thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1024
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.29 นาที | Online : 2012-04-22  
    การจัดการชั้นเรียน : ออกกำลังกาย ได้กำลังสมอง รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านอนุบาล รร.สาธิตพัฒนา  
    จากตัวอย่างการให้นักเรียนออกกำลังกายก่อนเริ่มเรียนในตอน "ตื่นตัวแต่เช้า - KS2 PE : The Morning: Waking Up" รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการออกกำลังกายของนักเรียน เพื่อส่งผลต่อการเรียนในห้องเรียน ซึ่งเป็นวิธีการจัดการชั้นเรียนอย่างหนึ่งที่เพื่อนครูสามารถนำมาปรับใช้กับห้องเรียนตนเองได้  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สอน 15 ปีไม่มีเบื่อ สำคัญที่เตรียมการสอน ดร.ศศิธร เขียวกอ
ถ้าหากคุณสอนหนังสือมา 10 กว่าปีแล้ว ทำยังไง ความกระตือรือร้น และ พลังจะมีเหมือนเดิม ลองฟังแนวคิด เพิ่มเติม

การจัดการชั้นเรียน : การตั้งกฎในห้องเรียน รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านอนุบาล รร.สาธิตพัฒนา
หลังจากรับชมรายการโทรทัศน์ครู ชมการประยุกต์ใช้จัดการชั้นเรียนในบริบทของตนเอง แบ่งปันประสบการณ์การจัดการชั้นเรียนเรื่องการตั้งกฏในห้องเรียนให้ได้ผล เพิ่มเติม

การจัดการชั้นเรียน : เด็กเบื่อเรียน ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
นักเรียนไม่สนใจฟังครู นั่งคุยกัน เล่นในห้องเรียน เป็นปัญหาที่ครูหลายคนพบเจอ ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ มีวิธีแนะนำเพื่อนครูในการจัดการชั้นเรียน เพื่อดึงให้นักเรียนหันกลับมาสนใจบทเรียน เพิ่มเติม

การจัดการชั้นเรียน : วิธีปฏิบัติต่อนักเรียนที่ทำผิด รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านอนุบาล รร.สาธิตพัฒนา
รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม วิเคราะห์รายการ "Primary Management : Transactional Analysis การจัดการชั้นเรียน ประถมศึกษา : การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล" เพื่อให้เห็นวิธีการจัดการชั้นเรียนเมื่อมีนักเรียนทำผิด และแนะนำเพิ่มเติมถึงวิธีแก้ปัญหาระยะยาว เพิ่มเติม

การจัดการชั้นเรียน : บทสรุปการจัดการชั้นเรียน ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ วิเคราะห์ถึงเปลือก เนื้อ และแก่นของการจัดการชั้นเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูในการจัดการชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มเติม

 
 
เป็นโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดีมากเลยครับ ที่ให้ความสำคัญของการออกกำลังการเพื่อกำลังสมอง หากครูทุกวิชาให้ความสำคัญของการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย นอกเหนือจากคิดว่าเป็นหน้าที่ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาแล้ว ผมคิดว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนน่าจะสูงขึ้น เนื่องจากการออกกำลังกายช่วยให้ออกซิเจนไหลเวียนได้ดี จึงส่งไปเลี้ยงสมองได้ดีด้วย นอกจากกนี้ยังได้พลังงาน และความสนุกสนาน มีความสุข พร้อมที่จะใช้สมองในการเรียนรู้ต่อไป
โดย ไพฑูรย์ ไชยขันธ์ (2012-05-30 19:41:44) [แสดงความคิดเห็น]
พึ่งเข้ามาดูในวันนี้แต่ชอบมากจังเลย ไม่รู้มาก่อนว่าการออกกำลังกายก่อนเรียนนี่มันดีอย่างนี้เอง ต้องนำไปใช้บ้างแล้วละค่ะ เพราะแต่ละวันที่เข้าห้องเรียนบางครั้งจะเห็นพวกเขาซึมเซาเหงาหงอย มีผลทำให้ครูผู้สอนเกิดอาการตามผู้เรียนไปด้วย การเรียนการสอนจึงจืดชืดไม่เป็นท่า การออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆช่วยทำให้สมองตื่นตัวขึ้น ความง่วงเหงาหมดไปความสนใจน่าจะตามมา ดิฉันคิดว่าจะต้องลองทำดูตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและจะสังเกตผลที่เกิดขึ้นว่าได้ผลหรือไม่ประการใด ต้องลองค่ะถึงจะรู้ :tv18: :tv18: :tv18:
โดย สุนันทา เทพพิทักษ์ (2013-08-29 11:30:36) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv