thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1583
Rate :
 5
ความยาว : 14.18 นาที | Online : 2012-04-21  
    นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ คุณครูนันทา ทุมจันทร์ รร.เลิงนกทา  
    คุณครูนันทา ทุมจันทร์ โรงเรียนเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เน้นให้เด็กมีความมั่นใจใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร พร้อมกับสร้างทักษะในการพูด ด้วยกิจกรรมผ่านโครงการ "Sister To Sister and Brother To Brother" คือ แกนนำรุ่นพี่ชี้นำรุ่นน้อง โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำข่าวภาษาอังกฤษตามหัวข้อที่กลุ่มสนใจ ไปฝึกเล่าเรื่อง และสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้น้องระดับชั้น ม.1 ได้ฟัง และเรียนรู้ จากนั้น ให้แต่ละกลุ่มอัดวิดีโอคลิป เพื่อนำมาเปิดดูเพื่อปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาตนเอง โดยมีแบบประเมินให้รุ่นน้องได้ทำการประเมินการเล่าเรื่องของรุ่นพี่ด้วย  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

Role Play การใช้บทบาทสมมติในภาษาอังกฤษ อ.ทวิกา สุบินยัง รร.บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)
วิธีการสอนที่จะทำให้นักเรียนสนุก และมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้เต็มที่ โดยการนำเรื่อง Role Play การแสดงบทบาทสมมติมาใช้ในภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม

แบ่งกลุ่มไม่จำเจ เรียนอังกฤษไม่จำใจ อาจารย์ นิรมล อ้วนไตร (ฉบับเต็ม)
พบเทคนิคการสอน ของอาจารย์ นิรมล อ้วนไตร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยเน้นการให้เด็กนักเรียนได้จับกลุ่มทำกิจกรรมใหม่ๆเสมอ เพิ่มเติม

สมมุติว่าฉันเป็นไกด์ อ. อุทุมพร เลิศปรีชา (ฉบับเต็ม)
พบทักษะกระบวนการคิด และ กระบวนการแบ่งกลุ่ม ของ อ. อุทุมพร เลิศปรีชา เพิ่มเติม

English of Science สอนอังกฤษด้วยวิทยาศาสตร์ คุณครูสุภาวี พัฒน์จารีย์
ชมการจัดการเรียนรู้ โดยการร่วมเรียนรู้ด้วยกันทั้งครู และศิษย์ โดยนำความรู้เดิมด้านวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนถนัด มาเรียนรู้ในภาษาอังกฤษที่ครูถนัดกว่า กิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะการฟัง และพูด ในภาษาอังกฤษ ผ่านการเดี่ยวไมโครโฟนของนักเรียน เพิ่มเติม

การเขียน ESSAY ตอนที่ 1 : การเขียน Intro ดร.โชคศรัณต์ จิตรโชคนิมิตร รร.อัสสัมชัญ สมุทรปราการ (ฉบับเต็ม)
การเขียน Essay ของเด็กนักเรียน ตามความเข้าใจยังไม่ถูกต้อง การสอนเขียน Essay อย่างง่ายและถูกต้อง เริ่มต้นที่ การเขียน Intro เพิ่มเติม

 
 
กิจกรรมการเรียน นักข่าวรุ่นเยาว์ ของอาจารย์นันทา ทุมจันทร์ เป็นกิจกรรมการเรียนที่น่าสนใจและท้าทายสำหรับผู้เรียน ซึ่งปัจจุบันนี้การเรียนต้องเข้าถึงสื่อด้านต่างๆ และสามารถนำสื่อมาใช้ประกอบการเรียนได้เช่นกัน โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ปัจจุบัน ในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ อาจารย์นันทา คนหนึ่ง วันนี้ได้เห็นรุ่นน้องได้แสดงออกและมีส่วนร่วมในการเรียนภาษาอังกฤษ ท่านอาจารย์มีความตั้งใจเป็นอย่างมากที่จะสร้างทักษะด้านภาษาให้นักเรียน เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์จากการเรียนภาษาอังกฤษในชั่วโมงนี้จะคงติดตัวนักเรียนทุกคนไป ซึ่งดิฉันก็ได้พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นจริง เป็นกำลังใจให้อาจารย์ที่รักเสมอค่ะ....ลูกศิษย์
โดย นภาพร สารทอง (2012-05-11 13:04:00) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ คุณครูนันทา ทุมจันทร์ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ นักเรียนได้เลือกทำกิจกรรมที่ตนสนใจ ได้ทำกิจกรรมกลุ่ม ฝึกคิด ฝึกวางแผนร่วมกัน ได้แสดงออก เป็นกิจกรรมที่ท้าทาย นักเรียนได้ฝึกภาษาตามสถานการณ์จริง และยังได้เผยแพร่ความรู้ให้กับนักเรียนรุ่นน้องอีกด้วย ซึ่งได้ประโยชน์หลายๆอย่าง และให้น้องๆได้ประเมินกิจกรรมที่พี่นำเสนอ ทำให้นักเรียนได้รู้ผลการปฎิบัติกิจกรรมของตนเอง เกิดความมั่นใจในการเรียนมากขึ้น
โดย กรองนภา ผกาผล (2012-06-13 22:33:18) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ของคุณครูนันทา ทุมจันทร์ ทำให้เด็กนักเรียนมีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษและทำให้เด็กนักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
โดย ชญานิศพ์ เจียรสกุลไชย (2012-06-21 18:33:50) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรม นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ของ คุณครูนันทา ทุมจันทร์ เป็นการฝึกการสื่อสาร ทักษะการใช้คำพูด และฝึกการวิเคราะห์ข่าว รวมทั้งการนำข่าวที่เลือกมาประยุกต์เพื่อนำมาเล่าเรื่อง โดยมีรุ่นพี่และคุณครูคอยชี้แนะ
โดย ณัชชา โชติชื่น (2012-06-24 18:57:10) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบแนวคิดและวิธีการของอาจารย์มาก ๆ เลยค่ะ นักเรียนได้ใช้ความสามารถหลาย ๆ ด้านทีเดียว และชอบที่อาจารย์บอกว่า อาจจะเป็นการปูพื้นไปสู่อาชีพที่พวกเขารักี่จะเป็นในอนาคตด้วย ชื่นชมจริง ๆ ค่ะ :tv18:
โดย พันธิตรา เชื้อพลพิชัย (2012-06-26 21:18:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีที่ดีมากค่ะ น่าสนุกดี และน่าสนใจมาก แล้วยังทำให้นักเรียนมีความสามัคคีและสนิทกันมากขึ้นด้วยค่ะ
โดย จารุรัตน์ ศิริวงศ์พรหม (2012-06-29 22:02:58) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียน นักข่าวรุ่นเยาว์ เป็นกิจกรรมการเรียนที่น่าสนใจและท้าทายสำหรับผู้เรียน ซึ่งปัจจุบันนี้การเรียนต้องเข้าถึงสื่อด้านต่างๆ และสามารถนำสื่อมาใช้ประกอบการเรียนได้เช่นกัน โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ปัจจุบัน ได้แสดงออกและมีส่วนร่วมในการเรียนภาษาอังกฤษ ความตั้งใจเป็นอย่างมากที่จะสร้างทักษะด้านภาษาให้นักเรียน เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์จากการเรียนภาษาอังกฤษในชั่วโมงนี้จะคงติดตัวนักเรียนทุกคนไป ซริง เป็นกำลังใจให้อาจารย์
โดย รสริน พิมพ์ไลย (2012-06-30 09:52:20) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียน นักข่าวรุ่นเยาว์ เป็นกิจกรรมการเรียนที่น่าสนใจและท้าทายสำหรับผู้เรียน ซึ่งปัจจุบันนี้การเรียนต้องเข้าถึงสื่อด้านต่างๆ และสามารถนำสื่อมาใช้ประกอบการเรียนได้เช่นกัน โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ปัจจุบัน ได้แสดงออกและมีส่วนร่วมในการเรียนภาษาอังกฤษ ความตั้งใจเป็นอย่างมากที่จะสร้างทักษะด้านภาษาให้นักเรียน เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์จากการเรียนภาษาอังกฤษในชั่วโมงนี้จะคงติดตัวนักเรียนทุกคนไป เป็นกำลังใจให้อาจารย์
โดย รสริน พิมพ์ไลย (2012-06-30 09:53:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนที่น่าสนใจและท้าทายสำหรับผู้เรียนทำให้ผู้เรียนมีความกล้าที่จะแสดงออก :tv09:
โดย คณาทิพย์ บุญลาภ (2012-07-05 22:30:37) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมนักข่าวรุ่นเยาว์เป็นกิจกรรมที่ดีมากทำให้นักเรียนเกิดทักษะการใช้ชีวิตในหลายๆด้าน
โดย สมพิศ เพ็ชรอ่อน (2012-07-15 22:37:49) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนที่น่าสนใจและท้าทายสำหรับผู้เรียน ซึ่งปัจจุบันนี้การเรียนต้องเข้าถึงสื่อด้านต่างๆ และสามารถนำสื่อมาใช้ประกอบการเรียนได้เช่นกัน โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ปัจจุบัน ในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ อาจารย์นันทา คนหนึ่ง วันนี้ได้เห็นรุ่นน้องได้แสดงออกและมีส่วนร่วมในการเรียนภาษาอังกฤษ ท่านอาจารย์มีความตั้งใจเป็นอย่างมากที่จะสร้างทักษะด้านภาษาให้นักเรียน เป็นวิธีที่ดีมากค่ะ น่าสนุกดี และน่าสนใจมาก แล้วยังทำให้นักเรียนมีความสามัคคีและสนิทกันมากขึ้นด้วยค่ะ
โดย ปัทมา อุบลน้อย (2012-08-06 17:27:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ให้รุ่นพี่กับรุ่นน้องรู้จักกันมากขึ้นและทำให้น.ร.กล้าแสดงออก
โดย ณัฐปภัสร์ ติยะศิริโชคชัย (2012-08-28 19:17:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนให้กล้าแสดงออกและทำให้เด็กนักเรียนมีความสนใจในภาษาอังกฤษมากขึ้น
โดย เก็จมณี เส็งเจริญ (2012-09-02 13:16:18) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนภาษาอังกฤษด้านการพูดเเละอัดวีดิโอไว้ดูว่าตนเองควรปรับปรุงด้านการอ่านอย่างไร
โดย ภาวรรณ เเจ้งตามธรรม (2012-09-10 18:50:55) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมนักอ่านของครูนันทาสอนในเรื่องทักษะการใช่คำพูดได้ดีมากค่ะ :tv01:
โดย ชิสา สังข์สุวรรณ (2012-09-13 20:12:14) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรม นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ของ คุณครูนันทา ทุมจันทร์ เป็นกิจกรรมที่ดี น่าสนใจ เพราะกิจกรรมนี้เป็นการฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการอ่านข่าว รวมถึงวิธีการทำข่าว และยังเป็นการเพิ่มทักษะทั้ง4ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งทั่ง4ทักษะนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักของการจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมนี้ยังมีส่วนช่วยให้นักเรียนได้รู้จักกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เช่น มีการให้นักเรียนได้วางแผนการทำงานก่อนลงมือปฏิบัติงาน ซึ่งการวางแผนนี้ก็ส่งผลให้นักเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมไปได้อย่างราบรื่น และยังช่วยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการวัดและประเมินผลโดยการสอบถามความคิดเห็นจากนักเรียนรุ่นน้องม.1 เกี่ยวกับกิจกรรมที่นักเรียนรุ่นพี่ได้จัดทำขึ้นร่วมกับครู ซึ่งกระบวนการนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการเรียนรู้ :tv03:
โดย ณัฐฐิรา เกิดรอด (2012-12-04 21:24:28) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv