thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1075
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.25 นาที | Online : 2012-04-22  
    ส้วมสุขสันต์ ผอ.ธรรมรงศักดิ์ อินกัน รร.วัดต้นไคร้  
    โครงการส้วมสุขสันต์ซึ่งเป็นโครงการของ สพฐ. ที่โรงเรียนต่างได้รับงบประมาณเพื่อนำไปพัฒนาห้องน้ำ ซึ่งตัว ผอ.ธรรมรงศักดิ์ อินกัน รร.วัดต้นไคร้ จังหวัด แพร่ ได้เล็งเห็นว่าน่าจะใช้ตรงจุดนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อยอดไปในส่วนอื่นๆได้ เพราะถ้าสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนดีก็เป็นแหล่งที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้ และยังต่อยอดไปถึงการให้กับสังคม และชุมชน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

โครงการพี่สอนน้องอ่าน อ.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์, อ.อ้อมขวัญ แซอัง รร.พีระยานาวิน, อ.ขนิษฐา รร.ชลประทานวิทยา
โครงการพี่สอนน้องอ่าน ชมตัวอย่างโรงเรียนนำร่อง ที่นำโครงการ พี่สอนน้องอ่าน เสริมทักษะในกลุ่มสาระต่างๆ พัฒนาภาษา ให้ความสำคัญจากการอ่านมากขึ้น เพิ่มเติม

อนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน สืบสานสู่โรงเรียน อ.นิชรา พรมประไพ
อ.นิชรา พรมประไพ จัดกิจกรรมชมรมอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านขึ้น เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านดั้งเดิมจากปราชญ์ท้องถิ่นในชุมชน เพิ่มเติม

พัฒนากลุ่มเสี่ยงด้วยลูกเสือ อ.สุเมธ สุจริยวงศ์
นำวิชาลูกเสือมาใช้พัฒนาวินัยให้นักเรียนที่โรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็กเกเร ก้าวร้าว พวกเขาเปลี่ยนไป เมื่อได้พบวิชาลูกเสือ เพิ่มเติม

ฝึกทักษะการคิด ตอนที่ 1 - School Matters : Thinking Skills: Brain-Based Approaches
เทคนิคการเรียนรู้แบบใช้สมองทุกส่วน การสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้และคิดอย่างผสมผสาน เพิ่มเติม

ฝึกทักษะการคิด ตอนที่ 2 - School Matters : Thinking Skills: Brain-Based Approaches
การนำเทคนิคการเรียนรู้แบบใช้สมองทุกส่วนมาใช้ในห้องเรียนให้เกิดผล และการใช้แผนที่ความคิดเป็นเครื่องมือระดมความคิด เพิ่มเติม

 
 
เป้นโครงการสร้างส้วมสุขสันต์ของชุมชนวัดต้นตระไคร้จังหวัดแพร่เป้นโครงการของสพฐเป็นโรงเรียนพื้นฐานที่ได้รับงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาห้องน้ำซึ่งตัวผอธรรมรงศักดิ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการในเรื่องของสาธารณประโยชน์ซึ่งได้มีการต่อยอดไปถึงการได้มีการรักษาสภาพของแวดล้อมภายในโรงเรียนก็ดีเป็นแหล่งสำหรับในการพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดแก่เยาวชนในการนำแบบอย่างที่ได้มาประพฤติปฎิบัติแล้วหันมาพัฒนาต่อชุมชนที่ตนเองรัก
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-09 15:50:48) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมกับต้นแบบที่ดีจากโครงการส้วมสุขสันต์ที่ สพฐ.ทำขึ้นมา หลายโรงเรียนประสบผลสำเร็จหลายโรงเรียนก็ติดขัดด้านการบริหารจัดการ เฮ้อ เราเป็นครูผู้สอนก็ได้แต่ชื่นชมจะลงมือทำอะไรดูจะติดขัดไปหมดทีเดียว ที่เข้ามาชมเพราะเห็นเป็นหัวข้อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่พอชมเข้าจริง จึงทราบว่าจริงๆเป็นการบริหารจัดการที่มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนั่งเอง อยากทำนะคะแต่ครูผู้สอนทำได้สูงสุดแค่พานักเรียนดูแลรักษาภายในและภายนอกห้องน้ำห้องส้วมแต่หากจะพัฒนาปรับปรุงแบบท่านต้องรอไว้............ก่อนแล้วล่ะค่ะ ขอเป็นกำลังใจนะคะ :tv18: :tv18: :tv18:
โดย หนูพิน อุดมทรัพย์ (2012-05-14 19:52:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นโครงการที่ดีมาก..จัดได้แบบน่าเข้ามา แต่สำหรับโครงการนี้จะประสบความสำเร็จได้นั้นก็ต้องได้รับความร่วมมือจากหลาย ๆฝ่าย เพราะการจะทำอะไรที่เป็นรูปธรรมขนาดนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากคณะครู ชุมชน ผู้บริหาร และนักเรียนในโรงเรียนที่จะร่วมกันสร้างร่วมกันก่อให้โครงการดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นมา เพราะคงจะให้คนใดคนหนึ่งรับผิดชอบหรือสร้างโครงการคนเดียวคงไม่ได้ ซึ่งดิฉันได้แนวคิดและแนวทางนำไปปฏิบัติได้จริงและเป็นการนำโครงการนี้มาบูรณาการการเรียนการสอนหับวิชาต่าง ๆ ได้
โดย ปัทมา สกุลนคร (2012-05-16 20:57:46) [แสดงความคิดเห็น]
ส้วมสุขสันต์ ผู้อำนวยการธรรมรงศักดิ์ อินกัน โรงเรียนวัดต้นไคร้ จังหวัดแพร่ โครงการส้วมสุขสันต์ซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่โรงเรียนต่างๆได้รับงบประมาณ เพื่อนำไปพัฒนาห้องน้ำ ซึ่งผู้อำนวยการได้เล็งเห็นว่าน่าจะใช้ตรงจุดนี้ ให้เกิดประโยชน์ต่อยอดไปในส่วนอื่นๆได้ เพราะถ้าสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนดี ก็เป็นแหล่งที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้ และยังต่อยอดไปถึงการให้กับสังคมและชุมชน เป็นแนวคิดและแนวทางนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาโรงเรียนครับ
โดย กิตติ วงษ์แหวน (2012-05-19 08:59:04) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมรายการครูมืออาชีพ ตอนส้วมสุขสันต์ ของ ผอ.ธรรมรงศักดิ์ อินกัน รร.วัดต้นไคร้ ซึ่งเป็นโครงการของ สพฐ. ที่โรงเรียนต่างได้รับงบประมาณเพื่อนำไปพัฒนาห้องน้ำ ซึ่งตัว ผอ.ธรรมรงศักดิ์ อินกัน รร.วัดต้นไคร้ จังหวัด แพร่ ได้เล็งเห็นว่าน่าจะใช้ตรงจุดนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อยอดไปในส่วนอื่นๆได้ เพราะถ้าสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนดีก็เป็นแหล่งที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้ และยังต่อยอดไปถึงการให้กับสังคม และชุมชน ซึ่งก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมาก เพราะมีการต่อยอดให้กับสังคมและชุมชนได้เข้ามามีส่วนรวม อีกทั้งยังเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีของนักเรียน แนวคิดนี้สุดยอดจริง ๆ ค่ะ
โดย สายทิพย์ เม่นแต้ม (2012-05-19 10:20:22) [แสดงความคิดเห็น]
ยินดีและชื่นชม โรงเรียนวัดต้นไคร้ จังหวัดแพร่ จากใจ สำหรับรางวัลชนะเลิศ...สุดยอดส้วมแห่งปี 2553 ... กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เชื่อมาโดยตลอดว่า ปลูกพืชเช่นไร ย่อมได้ผลเช่นนั้น สำหรับดิฉันและเพื่อนครู กลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียน... จังหวัดมุกดาหาร ชาติก่อนคงทำกรรมไม่ดีไว้เยอะ ชาตินี้จึงได้รับผลกรรมเช่นนี้ แต่ไม่เป็นไร ศรีทนได้ และใช่ว่าจะนิ่งดูดาย เราทุกคนทั้งครู นักเรียนก็พยายามพัฒนา รักษาสภาพแวดล้อมภายในบริเวณที่รับผิดชอบให้ดีที่สุด จะเล่าให้คุณครูและนักเรียนฟัง และจะนำสิ่งที่ได้รู้ ได้เป็นไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ขอชื่นชมจากจาก ขอบคุณค่ะ
โดย รุ่งทิวา จารุจิตร (2012-05-30 21:21:41) [แสดงความคิดเห็น]
ยินดีและชื่นชม โรงเรียนวัดต้นไคร้ จังหวัดแพร่ จากใจ สำหรับรางวัลชนะเลิศ...สุดยอดส้วมแห่งปี 2553 ... กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เชื่อมาโดยตลอดว่า ปลูกพืชเช่นไร ย่อมได้ผลเช่นนั้น สำหรับดิฉันและเพื่อนครู กลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียน... จังหวัดมุกดาหาร ชาติก่อนคงทำกรรมไม่ดีไว้เยอะ ชาตินี้จึงได้รับผลกรรมเช่นนี้ แต่ไม่เป็นไร ศรีทนได้ และใช่ว่าจะนิ่งดูดาย เราทุกคนทั้งครู นักเรียนก็พยายามพัฒนา รักษาสภาพแวดล้อมภายในบริเวณที่รับผิดชอบให้ดีที่สุด จะเล่าให้คุณครูและนักเรียนฟัง และจะนำสิ่งที่ได้รู้ ได้เป็นไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ขอชื่นชมจากจาก ขอบคุณค่ะ
โดย รุ่งทิวา จารุจิตร (2012-05-30 21:22:40) [แสดงความคิดเห็น]
ยินดีและชื่นชม โรงเรียนวัดต้นไคร้ จังหวัดแพร่ จากใจ สำหรับรางวัลชนะเลิศ...สุดยอดส้วมแห่งปี 2553 ... กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เชื่อมาโดยตลอดว่า ปลูกพืชเช่นไร ย่อมได้ผลเช่นนั้น สำหรับดิฉันและเพื่อนครู กลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียน... จังหวัดมุกดาหาร ชาติก่อนคงทำกรรมไม่ดีไว้เยอะ ชาตินี้จึงได้รับผลกรรมเช่นนี้ แต่ไม่เป็นไร ศรีทนได้ และใช่ว่าจะนิ่งดูดาย เราทุกคนทั้งครู นักเรียนก็พยายามพัฒนา รักษาสภาพแวดล้อมภายในบริเวณที่รับผิดชอบให้ดีที่สุด จะเล่าให้คุณครูและนักเรียนฟัง และจะนำสิ่งที่ได้รู้ ได้เป็นไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ขอชื่นชมจากจาก ขอบคุณค่ะ :tv18:
โดย รุ่งทิวา จารุจิตร (2012-05-30 21:29:50) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการส้วมสุขสันต์ซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่โรงเรียนต่างๆได้รับงบประมาณ เพื่อนำไปพัฒนาห้องน้ำ ซึ่งการใช้จุดนี้ ให้เกิดประโยชน์ต่อยอดไปในส่วนอื่นๆได้ เพราะถ้าสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนดี ก็เป็นแหล่งที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้ และยังต่อยอดไปถึงการให้กับสังคมและชุมชน เป็นแนวคิดและแนวทางนำไปสู่การปฏิบัติที่การเข้าใจถึงประเด็นปัญหา และดำเนินการแก้ไขของผู้บริหารโรงเรียน ทั้งนี้ต้องสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินโครงการ และความร่วมมือจากภายในโรงเรียน ได้แก่ บุคลากรและนักเรียนในการร่วมกันสร้างสรรค์โครงการ โดยอาศัยการบริหาร วางแผนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการดำเนินกิจกรรม อันจะเกิดผลกับคุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้เรียน
โดย จรัส เชื้อพุทธ (2012-05-31 22:49:51) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมค่ะ เป็นโครงการที่ดีมากๆ ฉีกแนวห้องส้วมของโรงเรียนที่เคยเป็นมา ที่ไม่เคยสะอาดเลย เป็นนิมิตรหมายใหม่ของโรงเรียนในประเทศไทย อยากให้ทุกโรงเรียนเข้าโครงการส้วมสุขสันต์จริงๆค่ะ ขณะนี้โรงเรียนของดิฉันกำลังดำเนินการค่ะ แต่ยังไม่ได้เข้าโครงการ ผอ. มึความตั้งใจที่จะทำเป็นส้วมสุขสันต์ ขอเป็นกำลังใจค่ะ
โดย สุพรรณี มีภูเวียง (2012-07-08 19:45:27) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันชมรายการตแล้ว ได้ร่วมกันทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ล้างห้องน้ำที่บ้านและที่โรงเรียน สะอาดมาก มากขณะนี้กำลังนำน้ำหมักไปให้ครูและผู้ปกครองทดลองใช้ อยู่ในระหว่างการทดลอง และให้นักเรียนประจำชั้นของดิฉันเอง นำไปล้างห้องน้ำของโรงเรียน ในส่วนที่เขารับผิดชอบและห้องน้ำครู เด้กสนใจมาก ดิฉันจะทำไปเรื่อยๆ ถ้าได้ผลดีจะนำเสนอผู้อำนวยการ เพราะที่โรงเรียนกำลังจะทำโครงการส้วมสุขสันต์ เพิ่งจะเริ่มต้น ขอบคุณมากค่ะ
โดย สุพรรณี มีภูเวียง (2012-07-16 20:28:00) [แสดงความคิดเห็น]
ผอ.ธรรมรงศักดิ์ อินกัน รร.วัดต้นไคร้ จังหวัด แพร่ ได้เล็งเห็นว่าน่าจะใช้กิจกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อยอดไปในส่วนอื่นๆได้ เพราะถ้าสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนดีก็เป็นแหล่งที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้ และยังต่อยอดไปถึงการให้กับสังคม และชุมชน ปลูกฝังนิสัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ น้ำหมักชีวภาพประหยัดรายจ่าย ที่สุดคือใช้ห้องส้วมอย่างมีความสุข
โดย เสาวภาคย์ กอบเกษ (2012-07-17 23:07:24) [แสดงความคิดเห็น]
ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมท่านผอ.ธรรมรงศักดิ์ อินกัน ที่เห็นความสำคัญของส้วมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับทุกคนเป็นอย่างยิ่ง มีส่วนช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ ทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ นักเรียนชอบมาโรงเรียน และเป็นประโยชน์แก่ชุมชน ขอนำแนวคิดนี้ไปปรับใช้ที่โรงเรียน
โดย จันทร์เพ็ญ ปาปะกัง (2012-08-16 13:10:16) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมท่าน ผ.อ มากๆครับอยากให้มีคนแบบท่านสัก100 คน เมืองไทยจะน่าอยู่มาก เพราะทุกวันนี้มีแต่คนเห็นแก่ตัวจนบางทีก็เห็นตัวแก่มากมายจนมองเห็นด้วยตาเปล่า
โดย อาทิตย์ คุณยศยิ่ง (2012-10-27 15:15:34) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv