thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 8182
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.31 นาที | Online : 2012-04-22  
    การจัดการชั้นเรียน : การตั้งกฎในห้องเรียน รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านอนุบาล รร.สาธิตพัฒนา  
    รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม ผู้มีประสบการณ์สอนนักเรียนระดับประถมศึกษามามากกว่า 30 ปี มาแบ่งปันประสบการณ์การจัดการชั้นเรียนเรื่องการตั้งกฏในห้องเรียนให้ได้ผล หลังจากชมส่วนหนึ่งของการตั้งกฏในโรงเรียนและห้องเรียนจากตอน "นิเทศการสอนกับคาวลีย์ : ตั้งกฎโรงเรียนให้ได้ผล - Teaching With Cowley : School Rules OK" เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูนำมาประยุกต์ใช้จัดการชั้นเรียนในบริบทของตนเอง  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สอน 15 ปีไม่มีเบื่อ สำคัญที่เตรียมการสอน ดร.ศศิธร เขียวกอ
ถ้าหากคุณสอนหนังสือมา 10 กว่าปีแล้ว ทำยังไง ความกระตือรือร้น และ พลังจะมีเหมือนเดิม ลองฟังแนวคิด เพิ่มเติม

การจัดการชั้นเรียน : เด็กเบื่อเรียน ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
นักเรียนไม่สนใจฟังครู นั่งคุยกัน เล่นในห้องเรียน เป็นปัญหาที่ครูหลายคนพบเจอ ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ มีวิธีแนะนำเพื่อนครูในการจัดการชั้นเรียน เพื่อดึงให้นักเรียนหันกลับมาสนใจบทเรียน เพิ่มเติม

การจัดการชั้นเรียน : วิธีปฏิบัติต่อนักเรียนที่ทำผิด รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านอนุบาล รร.สาธิตพัฒนา
รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม วิเคราะห์รายการ "Primary Management : Transactional Analysis การจัดการชั้นเรียน ประถมศึกษา : การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล" เพื่อให้เห็นวิธีการจัดการชั้นเรียนเมื่อมีนักเรียนทำผิด และแนะนำเพิ่มเติมถึงวิธีแก้ปัญหาระยะยาว เพิ่มเติม

การจัดการชั้นเรียน : บทสรุปการจัดการชั้นเรียน ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ วิเคราะห์ถึงเปลือก เนื้อ และแก่นของการจัดการชั้นเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูในการจัดการชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มเติม

การจัดการชั้นเรียน : วันเปิดเทอม ตอน 1 ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ ได้วิเคราะห์วิธีการที่คุณครูจัดการชั้นเรียนในวันเปิดเทอม เพื่อเป็นประโยชน์ให้เพื่อนครูได้นำไปปรับใช้กับการจัดการชั้นเรียนในวันเปิดเทอมใหม่ เพิ่มเติม

 
 
ดิฉันเลือกชมรายการโทรทัศน์ครู ซีรีส์การจัดการชั้นเรียน และเลือกที่จะชมตอนการจัดการชั้นเรียน : การตั้งกฎในห้องเรียน โดย รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม ในครั้งนี้โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อต้องการทราบเทคนิคการตั้งระเบียบและกฎกติกาในชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาซึ่งจะเริ่มเปิดภาคเรียนใหม่ในวันพรุ่งนี้ (๑๔ พฤษภาคม) เป็นวันแรกค่ะ เนื่องจากเป็นการปฐมนิเทศครั้งแรก เลยอยากทราบเทคนิคที่ดีๆเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ และพบว่าตัดสินใจถูกต้องแล้วที่เลือกที่จะเตรียมพร้อมตนเองก่อนโดยเปิดโอกาสให้ตนเองได้รับชมรายการที่ดีแบบนี้ ดิฉันประทับใจกับเนื้อหาทั้งหมดของตอน ทั้งที่เป็นประสบการณ์จากคุณครูชาวต่างประเทศ และจากคำชี้แนะของรศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม ทำให้ตัวเองมีจุดประสงค์หรือมีเป้าหมายพิ่มขึ้น เห็นภาพร่างของการจัดการชั้นเรียนในวันพรุ่งนี้มากขึ้น ขอบพระคุณมากๆค่ะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย กีระติกาญน์ มาอยู่วัง (2012-05-13 11:42:15) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการชั้นเรียนของครูก็คือการตั้งกฎในห้องเรียนหรือข้อตกลงในชั้นเรียน โดยให้นักเรียนเป็นผู้ออกกฎระเบียบเองมีส่วนร่วมในการตั้งกฏ และปลูกฝังให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น และมีเหตุผลในการปฏิบัติ โดยให้ครูรู้จักเด็กในชั้นเรียนและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสพูดและออกความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนหรือปฏิบัติตามกฎในชั้นเรียนและของโรงเรียน
โดย อุทัย บุญประสงค์ (2012-05-16 15:04:57) [แสดงความคิดเห็น]
การสร้างกฎขึ้นมาจากแนวคิดของนักเรียน ต้องสามารถปฏิบัติได้ในความเป็นจริง ดังนั้นครูต้องกระตุ้นให้นักเรียนคิดว่ากฎที่สร้างขึ้นสามารถปฏิบัติได้ หรือไม่ การจัดการชั้นเรียนของครูก็คือการตั้งกฎในห้องเรียนหรือข้อตกลงในชั้นเรียน โดยให้นักเรียนเป็นผู้ออกกฎระเบียบเองมีส่วนร่วมในการตั้งกฏ และปลูกฝังให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น และมีเหตุผลในการปฏิบัติ โดยให้ครูรู้จักเด็กในชั้นเรียนและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสพูดและออกความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนหรือปฏิบัติตามกฎในชั้นเรียนและของโรงเรียน
โดย แสงเดือน พิมพ์เสนา (2012-05-17 08:15:03) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการในชั้นเรียน คือการตั้งกฏในห้องเรียน ซึ่งการตั้งกฏขึ้นควรให้เด็กมีส่วนร่วมในการตั้งกฏนี้ เมื่อตั้งกฏมาแล้วเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกฏได้อย่างถูกต้องและไม่ละเมิดกฏที่ตนเองตั้งขึ้น การตั้งกฏสามารถตั้งขึ้นได้ แต่การปฏิบัติตามกฏจะต้องอาศัยความร่วมมือจากนักเรียนทุกคน ถ้านักเรียนสามารถปฏิบัติตามกฏได้จะเป็นการสร้างความมีระเบียบวินัยในตนเอง สามารถที่จะอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข สร้างให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง
โดย จันทร์เพ็ญ ภัทรมานนท์ (2012-05-17 22:15:28) [แสดงความคิดเห็น]
"การตั้งกฏในห้องเรียน" เป็นตอนที่มีประโยชน์มากในช่วงต้นของการเปิดภาคเรียนที่เราเรียกกันว่า "คาบปฐมนิเทศ" ซึ่งจะเป็นคาบที่ตกลงกฏ กติกา และมารยาทต่างๆในห้องเรียนเพื่อทำให้การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการเล่นกันให้ห้องเรียน หรือปัญหาต่างๆที่พบในชั้นเรียนเช่น เรื่องนร.ส่งเสียงดัง จากประสบการณ์และการชมรายการนิเทศการสอนกับคาวลีย์เห็นด้วยค่ะ การตั้งกฏที่จุกจิกเกินไปจะทำกฏ กติกาไม่ได้ผล และการที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการตั้งกฏ กติกาดูจะได้ผลมากกว่า
โดย รุจิดา สุขใส (2012-05-18 16:10:31) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการชั้นเรียน:การตั้งกฏในห้องเรียน การให้นักเรียนมีส่วนร่วม อาจอยู่ในรูปประชาธิปไตย เสียงข้างมาก และนักเรียนควรหาแนวคิดว่ามีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ หรือไม่ และอาจให้นักเรียนหามาตรการร่วมกันสำหรับนักเรียนที่ทำผิดกฎ เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล และจะทำให้ปฎิบัติร่วมกันได้ทั้งห้อง นักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น นักเรียนในห้องก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข แล้วยังเป็นการสร้างวินัยให้เกิดแก่ตัวเองด้วยค่ะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ธิดารัตน์ ประสมสุข (2012-05-19 15:28:21) [แสดงความคิดเห็น]
นับได้ว่าเป็นกลวิธีที่ดีมากๆวิธีหนึึ่งที่ครูทุกคนสามารถนำไปปรับใช้กับบริบทของชั้นเรียนของครูแต่ละท่าน ซึ่งการตั้งกฎในแง่บวก และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการตั้งกฏระเบียบด้วยตนเองนั้น นักเรียนเองจะตระหนักถึงกฏเกณฑ์นั้นอยู่เสมอๆ จนเกิดเป็นความเคยชินในการปฏิบัติในทุกๆวันได้เป็นอย่างดี :tv15:
โดย ภานุพงศ์ สมบัล (2012-05-19 18:32:42) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดชั้นเรียน ควรจะให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทำงานกลุ่มเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นกับเพื่อน การสร้าง
แบบเรียนและกิจกรรมในห้องเรียน ควรจะให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเลือกกิจกรรม เลือกการบ้าน และเลือกกลุ่มคนที่
เขาอยากจะทำกิจกรรมในห้องเรียนด้วย ผู้เรียนควรจะรู้ว่าเขาถูกคาดหวังให้เรียนอะไรในวิชานั้น เพื่อจะได้รู้ว่าวิธีการ
เรียนที่เขาเรียนเหมาะสมหรือไม่ และเขาบรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้หรือไม่ ครูควรจะคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้
เรียนว่า เด็กในชั้นมีความสามารถ ความชอบ และมีแรงจูงใจในการเรียนแตกต่างกัน ถ้าหากกำหนดให้เด็กทำงานแบบเดียว
กัน คนทุกคนจะเกิดการเรียนรู้ไม่เท่ากัน นอกจากนี้ครูควรจะให้ความสำคัญกับการสอนให้เด็กตระหนักว่าเขากำลังเรียน
อะไร และเรียนอย่างไร
โดย วฤทธิ สอนใจทิ (2012-05-20 07:30:36) [แสดงความคิดเห็น]
การตั้งกฏในห้องเรียนเป็นสิ่งที่ดี ควรเกิดขึ้นตั้งแต่ระดับอนุบาล ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา ดังที่ รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม กล่าวเป็นจัดการตามความต้องการของนักเรียนเอง สามารถจริยธรรมที่นักเรียนต้องการเองได้ ผมในฐานะที่สอนนักเรียน ระดับ ประถม และมัธยม มีปัญหาการจัดการในห้องเรียนอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าเด็กไม่ตั้งเรียน เล่นในห้องเรียน บางครั้งแก้ปัญหาได้ บางครั้งก็แก้ปัญหาไม่ได้ คิดว่าแนวคิดในครั้งนี้จะนำไปลองใช้ในห้องเรียน และคิดว่าน่าจะสร้างบรรยากาศการเรียนสนุกสนาน และใชมีความสุข ทั้งผูเรียน และผ้สอน ขอบคุณคับ :tv15:
โดย ซะอารี สาอิ (2012-05-22 09:36:22) [แสดงความคิดเห็น]
การตั้งกฎระเบียบของห้องเรียน เป็นการปลุูกฝังความมีระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ในทุกระดับ และกฎระเบียบนั้นนักเรียนควรมีส่วนในการตั้งกฎระเบียบร่วมกันเพื่อที่ตัวนักเรียนจะได้มีความรู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญในห้องเรียน เมื่อทุกคนเห็นความสำคัญของตนเองและยอมรับปฏิบัติตามกฎที่ร่วมกันตั้งขึ้น มีตรวจสอบการดูแลห้องเรียนร่วมกัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ และจะส่งผลภาพรวมของโรงเรียนดีขึ้นถ้าทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติการกฎระเบียบของโรงเรียน
โดย ช่อผกา มะทิตะโน (2012-05-25 12:37:34) [แสดงความคิดเห็น]
การสร้างกฎขึ้นมาจากแนวคิดของนักเรียน ต้องสามารถปฏิบัติได้ในความเป็นจริง ดังนั้นครูต้องกระตุ้นให้นักเรียนคิดว่ากฎที่สร้างขึ้นสามารถปฏิบัติ
การตั้งกฎระเบียบของห้องเรียน จึงเป็นการปลุูกฝังความมีระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ในทุกระดับ และกฎระเบียบนั้นนักเรียนควรมีส่วนในการตั้งกฎระเบียบร่วมกันเพื่อที่ตัวนักเรียนจะได้มีความรู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญในห้องเรียน เมื่อทุกคนเห็นความสำคัญของตนเองและยอมรับปฏิบัติตามกฎที่ร่วมกันตั้งขึ้น มีตรวจสอบการดูแลห้องเรียนร่วมกัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ และจะส่งผลภาพรวมของโรงเรียนดีขึ้นถ้าทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติการกฎระเบียบของโรงเรียน
โดย ศศิมากาญน์ ปัทมะ (2012-05-25 20:18:45) [แสดงความคิดเห็น]
"การตั้งกฎระเบียบในชั้นเรียน" ในที่นี้เป็นเคส ของเด็กประถมซึงเด็กกลุ่มนี้จะมีอายุตั้งเเต่7 ปีเป็นต้นไป อาจรวมถึงเด็กอนุบาลด้วย เด็กในวัยนี้เขาจะมีการเรียนรู้ได้เร็วเเละไม่ชอบการบังับชอบเข้ากลุ่มทำกิจกรรมกับเพื่อนเเละที่สำคัญเขาจะชอบการเข้าร่วมทำเป็นกิจกรรมมากกว่านั่งฟังอะไรนานๆ หรือต้องทำตามคำสั่งจากผู้ที่ชื่อว่าเป็นครูภายในโรงเรียน เพราะการที่เราบังคับเด็กมากเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาของการเเหกกฎนั่นจึงทำให้เกิดปัญหาในทางกลับกันหากเราทำกิจกรรมคล้ายกับการโฮมรูมเด็กในการเรียนการสอนของไทยก็มีในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนวิชาเเรก ดังนั้นเราน่าจะใช้ช่วงเวลานี้ทำความเข้าใจกับเด็กเเละร่วมกันตั้งกฎของเราขึ้นมาเองเพราะนั่นเเสดงให้เห็นว่าเขเข้าใจเเละรับรู้ว่าอะไรที่เขาควรทำเเละไม่ควรทำ เเละที่สำคัญมันทำให้เขารู้ว่าเขาไม่ได้ถูกบังคับด้วยกฎเกณฑ์เพราะพวกเขาร่วมกันตั้งกันขึ้นมาดังนั้น ดิฉันจึงคิดว่าวิธีนี้ในวีดีโอทีนำเสนอมาจึงเป็นประโยชน์เเละเเนวทางที่ดีมากเลยค่ะ
โดย วาสนา จันทลักษณ์ (2012-05-26 16:14:56) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่อง การจัดการชั้นเรียน : การตั้งกฎในห้องเรียน รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านอนุบาล รร.สาธิตพัฒนา
รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม มาแบ่งปันประสบการณ์การจัดการชั้นเรียนเรื่องการตั้งกฏในห้องเรียนให้ได้ผล เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะ เพราะกฎกติกาที่ตั้งไว้นั้น นักเรียนมักไม่ทำตามแถมบ้างครั้งยังมีการละเมิดสิ่งต่าง ๆ อีกด้วย เพราะฉะนั้น ถ้ามีวิธีการที่ทำให้นักเรียนสามารถ รักษากฎกติกาได้ เป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ
โดย นิรมล รอดไพ (2012-05-28 16:29:09) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบค่ะ เด็กได้มีส่วนร่วม ครูละเอียดอ่อนและอ่อนโยนในการพูดเชิงบวกกับนักเรียน การใส่ใจความคิดเห็นของเด็กๆ รับฟัง คิดเพื่อศิษย์อย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดแผนป้องกันปัญหามากกว่ารอแก้ปัญหา หรือเพิกเฉยไป ใช้วิธีการกำกับและรักษากฎที่ร่วมกันตั้งด้วยการรับฟัง เข้าใจ มีเมตตา ใช้หลักวิชา และทำตนเป็นต้นแบบที่ดีของเด็ก ครูไทยใช้วิธีการนี้โดยทั่วถึง ย่อมมั่นใจได้ว่าเยาวชนไทยเติบใหญ่มามีวินัย เคารพตนเอง/ผู้อื่น รับฟังเห็นอกเห็นใจกัน ไม่ใช้ความรุนแรง สังคมไทยเป็นสังคมแห่งสันติสุขแน่นอน ก็ครูเป็นวิศวกรสร้างคนของชาตินิใช่ไหมค่ะ ขอบคุณโทรทัศน์ครูค่ะ
โดย บุหงา วชิระศักดิ์มงคล (2012-05-29 19:56:46) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบวีดิทัศน์นี้มากค่ะ เพราะว่าปัญหาการจัดการชั้นเรียน เป็นปัญหาหลักของครูในการสอนหนังสือ แม้ว่าครูหลายคนพยายามตั้งกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อควบคุมชั้นเรียน แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร จากการชมวีดิทัศน์นี้ทำให้ทราบเทคนิควิธีการในการจัดการชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม ได้ให้ข้อเสนอแนะในการประยุกต์เทคนิควิธีการนี้มาใช้ในบริบทสังคมไทย จึงอยากแนะนำวีดิทัศน์นี้ให้กับครูที่มีปัญหาการจัดการชั้นเรียน หรือครูมือใหม่ได้เข้ามาชม เพราะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ส่วนตัวดิฉันเองตั้งใจว่าจะนำเทคนิควิธีการนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นกันค่ะ
โดย วริสรา จุ้ยดอนกลอย (2012-05-31 00:50:04) [แสดงความคิดเห็น]
รับชมการจัดการชั้นเรียน ตอน การตั้งกฏห้องเรียนให้ได้ผล ของ รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม รองผู้นวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านอนุบาล โรงเรียนสาธิตพัฒนา ชอบตรงที่เด็กมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ทำให้เด็กยอมรับและปฏิบัติตามอย่างไม่มีเงื่อนไข สำหรับห้องเรียนที่ดิฉันดูแล เมื่อเปิดภาคเรียนเราจะประชุมนักเรียนในห้อง หนึ่งในหัวข้อประชุมคือนักเรียนต้องร่วมคิดฯ "ข้อตกลงของเรา" จำนวน 5 ข้อ โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนทุกกลุ่มต้องเขียนข้อตกลง ตัวแทนกลุ่มร่วมกันคัดเลือกข้อที่เหมือนกันมากที่สุด โดยเน้นย้ำว่าไม่ให้ใช้คำว่า อย่า ห้าม แต่ให้ใช้คำว่า กรุณา ไม่ควร. เช่น ไม่ควรนำขนมเข้ามากินในห้องเรียน เป็นต้น กิจกรรมนี้ เป็นแนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตยอีกทางหนึ่ง และเด็กต้องปฏิบัติตามเพราะเป็นความต้องการของผู้เรียน
โดย รุ่งทิวา จารุจิตร (2012-05-31 12:47:28) [แสดงความคิดเห็น]
การตั้งกฎในชั้นเรียนเป็นการบริหารการจัดการห้องเรียนที่น่าสนใจ เป็นแบบอย่างที่สามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ได้อย่างดี การอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนก็ต้องมีกฎ นักเรียนได้ร่วมกันคิด ร่วมกันปฏิบัติ และร่วมกันเป็นเจ้าของ ฝึกให้นักเรียนเป็นคนมีเหตุผล คุณครูมีความรักเมตตา มีความคิดในเชิงบวก ชอบคำพูดที่ว่า การบริหารจัดการที่ดี " ครูต้องรู้จักนักเรียนทุกอณู" เพื่อค้นหาสิ่งที่อยู่รอบตัวนักเรียน ค้นพบสิ่งที่อยู่ในตัว ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการห้องเรียนประสบความสำเร็จ
โดย นพวรรณ ไชยปันติ (2012-05-31 13:46:20) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดชั้นเรียนที่มีระบบขั้นตอนการวางแผน มีการศึกษาพฤติกรรมของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น ผู้เรียนสร้างกฏการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน
โดย เที่ยงประทาน ถนอมวรสิน (2012-06-01 12:46:23) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการชั้นเรียนโดยการตั้งกฎในห้องเรียน ทำให้ลดปัญหาการจัดการเรียนการสอน เป็นการปลุูกฝังความมีระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ซึ่งสามารถนำไปปรับและประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนทุกระดับชั้น การตั้งกฎโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกกฎ ทำให้นักเรียนมีความรู้สึกภาคภูมิใจและจะสามารถปฏิบัติตามกฎที่ตนเองมีส่วนร่วม เป็นการปลูกฝังนักเรียนให้ปฏิบัติตามกฏ มีการยกย่อง ชมเชย และอาจต้องทำโทษกับนักเรียนที่ละเมิดกฎ พร้อมบอกข้อผิดพลาดที่ผิดกฏให้นักเรียนยอมรับ จะทำให้นักเรียนแก้ไขตนเองได้ ขอบคุณสำหรับบทเรียนนี้
โดย พรทิภา แสงทับทิม (2012-06-12 20:42:06) [แสดงความคิดเห็น]
"การตั้งกฏในห้องเรียน" การสร้างแบบเรียนและกิจกรรมในห้องเรียน การสร้างกฎขึ้นมาจากแนวคิดของนักเรียน ต้องสามารถปฏิบัติได้ในความเป็นจริง ดังนั้นครูต้องกระตุ้นให้นักเรียนคิดว่ากฎที่สร้างขึ้นสามารถปฏิบัติ
การตั้งกฎระเบียบของห้องเรียน จึงเป็นการปลุูกฝังความมีระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ในทุกระดับ และกฎระเบียบนั้นนักเรียนควรมีส่วนในการตั้งกฎระเบียบร่วมกันเพื่อที่ตัวนักเรียนจะได้มีความรู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญในห้องเรียน เมื่อทุกคนเห็นความสำคัญของตนเองและยอมรับปฏิบัติตามกฎที่ร่วมกันตั้งขึ้น มีการดูแลห้องเรียนร่วมกัน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความรักสามัคคีในกลุ่ม และจะทำให้โรงเรียนดีขึ้นถ้าทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติการกฎระเบียบ ของโรงเรียนด้วย
โดย ศศิธร จันเทา (2012-07-12 13:21:17) [แสดงความคิดเห็น]
การวางแผนเพื่อการจัดการชั้นเรียนเป็นสิ่งที่เยี่ยมมากค่ะ ขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยให้คำแนะนำในการวิเคราะห์ เป็นประโยชน์สำหรับการนำไปใช้ในการทำงานอาชีพครูอย่างยิ่ง ขอบคุณโทรทัศน์ครูที่นำคลิปวิดีโอแนวคิด แนวการสอนจากต่างประเทศทำให้เห็นวิธีการที่หลากหลาย การทำงาน ห้องเรียน ความแปลกใหม่ต่างๆ เปิดโลกทัศน์ให้กับครูไทยได้เป็นอย่างดี เยี่ยมยอดมากค่ะ :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย วัชรี อารีย์จิตต์ (2012-08-19 23:02:31) [แสดงความคิดเห็น]
การตั้งกฏในห้องเรียนเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้เกือบทุกสถานะการณ์ และทุกระดับ
โดย สมัคร์ ภูมิประเสริฐ (2012-09-25 15:41:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีที่ดีมากๆที่สามารถนำไปปรับใช้กับชั้นเรียนได้ ซึ่งการตั้งกฎในแง่บวก และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการตั้งกฏระเบียบด้วยตนเองนั้น นักเรียนเองจะตระหนักถึงกฏเกณฑ์นั้นอยู่เสมอๆ จนเกิดเป็นความเคยชินในการปฏิบัติในทุกๆวันได้เป็นอย่างดี เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล และจะทำให้ปฎิบัติร่วมกันได้ทั้งห้อง นักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น นักเรียนในห้องก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข แล้วยังเป็นการสร้างวินัยให้เกิดแก่ตัวเอง :tv15: :tv15: :tv17:
โดย นางอุทัยวรรณ อินต๊ะ (2012-10-08 01:04:18) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันทำงานฝ่ายปกครอง ค่อนข้างจะเข้มงวดกับนักเรียน ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อสร้างความมีวินัยให้กับนักเรียน แต่การตั้งกฎต่างๆ บางครั้งเราก็จะเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง แต่เมื่อได้ชมและฟังจากอาจารย์ ดิฉันก็คิดที่จะนำไปปรับให้เหมาะสมมากขึ้น ขอบคุณมากค่ะ
โดย รุ่งพิรุณ มูลสาร (2013-01-08 19:33:29) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากๆ เลยค่ะ เพราะว่าส่วนใหญ่ที่พบครูจะเป็นคนตั้งกฏในห้องขึ้นมา และส่วนใหญ่จะเป็นข้อห้าม แต่เทคนิคที่ได้รับชมนี้จะเป็นการตั้งกฏในแง่บวก และนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งนักเรียนเองจะเป็นคนใช้กฎนี้ และก็มีหลายครั้งที่นักเรียนตั้งกฏแล้วจะมีบางคนไม่ปฏิบัติตาม คุณครูบางท่านในโรงเรียนก็จะใช้วิธีลงโทษ โดยการเก็บเศษกระดาษ เศษใบไม้ ซึ่งก็ได้ผลดี สิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือเทคนิคการหาคนทำผิด ไม่ได้เป็นการเฉพาะเจาะจงลงไปที่เด็ก แต่ใช้วิธีให้เด็กทุกคนได้รวมกันหา เพราะบางครั้งเด็กก็อยากนำมาคืนจริงๆ ได้ประโยชน์มากเลยค่ะ
โดย อรชุมา ศรีสิงหเดช (2014-04-08 20:09:57) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันชื่อ นางสาวฑิตยา เห็นแก้ว เป็นนักศึกษาฝึกสอนชั้นปีที่ 5 สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดิฉันเลือกชมรายการโทรทัศน์ครู ซีรีส์การจัดการชั้นเรียน และเลือกที่จะชมตอนการจัดการชั้นเรียน : การตั้งกฎในห้องเรียน โดย รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม ในครั้งนี้โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อต้องการทราบเทคนิคการตั้งระเบียบและกฎกติกาในชั้นเรียนสำหรับนักเรียนซึ่งจะเริ่มเปิดภาคเรียนใหม่ในวันพรุ่งนี้ (๑๖ พฤษภาคม) เป็นวันแรกค่ะ เลยอยากทราบเทคนิคที่ดีๆเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ ดิฉันประทับใจกับเนื้อหาทั้งหมดของตอน ทำให้ตัวเองมีจุดประสงค์หรือมีเป้าหมายพิ่มขึ้น เห็นภาพร่างของการจัดการชั้นเรียนในวันพรุ่งนี้มากขึ้น ดิฉันสามารถนำเทคนิคดีๆนี้มาใช้กับการสอนในวันพรุ่งนี้ได้เลยถึงแม้เทคนิคนี้จะเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างยากสำหรับดิฉันเพราะเด็กในเมืองไทยกับเด็กต่างประเทศจะไม่เหมือนกันสักเท่าไหร่ ดิฉันคิดว่าถ้าได้นำมาปรับให้เข้ากับเด็ก เด็กคงมีทักษะมากขึ้นรู้จักรับผิดชอบ รู้จักใช้ความคิดและกล้าแสดงความคิดเห็นออกมา ซึ่งเป็นเทคนิคที่ดีมากค่ะ ขอพระคุณมากค่ะ :tv15:
โดย ฑิตยา เห็นแก้ว (2014-05-16 04:17:18) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv