thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1448
Rate :
 3
ความยาว : 14.26 นาที | Online : 2012-04-23  
    การจัดการชั้นเรียน : เมื่อเด็กปรับตัวไม่ได้ ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
    ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ แนะนำวิธีการที่ครูควรปฏิบัติเมื่อมีนักเรียนที่ปรับตัวไม่ได้ และต้องการความช่วยเหลืออยู่ในห้องเรียน เพื่อจัดการชั้นเรียนให้พร้อมต่อการเรียนการสอน โดยมีตัวอย่างนักเรียนใหม่ที่ยังปรับตัวเข้ากับคนอื่นไม่ได้อยู่ในห้องเรียนจากตอน "ทำอย่างไรเมื่อมูฮัมหมัดปรับตัวไม่ได้ : Every Child Matters_Muhammad's Story" ซึ่งมีพฤติกรรมทำร้ายเพื่อน และแกล้งเพื่อนที่ตั้งใจเรียน เป็นต้น  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สอน 15 ปีไม่มีเบื่อ สำคัญที่เตรียมการสอน ดร.ศศิธร เขียวกอ
ถ้าหากคุณสอนหนังสือมา 10 กว่าปีแล้ว ทำยังไง ความกระตือรือร้น และ พลังจะมีเหมือนเดิม ลองฟังแนวคิด เพิ่มเติม

การจัดการชั้นเรียน : การตั้งกฎในห้องเรียน รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านอนุบาล รร.สาธิตพัฒนา
หลังจากรับชมรายการโทรทัศน์ครู ชมการประยุกต์ใช้จัดการชั้นเรียนในบริบทของตนเอง แบ่งปันประสบการณ์การจัดการชั้นเรียนเรื่องการตั้งกฏในห้องเรียนให้ได้ผล เพิ่มเติม

การจัดการชั้นเรียน : เด็กเบื่อเรียน ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
นักเรียนไม่สนใจฟังครู นั่งคุยกัน เล่นในห้องเรียน เป็นปัญหาที่ครูหลายคนพบเจอ ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ มีวิธีแนะนำเพื่อนครูในการจัดการชั้นเรียน เพื่อดึงให้นักเรียนหันกลับมาสนใจบทเรียน เพิ่มเติม

การจัดการชั้นเรียน : วิธีปฏิบัติต่อนักเรียนที่ทำผิด รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านอนุบาล รร.สาธิตพัฒนา
รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม วิเคราะห์รายการ "Primary Management : Transactional Analysis การจัดการชั้นเรียน ประถมศึกษา : การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล" เพื่อให้เห็นวิธีการจัดการชั้นเรียนเมื่อมีนักเรียนทำผิด และแนะนำเพิ่มเติมถึงวิธีแก้ปัญหาระยะยาว เพิ่มเติม

การจัดการชั้นเรียน : บทสรุปการจัดการชั้นเรียน ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ วิเคราะห์ถึงเปลือก เนื้อ และแก่นของการจัดการชั้นเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูในการจัดการชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มเติม

 
 
ในสภาพจริงก็จะมีนักเรียนที่มีลักษณะเข้ากันชั้นเรียนไม่ได้บ้างแต่ถือว่าน้อยมากค่ะ แต่ก็เป็นปัญหาที่ท้าทายครูผู้สอน การรับชมวิดีทัศน์ตอน "เมื่อเด็กปรับตัวไม่ได้" ทำให้ได้แนวคิดและวิธีการแก้ไข เพราะปัญหานี้ต้องรีบแก้ไขไม่ใช่เช่นนั้นเขาจะกลายเป็นคนที่อาจจะล้มเหลวในชีวิต จากกรณีตัวอย่างของมูฮัมหมัดที่มีปัญหาคือลักษณะทางกายภาพที่ทำให้เห็นความต่างชาติพันธ์กับเพื่อนในห้องเรียน ทำให้มีปัญหาในการปรับตัวเข้ากับเพื่อน และมีแนวโน้มรังแกเพื่อนหรือแกล้งเพื่อน จากการแก้ปัญหาที่ดร.ปฤษณาแนะนำคือ การความคุ้นเคยกับนักรียนให้เกิดความเชื่อมั่นไว้วางใจ และใช้กายสัมผัสเพื่อทำให้เขารู้สึกอบอุ่นผ่อนคลาย จากนั้นก็หาเพื่อนที่อาสาสมัครดูแลเพื่อนใหม่ หรือคนที่ใจดีๆ ในห้องจะช่วยแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง จากนั้นก็ค่อยๆแก้ปัญหาตามสาเหตุหลัก ถือว่ามีประโยชน์มากค่ะในการดูแลจัดการชั้นเรียน
โดย รุจิดา สุขใส (2012-05-11 12:11:57) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กนักเรียนมักขาดความอบอุ่น การแสดงออกบางครั้งเรียกร้องความสนใจจากครู แต่มักใช้วิธีรุนแรง การสร้างความคุ้นเคยกับนักเรียนเป็นวิธีที่ดีและเหมาะสมค่ะ แต่บางครั้งนักเรียนในห้องมีจำนวนมาก ทำให้บางครั้งครูไม่สามารถดูแลได้เต็มที่ ทุกคน จึงต้องพยายามใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนมาช่วยครูอีกแรงหนึ่งค่ะ
โดย สุธาสินี แสนวงค์ (2012-05-12 00:16:22) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการชั้นเรียน : เมื่อเด็กปรับตัวไม่ได้ ครูควรให้เด็กทำความรู้จักแนะนำเพื่อนให้ โดยครูเป็นผู้เริ่มคำถามทำให้รู้สึกสบายและหาเพื่อนให้โดยการรับสมัครหากไม่มีครูควรหาให้ควรเป็นคนอ่อนโยนใจดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และอีกประเภทคือมีพฤติกรรมไม่ดีเราต้องสร้างความเชื่อมั่นโดยการนำเด็กมาใกล้ชิดกับเราและอธิบายวิธีที่ปฎิบัติถูกต้อง หากเด็กทำผิดไม่ควรเชิญพ่อแม่ทันทีควรทำข้อตกลงกับเด็กก่อนหากพฤกรรมไม่เปลี่ยนครูต้องศึกษาเด็กให้ลึกลงไปและพูดคุยขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง
โดย ไพรวัลย์ แสงแก้ว (2012-05-19 05:09:53) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการชั้นเรียน : เมื่อเด็กปรับตัวไม่ได้ ครูควรให้เด็กทำความรู้จักแนะนำเพื่อนให้ โดยครูเป็นผู้เริ่มคำถามทำให้รู้สึกสบายและหาเพื่อนให้โดยการรับสมัครหากไม่มีครูควรหาให้ควรเป็นคนอ่อนโยนใจดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และอีกประเภทคือมีพฤติกรรมไม่ดีเราต้องสร้างความเชื่อมั่นโดยการนำเด็กมาใกล้ชิดกับเราและอธิบายวิธีที่ปฎิบัติถูกต้อง หากเด็กทำผิดไม่ควรเชิญพ่อแม่ทันทีควรทำข้อตกลงกับเด็กก่อนหากพฤกรรมไม่เปลี่ยนครูต้องศึกษาเด็กให้ลึกลงไปและพูดคุยขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง
โดย ไพรวัลย์ แสงแก้ว (2012-05-19 05:12:04) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการชั้นเรียน : เมื่อเด็กปรับตัวไม่ได้ ครูควรให้เด็กทำความรู้จักแนะนำเพื่อนให้ โดยครูเป็นผู้เริ่มคำถามทำให้รู้สึกสบายและหาเพื่อนให้โดยการรับสมัครหากไม่มีครูควรหาให้ควรเป็นคนอ่อนโยนใจดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และอีกประเภทคือมีพฤติกรรมไม่ดีเราต้องสร้างความเชื่อมั่นโดยการนำเด็กมาใกล้ชิดกับเราและอธิบายวิธีที่ปฎิบัติถูกต้อง หากเด็กทำผิดไม่ควรเชิญพ่อแม่ทันทีควรทำข้อตกลงกับเด็กก่อนหากพฤติกรรมไม่เปลี่ยนครูต้องศึกษาเด็กให้ลึกลงไปและพูดคุยขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง
โดย ไพรวัลย์ แสงแก้ว (2012-05-19 05:13:00) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยค่ะ จะลองนำไปใช้กับเด็กในห้องค่ะ
โดย พุ่มพวง หวังดี (2012-06-09 12:11:41) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการชั้นเรียน เมื่อเด็กปรับตัวไม่ได้ ครูควรให้เด็กทำความรู้จักแนะนำเพื่อนให้ โดยครูเป็นผู้เริ่มคำถามทำให้รู้สึกสบายและหาเพื่อนให้โดยการรับสมัครหากไม่มีครูควรหาให้ควรเป็นคนอ่อนโยนใจดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และอีกประเภทคือมีพฤติกรรมไม่ดีเราต้องสร้างความเชื่อมั่นโดยการนำเด็กมาใกล้ชิดกับเราและอธิบายวิธีที่ปฎิบัติถูกต้อง หากเด็กทำผิดไม่ควรเชิญพ่อแม่ทันทีควรทำข้อตกลงกับเด็กก่อนหากพฤกรรมไม่เปลี่ยนครูต้องศึกษาเด็กให้ลึกลงไปและพูดคุยขอความร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อเป็นการจัดการชั้นเรียนให้มีคุณภาพต่อไป
:tv18:
โดย ขจรศักดิ์ ธังดิน (2012-06-14 07:30:30) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการชั้นเรียน : เมื่อเด็กปรับตัวไม่ได้ ครูควรให้เด็กทำความรู้จักแนะนำเพื่อนให้ โดยครูเป็นผู้เริ่มคำถามทำให้รู้สึกสบายและหาเพื่อนให้โดยการรับสมัครหากไม่มีครูควรหาให้ควรเป็นคนอ่อนโยนใจดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และอีกประเภทคือมีพฤติกรรมไม่ดีเราต้องสร้างความเชื่อมั่นโดยการนำเด็กมาใกล้ชิดกับเราและอธิบายวิธีที่ปฎิบัติถูกต้อง หากเด็กทำผิดไม่ควรเชิญพ่อแม่ทันทีควรทำข้อตกลงกับเด็กก่อนหากพฤกรรมไม่เปลี่ยนครูต้องศึกษาเด็กให้ลึกลงไปและพูดคุยขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง
โดย รติกร ขันโสดา (2012-06-17 20:30:51) [แสดงความคิดเห็น]
มีนักเรียนที่มีลักษณะเข้ากันชั้นเรียนไม่ได้บ้างแต่ถือว่าน้อยมากค่ะ แต่ก็เป็นปัญหาที่ท้าทายครูผู้สอน การรับชมวิดีทัศน์ตอน "เมื่อเด็กปรับตัวไม่ได้" ทำให้ได้แนวคิดและวิธีการแก้ไข เพราะปัญหานี้ต้องรีบแก้ไขไม่ใช่เช่นนั้นเขาจะกลายเป็นคนที่อาจจะล้มเหลวในชีวิต จากกรณีตัวอย่างของมูฮัมหมัดที่มีปัญหาคือลักษณะทางกายภาพที่ทำให้เห็นความต่างชาติพันธ์กับเพื่อนในห้องเรียน ทำให้มีปัญหาในการปรับตัวเข้ากับเพื่อน และมีแนวโน้มรังแกเพื่อนหรือแกล้งเพื่อน จากการแก้ปัญหาที่ดร.ปฤษณาแนะนำคือ การความคุ้นเคยกับนักรียนให้เกิดความเชื่อมั่นไว้วางใจ และใช้กายสัมผัสเพื่อทำให้เขารู้สึกอบอุ่นผ่อนคลาย จากนั้นก็หาเพื่อนที่อาสาสมัครดูแลเพื่อนใหม่ หรือคนที่ใจดีๆ ในห้องจะช่วยแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง จากนั้นก็ค่อยๆแก้ปัญหาตามสาเหตุหลัก ถือว่ามีประโยชน์มากค่ะในการดูแลจัดการชั้นเรียนและอีกประเภทคือมีพฤติกรรมไม่ดีเราต้องสร้างความเชื่อมั่นโดยการนำเด็กมาใกล้ชิดกับเราและอธิบายวิธีที่ปฎิบัติถูกต้อง หากเด็กทำผิดไม่ควรเชิญพ่อแม่ทันทีควรทำข้อตกลงกับเด็กก่อนหากพฤกรรมไม่เปลี่ยนครูต้องศึกษาเด็กให้ลึกลงไปและพูดคุยขอความร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อเป็นการจัดการชั้นเรียนให้มีคุณภาพต่อไป :tv02: :tv02: :tv02: :tv15:
โดย จันทร์ทิพย์ สีดำ (2012-07-20 20:53:47) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv