thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 5678
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.11 นาที | Online : 2012-04-20  
    Jigsaw Technic ร่วมกันคิด ร่วมกันเรียน คุณครูเหมวรรณ ขันมณี รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม  
    การนำ Jigsaw Technic มาใช้สอนเรื่องการเขียนประโยคภาษาอังกฤษซึ่งการเข้าใจในเนื้อหานี้จะมี 2 แบบคือ (1) นักเรียนรู้ศัพท์เยอะ เมื่ออ่านเรื่องก็เข้าใจว่าเรื่องนั้นเนื้อหาเป็นอย่างไร หรือ (2) พอจะรู้ว่า เนื้อเรื่องพูดถึงอะไร แล้วเดาจากประสบการณ์ที่ตัวเองเจอมา และเมื่อครูแบ่งกลุ่มนักเรียน ตามเรื่องแล้ว นักเรียนจะอ่านเรื่อง ทำความเข้าใจในเรื่องที่ได้รับการแบ่ง แล้วมาแชร์ให้เพื่อนฟังได้ว่ารู้อะไรบ้าง  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

การออกเสียงภาษาอังกฤษ อ.ปทุมพร วาดเขียน รร.สายน้ำทิพย์ (ฉบับเต็ม)
การออกเสียงในภาษาอังกฤษ มีความสำคัญที่จะต้องปลูกฝังพื้นฐานให้ถูกต้องในระดับประถม ชมเทคนิคการสอนให้นักเรียนออกเสียงได้ถูกต้อง เพิ่มเติม

สนุกกับเสียงในภาษาอังกฤษ อ. สาลี่ ศิลปะสธรรม
เทคนิคในการสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนเรียนรู้ได้เร็ว และ จดจำได้ตลอด ด้วยเทคนิคการใช้ระดับของเสียง และเกม เพิ่มเติม

Sing a song ร้อง เต้น เป็นคำศัพท์ ครูสุมณญา เลาห์สัฒนะ รร.ทานสัมฤทธิ์วิทยา
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู ทำให้ครูจากโรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา นำกิจกรรมการสอนไปใช้ในห้องเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นป.4 สอนเรื่อง คำศัพท์เรียกแม่-ลูกสัตว์ โดยใช้เพลง Mary had a little lamb เพิ่มเติม

Learning Song ร้อง เรียน รู้ ผศ.ทิพพดี อ่องแสงคุณ
สำหรับเด็กป. 1 การสร้างทัศนคติให้เกิดความรักในวิชาภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องสำคัญ มาชมการสร้างทักษะการฟัง และพูด โดยการนำเทคนิคการใช้ "บทเพลง" มาใช้ในการเรียนรู้ คำศัพท์ การออกเสียง เพิ่มเติม

มหัศจรรย์การสอนตัวเลขในภาษาอังกฤษ ตอน 1 คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ
เทคนิคการสอนตัวเลขภาษาอังกฤษแบบสนุกสนานโดยร้อยเรื่องต่าง ๆ ให้นักเรียนจดจำง่าย ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ใช้ต่อยอดในเรื่องต่าง ๆ ในวิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม

 
 
การสอนภาษาอังกฤษแบบ Jigwas จะทำให้นักเรียนรู้จักการที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนที่จะไปปรึกษาหรือร่วมแสดงความคิดเห้นในเรื่องเดียวกันกับเพื่อนคนอื่นๆ ว่าสิ่งที่ตัวเองเข้าใจนั้นมีความเข้าใจตรงกับที่เพื่อคนอื่นคิดหรือไม่ ถ้าไม่เพราะอะไร คือจะต้องหาคำตอบก่อนที่จะกลับไปสอนเพื่อนๆในกลุ่มว่าตัวเองได้เรียนรู้เรื่องอะไร การสอนแบบนี้จะทำให้เด็กเกิดความพยายามที่จะเรียนรุ้ในสิ่งที่ตนเองได้รับมอบหมาย เพราะถ้าไม่ตั้งใจเพื่อนๆในกลุ่มจะไม่เข้าใจในสิ่งที่ตนเองไปเสนอ เป็นการสอนที่ดีมากและนำไปใช้สอนในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี นักเรียนตั้งใจมากที่จะเรียนรู้ กล้าแสดงออก มั่นใจ คุณครูและนักเรียนทุกคนเก่งมากคะ
โดย สไบทิพย์ สุริยะวงศ์ (2012-05-05 10:46:32) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนภาษอังกฤษเป็นการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนๆว่าในเรื่องที่ตนเข้าใจนั้นเป้นเรื่องเดียวกันกับเรื่องที่ผูอื่นเข้าใจการเรียนรู้จึงต้องเป็นไปในหนทางเดียวกันในเรื่องของการสอนแบบนีจึงต้องมีวะการที่จะต้องให้เกิดการเรียนรู้ไปในทิศทางเดียวกันเราจึงควรจัดกลุ่มในการร่วมกันศึกษาเพื่อหาข้อมูลในการเรียนรู้และมีการจัดสรรในเรื่องการแบ่งประสบการณืซึ่งกันและกันซึ่งถือว่าเป็นการสอนที่มากทำให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นและรับรู้เรื่องราวได้เป็นอย่างดี
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-08 17:03:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนเทคนิคในการจำต่าง ๆ ให้กับเด็กนักเรียนได้จดจำมากขึ้นได้รับชมแล้วมีความรู้สึกว่าคุณครูมีเทคนิคกระบวนการสอนที่น่าสนใจและน่าประทับใจนักเรียนมีความสนุกสนานได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมทำให้การเปิดเรียนของนักเรียนดูมีอะไรมากขึ้นเพิ่มคความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนได้เป็นอย่างดีทำให้เด็กเกิดความพยายามที่จะเรียนรุ้ในสิ่งที่ตนเองได้รับมอบหมาย เป็นเทคนิคที่ควรนำไปใช้ได้จริงอย่างดีฝึกฝนตนเองอีกด้วย ดีมากๆๆเลยยค่ะ
โดย วันเพ็ญ จินะอิ (2012-05-13 16:19:02) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนแบบ jigsaw ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้แบบร่วมมือกันและได้เรียนรู้ตามศักยภาพของตนเองทั้งเด็ก เก่ง ปานกลางและเด็กอ่อนได้เรียนรู้ร่วมกันเด็กเก่งก็ช่วยเด็กอ่อนเรียนรู้ไปด้วยและสามารถพัฒนาการใช้ภาษาของตนเองให้ดีมากยิ่งขึ้นและนักเรียนทุกคนได้ลงมือทำได็ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง นักเรียนก็จะเกิดประสบการณ์รู้จักรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายการทำงานเป็นกลุมเชื่อว่าเทคนิคการสอนนี้ช่วยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤาอย่างแน่นอน
โดย ศุภชัย สุดชารี (2012-05-13 20:13:14) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมที่คุณครูเหมวรรณ ขันมณี รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมสามารถทำให้การเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่ายๆ ใกล้ๆ ตัว และสนุกสนานด้วยการเรียนการสอนแบบ Jigsaw เพื่อผสมผสานนักเรียนที่มีความสามารถต่างกันคือกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มต่ำทำให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ที่สำคัญครูต้องเตรียมสื่อและการสอนมากจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ในการสอน แต่จากผลลัพธ์ทำให้นักเรียนเกิดเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษที่ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆค่ะ
โดย รุจิดา สุขใส (2012-05-15 16:20:08) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมผู้เรียนให้รู้จักการทำงานกลุ่ม โดยมีการแบ่งกลุ่มเด็กให้ช่วยกันอ่านภาษาอังกฤษโดยเด็กปรึกษากันกระตุ้นทักษะการคิด มีการจัดกิจกรรมให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกาย เน้นการเรียนการสอนที่ให้เพื่อนได้ช่วยเพื่อน ปรึกษากันใช้เทคนิคการระดมสมองและการนำเสนองานที่ได้รับมอบหมายโดยผ่านกระบวนการอ่านภาษาอังกฤษ และการสร้างผลงานการเขียน มีการนำเสนอโดยการให้นักเรียนออกมาสาธิตจริงจากสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน
โดย อุทัย บุญประสงค์ (2012-05-16 00:22:38) [แสดงความคิดเห็น]
อันดับแรกข้อกล่าวว่ารู้สึกภาคภูมิใจในวงการการศึกษาไทยที่มีคุณครูที่ดี เอาใจใส่นักเรียน คิดค้น หาวิธีการที่หลากหลาย และลดช่องว่างระหว่างเด็กเก่ง เด็กปานกลาง เด็กอ่อน คุณครูช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนตามศักยภาพของผู้เรียน การเชือมโยงองค์ความรู้พื้นฐานของนักเรียนจากชีวิตประจำวันในเรื่องความเจ็บป่วย อุบัติเหตุเบื้องต้น จนมาสู่วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แล้วใช้ความรู้ด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเข้าด้วยกัน เพื่อความเข้าใจบทอ่านอย่างแจ่มแจ้ง การสร้าสรรค์บทเรียนนี้นอกจากนักเรียนได้รับความรู้ทางวิชาการแล้ว นักเรียนยังได้เรียนรู้ในเรื่องกลุ่มสัมพันธ์ ช่วยเหลือ แบ่งปันกันอีกด้วย ส่วนข้อเสนอแนะอื่นๆ อยากให้คุณครู ร่วมกับนักเรียน สรุปจากสิ่งที่อ่านร่วมกัน เพื่อความมั่นใจว่านักเรียนมีความเข้าใจจากสิ่งที่อ่านได้ถูกต้อง ชัดเจน เหมือนกันทุกคน และหากกรณีโรงเรียนที่ไม่มี Tablet คุณครูอาจใช้วิธี Role Play ก็ดูน่าสนใจ สุดท้ายนี้ ดิฉันจะนำความรู้จากสิ่งที่ได้ชมไปประยกต์ใช้กับการเรียนการสอนของตนเองอย่างแน่นอน ขอบคุณสำหรับบทเรียนดีๆ
โดย สุกัญญา สุดารารัตน์ (2012-05-18 22:46:32) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนที่เรียนในระดับประถมศึกษา ถ้าใช้วิธีการเรียนแบบต้องเขียนคำ ประโยค ยาวๆ เป็นเนื้อ คงเป็นเรื่องยากและน่าเบื่อสำหรับเขา..คุณครูเหมวรรณ ขันมณี ครูจาก รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงใช้เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw Technic ร่วมกันคิด ร่วมกันเรียน ทำให้ลูกไนักเรียนระดับนี้เกิดการเรียนรู้การเขียนที่ดี เหมาะกับวัย และมีความสุขในการเรียนรู้ ในขณะที่เรียนก็มีการแบ่งกลุ่มปรึกษาหารือ ก่อให้เกิดการพัฒนาทาง EQ ได้อีกทางหนึ่งด้วย ขอบคุณคุณครูที่ได้นำเสนอเทคนิคการสอนที่ดีเป็นประโยชน์กับคุณครูที่สอนในระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงนำไปใช้ได้จริง
โดย สวัสดิ์ จันทร์ไตรรัตน์ (2012-05-19 13:21:50) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบJigsaw Technicเป็นเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยอาศัยหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ที่ในกลุ่มจะประกอบด้วยนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อนที่ทุกคนจะมีบทบาทและความรับผิดชอบในการเรียนรู้เริ่มจากการฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน ซึ่งการอ่านนีรอบที่ 1 ทุกคนในกลุ่มจะได้รับมอบหมายให้อ่านกลุ่มละ 1 เรื่องย่อย เช่น เรื่องเลือดกำเดา การเกิดบาดแผล รอบที่ 2 จัดกลุ่มใหม่ให้ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่อ่านเรื่องต่าง ๆ มารวมกลุ่มกัน แล้วอ่านเรื่องเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านใาให้เพื่อน ๆ ฟัง และสนทนาซักถามกัน และฝึกทักษะการเขียนในขั้นตอนสุดท้าย นับว่าเป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างดีนอกจากจะช่วยให้นักเรียนที่เรียนอ่อนได้มีความมั่นใจในการแสดงออกมากขึ้นแล้วยังเป็นการส้งเสริมความสามารถของนักเรียนเก่งด้วย
โดย จิรพรรณ นาคแย้ม (2012-05-29 06:21:09) [แสดงความคิดเห็น]
รูเหมวรรณ เข้าใจนักเรียน ทำให้การเรียนการสอนนั้นสนุกสนาน บวกกับการใช้สื่อที่เหมาะสมจึงเพิ่มการเรียนรู้ให้มีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
Jigsaw Technic เป็นเทคนิคที่น่าสนใจ และสร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียนได้อย่างมากเริ่มจากการเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วนั้น สามารถแชร์ความรู้ที่ตนเข้าใจให้เพื่อนได้อีกด้วย เป็นการสอนที่สร้างสรรค์มากค่ะ
โดย ชมพูนุช ดีลัน (2012-06-11 11:27:42) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมJigsaw เป็นการแบ่งกลุ่มที่ดี นักเรียนเป็นทั้งผู้ฟังและผู้เชี่ยวชาญ และขั้นตอนสุดท้ายที่ให้นักเรียนจัดทำชิ้นงานนักเรียนสนุกมากน่าสนใจมากคะ
โดย สมพิศ เพ็ชรอ่อน (2012-08-02 15:46:04) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมผู้เรียนให้รู้จักการทำงานกลุ่ม โดยมีการแบ่งกลุ่มเด็กให้ช่วยกันอ่านภาษาอังกฤษโดยเด็กปรึกษากันกระตุ้นทักษะการคิด มีการจัดกิจกรรมให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกาย เน้นการเรียนการสอนที่ให้เพื่อนได้ช่วยเพื่อน ปรึกษากันใช้เทคนิคการระดมสมองและการนำเสนองานที่ได้รับมอบหมายโดยผ่านกระบวนการอ่านภาษาอังกฤษ และการสร้างผลงานการเขียน มีการนำเสนอโดยการให้นักเรียนออกมาสาธิตจริงจากสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน
โดย เพ็ญจันทร์ บุญหนุน (2012-08-22 14:31:26) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากคะเพราะการสอนนี้มีการแบ่งว่านักเรียนแตกละคนได้อ่านหนังสือเรื่องที่ไม่เหมือนกันได้มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ใกล้ตัว
โดย ณัฐสุดา ต้อยปาน (2012-09-02 16:04:13) [แสดงความคิดเห็น]
สอนได้ดีมากค่ะ
โดย กมลพร วิมลอักษร (2012-09-09 15:00:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป้นการสอนที่ดีมาก :tv15:
โดย วิรดา แหลมสัก (2012-09-09 19:27:12) [แสดงความคิดเห็น]
เคยพบกับคุณครูเหมวรรณ ที่เชียงใหม่ เป็นคุณครูที่สอนสนุก และสอนให้เข้าใจง่าย ในการสอนโดยเน้นกิจกรรมนี้ ทำให้นักเรียนเกิดความคิด และการมีส่วนร่วมมากขึ้น จะนำไปปรับใช้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
โดย วราพร นำภา (2012-09-23 11:02:34) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณท่านอาจารย์เหมวรรณ มากที่เสนอวิธีจัดชั้นเรียนโดยใช้การเรียนแบบนี้ให้ชมถือว่าเป็นวิธีที่ดีมากเพราะสามารถใช้ได้ทุกวิชา ทุกระดับ เพราะนักเรียนจะเรียนไปพร้อม ๆ กับเพื่อนๆ และมีเวลาอยู่กับเพื่อนในชั้นเรียนมากกว่า แต่ รร.อาจารย์อุปกรณ์ในชั้นเรียนพร้อมมาก เช่นprojector ,ipadที่ครูใช้สอน ดูเหมือนว่าครูต้องซื้อเองนะคะ ทั้งๆ ที่เงินตอบแทนเพื่อใช้ดูแลครอบครัว ค่าครองชีพสูงมาก เมื่อไหร่จะแจกให้ครูบ้าง tablet เช่นเดียวกับ นร.ก็ยังพอไหว มิใช่อุปกรณ์ สื่อ ครูต้องลงทุนเอง แต่สังคมก็คาดหวังกับครูมาก
โดย เบญญาดา วิริไฟ (2012-10-13 06:56:58) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันนางสาวพนิดา วิจิตรชื่น สาขาภาษาอังกฤษ ปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ กับอาจารย์ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน ชอบวิดีโอนี้เพราะว่า เทคนิคจิ๊กซอ เป็นเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งในการเรียนแบบร่วมมือ และเหมาะสำหรับการเรียนเนื้อหาใหม่ เด็กทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ทำให้เด็ก ๆ สามารถเข้าใจและจำประโยคได้อย่าง่ายดาย ส่วนตัวครูผู้สอนก็จัดกิจกรรมกรเรียนรู้ได้ดีเหมาะสำหรับเด็กประถมเป็นอย่างมากเพราะเด็กในวัยนี้จะจดจำจำสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว วิธีการสอนโดยใช้จิ๊กซอร์ เป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยการให้ผู้ได้ฝึกต่อจิ๊กซอร์และนำข้อมูลมาอภิปรายเพื่อสรุปผลการเรียนรู้
โดย พนิดา วิจิตรชื่น (2012-12-02 20:25:00) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันนางสาว ภัทราพร ก้านทอง สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ชั้นปี2 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เรียนวิชา หลักการจัดการเรียนรู้ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน คุณครูเหมวรรณ ขันมณี รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การสอนมีการสอดแทรกเหตุการณ์ในชีวิตจริง และเด็กสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเด็กมีความสนใจในการอยากเรียนรู้ รู้สึกสนุก มีการจัดกลุ่มในการทำงานได้เหมาะสม และมีกิจกรรมระหว่างครูกับนักเรียน ช่วยให้เด็กเข้าใจมากขึ้น เด็เกิดการเรียนรู้และคิดวิเคราะห์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสอนแบบนี้จะทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพเพราะเด็กได้ปฏิบัติจริง สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้เหมาะสมกับเด็ก :tv17:
โดย ภัทราพร ก้านทอง (2012-12-03 17:09:48) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันนางสาว ภัทราพร ก้านทอง สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ชั้นปี2 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เรียนวิชา หลักการจัดการเรียนรู้ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน คุณครูเหมวรรณ ขันมณี รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การสอนมีการสอดแทรกเหตุการณ์ในชีวิตจริง และเด็กสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเด็กมีความสนใจในการอยากเรียนรู้ รู้สึกสนุก มีการจัดกลุ่มในการทำงานได้เหมาะสม และมีกิจกรรมระหว่างครูกับนักเรียน ช่วยให้เด็กเข้าใจมากขึ้น เด็เกิดการเรียนรู้และคิดวิเคราะห์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสอนแบบนี้จะทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพเพราะเด็กได้ปฏิบัติจริง สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้เหมาะสมกับเด็ก :tv17:
โดย ภัทราพร ก้านทอง (2012-12-03 17:09:49) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันนางสาว ภัทราพร ก้านทอง สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ชั้นปี2 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เรียนวิชา หลักการจัดการเรียนรู้ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน คุณครูเหมวรรณ ขันมณี รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การสอนมีการสอดแทรกเหตุการณ์ในชีวิตจริง และเด็กสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเด็กมีความสนใจในการอยากเรียนรู้ รู้สึกสนุก มีการจัดกลุ่มในการทำงานได้เหมาะสม และมีกิจกรรมระหว่างครูกับนักเรียน ช่วยให้เด็กเข้าใจมากขึ้น เด็กเกิดการเรียนรู้และคิดวิเคราะห์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสอนแบบนี้จะทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพเพราะเด็กได้ปฏิบัติจริง สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้เหมาะสมกับเด็ก :tv15: :tv17:
โดย ภัทราพร ก้านทอง (2012-12-03 17:11:56) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการนำเข้าสู่บทเรียน และกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนมีความสุขกับการเรียนภาษาอังกฤษมาก ผู้สอนคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ทำให้นักเรียนทั้งเก่งและอ่อนเรียนรู้ด้วยกันได้อย่างมีความสุข มีการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อเพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วมของนักเรียน มีการใช้สื่ออุปกร์การสอนที่ทันสมัย เพิ่มความสนใจในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี มีการดูแลเอาใจใส่นักเรียนว่ามีความเข้าใจเนื้อหาที่สอนด้วยการตั้งคำถามอยู่ตลอด เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ดีครับ ชอบมาก :tv17: :tv17: :tv17:
โดย วัชรพงษ์ หวันสมาน (2013-01-25 14:49:07) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆเลยค่ะ เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ชมรายการทีวีครูอย่างมาก สามารถนำเทคนิคในการสอนวิชาภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในการสอนของดิฉันค่ะ โดยส่วนตัวดิฉันเป็นครูใหม่ยังสอนไม่ค่อยเก่งเลย ต้องอาศัยเทคนิคการสอนของครูท่านอื่นๆ แต่พอได้ดูโทรทัศน์ครูในสาขาวิชาภาษาอังกฤษซึ่งมีเทคนิคในการสอนที่หลากหลาย ทำให้ดิฉันได้นำวิชาการสอนแบบต่างๆไปใช้กับนักเรียน ผลปรากฎว่า นักเรียนตื่นเต้น สนุกสนาน สนใจเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น ดิฉันมีความภูมิใจที่นักเรียนตั้งใจเรียนกับดิฉันค่ะ :tv02:
โดย ศิรประภา ขมแก้ว (2014-03-02 06:31:16) [แสดงความคิดเห็น]
I just say that this is the best and magic educational innovation of Thailand. Let's continuously develop it and I always and forever cheer you up.

Asst. Prof. Suphawatthananon Banchuen, Ph.D.
โดย ผศ.ดร.ศุภวัฒนานนท์ บานชื่น (2014-08-09 21:45:04) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจ น่าลองนำไปใช้มาก ๆ เลยค่ะ
โดย อัจฉราพันธ์ เอี่ยมสอาด (2014-09-10 05:22:32) [แสดงความคิดเห็น]
ตอนนี้กำลังเรียนป.บัณฑิตอยู่ค่ะ ขออนุญาตินำไปเผยแพร่ในชั้นเรียนนะคะ
โดย ชนัญชิดา จิตรีแดน (2015-08-22 11:02:54) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv