thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 991
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.09 นาที | Online : 2012-04-19  
    หนึ่งเตยหอม หลากงานสาน คุณครูประไพรพรรณ เฟื่องรัตน์ รร.วัดดอนหวาย  
    คุณครูประไพรพรรณ เฟื่องรัตน์ โรงเรียนวัดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม เห็นความสำคัญของงานจักสานท้องถิ่นที่นับวันจะถูกกลืนหายไป ครูต้องเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้สอนมาเป็นผู้ให้คำปรึกษา และช่วยเหลือ ครูจึงดำเนินงานจัดกิจกรรมสืบสานงานหัตถกรรมท้องถิ่นให้แก่นักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งนอกจากจะปลูกฝังด้านปัญญาพัฒนาการคิดสร้างสรรค์แล้ว ยังส่งเสริมการมีวิจารณญาณแล้วยังมุ่งพัฒนาความสามารถทางอารมณ์ โดยการปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง เข้าใจตนเองเห็นใจผู้อื่น มีสมาธิในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาวิชาชีพให้กับนักเรียน และมีส่วนร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของชุมชนสืบต่อไป  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เวบไซต์ อ.สมปอง ตรุวรรณ์
ชมวิธีการของอ.สมปอง ที่ทำให้นักเรียนเข้าใจและสนุกกับการเรียนคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม

น้ำเต้าประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ คุณครูอนัญญา สมฤทธิ์
การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสร้างสรรค์วัสดุท้องถิ่นทางธรรมชาติ มาประดิษฐ์เป็นของใช้ ของตกแต่ง และเป็นการรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพิ่มเติม

ผู้ค้ารุ่นเยาว์ อ.นวลจันทร์ ศรีโสธร รร.วัดน้อยนพคุณ กรุงเทพ (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการวางแผนการสอนวิชาคหกรรม โดยฝึกให้นักเรียน คิดเป็น ทำเป็น จำหน่ายเป็น สร้างรายได้ให้ตัวเอง เพิ่มเติม

หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ คุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล รร.ราชประชานุเคราะห์ 21
การสอนเน้นให้นักเรียนที่มีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ให้นักเรียนได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง และมีอาชีพติดตัว โดยให้เด็กได้ฝึกประกอบอาชีพที่นักเรียนสนใจ ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติเอง เพิ่มเติม

ปรับตัววิถีเกษตรหลังประสบเหตุอุทกภัย คุณครูสายันต์ ขันธนิยม รร.อยุธยานุสรณ์
ชมบทเรียนที่ประยุกต์ปรับให้ใช้ได้จริงกับชีวิตหลังน้ำท่วม สอนให้นักเรียนได้รู้จักการปลูกพืชผักสวนครัวเร่งด่วนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วม เพิ่มเติม

 
 
รายวิชาหนึ่งเตยหอม ทำให้เห็นความสำคัญของงานจักสานท้องถิ่นที่นับวันจะถูกกลืนหายไป ครูต้องเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้สอนมาเป็นผู้ให้คำปรึกษา และช่วยเหลือ ครูจึงดำเนินงานจัดกิจกรรมสืบสานงานหัตถกรรมท้องถิ่นให้แก่นักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งนอกจากจะปลูกฝังด้านปัญญาพัฒนาการคิดสร้างสรรค์แล้ว ยังส่งเสริมการมีวิจารณญาณแล้วยังมุ่งพัฒนาความสามารถทางอารมณ์ โดยการปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง เข้าใจตนเองเห็นใจผู้อื่น มีสมาธิในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาวิชาชีพให้กับนักเรียน และมีส่วนร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของชุมชนสืบต่อไป พร้อมนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน
โดย คนึงนิจ ชัยมี (2012-05-13 15:17:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างที่ดีมากครับจะนำไปปรับใช้ในวิชางานช่างที่ผมสอน
โดย วิวัฒน์ อนุแสน (2012-11-18 11:58:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษณ์วัฒนธรรมไทยได้อย่างดีค่ะ
โดย ปรียาภัทร ปะโปตินัง (2013-10-15 11:04:03) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูประไพรวรรณ เฟื่องรัตน์ ครูเป็นหนึ่งในใจหนูเลยค่ะครูเป็นคนเก่งและยังอยากให้ผู้อื่น. ครูเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และจะเป็นผู้นำแนวทางไปสู้เด็กๆเพื่อพัฒนาชีวิต สร้างชีวิตให้เด็กได้ตลอดไปค่ะ :tv15:
โดย รุ่งนภา ชูพยันต์ (2014-02-14 05:44:32) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับ ที่ ทีวีครู ได้จัดทำการเรียนรู้เรื่องนี้ขึ้นเป็นการประยุกต์การเรียนการสอนที่สร้างสรรค์ เพราะเป็นสิ่งที่ดีมากที่ให้เห็นถึงความสำคัญของงานจักสาน ซึ่งแสดงถึงภูิมิปัญญาและวัฒนธรรมในท้องถิ่น ที่นับวันใกล้จะสูญหายไปเต็มที นอกจากนั้นยัง ทำให้ทราบถึงวัสดุที่นำมาสาน เพราะส่วนมากผู้คนมักจะรู้จักกันแต่หวาย หรือผักตบชวากันเป็นส่วนมาก และยังเป็นสืบสาน ภูมิปัญญาของท้องถิ่น การนำหอมเตยที่ มองจะไร้คุณค่า นำกลับมา สร้าง สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์ และทำให้เด็กๆ หรือนักเรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้หรือการต่อยอดให้ งานสานนั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น และเป็นการฝึกพัฒนาวิชาชีพให้กับนักเรียน เพื่อให้มีการรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ต่อไป :tv15:
โดย สมควร แปรพิมพา (2014-02-16 23:38:10) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับ ที่ ทีวีครู ได้จัดทำการเรียนรู้เรื่องนี้ขึ้นเป็นการประยุกต์การเรียนการสอนที่สร้างสรรค์ เพราะเป็นสิ่งที่ดีมากที่ให้เห็นถึงความสำคัญของงานจักสาน ซึ่งแสดงถึงภูิมิปัญญาและวัฒนธรรมในท้องถิ่น ที่นับวันใกล้จะสูญหายไปเต็มที นอกจากนั้นยัง ทำให้ทราบถึงวัสดุที่นำมาสาน เพราะส่วนมากผู้คนมักจะรู้จักกันแต่หวาย หรือผักตบชวากันเป็นส่วนมาก และยังเป็นสืบสาน ภูมิปัญญาของท้องถิ่น การนำหอมเตยที่ มองจะไร้คุณค่า นำกลับมา สร้าง สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์ และทำให้เด็กๆ หรือนักเรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้หรือการต่อยอดให้ งานสานนั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น และเป็นการฝึกพัฒนาวิชาชีพให้กับนักเรียน เพื่อให้มีการรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ต่อไป :tv15:
โดย สมควร แปรพิมพา (2014-02-16 23:39:15) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับ ที่ ทีวีครู ได้จัดทำการเรียนรู้เรื่องนี้ขึ้นเป็นการประยุกต์การเรียนการสอนที่สร้างสรรค์ เพราะเป็นสิ่งที่ดีมากที่ให้เห็นถึงความสำคัญของงานจักสาน ซึ่งแสดงถึงภูิมิปัญญาและวัฒนธรรมในท้องถิ่น ที่นับวันใกล้จะสูญหายไปเต็มที นอกจากนั้นยัง ทำให้ทราบถึงวัสดุที่นำมาสาน เพราะส่วนมากผู้คนมักจะรู้จักกันแต่หวาย หรือผักตบชวากันเป็นส่วนมาก และยังเป็นสืบสาน ภูมิปัญญาของท้องถิ่น การนำหอมเตยที่ มองจะไร้คุณค่า นำกลับมา สร้าง สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์ และทำให้เด็กๆ หรือนักเรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้หรือการต่อยอดให้ งานสานนั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น และเป็นการฝึกพัฒนาวิชาชีพให้กับนักเรียน เพื่อให้มีการรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ต่อไป :tv15:
โดย สมควร แปรพิมพา (2014-02-16 23:39:15) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับ ที่ ทีวีครู ได้จัดทำการเรียนรู้เรื่องนี้ขึ้นเป็นการประยุกต์การเรียนการสอนที่สร้างสรรค์ เพราะเป็นสิ่งที่ดีมากที่ให้เห็นถึงความสำคัญของงานจักสาน ซึ่งแสดงถึงภูิมิปัญญาและวัฒนธรรมในท้องถิ่น ที่นับวันใกล้จะสูญหายไปเต็มที นอกจากนั้นยัง ทำให้ทราบถึงวัสดุที่นำมาสาน เพราะส่วนมากผู้คนมักจะรู้จักกันแต่หวาย หรือผักตบชวากันเป็นส่วนมาก และยังเป็นสืบสาน ภูมิปัญญาของท้องถิ่น การนำหอมเตยที่ มองจะไร้คุณค่า นำกลับมา สร้าง สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์ และทำให้เด็กๆ หรือนักเรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้หรือการต่อยอดให้ งานสานนั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น และเป็นการฝึกพัฒนาวิชาชีพให้กับนักเรียน เพื่อให้มีการรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ต่อไป :tv15:
โดย สมควร แปรพิมพา (2014-02-16 23:39:15) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับ ที่ ทีวีครู ได้จัดทำการเรียนรู้เรื่องนี้ขึ้นเป็นการประยุกต์การเรียนการสอนที่สร้างสรรค์ เพราะเป็นสิ่งที่ดีมากที่ให้เห็นถึงความสำคัญของงานจักสาน ซึ่งแสดงถึงภูิมิปัญญาและวัฒนธรรมในท้องถิ่น ที่นับวันใกล้จะสูญหายไปเต็มที นอกจากนั้นยัง ทำให้ทราบถึงวัสดุที่นำมาสาน เพราะส่วนมากผู้คนมักจะรู้จักกันแต่หวาย หรือผักตบชวากันเป็นส่วนมาก และยังเป็นสืบสาน ภูมิปัญญาของท้องถิ่น การนำหอมเตยที่ มองจะไร้คุณค่า นำกลับมา สร้าง สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์ และทำให้เด็กๆ หรือนักเรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้หรือการต่อยอดให้ งานสานนั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น และเป็นการฝึกพัฒนาวิชาชีพให้กับนักเรียน เพื่อให้มีการรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ต่อไป :tv15:
โดย สมควร แปรพิมพา (2014-02-16 23:39:15) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับ ที่ ทีวีครู ได้จัดทำการเรียนรู้เรื่องนี้ขึ้นเป็นการประยุกต์การเรียนการสอนที่สร้างสรรค์ เพราะเป็นสิ่งที่ดีมากที่ให้เห็นถึงความสำคัญของงานจักสาน ซึ่งแสดงถึงภูิมิปัญญาและวัฒนธรรมในท้องถิ่น ที่นับวันใกล้จะสูญหายไปเต็มที นอกจากนั้นยัง ทำให้ทราบถึงวัสดุที่นำมาสาน เพราะส่วนมากผู้คนมักจะรู้จักกันแต่หวาย หรือผักตบชวากันเป็นส่วนมาก และยังเป็นสืบสาน ภูมิปัญญาของท้องถิ่น การนำหอมเตยที่ มองจะไร้คุณค่า นำกลับมา สร้าง สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์ และทำให้เด็กๆ หรือนักเรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้หรือการต่อยอดให้ งานสานนั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น และเป็นการฝึกพัฒนาวิชาชีพให้กับนักเรียน เพื่อให้มีการรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ต่อไป :tv15:
โดย สมควร แปรพิมพา (2014-02-16 23:39:15) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับ ที่ ทีวีครู ได้จัดทำการเรียนรู้เรื่องนี้ขึ้นเป็นการประยุกต์การเรียนการสอนที่สร้างสรรค์ เพราะเป็นสิ่งที่ดีมากที่ให้เห็นถึงความสำคัญของงานจักสาน ซึ่งแสดงถึงภูิมิปัญญาและวัฒนธรรมในท้องถิ่น ที่นับวันใกล้จะสูญหายไปเต็มที นอกจากนั้นยัง ทำให้ทราบถึงวัสดุที่นำมาสาน เพราะส่วนมากผู้คนมักจะรู้จักกันแต่หวาย หรือผักตบชวากันเป็นส่วนมาก และยังเป็นสืบสาน ภูมิปัญญาของท้องถิ่น การนำหอมเตยที่ มองจะไร้คุณค่า นำกลับมา สร้าง สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์ และทำให้เด็กๆ หรือนักเรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้หรือการต่อยอดให้ งานสานนั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น และเป็นการฝึกพัฒนาวิชาชีพให้กับนักเรียน เพื่อให้มีการรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ต่อไป :tv15:
โดย สมควร แปรพิมพา (2014-02-16 23:39:15) [แสดงความคิดเห็น]
ถิ่น การนำหอมเตยที่ มองจะไร้คุณค่า นำกลับมา สร้าง สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์ และทำให้เด็กๆ หรือนักเรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้หรือการต่อยอดให้ งานสานนั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น และเป็นการฝึกพัฒนาวิชาชีพให้กับนักเรียน เพื่อให้มีการรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ต่อไป :tv15:
โดย สมควร แปรพิมพา (2014-02-16 23:39:45) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับ ที่ ทีวีครู ได้จัดทำการเรียนรู้เรื่องนี้ขึ้นเป็นการประยุกต์การเรียนการสอนที่สร้างสรรค์ เพราะเป็นสิ่งที่ดีมากที่ให้เห็นถึงความสำคัญของงานจักสาน ซึ่งแสดงถึงภูิมิปัญญาและวัฒนธรรมในท้องถิ่น ที่นับวันใกล้จะสูญหายไปเต็มที นอกจากนั้นยัง ทำให้ทราบถึงวัสดุที่นำมาสาน เพราะส่วนมากผู้คนมักจะรู้จักกันแต่หวาย หรือผักตบชวากันเป็นส่วนมาก และยังเป็นสืบสาน ภูมิปัญญาของท้องถิ่น การนำเตยหอมที่ มองจะไร้คุณค่า นำกลับมา สร้าง สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์ และทำให้เด็กๆ หรือนักเรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้หรือการต่อยอดให้ งานสานนั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น และเป็นการฝึกพัฒนาวิชาชีพให้กับนักเรียน เพื่อให้มีการรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ต่อไป :tv15:
โดย สมควร แปรพิมพา (2014-02-17 04:04:36) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดครับ รร วัดดอนหวาย ไกล้ๆบ้านผมเลยครับสุดยอดครับ :tv15:
โดย จิรวุฒิ อริยวัฒน์วงศ์ (2014-05-07 00:37:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี ทำให้เห็นความสำคัญของงานจักสานท้องถิ่นที่นับวันจะถูกกลืนหายไป ครูต้องเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้สอนมาเป็นผู้ให้คำปรึกษา และช่วยเหลือ ครูจึงดำเนินงานจัดกิจกรรมสืบสานงานหัตถกรรมท้องถิ่นให้แก่นักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งนอกจากจะปลูกฝังด้านปัญญาพัฒนาการคิดสร้างสรรค์แล้ว ยังส่งเสริมการมีวิจารณญาณแล้วยังมุ่งพัฒนาความสามารถทางอารมณ์ โดยการปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง เข้าใจตนเองเห็นใจผู้อื่น มีสมาธิในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาวิชาชีพให้กับนักเรียน และมีส่วนร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของชุมชนสืบต่อไป ดูแล้วพร้อมนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนต่อไป
โดย สำเนียง คำแก้ว (2014-05-21 06:39:44) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี ได้จัดการเรียนขึ้นเป็นการประยุกต์การเรียนการสอนที่สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกิจกรรมสืบสานหัตถกรรมท้องถิ่นให้กับนักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง การนำเตยหอมที่มองจะไรประโยชน์ กลับมาสร้างให้เกิดประโยชน์และคุณค่าให้กับนักเรียน และนักเรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้การต่อยอดที่นำวัสดุท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์มากขึ้น
โดย สุทธิศักดิ์ ปานประดิษฐ (2014-07-20 07:27:53) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv