thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 7020
Rate :
 3
ความยาว : 14.29 นาที | Online : 2012-04-23  
    การจัดการชั้นเรียน : เด็กเบื่อเรียน ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
    นักเรียนไม่สนใจฟังครู นั่งคุยกัน เล่นในห้องเรียน เป็นปัญหาที่ครูหลายคนพบเจอ อย่างเช่นตัวอย่างจากตอน "จัดการพฤติกรรมกับเบย์ลีย์สำหรับครูผู้ช่วย : Bayley's Behaviour for TAs_It's All in the Lesson Planning" ซึ่ง ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ มีวิธีแนะนำเพื่อนครูในการจัดการชั้นเรียน เพื่อดึงให้นักเรียนหันกลับมาสนใจบทเรียน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สอน 15 ปีไม่มีเบื่อ สำคัญที่เตรียมการสอน ดร.ศศิธร เขียวกอ
ถ้าหากคุณสอนหนังสือมา 10 กว่าปีแล้ว ทำยังไง ความกระตือรือร้น และ พลังจะมีเหมือนเดิม ลองฟังแนวคิด เพิ่มเติม

การจัดการชั้นเรียน : การตั้งกฎในห้องเรียน รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านอนุบาล รร.สาธิตพัฒนา
หลังจากรับชมรายการโทรทัศน์ครู ชมการประยุกต์ใช้จัดการชั้นเรียนในบริบทของตนเอง แบ่งปันประสบการณ์การจัดการชั้นเรียนเรื่องการตั้งกฏในห้องเรียนให้ได้ผล เพิ่มเติม

การจัดการชั้นเรียน : วิธีปฏิบัติต่อนักเรียนที่ทำผิด รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านอนุบาล รร.สาธิตพัฒนา
รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม วิเคราะห์รายการ "Primary Management : Transactional Analysis การจัดการชั้นเรียน ประถมศึกษา : การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล" เพื่อให้เห็นวิธีการจัดการชั้นเรียนเมื่อมีนักเรียนทำผิด และแนะนำเพิ่มเติมถึงวิธีแก้ปัญหาระยะยาว เพิ่มเติม

การจัดการชั้นเรียน : บทสรุปการจัดการชั้นเรียน ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ วิเคราะห์ถึงเปลือก เนื้อ และแก่นของการจัดการชั้นเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูในการจัดการชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มเติม

การจัดการชั้นเรียน : วันเปิดเทอม ตอน 1 ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ ได้วิเคราะห์วิธีการที่คุณครูจัดการชั้นเรียนในวันเปิดเทอม เพื่อเป็นประโยชน์ให้เพื่อนครูได้นำไปปรับใช้กับการจัดการชั้นเรียนในวันเปิดเทอมใหม่ เพิ่มเติม

 
 
การจัดการชั้นเรียน : เด็กเบื่อเรียน ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุศาสตร์ จากการชมโทรทัศน์ครูชุดนี้ พบว่าได้ความรุ้ค่อนข้างมาก ในการจัดการในชั้นเรียนสำหรับเด็กเบื่อเรียนซึ่งเป็นสิ่งที่ครู แทบทุกคนต้องยอมรับว่าเคยเจอกันมาแล้วทั้งนั้น ปัยหามันเกิดจากอะไร มันเกิดจาก ความชินชาเจอกันอีกแล้ว ไม่มีอะไรน่าสนใจ ไอ้สิ่งที่ครูสอนนั้นไม่มีอะไรไม่ได้อะไร ทำให้เด็กไม่สนใจในเรื่องที่เราจะสอน จะลองนำเทคนิคที่แนะนำไปใช้ค่ะ คือ ยกห้องเรียนให้เด็กนักเรียน ให้อำนาจในเรื่องที่จะเรียนอยู่กับนักเรียน ดึงศักยภาพของเด็กออกมา ขอบคุณมากนะค่ะ จะลองนำไปใช้ในการเรียนการสอนค่ะ
โดย นิรมล รอดไพ (2012-05-08 18:23:07) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการชั้นเรียน : เด็กเบื่อเรียน ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุศาสตร์
นักเรียนไม่สนใจฟังครู นั่งคุยกัน เล่นในห้องเรียน เป็นปัญหาที่ครูหลายคนพบเจอ อย่างเช่นตัวอย่างจากตอน "จัดการพฤติกรรมกับเบย์ลีย์สำหรับครูผู้ช่วย : Bayley's Behaviour for TAs_It's All in the Lesson Planning" ซึ่ง ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ มีวิธีแนะนำเพื่อนครูในการจัดการชั้นเรียน เพื่อดึงให้นักเรียนหันกลับมาสนใจบทเรียน จะนำเทคนิคการยกห้องเรียนให้นักเรียน ให้นักเรียนได้หากระบวนการตอบคำภามเพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียน ที่อาจารย์แนะนำไปใช้ ในการเรียนการสอนในชั้นเรียนค่ะ
โดย วิภาภรณ์ จุฑาธิปไตย (2012-05-08 18:36:02) [แสดงความคิดเห็น]
มีปัญหานี้เหมือนกันค่ะ คือเวลาเราสอนเนื้อหาที่เด็กคิดว่าไม่สนใจ เขาจะไม่ฟังครู นั่งคุยกันบ้าง บางคนก็เหม่อลอยไม่สนใจที่ครูพูด ทำให่หลายครั้งครูเกิดความหงุดหงิด เพราะเวลาถามเด็กก็ตอบไม่ได้ หรือไม่ก็ไม่สนใจที่จะตอบเลย พอได้มาดูวิธีการจัดการชั้นเรียน : เด็กเบื่อเรียน ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ แล้วทำให้ได้เทคนิควิธีการในการจัดการชั้นเรียนที่จะทำให้นักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนและมีความกระตือรือล้นที่อยากจะเรียน จะนำเทคนิควิธีการเหล่านี้ไปใช้ในภาคเรียนที่กำลังจะเปิดเรียนนี้ค่ะ ขอบคุณเทคนิคดีดีค่ะ
โดย ทรัพย์ อารยสมโพธิ์ (2012-05-09 08:20:50) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการชั้นเรียน : เด็กเบื่อเรียน ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุศาสตร์ จากการชมโทรทัศน์ครูชุดนี้มีความคิดเห็นตรงกับอาจารย์ค่ะ นักเรียนที่กำลังสนใจการเล่นอย่างสนุกสนาน เมื่อครูมาเข้าชั้นใหม่ๆ ก็ยากจะควบคุมเขาสู่สภาพปกต หรือพร้อมเรียน ดิฉันอยากแบ่งปันการเรียกร้องความสนใจและพร้อมเรียนของดิฉันกับนักเรียนค่ะ
เดิมที่สภาพห้องเรียนของดิฉันก็เหมือนกับวีดิทัศน์ค่ะ นักเรียนก็ไม่สนใจเรา ชินชา กับครูที่แก่ แต่งตัวเชยๆ ดิฉันเสียอย่างที่ไม่ปล่อยนักเรียนพูดคุยต่อ แต่กลับชักชวนนักเรียนเงียบ หลับตาสนิท บอกเขาว่าเรามีจิตเป็นนายกาย เมื่อหลับตาเพียง 3-5 นาทีเราสามารถเห็นอะไรก็ได้ คุยอะไรก้ได้ คิดอะไรก้ได้ ครูอยากให้นักเรียนตั้งเป้าหมายในการเรียนในเวลาที่เหลือประมาณ 50 นาที แรก ๆ เขาก็หงุดงิด แต่ก็เป็นบางคน (พวกมากลากไป...ดี) พักหลังๆ เขาจะมีวัฒนธรรมในการเรียนวิชาอังกฤษวิชานี้ คือพร้อมเรียน ครูเข้าชั้น เขาก็หลับตารอแล้ว เคยขอข้อมูลย้อนกลับ เขาบอกเป็นเชิงขำๆว่า "เห็นเลขเด็ดเลยครับครู"
เหมือนท่าน ดร. กล่าวว่า นักเรียน ชินชา กับครู แต่ดิฉันขอเปลี่ยนนักเรียนให้ เคยชิน กับครู ค่ะ
โดย lสำราญ เหมะธุลิน (2012-05-09 17:03:03) [แสดงความคิดเห็น]
พบปัญหานี้เหมือนกันค่ะ ยังพูดกับเด็กเลยว่าเพราะครูไม่สวย ครูไม่ดุใช่ไหมถึงไม่ตั้งใจฟัง แต่พอดูโทรทัศน์ครูหลายๆ ตอนแล้วกลับมาคิดว่าเพราะเราสอนแบบเดิมคือพูดตามหนังสือ จดบนกระดาน ไม่มีกิจกรรมน่าสนใจ เด็กก็เบื่อเป็นธรรมดา การเตรียมการสอนและการจัดกิจกรรมเป็นสิ่งที่สำคัญ และจะนำคำแนะนำของอาจารย์ไปใช้ คือการคุยกับนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ให้คำจัดการตัวเองให้เสร็จ บอกจุดประสงค์ สิ่งที่คาดหวังเมื่อนักเรียนเรียนจบ แล้วก็ขอนำวิธีของคุณครูสำราญ เหมะธุลิน ไปใช้ด้วยนะคะ การนั่งหลับตา 3-5 นาที ก่อนเรียน เพื่อเป็นการเรียกสมาธิ สติกลับมา
โดย อรชุมา ศรีสิงหเดช (2012-05-10 12:44:47) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการชั้นเรียน : เด็กเบื่อเรียน ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุศาสตร์ จากการชมโทรทัศน์ครูชุดนี้ พบว่าได้ความรุ้ค่อนข้างมาก ในการจัดการในชั้นเรียนสำหรับเด็กเบื่อเรียนซึ่งเป็นสิ่งที่ครู แทบทุกคนต้องยอมรับว่าเคยเจอกันมาแล้วทั้งนั้น ปัยหามันเกิดจากอะไร มันเกิดจาก ความชินชาเจอกันอีกแล้ว ไม่มีอะไรน่าสนใจ ไอ้สิ่งที่ครูสอนนั้นไม่มีอะไรไม่ได้อะไร ทำให้เด็กไม่สนใจในเรื่องที่เราจะสอน จะลองนำเทคนิคที่แนะนำไปใช้ค่ะ คือ ยกห้องเรียนให้เด็กนักเรียน ให้อำนาจในเรื่องที่จะเรียนอยู่กับนักเรียน ดึงศักยภาพของเด็กออก :tv15: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย เจียมใจ ลับเลิศลบ (2012-05-14 04:41:31) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันคิดว่าปัญหานี้ครูทุกคนคงเคยพบ ดิฉันเองพบมาแล้ว แม้จะเป็นเด็กมัธยมก็ตาม โดยเฉพาะชั่วโมงเรียนที่ช่วงบ่ายชั่วโมงแรกหลังจากรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จ เด็กๆกำลังอิ่ม และเพลิดเพลินกับการสนทนากับเพื่อน บ้างก็ฟังเพลง เล่นอินเทอร์เน็ต ดิฉันคิดอยู่เสมอว่าจะใช้วิธีการดีที่จะดึงความสนใจของนักเรียนให้พร้อมที่จะเรียนในขณะที่เค้ากำลังมีความสุขหลังอาหารเช่นนั้นได้ ส่วนใหย๋ดิฉันจะใช้เกมและเพลง เรื่องเล่า ทายปัญหา ตามสถานการณ์ เมื่ิอดึงความสนใจพวกเค้าได้แล้วจึงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไปได้อย่างราบรื่นสนุกสนาน ขอขอบคุณแนวความคิดของ ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ ที่ทำให้ดิฉันเรียนรู้หาวิธีการใหม่ๆในการช่วยแก้ปัญหานักเรียนเบื่อเรียนต่อไปค่ะ
โดย ศุภร ไชยขันธ์ (2012-05-14 09:09:45) [แสดงความคิดเห็น]
ปัญหานี้ครูทุกคนเคยพบเจอแน่นอนค่ะดิฉั้นเป็นครูมาเกือบสิบปีเจอนักเรียนประเภทนี้เสมอช่วงที่จบใหม่ๆการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างหลากหลายนักเรียนให้ความสนใจเรียนกันเป็นอย่างดีมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอเพื่อเลือกให้เหมาะสมกับผู้เรียนและตรงตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรวมถึงมีการวัดผลประเมินผลได้ผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพแต่ทั้งนี้เป็นการจัดการเรียนการสอนในขณะที่เป็นครูอยู่โรงเรียนเอกชนซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนและประจำชั้นเท่านั้นแต่เมื่อได้บรรจุเป็นข้าราชการครูทำให้การจัดการเรียนการสอนไม่มีความหลากหลายเนื่องด้วยมีภารกิจอื่นๆอีกมากมายต้องทำงานวัดผลโรงเรียนงานทะเบียนโรงเรียนงานธุรการและอื่นๆอีกมากมายทำให้ไม่ค่อยมีเวลาจัดเตรียมการเรียนการสอนเท่าใดนักคาบสอนมากเพราะมีครูคณิตศาสตร์น้อยนักเรียนเป็นพันคนแต่มีครูคณฺตศาสตร์แค่เพียงสามคนรวมถึงมีคาบสอนคนละสามบสิบสองคาบขึ้นไปการเรียนการสอนจึงขาดประสิทธิภาพอย่างมากการจัดการเรียนการสอนให้หลากหลายจึงทำได้น้อยนักเรียนเกิดการเบื่อหน่ายจึงทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนคณิตศาสตร์แย่ลงมากค่ะ
โดย วีรวรรณ มีมั่น (2012-05-14 16:34:18) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการชั้นเรียน:เด็กเบื่อเรียน นับเป็นปัญหาหนึ่งที่ครูส่วนใหญ่ประสบกับปัญหานั้น รูปแบบวิธีการแก้ปัญหาที่ยึดเด็กเป็นตัวตั้ง และทำจุดหมายให้เป็นไปตามที่เราต้องการโดยปรับสภาพห้องให้เป็นไปตามที่บริบทของเด็กเป็น จะทำให้การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของแต่ละห้องแตกต่างกันไป ซึ่งวิธีการที่นำเสนอได้นำมาจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาสาสตร์ ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ ได้แนวคิดที่ว่าเรายึดเป้าหมายหรือผลการเรียนรู้เป็นที่ตั้งและพยายามหาหนทางให้เด็กสามารถบรรลุในสิ่งที่เด็กควรจะเกิดอาจไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และควรเตรียมกิจกรรมเร้าความสนใจให้เด็กในห้องที่ไม่พร้อมจะเรียนน่าจะทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนดีขึ้น
โดย ขวัญกมล จางวิริยะ (2012-05-17 02:17:11) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้ชมก็ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการจัดการเรียนการสอนคือ "การจัดการชั้นเรียน แก้ปัญหาเด็กเบื่อ" โดยเฉพาะเมื่อเราเป็นครูมาได้ระยะหนึ่งคุ้นเคยกับเนื้อหา สาระ และมีประสบการณ์หากเราไม่ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย หรือวัยของผู้เรียนอาจจะประสบปัญหานักเรียนเบื่อการเรียนรู้ซึ่งจะส่งผลกระทบหลากหลายด้านทั้งต่อนักเรียนโดยตรงและต่อครู ที่สำคัญทำให้เจตคติของนักเรียนต่อรายวิชาดังกล่าวเปลี่ยนไปในทิศทางที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งภาพในห้องเรียนอาจจะพบนักเรียนนั่งเขียนโต๊ะ พับจรวด หรือนั่งฟังเพลงทั้งนี้มาจากปัญหาการเบื่อในการเรียนรู้ ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู จากคำแนะนำของศึกาษานิเทศก์เบย์ลีย์ให้ครูปรับเปลี่ยนวิธีการสอน-
โดย รุจิดา สุขใส (2012-05-18 16:21:50) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้รับฟังและชมแล้ว ทำให้มีแนวทางในการนำไปจัดการเรียนการได้ด่ียิ่งขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้จากรับชมไปแก้ปัญหาภายในห้องเรียน ซึ่งทำให้ทราบว่าเมื่อตัวเราจัดการเรียนการสอนในห้องแล้ว เมื่อเด็กมีอาการเบื่อหรือไม่สนใจ ก็จะนำไปปรับใช้ในชั่วโมงถัดไป เป็นรายการที่ให้ความรู้ซึ่งมีประโยชน์ๆ เลยมากคะ :tv15:
โดย มะลิ สีพาชา (2012-05-20 20:43:20) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนที่จะทำให้เด็กไม่เบื่อคือการมีกิจกรรมให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม พยายามทำข้อตกลงกับเด็กว่าเราจะจัดการเรียนการสอนอย่างไร บอกจุดประสงค์การเรียนบอกสิ่งที่นักเรียนควรจะรู้ในบทเรียนนี้ บางทีการปล่อยให้นักเีรียนได้ทำตามใจตัวเองบ้างก็เป็นสิ่งที่ทำให้การเรียนของนักเรียนน่าสนใจขึ้น เช่น เคยสอนคณิตศาสตร์นักเรียนม.1ตอนภาคบ่าย สอนไปประมาณ 20 นาที (เพราะจะขอนักเรียนไว้ว่าครูขอ 20 นาทีให้นักเรียนสนใจเรียนนอกจากนั้นให้นักเรียนเสนอแนะวิธีการที่จะทำให้นักเรียนไม่เบื่อได้ ถ้าไม่มากเกินไปก็รับฟังและทำตาม)ปรากฎว่านักเรียนบอกว่าง่วงนอน ก็เลยให้นักเรียนนอนหลับ 10 นาที หลังจากหลับแล้วปรากฏว่านักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้นค่ะ
โดย ประนอม บัวแก้ว (2012-05-26 16:22:59) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการชั้นเรียน : เด็กเบื่อเรียน ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุศาสตร์
นักเรียนไม่สนใจฟังครู นั่งคุยกัน เล่นในห้องเรียน เป็นปัญหาที่ครูหลายคนพบเจอ อย่างเช่นตัวอย่างจากตอน "จัดการพฤติกรรมกับเบย์ลีย์สำหรับครูผู้ช่วย : Bayley's Behaviour for TAs_It's All in the Lesson Planning" ซึ่ง ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ มีวิธีแนะนำเพื่อนครูในการจัดการชั้นเรียน เพื่อดึงให้นักเรียนหันกลับมาสนใจบทเรียน จะนำเทคนิคการยกห้องเรียนให้นักเรียน ให้นักเรียนได้หากระบวนการตอบคำภามเพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียน ที่อาจารย์แนะนำไปใช้ ในการเรียนการสอนในชั้นเรียนค่ะ
โดย รติกร ขันโสดา (2012-06-17 20:30:13) [แสดงความคิดเห็น]
ในฐานะที่เป็นครู การชมการจัดการชั้นเรียนตอนนี้ ก็มีประโยชน์สามารถนำไปใช้ในห้องเรียนได้ และในฐานะที่เป็นครูมีความต้องการให้นักเรียน สนใจเรียนมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และน่าสนใจ มีการให้นักเรียนเสนอความคิดเห็น ตอบคำถามพูดคุย ซักถาม แต่ ปัญหาที่มีอยู่ในชั้นเรียน 1คือ จำนวนนักเรียน ที่มีเป็นจำนวนมาก ทำให้การจัดการชั้นเรียน เป็นไปได้ยาก และ ครูต้องสอนจำนวนหลายรายวิชา ก็เป็นอุปสรรคในการเตรียมการสอน แต่ถึงอย่างไร ก็จะทำหน้าที่ครูอย่างเต็มความสามารถ
โดย กนกพร นวมนาค (2012-06-26 22:54:54) [แสดงความคิดเห็น]
ปัญหาที่ครูส่วนใหญ่พบมาก....ต้องขอบคุณรายการที่นำเสนอแนวทางการจัดชั้นเรียนดีๆทำให้หลายๆคนมีมุมมองและจุดประกายพลังในการเปลี่ยนแปลงเพื่อ...นักเรียนตัวน้อยๆ... :tv15:
โดย ซัลมา สือแม (2012-06-27 18:54:04) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการชั้นเรียน : เด็กเบื่อเรียน ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุศาสตร์เมื่อได้ชมก็ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการจัดการเรียนการสอนคือ "การจัดการชั้นเรียน แก้ปัญหาเด็กเบื่อ" โดยเฉพาะเมื่อเราเป็นครูมาได้ระยะหนึ่งคุ้นเคยกับเนื้อหา สาระ และมีประสบการณ์หากเราไม่ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย หรือวัยของผู้เรียนอาจจะประสบปัญหานักเรียนเบื่อการเรียนรู้ซึ่งจะส่งผลกระทบหลากหลายด้านทั้งต่อนักเรียนโดยตรงและต่อครู ที่สำคัญทำให้เจตคติของนักเรียนต่อรายวิชาดังกล่าวเปลี่ยนไปในทิศทางที่ไม่พึงประสงค์ ต้องขอขอบคุณรายการมากที่ให้คำแนะนำและกลวิธีการปรับเปลี่ยนที่ดีต่าง ๆ :tv02: :tv15:
โดย คนใจเดียว (2012-06-29 00:17:38) [แสดงความคิดเห็น]
ปัญหานี้ครูทุกคนเคยพบเจอแน่นอนค่ะดิฉั้นเป็นครูมาเกือบสิบปีเจอนักเรียนประเภทนี้เสมอช่วงที่จบใหม่ๆการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างหลากหลายนักเรียนให้ความสนใจเรียนกันเป็นอย่างดีมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอเพื่อเลือกให้เหมาะสมกับผู้เรียนและตรงตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรวมถึงมีการวัดผลประเมินผลได้ผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพแต่ทั้งนี้เป็นการจัดการเรียนการสอนในขณะที่เป็นครูอยู่โรงเรียนเอกชนซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนและประจำชั้นเท่านั้นแต่เมื่อได้บรรจุเป็นข้าราชการครูทำให้การจัดการเรียนการสอนไม่มีความหลากหลายเนื่องด้วยมีภารกิจอื่นๆอีกมากมายต้องทำงานวัดผลโรงเรียนงานทะเบียนโรงเรียนงานธุรการและอื่นๆอีกมากมายทำให้ไม่ค่อยมีเวลาจัดเตรียมการเรียนการสอนเท่าใดนักคาบสอนมากเพราะมีครูคณิตศาสตร์น้อยนักเรียนเป็นพันคนแต่มีครูคณฺตศาสตร์แค่เพียงสามคนรวมถึงมีคาบสอนคนละสามบสิบสองคาบขึ้นไปการเรียนการสอนจึงขาดประสิทธิภาพอย่างมากการจัดการเรียนการสอนให้หลากหลายจึงทำได้น้อยนักเรียนเกิดการเบื่อหน่ายจึงทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนคณิตศาสตร์แย่ลงมากค่ะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สมจิตร งามศิริ (2012-07-01 08:39:04) [แสดงความคิดเห็น]
การขาดความตั้งใจเรียน และคุยกัน ไม่ทำกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยครูต้องพิจารณาหากิจกรรมในชั้นเรียนให้มีการเคลื่อนไหว และมีกิจกรรมที่หลากหลาย และทำกิจกรรมที่ไม่น่าเบื่อ ไม่ทันสมัย ซ้ำซาก ให้ปรับการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนจัดการกันเอง และมีกิจกรรมที่ท้าทายไม่น่าเบื่อเพื่อให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
โดย อุทัย บุญประสงค์ (2012-07-01 23:42:32) [แสดงความคิดเห็น]
ปัญหาที่ครูพบมาก การจัดชั้นเรียนดีทำให้ครูหลายคนมีมุมมองและจุดประกายพลังในการเปลี่ยนแปลงเพื่อ พัฒนาเด็กไทย
โดย ธนิวัฒน์ วารีพัฒน์ (2012-07-02 10:47:28) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อนักเรียนเกิดความเบิ่อหน่ายในการเรียน ก่อนเริ่มเยนอาจมีการให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย(วอร์มอัพ)โดยให้นักเรียนเล่นเกม ยืดเส้นยืดสาย หรือเคลื่อนย้ายที่ในเวลาสั้น ๆ จากนั้นค่อยเริ่มลงมือสอน โดยหาสื่อที่ทันสมัย เหมาะกับวัยของนักเรียนที่จะเรียนได้อย่างสนุกสนาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจนการวัดผลประเมินควรเป็นไปตามสภาพจริง
โดย วรรณา นวมสุข (2012-07-03 09:55:48) [แสดงความคิดเห็น]
ปัญหาเด็กเบื่อเรียนเป็นปัญหาที่คุณครูอาจจะพบหลายคน แต่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายตามความสนใจจะทำให้เด็กหันมาสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้นได้โดย ก่อนที่จะทำการเรียนการสอนในเรื่องใดเราควรจะมีเกมส์หรือเรื่องเล่าอะไรมาเล่าให้นักเรียนฟังก่อนหลังจากนั้นค่อยนำเข้าสู่บทเรียนและถ้าใครยังไม่สนใจอีกเราก็จะพูดว่าใครที่คิดว่าตนเองมีความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ อะไรบ้างลองเล่าให้เพื่อนฟังสิ หลังจากที่เราสอนไปได้ระยะหนึีึ่งเราก็จะกลับมาให้นักเรียนผ่อนคลายอริยาบทด้วยการแสดงท่าทางประกอบคำบอกเล่าซึ่งสอนแล้วก็เราให้ผลเป็นที่น่าพอใจ :tv09:
โดย เพ็ญพิวรรณ์ แจ้งจิตต์ (2012-07-10 15:25:31) [แสดงความคิดเห็น]
ปัญหาเด็กเบื่อเรียนเป็นปัญหาที่คุณครูอาจจะพบหลายคน แต่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายตามความสนใจจะทำให้เด็กหันมาสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้นได้โดย ก่อนที่จะทำการเรียนการสอนในเรื่องใดเราควรจะมีเกมส์หรือเรื่องเล่าอะไรมาเล่าให้นักเรียนฟังก่อนหลังจากนั้นค่อยนำเข้าสู่บทเรียนและถ้าใครยังไม่สนใจอีกเราก็จะพูดว่าใครที่คิดว่าตนเองมีความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ อะไรบ้างลองเล่าให้เพื่อนฟังสิ หลังจากที่เราสอนไปได้ระยะหนึีึ่งเราก็จะกลับมาให้นักเรียนผ่อนคลายอริยาบทด้วยการแสดงท่าทางประกอบคำบอกเล่าซึ่งสอนแล้วก็เราให้ผลเป็นที่น่าพอใจ :tv09:
โดย เพ็ญพิวรรณ์ แจ้งจิตต์ (2012-07-10 15:28:17) [แสดงความคิดเห็น]
ปัญหาเด็กเบื่อเรียนเป็นปัญหาที่คุณครูอาจจะพบหลายคน แต่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายตามความสนใจจะทำให้เด็กหันมาสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้นได้โดย ก่อนที่จะทำการเรียนการสอนในเรื่องใดเราควรจะมีเกมส์หรือเรื่องเล่าอะไรมาเล่าให้นักเรียนฟังก่อนหลังจากนั้นค่อยนำเข้าสู่บทเรียนและถ้าใครยังไม่สนใจอีกเราก็จะพูดว่าใครที่คิดว่าตนเองมีความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ อะไรบ้างลองเล่าให้เพื่อนฟังสิ หลังจากที่เราสอนไปได้ระยะหนึีึ่งเราก็จะกลับมาให้นักเรียนผ่อนคลายอริยาบทด้วยการแสดงท่าทางประกอบคำบอกเล่าซึ่งสอนแล้วก็เราให้ผลเป็นที่น่าพอใจ :tv09:
โดย เพ็ญพิวรรณ์ แจ้งจิตต์ (2012-07-10 15:28:17) [แสดงความคิดเห็น]
ปัญหาเด็กเบื่อเรียนเป็นปัญหาที่คุณครูอาจจะพบหลายคน แต่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายตามความสนใจจะทำให้เด็กหันมาสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้นได้โดย ก่อนที่จะทำการเรียนการสอนในเรื่องใดเราควรจะมีเกมส์หรือเรื่องเล่าอะไรมาเล่าให้นักเรียนฟังก่อนหลังจากนั้นค่อยนำเข้าสู่บทเรียนและถ้าใครยังไม่สนใจอีกเราก็จะพูดว่าใครที่คิดว่าตนเองมีความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ อะไรบ้างลองเล่าให้เพื่อนฟังสิ หลังจากที่เราสอนไปได้ระยะหนึีึ่งเราก็จะกลับมาให้นักเรียนผ่อนคลายอริยาบทด้วยการแสดงท่าทางประกอบคำบอกเล่าซึ่งสอนแล้วก็เราให้ผลเป็นที่น่าพอใจ :tv09:
โดย เพ็ญพิวรรณ์ แจ้งจิตต์ (2012-07-10 15:28:17) [แสดงความคิดเห็น]
การขาดความตั้งใจเรียน และคุยกัน ไม่ทำกิจกรรมในเวลาที่ครูผู้สอนได้ทำการสอนในชั้นเรียน โดยครูต้องพิจารณาหากิจกรรมในชั้นเรียนให้มีการเคลื่อนไหว และมีกิจกรรมที่หลากหลาย และทำกิจกรรมที่ไม่น่าเบื่อ ไม่ทันสมัย ซ้ำซาก ให้ปรับการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนจัดการกันเอง และมีกิจกรรมที่ท้าทายและหลากฟลายไม่น่าเบื่อเพื่อให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมของผุ้เรียนด้วย
โดย จตุพล ไชยแขวง (2012-07-14 12:05:56) [แสดงความคิดเห็น]
สำคัญอยู่ที่ครูต้องวางแผนการจัดการเรียนรู้อย่างดี การจัดกิจกรรมระหว่างเรียนสำคัญที่สุด ครูต้องมีเทคนิคในการที่จะให้นักเรียนสนใจ และมีส่วนร่วมให้มากที่สุด รวมทั้งการวัดและประเมินผล การที่นักเรียนเบื่ออาจเป็นเพราะนักเรียนไม่ได้ทำกิจกรรมจึงทำให้กรเรียนไม่น่าสนใจ กิจกรรมต่างๆเราสามารถประเมินผลตามสภาพจริงได้โดยดูการการที่นักเรียนร่วมทำกิจกรรม ครูสามรถที่จะนำนักเรียนบรรลุจุดประสงค์ ที่วางไว้ในแผนการสอนที่ครูต้องเตรียมมาอย่างดี ครูต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองในการสอนตลอดเวลา
โดย สุชัญญา เปมกิตติ (2012-07-24 00:22:31) [แสดงความคิดเห็น]
ปัญหานี้ครูทุกคนเคยพบเจอแน่นอนค่ะ ดิฉันเองพบมาแล้ว เมื่อได้รับฟังและชมแล้ว ทำให้มีแนวทางในการนำไปจัดการเรียนการได้ดียิ่งขึ้น จะนำความรู้ที่ได้จากรับชมไปปรับใช้ภายในห้องเรียน ในชั่วโมงถัดไป ขอขอบคุณแนวความคิดของ ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ ที่ทำให้ดิฉันเรียนรู้หาวิธีการใหม่ๆในการช่วยแก้ปัญหานักเรียนเบื่อเรียนค่ะ :tv09: :tv15: :tv02: :tv17:
โดย นางอุทัยวรรณ อินต๊ะ (2012-10-08 01:34:41) [แสดงความคิดเห็น]
ปัญหานี้พบเจอมาตลอดกับการจัดการเรียนการสอนที่น่าเบื่อ เด็กเบื่อมากมาก การแก้ปัญหาตามแนวทางที่ได้รับชมเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถนำไปใช้ในกรณีที่เด็กเบื่อการจัดการเรียบนการสอนของครู ขอบคุณสิ่งดีๆจากโทรทัศน์ครูมากมากคะ :tv17: :tv18:
โดย รุ่งทิวา โคตรชุม (2012-10-12 16:15:02) [แสดงความคิดเห็น]
แก้ยากมากเรื่องเด็กเบื่อเรียน
โดย โรยทราย เกียรติเดช (2012-12-30 08:41:28) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถนำวิธีการจัดการชั้นเรียนไปประยุกต์การเรียนการสอนได้
โดย โรยทราย เกียรติเดช (2012-12-30 09:09:38) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กเบื่อเรียน ครูเบื่อสอน..เป็นปัญหาที่แก้ลำบาก..โดยเฉพาะเด็กบ้านนอกอย่างโรงเรียนดิฉัน ดิฉันจะพยายามหาวิธีการจากที่ชมมาปรับใช้ให้ได้..คอยดู
โดย รุ่งพิรุณ มูลสาร (2013-01-08 19:45:06) [แสดงความคิดเห็น]
ครูทุกคนเจอปํญหาแบบนี้กันทั้งนั้น แต่ก็ดีนะที่มีแนวทางการจัดการในชั้นเรียนได้กระผมได้รับทราบแนวทางดีมากเลย
โดย วีระวัฒน์ พัชนี (2013-09-21 14:47:07) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณ นำเสนอแนวทางในการจัดการชั้นเรียน เพื่อปรับใช้ในห้องเรียนค่ะ ขอขอบพระคุณค่ะ
โดย วิรงรอง แสนศิริ (2014-07-23 19:35:40) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv