thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1188
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.31 นาที | Online : 2012-04-23  
    สร้างสุขในชั้นเรียน : นักเรียนร่วมสร้างสุข คุณครูจักรกฤช เลื่อนกฐิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  
    การแก้ไขปัญหาในชั้นเรียน ด้วยความร่วมมือของคุณครูทุกคนในระดับภาพรวมของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดชลบุรี นำสู่การแก้ไขร่วมกันในระดับชั้นเรียนด้วยการระดมความคิดเห็นของนักเรียน มองเห็นปัญหาร่วมกัน สร้างกติกา และข้อปฏิบัติร่วมกันในชั้นเรียน ส่งผลให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ครูคนใหม่ อ.ชาคริต หะซัน รร.บ้านรถไฟ (ฉบับเต็ม)
ชมตัวอย่างของครูท่านหนึ่งที่เปลี่ยนตัวเอง และได้เทคนิคการสอนดีดีมาจากการได้ดูรายการครูมืออาชีพ เพิ่มเติม

แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู : สอนสนุก ประยุกต์จากโทรทัศน์ครู คุณครูเกศชฎาพร เสียงหาญ (คณิตศาสตร์), คุณครูภคินทร์ภัทร ล่ำสูง (ภาษาต่างประเทศ), คุณครูสุภาพร จันทรังษี ครูประจำชั้นป.1 รร.ธีระวัธน์บำเพ็ญ
หลังจากโครงการโทรทัศน์ครูเข้าสู่โรงเรียน ชมวิธีที่ครูนำนวัตกรรมการสอนต่างๆ ประยุกต์ใช้สอนในห้องเรียนของตน และเห็นผลการพัฒนาเทคนิคการสอนของครูได้อย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มเติม

โทรทัศน์ครู เพื่อพัฒนาครู
นำโทรทัศน์ครู มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาครู หลักการ เทคนิค กระบวนการประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้ เพิ่มเติม

การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ตอน 1 : การได้มาซึ่งหัวข้อการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์, อ.กิ่งทอง ใบหยก, รศ.พเยาว์ ยินดีสุข
การอบรมโครงการการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งแนวทางเพื่อนำไปประยุกต์การสอนต่อนักเรียน เพิ่มเติม

โรงเรียนสู้ภัยน้ำ : บทเรียนท้องถิ่น เฝ้าระวังน้ำท่วมที่บางระกำ
เพราะโรงเรียนประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากที่ตำบลบางระกำ ทำให้เกิดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ช่วยกันระดมความคิดในการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จนเกิดเป็น "บทเรียนท้องถิ่น – การเฝ้าระวังน้ำท่วมที่บางระกำ" เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้ตระหนัก เข้าใจ ตลอดจนเกิดเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน เพิ่มเติม

 
 
-เป็นวิธีการที่ดีมาก มีการปรับปรุงแก้ไข มีการนำไปให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น ให้เด็กได้วิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่เกิดในห้องเรียน และ มีการระดมความคิดในการแก้ไข เพื่อที่จะทำให้ห้องเรียน มีสภาพบรรยากาศที่ดี การเรียนสนุกไม่น่าเบื่อหน่าย ครูก็จะได้นำ วิธีการสอนต่างๆ สื่อแปลกใหม่ เกม กิจกรรม ต่างๆ มาใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อที่จะให้เด็กมีความสุขในการเรียน รวมทั้งการจัดตารางเรียนที่มีวิชาที่เรียนหนักๆไม่ซ้ำกันในในวันเดียว :tv02: :tv02:
โดย เพ็ญพิศ ทองถม (2012-05-09 12:20:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเรื่องจริงที่เราผู้เป็นครูทุกคนต้องพบเจอกับปัญหาระหว่างการจัดการเรียนการสอนที่เกิดจากนักเรียน เช่น การหลับ การนำโทรศัพท์มาเล่นfacebook คุย และอื่น ๆอีกมาก ซึ่งการแก้ปัญหานี้ต้องทำร่วมกันหลายฝ่าย ซึ่งจากตอนนี้ท่าน ผอ. ได้เห็นความสำคัญของวินัยในชั้นเรียน ทำให้สามารถคลีคลายปัญหาไปได้ด้วยความร่วมมือของครูและนักเรียน ซึ่งทำให้บรรยากาศในการจัดการเรีียนการสอนเป็นไปด้วยดี และทำให้ักเรียนมีผลการเรียนได้ดี เรียนเข้าใจเพราะได้ตั้งใจเรียนด้วย ดีมาก ๆค่ะ
โดย เรวดี เพ็ญศรี (2012-05-10 17:17:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเรื่องจริงที่เราผู้เป็นครูทุกคนต้องพบเจอกับปัญหาระหว่างการจัดการเรียนการสอนที่เกิดจากนักเรียน เช่น การหลับ การนำโทรศัพท์มาเล่นfacebook คุย และอื่น ๆอีกมาก ซึ่งการแก้ปัญหานี้ต้องทำร่วมกันหลายฝ่าย ซึ่งจากตอนนี้ท่าน ผอ. ได้เห็นความสำคัญของวินัยในชั้นเรียน ทำให้สามารถคลีคลายปัญหาไปได้ด้วยความร่วมมือของครูและนักเรียน ซึ่งทำให้บรรยากาศในการจัดการเรีียนการสอนเป็นไปด้วยดี มีการระดมความคิดในการแก้ไข เพื่อที่จะทำให้ห้องเรียน มีสภาพบรรยากาศที่ดี การเรียนสนุกไม่น่าเบื่อหน่าย และทำให้ักเรียนมีผลการเรียนได้ดี เรียนเข้าใจเพราะได้ตั้งใจเรียนด้วย ดีมาก ๆค่ะ
โดย ชไมพร ผากา (2012-05-10 21:21:51) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องยอมรับจริง ๆ เลยครับ ไม่ว่าจะโรงเรียนไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนของรัฐหรือเอกชน ปัญหาบรรยากาศในการเรียนการสอนจะเป็นลักษณะคล้าย ๆ กันเกือบแทบทุกโรงเรียน ดังนั้นจากตอนของรายการก็เป็นหนึ่งวิธีที่น่าจะช่วยแก้ปัญหาในการเรียนการสอน ช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น ยิ่งถ้าเป็นเด็กโตด้วยแล้วการที่ตัวเขาเองได้มีโอกาสเสนอแนะแนวทางในการช่วยแก้ปัญหาด้วยแล้ว ยิ่งจะทำให้ตัวเด็กเองมีความภาคภูมิใจที่สามารถแนะแนวทางได้อีกด้วยครับ

ขอชมเชยและชื่นชมโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ ชลบุรี มากขึ้นที่ได้ให้เด็กมีส่วนร่วมในการสร้างสุขในชั้นเรียน :tv15:
โดย ณัฐวุฒิ มณีขัติย์ (2012-05-11 09:59:26) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างที่ดีของครูในการร่วมมือกัน มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในการบริหารชั้นเรียน เห็นความตั้งใจจริงของคุณครูมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ดี ซึ่งสำคัญอยู่ที่ทีมงานเริ่งต้นจากครู เด็กได้มีส่วนร่วมในการทำคู่มือด้วยได้รับฟังความคิดเห็น มีการรับฟังซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน เปิดใจกว้างทุกฝ่าย และหาข้อตกลงร่วมกัน นำสู่การแก้ไขร่วมกันในระดับชั้นเรียนด้วยการระดมความคิดเห็นของนักเรียน มองเห็นปัญหาร่วมกัน สร้างกติกา และข้อปฏิบัติร่วมกันในชั้นเรียน ส่งผลให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง ซึ่งขอชื่นชมอย่างจริงใจและขออนุญาตนำไปใช้ที่โรงเรียน
โดย ศิริวุฒิ บัวสมาน (2012-05-12 22:18:30) [แสดงความคิดเห็น]
สร้างสุขในชั้นเรียนได้จริงถ้าเราสามารถทำแบบนี้ได้ในทุกรายวิชาและทุกรายวิชาก็มีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียน ครูปรับตัวเข้าหานักเรียนและนักเรียนปรับเข้าหากฏกติกาที่เขาตั้งขึ้นเองเพราะฉนั้นหากนักเรียนทำผิดเขาก็จะยอมรับในบทลงโทษนั้นได้อย่างภาคภูมิใจ จากเรื่องนี้ทำมองเห็นว่าส่วนใหญ่ที่ผ่านมาครูมีหน้าที่ออกกฏกติกาและให้นักเรียนปฏิบัติตาม จึงทำให้มีแนวโน้มว่าการเรียนในครั้งต่อไปก็จะมาจากความคิดของครูเป็นหลัง จึงอยากให้คนที่เป็นครูและเป็นครูด้วยจิตวิญญาณให้คำนึงถึงข้อนี้บ้างก็จะเป็นการดีมาก สำหรับตนเองคิดว่าเปิดเทอมนี้จะนำไปปรับปรุงในรายวิชาของตนเองบ้าง บางครั้งเรารู้แต่เราขาดแรงจูงใจ จึงทำให้บ้างครั้งละเลยไปบ้างแต่ถ้าเราได้กระตุ้นความคิดให้กับตนเองบ่อยๆ เชื่อได้ว่าคุณคือครูด้วยจิตวิญญาณตัวจริงแน่ๆ
โดย ฉัตรวิไล อินคง (2012-05-12 22:51:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างที่ดีในการแก้ปัญหาการเรียนของนักเรียน มองแบบองค์รวม วางแผนการแก้ปัญหาและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สาเหตุปัญหา การกำหนดแนวปฏิบัติร่วมกันทั้งครูและนักเรียน จัดกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถสร้างสุขในชั้นเรียนให้แก่ผู้เรียนได้ดี นับเป็นแบบอย่างที่ดีมาก :tv15: :tv18:
โดย ดวงเดือน พุกจอน (2012-06-26 11:47:09) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้รับชมวีดีโอตอนสร้างสุขในชั้นเรียน : นักเรียนร่วมสร้างสุข คุณครูจักรกฤช เลื่อนกฐิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยแล้ว เป็นตัวอย่่างการสร้างข้อตกลงในชั้นเรียนที่ดีมาก ซึ่งเป็นการแสดงความคิดเห็นระหว่างครูและนักเรียน เพื่อที่จะแก้ไขปัญาหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน ยิ่งนักเรียนได้มีส่วนในการสร้างข้อตกตกแล้วมันก้จะแสดงให้เป็นว่านักเรียนจะต้องทำให้ได้ตามที่ตกลงกันเอาไว้ ในส่วนของครูก้นำข้อเสนอแนะที่นักเรียนเสนอนั้นมาปรับหรือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจมากขึ้น เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลย การแก้ไขร่วมกันในชั้นเรียนด้วยการระดมความคิดเห็นของนักเรียน มองเห็นปัญหาร่วมกัน สร้างกติกา และข้อปฏิบัติร่วมกันในชั้นเรียน ส่งผลให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงเลยทีเดียว :tv15:
โดย ณัฐวุฒิ สุทธิพันธ์ (2012-07-01 09:28:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่สามารถทำให้เด็กได้มีความกล้าคิดกล้าแสดงออกนับว่าเป็นสิ่งที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน :tv17: :tv10: :tv15:
โดย ภาวนา สุวรรณพุทธรัก (2012-07-14 12:04:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการบริหารจัดการชั้นเรียนที่ดี ซึ่งมีการร่วมกันวางแผนกันทั้งระบบ ทำให้ถึงตัวผู้เรียนในทุกรายวิชา เริ่มที่ครูได้คิดกรอบกติการ แล้วนำการมีส่วนร่วมมาเป็นเครื่องมือมารับข้อมูลย้อนกลับจากผู้เรียน ทำให้ครูเรียนรู้ว่าการที่บรรยากาศในชั้นเรียนมีปัญหา ประเด็นหนึงคือการจัดการเรียนการสอนที่ขาดความหลากหลาย น่าตื่นเต้น หรือดึงดูดความสนในจากผู้เรียน ในส่วนของนักเรียนเมื่อกกำหนดกรอบกติการ และยอมรับแล้วผู้เรียนร่วมกันเพื่อให้เป็นไปตามกติกานั้น ทำให้ปัญหาลดลง เพราะการมีส่วนร่วมมีพลังในการขับเคลื่อนนั้่นเอง
โดย สราวุธ ทนยิ้ม (2012-10-13 08:30:27) [แสดงความคิดเห็น]
การวางแผนในการจัดการชั้นเรียนที่เริ่ม จากการวางแผนระหว่างผู้สอนและผู้เรียน โดยมีจุดมุ่งหมายไปในทางที่จะให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และจำนำไปประยุกต์ใช้นะครับ
โดย สารัตน์ พวงเงิน (2012-11-22 15:38:53) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันเห็นด้วยกับการให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียนนั้นเป็นการคิดที่เป็นสิ่งที่ครูในทุกช่วงชั้นควรปฎิบัติ เพราะในการที่เราให้เกียรติกันและเชื่อมั่นว่าคนทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วนั้นย่อมสามารถพัฒนาตนเองได้ และมีความต้องการพื้นฐานต้าง ๆ เช่น ต้องการอิสระ ต้องการการยอมรับ ต้องการสังคม เหมือนกันกับคนทุกๆกลุ่มชนชั้น และครูในทุกช่วงชั้นสามารถนำมาปฏิบัติตามเป็นตัวอย่างที่ดีของครูในการร่วมมือกัน มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในการบริหารชั้นเรียน เห็นความตั้งใจจริงของคุณครูมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ดี ซึ่งสำคัญอยู่ที่ทีมงานเริ่งต้นจากครู เด็กได้มีส่วนร่วมในการทำคู่มือได้รับฟังความคิดเห็น มีการรับฟังซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน เปิดใจกว้างทุกฝ่าย และหาข้อตกลงร่วมกัน นำสู่การแก้ไขร่วมกันในระดับชั้นเรียนด้วยการระดมความคิดเห็นของนักเรียน มองเห็นปัญหาร่วมกัน สร้างกติกา และข้อปฏิบัติร่วมกันในชั้นเรียน ส่งผลให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง และสามารถที่จะนำไปปฏิบัติจริงได้ในทุกสถานศึกษา การแก้ไขปัญหาของนักเรียนนั้นสามารถแก้ไขไม่ยาก เนื่องจากความใส่ใจของครูที่มีต่อนักเรียนและความละเอียดอ่อนของจิตใจที่นักเรียนมีนั้นจะแก้ไขได้ไม่อยาก ถ้าเราสามารถเข้าใจในตัวนักเรียนและแก้ปัญหานั้นให้ตรงจุด และเราทุกคนร่วมกันแก้ไขปัญหานั้นได้ไม่ยากถ้าเราทุกคนทุกฝ่ายร่วมใจกันช่วยกันแก้ไขปัญหา เพราะเมื่อบรรยากาศในห้องเรียนดี นักเรียนสามารถพูดคุยกับครูผู้สอนได้ บรรยากาศโรงเรียนก็จะดีขึ้นตามลำดับครูเข้าใจนักเรียน นักเรียนเข้าใจครู
โดย อุมา ทองเกลี้ยง (2013-02-06 10:52:23) [แสดงความคิดเห็น]
ตอนเป็นเด็ก เราชอบครูที่สอนสนุก แต่สมัยก่อนไม่มีFace Lineเกมให้เด็กเล่นแล้วมานั่งหลับในชั้นเรียน สอนเด็กที่เก่งก็ดีนะค่ะ แต่ถ้าได้สอนเด็กที่คิดอะไรก็ช้า ครูก็เศร้าจัง
โดย ละมัย รูปน้อย (2014-10-11 10:52:11) [แสดงความคิดเห็น]
ครูไม่มีสิทธิ์เลือกเด็ก ความหวังของครูก็คือ ส่งศิษย์ให้ถึงฝั่งฝัน
ดังนั้นครู จึงต้องทำงานหนัก และหนักต่อไป สักวันหนึ่ง กล้วยไม้
ก็คงจะออกดอกให้เราได้ชื่นใจ..นั่นแล
โดย ละมัย รูปน้อย (2014-10-11 10:55:43) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv