thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2239
Rate :
 2.5
ความยาว : 14.37 นาที | Online : 2012-04-20  
    How to make Thai Salad? คุณครูปทุมพร วาดเขียน รร.สายน้ำทิพย์  
    การสอนภาษาอังกฤษของคุณครูปทุมพร วาดเขียน โรงเรียนสายน้ำทิพย์ โดยการสอนให้รู้ว่าการเรียงประโยคในภาษา หรือการจัดระบบโครงสร้างภาษาให้เห็นอย่างชัดเจน ผ่านการสอนโดยนำการเรียนรู้ที่อยู่นอกห้องเรียน นำมาให้นักเรียนปฏิบัติทำ  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

การออกเสียงภาษาอังกฤษ อ.ปทุมพร วาดเขียน รร.สายน้ำทิพย์ (ฉบับเต็ม)
การออกเสียงในภาษาอังกฤษ มีความสำคัญที่จะต้องปลูกฝังพื้นฐานให้ถูกต้องในระดับประถม ชมเทคนิคการสอนให้นักเรียนออกเสียงได้ถูกต้อง เพิ่มเติม

สนุกกับเสียงในภาษาอังกฤษ อ. สาลี่ ศิลปะสธรรม
เทคนิคในการสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนเรียนรู้ได้เร็ว และ จดจำได้ตลอด ด้วยเทคนิคการใช้ระดับของเสียง และเกม เพิ่มเติม

Sing a song ร้อง เต้น เป็นคำศัพท์ ครูสุมณญา เลาห์สัฒนะ รร.ทานสัมฤทธิ์วิทยา
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู ทำให้ครูจากโรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา นำกิจกรรมการสอนไปใช้ในห้องเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นป.4 สอนเรื่อง คำศัพท์เรียกแม่-ลูกสัตว์ โดยใช้เพลง Mary had a little lamb เพิ่มเติม

Learning Song ร้อง เรียน รู้ ผศ.ทิพพดี อ่องแสงคุณ
สำหรับเด็กป. 1 การสร้างทัศนคติให้เกิดความรักในวิชาภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องสำคัญ มาชมการสร้างทักษะการฟัง และพูด โดยการนำเทคนิคการใช้ "บทเพลง" มาใช้ในการเรียนรู้ คำศัพท์ การออกเสียง เพิ่มเติม

มหัศจรรย์การสอนตัวเลขในภาษาอังกฤษ ตอน 1 คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ
เทคนิคการสอนตัวเลขภาษาอังกฤษแบบสนุกสนานโดยร้อยเรื่องต่าง ๆ ให้นักเรียนจดจำง่าย ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ใช้ต่อยอดในเรื่องต่าง ๆ ในวิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม

 
 
สอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันต้องพัฒนาการมีการเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นการสอนต้องมีการให้นักเรียนได้เห็นจริง มีทักษะในการปฎิบัติซึ่งครูปทุมพร ถือว่าเป็นครูต้นแบบที่ดีอีกท่านหนึ่ง จากการดูการสอนแล้วทุกอย่างเป็นไปตามหลักการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถเห็นและคิดตามในสิ่งที่เด็กเห็น เมื่อเห็นการทำจริงจะทำให้นักเรียนเรียบเข้าใจคำศัพท์ไปด้วยอีกทั้งสามารถเรียงลำดับขั้นตอนการทำโดยใช้ประโยคที่มีมาจัดลำดับก่อนหลังได้อย่างถูกต้องและไม่คลุมเครือกับการเรียนรู้ในบทเรียนนั้นๆ และจะเป็นการจดจำที่คงทนและถาวรตลอดไป
โดย สไบทิพย์ สุริยะวงศ์ (2012-05-05 11:05:59) [แสดงความคิดเห็น]
สำหรับคุณครูปทุมพร วาดเขียน ท่านนี้ผมชื่นชอบเทคนิกการสอนของท่านเป็นการส่วนตัวอยู่แล้ว ตั้งแต่เรื่องของการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ ก็สอนได้อย่างมีเทคนิกที่จดจำได้ง่าย และสามรถปฏิบัติตามได้จริง ๆ ที่สำคัญ นักเรียนส่วนใหญ่สามารถทำได้ และในบทเรียนนี้คุณครู ได้นำวิธีการทำอาหารไทยมาเป็นสื่อการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้หัวชื่อเรื่องว่า How to make Thai Salad ? ก่อนเข้าสู่บทเรียน คุณครูก็จะถามเป็นภาษาอังกฤษว่า เธอชอบอาหารแบบไหน อาหารอะไร แล้วก็เริ่มเข้าสู่บทเรียนดังกล่าว ใช้กระบวนการได้น่าสนใจมากครับผม น่าสนใจ และ น่านำไปใช้ในการสอนบ้าง
โดย ณรงค์ฤทธิ์ จิตสุทธิประเสริฐ (2012-05-12 19:34:33) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนภาษาอังกฤษจำเป็นต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จากการสอนของครูปทุมพรนนักเรียนจะเกิดความรู้ที่ฝังแน่นเนื่องจากผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีครูคอยเป็นผู้ชี้แนะ นักเรียนเข้าใจคำศัพท์และสำนวนประโยคขั้นตอนในการทำอาหาร วิธีการสอนของครูปทุมพรสามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ชื่นชอบการสอนของครูปทุมพร ครูท่านสอนได้ถูกต้องตามหลักการสอนที่ว่า You tell me, I forget.
You show me, I remember.
You involve me, I understand.
จากประโยคข้างต้นเราจะเห็นได้ว่าครูปทุมพรสามารถสอนให้นักเรียนเกิดความรู้ ความจำและความเข้าใจในสิ่งที่สอนได้เป็นอย่างดี
โดย ศุภอรช์ กุลวัฒนสุวรรณ (2012-05-14 14:13:08) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนให้นักเรียนได้ฝึกการใช้ภาษาในชีวิตจริงทำให้นักเรียนได้ลงมือทำในการสาธิตทำอาหารเช่น ส้มตำจริง และได้ใช้ภาษาในการอธิบายในการทำขั้นตอนต่าง ๆ ทำให้นักเรียนได้ใช้ภาษาจริง ใช้กระบวนการสอนที่น่าสนใจ มีการสอนโดยใช้แถบประโยคเพื่อให้นักเรียนเห็นรูปแบบประโยคที่ชัดเจนพร้อมพูดสาธิติจากประสบการณ์จริง
โดย อุทัย บุญประสงค์ (2012-05-16 00:08:50) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาหารนั้นเป็นการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาก เพราะนักเรียนจะรู้สึกสนุกสนานกับการปฏิบัติจริงแล้วยังสามารถรู้ขั้นตอนการทำอาหาร ส่วนประกอบและวิธีการทำฝึกความสามารถของนักเรียนได้ทุกทักษะ อาจารย์สอนได้ดีมากเข้าใจมากขึ้นแนกเรียนดูมีความสุขการการเรียนมาก การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สิ่งที่สำคัยคือ เจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษถ้าเราคุณครูสามารถทำให้นักเรียนไม่กลัวที่จะเรียนภาษาอังกฤษสนใจที่จะเรียนรู้ก็น่าจะทำให้นักเรียนชอบมากขึ้น จะนำการเรียนการสอนของอาจารย์ไปปฏิบัติค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย รัตนาภา วงค์เณร (2012-05-16 12:47:03) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ หรือให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงในเรื่องต่าง ๆ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น จดจำได้เป็นความรู้ที่คงทน เมื่อนักเรียนพบเจอสถานการณ์ซ้ำๆ นักเรียนก็สามารถระลึกถึงความรู้ที่จดจำได้ การเรียนรู้ที่ไม่เน้นไม่ยึกหนังสือเรียนเป็นหลักแต่ครูเป็นผู้ประยุกต์กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมและส่งผลต่อผู้เรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
โดย มลฑา บัวทอง (2012-05-16 15:37:20) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูปทุมพร วาดเขียน จาก โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ใช้เทคนิคการสอนที่สามารถดึงความสนใจของผู้เรียน โดยใช้วิธีการ learning by doing ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง หรือได้สัมผัสมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ หรือมีส่วนร่วมในขั้นตอนการเรียนรู้ ที่สำคัญเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้เรียน และผู้เรียนส่วนใหญ่รู้ขั้นตอนการทำเป็นอย่างดี จึงเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้วิธีการทำเป็นภาษาอังกฤษว่าเป็นอย่างไร โดยเร่ิมจากเรียนรู้คำศัพท์ ต่อด้วยลำดับวิธีการทำ และลงมือทำเอง เป็นการเรียนรู้ได้ทั้งครบ 4 ทักษะ ซึ่งรูปแบบการสอนนี้เรียกว่าการสอนแบบ CLE Model หรือการสอนแบบมุ่งประสบการณ์นั่นเอง นับเป็นตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนที่ดีมาๆ ครับ
โดย สวัสดิ์ จันทร์ไตรรัตน์ (2012-05-19 12:52:17) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสอนให้เด็กเริ่มเรียนรู้จากคำศัพท์ก่อนและเริ่มสอนสำนวนประโยค เป็นการสอนที่ทำให้เด็กได้มีส่วนร่วมและได้เรียนรู้และศึกษาไปพร้อมๆกัน
โดย ธนัญญา พิมพ์งาม (2012-06-10 10:26:16) [แสดงความคิดเห็น]
หนูชอบวิธีการสอนแบบนี้เพราะจากที่เรียนมาการสอนโดยที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมสนุก เข้าใจได้ง่าย ได้ปฏิบัติ และสามารถนำไปใช้ได้และนักเรียนมีความสุขกับการเรียนด้วยค่ะ :tv15:
โดย จิดาภา ไชยถา (2012-06-14 18:37:10) [แสดงความคิดเห็น]
How to make Thai Salad?
เป็นการนำชีวิตประจำวันมาใช้เป็นสถานการณ์การเรียนรู้จริง ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ เร้าใจ สนุกจำได้แม่นยิ่งขึ้น มีการแบ่งขั้นตอนการทำจริงเป็นการช่วยจำโดยใช้prepositionเป็นตัวเชื่อม และยังเป็นการเรียนรู้ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
โดย จรีภรณ์ ทิศอาจ (2012-06-16 15:56:44) [แสดงความคิดเห็น]
สอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันต้องพัฒนาการมีการเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นการสอนต้องมีการให้นักเรียนได้เห็นจริง มีทักษะในการปฎิบัติซึ่งครูปทุมพร ถือว่าเป็นครูต้นแบบที่ดีอีกท่านหนึ่ง จากการดูการสอนแล้วทุกอย่างเป็นไปตามหลักการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถเห็นและคิดตามในสิ่งที่เด็กเห็น เมื่อเห็นการทำจริงจะทำให้นักเรียนเรียบเข้าใจคำศัพท์ไปด้วยอีกทั้งสามารถเรียงลำดับขั้นตอนการทำโดยใช้ประโยคที่มีมาจัดลำดับก่อนหลังได้อย่างถูกต้องและไม่คลุมเครือกับการเรียนรู้ในบทเรียนนั้นๆ และจะเป็นการจดจำที่คงทนและถาวรตลอดไป :tv15:
โดย ศุภลักษณ์ ชับบาล (2012-06-29 16:31:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากคะเพราะว่าได้มีการสนทนาระหว่างครูกับนักเรียนและก็ได้มีการนำของจริงมาประกอบในการเรียนการสอนจึงสามารถทำให้นักเรียนจดจำคำศัพท์อันนัั้นได้ง่ายขึ้นเพราะได้ถ้าเห็นของชนิดนี้และจะจำได้เลยว่ามันคืออะไรเรียกว่าอะไร
โดย ณัฐสุดา ต้อยปาน (2012-09-02 17:32:26) [แสดงความคิดเห็น]
นับว่าเป้็นการสอนที่ใช้สิ่งรอบๆตัว ผสมผสานกับภาษาอังกฤษ สร้างความตื่นเต้นให้กับนักเรียน ทำให้เด็กจำคำศัพท์ได้เอง เรียนจากของจริง ดิฉันชอบวิธีการสอนของอ.ปทุมพรมาก ขอนำไปใช้เป็นแนวทางการสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ ต่อไป
โดย สุภาพันธ์ เจริญสุข (2012-09-12 21:40:01) [แสดงความคิดเห็น]
เนรัญญา อรัญธรรมฤกษ์ 534102085
น้องดาว ทองคำ 534102084
สาขา ภาษาอังกฤษ (คบ.)
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจิงภายในห้องเรียน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้นักเรียนอยากที่จะเรียนรู้เพราะว่า ได้ทำจริง ได้ลงมือทำจริง และยังรู้คำศัพท์ต่างๆ อีกด้วย เป็นการเรียนที่ครบทั้ง 4 ทักษะสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เป็นการเรียนรู้ที่ไม่เน้นไม่ยึดหนังสือเรียน แต่ครูเป็นคนที่นำความรู้จากหนังสือเรียนมาประยุกต์ใช้ในการสอน ทำให้ส่งผลต่อผู้เรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ :tv02:
โดย เนรัญญา อรัญธรรมฤกษ์ (2012-12-01 22:22:28) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv