thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2389
Rate :
 4
ความยาว : 14.31 นาที | Online : 2012-04-19  
    คิด.. สร้างสรรค์.. จินตนาการ... สู่งานศิลปะ คุณครูวีระยุทธ เพชรประไพ รร.เสิงสาง  
    คุณครูวีระยุทธ เพชรประไพ โรงเรียนเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา สอนศิลปะที่สอนให้เด็กๆ เห็นภาพของความสำเร็จก่อน แล้วค่อยๆสร้างชิ้นงานขึ้นมาตามภาพของความสำเร็จ ที่เราเห็นไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยจะมีขั้นตอนการสอนให้เด็กสามารถทำตามได้ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน เพื่อให้เด็กที่ไม่เคยทำงานศิลปะเลยก็สามารถทำตามได้  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

รำไทยไม่ยากอย่างที่คิด คุณครูรุจีสวัสดิ์ ส่งเสริม
ชมเทคนิคการสอนรำไทย โดยนำวิธีที่จะทำให้นักเรียนจดจำท่ารำต่างๆ ได้อย่างขึ้นใจ โดยการนำบทเพลงพื้นบ้านจากทางภาคอีสาน มาดัดแปลงเนื้อร้องใหม่ โดยสอดแทรกวิธีการเคลื่อนไหวของท่ารำต่างๆ เข้าไป เพิ่มเติม

ระยะในภาพทิวทัศน์ คุณครูอวยชัย จินวรรณ รร.ปากเกร็ด
การจัดการเรียนการสอนศิลปะ โดยสร้างสื่อการสอนอย่างหลากหลาย ผ่านการใช้จริง ปรับปรุง ทดลองใช้ พัฒนาจนสามารถทำศิลปะให้เป็นเรื่องง่าย นักเรียนทุกคนปฏิบัติได้ เพิ่มเติม

เรียนดนตรีสบาย สไตล์ครูสวัสดิ์ คุณครูสวัสดิ์ เดชพระคุณ รร.บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
การเรียนนอกจากความรู้ทางทฤษฎี ต้องผ่านการฝึกฝนปฎิบัติเพื่อเกิดความชำนาญ มาชมเทคนิคการปลูกฝังให้นักเรียนมีใจรักในดนตรี โดยกิจกรรมสนุกๆ และผ่อนคลาย เพิ่มเติม

ขีดเส้นเขียนชีวิต ครูสมเกตุ ใจเมือง รร.วีรวัฒน์โยธิน
การจัดการเรียนการสอนศิลปะ หากเน้นทักษะการปฏิบัติมากเกินไป อาจทำให้นักเรียนขาดการพัฒนาทางความคิด พบกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ เพิ่มเติม

ตีกลองสู่ความสำเร็จ - Inspirations : Drumming Up Success
ชมการปรับเปลี่ยนรูปแบบแผนกดนตรี และได้ปรับปรุงพฤติกรรม และความสำเร็จทั้งโรงเรียนด้วยการนำเสนอการตีกลองแบบแอฟริกา เพิ่มเติม

 
 
เป็นการสอนศิลปะที่ได้หลายๆอย่าง เพราะตั้งแต่เริ่มต้นเป็นการฝึกให้นักเรียนเริ่มจากการคิดก่อนในการมองหาสิ่งที่ตนเองเห็นในผลงานศิลปะเขียนสื่อออกมา ทำให็นักเรียนเข้าใจการมองผลงานศิลปะไปในตัว และเมื่อได้ศึกษาแล้ก็ออกมานำเสนอฝึกความกล้าแสดงออก ครูได้มีวีธีการนำเข้าสู้บทเรียนที่ดี เพื่อไปสู้การสร้างสรรค์ผลงานจากจิตนาการนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ของตนเองก่อนหน้านี้แล้ว และเมื่อนำเสนอออกมาจากความคิดเป็นผลงานที่มีค่าเพราะได้สร้างสรรค์ด้วยตนเองและครูได้ถามสิ่งที่สื่อออกมาให้นักเรียนได้ถ่ายทอด จึงเป็นการสอนที่ดีมาก
โดย วัชรพงศ์ ละอองรัตน์ (2012-05-04 21:00:26) [แสดงความคิดเห็น]
ครูวีระยุทธ เพชรประไพ เป็นสุดยอดครูศิลปะ ที่ทรงคุณค่าของครูศิลป์..มีผังของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์..มีพลังแห่งจินตนาการ..ส่งผ่านกระบวนการเรียนรู้สู่นักเรียนได้อย่างแนบเนียน.เหมาะสมกลมกลืน..ศิลป์แห่งการถ่ายทอด(หรืออาจใช้คำว่า.เทคนิคและกระบวนการจัดการเรียนรู้)..สู่สุนทรียะห้วงทักษะปฏิบัติของนักเรียน..สมเจตนาของกระทรวงฯที่มุ่งหวังให้นักเรียนเก่ง ดี มีสุข..สมค่าแห่งคำว่า"ครู..ปูชนียบุคคล..บนถนนสาย.ศิลป์"
โดย วีระ มนตรีวงษ์ (2012-05-05 00:09:52) [แสดงความคิดเห็น]
การฝึกให้นักเรียนเริ่มจากการคิดก่อนในการมองหาสิ่งที่ตนเองเห็นในผลงานศิลปะเขียนสื่อออกมา ทำให็นักเรียนเข้าใจการมองผลงานศิลปะไปในตัว และเมื่อได้ศึกษาแล้ก็ออกมานำเสนอฝึกความกล้าแสดงออก เป็นการสอนศิลปะที่ทำให้ได้อะไรหลาย ๆ อย่าง จิตนาการนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ของตนเองก่อนหน้านี้แล้ว และเมื่อนำเสนอออกมาจากความคิดเป็นผลงานที่มีค่าเพราะได้สร้างสรรค์ด้วยตนเอง
โดย วิลาวัลย์ นาคภพ (2012-05-05 20:33:25) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมรายการโทรทัศน์ครู ครูมืออาชีพในตอน คิด.. สร้างสรรค์.. จินตนาการ... สู่งานศิลปะ คุณครูวีระยุทธ เพชรประไพ รร.เสิงสาง มีการฝึกให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการกลุ่ม และกระบวนการคิด โดยมีการนำเอาเหตุการณ์จริงเช่รสึนามิมาประยุกต์ใช้การสอนด้วย ตลอดจนมีการเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้แสดงความคิดเห็นจากผลงานของตนเอง :tv15: มีการเสริมแรงด้วยการให้คำชม เด็ก ๆ ได้แนวคิดในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ปลูกจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการนำผลงานของเด็ก ๆ ออกไปเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการอีกด้วย สมกับเป็นครูที่จิตศิลป์โดยแท้ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย สายทิพย์ เม่นแต้ม (2012-05-08 18:20:04) [แสดงความคิดเห็น]
คิดสร้างสรรค์...จินตนาการ...สู่งานศิลปะ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาศิลป ของคุณครูวีระยุทธ เพชรประไพ โรงเรียนเสิงสาง จ.นครราชสีมา เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี ก่อนที่นักเรียนจะเกิดจินตนาการ แล้วคิดสร้างสรรค์ผลงานศิลปได้ คุณครูวีระยุทธฝึกทักษะกระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม ลำดับขั้นตอนของการคิด การทำงาน ให้นักเรียนก่อนเป็นอันดับแรก โดยเริ่มจากการแบ่งกลุ่มนักเรียน แล้วให้รวมกันไปดูศึกษาผลงานในอดีตที่นำเสนอไว้ในโรงเรียน และกลับมาช่วยกันสรุปผลจากการไปศึกษาผลงานนั้นๆ มา แล้วนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก่อนที่จะจินตนาการออกมาเป็นผลงานของตนเอง
โดย พวงเล็ก รักษาวงศ์ (2012-05-09 10:19:19) [แสดงความคิดเห็น]
ดีใจมากค่ะ ที่ได้มีโอกาสรับชมวิธีการจัดการเรียนการสอน ของ อ.วีระยุทธ เพชรประไพ ยอดเยี่ยมจริงๆค่ะ อยากชมมานานแล้วค่ะ นับเป็นแบอย่างที่ดีและแรงบันดาลใจที่มีคุณค่ามากค่ะ ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้อาจารย์พ่อของเด็กๆมีพลังสร้างสรรค์ความงดงามให้กับวงการศึกษาและประเทศชาติสืบไปนะคะ ด้วยความเคารพค่ะ -
โดย จารุณี สุทธิสวรรค์ (2012-05-09 23:34:36) [แสดงความคิดเห็น]
งานศิลปค่อนข้างยากครับ ยิ่งการสอนศิลปถือว่ายากกว่ายิ่งนักเทคนิคการสอนของอาจารย์ที่สอนศิลปะที่สอนให้เด็กๆ เห็นภาพของความสำเร็จก่อน แล้วค่อยๆสร้างชิ้นงานขึ้นมาตามภาพของความสำเร็จ ที่เราเห็นไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยจะมีขั้นตอนการสอนให้เด็กสามารถทำตามได้ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน เพื่อให้เด็กที่ไม่เคยทำงานศิลปะเลยก็สามารถทำตามได้ เป็นเทคนิคที่น่าสนใจ สามารถนำไปปรับใช้ได้หลายวิชาไม่จำกัดเฉพาะ ศิลป ทำให้เด็กบางคนที่ไม่ชอบศิลป หันมาสนใจได้เป็นอย่างดี
โดย อายุทธ กมุททรง (2012-05-11 14:35:04) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้ชมการสอนของอาจารย์วีระยุทธ เพชรประไพ แล้วรู้สึกได้เห็นแนวทางใหม่ในการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะที่ทำให้นักเรียนเกิดจินตนาการและความคิดส้างสรรค์ และสิ่งที่มีค่ามากกว่าคือทำให้นักเรียนเป็นคนคิดดี ทำดี พูดดีและสามรถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตดีใจมากคะที่ได้ชมวิธีการสอนของอาจารย์
โดย ไพรินทร์ ทองปิ่น (2012-05-11 20:51:58) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์เก่งจังคะที่สามารถหาเทคนิคหรือวิธีการสอนที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบ มีขั้นตอนการสอนที่ชัดเจนและเป็นไปวิธีที่ถูกต้อง เป็นการปลูกฝังและสร้างจินตนาการให้เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน นักเรียนยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นไป ดิฉันจะขอขั้นตอนและวิธีการที่อาจารย์ใช้สอนเด็กไปใช้กับนักเรียนของดิฉันเองบ้างซึ่งยังไม่รู้ว่าผลออกมาจะดีเหมือนที่อาจารย์สอนหรือเปล่า เพราะขาดความรู้ทางศิลปะ ขอบคุณมากคะ
โดย จันทร์เพ็ญ ภัทรมานนท์ (2012-05-16 21:39:34) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนมีการนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้ทักษะการสังเกตการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนนักเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระฝึกกระบวนการคิดได้เป็นอย่างดี(ปัญหา สาเหตุ วิธีแก้ปัญหา) ทำให้นักเรียนได้หัวเรื่องที่จะนำมาสื่อความหมายเป็นภาพได้อย่างหลากหลายและตรงกับความต้องการจะนำเสนอการปฏิบัติงานเน้นใหนักเรียนสื่อความคิดจากตัวหนังสือเป็นภาพที่สร้างสรรค์จากความคิดของตนเองไม่เน้นผลงานเพียงอย่างเดืยว นักเรียนสามารถนำหลักความคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
โดย จันทร์ทิพย์ จุนทการ (2012-05-19 07:10:18) [แสดงความคิดเห็น]
ในการสอนปฏิบัติในรายวิชาศิลปะมักจะเน้นที่ผลงาน แต่การเน้นแบบนี้นร.ไม่ได้กระบวนการคิด ดังนั้นคุณครูวีระยุทธ เพชรประไพ รร.เสิงสาง ได้มุ่งใช้กระบวนการเพื่อพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ เพราะนักเรียนจะนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้มาก ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนจะเน้นกระบวนการกลุ่มที่มีการรวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ และสังเคราะห์มาเป็นผลงานที่จะสร้างสรรค์ในรูปศิลปะ นอกจากนี้ครูยังมีเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการทำงานดีค่ะขอชื่นชมที่คุณครูมุ่งพัฒนาความสามารถด้านการคิด
โดย รุจิดา สุขใส (2012-05-21 15:23:12) [แสดงความคิดเห็น]
งานศิลปค่อนข้างยากครับ ยิ่งการสอนศิลปถือว่ายากกว่ายิ่งนักเทคนิคการสอนของอาจารย์ที่สอนศิลปะที่สอนให้เด็กๆ เห็นภาพของความสำเร็จก่อน แล้วค่อยๆสร้างชิ้นงานขึ้นมาตามภาพของความสำเร็จ ที่เราเห็นไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยจะมีขั้นตอนการสอนให้เด็กสามารถทำตามได้ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน เพื่อให้เด็กที่ไม่เคยทำงานศิลปะเลยก็สามารถทำตามได้ เป็นเทคนิคที่น่าสนใจ สามารถนำไปปรับใช้ได้หลายวิชาไม่จำกัดเฉพาะ ศิลป ทำให้เด็กบางคนที่ไม่ชอบศิลป หันมาสนใจได้เป็นอย่างดี
โดย ณัฐกฤช ชัยชนะ (2012-05-24 10:06:24) [แสดงความคิดเห็น]
ในการสอนเรื่องของการปฏิบัติตามกระบวนการที่เน้นในเรื่องของผลงานของนักเรียนในลักษณะการเน้นแบบนี้เป็นกระบวนการเน้นในเรื่องของกระบวนการเรื่องของการคิดในเรื่องของงานด้านศิลปะเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนอาจารย์ต้องมีการใช้ทักษะและกระบวนการหรือมีเทคนิคที่ดีเพื่อจะให้การเรียนการสอนสามารถดำเนินการไปได้เป็นอย่างดีและในเรื่องการเรียนที่ดีนั้นเรียนอย่างไรให้ประสบผลสำเร้จจากการเรียนการใช้ศิลปะหรือกระบวนการในการเรียนจึงต้องมีขั้นตอนหรือมีองค์ประกอบอย่างชัดเจน
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-25 10:03:18) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่เน้นทั้งด้านกระบวนการคิดอย่างชัดเจน ให้นักเรียนมีส่วนรวมอย่างมากทั้งได้รับรู้ พร้อมแก้ปัญหา รวมถึงให้แสดงออกออกผ่านทางสื่อทัศนะด้านศิลปะ หลังจากได้รับชมเกิดแรงขับในด้านศิลปะว่าการสอนศิลปะต้องใช้ ความรู้ด้านทักษะฝีมือร่วมถึงต้องมีวิธีการคิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาไปด้วยและทุกคนมีส่วนรวมที่จากช่วยกันรักษาสังคมให้น่าอยู่โดยผ่านจิตใต้สำนึกที่ดีที่แสดงออกผ่านผลงานศิลปะไปสู่ผู้รับรู้ ขอบคุณครับ
โดย ธวัชชัย งามเกรียงไกร (2012-05-25 10:52:45) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาศิลป ของคุณครูวีระยุทธ เพชรประไพ ทำให้ดิฉันเกิดแรงบันดาลใจที่จะสอนแบบอย่างอาจารย์ แต่มีข้อสงสัยว่าทั้งขบวนการตั้งแต่แรกจนจบนั้นอาจารย์ใช้เวลาทั้งหมดสอนกี่ครั้ง นักเรียนของอาจารย์มีความตั้งใจในการเรียนดีมากค่ะ และยังวาดรูปได้ดีด้วย นั่นแสดงให้เห็นว่าอาจารย์มีความตั้งใจและมีเทคนิคในการสอนที่ดี วิชาศิลปโดยส่วนใหญ่ผู้ปกครองไม่ใคร่เห็นความสำคัญเท่ากับวิชาหลักๆ ผู้ปกครองเมื่อเห็นผลงานของลูก หลายครั้งที่ไม่เข้าใจ ไม่สวยในตามแบบหรือมุมมองของผู้ใหญ่ ทำให้นักเรียนก็ขาดกำลังใจและแรงสนับสนุนในการที่จะเรียนศิลปะอย่างมีความสุข
โดย ศุภรักษน์ ธชณรงค์ (2012-05-28 11:39:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนศิลปะที่ฝึกกระบวนการคิด ให้เด็กเห็นภาพจิงที่สำเร็จแล้วก่อนสร้างงานของตัวเอง การคิดเป็นขั้นเป็นตอน ทำให้งานศิลปะง่ายขึ้น เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างภาพ การคิดเป็นขั้นตอนทำให้มองเห็นภาพที่เราจะสร้างมากขึ้นและควรจะสร้างภาพนั้นให้ออกมาเป็นรูปแบบไหน ได้คิดและเกิดจินตนาการมากขึ้น ทำให้สนุกกับสิ่งที่ทำ
โดย พีระพร ดวงรักษ์ (2012-06-15 17:07:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนศิลปะที่ฝึกกระบวนการคิด ให้เด็กเห็นภาพจริงที่สำเร็จแล้วก่อนสร้างงานของตัวเอง การคิดเป็นขั้นเป็นตอน ทำให้งานศิลปะง่ายขึ้น เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างภาพ การคิดเป็นขั้นตอนทำให้มองเห็นภาพที่เราจะสร้างมากขึ้นและควรจะสร้างภาพนั้นให้ออกมาเป็นรูปแบบไหน ได้คิดและเกิดจินตนาการมากขึ้น ทำให้สนุกกับสิ่งที่ทำ
โดย พีระพร ดวงรักษ์ (2012-06-15 17:07:51) [แสดงความคิดเห็น]
ในการสอนวิชาศิลปะให้กับนักเรียนที่มีพื้นฐานและพรสวรรค์ที่ต่างกันทำได้ยากที่จะโน้มน้าวให้นักเรียนมีใจรักและสร้างสรรค์ผลงานให้สำเร็จและมีคุณภาพ การสอนของคุณครูวีระยุทธ เพชรประไพ รร.เสิงสางเป็นกระบวนการที่ดีที่ให้นักเรียนเห็นภาพจริงก่อนจึงให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ ทำให้นักเรียนมีความท้าทายและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองให้สำเร็จ ทำให้นักเรียนถ่ายทอดจินตนาการลงบนผลงานได้อย่างอิสระ
โดย ทิวาพร เฟื่องฟุ้ง (2012-06-29 22:52:40) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนของคุณครูวีระยุทธ เป็นการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนก่อนที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาด ซึ่งเป็นการสอนที่ดีมากค่ะ นอกจากจะให้นักเรียนคิดแล้วยังให้นักเรียนนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน โดยการนำเสนอกระบวนการคิดของตนเอง และเมื่อนักเรียนถ่ายทอดเป็นภาพวาดแล้วนักเรียนยังสมารถอธิบายกระบวนการคิดของตนเองได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ การเรียนแบบนี้จะทำให้นักเรียนเกิดจินตนาการจากการคิด จะลองนำไปใช้ในการเรียนการสอนของตนเองบ้างนะคะ ขอบคุณสำหรับเทคนิคการสอนดีๆค่ะ :tv09: :tv09:
โดย จรรยา ประพิณพงศา (2012-08-03 00:00:47) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนวิชาศิลปะของ ครูวีระยุทธ เพชรประไพ มีการฝึกให้นักเรียนเริ่มจากการคิดก่อนในการมองหาสิ่งที่ตนเองเห็นในผลงานศิลปะเขียนสื่อออกมา ทำให็นักเรียนเข้าใจการมองผลงานศิลปะไปในตัว มีการฝึกให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการกลุ่ม และกระบวนการคิด โดยมีการนำเอาเหตุการณ์จริง มาประยุกต์ใช้การสอนด้วย ตลอดจนมีการเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้แสดงความคิดเห็นจากผลงานของตนเอง เป็นการสอนศิลปะที่ทำให้ได้อะไรหลาย ๆ อย่าง จิตนาการนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ของตนเองก่อน และเมื่อนำเสนอออกมาจากความคิดเป็นผลงานที่มีค่าเพราะได้สร้างสรรค์ด้วยตนเอง ดีใจมากคะที่ได้ชมวิธีการสอนของอาจารย์ ขอบคุณค่ะ
โดย สิรินันท์ จันทร์อ่ำ วราภรณ์ สังข์นาค (2013-03-01 02:18:10) [แสดงความคิดเห็น]
คิด.. สร้างสรรค์.. จินตนาการ... สู่งานศิลปะ ครูวีระยุทธ เพชรประไพ ได้สอนศิลปะให้เด็กๆ เห็นภาพตัวอย่างของความสำเร็จก่อน แล้วตนเองค่อยๆ สร้างชิ้นงานขึ้นมาตามภาพของความสำเร็จ โดยจะมีขั้นตอนการสอนให้เด็กสามารถทำตามได้ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน เพื่อให้เด็กที่ไม่เคยทำงานศิลปะเลยก็สามารถทำตามได้ ยอดเยี่ยมเพราะเด็กสามารถจินตนาการเองได้ดีjavascript:;
โดย สมชาย วิริจินดา (2013-07-24 22:51:23) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv