thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1251
Rate :
 5
ความยาว : 13.54 นาที | Online : 2012-04-23  
    เมื่อภาษาไทยเจอกับศิลปะ คุณครูพรทิพย์ มายุศิริ รร.บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)  
    เป็นการเรียนการสอนภาษาไทยที่นำศิลปะเข้ามาช่วยในการสอนกลุ่มเด็กพิเศษ ของ คุณครูพรทิพย์ มายุศิริ โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) จังหวัดอุบลราชธานี ทำให้นักเรียนสนใจ และสนุกกับการเรียนมากยิ่งขึ้น เมื่อสนุกแล้วการเรียนรู้บทเรียนก็เป็นไปโดยง่าย  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

คีรีวง ดินแดนสหวิชา รร.ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวงษ์)
ชมการวางแผนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ของรร.ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) เน้นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของนักเรียน กับธรรมชาติของท้องถิ่น เพิ่มเติม

สอนคหกรรมโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เมล็ดพันธุ์ครู)
การสอนวิชา “คหกรรม” มักเป็นการสอนทำอาหารแบบท่องจำ แต่เราสามารถนำมาบูรณาการกับการเรียนวิทยาศาสตร์ได้อย่างดี ส่งผลให้เด็กเกิดการคิด วิเคราะห์ และนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้มากมาย เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : สอนเพศศึกษาด้วยเทคนิค "บูรณาการ" คุณครูณิชาอร บุญบุตร
ชมเทคนิคจากโรงเรียนต้นแบบ ในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง เพศศึกษารอบด้าน การสอนบูรณาการเข้ากับรายวิชา 7 กลุ่มสาระ เพิ่มเติม

ส้มตำบูรณาการ อ.นงนุช ศรีละออ รร.ประชาสามัคคี
ชมการวิเคราะห์ และปรับเนื้อหาที่ใช้เรียนกันปกติ ให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีทักษะ และความรู้ที่ไม่เท่าเทียมกัน การบูรณาการการสอนภาษาอังกฤษกับการงานอาชีพพื้นฐาน ด้วยการทำส้มตำ เพิ่มเติม

เรียนรู้วิทย์และศิลป์จากการทำ "ผ้าบาติก" คุณครูวัลลภา มัจฉากิจ รร.เกาะปันหยี
ผ้าบาติกเป็นสินค้าพื้นเมืองของเกาะปันหยีมาตั้งแต่โบราณ ชมการสอนแบบบูรณาการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี กับวิทยาศาสตร์ และศิลปศึกษาไปในตัว เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ และสามารถผลิตผ้าบาติกได้ เพิ่มเติม

 
 
เมื่อภาษาไทยเจอกับศิลปะ คุณครูพรทิพย์ มายุศิริ รร.บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) เป็นอีกตอนที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเรียนการสอนภาษาไทยที่นำศิลปะเข้ามาช่วยในการสอนกลุ่มเด็กพิเศษ ของ คุณครูพรทิพย์ มายุศิริ โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) จังหวัดอุบลราชธานี ทำให้นักเรียนสนใจ และสนุกกับการเรียนมากยิ่งขึ้น เมื่อสนุกแล้วการเรียนรู้บทเรียนก็เป็นไปโดยง่าย ตามหลักเด็กเป็นศูนย์กลางการทำให้เด็กรู้สึกสนุกสนาน บรรยากาศในห้องเรียนก็จะดีขึ้น
โดย อายุทธ กมุททรง (2012-05-11 14:39:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการบูรณาการที่ดีมากค่ะ สามารถใช้ 2 วิชา ช่วยพัฒนาเด็กพิเศษ
โดย ณัฐภาส์ ชัยดวง (2012-05-14 20:26:24) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อภาษาไทยเจอกับศิลปะ คุณครูพรทิพย์ มายุศิริ รร.บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) เป็นอีกตอนที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเรียนการสอนภาษาไทยที่นำศิลปะเข้ามาช่วยในการสอนกลุ่มเด็กพิเศษ ของ คุณครูพรทิพย์ มายุศิริ โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) จังหวัดอุบลราชธานี ทำให้นักเรียนสนใจ และสนุกกับการเรียนมากยิ่งขึ้น เมื่อสนุกแล้วการเรียนรู้บทเรียนก็เป็นไปโดยง่าย ตามหลักเด็กเป็นศูนย์กลางการทำให้เด็กรู้สึกสนุกสนาน บรรยากาศในห้องเรียนก็จะดีขึ้น
โดย ณัฐกฤช ชัยชนะ (2012-05-24 09:59:00) [แสดงความคิดเห็น]
ในเรื่องของการเรียนในรายวิชาภาษาไทนเมื่อมีการเจอกับวิชาศิลปะคุณครูพรทิพย์ มายุศิริ โรงเรียนบ้านคูเมืองเนตอนที่น่าสนใจมากเนื่องมาจากการสอนภาษไทยที่มีกระบวนการตในการสอนที่มีกาสรนำศิลปะเข้ามาช่วยในกลุ่มเด็กพิเศษของงคุณครูพรทิพย์ มายุศิริโรงเรียนบ้านคูเมืองจังหวัดอุบลราชธานีทำให้นักเรียนมีความสนใจและสนุกกับการเรียนมากยิ่งขึ้นในเมื่อสนุกกับการเรียนแล้วการนำเข้าสู่การเรียนก็จะทำให้เป็นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นทำให้บรรยากาศในห้องเรียนดีมาก
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-31 18:25:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ที่เน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางมากกว่าครู ทำให้นักเรียนสามารถสร้างจินตนาการและกล้าที่จะดึงศักยภาพของตนเองออกมานำเสนอเป็นชิ้นงานได้อย่างมากขึ้น
โดย อัจฉระพรรณ ทองสันต์ (2012-07-01 12:46:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากค่ะเพราะในปัจจุบันเด็กพิเศษมักจะไม่ได้รับความสนใจจากคนรอบข้างโดยเแพาะในกลุ่มเพื่อนที่อยู่ในชั้นเรียนเพราะความสามารถในการเรียนของเด็กเหล่านี้จะแตกต่างจากเด็กที่ปกติทั่วไปจุงควรที่จะหาอะไรใหม่ๆที่ดีมีประโยชน์ต่อการศึกษาของนักเีรียนกลุ่มนี้คุณครูพรทิพย์เป็นครูที่ดีมากพยายามที่จะหาสิ่งแปลกใหม่ที่ทำให้นักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษรู้สึกสนุกสนานในการเรียนหนังสือวิชาศิลปะโดยส่วนใหญ่นักเรียนจะชอบเพราะได้แสดงผลงานด้านศิลปและจินตนาการของนักเรียนได้อย่างเห็นผลชัดเจนบางคนวาดภาพไม่เก่งไม่สวยแต่มีจินตนาการที่ยอดเยี่ยมขอขอบคุณตรูพรทิพย็ที่ทำให้ได้รับความรู้และจะนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนที่โรงเรียนค่ะ
โดย เนตรดาว โพธิ์สา (2012-08-01 10:44:03) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเก่งมากเลยคะ การสอนในรูปแบบนี้นับว่าเป็นวิธีที่ดีคะ เด็กได้เรียนอย่างมีความสุข ฝึกให้เด็กได้ใช้ความคิด โดยที่เด็กนักเรียนไม่เกิดความเครียด เรียนแบบผ่อนคลาย แต่มีเนื้อหาสาระซ่อนอยู่ในการเรียน การที่เด็กมีความสุข และสนุกในการเรียน ก็จะช่วยให้เด็กจำสิ่งนั้นได้ดี นับว่าคุณครู มีความคิดที่ดีมาก จริงๆคะ :tv15:
โดย พารุณี หอมทวนลม (2012-08-14 10:08:31) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูพรทิพย์ มายุศิริ รร.บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)สอนนักเรียนกลุ่มเด็กพิเศษ ได้อย่างน่าสนใจมาก สนุกกับการเรียนมากยิ่งขึ้นในการเรียนหนังสือก็สามารถ เรียนรู้ได้ดีเพราะได้แสดงผลงานด้านศิลปและการสร้างจินตนาการของตนเองได้อย่างดีทำให้ได้รับความรู้ได้ตามตรงศักยภาพ
โดย อทิตญา น้อยนำใส (2012-08-15 19:25:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนภาษาไทยที่นำศิลปะเข้ามาช่วยในการสอนกลุ่มเด็กพิเศษ ของ คุณครูพรทิพย์ มายุศิริ โรงเรียนบ้านคูเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากค่ะเพราะในปัจจุบันนี้เด็กพิเศษมักจะไม่ได้รับความสนใจจากคนรอบข้างโดยเฉพาะในกลุ่มเพื่อนที่อยู่ในชั้นเรียน เพราะความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กเหล่านี้จะแตกต่างจากเด็กที่ปกติทั่วไปจึงควรที่จะหาอะไรใหม่ๆที่ดีมีประโยชน์ต่อการศึกษาของนักเีรียนกลุ่มนี้ คุณครูพรทิพย์เป็นครูที่ดีมากพยายามที่จะหาสิ่งแปลกใหม่ที่ทำให้นักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษรู้สึกสนุกสนานในการเรียนหนังสือวิชาศิลปะโดยส่วนใหญ่นักเรียนจะชอบเพราะได้แสดงผลงานด้านศิลปและจินตนาการของนักเรียนได้อย่างเห็นผลชัดเจนบางคนวาดภาพไม่เก่งไม่สวยแต่มีจินตนาการที่ยอดเยี่ยมขอขอบคุณตรูพรทิพย็ที่ทำให้ได้รับความรู้และจะนำวิธีไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนที่โรงเรียนค่ะ
ให้นักเรียนสนใจ และสนุกกับการเรียนมากยิ่งขึ้น เมื่อสนุกแล้วการเรียนรู้บทเรียนก็เป็นไปโดยง่าย
โดย สำเนียง คำแก้ว (2012-08-23 20:48:00) [แสดงความคิดเห็น]
นำไปใช้ได้ดีมากๆค่ะ :tv02:
โดย ปติมา อรรถฉัตร (2012-08-27 17:32:44) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูพรทิพย์ เก่งมาก รู้จักการบูรณาการวิชาศิลปะเข้ากับวิชาภาษาไทย ทำให้การเรียนการสอนมีความสนุกสนาน ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะคุณครูเข้าใจในธรรมชาติของนักเรียนในวันดังกล่าว ว่าเป็นวัยที่ต้องใช้พลังงานในตนเองออกมาสร้างสรรค์งาน การจัดกิจกรรมของเป็นขั้นเป็นตอนก็ช่วยให้การเรียนมีความต่อเนื่องและเข้าใจได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญเป็นเพราะคุณครูพรทิพย์เป็นปูชนียบุคคลด้านการเป็นแม่พิมพ์ที่ดี รู้จึกปรับเปลี่ยนกระบวนการสอนของตนอยู่ตลอดเวลา
โดย ชนัญกาญจน์ หอมกลิ่น (2012-08-29 22:37:19) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูพรทิพย์ บูรณาการวิชาภาษาไทยกับวิชาศิลปะได้เยี่ยมมาก ทำให้นักเรียนเกิดความคิดที่สร้างสรรค์โดยใช้ศิลปะเป็นตัวสื่อนำทั้งการเล่าเรื่องจากจินตนาการ การสร้างตัวละครจากเศษไม้ไผ่เอามาทำเป็นหุ่นต่างๆ เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่คุ้มค่าและเป็นสื่อการสอนที่ไม่ต้องลงทุนมากนัก แต่ได้คุณค่าสำหรับนักเรียนในด้านความคิด การปั้นดินน้ำมันในเรื่องพระอภัยมณี ก็เป็นการสอนที่ดีมาก
โดย อรวรรณ คงปาน (2012-08-31 15:49:11) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเก่งมากเลยค่ะ การสอนในรูปแบบนี้นับว่าเป็นวิธีที่ดีค่ะ เด็กได้เรียนอย่างมีความสุข ฝึกให้เด็กได้ใช้ความคิด และแสดงออกอยู่ร่วมกับกลุ่มได้อย่างมีความสุข
โดย ยวนจิตร ปราสาร (2012-09-06 09:11:45) [แสดงความคิดเห็น]
สารคดีตอนนี้เกี่ยวกับการจัดการการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่2 โดยครูผู้สอนเล็งเห็นว่า ในแต่ละชั้นเรียนมักจะประกอบไปด้วยนักเรียนที่มีบุคลิกลักษณะและระดับความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ดังนั้นหากเราแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย แล้วแยกสอนและทำกิจกรรมตามลักษณะเด่นของแต่ละกลุ่ม น่าจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนที่มากกว่าการสอนรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่แบบที่มักปฏิบัติกัน
โดย มณีกร ภาชี (2012-10-03 14:15:00) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv