปราศจากอารมณ์และความรู้สึกในการตัดสินปัญหา ความละเอียดอ่อนในบางสถานการณ์ที่ได้รับจากอาจารย์ ท่าทีของครู การกะระยะเข้าไปจัดการกับปัญหา การแตะตัว การจับแยก ต่อจากนั้นคือการเคลียเพื่อไม่ให้เกิดการบาดหมาง การจะได้สาเหตุแห่งปัญหาจริง ๆนั้นครูต้องเป็นครูมืออาชีพคือเด็กจะต้องให้ความไว้วางใจและคุ้นเคยเป็นอย่างดีครูจะต้องมีจิตวิทยาและมีเหตุผลความยุติธรรมให้กับนักเรียนทั้งสองฝ่าย ก่อนที่เรื่องราวจะลุกลามใหญ่โตมากขึ้นดังและครูจะต้องเข้าใจปัญหาของนักเรียนเพื่อที่จะแก้ไขที่นำไปสู่การปรับพฤติกรรมด้วย ขอบคุณมากเลยนะคะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ตันหยง อ้นสุวรรณ (2014-07-17 01:32:30) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันสอนนักเรียน นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในส่วนของอาชีวศึกษา ปัญหาการชกต่อยและปัญหาการตบตีจึงพบได้มาก ซึ่งดิฉันก็เคยพอเจอเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเอง ดังนั้นดิฉันจึงสนใจที่จะศึกษาวิธีการจัดการหรือวิธีการแกัปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น พอได้เข้ารับชมแล้วก็รู้สึกไม่ผิดหวังเลย นอกจากจะนำไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในโรงเรียนแล้วยังสามารถประยุกต์ใช้ได้กับเยาวชนทุกกลุ่มที่มีปัญหานี้ ครูต้องมีความจริงจังเพื่อค้นหาเหตุแห่งปัญหาโดยปราศจากอารมณ์และความรู้สึกในการตัดสินปัญหา ความละเอียดอ่อนในบางสถานการณ์ที่ได้รับจากอาจารย์ ท่าทีของครู การกะระยะเข้าไปจัดการกับปัญหา การแตะตัว การจับแยก ต่อจากนั้นคือการเคลียเพื่อไม่ให้เกิดการบาดหมาง การจะได้สาเหตุแห่งปัญหาจริง ๆนั้นครูต้องเป็นครูมืออาชีพคือเด็กจะต้องให้ความไว้วางใจและคุ้นเคยเป็นอย่างดีครูจะต้องมีจิตวิทยาและมีเหตุผลความยุติธรรมให้กับนักเรียนทั้งสองฝ่าย ก่อนที่เรื่องราวจะลุกลามใหญ่โตมากขึ้นดังและครูจะต้องเข้าใจปัญหาของนักเรียนเพื่อที่จะแก้ไขที่นำไปสู่การปรับพฤติกรรมด้วย ขอบคุณมากเลยนะคะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ตันหยง อ้นสุวรรณ (2014-07-17 01:32:31) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันสอนนักเรียน นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในส่วนของอาชีวศึกษา ปัญหาการชกต่อยและปัญหาการตบตีจึงพบได้มาก ซึ่งดิฉันก็เคยพอเจอเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเอง ดังนั้นดิฉันจึงสนใจที่จะศึกษาวิธีการจัดการหรือวิธีการแกัปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น พอได้เข้ารับชมแล้วก็รู้สึกไม่ผิดหวังเลย นอกจากจะนำไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในโรงเรียนแล้วยังสามารถประยุกต์ใช้ได้กับเยาวชนทุกกลุ่มที่มีปัญหานี้ ครูต้องมีความจริงจังเพื่อค้นหาเหตุแห่งปัญหาโดยปราศจากอารมณ์และความรู้สึกในการตัดสินปัญหา ความละเอียดอ่อนในบางสถานการณ์ที่ได้รับจากอาจารย์ ท่าทีของครู การกะระยะเข้าไปจัดการกับปัญหา การแตะตัว การจับแยก ต่อจากนั้นคือการเคลียเพื่อไม่ให้เกิดการบาดหมาง การจะได้สาเหตุแห่งปัญหาจริง ๆนั้นครูต้องเป็นครูมืออาชีพคือเด็กจะต้องให้ความไว้วางใจและคุ้นเคยเป็นอย่างดีครูจะต้องมีจิตวิทยาและมีเหตุผลความยุติธรรมให้กับนักเรียนทั้งสองฝ่าย ก่อนที่เรื่องราวจะลุกลามใหญ่โตมากขึ้นดังและครูจะต้องเข้าใจปัญหาของนักเรียนเพื่อที่จะแก้ไขที่นำไปสู่การปรับพฤติกรรมด้วย ขอบคุณมากเลยนะคะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ตันหยง อ้นสุวรรณ (2014-07-17 01:32:39) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันสอนนักเรียน นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในส่วนของอาชีวศึกษา ปัญหาการชกต่อยและปัญหาการตบตีจึงพบได้มาก ซึ่งดิฉันก็เคยพอเจอเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเอง ดังนั้นดิฉันจึงสนใจที่จะศึกษาวิธีการจัดการหรือวิธีการแกัปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น พอได้เข้ารับชมแล้วก็รู้สึกไม่ผิดหวังเลย นอกจากจะนำไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในโรงเรียนแล้วยังสามารถประยุกต์ใช้ได้กับเยาวชนทุกกลุ่มที่มีปัญหานี้ ครูต้องมีความจริงจังเพื่อค้นหาเหตุแห่งปัญหาโดยปราศจากอารมณ์และความรู้สึกในการตัดสินปัญหา ความละเอียดอ่อนในบางสถานการณ์ที่ได้รับจากอาจารย์ ท่าทีของครู การกะระยะเข้าไปจัดการกับปัญหา การแตะตัว การจับแยก ต่อจากนั้นคือการเคลียเพื่อไม่ให้เกิดการบาดหมาง การจะได้สาเหตุแห่งปัญหาจริง ๆนั้นครูต้องเป็นครูมืออาชีพคือเด็กจะต้องให้ความไว้วางใจและคุ้นเคยเป็นอย่างดีครูจะต้องมีจิตวิทยาและมีเหตุผลความยุติธรรมให้กับนักเรียนทั้งสองฝ่าย ก่อนที่เรื่องราวจะลุกลามใหญ่โตมากขึ้นดังและครูจะต้องเข้าใจปัญหาของนักเรียนเพื่อที่จะแก้ไขที่นำไปสู่การปรับพฤติกรรมด้วย ขอบคุณมากเลยนะคะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ตันหยง อ้นสุวรรณ (2014-07-17 01:32:42) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันสอนนักเรียน นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในส่วนของอาชีวศึกษา ปัญหาการชกต่อยและปัญหาการตบตีจึงพบได้มาก ซึ่งดิฉันก็เคยพอเจอเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเอง ดังนั้นดิฉันจึงสนใจที่จะศึกษาวิธีการจัดการหรือวิธีการแกัปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น พอได้เข้ารับชมแล้วก็รู้สึกไม่ผิดหวังเลย นอกจากจะนำไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในโรงเรียนแล้วยังสามารถประยุกต์ใช้ได้กับเยาวชนทุกกลุ่มที่มีปัญหานี้ ครูต้องมีความจริงจังเพื่อค้นหาเหตุแห่งปัญหาโดยปราศจากอารมณ์และความรู้สึกในการตัดสินปัญหา ความละเอียดอ่อนในบางสถานการณ์ที่ได้รับจากอาจารย์ ท่าทีของครู การกะระยะเข้าไปจัดการกับปัญหา การแตะตัว การจับแยก ต่อจากนั้นคือการเคลียเพื่อไม่ให้เกิดการบาดหมาง การจะได้สาเหตุแห่งปัญหาจริง ๆนั้นครูต้องเป็นครูมืออาชีพคือเด็กจะต้องให้ความไว้วางใจและคุ้นเคยเป็นอย่างดีครูจะต้องมีจิตวิทยาและมีเหตุผลความยุติธรรมให้กับนักเรียนทั้งสองฝ่าย ก่อนที่เรื่องราวจะลุกลามใหญ่โตมากขึ้นดังและครูจะต้องเข้าใจปัญหาของนักเรียนเพื่อที่จะแก้ไขที่นำไปสู่การปรับพฤติกรรมด้วย ขอบคุณมากเลยนะคะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ตันหยง อ้นสุวรรณ (2014-07-17 01:32:44) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่องนี้สามารถประยุกต์ใช้กับนักเรียนที่เราสอนหรือนักเรียนที่มีปัญหาเราต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติในการมองปัญหาจากพฤติกรรมของนักเรียน รู้จักวิธีดูแลช่วยเหลือนักเรียน หรือมีข้อมูลพื้นฐานนักเรียนเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ครูต้องเข้าใจปัญหาของเด็กนักเรียน มีเจตนาดีในการแก้ปัญหาเพราะถ้าเราสามารถช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ได้เราจะเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพและเป็นการแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรงในโรงเรียน
โดย รัตณา เสาศิริ (2016-07-04 01:40:43) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv