thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 712
Rate :
 3
ความยาว : 13.41 นาที | Online : 2012-04-18  
    สุขภาพดีไม่มีขาย คุณครูดาวเรือง สุขพ่วง รร.บ้านหนองขนาก  
    คุณครูดาวเรือง สุขพ่วง โรงเรียนบ้านหนองขนาก จังหวัด ราชบุรี สอนนักเรียนรักษาสุขภาพ และการป้องกันโรค ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เป็นการพัฒนาทางด้านกิจกรรมก่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ การป้องกัน การรักษา การแก้ไขปรับปรุง และการส่งเสริมสุขภาพของบุคคลทุกคนในโรงเรียน ให้มีสุขภาพดีทั้งยังครอบคลุมกิจกรรมด้านการจัดสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ทั้งยังเป็นการสร้างอาชีพให้กับนักเรียน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 1 อ.สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม
เทคนิคการสอนไม่ให้น่าเบื่อ การสอนให้นักเรียนเข้าใจว่าลักษณะใด เป็นการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ ผ่านกิจกรรมเกมฝ่าด่านต่าง ๆ สนุกและเข้าใจง่าย เพิ่มเติม

สุขศึกษา ขาแดนซ์ อ.ธนพร บุญประสิทธิ์ ตอน 1
เทคนิคการสอนเรื่องอวัยวะภายใน โดยใช้เพลงสมัยใหม่ ของ อ.ธนพร บุญประสิทธิ์ ร.ร.พิชญศึกษา เพิ่มเติม

สุขศึกษา รูปแบบจิกซอว์ อ.ธนพร บุญประสิทธิ์ ตอน 2
หลังจากที่นำเข้าสู่บทเรียนอย่างสนุกสนานแล้ว ครูจะสอนเรื่องอวัยวะภายใน ให้ช่วยกันคิด หาข้อมูล แล้วนำมาเสนอหน้าห้อง เพิ่มเติม

สร้างสุขในชั้นเรียน ตอน การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลง และบทบาทสมมติ คุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม
การจัดชั้นเรียนโดยใช้ บทบาทสมมติ เกม เพลง ผสมผสานกับแนวคิดการเสริมแรงทางบวก สามารถแก้ปัญหาพฤติกรรมในชั้นเรียนพลศึกษาระดับประถมศึกษาได้ เพิ่มเติม

กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 2 อ.สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม
(ตอนต่อ) การเรียนการสอนเรื่องการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ สามารถดัดแปลงเป็นกิจกรรม "เกมทักษะการทรงตัว" และ "เกมทักษะการเปลี่ยนป้าย" โดยมีรางวัลเป็นตัวกระตุ้น เพิ่มเติม

 
 
ตอน สุขภาพดีไม่มีขาย คุณครูดาวเรือง สุขพ่วง รร.บ้านหนองขนาก ทำใ้ห้นักเรียนรู้จักนำผลไม้ พืชผักใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และนักเรียนเกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ ในสิ่งที่ครูสอน มีนำ้ผลไม้ดื่มแทนนำ้อัดอม ทำให้นักเรียนไม่เกิดโรคอ้วน แถมยังมีประโยชน์ต่อร่างกาย และเรียนรู้กรรมวิธีในการทำ นักเรียนสามารถนำไปทำที่บ้าน หรือนำไปประกอบอาชีพได้ และนักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ที่สำคัญนักเรียนรู้จักโครงงานอาชีพเกี่ยวกับการทำน้ำผลไม้ เป็นสิ่งที่ดีมาก
โดย จิตรกร คำธิมา (2012-05-04 17:37:24) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมโทรทัศน์ครู ครูมืออาชีพ ในตอนสุขภาพดีไม่มีขาย ของคุณครูดาวเรือง สุขพ่วง รร.บ้านหนองขนาก ซึ่งสอนให้นักเรียนรักษาสุขภาพ โดยนักเรียนมีการรายงานแบบวิชาลูกเสือ เนตรนารี จากนั้นครูให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาตลอดจนวิธีแก้ปัญหา โดยนักเรียนมีการนำเอาความคิดของตนมาลงมือปฏิบัติจริง อย่างเช่นน้ำผลไม้ น้ำนมถั่วเหลือง น้ำดอกอัญชัญที่นักเรียนได้นำเสนอกัน จากนั้นครูก็จุดประเด็นให้นักเรียนได้ใช้สิ่งที่มีอยู่ใกล้ตัว เป็นการสอนที่สุดยอดมากจริง ๆ ค่ะ :tv15:
โดย สายทิพย์ เม่นแต้ม (2012-05-08 18:33:40) [แสดงความคิดเห็น]
สุขภาพดี ไม่มีขาย นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ของประเทศไทย คุณครูดาวเรือง สุขพ่วง โรงเรียนหนองขนาก นำมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการได้หลายวิชา ฝึกนักเรียนให้รู้จักคิด ทำงานเป็นทีม รู้จักกระบวนการทำงาน เริ่มจากโรงเรียนหนองขนากจะเข้มงวดดูแลสุขภาพของนักเรียนครบวงจร ไม่มีการขายน้ำอัดลมในโรงเรียน คูณครูแนะนำสอนให้นักเรียนฝึกทำน้ำผลไม้รับผิดชอบวันละหนึ่งชั้นเรียนมีกระบวนการทำงานชัดเจน นักเรียนสามารถนำกลับไปใช้ประกอบอาชีพกับผู้ปกครองได้อีกด้วย ทุกเที่ยงวันนักเรียนจะต้องแปรงฟันหลังอาหาร มีรุ่นพี่ตรวจบันทึกข้อมูลสุขภาพของฟัน สมควรที่โรงเรียนหนองขนากได้รับเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสุขภาพ
โดย พวงเล็ก รักษาวงศ์ (2012-05-09 11:56:02) [แสดงความคิดเห็น]
สุขภาพดีไม่มีขาย คุณครูดาวเรือง สุขพ่วง รร.บ้านหนองขนาก คุณครูดาวเรือง สุขพ่วง โรงเรียนบ้านหนองขนาก จังหวัด ราชบุรี สอนนักเรียนรักษาสุขภาพ และการป้องกันโรค ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เป็นการพัฒนาทางด้านกิจกรรมก่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ การป้องกัน การรักษา การแก้ไขปรับปรุง และการส่งเสริมสุขภาพของบุคคลทุกคนในโรงเรียน ให้มีสุขภาพดีทั้งยังครอบคลุมกิจกรรมด้านการจัดสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ทั้งยังเป็นการสร้างอาชีพให้กับนักเรียน ดีมากครับเป็นการสอนให้เด็กรู้ว่าสุชภาพของตนเองมีส่วนสำคัญกับทุกๆ อย่าง
:tv18: :tv18: :tv18: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย อดิเรก เสมามอญ (2012-05-09 22:26:29) [แสดงความคิดเห็น]
"สุขภาพดี ไม่มีขาย"คุณครูดาวเรือง สุขพ่วง รร.บ้านหนองขนาก ซึ่งสอนให้นักเรียนรู้จักวิธีการรักษาสุขภาพ โดยสอบถามวิธีการดูแลสุขภาพจากนักเรียน ฝึกให้นักเรียนได้รู้จักการคิด วิเคราะห์ การทำงานเป็นทีม หาวิธีการรักษาสุขภาพ เช่น การไม่ดื่มน้ำอัดลม ดื่มน้ำผลไม้แทน นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติ/การทำน้ำผลไม้มาจำหน่ายให้แก่เพื่อนนักเรียนในโรงเรียน ได้เรียนรู้วิธีการ แนวทาง การปรับปรุงแก้ไข การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม เป็นการเรียนรู้ไปในตัวและเป็นการสร้างอาชีพให้กับนักเรียน :tv04:
โดย สุธีรา สุกใส (2012-05-10 10:59:52) [แสดงความคิดเห็น]
ในเรื่องสุขภาพดี ไม่มีขาย มีที่มาจากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ของประเทศไทย คุณครูดาวเรือง สุขพ่วง โรงเรียนหนองขนาก นำมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการได้หลายวิชา ฝึกนักเรียนให้รู้จักคิด ทำงานเป็นทีม รู้จักกระบวนการทำงาน เริ่มจากโรงเรียนหนองขนากจะเข้มงวดดูแลสุขภาพของนักเรียนครบวงจร ไม่มีการขายน้ำอัดลมในโรงเรียน คูณครูแนะนำสอนให้นักเรียนฝึกทำน้ำผลไม้รับผิดชอบวันละหนึ่งชั้นเรียนมีกระบวนการทำงานชัดเจน นักเรียนสามารถนำกลับไปใช้ประกอบอาชีพกับผู้ปกครองได้อีกด้วย ทุกเที่ยงวันนักเรียนจะต้องแปรงฟันหลังอาหาร มีรุ่นพี่ตรวจบันทึกข้อมูลสุขภาพของฟัน เป็นตัวอน่างที่ยอดเยี่ยมมาก
โดย เกรียงไกร เตชวงศ์ (2012-05-11 15:54:35) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูดาวเรือง สุขพ่วง นำน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพมาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ถือว่าท่านสามารถที่จะสอนนักเรียนระดับประถมศึกษาให้รักษาสุขภาพ และการป้องกันโรค ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เป็นการพัฒนาทางด้านกิจกรรมก่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ การป้องกัน การรักษา การแก้ไขปรับปรุง และการส่งเสริมสุขภาพของบุคคลทุกคนในโรงเรียน ให้มีสุขภาพดีทั้งยังครอบคลุมกิจกรรมด้านการจัดสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ทั้งยังเป็นการสร้างอาชีพให้กับนักเรียนด้วย มีการบันทึกการตรวจฟัน สุขภาพต่าง ๆ อย่างดี มีแบบแผนสมควรที่จะเอาเป็นแบบอย่างได้
โดย อาทิตย์ สีดาห้าว (2012-05-12 06:49:38) [แสดงความคิดเห็น]
ชมโทรทัศน์ครู สุขภาพดี ไม่มีขาย คุณครูดาวเรื่อง สุขพ่วง โรงเรียนบ้านหนองขนาก จังหวัดราชบุรี สอนนักเรียนรักษาสุขภาพ และการป้องกันโรค ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ เป็นการพัฒนาทางด้านกิจกรรม ก่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ การป้องกัน การรักษา การแก้ไขปรับปรุง และการส่งเสริมสุขภาพของบุคคลทุกคนในโรงเรียน ให้มีสุขภาพดี ทั้งยังครอบคลุมกิจกรรม ด้านการจัดสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ทั้งยังเป็นการสร้างอาชีพให้กับนักเรียน สมควรแล้วที่เป็นโรงเรียนต้นแบบสุขภาพค่ะ
โดย ทวีพร วงษ์แหวน (2012-05-12 20:43:16) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมโทรทัศน์ครู ครูมืออาชีพ ในตอนสุขภาพดีไม่มีขาย คุณครูดาวเรือง สุขพ่วง รร.บ้านหนองขนาก คุณครูดาวเรือง สุขพ่วง โรงเรียนบ้านหนองขนาก จังหวัด ราชบุรี สอนนักเรียนรักษาสุขภาพ และการป้องกันโรค ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เป็นการพัฒนาทางด้านกิจกรรมก่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ การป้องกัน การรักษา การแก้ไขปรับปรุง และการส่งเสริมสุขภาพของบุคคลทุกคนในโรงเรียน ให้มีสุขภาพดีทั้งยังครอบคลุมกิจกรรมด้านการจัดสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ทั้งยังเป็นการสร้างอาชีพให้กับนักเรียน เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ คิดเอง ทำเอง ลงมือปฏิบัติจริง สมควรที่จะเอาเป็นแบบอย่างค่ะ
โดย ธิดารัตน์ ประสมสุข (2012-05-17 20:32:15) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชม ครูมืออาชีพ ในตอนสุขภาพดีไม่มีขาย คุณครูดาวเรือง สุขพ่วง รร.บ้านหนองขนาก ที่สอนให้นักเรียนรักษาสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค การรักษาและส่งเสริมสุขภาพของทุกๆคนในโรงเรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ทำให้เด็กๆมีโอกาศที่กล้าคิด กล้าทำ และลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และเป็นต้นแบบให้กับบุคคลอื่นๆปฏิิบัติตามได้อย่างถูกต้อง โดยให้ความสนใจในเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวของตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญ จึงนับไได้ว่าเป็นแบบอย่งที่ดีและควรปฏิบัติตาม
โดย อัญชุลี เพื่อนงาม (2012-05-29 13:56:12) [แสดงความคิดเห็น]
ครูดาวเรืองสอนให้นักเรียนดูแลสุขภาพร่างกายและการป้องกันโรคซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความรับผิดชอบรู้จักดูแลตนเองและนำสิ่งที่ครูได้สอนนำไปถ่ายทอดกับผู้ปกครองและเพื่อนๆของนักเรียนอีกด้วยและสอนนักเรียนแปรงฟันทุกคนแล้วส่งตัวแทนมาตรวจฟันแต่ละคนแล้วมารายงานที่คุณครูว่ามีอุปกรณ์การแปรงฟันครบหรือเปล่ามีคนฟันผุกี่คนซึ่งทำให้นักเรียนอยากดูแลมากขึ้น
โดย อาซีย๊ะ มะทา (2012-12-04 20:25:20) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ดูทีวีครู เรื่อง สุขภาพดีไม่มีขาย เป็นเรื่องที่ดีมากเป็นการสอนในเรื่องสุขภาพ คือครูจะให้นักเรียนผลิตน้ำอะไรขึ้นมาก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพราะครูจะให้นักเรียนทุกคนได้เห็นถึงคุณค่าของน้ำสมุนไพรมากขึ้นเพราะส่วนใหญ่เเล้วนักเรียนจะให้ความสำคัญกับน้ำอัดลมมากกว่าน้ำสมุนไพร จึงคิดให้นักเรียนทำน้ำสมุนไพรอะไรมาก็ได้ที่มีอยู่รอบโรงเรียนหรือในชุมชนโดยให้เขาได้คิดเองทำเอง เป็นการส่งเสริมให้เขาได้เกิดการมองเห็นถึงคุณค่าของสิ่งเเวดล้อม ให้เขาได้รู้จักการคิดแปรรูปขึ้นมาด้วยฝีมือของเขาเอง เพราะถ้าเขาได้ทำขึ้นมาด้วยฝีมือเขา เขาก็อาจจะรู้สึกภูมิใจในฝีมือที่เขาทำขึ้นมา เขาก็อาจจะมีความรู้สึกอยากเรียนในวิชานี้ในคาบต่อไปอีก เเละทำให้เขาได้นำสิ่งที่เรียนมาไปปฏิบัติจริงในการดำรงชีวิตในการนำไปประกอบอาชีพได้อีกด้วยและสามารถนำความรู้นี้ไปปฏิบัติใช้กับตัวเองและให้ความรู้กับผู้อื่นได้อีก ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่ดีมากที่เราสามารถนำไปใช้ในการสอนต่อไปได้ค่ะ :tv15:
โดย สาวานี ลิแจ (2012-12-04 20:39:48) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมโทรทัศน์ครู ครูมืออาชีพ ในตอนสุขภาพดีไม่มีขาย คุณครูดาวเรือง สุขพ่วง รร.บ้านหนองขนาก โดยสอนนักเรียนรักษาสุขภาพ และการป้องกันโรค โดยการนำน้ำผลไม้ เพื่อให้เด็กรู้จักที่จะพัฒนาและเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพตัวเองให้มีสุภาพดี เพราะสุขภาพร่างกายของคนเรานั้น ไม่มีใครที่จะสามารถซ่อมแซมส่วนที่ซึกหรอและสามารถสร้างใหม่ขึ้นมาทดแทนได้ ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ที่ภูมิต้านทานของตัวเรา ถ้าเรารักษาสุขภาพโดยการออกกำลังกายโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่ถามหา จะร่ำรวยเงินทองมากมายสักเพียงใดก็ตาม ก็ไม่สามารถซื้อสุขภาพดีเพื่อไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ การออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที ดีกว่ากินยาบำรุงวันละเม็ด และถ้าอยากให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงต้องออกกำลังกายทุกวัน
โดย ซัน บินสาและ (2012-12-04 22:26:04) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมโทรทัศน์ครู ครูมืออาชีพ ในตอนสุขภาพดีไม่มีขาย คุณครูดาวเรือง สุขพ่วง รร.บ้านหนองขนาก จังหวัด ราชบุรี ครูได้ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและการส่งเสริมสุขภาพของบุคคลทุกคนในโรงเรียน ให้มีสุขภาพดีทั้งยังครอบคลุมกิจกรรมด้านการจัดสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ทั้งยังเป็นการสร้างอาชีพให้กับนักเรียน โดยสอนนักเรียนให้รู้จักรักษาสุขภาพ และการป้องกันโรค โดยการนำน้ำผลไม้มาดัดแปลงทำเป็นน้ำ เพื่อให้เด็กเรียนรู้ที่จะพัฒนาและวิธีการดูแลสุขภาพตัวเองให้มีสุภาพดี เพราะสุขภาพร่างกายของคนเรานั้น ไม่มีใครที่จะสามารถซ่อมแซมส่วนที่ซึกหรอและสามารถสร้างใหม่ขึ้นมาทดแทนได้ ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ที่ภูมิต้านทานของตัวเรา ถ้าเรารักษาสุขภาพโดยการออกกำลังกายโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่ถามหา ถึงแม้จะร่ำรวยเงินทองมากมายสักเพียงใดก็ตาม ก็ไม่สามารถซื้อสุขภาพดีเพื่อไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ การออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที ดีกว่ากินยาบำรุงวันละเม็ด และถ้าอยากให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงต้องออกกำลังกายทุกวัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ยากและทำให้เกิดเป็นกิจวัตรประจำวันของเราได้ แต่ถ้าเรานำสิ่งดีๆมาให้ร่างกายมันก็ล้วนเป็นผลดีกับตัวเราอีกด้วย
โดย ซัน บินสาและ (2012-12-04 22:45:10) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมโทรทัศน์ครู ครูมืออาชีพ ในตอนสุขภาพดีไม่มีขาย ของคุณครูดาวเรือง สุขพ่วง รร.บ้านหนองขนาก ซึ่งสอนให้นักเรียนรักษาสุขภาพ โดยนักเรียนมีการรายงานแบบวิชาลูกเสือ เนตรนารี จากนั้นครูให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาตลอดจนวิธีแก้ปัญหา โดยนักเรียนมีการนำเอาความคิดของตนมาลงมือปฏิบัติจริง อย่างเช่น ครูให้นักเรียนใช้พืชผักใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ ในสิ่งที่ครูสอน มีน้ำผลไม้ดื่มแทนน้ำอัดอม ทำให้นักเรียนไม่เกิดโรคอ้วน แถมยังมีประโยชน์ต่อร่างกาย และนักเรียนยังสามารถเรียนรู้กรรมวิธีในการทำงาน ทำให้นักเรียนสามารถนำไปทำที่บ้าน หรือนำไปประกอบอาชีพได้ และนักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ที่สำคัญนักเรียนรู้จักโครงงานอาชีพเกี่ยวกับการทำน้ำผลไม้ได้เป็นอย่างดี เป็นสิ่งที่ดีมากครับ เราในถานะที่เป็นครูก็อยากที่จะให้นักเรียนมีสุขภาพดีห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ
โดย สกรี เล๊าะมาอะ (2012-12-05 13:12:54) [แสดงความคิดเห็น]
เเละครูดาวเรืองยังได้สอนให้นักเรียนดูแลสุขภาพร่างกายและการป้องกันโรคซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความรับผิดชอบรู้จักดูแลตนเองและนำสิ่งที่ครูได้สอนนำไปถ่ายทอดกับผู้ปกครองและเพื่อนๆของนักเรียนอีกด้วยและสอนนักเรียนแปรงฟันทุกคนแล้วส่งตัวแทนมาตรวจฟันแต่ละคนแล้วมารายงานที่คุณครูว่ามีอุปกรณ์การแปรงฟันครบหรือเปล่ามีคนฟันผุกี่คนซึ่งทำให้นักเรียนอยากดูแลมากขึ้น
โดย สกรี เล๊าะมาอะ (2012-12-05 13:17:05)
ในตอนสุขภาพดีไม่มีขาย ของครูดาวเรือง สุขพ่วง รร.บ้านหนองขนาก ซึ่งสอนให้นักเรียนรักษาสุขภาพ โดยนักเรียนมีการรายงานเป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางฝึกนักเรียนให้รู้จักคิดทำงานจริงนักเรียนสามารถนำกลับไปใช้ประกอบในชีวิตประจวันได้เป็นเรื่องที่ดีมากเป็นการสอนในเรื่องสุขภาพ คือครูจะให้นักเรียนผลิตน้ำอะไรขึ้นมาก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ได้ดีมากเกี่ยวกับวิชาสุขศึกษา
โดย อับดุลมานะ มาหะมะ (2012-12-05 13:35:01) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ผมได้ดูโทรทัศน์ครู ในตอนสุขภาพดีไม่ขายนั้น ครูได้ได้ให้ความรุ้และความเข้าใจของเรื่องการส่งเสริมสุขภาพของตัวเองและมีกิจกรรมในกลางวันโดยมีการจัดให้แต่ละชั้นให้มีการแปรฟันและดุแลสุภาพฟันวิธีนี้จะช่วยให้เด็กรู้จักการแปรฟันที่ถูกต้องมากขึ้นคุณครูห้ามให้นักเรียนดื่มน้ำอดลมไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือที่โรงเรียนเพราะน้ำอดลมเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ฟันพุครูยังแนะนำให้หันไปดื่มน้ำผลไม้แทนเพื่อป้องกันโรคอ้วนอีกด้วยเทคนิในการของของนั้นครูจะฝึกให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ทำให้เด็กเกิดความคิดที่แตกต่างกันและวีธีการดูแลสุขภาพของตัวเองและเด้กยังรู้จักว่าการดื่มน้ำผลไม้ดีกว่าการดื่มน้ำอดลมเพื่อห่างไกลจากโรคอ้วน :tv15:
โดย ฮาบิด ยูดิง (2012-12-05 22:00:56) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมโทรทัศน์ครู ครูมืออาชีพ ในตอนสุขภาพดีไม่มีขาย ของคุณครูดาวเรือง สุขพ่วง รร.บ้านหนองขนาก ซึ่งสอนให้นักเรียนรักษาสุขภาพ โดยนักเรียนมีการรายงานแบบวิชาลูกเสือ เนตรนารี จากนั้นครูให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาตลอดจนวิธีแก้ปัญหา โดยนักเรียนมีการนำเอาความคิดของตนมาลงมือปฏิบัติจริง อย่างเช่น ครูให้นักเรียนใช้พืชผักใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ ในสิ่งที่ครูสอน มีน้ำผลไม้ดื่มแทนน้ำอัดอม ทำให้นักเรียนไม่เกิดโรคอ้วน แถมยังมีประโยชน์ต่อร่างกาย และนักเรียนยังสามารถเรียนรู้กรรมวิธีในการทำงาน ทำให้นักเรียนสามารถนำไปทำที่บ้าน หรือนำไปประกอบอาชีพได้ และนักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ที่สำคัญนักเรียนรู้จักโครงงานอาชีพเกี่ยวกับการทำน้ำผลไม้ได้เป็นอย่างดี เป็นสิ่งที่ดีมากครับ เราในถานะที่เป็นครูก็อยากที่จะให้นักเรียนมีสุขภาพดีห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ
โดย มะสกือรี เซ็งมาดี (2012-12-05 13:12:54) [แสดงความคิดเห็น]
โดย มะสกือรี เซ็งมาดี (2012-12-06 09:30:29) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ดูเรื่อง สุขภาพดีไม่มีขาย คุณครูดาวเรือง สุขพ่วง รร.บ้านหนองขนาก การไม่จำหน่ายน้ำอัดลมและขนมที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์ต่อร่างกายในโรงเรียน และให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำน้ำผลไม้ น้ำสมุนไพรในชุมชนดื่ม โดยมีการแบ่งเวรกันในแต่ระดับชั้นในการทำเครื่องดืมผลไม้ การตราวจสุขภาพตอนกลางวััน โดยการเกิดเพลงแปรงฟันเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนแปรงฟัน และให้ตัวแทนนักเรียนตรวจการแปรงฟัน ตรวจความสะอาดของมือ เล็บ และมีการลงบันทึกไว้ การสร้างการเรียนรู้และเข้าใจปัญหาของนักเรียนร่วมกัน เช่น ปัญหาฟันผุ โดยให้นักเรียนเสนอวิธีการแก้ไข และการปฏิบัติที่ถูกต้อง การผลิตน้ำนมถั่วเหลืองของโรงเรียน เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนนมให้นักเรียนในระดับชั้นประถมปีที่ 5 และ 6 โดยให้นักเรียนได้ร่วมในกระบวนการผลิต ได้แก่ การคัดสรรเมล็ด การโม่ถั่ว การกรอง การต้ม การอบ และการบรรจุขวด ให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในขั้นตอนอย่างถูกวิธี และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ทำให้นักเรียนสามารถนำไปทำที่บ้านได้ หรือนำไปประกอบอาชีพได้ นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ครูให้นักเรียนใช้พืชผักใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ ในสิ่งที่ครูสอน
เเละครูดาวเรืองยังได้สอนให้นักเรียนดูแลสุขภาพร่างกายและการป้องกันโรคซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความรับผิดชอบรู้จักดูแลตนเองและนำสิ่งที่ครูได้สอนนำไปถ่ายทอดกับผู้ปกครองและเพื่อนๆของนักเรียนอีกด้วย :tv15: :tv18:
โดย พานุซัน มาบู (2012-12-06 14:21:57) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันนางสาวนิลาวัลย์ พุ่มพวง สาขาการศึกษาปฐมวัยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดิฉันได้ดูวิดีโอเรื่องสุขภาพดีไม่มีขาย ของคุณครูดาวเรือง สุขพ่วง รร.บ้านหนองขนาก ซึ่งสอนให้นักเรียนรักษาสุขภาพ มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง นำมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการได้หลายวิชา ฝึกนักเรียนให้รู้จักคิด ทำงานเป็นทีม รู้จักกระบวนการทำงาน คุณครูแนะนำวิธีการสอนให้นักเรียนฝึกทำน้ำผลไม้ มีกระบวนการทำงานชัดเจน นักเรียนสามารถนำกลับไปใช้ประกอบอาชีพได้
โดย นิลาวัลย์ พุ่มพวง (2014-03-05 21:49:35) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมโทรทัศน์ครู ครูมืออาชีพ ในตอนสุขภาพดีไม่มีขาย คุณครูดาวเรือง สุขพ่วง รร.บ้านหนองขนาก คุณครูดาวเรือง สุขพ่วง โรงเรียนบ้านหนองขนาก จังหวัด ราชบุรีครูได้ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและการส่งเสริมสุขภาพของบุคคลทุกคนในโรงเรียนโดยการนำน้ำผลไม้มาดัดแปลงทำเป็นน้ำ เพื่อให้เด็กเรียนรู้ที่จะพัฒนาและวิธีการดูแลสุขภาพตัวเองให้มีสุภาพดี จากนั้นครูให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาตลอดจนวิธีแก้ปัญหา โดยนักเรียนมีการนำเอาความคิดของตนมาลงมือปฏิบัติจริง อย่างเช่น ครูให้นักเรียนใช้พืชผักใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ ในสิ่งที่ครูสอน มีน้ำผลไม้ดื่มแทนน้ำอัดอมครูจะให้นักเรียนทุกคนได้เห็นถึงคุณค่าของน้ำสมุนไพรมากขึ้นเพราะส่วนใหญ่เเล้วนักเรียนจะให้ความสำคัญกับน้ำอัดลมมากกว่าน้ำสมุนไพร จึงคิดให้นักเรียนทำน้ำสมุนไพรอะไรมาก็ได้ที่มีอยู่รอบโรงเรียนหรือในชุมชนโดยให้เขาได้คิดเองทำเองจะทำให้เด็กสามารถเรียนรุ้ทางวิชาการต่างๆได้จากกิจกรรมที่ได้ลงมือทำและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
โดย ลลิตา เหรียญทอง (2014-03-06 08:50:35) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมโทรทัศน์ครู ครูมืออาชีพ ในตอนสุขภาพดีไม่มีขาย คุณครูดาวเรือง สุขพ่วง รร.บ้านหนองขนาก คุณครูดาวเรือง สุขพ่วง โรงเรียนบ้านหนองขนาก จังหวัด ราชบุรีครูได้ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและการส่งเสริมสุขภาพของบุคคลทุกคนในโรงเรียนโดยการนำน้ำผลไม้มาดัดแปลงทำเป็นน้ำ เพื่อให้เด็กเรียนรู้ที่จะพัฒนาและวิธีการดูแลสุขภาพตัวเองให้มีสุภาพดี จากนั้นครูให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาตลอดจนวิธีแก้ปัญหา โดยนักเรียนมีการนำเอาความคิดของตนมาลงมือปฏิบัติจริง อย่างเช่น ครูให้นักเรียนใช้พืชผักใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ ในสิ่งที่ครูสอน มีน้ำผลไม้ดื่มแทนน้ำอัดอมครูจะให้นักเรียนทุกคนได้เห็นถึงคุณค่าของน้ำสมุนไพรมากขึ้นเพราะส่วนใหญ่เเล้วนักเรียนจะให้ความสำคัญกับน้ำอัดลมมากกว่าน้ำสมุนไพร จึงคิดให้นักเรียนทำน้ำสมุนไพรอะไรมาก็ได้ที่มีอยู่รอบโรงเรียนหรือในชุมชนโดยให้เขาได้คิดเองทำเองจะทำให้เด็กสามารถเรียนรุ้ทางวิชาการต่างๆได้จากกิจกรรมที่ได้ลงมือทำและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ :tv07:
โดย ลลิตา เหรียญทอง (2014-03-06 08:51:41) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมโทรทัศน์ครู ครูมืออาชีพ ในตอนสุขภาพดีไม่มีขาย คุณครูดาวเรือง สุขพ่วง รร.บ้านหนองขนาก คุณครูดาวเรือง สุขพ่วง โรงเรียนบ้านหนองขนาก จังหวัด ราชบุรีครูได้ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและการส่งเสริมสุขภาพของบุคคลทุกคนในโรงเรียนโดยการนำน้ำผลไม้มาดัดแปลงทำเป็นน้ำ เพื่อให้เด็กเรียนรู้ที่จะพัฒนาและวิธีการดูแลสุขภาพตัวเองให้มีสุภาพดี จากนั้นครูให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาตลอดจนวิธีแก้ปัญหา โดยนักเรียนมีการนำเอาความคิดของตนมาลงมือปฏิบัติจริง อย่างเช่น ครูให้นักเรียนใช้พืชผักใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ ในสิ่งที่ครูสอน มีน้ำผลไม้ดื่มแทนน้ำอัดอมครูจะให้นักเรียนทุกคนได้เห็นถึงคุณค่าของน้ำสมุนไพรมากขึ้นเพราะส่วนใหญ่เเล้วนักเรียนจะให้ความสำคัญกับน้ำอัดลมมากกว่าน้ำสมุนไพร จึงคิดให้นักเรียนทำน้ำสมุนไพรอะไรมาก็ได้ที่มีอยู่รอบโรงเรียนหรือในชุมชนโดยให้เขาได้คิดเองทำเองจะทำให้เด็กสามารถเรียนรุ้ทางวิชาการต่างๆได้จากกิจกรรมที่ได้ลงมือทำและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ :tv07: :tv06:
โดย ลลิตา เหรียญทอง (2014-03-06 08:51:41) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv