thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1129
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.39 นาที | Online : 2012-04-19  
    นักรำจิ๋วแต่แจ๋ว คุณครูจารุณี สุทธิสวรรค์ รร.ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)  
    คุณครูจารุณี สุทธิสวรรค์ รร.ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) จังหวัด เชียงใหม่ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ศักยภาพทางด้านความคิด ในการประดิษฐ์ท่ารำตามความคิดสร้างสรรค์  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ คุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์
ชมการอบรม "หน้ากากกับบทบาทสมมติ" "นิทานพับกระดาษ” โดยการพูดถึงการใช้ศิลปะ ผลิตสื่อ และบูรณาการได้หลากหลาย เหมาะกับเด็กนักเรียน เพิ่มเติม

ดนตรีนาฏศิลป์ กับความคิดสร้างสรรค์ อ.เสาวพร บุญช่วย รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม (ฉบับเต็ม)
การสอนนาฏศิลป์ในเด็กประถมคือ การที่เด็กมักจะเกิดความเบื่อหน่าย เด็กผู้ชายก็ไม่อยากเรียนเพราะไม่อยากรำ เด็กผู้หญิงบางคนก็รำไม่ได้ ชมวิธีแก้ปัญหาให้เด็กเกิดความสนใจ สนุกกับการเรียน เพิ่มเติม

สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ Uncut Classroom ตอน 1 ครูอภิชาติ ประทุมนันท์ รร.สุพรรณภูมิ
การอบรมการสร้างสื่อการสอนที่ใช้ศิลปะเป็นแกนนำ เพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก เพิ่มเติม

รวมศิลป์สร้างสรรค์นิทานคุณธรรม คุณครูรังสรรค์ ไชยมาตย์
เมื่อถูกปลูกฝังว่าศิลปะ ไม่มีความสำคัญในการเอาคะแนนไปแข่งขัน ชมการนำเอาส่วนของวิชาการมาผสานกับศิลปะ เพื่อให้เด็กได้ทั้งความรู้ในส่วนของวิชาการ และยังทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย เพิ่มเติม

Uncut Classrooms : สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ตอน 5 คุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์
(ตอนต่อ) การอบรมการสร้างสื่อการสอนที่ใช้ศิลปะเป็นแกนนำ เพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก เพิ่มเติม

 
 
ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมนักรำจิ๋วแต่แจ๋วของคุณครูจารุณี สุทธิสวรรค์ เป็นอย่างมากนะคะ และก็เห็นด้วยกับคำพูของคุณครูที่ว่าเมื่อก่อนนั้นการสอนนาฏศิลป์เป็นเพียงการให้นักเรียนปฏิบัติตามแม่แบบเท่่านั้นซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ควรที่จะเป็นเช่นนั้นแล้วเพราะในบางเพลงนั้นนักเรียนสามารถที่จะคิดค้นประดิษฐ์ท่ารำโดยใช้ภาษาท่่าและนาฏยศัพท์พื้นฐานเป็นหลักในการประดิษฐ์ได้ และในฐานะที่เป็นครูผู้สอนนาฏศิลป์คนหนึ่งขออนุญาตินำเสนอวิธีการสอนอีกรูปแบบหนึ่งให้แก่เพื่อนครูคืออยากให้ลองนำวิธีที่ดิฉันใช้ก็คือแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆและให้ช่วยกันคิดท่ารำเป็นแต่ละท่อนเพลงแล้วนำท่ารำของแต่ละกลุ่มมาเรียงต่อกันให้เป็นท่ารำประจำห้องของนักเรียนเองที่ไม่ซ้ากับเพื่อนห้องอื่นซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียนเป็นอย่างมากอีกวิธีหนึ่งด้วยคะ :tv02:
โดย ธนัทมน ทองกร (2012-05-06 11:24:30) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนาฏศิลป์ของคุณครูจารุณี สุทธิสวรรค์ รร.ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)แล้วรู้สึกว่าท่านมีวิธีการสอนที่ดีมากๆโดยการสอนนาฏยศัพย์ก่อนจนนักเรียนเข้าใจ มีภาษาท่าทางนาฏศิลป์ เน้นจังหวะ ปรบมือเข้าจังหวะและนอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้เด็กออกแบบท่ารำเป็นของตนเองคือแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆและให้ช่วยกันคิดท่ารำเป็นแต่ละท่อนเพลงแล้วนำท่ารำของแต่ละกลุ่มมาเรียงต่อกันให้เป็นท่ารำประจำห้องของนักเรียนเองที่ไม่ซ้ากับเพื่อนห้องอื่นซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียนเป็นอย่างมากอีกวิธีหนึ่งด้วยคะ
โดย สุมาลี โพธิ์กุล (2012-05-08 13:41:48) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากได้มีการรับชมในเรื่องของการสอนนาฎศีลป์ของคุณครูจารุณี สุทธิสวรรค์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยาแล้วมีความรู้สึกว่าเป็นกนะบวนการสอนที่ดีมากโดยในเรื่องของการสอนให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของภาษท่าทางนาฏศิลป์ในเรื่องของการให้จังหวะโดยการปรบมือและในนเรื่องการเปิดโอกาสให้เด็กได้มีพัฒนาการในด้านความคิดเพื่อออกแบบท่ารำเป็นท่อนเพลงพร้อมทั้งมีการปรบมือเป็นจังหวะเป็นกระบวนการเรียนแบบกลุ่มแล้วนำมาเรียบเรียงต่อกันให้เป้นที่รำประจำของนักเรียนทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการคิด
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-08 17:22:27) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมรายการครูมืออาชีพ ตอนนักรำจิ๋วแต่แจ๋ว คุณครูจารุณี สุทธิสวรรค์ รร.ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) จังหวัด เชียงใหม่ ที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ศักยภาพทางด้านความคิด ในการประดิษฐ์ท่ารำตามความคิดสร้างสรรค์มาก ครูใช้กระบวนการกลุ่ม ตลอดจนทักษะกระบวนการคิดโดยให้เด็กได้ออกแบบท่ารำ เด็ก ๆ มีความสนุกสนานกับการจัดกิจกรรม ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจและตื่นเต้นไปกับการได้รับชมการออกแบบการแสดงของกลุ่มเพื่อน ๆ ด้วย เยี่ยมจริง ๆ ค่ะ
โดย สายทิพย์ เม่นแต้ม (2012-05-08 17:39:40) [แสดงความคิดเห็น]
:tv09: เมื่อชมการเรียนการการสอนของคุณครูจารุณี ก็พบว่าเป็นการเรียนสอนที่สนุกสนาน นักเรียนตั้งใจเรียน ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ในการชื่นชมผลงานของเพื่อนหน้าชั้นเรียน ฝึกความกล้าแสดงออกของนักเรียนภายในตัว นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์จากความรู็ที่สั่งสมมาตั้งแต่ป.๑ และสามารถนำความรู้ โดยเน้นการปฏิบัตจริงที่ได้จากสื่อการเรียนการสอนทั้งภายในห้องและสื่อเทคโนโลยี นักเรียนให้ความสนใจในการปฏิบัติงานกลุ่มอย่างดีเยี่ยม ทุกคนแสดงความคิดเห็น ทำให้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงทุกคน ตามศักยภาพและความพึงพอใจที่เค้ามี ทำให้ผลงานออกมาดี และที่สำคัญครูผู้สอนอารมณ์ดี ยิ้มสวย ใจเย็น จึงไม่แปลกใจว่าเหตุใดจึงได้รับรางวัลฟ้อนสาวไหม....ที่สวยทั้งท่ารำ ผู้แสดง และชุดที่ทำให้ผู้ดูรู้สึกคล้อยตามได้ทุกท่วงท่า :tv18:
โดย จุฑามาศ สวนอุดม (2012-05-08 21:59:21) [แสดงความคิดเห็น]
:tv09: เมื่อชมการเรียนการการสอนของคุณครูจารุณี ก็พบว่าเป็นการเรียนสอนที่สนุกสนาน นักเรียนตั้งใจเรียน ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ในการชื่นชมผลงานของเพื่อนหน้าชั้นเรียน ฝึกความกล้าแสดงออกของนักเรียนภายในตัว นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์จากความรู็ที่สั่งสมมาตั้งแต่ป.๑ และสามารถนำความรู้ โดยเน้นการปฏิบัตจริงที่ได้จากสื่อการเรียนการสอนทั้งภายในห้องและสื่อเทคโนโลยี นักเรียนให้ความสนใจในการปฏิบัติงานกลุ่มอย่างดีเยี่ยม ทุกคนแสดงความคิดเห็น ทำให้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงทุกคน ตามศักยภาพและความพึงพอใจที่เค้ามี ทำให้ผลงานออกมาดี และที่สำคัญครูผู้สอนอารมณ์ดี ยิ้มสวย ใจเย็น จึงไม่แปลกใจว่าเหตุใดจึงได้รับรางวัลฟ้อนสาวไหม....ที่สวยทั้งท่ารำ ผู้แสดง และชุดที่ทำให้ผู้ดูรู้สึกคล้อยตามได้ทุกท่วงท่า :tv18:
โดย จุฑามาศ สวนอุดม (2012-05-08 21:59:25) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากได้รับชมการเรียนการสอนของคุณครูจารุณีในเรื่องการเรียนการสอนมีความสนุกสนานมากการเรียนน่าสนใจดีนักเรียนส่วนใหญ่มีความตั้งใจในการเรียนนักเรียนได้มีการแสดงความคิดเห็นซึ่งนักเรียนในแต่ละคนมีส่วนสำคัญในการรับชมผลงานของเพื่อนทำให้นักเรียนเป็นผู้มีความกล้าแสดงออกมีความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนสามาถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพราะมีการปฎิบัติได้ตามสถานกาณ์ของความเป็นจริงทำให้ผลประโยชน์โดยตรงทั้งต่อผู้เรียนครูทำให้มีการแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-09 09:34:39) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบพระคุณ ทุกคำชื่นชมและข้อเสนอแนะที่มีคุณค่ายิ่งค่ะ คุณครูท่านใดที่สนใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม งานวิจัย ทางด้านนาฏศิลป์ เชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามผลงานได้ที่ kruwaw.thairath12.net ค่ะ
โดย จารุณี สุทธิสวรรค์ (2012-05-09 23:47:36) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมากครับ การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม การยกตัวอย่างในหนังสือเพียงอย่างเดียวโดยปราศจากกระบวนการที่สำคัญคือ กระบวนการลงมือทำ ทำให้นักเรียนเข้าใจได้ยาก เทคนิคการสอนของ อาจารย์ มีทั้งให้ทำการคิด และ ลงมือทำน่าสนใจมากครับ ผลที่เกิดกับผู้เรียน น่าจะทำให้ เด็กนักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีกระบวนการคิด และ การสังเคราห์ ที่ ดี ขึ้น มีความเข้าใจกับเนื้อหาและ บทเรียน อย่างแท้จริง เกิดการ ฝังจำ เนื่องจาก ผ่านกระบวนการลงมือทำด้วยตนเอง ได้เรียนรู้ทักษะในการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นได้ เป็น อย่างดี ขอสนับสนุน ครับ
โดย อายุทธ กมุททรง (2012-05-11 14:41:09) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมรายการครูมืออาชีพตอนนักรำจิ๋วแต่แจ่ว ของคุณครูจารุณี สุทธิสวรรค์ แล้วก็พบว่าเป็นการเรียนการสอนที่สนุกสนานมาก นักเรียนตั้งใจเรียน ได้แสดงความเห็นร่วมกัน เป็นการฝึกการกล้าแสดงออกของนักเรียนไปในตัว นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ได้นำความรู้เกี่ยวกับภาษาท่าที่เคยเรียนมามาปรับปรุงดัดแปลงเพื่อค้นคิดท่าใหม่ ๆ และนักเรียนสามารถนำความร้ที่ได้มาปรับใช้แก้ไขปัญหาและใช้ในชีวิตประจำวันได้ ขอชื่นชมคุณครูจริง ๆ
โดย สุภาพร ปานทรัพย์ (2012-05-24 09:06:07) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมในความสามารถและความตั้งใจของคุณครูนะคะ คุณครูจารุณี มีเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรสอนที่น่าสนใจ ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน ผู้เรียนทุกคนมีความตั้งใจที่จะเรียน และได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ในการชื่นชมผลงานของเพื่อนหน้าชั้นเรียน ฝึกความกล้าแสดงออกของผู้เรียนภายในตัวผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนสามาถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพราะมีการปฎิบัติได้ตามสถานกาณ์ของความเป็นจริงทำให้ได้ประโยชน์ และเป็นการส่งเสริมการแสดงออกที่ถูกต้อง
โดย กัญญา พิชยานนท์ (2012-05-29 21:54:29) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนาฏศิลป์ของคุณครูจารุณี สุทธิสวรรค์ รร.ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)แล้วรู้สึกว่าท่านมีวิธีการสอนที่ดีมากๆโดยการสอนนาฏยศัพย์ก่อนจนนักเรียนเข้าใจ มีภาษาท่าทางนาฏศิลป์ เน้นจังหวะ ปรบมือเข้าจังหวะและนอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้เด็กออกแบบท่ารำเป็นของตนเองคือแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆและให้ช่วยกันคิดท่ารำเป็นแต่ละท่อนเพลงแล้วนำท่ารำของแต่ละกลุ่มมาเรียงต่อกันให้เป็นท่ารำประจำห้องของนักเรียนเองที่ไม่ซ้ากับเพื่อนห้องอื่นซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียนเป็นอย่างมากอีกวิธีหนึ่งด้วยคะ :tv18:
โดย นวลสวท ไชยช่อฟ้า (2012-06-16 22:13:16) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูจารุณีจัดการเรียนการสอนได้ดีมากค่ะ ทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ สามารถสร้างสรรค์ท่าทางในการรำโดยใช้ภาษาท่าที่ได้เรียนรู้ไปแล้วได้ดี เด็กๆน่ารักมีความตั้งใจ นอกจากนั้นยังทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานและภาคภูมิใจในผลงานของตนเองอีกด้วย คุณครูยังใช้แรงเสริมทางบวกโดยการชมเชยนักเรียนตลอดเวลา ทำให้นักเรียนรู้สึกดีใจ และยังให้คำแนะนำแก่นักเรียนในการปฏิบัติทำให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคย กล้าซักถาม กล้าคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจและดีมากค่ะ :tv15:
โดย จรรยา ประพิณพงศา (2012-06-25 23:45:58) [แสดงความคิดเห็น]
:tv10:โ€œโ€ฆศิลปวัฒนธรรมเป็นเครื่องหมายแสดงความเจริญรุ่งเรืองและความเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสิ่งที่สืบต่อจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านาน ถือเป็นสิ่งดีงามมีค่าหวงแหนและควรแก่การภาคภูมิใจ....เพื่อให้ความเป็นชาติไทยดำรงอยู่ตลอดไปโ€
คุณครูจารุณี เป็นครูสอนดีท่านหนึ่งที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างมากมาย คุณครูสามารถจัดการเรียน การสอนให้ผู้เรียนมีลีลาท่ารำที่สวยงาม เพราะนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานของการรำ ได้แก่นาฏยศัพท์ และภาษาท่า ส่วนการปฏิบัติเป็นกลวิธีที่มีอยู่ในตัวครูผู้สอนที่จะถ่ายทอดให้กับผู้เรียนโดยตรง การเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ไทยจากครูผู้สอน จึงมีความสำคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการรำได้อย่างถูกต้องสวยงาม ขอชื่นชมคุณครู และนักเรียน ที่สามารถสร้างสรรค์ท่ารำ กล้าคิดและกล้าแสดงออกได้อย่างสวยงาม...ค่ะ
โดย กิติยาพร เอื้ออรุณ (2012-06-27 14:50:17) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณ คุณครู จารุณี สุทธิสวรรค์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยาและทีมงานรายการโทรทัศน์ครูที่นำเทคนิคและแนวการสอนดีๆ มาแบ่งปัน การเรียนการสอนของคุณครูมีสื่อประกอบการสอน เช่น วิดีโอต่างๆ ทำให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น คุณครูมีการปูพื้นฐานให้เด็กทำความเข้าใจกับจังหวะเพลงก่อนจะสอนท่ารำและให้เด็กทำตามเข้ากับเพลงได้ ครูมีการแบ่งกลุ่มให้เด็กทำงานโดยให้เด็กศึกษาจากหนังสือตามแบบท่าเดิมจากนั้นให้เด็กออกมาแสดงหน้าชั้น และมีการให้เด็กคิดท่ารำขึ้นมาใหม่เอง เด็กจึงเกิดกระบวนการคิด และกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น จะนำเทคนิคการสอนนี้ไปใช้ในอนาคตแน่นอนค่ะ
โดย อาฑิติยา วีรนนท์ (2014-02-23 11:20:58) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณ คุณครู จารุณี สุทธิสวรรค์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยาและทีมงานรายการโทรทัศน์ครูที่นำเทคนิคและแนวการสอนดีๆ มาแบ่งปัน การเรียนการสอนของคุณครูมีสื่อประกอบการสอน เช่น วิดีโอต่างๆ ทำให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น คุณครูมีการปูพื้นฐานให้เด็กทำความเข้าใจกับจังหวะเพลงก่อนจะสอนท่ารำและให้เด็กทำตามเข้ากับเพลงได้ ครูมีการแบ่งกลุ่มให้เด็กทำงานโดยให้เด็กศึกษาจากหนังสือตามแบบท่าเดิมจากนั้นให้เด็กออกมาแสดงหน้าชั้น และมีการให้เด็กคิดท่ารำขึ้นมาใหม่เอง เด็กจึงเกิดกระบวนการคิด และกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น จะนำเทคนิคการสอนนี้ไปใช้ในอนาคตแน่นอนค่ะ
โดย อาฑิติยา วีรนนท์ (2014-02-23 11:22:14) [แสดงความคิดเห็น]
ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมนักรำจิ๋วแต่แจ๋วของคุณครูจารุณี สุทธิสวรรค์ เป็นอย่างมากนะคะ และก็เห็นด้วยกับคำพูของคุณครูที่ว่าเมื่อก่อนนั้นการสอนนาฏศิลป์เป็นเพียงการให้นักเรียนปฏิบัติตามแม่แบบเท่่านั้นซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ควรที่จะเป็นเช่นนั้นแล้วเพราะในบางเพลงนั้นนักเรียนสามารถที่จะคิดค้นประดิษฐ์ท่ารำโดยใช้ภาษาท่่าและนาฏยศัพท์พื้นฐานเป็นหลักในการประดิษฐ์ได้ และในฐานะที่เป็นครูผู้สอนนาฏศิลป์คนหนึ่งขออนุญาตินำเสนอวิธีการสอนอีกรูปแบบหนึ่งให้แก่เพื่อนครูคืออยากให้ลองนำวิธีที่ดิฉันใช้ก็คือแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆและให้ช่วยกันคิดท่ารำเป็นแต่ละท่อนเพลงแล้วนำท่ารำของแต่ละกลุ่มมาเรียงต่อกันให้เป็นท่ารำประจำห้องของนักเรียนเองที่ไม่ซ้ากับเพื่อนห้องอื่นซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียนเป็นอย่างมากอีกวิธีหนึ่งด้วยคะ :tv04:
โดย วิชุดา โพธิ์ทอง (2014-02-23 23:36:32) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอขอบคุณ คุณครูจารุณี สุทธิสวตค์ เป็นอย่างมากคะ ที่ได้มีการสอนเทคนิคและได้แบ่งปันการเรียนการสอนให้ได้รู้เพื่อเป็นแบบและเป็นแนวทางในการสอน ที่สำคัญคุณครูได้มีการปูพื้นฐานให้นักเรียนดีมากๆคะ ดิฉัน จะนำเทคนิคนี้ไปใช้ในสาขาที่เรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแก่ตัวเองวิธีการสอนนี้ทำให้ดิฉันเข้าใจในการเรียนวิชานี้มากขึ้นและคิดว่าจะทำให้เกิดความคิดและนำไปทำแผนการในอนาคตได้ไม่มากก็น้อย ดิฉันต้องขอบคุณครูจารุณีด้วยนะคะ
โดย พัศราพร หงษ์หิรัญ (2014-02-24 20:02:07) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันนางสาวพัทธนิษย์ เปี่ยมสกุล สอนอยู่ที่โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จากที่ได้ชมนักรำจิ๋วแต่แจ๋ว โดยคุณครูจารุณี สุทธิสวตค์ ดิฉันได้รับความรู้ในด้านการสอนนาฏศิลป์ที่เป็นขั้นตอน และได้เห็นเด็กๆเรียนด้วยความสนุกสนาน และมีความกระตือรือล้น สนใจการเรียน และดิฉันจะนำแนวการสอนของคุณครูจารุณีไปปฏิบัติใช้ทำให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนให้ได้มากที่สุดค่ะ
โดย พัทธนิษย์ (2014-02-25 20:24:50) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอขอบคุณ คุณครูจารุณี สุทธิสวตค์ เป็นอย่างมากครับ ที่ได้มีการสอนเทคนิคและได้แบ่งปันการเรียนการสอนให้ได้รู้เพื่อเป็นแบบและเป็นแนวทางในการสอน ที่สำคัญคุณครูได้มีการปูพื้นฐานให้นักเรียนดีมากๆครับ ผมจะนำเทคนิคนี้ไปใช้ในสาขาที่เรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแก่ตัวเองวิธีการสอนนี้ทำให้ผมเข้าใจในการเรียนวิชานี้มากขึ้นและคิดว่าจะทำให้เกิดความคิดและนำไปทำแผนการในอนาคตได้ไม่มากก็น้อย ดิฉันต้องขอบคุณครูจารุณีด้วยนะครับ
โดย อนุกูล จันทโค (2014-03-04 19:07:04) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอขอบคุณ คุณครูจารุณี สุทธิสวตค์ เป็นอย่างมากครับ ที่ได้มีการสอนเทคนิคและได้แบ่งปันการเรียนการสอนให้ได้รู้เพื่อเป็นแบบและเป็นแนวทางในการสอน ที่สำคัญคุณครูได้มีการปูพื้นฐานให้นักเรียนดีมากๆครับ ผมจะนำเทคนิคนี้ไปใช้ในสาขาที่เรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแก่ตัวเองวิธีการสอนนี้ทำให้ผมเข้าใจในการเรียนวิชานี้มากขึ้นและคิดว่าจะทำให้เกิดความคิดและนำไปทำแผนการในอนาคตได้ไม่มากก็น้อย ดิฉันต้องขอบคุณครูจารุณีด้วยนะครับ
โดย อนุกูล จันทโค (2014-03-04 19:08:09) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอขอบคุณ คุณครูจารุณี สุทธิสวตค์ เป็นอย่างมากครับ ที่ได้มีการสอนเทคนิคและได้แบ่งปันการเรียนการสอนให้ได้รู้เพื่อเป็นแบบและเป็นแนวทางในการสอน ที่สำคัญคุณครูได้มีการปูพื้นฐานให้นักเรียนดีมากๆครับ ผมจะนำเทคนิคนี้ไปใช้ในสาขาที่เรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแก่ตัวเองวิธีการสอนนี้ทำให้ผมเข้าใจในการเรียนวิชานี้มากขึ้นและคิดว่าจะทำให้เกิดความคิดและนำไปทำแผนการในอนาคตได้ไม่มากก็น้อย ดิฉันต้องขอบคุณครูจารุณีด้วยนะครับ
โดย อนุกูล จันทโค (2014-03-04 19:08:09) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอขอบคุณ คุณครูจารุณี สุทธิสวตค์ เป็นอย่างมากครับ ที่ได้มีการสอนเทคนิคและได้แบ่งปันการเรียนการสอนให้ได้รู้เพื่อเป็นแบบและเป็นแนวทางในการสอน ที่สำคัญคุณครูได้มีการปูพื้นฐานให้นักเรียนดีมากๆครับ ผมจะนำเทคนิคนี้ไปใช้ในสาขาที่เรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแก่ตัวเองวิธีการสอนนี้ทำให้ผมเข้าใจในการเรียนวิชานี้มากขึ้นและคิดว่าจะทำให้เกิดความคิดและนำไปทำแผนการในอนาคตได้ไม่มากก็น้อย ดิฉันต้องขอบคุณครูจารุณีด้วยนะครับ
โดย อนุกูล จันทโค (2014-03-04 19:08:09) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอขอบคุณ คุณครูจารุณี สุทธิสวตค์ เป็นอย่างมากครับ ที่ได้มีการสอนเทคนิคและได้แบ่งปันการเรียนการสอนให้ได้รู้เพื่อเป็นแบบและเป็นแนวทางในการสอน ที่สำคัญคุณครูได้มีการปูพื้นฐานให้นักเรียนดีมากๆครับ ผมจะนำเทคนิคนี้ไปใช้ในสาขาที่เรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแก่ตัวเองวิธีการสอนนี้ทำให้ผมเข้าใจในการเรียนวิชานี้มากขึ้นและคิดว่าจะทำให้เกิดความคิดและนำไปทำแผนการในอนาคตได้ไม่มากก็น้อย ดิฉันต้องขอบคุณครูจารุณีด้วยนะครับ
โดย อนุกูล จันทโค (2014-03-04 19:08:09) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอขอบคุณ คุณครูจารุณี สุทธิสวตค์ เป็นอย่างมากครับ ที่ได้มีการสอนเทคนิคและได้แบ่งปันการเรียนการสอนให้ได้รู้เพื่อเป็นแบบและเป็นแนวทางในการสอน ที่สำคัญคุณครูได้มีการปูพื้นฐานให้นักเรียนดีมากๆครับ ผมจะนำเทคนิคนี้ไปใช้ในสาขาที่เรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแก่ตัวเองวิธีการสอนนี้ทำให้ผมเข้าใจในการเรียนวิชานี้มากขึ้นและคิดว่าจะทำให้เกิดความคิดและนำไปทำแผนการในอนาคตได้ไม่มากก็น้อย ดิฉันต้องขอบคุณครูจารุณีด้วยนะครับ
โดย อนุกูล จันทโค (2014-03-04 19:08:09) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอขอบคุณ คุณครูจารุณี สุทธิสวตค์ เป็นอย่างมากครับ ที่ได้มีการสอนเทคนิคและได้แบ่งปันการเรียนการสอนให้ได้รู้เพื่อเป็นแบบและเป็นแนวทางในการสอน ที่สำคัญคุณครูได้มีการปูพื้นฐานให้นักเรียนดีมากๆครับ ผมจะนำเทคนิคนี้ไปใช้ในสาขาที่เรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแก่ตัวเองวิธีการสอนนี้ทำให้ผมเข้าใจในการเรียนวิชานี้มากขึ้นและคิดว่าจะทำให้เกิดความคิดและนำไปทำแผนการในอนาคตได้ไม่มากก็น้อย ดิฉันต้องขอบคุณครูจารุณีด้วยนะครับ
โดย อนุกูล จันทโค (2014-03-04 19:08:09) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอขอบคุณ คุณครูจารุณี สุทธิสวตค์ เป็นอย่างมากครับ ที่ได้มีการสอนเทคนิคและได้แบ่งปันการเรียนการสอนให้ได้รู้เพื่อเป็นแบบและเป็นแนวทางในการสอน ที่สำคัญคุณครูได้มีการปูพื้นฐานให้นักเรียนดีมากๆครับ ผมจะนำเทคนิคนี้ไปใช้ในสาขาที่เรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแก่ตัวเองวิธีการสอนนี้ทำให้ผมเข้าใจในการเรียนวิชานี้มากขึ้นและคิดว่าจะทำให้เกิดความคิดและนำไปทำแผนการในอนาคตได้ไม่มากก็น้อย ดิฉันต้องขอบคุณครูจารุณีด้วยนะครับ
โดย อนุกูล จันทโค (2014-03-04 19:08:09) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอขอบคุณ คุณครูจารุณี สุทธิสวตค์ เป็นอย่างมากครับ ที่ได้มีการสอนเทคนิคและได้แบ่งปันการเรียนการสอนให้ได้รู้เพื่อเป็นแบบและเป็นแนวทางในการสอน ที่สำคัญคุณครูได้มีการปูพื้นฐานให้นักเรียนดีมากๆครับ ผมจะนำเทคนิคนี้ไปใช้ในสาขาที่เรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแก่ตัวเองวิธีการสอนนี้ทำให้ผมเข้าใจในการเรียนวิชานี้มากขึ้นและคิดว่าจะทำให้เกิดความคิดและนำไปทำแผนการในอนาคตได้ไม่มากก็น้อย ดิฉันต้องขอบคุณครูจารุณีด้วยนะครับ
โดย อนุกูล จันทโค (2014-03-04 19:08:09) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอขอบคุณ คุณครูจารุณี สุทธิสวตค์ เป็นอย่างมากครับ ที่ได้มีการสอนเทคนิคและได้แบ่งปันการเรียนการสอนให้ได้รู้เพื่อเป็นแบบและเป็นแนวทางในการสอน ที่สำคัญคุณครูได้มีการปูพื้นฐานให้นักเรียนดีมากๆครับ ผมจะนำเทคนิคนี้ไปใช้ในสาขาที่เรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแก่ตัวเองวิธีการสอนนี้ทำให้ผมเข้าใจในการเรียนวิชานี้มากขึ้นและคิดว่าจะทำให้เกิดความคิดและนำไปทำแผนการในอนาคตได้ไม่มากก็น้อย ดิฉันต้องขอบคุณครูจารุณีด้วยนะครับ
โดย อนุกูล จันทโค (2014-03-04 19:08:09) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอขอบคุณ คุณครูจารุณี สุทธิสวตค์ เป็นอย่างมากครับ ที่ได้มีการสอนเทคนิคและได้แบ่งปันการเรียนการสอนให้ได้รู้เพื่อเป็นแบบและเป็นแนวทางในการสอน ที่สำคัญคุณครูได้มีการปูพื้นฐานให้นักเรียนดีมากๆครับ ผมจะนำเทคนิคนี้ไปใช้ในสาขาที่เรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแก่ตัวเองวิธีการสอนนี้ทำให้ผมเข้าใจในการเรียนวิชานี้มากขึ้นและคิดว่าจะทำให้เกิดความคิดและนำไปทำแผนการในอนาคตได้ไม่มากก็น้อย ดิฉันต้องขอบคุณครูจารุณีด้วยนะครับ
โดย อนุกูล จันทโค (2014-03-04 19:08:09) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอขอบคุณ คุณครูจารุณี สุทธิสวตค์ เป็นอย่างมากครับ ที่ได้มีการสอนเทคนิคและได้แบ่งปันการเรียนการสอนให้ได้รู้เพื่อเป็นแบบและเป็นแนวทางในการสอน ที่สำคัญคุณครูได้มีการปูพื้นฐานให้นักเรียนดีมากๆครับ ผมจะนำเทคนิคนี้ไปใช้ในสาขาที่เรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแก่ตัวเองวิธีการสอนนี้ทำให้ผมเข้าใจในการเรียนวิชานี้มากขึ้นและคิดว่าจะทำให้เกิดความคิดและนำไปทำแผนการในอนาคตได้ไม่มากก็น้อย ดิฉันต้องขอบคุณครูจารุณีด้วยนะครับ
โดย อนุกูล จันทโค (2014-03-04 19:08:09) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอขอบคุณ คุณครูจารุณี สุทธิสวตค์ เป็นอย่างมากครับ ที่ได้มีการสอนเทคนิคและได้แบ่งปันการเรียนการสอนให้ได้รู้เพื่อเป็นแบบและเป็นแนวทางในการสอน ที่สำคัญคุณครูได้มีการปูพื้นฐานให้นักเรียนดีมากๆครับ ผมจะนำเทคนิคนี้ไปใช้ในสาขาที่เรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแก่ตัวเองวิธีการสอนนี้ทำให้ผมเข้าใจในการเรียนวิชานี้มากขึ้นและคิดว่าจะทำให้เกิดความคิดและนำไปทำแผนการในอนาคตได้ไม่มากก็น้อย ดิฉันต้องขอบคุณครูจารุณีด้วยนะครับ :tv15:
โดย อนุกูล จันทโค (2014-03-04 19:08:09) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอขอบคุณ คุณครูจารุณี สุทธิสวตค์ เป็นอย่างมากครับ ที่ได้มีการสอนเทคนิคและได้แบ่งปันการเรียนการสอนให้ได้รู้เพื่อเป็นแบบและเป็นแนวทางในการสอน ที่สำคัญคุณครูได้มีการปูพื้นฐานให้นักเรียนดีมากๆครับ ผมจะนำเทคนิคนี้ไปใช้ในสาขาที่เรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแก่ตัวเองวิธีการสอนนี้ทำให้ผมเข้าใจในการเรียนวิชานี้มากขึ้นและคิดว่าจะทำให้เกิดความคิดและนำไปทำแผนการในอนาคตได้ไม่มากก็น้อย ดิฉันต้องขอบคุณครูจารุณีด้วยนะครับ
โดย อนุกูล จันทโค (2014-03-04 19:08:09) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอขอบคุณ คุณครูจารุณี สุทธิสวตค์ เป็นอย่างมากครับ ที่ได้มีการสอนเทคนิคและได้แบ่งปันการเรียนการสอนให้ได้รู้เพื่อเป็นแบบและเป็นแนวทางในการสอน ที่สำคัญคุณครูได้มีการปูพื้นฐานให้นักเรียนดีมากๆครับ ผมจะนำเทคนิคนี้ไปใช้ในสาขาที่เรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแก่ตัวเองวิธีการสอนนี้ทำให้ผมเข้าใจในการเรียนวิชานี้มากขึ้นและคิดว่าจะทำให้เกิดความคิดและนำไปทำแผนการในอนาคตได้ไม่มากก็น้อย ดิฉันต้องขอบคุณครูจารุณีด้วยนะครับ
โดย อนุกูล จันทโค (2014-03-04 19:08:09) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv