thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2211
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.29 นาที | Online : 2012-04-19  
    ระยะในภาพทิวทัศน์ คุณครูอวยชัย จินวรรณ รร.ปากเกร็ด  
    เป็นการจัดการเรียนการสอนศิลปะโดยคุณครูอวยชัย จินวรรณ รร.ปากเกร็ด จะสร้างสื่อการสอนอย่างหลากหลาย ผ่านการใช้จริง ปรับปรุง ทดลองใช้ พัฒนาจนสามารถทำศิลปะให้เป็นเรื่องง่าย นักเรียนทุกคนปฏิบัติได้  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

รำไทยไม่ยากอย่างที่คิด คุณครูรุจีสวัสดิ์ ส่งเสริม
ชมเทคนิคการสอนรำไทย โดยนำวิธีที่จะทำให้นักเรียนจดจำท่ารำต่างๆ ได้อย่างขึ้นใจ โดยการนำบทเพลงพื้นบ้านจากทางภาคอีสาน มาดัดแปลงเนื้อร้องใหม่ โดยสอดแทรกวิธีการเคลื่อนไหวของท่ารำต่างๆ เข้าไป เพิ่มเติม

คิด.. สร้างสรรค์.. จินตนาการ... สู่งานศิลปะ คุณครูวีระยุทธ เพชรประไพ รร.เสิงสาง
การสอนศิลปะที่สอนให้เด็กๆ เห็นภาพของความสำเร็จก่อน แล้วค่อยๆสร้างชิ้นงานขึ้นมาตามภาพของความสำเร็จ ตามขั้นตอนการสอนให้เด็กสามารถทำตามได้ง่ายๆ เพิ่มเติม

เรียนดนตรีสบาย สไตล์ครูสวัสดิ์ คุณครูสวัสดิ์ เดชพระคุณ รร.บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
การเรียนนอกจากความรู้ทางทฤษฎี ต้องผ่านการฝึกฝนปฎิบัติเพื่อเกิดความชำนาญ มาชมเทคนิคการปลูกฝังให้นักเรียนมีใจรักในดนตรี โดยกิจกรรมสนุกๆ และผ่อนคลาย เพิ่มเติม

ขีดเส้นเขียนชีวิต ครูสมเกตุ ใจเมือง รร.วีรวัฒน์โยธิน
การจัดการเรียนการสอนศิลปะ หากเน้นทักษะการปฏิบัติมากเกินไป อาจทำให้นักเรียนขาดการพัฒนาทางความคิด พบกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ เพิ่มเติม

ตีกลองสู่ความสำเร็จ - Inspirations : Drumming Up Success
ชมการปรับเปลี่ยนรูปแบบแผนกดนตรี และได้ปรับปรุงพฤติกรรม และความสำเร็จทั้งโรงเรียนด้วยการนำเสนอการตีกลองแบบแอฟริกา เพิ่มเติม

 
 
ได้รับชมรายการโททัศน์ครู ตอน ระยะในภาพทิวทัศน์ คุณครูอวยชัย จินวรรณ รร.ปากเกร็ด มีการนำเสนอที่น่าสนใจ ช่างเป็นอาจารย์ที่อารมณ์ดีจริงๆครับ ทำให้นักเรียนเกิดการสนใจในเรื่องที่ทำการเรียนการสอน และมีสื่อการสอนให้น่าติดตาม นำเสนอโดยการเล่านิทาน นักเรียนเกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ การสอนเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอน เมื่อวาดรูปเสร็จแล้วมีการนำเสนอหน้าชั้นพร้อมอธิบายรูปภาพทำให้นักเรียนเกิดความกล้าคิด กล้าทำ ทำให้ศิลปะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวสุดยอดมากครับ
โดย จิตรกร คำธิมา (2012-05-04 18:24:23) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชม การสอนศิลปะของคุณครูอวยชัย จินวรรณ รร.ปากเกร็ด ชื่นชมคุณครูที่สามารถใช้นิทานนำเข้าส่สูบทเรียน ใช้สื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่องระยะง่ายขึ้นการใช้สีแสดงให้เห็นถึงระยะใกล้ไกล มีการสาธิตให้นักเรียนดู แล้วลงมือทำเป็นขั้นตอน ที่ละขั้นๆ นักเรียนลองทำแล้วเกิดความภูมิใจ จากสิ่งที่นักเรียนคิดว่ายากแต่เมื่อได้เรียนรู้ฝึกฝนเป็นขั้นตอนแล้วนักเรียนสามารถทำได้โดยไม่ยาก คุณครูรู้ให้กำลังใจแก่นักเรียนที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นแรก นักเรียนชอบและมีความสุขในการเรียนศิลปะ สุดยอดครับ
โดย โกศล เชาว์เลขา (2012-05-04 20:11:59) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมรายการโทรทัศน์ครู ในตอนระยะในภาพทิวทัศน์ ของคุณครูอวยชัย จินวรรณ รร.ปากเกร็ด เป็นการจัดการเรียนการสอนศิลปะโดยมีการสร้างสื่อการสอนอย่างหลากหลาย ผ่านการใช้จริง ปรับปรุง ทดลองใช้ พัฒนาจนสามารถทำศิลปะให้เป็นเรื่องง่าย นักเรียนทุกคนปฏิบัติได้ ชอบตรงที่มีการนำเข้าสู่บทเรียนโดยการใช้นิทานเล่า (เสียหล่อมากค่ะ)
:tv15: มีการแนวการสอนที่แปลกใหม่ แต่เป็นขั้นเป็นตอน สุดยอดค่ะ การสอนมีความเป็นกันเอง การถ่ายทอดเข้าใจง่าย มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกแบบผลงานด้วยตัวเองโดยใช้ความคิดสรางสรรค์ :tv18:
โดย สายทิพย์ เม่นแต้ม (2012-05-08 17:57:49) [แสดงความคิดเห็น]
จาการที่ได้มีการรับชมรายการจากทางโทรทัศน์ครูในเรื่องระยะในภาพทิวทัศน์ของคุณครูอวยชัยจินวรรณ โรงเรียนปากเกร็ดซึ่งจาการได้รับชมเป็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศิลปะโดยมีสื่อการเรียนการสอนอย่างมีความหลากหลายในเรื่องจริงเป็นการปรับปรุงให้เกิดกระบวนการอย่างต่อเนื่องเป็นการส่งเสริมเรื่องของฝึกทักาะหรือกระบวนการในด้านทุกคนต้องได้รับการปฏิบัติจริงในการนำเข้าสู่บทเรียนจะมีการเล่านิทานเพื่อเร้าความสนใจให้แก่นักเรียนให้มาสนใจก่อนจะมีการนำเข้าสู่บทเรียน
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-25 09:56:53) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดเลยครับ คุณคุรูมีเทคนิคการสอนดีมาก ประกอบกับเป็นคนมีอารมณ์ดี ทำให้การสอนเป็นที่น่าสนใจของเด็กๆ แม้ว่าการสอน perspective นั้น จะมีความยากในทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานศิลปะ แต่คุณครูก็ทำให้ง่าย และเด็กๆปฏิบัติได้ :tv15:
โดย เทวินทร์ เอี้ยนมี (2012-06-01 14:40:11) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง ระยะในภาพทิวทัศน์ คุณครูอวยชัย จินวรรณ รร.ปากเกร็ด
เป็นการจัดการเรียนการสอนศิลปะที่ประทับใจ ซึ่งกระผมก็เสาะหาอยู่นาน เพื่อนำมาสอนนักเรียนโดยคุณครูอวยชัย จะสร้างสื่อการสอนอย่างหลากหลาย ผ่านการใช้จริง ปรับปรุง ทดลองใช้ พัฒนาจนสามารถทำศิลปะให้เป็นเรื่องง่าย นักเรียนทุกคนปฏิบัติได้ คิดว่าครูหลายๆ ท่าน(ครูประถม)จะนำไปประยุกต์ใช้ เพราะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว เป็นตัวอย่างที่ดีมาก
โดย ทวี พันธุ์พานิชย์ (2012-06-16 15:00:04) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้ว มีประโยชน์มากในการนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์สอนนักเรียนในงานศิลปะที่บูรณาการร่วมกับอ.อุษา เขื่อนแก้ว
โดย อัฐพงศ์ โพธิ์น้อย (2012-06-21 10:16:36) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง ระยะในภาพทิวทัศน์ คุณครูอวยชัย จินวรรณ รร.ปากเกร็ด เป็นวิธีการสอนศิลปะที่ดีและน่าสนใจมากนักเรียนมีความสนใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่างดี เปิดโอกาสให้นักเรียนนำเสนอผลงานของตัวเองให้เพื่อนชม ทำให้นักเรียนเกิดความภูมิในผลงานที่ทำ คุณครูมีเทคนิคการสอนที่สนุก บรรยากาสในห้องเรียนเป็นกันเองไม่เครียด
โดย ทิวาพร เฟื่องฟุ้ง (2012-06-29 23:21:22) [แสดงความคิดเห็น]
เอาล่ะหนูมีความใจในการเรียนเปอร์ขึ้นเยอะเลยค่ะขอบคุณค่ะ
โดย เก็จแก้ว เมืองทอง (2012-09-17 16:25:41) [แสดงความคิดเห็น]
นั้นนับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อน มีความเป็นนามธรรม ผู้สอนหลายท่านสอนเรื่องนี้โดยการสอนทฤษฎีก่อน แต่คุณครูท่านนี้ เน้นที่การให้นักเรียนสังเกตเห็นเอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ด้วยตนเองก่อน และให้ทดลองปฏิบัติ โดยวาดภาพขึ้นมาตามไกด์ไลน์(guideline)ที่ครูแนะให้ทีละั้นตอน จนกระทั่งเป็นผลสำเร็จ จากนั้นครูจึงค่อยสอนทฤษฎีของหลักการเกิดระยะในภาพทัศนียภาพทีหลัง การเลือกสื่อการฝึกที่เหมาะสม
สีที่เลือกใช้ คือ สีposter นับว่าเป็นสื่อสำหรับฝึกเหมาะสม เนื่องจากสามารถควบคุมได้ไม่ยาก ปลอดภัย ทำให้เสร็จได้ในเวลาไม่นานนักและมีราคาไม่สูงมาก :tv15: :tv15: :tv18: :tv05:
โดย พิชัย วันฑาณุวัฒ (2012-09-28 13:44:14) [แสดงความคิดเห็น]
ระยะในภาพทิวทัศน์ คุณครูอวยชัย จินวรรณ เป็นการจัดการเรียนรู้ศิลปะ ครูสร้างสื่ออย่างหลากหลาย ผ่านการใช้จริง ปรับปรุง ทดลองใช้ พัฒนาจนสามารถทำศิลปะให้เป็นเรื่องง่าย นักเรียนทุกคนปฏิบัติได้ อารมณ์ดีทั้งครูและนักเรียน มีทฤษฎีประกอบที่กลมกลืน
โดย สมชาย วิริจินดา (2013-07-24 22:45:10) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง ระยะในภาพทิวทัศน์ คุณครูอวยชัย จินวรรณ รร.ปากเกร็ด
เป็นการจัดการเรียนการสอนศิลปะที่ประทับใจ ซึ่งกระผมก็เสาะหาอยู่นาน เพื่อนำมาสอนนักเรียนโดยคุณครูอวยชัย จะสร้างสื่อการสอนอย่างหลากหลาย ผ่านการใช้จริง ปรับปรุง ทดลองใช้ พัฒนาจนสามารถทำศิลปะให้เป็นเรื่องง่าย นักเรียนทุกคนปฏิบัติได้ คิดว่าครูหลายๆ ท่าน(ครูประถม)จะนำไปประยุกต์ใช้ เพราะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว เป็นตัวอย่างที่ดีมาก
โดย ปรียาภัทร ปะโปตินัง (2013-10-15 10:36:58) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนระยะในภาพทิวทัศน์ คุณครูอวยชัย จินวรรณ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะทุกวันนี้เด็กนักเรียนไม่ค่อยให้ความสนใจงานศิลปะเท่าไหร่ แต่พอได้มาดูวิธีการสอนของอาจารย์ที่มีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจ และมีสือที่ทำให้เด็กนักเรียนเข้าใจในการเขียนภาพให้เกิดระยะ ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งมีการสอนที่สนุกมีการให้กำลังใจผู้เรียนในการทำงานครั้งแรกทั้งที่เป็นเรื่องที่ยาก แต่เด็กนักเรียนสมารถทำได้ทุกคนนั้บว่าเป็นเทคนิคการเรียนการสอนที่น่าเอาไปใช้มากๆครับ ขอบคุณครับ
โดย สมชาติ คำเทียน (2014-02-27 06:08:27) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนระยะในภาพทิวทัศน์ คุณครูอวยชัย จินวรรณ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะทุกวันนี้เด็กนักเรียนไม่ค่อยให้ความสนใจงานศิลปะเท่าไหร่ แต่พอได้มาดูวิธีการสอนของอาจารย์ที่มีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจ และมีสือที่ทำให้เด็กนักเรียนเข้าใจในการเขียนภาพให้เกิดระยะ ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งมีการสอนที่สนุกมีการให้กำลังใจผู้เรียนในการทำงานครั้งแรกทั้งที่เป็นเรื่องที่ยาก แต่เด็กนักเรียนสมารถทำได้ทุกคนนั้บว่าเป็นเทคนิคการเรียนการสอนที่น่าเอาไปใช้มากๆครับ ขอบคุณครับ
โดย สมชาติ คำเทียน (2014-02-27 06:09:54) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนระยะในภาพทิวทัศน์ คุณครูอวยชัย จินวรรณ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะทุกวันนี้เด็กนักเรียนไม่ค่อยให้ความสนใจงานศิลปะเท่าไหร่ แต่พอได้มาดูวิธีการสอนของอาจารย์ที่มีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจ และมีสือที่ทำให้เด็กนักเรียนเข้าใจในการเขียนภาพให้เกิดระยะ ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งมีการสอนที่สนุกมีการให้กำลังใจผู้เรียนในการทำงานครั้งแรกทั้งที่เป็นเรื่องที่ยาก แต่เด็กนักเรียนสมารถทำได้ทุกคนนั้บว่าเป็นเทคนิคการเรียนการสอนที่น่าเอาไปใช้มากๆครับ ขอบคุณครับ
โดย สมชาติ คำเทียน (2014-02-27 06:09:54) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนระยะในภาพทิวทัศน์ คุณครูอวยชัย จินวรรณ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะทุกวันนี้เด็กนักเรียนไม่ค่อยให้ความสนใจงานศิลปะเท่าไหร่ แต่พอได้มาดูวิธีการสอนของอาจารย์ที่มีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจ และมีสือที่ทำให้เด็กนักเรียนเข้าใจในการเขียนภาพให้เกิดระยะ ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งมีการสอนที่สนุกมีการให้กำลังใจผู้เรียนในการทำงานครั้งแรกทั้งที่เป็นเรื่องที่ยาก แต่เด็กนักเรียนสมารถทำได้ทุกคนนั้บว่าเป็นเทคนิคการเรียนการสอนที่น่าเอาไปใช้มากๆครับ ขอบคุณครับ
โดย สมชาติ คำเทียน (2014-02-27 06:09:54) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนระยะในภาพทิวทัศน์ คุณครูอวยชัย จินวรรณ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะทุกวันนี้เด็กนักเรียนไม่ค่อยให้ความสนใจงานศิลปะเท่าไหร่ แต่พอได้มาดูวิธีการสอนของอาจารย์ที่มีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจ และมีสือที่ทำให้เด็กนักเรียนเข้าใจในการเขียนภาพให้เกิดระยะ ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งมีการสอนที่สนุกมีการให้กำลังใจผู้เรียนในการทำงานครั้งแรกทั้งที่เป็นเรื่องที่ยาก แต่เด็กนักเรียนสมารถทำได้ทุกคนนั้บว่าเป็นเทคนิคการเรียนการสอนที่น่าเอาไปใช้มากๆครับ ขอบคุณครับ
โดย สมชาติ คำเทียน (2014-02-27 06:09:54) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนระยะในภาพทิวทัศน์ คุณครูอวยชัย จินวรรณ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะทุกวันนี้เด็กนักเรียนไม่ค่อยให้ความสนใจงานศิลปะเท่าไหร่ แต่พอได้มาดูวิธีการสอนของอาจารย์ที่มีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจ และมีสือที่ทำให้เด็กนักเรียนเข้าใจในการเขียนภาพให้เกิดระยะ ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งมีการสอนที่สนุกมีการให้กำลังใจผู้เรียนในการทำงานครั้งแรกทั้งที่เป็นเรื่องที่ยาก แต่เด็กนักเรียนสมารถทำได้ทุกคนนั้บว่าเป็นเทคนิคการเรียนการสอนที่น่าเอาไปใช้มากๆครับ ขอบคุณครับ
โดย สมชาติ คำเทียน (2014-02-27 06:09:54) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนระยะในภาพทิวทัศน์ คุณครูอวยชัย จินวรรณ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะทุกวันนี้เด็กนักเรียนไม่ค่อยให้ความสนใจงานศิลปะเท่าไหร่ แต่พอได้มาดูวิธีการสอนของอาจารย์ที่มีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจ และมีสือที่ทำให้เด็กนักเรียนเข้าใจในการเขียนภาพให้เกิดระยะ ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งมีการสอนที่สนุกมีการให้กำลังใจผู้เรียนในการทำงานครั้งแรกทั้งที่เป็นเรื่องที่ยาก แต่เด็กนักเรียนสมารถทำได้ทุกคนนั้บว่าเป็นเทคนิคการเรียนการสอนที่น่าเอาไปใช้มากๆครับ ขอบคุณครับ
โดย สมชาติ คำเทียน (2014-02-27 06:09:55) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนระยะในภาพทิวทัศน์ คุณครูอวยชัย จินวรรณ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะทุกวันนี้เด็กนักเรียนไม่ค่อยให้ความสนใจงานศิลปะเท่าไหร่ แต่พอได้มาดูวิธีการสอนของอาจารย์ที่มีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจ และมีสือที่ทำให้เด็กนักเรียนเข้าใจในการเขียนภาพให้เกิดระยะ ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งมีการสอนที่สนุกมีการให้กำลังใจผู้เรียนในการทำงานครั้งแรกทั้งที่เป็นเรื่องที่ยาก แต่เด็กนักเรียนสมารถทำได้ทุกคนนั้บว่าเป็นเทคนิคการเรียนการสอนที่น่าเอาไปใช้มากๆครับ ขอบคุณครับ
โดย สมชาติ คำเทียน (2014-02-27 06:09:55) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนระยะในภาพทิวทัศน์ คุณครูอวยชัย จินวรรณ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะทุกวันนี้เด็กนักเรียนไม่ค่อยให้ความสนใจงานศิลปะเท่าไหร่ แต่พอได้มาดูวิธีการสอนของอาจารย์ที่มีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจ และมีสือที่ทำให้เด็กนักเรียนเข้าใจในการเขียนภาพให้เกิดระยะ ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งมีการสอนที่สนุกมีการให้กำลังใจผู้เรียนในการทำงานครั้งแรกทั้งที่เป็นเรื่องที่ยาก แต่เด็กนักเรียนสมารถทำได้ทุกคนนั้บว่าเป็นเทคนิคการเรียนการสอนที่น่าเอาไปใช้มากๆครับ ขอบคุณครับ
โดย สมชาติ คำเทียน (2014-02-27 06:09:55) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนระยะในภาพทิวทัศน์ คุณครูอวยชัย จินวรรณ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะทุกวันนี้เด็กนักเรียนไม่ค่อยให้ความสนใจงานศิลปะเท่าไหร่ แต่พอได้มาดูวิธีการสอนของอาจารย์ที่มีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจ และมีสือที่ทำให้เด็กนักเรียนเข้าใจในการเขียนภาพให้เกิดระยะ ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งมีการสอนที่สนุกมีการให้กำลังใจผู้เรียนในการทำงานครั้งแรกทั้งที่เป็นเรื่องที่ยาก แต่เด็กนักเรียนสมารถทำได้ทุกคนนั้บว่าเป็นเทคนิคการเรียนการสอนที่น่าเอาไปใช้มากๆครับ ขอบคุณครับ
โดย สมชาติ คำเทียน (2014-02-27 06:09:55) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนระยะในภาพทิวทัศน์ คุณครูอวยชัย จินวรรณ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะทุกวันนี้เด็กนักเรียนไม่ค่อยให้ความสนใจงานศิลปะเท่าไหร่ แต่พอได้มาดูวิธีการสอนของอาจารย์ที่มีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจ และมีสือที่ทำให้เด็กนักเรียนเข้าใจในการเขียนภาพให้เกิดระยะ ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งมีการสอนที่สนุกมีการให้กำลังใจผู้เรียนในการทำงานครั้งแรกทั้งที่เป็นเรื่องที่ยาก แต่เด็กนักเรียนสมารถทำได้ทุกคนนั้บว่าเป็นเทคนิคการเรียนการสอนที่น่าเอาไปใช้มากๆครับ ขอบคุณครับ
โดย สมชาติ คำเทียน (2014-02-27 06:09:55) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนระยะในภาพทิวทัศน์ คุณครูอวยชัย จินวรรณ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะทุกวันนี้เด็กนักเรียนไม่ค่อยให้ความสนใจงานศิลปะเท่าไหร่ แต่พอได้มาดูวิธีการสอนของอาจารย์ที่มีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจ และมีสือที่ทำให้เด็กนักเรียนเข้าใจในการเขียนภาพให้เกิดระยะ ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งมีการสอนที่สนุกมีการให้กำลังใจผู้เรียนในการทำงานครั้งแรกทั้งที่เป็นเรื่องที่ยาก แต่เด็กนักเรียนสมารถทำได้ทุกคนนั้บว่าเป็นเทคนิคการเรียนการสอนที่น่าเอาไปใช้มากๆครับ ขอบคุณครับ
โดย สมชาติ คำเทียน (2014-02-27 06:09:56) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนระยะในภาพทิวทัศน์ คุณครูอวยชัย จินวรรณ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะทุกวันนี้เด็กนักเรียนไม่ค่อยให้ความสนใจงานศิลปะเท่าไหร่ แต่พอได้มาดูวิธีการสอนของอาจารย์ที่มีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจ และมีสือที่ทำให้เด็กนักเรียนเข้าใจในการเขียนภาพให้เกิดระยะ ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งมีการสอนที่สนุกมีการให้กำลังใจผู้เรียนในการทำงานครั้งแรกทั้งที่เป็นเรื่องที่ยาก แต่เด็กนักเรียนสมารถทำได้ทุกคนนั้บว่าเป็นเทคนิคการเรียนการสอนที่น่าเอาไปใช้มากๆครับ ขอบคุณครับ
โดย สมชาติ คำเทียน (2014-02-27 06:09:56) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนระยะในภาพทิวทัศน์ คุณครูอวยชัย จินวรรณ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะทุกวันนี้เด็กนักเรียนไม่ค่อยให้ความสนใจงานศิลปะเท่าไหร่ แต่พอได้มาดูวิธีการสอนของอาจารย์ที่มีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจ และมีสือที่ทำให้เด็กนักเรียนเข้าใจในการเขียนภาพให้เกิดระยะ ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งมีการสอนที่สนุกมีการให้กำลังใจผู้เรียนในการทำงานครั้งแรกทั้งที่เป็นเรื่องที่ยาก แต่เด็กนักเรียนสมารถทำได้ทุกคนนั้บว่าเป็นเทคนิคการเรียนการสอนที่น่าเอาไปใช้มากๆครับ ขอบคุณครับ
โดย สมชาติ คำเทียน (2014-02-27 06:09:56) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนระยะในภาพทิวทัศน์ คุณครูอวยชัย จินวรรณ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะทุกวันนี้เด็กนักเรียนไม่ค่อยให้ความสนใจงานศิลปะเท่าไหร่ แต่พอได้มาดูวิธีการสอนของอาจารย์ที่มีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจ และมีสือที่ทำให้เด็กนักเรียนเข้าใจในการเขียนภาพให้เกิดระยะ ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งมีการสอนที่สนุกมีการให้กำลังใจผู้เรียนในการทำงานครั้งแรกทั้งที่เป็นเรื่องที่ยาก แต่เด็กนักเรียนสมารถทำได้ทุกคนนั้บว่าเป็นเทคนิคการเรียนการสอนที่น่าเอาไปใช้มากๆครับ ขอบคุณครับ
โดย สมชาติ คำเทียน (2014-02-27 06:09:56) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนระยะในภาพทิวทัศน์ คุณครูอวยชัย จินวรรณ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะทุกวันนี้เด็กนักเรียนไม่ค่อยให้ความสนใจงานศิลปะเท่าไหร่ แต่พอได้มาดูวิธีการสอนของอาจารย์ที่มีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจ และมีสือที่ทำให้เด็กนักเรียนเข้าใจในการเขียนภาพให้เกิดระยะ ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งมีการสอนที่สนุกมีการให้กำลังใจผู้เรียนในการทำงานครั้งแรกทั้งที่เป็นเรื่องที่ยาก แต่เด็กนักเรียนสมารถทำได้ทุกคนนั้บว่าเป็นเทคนิคการเรียนการสอนที่น่าเอาไปใช้มากๆครับ ขอบคุณครับ
โดย สมชาติ คำเทียน (2014-02-27 06:09:56) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนระยะในภาพทิวทัศน์ คุณครูอวยชัย จินวรรณ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะทุกวันนี้เด็กนักเรียนไม่ค่อยให้ความสนใจงานศิลปะเท่าไหร่ แต่พอได้มาดูวิธีการสอนของอาจารย์ที่มีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจ และมีสือที่ทำให้เด็กนักเรียนเข้าใจในการเขียนภาพให้เกิดระยะ ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งมีการสอนที่สนุกมีการให้กำลังใจผู้เรียนในการทำงานครั้งแรกทั้งที่เป็นเรื่องที่ยาก แต่เด็กนักเรียนสมารถทำได้ทุกคนนั้บว่าเป็นเทคนิคการเรียนการสอนที่น่าเอาไปใช้มากๆครับ ขอบคุณครับ
โดย สมชาติ คำเทียน (2014-02-27 06:09:57) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนระยะในภาพทิวทัศน์ คุณครูอวยชัย จินวรรณ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะทุกวันนี้เด็กนักเรียนไม่ค่อยให้ความสนใจงานศิลปะเท่าไหร่ แต่พอได้มาดูวิธีการสอนของอาจารย์ที่มีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจ และมีสือที่ทำให้เด็กนักเรียนเข้าใจในการเขียนภาพให้เกิดระยะ ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งมีการสอนที่สนุกมีการให้กำลังใจผู้เรียนในการทำงานครั้งแรกทั้งที่เป็นเรื่องที่ยาก แต่เด็กนักเรียนสมารถทำได้ทุกคนนั้บว่าเป็นเทคนิคการเรียนการสอนที่น่าเอาไปใช้มากๆครับ ขอบคุณครับ
โดย สมชาติ คำเทียน (2014-02-27 06:09:57) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนระยะในภาพทิวทัศน์ คุณครูอวยชัย จินวรรณ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะทุกวันนี้เด็กนักเรียนไม่ค่อยให้ความสนใจงานศิลปะเท่าไหร่ แต่พอได้มาดูวิธีการสอนของอาจารย์ที่มีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจ และมีสือที่ทำให้เด็กนักเรียนเข้าใจในการเขียนภาพให้เกิดระยะ ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งมีการสอนที่สนุกมีการให้กำลังใจผู้เรียนในการทำงานครั้งแรกทั้งที่เป็นเรื่องที่ยาก แต่เด็กนักเรียนสมารถทำได้ทุกคนนั้บว่าเป็นเทคนิคการเรียนการสอนที่น่าเอาไปใช้มากๆครับ ขอบคุณครับ
โดย สมชาติ คำเทียน (2014-02-27 06:09:57) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนระยะในภาพทิวทัศน์ คุณครูอวยชัย จินวรรณ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะทุกวันนี้เด็กนักเรียนไม่ค่อยให้ความสนใจงานศิลปะเท่าไหร่ แต่พอได้มาดูวิธีการสอนของอาจารย์ที่มีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจ และมีสือที่ทำให้เด็กนักเรียนเข้าใจในการเขียนภาพให้เกิดระยะ ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งมีการสอนที่สนุกมีการให้กำลังใจผู้เรียนในการทำงานครั้งแรกทั้งที่เป็นเรื่องที่ยาก แต่เด็กนักเรียนสมารถทำได้ทุกคนนั้บว่าเป็นเทคนิคการเรียนการสอนที่น่าเอาไปใช้มากๆครับ ขอบคุณครับ
โดย สมชาติ คำเทียน (2014-02-27 06:09:57) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv