thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1820
Rate :
 4.5
ความยาว : 13.59 นาที | Online : 2012-04-20  
    English Day ที่ เซกา คุณครูวรัทดล ไชยตาแสง รร.อนุบาลเซกา  
    พบแนวทางการออกแบบการเรียนการสอนหลังจากไปดูงานของคุณครูวรัทดล ไชยตาแสง ที่นำความรู้จากการร่วมดูงานกับรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นการไปต่างประเทศครั้งแรกในชีวิตของครู แล้วนำกลับมาถ่ายทอดให้นักเรียนชั้นป.5 โรงเรียนอนุบาลเซกา จังหวัดบึงกาฬ ด้วยกิจกรรม "English Day" ทำให้เด็กๆได้พบมุมมองใหม่ๆของวัฒนธรรม ผู้คน ในประเทศอังกฤษ มากกว่าภาพนิ่งในหนังสือเรียนสร้างความตื่นตาตื่นใจ ประสบการณ์ใหม่ และแรงบันดาลใจให้เด็กนักเรียนรักวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

การออกเสียงภาษาอังกฤษ อ.ปทุมพร วาดเขียน รร.สายน้ำทิพย์ (ฉบับเต็ม)
การออกเสียงในภาษาอังกฤษ มีความสำคัญที่จะต้องปลูกฝังพื้นฐานให้ถูกต้องในระดับประถม ชมเทคนิคการสอนให้นักเรียนออกเสียงได้ถูกต้อง เพิ่มเติม

สนุกกับเสียงในภาษาอังกฤษ อ. สาลี่ ศิลปะสธรรม
เทคนิคในการสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนเรียนรู้ได้เร็ว และ จดจำได้ตลอด ด้วยเทคนิคการใช้ระดับของเสียง และเกม เพิ่มเติม

Sing a song ร้อง เต้น เป็นคำศัพท์ ครูสุมณญา เลาห์สัฒนะ รร.ทานสัมฤทธิ์วิทยา
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู ทำให้ครูจากโรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา นำกิจกรรมการสอนไปใช้ในห้องเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นป.4 สอนเรื่อง คำศัพท์เรียกแม่-ลูกสัตว์ โดยใช้เพลง Mary had a little lamb เพิ่มเติม

Learning Song ร้อง เรียน รู้ ผศ.ทิพพดี อ่องแสงคุณ
สำหรับเด็กป. 1 การสร้างทัศนคติให้เกิดความรักในวิชาภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องสำคัญ มาชมการสร้างทักษะการฟัง และพูด โดยการนำเทคนิคการใช้ "บทเพลง" มาใช้ในการเรียนรู้ คำศัพท์ การออกเสียง เพิ่มเติม

มหัศจรรย์การสอนตัวเลขในภาษาอังกฤษ ตอน 1 คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ
เทคนิคการสอนตัวเลขภาษาอังกฤษแบบสนุกสนานโดยร้อยเรื่องต่าง ๆ ให้นักเรียนจดจำง่าย ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ใช้ต่อยอดในเรื่องต่าง ๆ ในวิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม

 
 
คุณครูวรัทดล ไชยตาแสง เป็นครูที่มีความสามารถมาก :tv15: เมื่อได้มีโอกาสไปไสัมผัสกับบรรยากาศจริงแห่งเมื่องเจ้าของภาษาแล้ว สามารถนำความรู้ที่ได้มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างดีทำให้นักเรียนไปด้รับรู้ถึประสบการณ์และสัมผัสกลิ่นไอวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง แม้นักเรียนจะไม่ได้ไปด้วยก็ตาม กิจกรรม English Day เป็นกิจกรรมที่น่านำไปเป็นแบบอย่างแก่ครูผู้สอนคนอื่นๆ ที่จะนำไปใช้กับนักเรียนของตน แม้เราจะยังไม่มีโอกาสได้ไป สัมผัสบรรยากาศแบบนั้นบ้างแต่โืรทัศน์ครูก็ไ้ย่อโลกทั้งใบมาไว้ที่นี่แล้ว :tv07:
โดย ปาริชาต ทุมสิทธิ์ (2012-05-03 17:23:53) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูได้รับประสบการณ์การเรียนรู้โดยตรงจากไปดูงานประเทศอังกฤษ โดยนำความรู้กลับมาถ่ายทอดให้นักเรียนด้วยกิจกรรม "English Day" โดยจัดกิจกรรมเป็นฐานความรู้ต่าง ๆ ทำให้เด็กๆได้พบมุมมองใหม่ๆของวัฒนธรรม ผู้คน สถานที่ต่าง ๆ ความตื่นตาตื่นใจ ประสบการณ์ใหม่ และแรงบันดาลใจให้เด็กนักเรียนรักวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น และเปิดโลกทั้งใบมาให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้โลกกว้าง
โดย อุทัย บุญประสงค์ (2012-05-04 23:32:09) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมรายการครูมืออาชีพ ตอนคุณครูวรัทดล ไชยตาแสง ซึ่งได้ไปสมผัสชีวิตในต่างประเทศ กับโครงการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก และนำความรู้ ประสบการณ์มาแบ่งปันและสร้างเสริมประสบการร์ให้กับนักเรียนด้วย กิจกรรม "English Day" ซึ่งทำให้เด็กๆได้พบมุมมองใหม่ๆของวัฒนธรรม ผู้คน ในประเทศอังกฤษ มากกว่าภาพนิ่งในหนังสือเรียนสร้างความตื่นตาตื่นใจ ประสบการณ์ใหม่ และแรงบันดาลใจให้เด็กนักเรียนรักวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น ทั้งนี้ขอแสดงความยกย่องในความทุ่มเทในการจัดเตรียมกิจกรรม English day สำหรับเด็ก ๆ ด้วยค่ะ
โดย สายทิพย์ เม่นแต้ม (2012-05-05 16:39:17) [แสดงความคิดเห็น]
ประสบการณ์ของตนเองที่ไปประเทศอังกฤษมาถ่ายทอดสู่นักเรียนโดยจัดการเรียนรู้เป็นฐานกิจกรรม ๕ ฐาน ได้แก่ ฐาน ๑ Get to know UK. นำสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวกับอังกฤษ เช่น ธงชาติอังกฤษ ธนบัตรเงินตรา เป็นต้น ฐาน ๒ Tourist Attractions เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น London eye เป็นต้น ฐานที่ ๓ Famous People เช่น เจ้าชายวิลเลี่ยม เสกสมรสเมื่อปีที่แล้ว จึงมีภาพและเรื่องเกี่ยวกับพระองค์ เป็นต้น ฐานที่ ๔ Living and Life style มีไกด์ท้องถิ่นมาเล่าเกี่ยวกับชีวิตของคนอังกฤษให้ฟัง ฐานที่ ๕ Food and Drink มีภาพอาหาร และมีโต๊ะจัดอาหารว่างต่างๆเป็น high light ของการเรียนในครั้งนี้เพราะเด็กจะชอบของกินมาก มีวิดิโอแสดงการทำอาหาร Fish and ships เป็นกิจกรรมที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่สนุกสนาน
โดย สายสุดา สารภี (2012-05-06 19:20:10) [แสดงความคิดเห็น]
English Day กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของคุณครูวรัทดล ไชยตาแสง โรงเรียนอนุบาลเซกา จ.บึงกาฬ จัดได้ดีมาก คุณครูนำประสบการณ์ตรงที่ได้ไปเรียนรู้กับรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประเทศอังกฤษ นำมาสู่นักเรียนของคุณครูโดยจัดกิจกรรมเป็น 5 ฐานการเรียนรู้ นำนักเรียนเรียนรู้โดยให้ชมภาพเคลื่อนไหว ของจริง ภาพ ที่จัดเตรียมไว้อย่างดี จากฐานที่ 1 Get to know สู่ฐานที่ 2 Tourist Attractions สถานที่ท่องเที่ยว ฐานที่ 3 Famous People นำภาพอภิเสกสมรสของเจ้าชายวิลเลี่ยมกับพระชายามาให้นักเรียนชม ฐานที่ 4 Living & Life Style บรรยายเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของชาวอังกฤษ ฐานที่ 5 Food & Drink คุณครูนำอาหารและภาชนะของจริงมาแสดงให้นักเรียนดู ชื่นชมในความพยายามนำประสบการณ์ลงสู่นักเรียนของคุณครูค่ะ
โดย พวงเล็ก รักษาวงศ์ (2012-05-07 21:07:40) [แสดงความคิดเห็น]
การนำประสบการณ์ตรงที่ได้ไปเรียนรู้กับรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประเทศอังกฤษ นำมาสู่นักเรียนของคุณครูโดยจัดกิจกรรมเป็น 5 ฐานการเรียนรู้ นำนักเรียนเรียนรู้โดยให้ชมภาพเคลื่อนไหว ของจริง ภาพ ที่จัดเตรียมไว้อย่างดีการนำความรู้กลับมาถ่ายทอดให้นักเรียนด้วยกิจกรรม "English Day" โดยจัดกิจกรรมเป็นฐานความรู้ต่าง ๆ ทำให้เด็กๆได้พบมุมมองใหม่ๆของวัฒนธรรม ผู้คน สถานที่ต่าง ๆ ความตื่นตาตื่นใจ ประสบการณ์ใหม่ และแรงบันดาลใจให้เด็กนักเรียนรักวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น :tv15: :tv17:
โดย รุ่งทิวา อุ่นเจริญ (2012-05-08 11:30:47) [แสดงความคิดเห็น]
ในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ในเรื่องของครูมืออาชีพที่ได้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ซึ่งได้มีการได้ไปสัมผัสกับชาวต่างประเทศกับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นการนำความร๔ประสบการณืที่ได้รับมานั้นมาแบ่งปันในการสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนักเรียนด้วยการจัดกิจกรรมซึ่งทให้เด็กได้มีการพบมุมมองใหม่ๆของวัฒนธรรมผู้คนในประเทศอีงกฤษมากกว่าจะมีดารเรียนแต่ในคำบอกเล่าและการเรียนที่เรียนจากภาพเท่าน้นทำให้เกิดความแปลกใหม่ในการเรียนและเกิดความตื่นอกตื่นใจในการเรียน
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-08 21:51:39) [แสดงความคิดเห็น]
ดีครับ ดีมาก ๆ ที่นำความรู้มาถ่ายทอดกัน การนำประสบการณ์ตรงที่ได้ไปเรียนรู้กับรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประเทศอังกฤษ นำมาสู่นักเรียนของคุณครูโดยจัดกิจกรรมเป็น 5 ฐานการเรียนรู้ English Day กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของคุณครูวรัทดล ไชยตาแสง โรงเรียนอนุบาลเซกา จ.บึงกาฬ จัดได้ดีมาก ประสบการณ์ของตนเองที่ไปประเทศอังกฤษมาถ่ายทอดสู่นักเรียนโดยจัดการเรียนรู้เป็นฐานกิจกรรม ๕ ฐาน ได้แก่ ฐาน ๑ Get to know UK. นำสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวกับอังกฤษ เช่น ธงชาติอังกฤษ ธนบัตรเงินตรา เป็นต้น ฐาน ๒ Tourist Attractions เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น London eye เป็นต้น ชอบครับชอบมาก.............
โดย ณรงค์ฤทธิ์ จิตสุทธิประเสริฐ (2012-05-12 13:02:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จริงให้กับนักเรียนโดยดัดแปลงองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียน ทำให้นักเรียนได้รับความรู้จากกิจกรรมที่คุณครูได้จัดเตรียมไว้ น่าสนใจและไม่เกิดความเบื่อหน่าย
โดย นงลักษณ์ ดิษพงศ์ (2012-05-12 19:49:10) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมาก เป็นการสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจในประเทศอังกฤษยิ่งขึ้น ได้สอนให้รู้เกี่ยวกับธงชาติอังกฤษความเป็นอยู่และอีกมากมาย
โดย เปรมศิริ สุนทรินคะ (2012-06-08 22:19:55) [แสดงความคิดเห็น]
มีวิธีการสอนให้เด็กได้สนุกสนานดีมากเลยคะ
โดย กมลพร วิมลอักษร (2012-06-09 12:44:21) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูนำประสบการณ์ได้รับมาดัดแปลงเป็นความรู้เพิ่มสื่อการสอน ทำให้เด็กสนุกสนานสนใจมากขึ้น
โดย ธนัญญา พิมพ์งาม (2012-06-10 10:22:29) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบอก สามคำ (สุดยอดมาก) ครูสามารถนำประสบการณ์มาปรับใช้ในกับนักเรียนได้อย่างลงตัว นี่แหละที่เด็กต้องการ เมื่อเด็กเกิดความสนุกสนาน เด็กก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษต่อไปใในอนาคต :tv15:
โดย สกีน๊ะ หวังผล (2012-06-10 12:41:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่สนุกมากครับ นักเรียนได้มีส่วนร่วม และได้ลองปฏิบัตจริงทำให้นักเรียนตื่นเต้น สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ โดยรวมแล้วชอบครับ :tv15: :tv02:
โดย วิศิษฏ์พงศ์ พวงคำ (2012-06-18 05:04:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่จุดประกายให้นักเรียนได้ดีทีเดียว ทำให้นักเรียนมองการใช้ชีวิตด้วยการที่มีภาษาอังกฤษมาเกี่ยวข้องได้ดีมากขึ้น มีความรู้รอบตัวมากขึ้น และได้คำศัพท์ที่สามารถจดจำได้คงทนถาวร เพราะเด็กสนุกสนานกับการเรียนมาก :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย วัชรพงษ์ หวันสมาน (2012-07-06 13:41:48) [แสดงความคิดเห็น]
สิ่งที่มองเห็นได้ชัดเจนจากการชมรายการตอนนี้คือคุณครูวรัทดล ไชยตาแสง ท่านมีความพยายามมาก ขอชื่นชมนะคะ ที่เมื่อท่านได้รับประสบการณ์จากการไปประเทศอังกฤษและอยากให้นักเรียนได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศแบบนั้นบ้าง ก็เลยคิดกิจกรรม English Day ขึ้นมา จากการสังเกตสิ่งที่ครูพยายามจัดทั้งความรู้ในฐานการเรียนรู้ต่างๆ มีการนำของจริงมาเป็นสื่อ มีรูปภาพต่างๆ แต่ที่ประทับใจมากคือการจัดมุม afternoon tea ทำให้เรามองเห็นว่าคุณครูมีความตั้งใจจริงๆค่ะ
โดย เสาวรส มะโนรัตน์ (2012-07-07 21:22:03) [แสดงความคิดเห็น]
สิ่งที่มองเห็นได้ชัดเจนจากการชมรายการตอนนี้คือคุณครูวรัทดล ไชยตาแสง ท่านมีความพยายามมาก ขอชื่นชมนะคะ ที่เมื่อท่านได้รับประสบการณ์จากการไปประเทศอังกฤษและอยากให้นักเรียนได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศแบบนั้นบ้าง ก็เลยคิดกิจกรรม English Day ขึ้นมา จากการสังเกตสิ่งที่ครูพยายามจัดทั้งความรู้ในฐานการเรียนรู้ต่างๆ มีการนำของจริงมาเป็นสื่อ มีรูปภาพต่างๆ แต่ที่ประทับใจมากคือการจัดมุม afternoon tea ทำให้เรามองเห็นว่าคุณครูมีความตั้งใจจริงๆค่ะ
โดย เสาวรส มะโนรัตน์ (2012-07-07 21:23:11) [แสดงความคิดเห็น]
สิ่งที่มองเห็นได้ชัดเจนจากการชมรายการตอนนี้คือคุณครูวรัทดล ไชยตาแสง ท่านมีความพยายามมาก ขอชื่นชมนะคะ ที่เมื่อท่านได้รับประสบการณ์จากการไปประเทศอังกฤษและอยากให้นักเรียนได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศแบบนั้นบ้าง ก็เลยคิดกิจกรรม English Day ขึ้นมา จากการสังเกตสิ่งที่ครูพยายามจัดทั้งความรู้ในฐานการเรียนรู้ต่างๆ มีการนำของจริงมาเป็นสื่อ มีรูปภาพต่างๆ แต่ที่ประทับใจมากคือการจัดมุม afternoon tea ทำให้เรามองเห็นว่าคุณครูมีความตั้งใจจริงๆค่ะ
โดย เสาวรส มะโนรัตน์ (2012-07-07 21:23:11) [แสดงความคิดเห็น]
สิ่งที่มองเห็นได้ชัดเจนจากการชมรายการตอนนี้คือคุณครูวรัทดล ไชยตาแสง ท่านมีความพยายามมาก ขอชื่นชมนะคะ ที่เมื่อท่านได้รับประสบการณ์จากการไปประเทศอังกฤษและอยากให้นักเรียนได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศแบบนั้นบ้าง ก็เลยคิดกิจกรรม English Day ขึ้นมา จากการสังเกตสิ่งที่ครูพยายามจัดทั้งความรู้ในฐานการเรียนรู้ต่างๆ มีการนำของจริงมาเป็นสื่อ มีรูปภาพต่างๆ แต่ที่ประทับใจมากคือการจัดมุม afternoon tea ทำให้เรามองเห็นว่าคุณครูมีความตั้งใจจริงๆค่ะ
โดย เสาวรส มะโนรัตน์ (2012-07-07 21:23:11) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูได้รับประสบการณ์การเรียนรู้โดยตรงจากการไปดูงานประเทศอังกฤษ อยากให้นักเรียนได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศแบบนั้นบ้าง ก็เลยคิดกิจกรรม English Day ขึ้นมา นักเรียนได้มีส่วนร่วม ทำให้นักเรียนตื่นเต้น สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ คุณครูเยี่ยมมากค่ะ :tv15: :tv15:
โดย อุษณีย์ พารีศรี (2012-07-08 17:57:09) [แสดงความคิดเห็น]
ประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญมากถ้าครูได้มีโอกสาได้ไปประเทศทีใช้ภาษาอังกฤษ ก็จะได้เรียนรุ้ภาษามากยิ่งขึ้นและได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งถ้าครูมีโอกาสได้ไปต่างประเทศก็จะไม่ค่อยเขินอายเวลาที่จะพูดภาษาอังกฤษ เพราะในปัจจุบันนักเรียนบางคนได้มีโอกาสไปต่างประเทศ และถ้าครูยังไม่ได้มีโอกาสไปต่างประเทศเวลานักเรียนสงสัยหรือมีคำถามที่จะถามครูอาจตอบคำถามได้ไม่ชัดเจน การดูวิดีโอครั้งนี้เป็นประโยชน์มากและดีใจแทนคุรครูที่ได้มีโอกาสไปต่างประเทศที่สามารถนำประสบการณ์จริงมาใช้กับเด็กๆทำให้เด็กๆเห้นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น
โดย สุภามาศ บุญญานุรักษ์ (2012-07-24 10:10:54) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมกิจกรรม English Day ที่เซกาของครูวรัทดล ไชยตาแสง โรงเรียนอนุบาลเซกา จ.บึงกาฬนั้น ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมอาจารย์ก่อนนะคะ ที่อาจารย์ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากประเทศอังกฤษมาแบ่งปัน เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จริงให้กับนักเรียนโดยดัดแปลงองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียน ทำให้นักเรียนได้รับความรู้จากกิจกรรมที่คุณครูได้จัดเตรียมไว้ น่าสนใจและไม่เกิดความเบื่อหน่าย นักเรียนได้มีส่วนร่วม ทำให้นักเรียนตื่นเต้น สนุกสนาน และที่ประทับใจมากคือการจัดมุม afternoon tea ทำให้เรามองเห็นว่าคุณครูมีความตั้งใจจริงๆค่ะ
โดย เพ็ญจันทร์ บุญหนุน (2012-08-23 12:06:54) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำประสบการณ์ตรงมาถ่ายทอดให้นักเรียน
การจัดกิจกรรม English Day เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ทำให้นักเรียนสนุกสนานและได้ความรู้ด้วย :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ธีรพงศ์ กงภูธร (2012-08-27 21:08:37) [แสดงความคิดเห็น]
มันเป็นอะไรที่ดูดีมากเลยคะ คือการที่ครูนำประสบการณ์ของครูจริงๆมาสอนนักเรียนทำให้นักเรียนเชื่อถือมากขึ้นคะ :tv09:
โดย กัณญตา ศรีขัดเค้า (2012-09-02 09:39:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีและน่ารักมากๆค่ะ ชื่นชมที่ครูได้นำความรู้และประสบการณ์ตรงมาสอนเด็กๆให้เกิดความสนุกสนาน สนใจ และเกิดทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ เด็กๆได้เรียนรู้กิจกรรมผ่านภาพ วีดีโอ และสื่อของจริงที่จัดให้ นับว่าได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการเรียนรู้ นี่ขนาดนั่งดูผ่านรายการยังสนุกขนาดนี้ เด็กๆที่ได้ทำกิจกรรมจริงคงสนุกสนานและได้รับความรู้มากมายแน่ๆเลยค่ะ ขอชื่นชมค่ะ
โดย นิรันรัตน์ พันธ์ประสิทธิ์ (2012-09-30 17:29:54) [แสดงความคิดเห็น]
ครบ 1 ปีพอดีกับประสบการณ์ที่โทรทัศน์ครูพาไปเปิดห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถ้าไม่มีโทรทัศน์ครู กิจกรรม English Day นี้คงไม่สมบูรณ์แบแน่ๆ ขอบคุณล้านครั้ง
โดย วรัทดล ไชยตาแสง (2012-11-11 16:10:57) [แสดงความคิดเห็น]
ครบ 1 ปีพอดีกับประสบการณ์ที่โทรทัศน์ครูพาไปเปิดห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถ้าไม่มีโทรทัศน์ครู กิจกรรม English Day นี้คงไม่สมบูรณ์แบแน่ๆ ขอบคุณล้านครั้ง
โดย วรัทดล ไชยตาแสง (2012-11-11 16:10:57) [แสดงความคิดเห็น]
ครบ 1 ปีพอดีกับประสบการณ์ที่โทรทัศน์ครูพาไปเปิดห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถ้าไม่มีโทรทัศน์ครู กิจกรรม English Day นี้คงไม่สมบูรณ์แบแน่ๆ ขอบคุณล้านครั้ง
โดย วรัทดล ไชยตาแสง (2012-11-11 16:10:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากครับ เพราะเป็นการถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี และมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากครับ เนื่องจาก การเรียนการสอนที่คุณครูวรัทดล ไชยตาแสง ได้รับประสบการณ์ตรงที่โทรทัศน์ครูพาไปเปิดห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในประเทศอังกฤษ เปิดการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียนที่มีความสนใจในประเทศดังกล่าวได้เห็นประเทศนั้นๆด้วยตัวของเขาเอง ในมุมมองที่คุณครูพาไปและเป็นคนคัดสรรในความรู้ต่างๆที่คิดว่ามีประโยชน์แก่เด็กๆ หรือจะเรียกว่าเป็นการเรียนรู้ที่ได้รับจากสิ่งที่สนใจ เช่น สื่อการเรียนการสอนแบบภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนรู้วัฒนธรรมนั้นๆในประเทศดังกล่าว ทำให้เด็กๆ เกิดความสนใจ และได้รับความรู้ที่คุณครูถ่ายทอดให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก ขอชื่นชม และจะกลับไปพัฒนาตัวเองในการเรียนการสอนของผมครับ :tv15: :tv17:
โดย จักรพันธ์ ณ เชียงใหม่ (2013-03-08 01:39:38) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมจริงจริง ถ้านักเรียนมีโอกาสไปเห้นของจริงคงตื่นตาตื่นใจมากกว่านี้ :tv15:
โดย บัญชา ช่อทับทิม (2013-04-19 19:03:05) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv