thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 761
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.26 นาที | Online : 2012-04-22  
    เรียนรู้วิทย์และศิลป์จากการทำ "ผ้าบาติก" คุณครูวัลลภา มัจฉากิจ รร.เกาะปันหยี  
    ผ้าบาติกเป็นสินค้าพื้นเมืองของเกาะปันหยีมาตั้งแต่โบราณ ครูวัลลภา มัจชากิจ ครูสอน กอท. โรงเรียนเกาะปันหยี จังหวัดพังงา จึงอยาก ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ และสามารถผลิตผ้าบาติกได้ เพราะนอกจากนักเรียนจะได้เป็นวิชาชีพติดตัว แล้ว นักเรียนยังได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และศิลปศึกษาไปในตัวอีกด้วย  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

คีรีวง ดินแดนสหวิชา รร.ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวงษ์)
ชมการวางแผนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ของรร.ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) เน้นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของนักเรียน กับธรรมชาติของท้องถิ่น เพิ่มเติม

สอนคหกรรมโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เมล็ดพันธุ์ครู)
การสอนวิชา “คหกรรม” มักเป็นการสอนทำอาหารแบบท่องจำ แต่เราสามารถนำมาบูรณาการกับการเรียนวิทยาศาสตร์ได้อย่างดี ส่งผลให้เด็กเกิดการคิด วิเคราะห์ และนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้มากมาย เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : สอนเพศศึกษาด้วยเทคนิค "บูรณาการ" คุณครูณิชาอร บุญบุตร
ชมเทคนิคจากโรงเรียนต้นแบบ ในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง เพศศึกษารอบด้าน การสอนบูรณาการเข้ากับรายวิชา 7 กลุ่มสาระ เพิ่มเติม

ส้มตำบูรณาการ อ.นงนุช ศรีละออ รร.ประชาสามัคคี
ชมการวิเคราะห์ และปรับเนื้อหาที่ใช้เรียนกันปกติ ให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีทักษะ และความรู้ที่ไม่เท่าเทียมกัน การบูรณาการการสอนภาษาอังกฤษกับการงานอาชีพพื้นฐาน ด้วยการทำส้มตำ เพิ่มเติม

เมื่อภาษาไทยเจอกับศิลปะ คุณครูพรทิพย์ มายุศิริ รร.บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)
การเรียนการสอนภาษาไทยที่นำศิลปะเข้ามาช่วยในการสอนกลุ่มเด็กพิเศษ ทำให้นักเรียนสนใจ และสนุกกับการเรียนมากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

 
 
วีดีโอเรื่อง เรียนรู้วิทย์และศิลปืจากการทำผ้าบาติก ของคุณครูวัลลภา มัจฉากิจ นั้นนอกจากจะได้เรียนรู้แค่การงานอาชีพอาชีพอย่างเดียวแล้วยังสามารถเรียนรู้ศิลปะจากการวาดเขียนของนักเรียนเช่นการวาดรูปต่างๆ การใช้เส้น และการผสมสี เรียนรู้วิทยาศาสตร์ จากการใช้น้ำยาในการเคลือบสีผ้าให้ได้สีชัดเจนสดใสอยู่นาน และนักเรียนยังสามารถบูรนาการได้อีกเยอะในหลายกิจกรรมเช่น นักเรียนยังได้รับทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น และได้เรียนรู้จากความสำเร็จของตนเอง
โดย อาซิ ดราแม (2012-05-13 14:37:21) [แสดงความคิดเห็น]
การศึกษาเรียนรู้ที่ใช้วิธีการบูรณาการนั้นล้วนแต่เป็นผลดี เรื่องนี้เรียนรู้วิทย์และศิลปืจากการทำผ้าบาติก ของคุณครูวัลลภา มัจฉากิจ นั้นนอกจากจะได้เรียนรู้แค่การงานอาชีพอาชีพอย่างเดียวแล้วยังสามารถเรียนรู้ศิลปะจากการวาดเขียนของนักเรียนเช่นการวาดรูปต่างๆ การใช้เส้น และการผสมสี เรียนรู้วิทยาศาสตร์ จากการใช้น้ำยาในการเคลือบสีผ้าให้ได้สีชัดเจนสดใสอยู่นาน และนักเรียนยังสามารถบูรนาการได้อีกเยอะในหลายกิจกรรมเช่น นักเรียนยังได้รับทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น และได้เรียนรู้จากความสำเร็จของตนเอง
โดย ณัฐกฤช ชัยชนะ (2012-05-24 10:01:57) [แสดงความคิดเห็น]
การบูรณาการเป็นวิธีการหนึ่งซึ่งนำมาซึ่งความรู้ความเข้าใจที่คงทน ผู้เรียนสามารถที่จะเชื่อมโยงการเรียนรู้จากสิ่งต่างๆที่ได้รับเพื่อที่จะร้อยรัดนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การทำผ้าบาติกเป็นวิธีการหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้เกิดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง อีกทั้งยังสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้ จากบทเรียนของอาจารย์วัลลภา ผู้เรียนนอกจากจะได้เรียนรู้เรื่องการทำผ้าบาติกแล้ว ผู้เรียนยังได้รับการฝึกฝนขั้นตอนกระบวนการการทำงาน ตลอดจนการเรียนรู้งานศิลปะอีกด้วย ขอชื่นชมการทำงานของอาจารย์ด้วย
โดย กัญญา พิชยานนท์ (2012-05-29 21:23:41) [แสดงความคิดเห็น]
ในด้านการศึกษาการเรียนรู้กระบวนการเรียนในวิชาศิลปะเรื่องการทำผ้าบาติกล้วนเป็นการบูรณาการเรียนประเภทหนึ่งที่นำวิธีการและหลักการในการเรียนที่เรียนจากของจริงการเรียนรู้จึงเป็นการเรียนที่มีความคงทนสามารถที่จะมีการเชื่อมโยงการเรียนที่ได้รับจากการนำมาประยุกต์ใช้ให้ได้รับรู้และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำมาประกอบอาชีพได้ในอนาคตในการทำผ้าบาติกเป็นกระบวนการในการที่จะมีการส่งเสริมให้ได้จากการปฏิบัติได้จากความเป็นจริง
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-31 18:30:44) [แสดงความคิดเห็น]
วีดีโอเรื่อง เรียนรู้วิทย์และศิลปืจากการทำผ้าบาติก ของคุณครูวัลลภา มัจฉากิจ เป็นการสอนเทคนิคในการทำผ้าบาติก การทำผ้าบาติกเป็นวิธีการหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้เกิดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำมาประกอบอาชีพได้ในอนาคต ไม่ต้องไปเป็นแรงงานในเมืองใหญ่ ที่สำคัญตลาดทุกวันนี้ไม่จำเป็นต้องมีร้านค้าก็สามารถขายสินค้าได้ทั่วโลกจากตลาดออนไลน์ และลงทุนไม่มากมีออเดอร์แล้วจึงค่อยจำทำก็ได้
โดย วราภรณ์ ศรเกตุ (2012-05-31 22:16:20) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวีดีโอที่ดีมาก ครูสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนให้นักเรียนได้จริง ขอขอบคุณสำหรับคลิปวีดีโอดี ๆ แบบนี้
โดย เอมอร และอรุณ (2012-06-14 22:11:49) [แสดงความคิดเห็น]
การศึกษาเรียนรู้ที่ใช้วิธีการบูรณาการนั้นล้วนแต่เป็นผลดี เรื่องนี้เรียนรู้วิทย์และศิลปืจากการทำผ้าบาติก ของคุณครูวัลลภา มัจฉากิจ นั้นนอกจากจะได้เรียนรู้แค่การงานอาชีพอาชีพอย่างเดียวแล้วยังสามารถเรียนรู้ศิลปะจากการวาดเขียนของนักเรียนเช่นการวาดรูปต่างๆ การใช้เส้น และการผสมสี เรียนรู้วิทยาศาสตร์ จากการใช้น้ำยาในการเคลือบสีผ้าให้ได้สีชัดเจนสดใสอยู่นาน และนักเรียนยังสามารถบูรนาการได้อีกเยอะในหลายกิจกรรมเช่น นักเรียนยังได้รับทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น และได้เรียนรู้จากความสำเร็จของตนเอง
โดย สมจิตร งามศิริ (2012-06-18 10:46:36) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวีดีโอที่ดีมาก
โดย ชิสา สังข์สุวรรณ (2012-09-10 17:48:44) [แสดงความคิดเห็น]
กล้าคิดกล้าทำในเชิงสร้างสรรค์ :tv15: :tv18:
โดย พิชัย วันฑาณุวัฒ (2012-09-26 13:47:19) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเทคนิควิธีการสอนจากโทรทัศน์ครู มาปรับใช้ในการเรียนการสอน ครูสามารถจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ และมีเทคนิคการสอนที่แปลกใหม่นักเรียนมีความสุขในการเรียน ทั้งหมดนี้เป็นคำพูดที่เป็นแรงบันดาลใจให้ครูผู้หนึ่งปรารถนาที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้นักเรียนอย่างไม่หยุดยั้ง และขอขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่อยู่เคียงข้างครูไทย นำสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ให้ครูไทยได้มีโอกาสพัฒนาตนเองเพื่อเด็กไทยและสนุกกับการเรียนรู้ในห้องเรียนอันกว้างใหญ่ กระตุ้นให้ครูจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนของตนเองได้อย่างมีคุณภาพ และพัฒนาตนเองเป็นครูมืออาชีพตลอดไป
:tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv01: :tv01: :tv01: :tv02:
โดย อนุชิต ดวงดาว (2012-10-16 19:36:58) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องราวการนำเสนอน่าสนใจมากค่ะ เป็นการบูรนาการการสอนและการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างสร้างสรรค์ ชอบมากๆค่ะ :tv09:
โดย วารุณี ทิพประมวล (2012-11-29 17:07:09) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคุณครูที่นำความรู้มาบูรณาการและจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ส่งผลให้นักเรียนรู้เกิดการคิดวิเคราะห์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพอีกด้วย
โดย อนัญญา สมฤทธิ์ (2012-12-16 20:56:23) [แสดงความคิดเห็น]
ยอดเยี่ยมค่ะ ปลูกฝังความรู้และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้เลย ข้อคิด ต้องคิดกิจกรรมที่สามารถทำให้นักเรียนสามารถนำไปหารายได้..ได้หรือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมได้ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ละมัย รูปน้อย (2014-10-11 10:14:03) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv