thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 577
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.14 นาที | Online : 2012-04-18  
    นักวิจัยน้อยเรียนรู้โรคฤดูหนาว คุณครูบรรเจิด ถาบุญเรือง รร.อนุบาลปางมะผ้า  
    การเรียนการสอนสุขศึกษา ที่จะทำให้นักเรียนได้เข้าใจ และสนุกกับการเรียน รวมไปถึงการนำความรู้ในเรื่องสุขศึกษาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ คุณครูบรรเจิด ถาบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้นำวิธีให้เด็กๆ เป็นนักวิจัยน้อย สร้างคำถาม และหาคำตอบด้วยตนเอง แล้วนำเสนอให้เพื่อนในห้องเรียนโดยแต่ละกลุ่มจะเป็นฐานเหมือนแรลลี่  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 1 อ.สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม
เทคนิคการสอนไม่ให้น่าเบื่อ การสอนให้นักเรียนเข้าใจว่าลักษณะใด เป็นการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ ผ่านกิจกรรมเกมฝ่าด่านต่าง ๆ สนุกและเข้าใจง่าย เพิ่มเติม

สุขศึกษา ขาแดนซ์ อ.ธนพร บุญประสิทธิ์ ตอน 1
เทคนิคการสอนเรื่องอวัยวะภายใน โดยใช้เพลงสมัยใหม่ ของ อ.ธนพร บุญประสิทธิ์ ร.ร.พิชญศึกษา เพิ่มเติม

สุขศึกษา รูปแบบจิกซอว์ อ.ธนพร บุญประสิทธิ์ ตอน 2
หลังจากที่นำเข้าสู่บทเรียนอย่างสนุกสนานแล้ว ครูจะสอนเรื่องอวัยวะภายใน ให้ช่วยกันคิด หาข้อมูล แล้วนำมาเสนอหน้าห้อง เพิ่มเติม

สร้างสุขในชั้นเรียน ตอน การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลง และบทบาทสมมติ คุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม
การจัดชั้นเรียนโดยใช้ บทบาทสมมติ เกม เพลง ผสมผสานกับแนวคิดการเสริมแรงทางบวก สามารถแก้ปัญหาพฤติกรรมในชั้นเรียนพลศึกษาระดับประถมศึกษาได้ เพิ่มเติม

กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 2 อ.สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม
(ตอนต่อ) การเรียนการสอนเรื่องการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ สามารถดัดแปลงเป็นกิจกรรม "เกมทักษะการทรงตัว" และ "เกมทักษะการเปลี่ยนป้าย" โดยมีรางวัลเป็นตัวกระตุ้น เพิ่มเติม

 
 
เป็นอีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจ สร้างเสริมลักษณะนิสัยนักวิจัยให้กับเด็ก ซึ่งปัจจุบันเป็นทักษะที่สำคัญและเป็นเครื่องมือที่ดีในการเรียนรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับหลายวิชา ทำให้ผู้เรียนสนุกสนาน เพลิดเพลิน ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง การที่ให้โอกาสเด็กเลือกผู้นำเสนอเอง ช่วยให้เด็กได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล ฝึกการคิดวิเคราะห์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ด้านผู้เรียนเลยค่ะ ขออนุญาตนำเทคนิคไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนดูบ้างนะคะ :tv02: :tv15:
โดย เบญจพร แก้วธารากุล (2012-05-13 20:08:39) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูได้ประยุกต์ และบูรณาการวิธีการเรียนการสอนหลายแบบเข้าดูกัน ทั้งการเรียนการสอนแบบสืบสวน การเรียนการสอนแบบค้นคว้าวิจัย การเรียนการสอนแบบสัมภาษณเรียนรู้จากวิทยากรท้องถิ่น การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนผ่านการเรียนจากฐานการเรียนรู้และมีกระบวนการกลุ่มและ ให้นักเรียนทุกคนได้นำเสนอถ่ายทอดความรู้และเรียนจากเพื่อน ครูใช้ประเด็ดการเรียนรู้เพียงประเด็นเดียว คือ การตั้งคำถามปัจจุบันอากาศหนาวเย็นในชุมชน คนในหมู่บ้านเรามีปัญหาโรคภัยอะไรบ้าง ? ต่อจากนั้นให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ศึกษาตั้งคำถาม ทีมีต่อโรคต่างๆและสิ่งที่ควรหาคำตอบ? หาคำตอบจากแหล่งต่างๆ การที่เด็กต้องแสวงหาคำตอบตามกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ทำให้เด็กได้เรียนรู้อย่างกว้างขวางและเป็นรูปธรรม :tv03:
โดย นางอุทัยวรรณ อินต๊ะ (2012-05-14 05:33:26) [แสดงความคิดเห็น]
:tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ครูแม่อ่องสอน (2012-05-17 18:41:22) [แสดงความคิดเห็น]
ูชื่นชมกับการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาที่ใช้กระบวนการวิจัย4ขั้นตอนของคุณครูมากค่ะ เพราะดิฉันก้อเป็นครูอีกคนหนึ่งที่ได้เข้าร่วมโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัยให้แก่นักเรียน และได้ใช้กระบวนการวิจัย 4ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิธีการสอนคุณครูทำให้ดิฉันได้เกร็ดความรู้ดีๆในการประยุกต์ใช้และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของดิฉันค่ะขอบคุณมากค่ะ ดิฉันก็จะพัฒนาการจัดการเรียนรุ้โดยกระบวนการวิจัย4ขั้นตอนเพื่อฝึกฝนให้นักเรียนเกิดจิตวิจัยให้ได้เช่นกันค่ะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สิริภัสสร์ กันทะวงค์ (2012-05-20 21:03:12) [แสดงความคิดเห็น]
ดีใจจัง โรงเรียนเราได้ออกรายการด้วย กิจกรรมการเรียนการสอนสุขศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งกระบวนการนี้จะส่งผลให้นักเรียนฝึกทักษะการคิด รู้จักการทำงานร่วมกัน เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน เป็นกระบวนการที่ไม่ยาก ครูกุ้งเองก็จะพยายามนำมาปรับใช้ในระดับชั้นป. 2 โดยขอครูบรรเจิดเป็นพี่เลี้ยงนะคะ คุณครูเก่งจังมีเทคนิคที่หลากหลาย น่าชื่นชม นักเรียนก็น่ารักมากสนใจ สนุกสนานในการเรียนรู้ ก็เป็นกำลังใจให้คุณครูนำกระบวนการนี้ไปใช้และเผยแพร่ต่อไปนะคะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ชนินทร์วลัย ธรรมขันธ์ (2012-05-30 17:20:52) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv