thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1385
Rate :
 4.5
ความยาว : 13.58 นาที | Online : 2012-04-19  
    ดักแด้ดุ๊กดิ๊ก ผศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประถม  
    ความสำคัญของการเรียนการงานอาชีพ และเทคโนโลยีในเด็ก ป.2 คือการฝึกทักษะการใช้มือ จุดประสงค์เพื่อต้องการฝึกให้เด็กมีทักษะในการปะ ตัด ฉีก ร้อยการฝึกกล้ามเนื้อตากับมือให้สัมพันธ์กัน สำคัญมากในเด็กวัยกำลังโต นอกจากนี้การกระตุ้นให้เด็กอยากทำ ก็สำคัญ เพราะเมื่ออยากทำก็อยากเรียน ครูก็จะออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเด็กด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการดึงเอาหลักการทาง วิทยาศาสตร์คือเรื่อง จุดศูนย์ถ่วง มาใช้สอนอีกด้วย  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

มาทำ E-BOOK กันเถอะ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการทำ E-BOOK ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ลงมือปฏิบัติเองทุกขั้นตอน จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองออกมาได้สำเร็จ เพิ่มเติม

กลไกง่าย ๆ ใช้ประดิษฐ์หุ่นยนต์ คุณครูกฤษขจร ศรีถาวร รร.บ้านสำราญ
เพราะความใกล้ชิด ทำให้รู้ความสนใจเฉพาะด้านของนักเรียน จนเกิดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ประดิษฐ์หุ่นยนต์บังคับมือขึ้น เรื่องรอบตัวสู่การสร้างสรรค์ เพิ่มเติม

ความพอเพียงที่บ้านดงเสลา ผอ.สายัญห์ สุขสำราญ, อ.โชติกา อมรธรรมวุฒิ รร.บ้านดงเสลา
ความทันสมัย และสื่อในโลกปัจจุบันกำลังเข้าสู่วิถีชีวิตของลูกหลานกะเหรี่ยงยุคใหม่ คุณครูและชุมชนร่วมมือกัน ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักวิถีชีวิตแบบกะเหรี่ยง ที่รู้จักพึ่งพาตนเอง และธรรมชาติ เพิ่มเติม

ตะกร้าพารวย คุณครูสมหวัง สุขพ่วง รร.บ้านหนองขนาก
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นเรื่องการสร้างอาชีพ เรียนรู้จากกระบวนการผลิตไปถึงการเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูป ได้ปลูกพืชผักปลอดสารพิษในภาชนะที่นักเรียนสานเอง เป็นวัสดุสังเคราะห์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มเติม

ห้องเรียนของพ่อ อ.เรียม สิงห์ทร และ จารุวรรณ ยิ้มหิ้น เจ้าหน้าที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง รร.บ้านขอบด้ง
เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณ และแสดงให้เห็นวิธีการเรียนรู้จากโครงการหรือหลักปรัชญา อันเนื่องมาจากพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พลิกผืนฝิ่น ให้กลายเป็นแหล่งการเกษตรขนาดใหญ่ เพิ่มเติม

 
 
เป็นสื่อที่น่าสนใจ เนื่องจากมีการนำเสนอในรูปแบบของเล่น จึงทำให้เด็กมีความสนใจเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากได้ประดิษฐ์กันเอง ได้ฝึกสมาธิในขั้นตอนการประดิษฐ์ ไม่ว่าจะเป็นการวาด ตัด ปะ ทำอย่างระมัดระวัง มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ทำให้เกิดการเรียนรู้ในขั้นตอนการประดิษฐ์ ทำให้เด็กรู้จักความประณีต โดยมีการนำเสนอควบคู่กับหลักการทางวิทยาศาสตร์ จึงทำให้เด็กมีความสนใจ มีความรู้และความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย ละม้าย หอมภู่ (2012-05-08 21:49:07) [แสดงความคิดเห็น]
น่ารักจังเลยค่ะ เป็นของเล่นที่เร้าความสนใจให้เด็กๆ อยากลงมือทำด้วยตนเอง ช่วยฝึกกล้ามเนื้อมือ และที่สำคัญที่สุด ช่วยฝึกสมาธิให้กับเด็กๆ ฝึกความคิดสร้างสรรค์ ฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เด็กๆ เกิดความภูมิใจที่ได้ชื่นชมผลสำเร็จจากผลงานของตนเอง ถ้านำไปใช้ที่โรงเรียนคงจะทำให้เด็กนักเรียนที่โรงเรียนตื่นเต้นกันน่าดูเลยค่ะ ขอบคุณไอเดียดีดีที่สามารถนำไปใช้สอนได้จริงค่ะ เพราะเป็นคนที่ไม่ถนัดเรื่องการสอนงานประดิษฐ์เลย แต่ดูวิดีโอเรื่องนี้แล้วคงจะทำได้ไม่ยากค่ะ
โดย ทรัพย์ อารยสมโพธิ์ (2012-05-10 11:23:33) [แสดงความคิดเห็น]
ดักแด้ดุ๊กดิ๊ก ผศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร ชมกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กมีทักษะในการปะ ตัด ฉีก ร้อย การฝึกกล้ามเนื้อตากับมือให้สัมพันธ์กัน สำคัญมากในเด็กวัยกำลังโต นอกจากนี้การกระตุ้นให้เด็กอยากทำก็สำคัญ เพราะเมื่ออยากทำก็อยากเรียน ครูก็ออกแบบให้เหมาะสมกับวัยของเด็กด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการดึงเอาหลักการทางวิทยาศาสตร์ คือเรื่องจุดศูนย์ถ่วง มาใช้สอนอีกด้วย ขอบคุณความคิดดีๆๆของอาจารย์ ดิฉันจะนำไปใช้สอนกับนักเรียนในห้องเรียนค่ะ
โดย สุธีรา วงษ์แหวน (2012-05-15 20:36:38) [แสดงความคิดเห็น]
ดักแด้ดุ๊กดิ๊ก ของ ผศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร จาก ร.ร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นตัวอย่างที่ดีมีประโยชน์ การประดิษฐ์ชิ้นงานนี้ทุกคนสามารถทำได้ง่าย ครูจะสอนให้เด็กได้ทำอย่างสนุกและประยุกต์ความรู้มาใช้ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ รู้จักสังเกต เกิดความคิดและจินตนาการ ที่ไม่หยุดนิ่ง เป็นประสบการณ์ตรงสำหรับเด็ก เด็กได้ทำงานด้วยความพยายามและตั้งใจช่วยให้งานประสบความสำเร็จ การเรียนมีความสนุกและเร้าความสนใจ ครูมีส่วนสำคัญอย่างมากในการกระตุ้นเด็กให้สามารถสร้างงานได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ เด็กดีใจและนำผลงานไปอวดผู้ปกครองที่บ้าน :tv18:
โดย อาภรรัตน์ สมรัก (2012-05-17 15:49:20) [แสดงความคิดเห็น]
ขอเข้ามา เติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปนะคะ ได้กำลังใจในการทำงานมากมายเทคนิควิธีการสอนน่าสนใจและจะนำไปประยุกต์ใช้นะคะ เพราะปีนี้ได้รับหน้าที่สอนวิชานี้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 เปิดเทอมใหม่หนักใจมากคะ แทบไม่เวลาเลย วันนี้ได้เข้ามาชมการเรียนการสอน ตอนนี้แล้ว จุดประกายทางความคิดบวกให้กับตัวครูสุรางค์เอง และคิดว่าจะทำอย่างไรให้นักเรียนตัวน้อยของครูสุรางค์ได้รับความรู้อย่างที่ควรจะเป็น ไม่มีอะไรที่ครูเราทำไม่ได้ ฉะนั้นการสร้างแรงจูงใจ จากครู เป็นสิ่งสำคัญ จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ขอบคุณโทรทัศน์ครูทำให้ได้รู้จักเพื่อนครูที่เป็นตัวอย่างที่ดี และสร้างแรงบันดาลใจให้ หลังจากที่ท้อแท้และท้อถอย มาระยะหนึ่ง ขอบคุณทีมงานที่ทำให้ครูสุรางค์มีแรงและกำลังใจที่จะสู้ต่อไปเพื่อนักเรียนตัวน้อยของครูสุรางค์คะ
โดย สุรางค์ สุวรรณหล่อ (2012-05-20 09:08:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่เร้าความสนใจให้เด็กๆ อยากลงมือทำด้วยตนเอง ช่วยฝึกกล้ามเนื้อมือ และที่สำคัญที่สุด ช่วยฝึกสมาธิให้กับเด็กๆ ฝึกความคิดสร้างสรรค์ ฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เด็กๆ เกิดความภูมิใจที่ได้ชื่นชมผลสำเร็จจากผลงานของตนเองความสำคัญของการเรียนการงานอาชีพ และเทคโนโลยีคือการฝึกทักษะการใช้มือ เพื่อต้องการฝึกให้เด็กมีทักษะในการปะ ตัด ฉีก ร้อยการฝึกกล้ามเนื้อตากับมือให้สัมพันธ์กัน สำคัญมากในเด็กวัยกำลังโต นอกจากนี้การกระตุ้นให้เด็กอยากทำ ก็สำคัญ เพราะเมื่ออยากทำก็อยากเรียน ครูก็จะออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเด็กด้วย
โดย รุ่งทิวา อุ่นเจริญ (2012-05-22 22:13:42) [แสดงความคิดเห็น]
ความสำคัญของการเรียนการงานอาชีพ และเทคโนโลยี :tv06: คือการฝึกทักษะการใช้มือ จุดประสงค์เพื่อต้องการฝึกให้เด็กมีทักษะในการปะ ตัด ฉีก ร้อยการฝึกกล้ามเนื้อตากับมือให้สัมพันธ์กัน สำคัญมากในเด็กวัยกำลังโต นอกจากนี้การกระตุ้นให้เด็กอยากทำ ก็สำคัญ เพราะเมื่ออยากทำก็อยากเรียน ครูก็จะออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเด็กด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการดึงเอาหลักการทาง วิทยาศาสตร์คือเรื่อง จุดศูนย์ถ่วง มาใช้สอนอีกด้วย :tv03:
โดย สมศรี ชุมสวัสดิ์ (2012-05-23 13:04:41) [แสดงความคิดเห็น]
ความสำคัญในการสอนย่อมมุ่งสุ่ผู้เรียนและวัยของผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง ในเรื่องนี้ที่ข้าพเจ้าได้รับชมไปแล้วนั้นมีความคิดที่ดีและมีกระบวนการในการสอนตามลักษณะของวัยในตัวผู้เรียน เพราะการสอนในตอนนี้เหมาะสมเป็นอย่างมากในกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญ ให้ผู้เรียนได้ฝึกการทำอย่างขั้นพื้นฐานที่ดี การเริ่มในการสอนที่ดี เพราะมีการเริ่มต้นในระดับว่าควรเริ่มจากการสอนในเรื่องไหนก่อน ข้าพเจ้าได้ชมและได้นำความรู้ที่ได้ปรับปรุงกระบวนการถ่ายทอดที่ดีและนำไปพัฒนาโดยใช้แนวคิดนำไปสร้างสรรคืงานอย่างดี
โดย สุทัศพันธ์ ปิ่นสุวรรณบุตร (2012-05-24 15:55:34) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของคุณครูถือเป็นการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการทั้งทางวิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและศิลปะ โดยเป็นการให้เด็กมีการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์และสติปัญญาไปพร้อมๆกันซึ่งเป็นการทำให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดความอยากรู้อยากเห็นและอยากที่จะทำำ ถือว่าเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่น่าสนใจทำให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นลำดับขั้นตอนเพื่อการจัดลำดับความคิดและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน :tv03:
โดย พงศกร บุญมา (2012-05-27 16:04:56) [แสดงความคิดเห็น]
ดักแด้ดุ๊กดิ๊ก ผศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประถม ความสำคัญของการเรียนการงานอาชีพ และเทคโนโลยีในเด็ก ป.2 เป็นกิจกรรมที่ดี ที่เด็กได้ลงมือทำเป็นการฝึกทักษะที่ดีเป็นประโยชน์กับเด็ก ๆ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการงาน เด็กๆ จะชอบการประดิษฐ์เด็ก ๆมักจะถามว่าคาบเรียนนี้จะประดิษฐ์อะไรดีคะคุณครู ซึ่งปัญหาของเด็กชนบทคือวัสดุอุปกรณ์ครูจะไม่สามารถสั่งให้เด็กเตรียมสิ่งนั้นสิ่งนี้มาได้แต่ครูจะต้องเป็นผู้เตรียมให้เพื่อให้เด็กได้ลงมือทำพร้อมกัน
โดย มลฑา บัวทอง (2012-05-28 15:21:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นไอเดียที่ดีมากเลยค่ะ เพราะเป็นอะไรที่เด็กเห็นเองด้วยสายตาและดึงดูดความสนใจของเด็กได้ดีทีเดียว ดิฉันขอใช้ไอเดียไปบูรณาการในด้านพัฒนาผู้เรียน (นักเรียนที่ปรึกษา)คิดว่าสามารถให้ความรู้พร้อมกับความสนุกสนานของเด็กลงไปด้วย ดีค่ะ เด็กจะได้ไม่เบื่อ ขอบคุณอาจารย์มากค่ะที่สร้างไอเดียดีๆ นี้มาเผยแพร่ค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย วรรณรัตน์ อ่อนสัมฤทธิ์ (2012-06-08 16:51:49) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นสื่อที่น่าสนใจ เนื่องจากมีการนำเสนอในรูปแบบของเล่น จึงทำให้เด็กมีความสนใจเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากได้ประดิษฐ์กันเอง ได้ฝึกสมาธิในขั้นตอนการประดิษฐ์ ไม่ว่าจะเป็นการวาด ตัด ปะ ทำอย่างระมัดระวัง มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ทำให้เกิดการเรียนรู้ในขั้นตอนการประดิษฐ์ ทำให้เด็กรู้จักความประณีต โดยมีการนำเสนอควบคู่กับหลักการทางวิทยาศาสตร์ จึงทำให้เด็กมีความสนใจ มีความรู้และความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ขอปรบมือให้ดังๆ ค่ะ
โดย นวลสวท ไชยช่อฟ้า (2012-06-19 22:40:54) [แสดงความคิดเห็น]
ความสำคัญของการเรียนการงานอาชีพ และเทคโนโลยี คือการฝึกทักษะการใช้มือ จุดประสงค์เพื่อต้องการฝึกให้เด็กมีทักษะในการปะ ตัด ฉีก ร้อยการฝึกกล้ามเนื้อตากับมือให้สัมพันธ์กัน สำคัญมากในเด็กวัยกำลังโต นอกจากนี้การกระตุ้นให้เด็กอยากทำ ก็สำคัญ เพราะเมื่ออยากทำก็อยากเรียน ครูก็จะออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเด็กด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการดึงเอาหลักการทาง วิทยาศาสตร์คือเรื่อง จุดศูนย์ถ่วง มาใช้สอนอีกด้ว :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ขันธนา พันธะ (2012-06-24 22:14:08) [แสดงความคิดเห็น]
ความสำคัญในการสอนย่อมมุ่งสุ่ผู้เรียนและวัยของผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง ในเรื่องนี้ที่ข้าพเจ้าได้รับชมไปแล้วนั้นมีความคิดที่ดีและมีกระบวนการในการสอนตามลักษณะของวัยในตัวผู้เรียน เพราะการสอนในตอนนี้เหมาะสมเป็นอย่างมากในกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญ ให้ผู้เรียนได้ฝึกการทำอย่างขั้นพื้นฐานที่ดี การเริ่มในการสอนที่ดี เพราะมีการเริ่มต้นในระดับว่าควรเริ่มจากการสอนในเรื่องไหนก่อน ข้าพเจ้าได้ชมและได้นำความรู้ที่ได้ปรับปรุงกระบวนการถ่ายทอดที่ดีและนำไปพัฒนาโดยใช้แนวคิดนำไปสร้างสรรคืงานอย่างดี :tv15: :tv15: :tv15:
โดย วันทนา แซ่ลิ่ม (2012-06-26 10:55:17) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของคุณครูถือเป็นการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการทั้งทางวิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและศิลปะ มีประโยชน์มากเป็นการให้เด็กมีการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์และสติปัญญาไปพร้อมๆกันซึ่งเป็นการทำให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์และ เป็นการคิดนอกกรอบสามารถประดิษฐ์ชิ้นงานและตอบคำถามและถ่ายทอดความรู้ได้ :tv15:
โดย จุรีภรณ์ น้อยวงศ์ (2012-07-04 10:31:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่น่าสนใจ เนื่องจากมีการนำเสนอในรูปแบบของเล่น จึงทำให้เด็กมีความสนใจเพิ่มมากขึ้น และได้ประดิษฐ์กันเอง ได้ฝึกสมาธิและทักษะการใช้มือ ตัด ปะ ฉีก ร้อยและฝึกกล้ามเนื้อตากับมือให้สัมพันธ์กัน มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ทำให้เกิดการเรียนรู้ในขั้นตอนการประดิษฐ์ ทำให้เด็กรู้จักความประณีต โดยมีการนำเสนอควบคู่กับหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องจุดศูนย์ถ่วงมาใช้สอนจึงทำให้เด็กมีความสนใจ มีความรู้และความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย อังคณา ภู่สุนทรธรรม (2012-08-09 19:53:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่น่าสนใจ เนื่องจากมีการนำเสนอในรูปแบบของเล่น จึงทำให้เด็กมีความสนใจเพิ่มมากขึ้น และได้ประดิษฐ์กันเอง ได้ฝึกสมาธิและทักษะการใช้มือ ตัด ปะ ฉีก ร้อยและฝึกกล้ามเนื้อตากับมือให้สัมพันธ์กัน มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ทำให้เกิดการเรียนรู้ในขั้นตอนการประดิษฐ์ ทำให้เด็กรู้จักความประณีต โดยมีการนำเสนอควบคู่กับหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องจุดศูนย์ถ่วงมาใช้สอนจึงทำให้เด็กมีความสนใจ มีความรู้และความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย อังคณา ภู่สุนทรธรรม (2012-08-09 19:54:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่น่าสนใจ เนื่องจากมีการนำเสนอในรูปแบบของเล่น จึงทำให้เด็กมีความสนใจเพิ่มมากขึ้น และได้ประดิษฐ์กันเอง ได้ฝึกสมาธิและทักษะการใช้มือ ตัด ปะ ฉีก ร้อยและฝึกกล้ามเนื้อตากับมือให้สัมพันธ์กัน มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ทำให้เกิดการเรียนรู้ในขั้นตอนการประดิษฐ์ ทำให้เด็กรู้จักความประณีต โดยมีการนำเสนอควบคู่กับหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องจุดศูนย์ถ่วงมาใช้สอนจึงทำให้เด็กมีความสนใจ มีความรู้และความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย อังคณา ภู่สุนทรธรรม (2012-08-09 19:54:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่น่าสนใจ เนื่องจากมีการนำเสนอในรูปแบบของเล่น จึงทำให้เด็กมีความสนใจเพิ่มมากขึ้น และได้ประดิษฐ์กันเอง ได้ฝึกสมาธิและทักษะการใช้มือ ตัด ปะ ฉีก ร้อยและฝึกกล้ามเนื้อตากับมือให้สัมพันธ์กัน มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ทำให้เกิดการเรียนรู้ในขั้นตอนการประดิษฐ์ ทำให้เด็กรู้จักความประณีต โดยมีการนำเสนอควบคู่กับหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องจุดศูนย์ถ่วงมาใช้สอนจึงทำให้เด็กมีความสนใจ มีความรู้และความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย อังคณา ภู่สุนทรธรรม (2012-08-09 19:54:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่น่าสนใจ เนื่องจากมีการนำเสนอในรูปแบบของเล่น จึงทำให้เด็กมีความสนใจเพิ่มมากขึ้น และได้ประดิษฐ์กันเอง ได้ฝึกสมาธิและทักษะการใช้มือ ตัด ปะ ฉีก ร้อยและฝึกกล้ามเนื้อตากับมือให้สัมพันธ์กัน มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ทำให้เกิดการเรียนรู้ในขั้นตอนการประดิษฐ์ ทำให้เด็กรู้จักความประณีต โดยมีการนำเสนอควบคู่กับหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องจุดศูนย์ถ่วงมาใช้สอนจึงทำให้เด็กมีความสนใจ มีความรู้และความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย อังคณา ภู่สุนทรธรรม (2012-08-09 19:54:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่น่าสนใจ เนื่องจากมีการนำเสนอในรูปแบบของเล่น จึงทำให้เด็กมีความสนใจเพิ่มมากขึ้น และได้ประดิษฐ์กันเอง ได้ฝึกสมาธิและทักษะการใช้มือ ตัด ปะ ฉีก ร้อยและฝึกกล้ามเนื้อตากับมือให้สัมพันธ์กัน มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ทำให้เกิดการเรียนรู้ในขั้นตอนการประดิษฐ์ ทำให้เด็กรู้จักความประณีต โดยมีการนำเสนอควบคู่กับหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องจุดศูนย์ถ่วงมาใช้สอนจึงทำให้เด็กมีความสนใจ มีความรู้และความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย อังคณา ภู่สุนทรธรรม (2012-08-09 19:54:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่น่าสนใจ เนื่องจากมีการนำเสนอในรูปแบบของเล่น จึงทำให้เด็กมีความสนใจเพิ่มมากขึ้น และได้ประดิษฐ์กันเอง ได้ฝึกสมาธิและทักษะการใช้มือ ตัด ปะ ฉีก ร้อยและฝึกกล้ามเนื้อตากับมือให้สัมพันธ์กัน มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ทำให้เกิดการเรียนรู้ในขั้นตอนการประดิษฐ์ ทำให้เด็กรู้จักความประณีต โดยมีการนำเสนอควบคู่กับหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องจุดศูนย์ถ่วงมาใช้สอนจึงทำให้เด็กมีความสนใจ มีความรู้และความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย อังคณา ภู่สุนทรธรรม (2012-08-09 19:54:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่น่าสนใจ เนื่องจากมีการนำเสนอในรูปแบบของเล่น จึงทำให้เด็กมีความสนใจเพิ่มมากขึ้น และได้ประดิษฐ์กันเอง ได้ฝึกสมาธิและทักษะการใช้มือ ตัด ปะ ฉีก ร้อยและฝึกกล้ามเนื้อตากับมือให้สัมพันธ์กัน มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ทำให้เกิดการเรียนรู้ในขั้นตอนการประดิษฐ์ ทำให้เด็กรู้จักความประณีต โดยมีการนำเสนอควบคู่กับหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องจุดศูนย์ถ่วงมาใช้สอนจึงทำให้เด็กมีความสนใจ มีความรู้และความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย อังคณา ภู่สุนทรธรรม (2012-08-09 19:54:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่น่าสนใจ เนื่องจากมีการนำเสนอในรูปแบบของเล่น จึงทำให้เด็กมีความสนใจเพิ่มมากขึ้น และได้ประดิษฐ์กันเอง ได้ฝึกสมาธิและทักษะการใช้มือ ตัด ปะ ฉีก ร้อยและฝึกกล้ามเนื้อตากับมือให้สัมพันธ์กัน มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ทำให้เกิดการเรียนรู้ในขั้นตอนการประดิษฐ์ ทำให้เด็กรู้จักความประณีต โดยมีการนำเสนอควบคู่กับหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องจุดศูนย์ถ่วงมาใช้สอนจึงทำให้เด็กมีความสนใจ มีความรู้และความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย อังคณา ภู่สุนทรธรรม (2012-08-09 19:54:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่น่าสนใจ เนื่องจากมีการนำเสนอในรูปแบบของเล่น จึงทำให้เด็กมีความสนใจเพิ่มมากขึ้น และได้ประดิษฐ์กันเอง ได้ฝึกสมาธิและทักษะการใช้มือ ตัด ปะ ฉีก ร้อยและฝึกกล้ามเนื้อตากับมือให้สัมพันธ์กัน มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ทำให้เกิดการเรียนรู้ในขั้นตอนการประดิษฐ์ ทำให้เด็กรู้จักความประณีต โดยมีการนำเสนอควบคู่กับหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องจุดศูนย์ถ่วงมาใช้สอนจึงทำให้เด็กมีความสนใจ มีความรู้และความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย อังคณา ภู่สุนทรธรรม (2012-08-09 19:54:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่น่าสนใจ เนื่องจากมีการนำเสนอในรูปแบบของเล่น จึงทำให้เด็กมีความสนใจเพิ่มมากขึ้น และได้ประดิษฐ์กันเอง ได้ฝึกสมาธิและทักษะการใช้มือ ตัด ปะ ฉีก ร้อยและฝึกกล้ามเนื้อตากับมือให้สัมพันธ์กัน มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ทำให้เกิดการเรียนรู้ในขั้นตอนการประดิษฐ์ ทำให้เด็กรู้จักความประณีต โดยมีการนำเสนอควบคู่กับหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องจุดศูนย์ถ่วงมาใช้สอนจึงทำให้เด็กมีความสนใจ มีความรู้และความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย อังคณา ภู่สุนทรธรรม (2012-08-09 19:54:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่น่าสนใจ เนื่องจากมีการนำเสนอในรูปแบบของเล่น จึงทำให้เด็กมีความสนใจเพิ่มมากขึ้น และได้ประดิษฐ์กันเอง ได้ฝึกสมาธิและทักษะการใช้มือ ตัด ปะ ฉีก ร้อยและฝึกกล้ามเนื้อตากับมือให้สัมพันธ์กัน มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ทำให้เกิดการเรียนรู้ในขั้นตอนการประดิษฐ์ ทำให้เด็กรู้จักความประณีต โดยมีการนำเสนอควบคู่กับหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องจุดศูนย์ถ่วงมาใช้สอนจึงทำให้เด็กมีความสนใจ มีความรู้และความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย อังคณา ภู่สุนทรธรรม (2012-08-09 19:54:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่น่าสนใจ เนื่องจากมีการนำเสนอในรูปแบบของเล่น จึงทำให้เด็กมีความสนใจเพิ่มมากขึ้น และได้ประดิษฐ์กันเอง ได้ฝึกสมาธิและทักษะการใช้มือ ตัด ปะ ฉีก ร้อยและฝึกกล้ามเนื้อตากับมือให้สัมพันธ์กัน มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ทำให้เกิดการเรียนรู้ในขั้นตอนการประดิษฐ์ ทำให้เด็กรู้จักความประณีต โดยมีการนำเสนอควบคู่กับหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องจุดศูนย์ถ่วงมาใช้สอนจึงทำให้เด็กมีความสนใจ มีความรู้และความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย อังคณา ภู่สุนทรธรรม (2012-08-09 19:54:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจในการฝึกทักษะการใช้มือ จุดประสงค์เพื่อต้องการฝึกให้เด็กมีทักษะในการปะ ตัด ฉีก ร้อยการฝึกกล้ามเนื้อตากับมือให้สัมพันธ์กัน สำคัญมากในเด็กวัยกำลังโต นอกจากนี้การกระตุ้นให้เด็กอยากทำ ก็สำคัญ เพราะเมื่ออยากทำก็อยากเรียน ครูก็จะออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเด็กด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการดึงเอาหลักการทาง วิทยาศาสตร์คือเรื่อง จุดศูนย์ถ่วง มาใช้สอนอีกด้วยและสิ่งสำคัญคือสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย อมรา มหามิตร (2012-09-01 18:29:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดี กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ได้ฝึกสมาธิและทักษะการใช้มือ ตัด ปะ ฉีก ร้อยและฝึกกล้ามเนื้อตากับมือให้สัมพันธ์กัน มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ทำให้เกิดการเรียนรู้ในขั้นตอนการประดิษฐ์ ทำให้เด็กรู้จักความประณีต โดยมีการนำเสนอควบคู่กับหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องจุดศูนย์ถ่วงมาใช้สอนจึงทำให้เด็กมีความสนใจ มีความรู้และความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย บังอร พิมพ์โยวงษ์ (2012-09-03 22:13:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่มีความสนุกสนานและทำให้นักเรียนมีความตื่นเต้นที่จะอยากรุ้อยากเห็นว่ามันทำไมจึงเคลื่อนไหวได้ ทำให้นักเรียนมีตวามคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์และสามารถนำหลักทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แต่การเรียนการสอนบางตอนนักเรียนจะงงกับการเคลื่อนไหวของตัวตักแด้ครูต้องอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงแรงโน้มถ่วงของลูกแก้วแต่สรุปแล้วการเรียนการสอนสามารถบูรณาการเข้ากับวิชาวิทยาศาสตรืได้เป้นอย่างดี
โดย Mali Sinsukprasert (2012-09-05 22:17:55) [แสดงความคิดเห็น]
ดักแด้ดุ๊กดิ๊ก ของ ผศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร จาก ร.ร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นตัวอย่างที่ดีมีประโยชน์dกับคณุมากค่ะ การประดิษฐ์ชิ้นงานนี้ทุกคนสามารถทำได้ง่าย ครูจะสอนให้เด็กได้ทำอย่างสนุกและประยุกต์ความรู้มาใช้ให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ รู้จักสังเกต เกิดความคิดและจินตนาการ ที่ไม่หยุดนิ่ง เป็นประสบการณ์ตรงสำหรับเด็ก เด็กได้ทำงานด้วยความพยายามและตั้งใจช่วยให้งานประสบความสำเร็จ การเรียนมีความสนุกและเร้าความสนใจ ครูมีส่วนสำคัญอย่างมากในการกระตุ้นเด็กให้สามารถสร้างงานได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ เด็กดีใจและนำผลงานไปอวดผู้ปกครองที่บ้าน การสอนของอาจารย์สามารถบูรณาการเข้ากับวิชาวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
โดย สำเนียง คำแก้ว (2012-09-10 22:04:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจในการฝึกทักษะการใช้มือ การประดิษฐ์ชิ้นงานนี้ทุกคนสามารถทำได้ง่าย ครูจะสอนให้เด็กได้ทำอย่างสนุกและประยุกต์ความรู้มาใช้ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ รู้จักสังเกต เกิดความคิดและจินตนาการ ที่ไม่หยุดนิ่ง
โดย อนุชิต ดวงดาว (2012-09-25 10:44:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมาก ทำให้นักเรียนมีความสนใจและมีความสนุกสนานในการเรียนมากยิ่งขึ้น พร้อมและได้ประดิษฐ์กันเอง ได้ฝึกสมาธิและทักษะการใช้มือ ตัด ปะ ฉีก ร้อยและฝึกกล้ามเนื้อตากับมือให้สัมพันธ์กัน มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ทำให้เกิดการเรียนรู้ในขั้นตอนการประดิษฐ์ ทำให้เด็กรู้จักความประณีต โดยมีการนำเสนอควบคู่กับหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องจุดศูนย์ถ่วงมาใช้สอนจึงทำให้เด็กมีความสนใจ มีความรู้และความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย ศิรินทรา ทาบ้านฆ้อง (2012-10-05 13:39:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่น่าสนใจ และเป็นกิจกรรมที่ฝึกฝนทักษะและนำไปบูรณาการกับวิชาอื่นๆได้ด้วย ผู้เรียนมีความสุข
โดย เพียรใจ ชำนาญกิจ (2012-10-17 19:14:10) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ และเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือและชื่นชมผลงานและภาคภูมิใจในผลงานและตนเอง
โดย เพียรใจ ชำนาญกิจ (2012-10-17 19:16:43) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูมีเทคนิคการสอนดีมากครับ :tv15:
โดย ครูกฤษขจร ศรีถาวร (2012-10-22 19:36:29) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องง่ายๆ ที่หลายคนมองข้าม แต่คุณครูทำได้เจ๋ง :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ครูกฤษขจร ศรีถาวร (2012-10-22 19:37:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการสอนที่น่าสนใจมากค่ะ เป็นการสอนที่สามารถสร้างความสนใจให้นักเรียนมีความสนใจมากยิ่งขึ้น เด็กเกิดความอยากรู้อยากทำ สร้างบรรยากาศภายในห้องให้มีความสนุกสนาน ทำให้เด็กเกิดความสร้างสรรค์ในการออกแบบ จิตนาการที่จะประดิษฐ์ชิ้นงานขึ้นมา มีการฝึกสมาธิการฝึกทักษะในด้านการตัดกระดาษ การฝึกกล้ามเนื้อมือ และสามารถนำหลักทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เด็กมีความภูมิใจในผลงานที่ตัวเองประดิษฐ์ขึ้น :tv02:
โดย สุภาวดี พิมพ์สว่าง (2014-02-17 04:50:15) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ดูคลิปของอาจารย์เเล้วรู้สึกได้รับความรู้ค่ะ เป็นการสอนที่เร้าความสนใจให้เด็กๆ อยากลงมือทำด้วยตนเอง ช่วยฝึกกล้ามเนื้อมือ และที่สำคัญที่สุด ช่วยฝึกสมาธิให้กับเด็กๆ ฝึกความคิดสร้างสรรค์ ฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เด็กๆ เกิดความภูมิใจที่ได้ชื่นชมผลสำเร็จจากผลงานของตนเองความสำคัญของการเรียนการงานอาชีพ และเทคโนโลยีคือการฝึกทักษะการใช้มือ เพื่อต้องการฝึกให้เด็กมีทักษะในการปะ ตัด ฉีก ร้อยการฝึกกล้ามเนื้อตากับมือให้สัมพันธ์กัน สำคัญมากในเด็กวัยกำลังโต นอกจากนี้การกระตุ้นให้เด็กอยากทำ ก็สำคัญ เพราะเมื่ออยากทำก็อยากเรียน ครูก็จะออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเด็กด้วย :tv02: :tv02: :tv06:
โดย วราภรณ์ สารรัก (2014-03-07 04:22:22) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv