thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1336
Rate :
 5
ความยาว : 15.47 นาที | Online : 2012-04-17  
    ตำนานถ้ำภูผายล คุณครูสุจินต์ สวนไผ่ รร.บ้านชมภูพาน  
    คุณครูสุจินต์ สวนไผ่ โรงเรียนบ้านชมภูพาน จังหวัดสกลนคร อยากให้นักเรียนมีจิตสำนึกรักบ้านเกิด จึงได้พานักเรียนไปทัศนศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น เพื่อนักเรียนจะได้มีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น และภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งจะใช้การสอนแบบโครงงานให้นักเรียน เรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความสนใจของผู้เรียน โดยผ่านกระบวนการหลักคือ กระบวนการแก้ปัญหา ผู้เรียนจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเพื่อค้นหาคำตอบด้วยตนเอง จึงเป็นการเรียนรู้จากการได้มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ อ.บุญยิน ศรีระวัตร
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียน การสอน ที่กระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติ เพิ่มเติม

ป๊อปอัพ พุทธประวัติ อ.อุทุมพร มุลพรม รร.วัดทุ่งมน
การทำป๊อปอัพ เป็นการฝึกให้นักเรียนสร้างสื่อการสอนด้วยตนเอง จากนั้นครูก็จะรวบรวมภาพของทุก ๆ คน นำมารวมกันเป็นเล่ม เป็นหนังสือเรียน เรื่อง พุทธประวัติ ที่เด็ก ๆ ทุกคนในห้องช่วยกันทำ 1 เล่ม เพิ่มเติม

สอนสังคมแบบ โยนิโสมนสิการ อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ
เยาวชนในสังคมปัจจุบันมักเลือกทางเดินที่ผิด และส่งผลกระทบต่อตนเอง อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ ซึ่งสอนสังคมมา 30 ปี เพิ่มเติม

ธรรมะทันสมัย อ.บุญยิน ศรีระวัตร
การสอนเรื่องพุทธศาสนา โดยใช้สื่อการสอนเป็นหนังสือภาพแบบ pop-up เพิ่มเติม

เกมไม้ตีแมลงวัน อ.เบญจา พูลเกษ รร.วัดจันทร์ตะวันออก
ชมวิธีสอนในรูปแบบใหม่ ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คิดขึ้น ในวิชาพุทธศาสนาที่มีอยู่มาทำเป็นเกม เรียกว่า “เกมไม้ตีแมลงวัน” เพิ่มเติม

 
 
ดีมากๆๆๆๆๆๆๆครับ เยื่ยมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมมมม สุดยอดดีที่สุด เว็บไซ นี้สามารถช่วยผมได้มากเลยๆๆๆๆครับ เป็นการฝึกให้นักเรียนสร้างสื่อการสอนด้วยตนเอง จากนั้นครูก็จะรวบรวมภาพของทุก ๆ คน นำมารวมกันเป็นเล่ม เป็นหนังสือเรียน เรื่อง พุทธประวัติ ที่เด็ก ๆ ทุกคนในห้องช่วยกันทำ :tv01: กระบวนการแก้ปัญหา ผู้เรียนจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเพื่อค้นหาคำตอบด้วยตนเอง จึงเป็นการเรียนรู้จากการได้มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้
โดย ยุทธนา อ่อนละมูล (2012-05-07 10:59:00) [แสดงความคิดเห็น]
จากการเรีนการสอนของคุณครูสุจินต์ มีความประทับใจในการสอนของคุณครูมากครับเพราะกระวนการสอนของคุณครูมีความรู้สึกว่าการให้เด็กได้รู้จักการรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองซึ่งเป็นการเรียนและศึกษาในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือการใช้ทรัพยากรที่มีอยุของท้องถิ่นให้มีประโยชน์มากที่สุดกระบวนการเรียนต้องมีการเรียนรู้ด้วยตนเองในด้านการปฎิบัติเป็นการเรียนจากประสบการณ์ตรงของผู้เรียนจากแหล่งที่ได้มีการเรียนรู้จากการเรียนของภูมิปัญญาในท้องถิ่นนั่นเอง
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-08 16:53:46) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้รับชมการนำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่จริงนั้นเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบเห็นภาพเป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้จึงทำให้การเรียนรู้แบบนี้นักเรียนสามารถจดจำได้อย่างนานและเป็นการสอนให้นักเรียนได้หันมาดูสนใจกับโลกภายนอกได้อย่างเต็มที่เป็นเทคนิกระบวนการวิธีที่ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่ดีมากยิ่งขึ้นเทคนิคนี้ดีมากควรที่จะนำมาปรับใช้กับโรงเรียนของดิฉันได้ดีเพราะมีแหล่งชุมชนที่น่าสนใจเพื่อเป็นพื้นฐานความรู้แก่นักเรียน :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย วันเพ็ญ จินะอิ (2012-05-13 16:22:16) [แสดงความคิดเห็น]
ชมตำนานถ้ำภูผายล คุณครูสุจินต์ สวนไผ่ โรงเรียนบ้านชมภูพาน จังหวัดสกลนคร ต้องการให้นักเรียนมีจิตสำนึกรักบ้านเกิด จึงได้พานักเรียนไปทัศนศึกษา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น เพื่อนักเรียนจะได้มีความรู้ เกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น และภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งจะใช้การสอนแบบโครงงาน ให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความสนใจของผู้เรียน โดยผ่านกระบวนการหลัก คือ กระบวนการแก้ปัญหา ผู้เรียนจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ เพื่อค้นหาคำตอบด้วยตนเอง จึงเป็นการเรียนรู้จากการได้มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ดิฉันจะนำเทคนิคดีๆของคุณครูไปใช้สอนกับนักเรียนในโรงเรียน เพราะในชุมชมมีแหล่งเรียนรู้หลายแหล่งค่ะ
โดย ยุพา วงษ์แหวน (2012-05-14 20:56:09) [แสดงความคิดเห็น]
จากการเรียนการสอนของคุณครูสุจินต์ มีความประทับใจในการสอนของคุณครูมากค่ะเพราะกระบวนการสอนของคุณครูมีทำให้เด็กมีความรู้สึกว่าการได้รู้จักการรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองซึ่งเป็นการเรียนและศึกษาในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของท้องถิ่นให้มีประโยชน์มากที่สุดกระบวนการเรียนต้องมีการเรียนรู้ด้วยตนเองในด้านการปฎิบัติเป็นการเรียนจากประสบการณ์ตรงของผู้เรียนจากแหล่งที่ได้มีการเรียนรู้จากการเรียนของภูมิปัญญาในท้องถิ่นนั่นเอง ทำให้เด็กได้รู้สึกรักและหวงแหนท้องถิ่นของตัวเองด้วยนะค่ะ และในอณาคตปัญหาการทิ้งท้องถิ่นไปต่างแดนคงหมดไป
โดย สายใจ อยู่เหมาะ (2012-05-16 19:50:59) [แสดงความคิดเห็น]
จากการเรีนการสอนของคุณครูสุจินต์ มีความประทับใจในการสอนของคุณครูมากคะเพราะกระบวนการสอนของคุณครูมีความรู้สึกว่าการให้เด็กได้รู้จักการรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองซึ่งเป็นการเรียนและศึกษาในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือการใช้ทรัพยากรที่มีอยุของท้องถิ่นให้มีประโยชน์มากที่สุดกระบวนการเรียนต้องมีการเรียนรู้ด้วยตนเองในด้านการปฎิบัติเป็นการเรียนจากประสบการณ์ตรงของผู้เรียนจากแหล่งที่ได้มีการเรียนรู้จากการเรียนของภูมิปัญญาในท้องถิ่นนั่นเอง จึงเป็นการเรียนรู้จากการได้มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ดิฉันจะนำเทคนิคดีๆของคุณครูไปใช้สอนกับนักเรียนในโรงเรียน เพราะในชุมชมมีแหล่งเรียนรู้หลายแหล่งค่ะ และในอณาคตปัญหาการทิ้งท้องถิ่นไปต่างแดนคงหมดไป ภูมิใจมากๆที่มีเพื่อนที่เก่งอย่างนี้คะ
โดย อารีย์ จันทร์ประคอง (2012-05-17 10:56:35) [แสดงความคิดเห็น]
ตำนานถ้ำภูผายล :สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถม:ป.6 รร.บ้านชมภูพาน คุณครูสุจินต์ สวนไผ่ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี เพราะว่าครูผู้สอนได้ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ให้ความสำคัญของแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่นทำให้เด็กตระหนักความสำคัญท้องถิ่น และรักท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตน และให้เด็กนักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองโดยการสืบสอน ครูให้เด็กศึกษา หาข้อมูลเพิ่ม ก่อนไปทัศนศึกษา เมื่อศึกษาจบให้นำเสนอผลงานที่ไปดูงานมา และนำข้อมูลที่ได้ สรุปนำเสนอ และเผยแพร่ความรู้ให้น้องๆ ผ่านการจัดนิทรรศการ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกรายวิชา
โดย เยาวลักษณ์ ใจอ่อน (2012-05-26 11:25:12) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนของครูโดยการใช้แหล่งประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นจะทำให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกรักและภูมิใจบ้านเกิด นักเรียนได้ออกนอกห้องเรียนไปทัศนศึกษาเป็นการเก็บข้อมูลในท้องถิ่นเกิดความรู้สามารถใช้องค์ความรู้ถ่ายทอดให้กับผู้สนใจเรี่องราวทางประวัติศาสตร์ นักเรียนไม่เกิดความจำเจอเรียนอยู่แต่ในห้องเรียน
โดย วิมล วงษ์แหวน (2012-05-28 23:49:01) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิดีทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูสุจินต์ สวนไผ่ โรงเรียนบ้านชมภูพาน จังหวัดสกลนคร จะเห็นว่าคุณครูสุจินต์ สวนไผ่ใช้การสอนแบบโครงงาน ให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความสนใจของผู้เรียน โดยผ่านกระบวนการหลักคือ กระบวนการแก้ปัญหา ผู้เรียนจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเพื่อค้นหาคำตอบด้วยตนเอง จึงเป็นการเรียนรู้จากการได้มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ เพราะนักเรียนได้ไปทัศนศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
โดย พัชรี แสงทอง (2012-05-31 19:14:01) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิธีการสอนของคุณครูสุจินต์ สวนไผ่ รู้สึกชื่นชอบเป็นอย่างมากในการสอนวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ซึ่งในการสอนของคุณครูสุจินต์ได้สอดแทรกประชาธิปไตยลงไปในตอนแรกด้วย คือ การให้นักเรียนเลือกว่าจะลงไปศึกษาพื้นที่ไหน ซึ่งทำให้เด็กได้เรียนรู้ประชาธิปไตยไปในตัว ในการลงพื้นที่นั้นทำให้เด็กได้เกิดจิตสำนึกรักบ้านเกิดของตนเอง ซึ่งหาไม่ได้จากหนังสือเรียน ห้องเรียน แต่หาได้จากประสบการณ์ของนักเรียนเอง :) :tv15:
โดย วิรุฬห์ อุ่นวรรณ (2012-06-26 15:52:47) [แสดงความคิดเห็น]
วิดีทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูสุจินต์ สวนไผ่ โรงเรียนบ้านชมภูพาน จังหวัดสกลนคร เรื่องตำนานถ้ำภูผายล :สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถม:ป.6 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี เพราะว่าครูผู้สอนได้ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ให้ความสำคัญของแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่นทำให้เด็กตระหนักความสำคัญท้องถิ่น และรักท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตน และให้เด็กนักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองโดยการสืบสอน ครูให้เด็กศึกษา หาข้อมูลเพิ่ม ก่อนไปทัศนศึกษา เมื่อศึกษาจบให้นำเสนอผลงานที่ไปดูงานมา และนำข้อมูลที่ได้ สรุปนำเสนอ และเผยแพร่ความรู้ให้น้องๆ ผ่านการจัดนิทรรศการ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกรายวิชา เป็นการเรียนรู้จากการได้มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ เพราะนักเรียนได้ไปทัศนศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
โดย อัญชลินทร์ ใจเที่ยง (2012-07-01 23:00:18) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณ โ€œโทรทัศน์ครูโ€ ที่ช่วยเปิดโลกกว้าง ความรู้และเทคนิคการสอนใหม่ๆ ทำให้ความฝันของผมเป็นความจริง คือสอนให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ขอบคุณคณาจารย์ทุกท่าน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของโทรทัศน์ครู ผมจะเป็นครูที่ดี ตั้งใจสอนเพื่อนักเรียน ที่สำคัญผมจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของโทรทัศน์ครู :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย อนุชิต ดวงดาว (2012-09-26 13:28:45) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิธีการสอนของคุณครูสุจินต์ สวนไผ่ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร :tv15:
โดย อรวรรณ กองพิลา (2012-09-27 05:12:53) [แสดงความคิดเห็น]
สังคมออนไลน์...สานต่อสัมพันธ์
โดย ศักดิ์มงคล โปทากัน (2012-09-27 21:41:29) [แสดงความคิดเห็น]
วิดีทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูสุจินต์ สวนไผ่ โรงเรียนบ้านชมภูพาน จังหวัดสกลนคร เรื่องตำนานถ้ำภูผายล :สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถม:ป.6 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี เพราะว่าครูผู้สอนได้ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ให้ความสำคัญของแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่นทำให้เด็กตระหนักความสำคัญท้องถิ่น และรักท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตน และให้เด็กนักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองโดยการสืบสอน ครูให้เด็กศึกษา หาข้อมูลเพิ่ม ก่อนไปทัศนศึกษา เมื่อศึกษาจบให้นำเสนอผลงานที่ไปดูงานมา และนำข้อมูลที่ได้ สรุปนำเสนอ และเผยแพร่ความรู้ให้น้องๆ ผ่านการจัดนิทรรศการ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกรายวิชา เป็นการเรียนรู้จากการได้มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ เพราะนักเรียนได้ไปทัศนศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น เป็นการศึกษาที่ดีมาก
โดย ศิรประภา แย้มกล่ำ (2013-01-03 18:43:19) [แสดงความคิดเห็น]
ได้แนวคิดไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ มีการใช้แหล่งการเรียนรู้ภานในจังหวัดและให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่นักเรียนน่าจะประทับใจ นอกจากนี้ยังนำมาเสนอผลงานให้นักเรียนคนอื่นๆ ในโรงเรียนได้รับทราบ ดิฉันเองก็อยากนำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดของตนเองเพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและรักในท้องถิ่นของคนเอง แต่บางครั้งพอเสนอให้ไปทัศนศึกษาในจังหวัดนักเรียนก็มันจะไม่ค่อยให้ความสำคัญ อยากจะไปสถานที่ไกลๆ ซึ่งจากข่าวที่ปรากฎก็พบว่าการไปทัศนศึกษาไกลๆ ค่อนข้างจะอันตราย แต่ถ้าเราให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในื้องถิ่นไปด้วยน่าจะดี และปลอดภัยด้วยค่ะ
โดย อรชุมา ศรีสิงหเดช (2014-04-08 19:13:56) [แสดงความคิดเห็น]
วิดีทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูสุจินต์ สวนไผ่ โรงเรียนบ้านชมภูพาน จังหวัดสกลนคร เรื่องตำนานถ้ำภูผายล :สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถม:ป.6 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี เพราะว่าครูผู้สอนได้ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ให้ความสำคัญของแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่นทำให้เด็กตระหนักความสำคัญท้องถิ่น และรักท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตน และให้เด็กนักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองโดยการสืบสอน ครูให้เด็กศึกษา หาข้อมูลเพิ่ม ก่อนไปทัศนศึกษา เมื่อศึกษาจบให้นำเสนอผลงานที่ไปดูงานมา และนำข้อมูลที่ได้ สรุปนำเสนอ และเผยแพร่ความรู้ให้น้องๆ ผ่านการจัดนิทรรศการ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกรายวิชา เป็นการเรียนรู้จากการได้มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ เพราะนักเรียนได้ไปทัศนศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
โดย วิมลรัตน์ จันทรมณี (2014-07-13 01:18:33) [แสดงความคิดเห็น]
วิดีทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูสุจินต์ สวนไผ่ โรงเรียนบ้านชมภูพาน จังหวัดสกลนคร เรื่องตำนานถ้ำภูผายล :สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถม:ป.6 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี เพราะว่าครูผู้สอนได้ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ให้ความสำคัญของแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่นทำให้เด็กตระหนักความสำคัญท้องถิ่น และรักท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตน และให้เด็กนักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองโดยการสืบสอน ครูให้เด็กศึกษา หาข้อมูลเพิ่ม ก่อนไปทัศนศึกษา เมื่อศึกษาจบให้นำเสนอผลงานที่ไปดูงานมา และนำข้อมูลที่ได้ สรุปนำเสนอ และเผยแพร่ความรู้ให้น้องๆ ผ่านการจัดนิทรรศการ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกรายวิชา เป็นการเรียนรู้จากการได้มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ เพราะนักเรียนได้ไปทัศนศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
โดย วิมลรัตน์ จันทรมณี (2014-07-13 01:19:29) [แสดงความคิดเห็น]
วิดีทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูสุจินต์ สวนไผ่ โรงเรียนบ้านชมภูพาน จังหวัดสกลนคร เรื่องตำนานถ้ำภูผายล :สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถม:ป.6 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี เพราะว่าครูผู้สอนได้ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ให้ความสำคัญของแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่นทำให้เด็กตระหนักความสำคัญท้องถิ่น และรักท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตน และให้เด็กนักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองโดยการสืบสอน ครูให้เด็กศึกษา หาข้อมูลเพิ่ม ก่อนไปทัศนศึกษา เมื่อศึกษาจบให้นำเสนอผลงานที่ไปดูงานมา และนำข้อมูลที่ได้ สรุปนำเสนอ และเผยแพร่ความรู้ให้น้องๆ ผ่านการจัดนิทรรศการ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกรายวิชา เป็นการเรียนรู้จากการได้มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ เพราะนักเรียนได้ไปทัศนศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
โดย วิมลรัตน์ จันทรมณี (2014-07-13 01:19:29) [แสดงความคิดเห็น]
วิดีทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูสุจินต์ สวนไผ่ โรงเรียนบ้านชมภูพาน จังหวัดสกลนคร เรื่องตำนานถ้ำภูผายล :สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถม:ป.6 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี เพราะว่าครูผู้สอนได้ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ให้ความสำคัญของแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่นทำให้เด็กตระหนักความสำคัญท้องถิ่น และรักท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตน และให้เด็กนักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองโดยการสืบสอน ครูให้เด็กศึกษา หาข้อมูลเพิ่ม ก่อนไปทัศนศึกษา เมื่อศึกษาจบให้นำเสนอผลงานที่ไปดูงานมา และนำข้อมูลที่ได้ สรุปนำเสนอ และเผยแพร่ความรู้ให้น้องๆ ผ่านการจัดนิทรรศการ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกรายวิชา เป็นการเรียนรู้จากการได้มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ เพราะนักเรียนได้ไปทัศนศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
โดย วิมลรัตน์ จันทรมณี (2014-07-13 01:19:30) [แสดงความคิดเห็น]
วิดีทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูสุจินต์ สวนไผ่ โรงเรียนบ้านชมภูพาน จังหวัดสกลนคร เรื่องตำนานถ้ำภูผายล :สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถม:ป.6 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี เพราะว่าครูผู้สอนได้ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ให้ความสำคัญของแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่นทำให้เด็กตระหนักความสำคัญท้องถิ่น และรักท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตน และให้เด็กนักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองโดยการสืบสอน ครูให้เด็กศึกษา หาข้อมูลเพิ่ม ก่อนไปทัศนศึกษา เมื่อศึกษาจบให้นำเสนอผลงานที่ไปดูงานมา และนำข้อมูลที่ได้ สรุปนำเสนอ และเผยแพร่ความรู้ให้น้องๆ ผ่านการจัดนิทรรศการ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกรายวิชา เป็นการเรียนรู้จากการได้มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ เพราะนักเรียนได้ไปทัศนศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
โดย วิมลรัตน์ จันทรมณี (2014-07-13 01:19:31) [แสดงความคิดเห็น]
วิดีทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูสุจินต์ สวนไผ่ โรงเรียนบ้านชมภูพาน จังหวัดสกลนคร เรื่องตำนานถ้ำภูผายล :สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถม:ป.6 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี เพราะว่าครูผู้สอนได้ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ให้ความสำคัญของแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่นทำให้เด็กตระหนักความสำคัญท้องถิ่น และรักท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตน และให้เด็กนักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองโดยการสืบสอน ครูให้เด็กศึกษา หาข้อมูลเพิ่ม ก่อนไปทัศนศึกษา เมื่อศึกษาจบให้นำเสนอผลงานที่ไปดูงานมา และนำข้อมูลที่ได้ สรุปนำเสนอ และเผยแพร่ความรู้ให้น้องๆ ผ่านการจัดนิทรรศการ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกรายวิชา เป็นการเรียนรู้จากการได้มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ เพราะนักเรียนได้ไปทัศนศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
โดย วิมลรัตน์ จันทรมณี (2014-07-13 01:19:31) [แสดงความคิดเห็น]
วิดีทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูสุจินต์ สวนไผ่ โรงเรียนบ้านชมภูพาน จังหวัดสกลนคร เรื่องตำนานถ้ำภูผายล :สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถม:ป.6 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี เพราะว่าครูผู้สอนได้ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ให้ความสำคัญของแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่นทำให้เด็กตระหนักความสำคัญท้องถิ่น และรักท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตน และให้เด็กนักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองโดยการสืบสอน ครูให้เด็กศึกษา หาข้อมูลเพิ่ม ก่อนไปทัศนศึกษา เมื่อศึกษาจบให้นำเสนอผลงานที่ไปดูงานมา และนำข้อมูลที่ได้ สรุปนำเสนอ และเผยแพร่ความรู้ให้น้องๆ ผ่านการจัดนิทรรศการ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกรายวิชา เป็นการเรียนรู้จากการได้มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ เพราะนักเรียนได้ไปทัศนศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
โดย วิมลรัตน์ จันทรมณี (2014-07-13 01:19:31) [แสดงความคิดเห็น]
วิดีทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูสุจินต์ สวนไผ่ โรงเรียนบ้านชมภูพาน จังหวัดสกลนคร เรื่องตำนานถ้ำภูผายล :สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถม:ป.6 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี เพราะว่าครูผู้สอนได้ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ให้ความสำคัญของแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่นทำให้เด็กตระหนักความสำคัญท้องถิ่น และรักท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตน และให้เด็กนักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองโดยการสืบสอน ครูให้เด็กศึกษา หาข้อมูลเพิ่ม ก่อนไปทัศนศึกษา เมื่อศึกษาจบให้นำเสนอผลงานที่ไปดูงานมา และนำข้อมูลที่ได้ สรุปนำเสนอ และเผยแพร่ความรู้ให้น้องๆ ผ่านการจัดนิทรรศการ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกรายวิชา เป็นการเรียนรู้จากการได้มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ เพราะนักเรียนได้ไปทัศนศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
โดย วิมลรัตน์ จันทรมณี (2014-07-13 01:19:32) [แสดงความคิดเห็น]
วิดีทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูสุจินต์ สวนไผ่ โรงเรียนบ้านชมภูพาน จังหวัดสกลนคร เรื่องตำนานถ้ำภูผายล :สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถม:ป.6 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี เพราะว่าครูผู้สอนได้ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ให้ความสำคัญของแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่นทำให้เด็กตระหนักความสำคัญท้องถิ่น และรักท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตน และให้เด็กนักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองโดยการสืบสอน ครูให้เด็กศึกษา หาข้อมูลเพิ่ม ก่อนไปทัศนศึกษา เมื่อศึกษาจบให้นำเสนอผลงานที่ไปดูงานมา และนำข้อมูลที่ได้ สรุปนำเสนอ และเผยแพร่ความรู้ให้น้องๆ ผ่านการจัดนิทรรศการ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกรายวิชา เป็นการเรียนรู้จากการได้มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ เพราะนักเรียนได้ไปทัศนศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
โดย วิมลรัตน์ จันทรมณี (2014-07-13 01:19:32) [แสดงความคิดเห็น]
วิดีทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูสุจินต์ สวนไผ่ โรงเรียนบ้านชมภูพาน จังหวัดสกลนคร เรื่องตำนานถ้ำภูผายล :สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถม:ป.6 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี เพราะว่าครูผู้สอนได้ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ให้ความสำคัญของแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่นทำให้เด็กตระหนักความสำคัญท้องถิ่น และรักท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตน และให้เด็กนักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองโดยการสืบสอน ครูให้เด็กศึกษา หาข้อมูลเพิ่ม ก่อนไปทัศนศึกษา เมื่อศึกษาจบให้นำเสนอผลงานที่ไปดูงานมา และนำข้อมูลที่ได้ สรุปนำเสนอ และเผยแพร่ความรู้ให้น้องๆ ผ่านการจัดนิทรรศการ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกรายวิชา เป็นการเรียนรู้จากการได้มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ เพราะนักเรียนได้ไปทัศนศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
โดย วิมลรัตน์ จันทรมณี (2014-07-13 01:19:32) [แสดงความคิดเห็น]
วิดีทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูสุจินต์ สวนไผ่ โรงเรียนบ้านชมภูพาน จังหวัดสกลนคร เรื่องตำนานถ้ำภูผายล :สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถม:ป.6 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี เพราะว่าครูผู้สอนได้ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ให้ความสำคัญของแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่นทำให้เด็กตระหนักความสำคัญท้องถิ่น และรักท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตน และให้เด็กนักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองโดยการสืบสอน ครูให้เด็กศึกษา หาข้อมูลเพิ่ม ก่อนไปทัศนศึกษา เมื่อศึกษาจบให้นำเสนอผลงานที่ไปดูงานมา และนำข้อมูลที่ได้ สรุปนำเสนอ และเผยแพร่ความรู้ให้น้องๆ ผ่านการจัดนิทรรศการ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกรายวิชา เป็นการเรียนรู้จากการได้มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ เพราะนักเรียนได้ไปทัศนศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
โดย วิมลรัตน์ จันทรมณี (2014-07-13 01:19:32) [แสดงความคิดเห็น]
วิดีทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูสุจินต์ สวนไผ่ โรงเรียนบ้านชมภูพาน จังหวัดสกลนคร เรื่องตำนานถ้ำภูผายล :สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถม:ป.6 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี เพราะว่าครูผู้สอนได้ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ให้ความสำคัญของแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่นทำให้เด็กตระหนักความสำคัญท้องถิ่น และรักท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตน และให้เด็กนักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองโดยการสืบสอน ครูให้เด็กศึกษา หาข้อมูลเพิ่ม ก่อนไปทัศนศึกษา เมื่อศึกษาจบให้นำเสนอผลงานที่ไปดูงานมา และนำข้อมูลที่ได้ สรุปนำเสนอ และเผยแพร่ความรู้ให้น้องๆ ผ่านการจัดนิทรรศการ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกรายวิชา เป็นการเรียนรู้จากการได้มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ เพราะนักเรียนได้ไปทัศนศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
โดย วิมลรัตน์ จันทรมณี (2014-07-13 01:19:33) [แสดงความคิดเห็น]
วิดีทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูสุจินต์ สวนไผ่ โรงเรียนบ้านชมภูพาน จังหวัดสกลนคร เรื่องตำนานถ้ำภูผายล :สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถม:ป.6 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี เพราะว่าครูผู้สอนได้ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ให้ความสำคัญของแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่นทำให้เด็กตระหนักความสำคัญท้องถิ่น และรักท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตน และให้เด็กนักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองโดยการสืบสอน ครูให้เด็กศึกษา หาข้อมูลเพิ่ม ก่อนไปทัศนศึกษา เมื่อศึกษาจบให้นำเสนอผลงานที่ไปดูงานมา และนำข้อมูลที่ได้ สรุปนำเสนอ และเผยแพร่ความรู้ให้น้องๆ ผ่านการจัดนิทรรศการ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกรายวิชา เป็นการเรียนรู้จากการได้มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ เพราะนักเรียนได้ไปทัศนศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
โดย วิมลรัตน์ จันทรมณี (2014-07-13 01:19:33) [แสดงความคิดเห็น]
วิดีทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูสุจินต์ สวนไผ่ โรงเรียนบ้านชมภูพาน จังหวัดสกลนคร เรื่องตำนานถ้ำภูผายล :สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถม:ป.6 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี เพราะว่าครูผู้สอนได้ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ให้ความสำคัญของแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่นทำให้เด็กตระหนักความสำคัญท้องถิ่น และรักท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตน และให้เด็กนักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองโดยการสืบสอน ครูให้เด็กศึกษา หาข้อมูลเพิ่ม ก่อนไปทัศนศึกษา เมื่อศึกษาจบให้นำเสนอผลงานที่ไปดูงานมา และนำข้อมูลที่ได้ สรุปนำเสนอ และเผยแพร่ความรู้ให้น้องๆ ผ่านการจัดนิทรรศการ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกรายวิชา เป็นการเรียนรู้จากการได้มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ เพราะนักเรียนได้ไปทัศนศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
โดย วิมลรัตน์ จันทรมณี (2014-07-13 01:19:33) [แสดงความคิดเห็น]
วิดีทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูสุจินต์ สวนไผ่ โรงเรียนบ้านชมภูพาน จังหวัดสกลนคร เรื่องตำนานถ้ำภูผายล :สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถม:ป.6 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี เพราะว่าครูผู้สอนได้ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ให้ความสำคัญของแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่นทำให้เด็กตระหนักความสำคัญท้องถิ่น และรักท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตน และให้เด็กนักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองโดยการสืบสอน ครูให้เด็กศึกษา หาข้อมูลเพิ่ม ก่อนไปทัศนศึกษา เมื่อศึกษาจบให้นำเสนอผลงานที่ไปดูงานมา และนำข้อมูลที่ได้ สรุปนำเสนอ และเผยแพร่ความรู้ให้น้องๆ ผ่านการจัดนิทรรศการ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกรายวิชา เป็นการเรียนรู้จากการได้มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ เพราะนักเรียนได้ไปทัศนศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
โดย วิมลรัตน์ จันทรมณี (2014-07-13 01:19:33) [แสดงความคิดเห็น]
วิดีทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูสุจินต์ สวนไผ่ โรงเรียนบ้านชมภูพาน จังหวัดสกลนคร เรื่องตำนานถ้ำภูผายล :สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถม:ป.6 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี เพราะว่าครูผู้สอนได้ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ให้ความสำคัญของแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่นทำให้เด็กตระหนักความสำคัญท้องถิ่น และรักท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตน และให้เด็กนักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองโดยการสืบสอน ครูให้เด็กศึกษา หาข้อมูลเพิ่ม ก่อนไปทัศนศึกษา เมื่อศึกษาจบให้นำเสนอผลงานที่ไปดูงานมา และนำข้อมูลที่ได้ สรุปนำเสนอ และเผยแพร่ความรู้ให้น้องๆ ผ่านการจัดนิทรรศการ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกรายวิชา เป็นการเรียนรู้จากการได้มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ เพราะนักเรียนได้ไปทัศนศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
โดย วิมลรัตน์ จันทรมณี (2014-07-13 01:19:34) [แสดงความคิดเห็น]
วิดีทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูสุจินต์ สวนไผ่ โรงเรียนบ้านชมภูพาน จังหวัดสกลนคร เรื่องตำนานถ้ำภูผายล :สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถม:ป.6 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี เพราะว่าครูผู้สอนได้ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ให้ความสำคัญของแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่นทำให้เด็กตระหนักความสำคัญท้องถิ่น และรักท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตน และให้เด็กนักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองโดยการสืบสอน ครูให้เด็กศึกษา หาข้อมูลเพิ่ม ก่อนไปทัศนศึกษา เมื่อศึกษาจบให้นำเสนอผลงานที่ไปดูงานมา และนำข้อมูลที่ได้ สรุปนำเสนอ และเผยแพร่ความรู้ให้น้องๆ ผ่านการจัดนิทรรศการ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกรายวิชา เป็นการเรียนรู้จากการได้มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ เพราะนักเรียนได้ไปทัศนศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
โดย วิมลรัตน์ จันทรมณี (2014-07-13 01:19:34) [แสดงความคิดเห็น]
วิดีทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูสุจินต์ สวนไผ่ โรงเรียนบ้านชมภูพาน จังหวัดสกลนคร เรื่องตำนานถ้ำภูผายล :สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถม:ป.6 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี เพราะว่าครูผู้สอนได้ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ให้ความสำคัญของแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่นทำให้เด็กตระหนักความสำคัญท้องถิ่น และรักท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตน และให้เด็กนักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองโดยการสืบสอน ครูให้เด็กศึกษา หาข้อมูลเพิ่ม ก่อนไปทัศนศึกษา เมื่อศึกษาจบให้นำเสนอผลงานที่ไปดูงานมา และนำข้อมูลที่ได้ สรุปนำเสนอ และเผยแพร่ความรู้ให้น้องๆ ผ่านการจัดนิทรรศการ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกรายวิชา เป็นการเรียนรู้จากการได้มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ เพราะนักเรียนได้ไปทัศนศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
โดย วิมลรัตน์ จันทรมณี (2014-07-13 01:19:34) [แสดงความคิดเห็น]
วิดีทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูสุจินต์ สวนไผ่ โรงเรียนบ้านชมภูพาน จังหวัดสกลนคร เรื่องตำนานถ้ำภูผายล :สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถม:ป.6 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี เพราะว่าครูผู้สอนได้ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ให้ความสำคัญของแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่นทำให้เด็กตระหนักความสำคัญท้องถิ่น และรักท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตน และให้เด็กนักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองโดยการสืบสอน ครูให้เด็กศึกษา หาข้อมูลเพิ่ม ก่อนไปทัศนศึกษา เมื่อศึกษาจบให้นำเสนอผลงานที่ไปดูงานมา และนำข้อมูลที่ได้ สรุปนำเสนอ และเผยแพร่ความรู้ให้น้องๆ ผ่านการจัดนิทรรศการ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกรายวิชา เป็นการเรียนรู้จากการได้มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ เพราะนักเรียนได้ไปทัศนศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
โดย วิมลรัตน์ จันทรมณี (2014-07-13 01:19:34) [แสดงความคิดเห็น]
วิดีทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูสุจินต์ สวนไผ่ โรงเรียนบ้านชมภูพาน จังหวัดสกลนคร เรื่องตำนานถ้ำภูผายล :สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถม:ป.6 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี เพราะว่าครูผู้สอนได้ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ให้ความสำคัญของแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่นทำให้เด็กตระหนักความสำคัญท้องถิ่น และรักท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตน และให้เด็กนักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองโดยการสืบสอน ครูให้เด็กศึกษา หาข้อมูลเพิ่ม ก่อนไปทัศนศึกษา เมื่อศึกษาจบให้นำเสนอผลงานที่ไปดูงานมา และนำข้อมูลที่ได้ สรุปนำเสนอ และเผยแพร่ความรู้ให้น้องๆ ผ่านการจัดนิทรรศการ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกรายวิชา เป็นการเรียนรู้จากการได้มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ เพราะนักเรียนได้ไปทัศนศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
โดย วิมลรัตน์ จันทรมณี (2014-07-13 01:19:35) [แสดงความคิดเห็น]
วิดีทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูสุจินต์ สวนไผ่ โรงเรียนบ้านชมภูพาน จังหวัดสกลนคร เรื่องตำนานถ้ำภูผายล :สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถม:ป.6 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี เพราะว่าครูผู้สอนได้ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ให้ความสำคัญของแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่นทำให้เด็กตระหนักความสำคัญท้องถิ่น และรักท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตน และให้เด็กนักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองโดยการสืบสอน ครูให้เด็กศึกษา หาข้อมูลเพิ่ม ก่อนไปทัศนศึกษา เมื่อศึกษาจบให้นำเสนอผลงานที่ไปดูงานมา และนำข้อมูลที่ได้ สรุปนำเสนอ และเผยแพร่ความรู้ให้น้องๆ ผ่านการจัดนิทรรศการ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกรายวิชา เป็นการเรียนรู้จากการได้มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ เพราะนักเรียนได้ไปทัศนศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
โดย วิมลรัตน์ จันทรมณี (2014-07-13 01:19:35) [แสดงความคิดเห็น]
วิดีทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูสุจินต์ สวนไผ่ โรงเรียนบ้านชมภูพาน จังหวัดสกลนคร เรื่องตำนานถ้ำภูผายล :สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถม:ป.6 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี เพราะว่าครูผู้สอนได้ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ให้ความสำคัญของแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่นทำให้เด็กตระหนักความสำคัญท้องถิ่น และรักท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตน และให้เด็กนักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองโดยการสืบสอน ครูให้เด็กศึกษา หาข้อมูลเพิ่ม ก่อนไปทัศนศึกษา เมื่อศึกษาจบให้นำเสนอผลงานที่ไปดูงานมา และนำข้อมูลที่ได้ สรุปนำเสนอ และเผยแพร่ความรู้ให้น้องๆ ผ่านการจัดนิทรรศการ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกรายวิชา เป็นการเรียนรู้จากการได้มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ เพราะนักเรียนได้ไปทัศนศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
โดย วิมลรัตน์ จันทรมณี (2014-07-13 01:19:36) [แสดงความคิดเห็น]
วิดีทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูสุจินต์ สวนไผ่ โรงเรียนบ้านชมภูพาน จังหวัดสกลนคร เรื่องตำนานถ้ำภูผายล :สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถม:ป.6 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี เพราะว่าครูผู้สอนได้ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ให้ความสำคัญของแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่นทำให้เด็กตระหนักความสำคัญท้องถิ่น และรักท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตน และให้เด็กนักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองโดยการสืบสอน ครูให้เด็กศึกษา หาข้อมูลเพิ่ม ก่อนไปทัศนศึกษา เมื่อศึกษาจบให้นำเสนอผลงานที่ไปดูงานมา และนำข้อมูลที่ได้ สรุปนำเสนอ และเผยแพร่ความรู้ให้น้องๆ ผ่านการจัดนิทรรศการ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกรายวิชา เป็นการเรียนรู้จากการได้มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ เพราะนักเรียนได้ไปทัศนศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
โดย วิมลรัตน์ จันทรมณี (2014-07-13 01:19:36) [แสดงความคิดเห็น]
วิดีทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูสุจินต์ สวนไผ่ โรงเรียนบ้านชมภูพาน จังหวัดสกลนคร เรื่องตำนานถ้ำภูผายล :สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถม:ป.6 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี เพราะว่าครูผู้สอนได้ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ให้ความสำคัญของแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่นทำให้เด็กตระหนักความสำคัญท้องถิ่น และรักท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตน และให้เด็กนักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองโดยการสืบสอน ครูให้เด็กศึกษา หาข้อมูลเพิ่ม ก่อนไปทัศนศึกษา เมื่อศึกษาจบให้นำเสนอผลงานที่ไปดูงานมา และนำข้อมูลที่ได้ สรุปนำเสนอ และเผยแพร่ความรู้ให้น้องๆ ผ่านการจัดนิทรรศการ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกรายวิชา เป็นการเรียนรู้จากการได้มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ เพราะนักเรียนได้ไปทัศนศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
โดย วิมลรัตน์ จันทรมณี (2014-07-13 01:19:36) [แสดงความคิดเห็น]
วิดีทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูสุจินต์ สวนไผ่ โรงเรียนบ้านชมภูพาน จังหวัดสกลนคร เรื่องตำนานถ้ำภูผายล :สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถม:ป.6 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี เพราะว่าครูผู้สอนได้ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ให้ความสำคัญของแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่นทำให้เด็กตระหนักความสำคัญท้องถิ่น และรักท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตน และให้เด็กนักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองโดยการสืบสอน ครูให้เด็กศึกษา หาข้อมูลเพิ่ม ก่อนไปทัศนศึกษา เมื่อศึกษาจบให้นำเสนอผลงานที่ไปดูงานมา และนำข้อมูลที่ได้ สรุปนำเสนอ และเผยแพร่ความรู้ให้น้องๆ ผ่านการจัดนิทรรศการ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกรายวิชา เป็นการเรียนรู้จากการได้มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ เพราะนักเรียนได้ไปทัศนศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
โดย วิมลรัตน์ จันทรมณี (2014-07-13 01:19:37) [แสดงความคิดเห็น]
วิดีทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูสุจินต์ สวนไผ่ โรงเรียนบ้านชมภูพาน จังหวัดสกลนคร เรื่องตำนานถ้ำภูผายล :สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถม:ป.6 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี เพราะว่าครูผู้สอนได้ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ให้ความสำคัญของแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่นทำให้เด็กตระหนักความสำคัญท้องถิ่น และรักท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตน และให้เด็กนักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองโดยการสืบสอน ครูให้เด็กศึกษา หาข้อมูลเพิ่ม ก่อนไปทัศนศึกษา เมื่อศึกษาจบให้นำเสนอผลงานที่ไปดูงานมา และนำข้อมูลที่ได้ สรุปนำเสนอ และเผยแพร่ความรู้ให้น้องๆ ผ่านการจัดนิทรรศการ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกรายวิชา เป็นการเรียนรู้จากการได้มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ เพราะนักเรียนได้ไปทัศนศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
โดย วิมลรัตน์ จันทรมณี (2014-07-13 01:19:37) [แสดงความคิดเห็น]
วิดีทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูสุจินต์ สวนไผ่ โรงเรียนบ้านชมภูพาน จังหวัดสกลนคร เรื่องตำนานถ้ำภูผายล :สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถม:ป.6 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี เพราะว่าครูผู้สอนได้ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ให้ความสำคัญของแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่นทำให้เด็กตระหนักความสำคัญท้องถิ่น และรักท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตน และให้เด็กนักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองโดยการสืบสอน ครูให้เด็กศึกษา หาข้อมูลเพิ่ม ก่อนไปทัศนศึกษา เมื่อศึกษาจบให้นำเสนอผลงานที่ไปดูงานมา และนำข้อมูลที่ได้ สรุปนำเสนอ และเผยแพร่ความรู้ให้น้องๆ ผ่านการจัดนิทรรศการ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกรายวิชา เป็นการเรียนรู้จากการได้มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ เพราะนักเรียนได้ไปทัศนศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
โดย วิมลรัตน์ จันทรมณี (2014-07-13 01:19:38) [แสดงความคิดเห็น]
วิดีทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูสุจินต์ สวนไผ่ โรงเรียนบ้านชมภูพาน จังหวัดสกลนคร เรื่องตำนานถ้ำภูผายล :สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถม:ป.6 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี เพราะว่าครูผู้สอนได้ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ให้ความสำคัญของแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่นทำให้เด็กตระหนักความสำคัญท้องถิ่น และรักท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตน และให้เด็กนักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองโดยการสืบสอน ครูให้เด็กศึกษา หาข้อมูลเพิ่ม ก่อนไปทัศนศึกษา เมื่อศึกษาจบให้นำเสนอผลงานที่ไปดูงานมา และนำข้อมูลที่ได้ สรุปนำเสนอ และเผยแพร่ความรู้ให้น้องๆ ผ่านการจัดนิทรรศการ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกรายวิชา เป็นการเรียนรู้จากการได้มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ เพราะนักเรียนได้ไปทัศนศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
โดย วิมลรัตน์ จันทรมณี (2014-07-13 01:19:38) [แสดงความคิดเห็น]
วิดีทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูสุจินต์ สวนไผ่ โรงเรียนบ้านชมภูพาน จังหวัดสกลนคร เรื่องตำนานถ้ำภูผายล :สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถม:ป.6 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี เพราะว่าครูผู้สอนได้ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ให้ความสำคัญของแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่นทำให้เด็กตระหนักความสำคัญท้องถิ่น และรักท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตน และให้เด็กนักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองโดยการสืบสอน ครูให้เด็กศึกษา หาข้อมูลเพิ่ม ก่อนไปทัศนศึกษา เมื่อศึกษาจบให้นำเสนอผลงานที่ไปดูงานมา และนำข้อมูลที่ได้ สรุปนำเสนอ และเผยแพร่ความรู้ให้น้องๆ ผ่านการจัดนิทรรศการ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกรายวิชา เป็นการเรียนรู้จากการได้มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ เพราะนักเรียนได้ไปทัศนศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
โดย วิมลรัตน์ จันทรมณี (2014-07-13 01:19:38) [แสดงความคิดเห็น]
วิดีทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูสุจินต์ สวนไผ่ โรงเรียนบ้านชมภูพาน จังหวัดสกลนคร เรื่องตำนานถ้ำภูผายล :สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถม:ป.6 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี เพราะว่าครูผู้สอนได้ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ให้ความสำคัญของแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่นทำให้เด็กตระหนักความสำคัญท้องถิ่น และรักท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตน และให้เด็กนักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองโดยการสืบสอน ครูให้เด็กศึกษา หาข้อมูลเพิ่ม ก่อนไปทัศนศึกษา เมื่อศึกษาจบให้นำเสนอผลงานที่ไปดูงานมา และนำข้อมูลที่ได้ สรุปนำเสนอ และเผยแพร่ความรู้ให้น้องๆ ผ่านการจัดนิทรรศการ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกรายวิชา เป็นการเรียนรู้จากการได้มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ เพราะนักเรียนได้ไปทัศนศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
โดย วิมลรัตน์ จันทรมณี (2014-07-13 01:19:38) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ชมการสอนของครู คุณครูสุจินต์ สวนไผ่ รร.บ้านชมภูพาน
รู้สึกประทับใจในวิธีสอนมากค่ะ คุณครูได้นำแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นมาใช้เป็นแหล่งศึกษาให้เด็กนักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ๆได้รับความรู้ด้วยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ละก็ยังให้มีการทำงานเป็นทีม รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และยังทำให้เด็กได้มีความรัก และเห็นคุณค่าของแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอีกด้วยค่ะ :tv15:
โดย สุวภา ธิติลักษณ์ (2015-03-31 10:32:41) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ชมการสอนของคุณครูคุณครูสุจินต์ สวนไผ่ รร.บ้านชมภูพาน คุณครูได้พานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ถ้ำภูผายลซึ่งทำให้นักเรียนได้รับความรู้ใหม่ๆนอกห้องเรียน และทำให้นักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ คุณครูได้นำหลักประชาธิปไตยมาใช้กับนักเรียนโดยให้เลือกแหล่งที่จะไปศึกษาเรียนรู้ ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และยังสามารถมีความรับผิดชอบทำงานกันเป็นทีมได้ การได้ทำงานกันเป็นทีมทำให้นักเรียนได้รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แหล่งรู้ที่นักเรียนคนคว้าด้วยตนเองนี้ทำให้นักเรียนทุกคนได้เห็นคุณค่า และอยากอนุรักษ์แหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเอาไว้ต่อไป :tv15:
โดย สุวภา ธิติลักษณ์ (2015-04-01 09:30:53) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ชมการสอนของคุณครูคุณครูสุจินต์ สวนไผ่ รร.บ้านชมภูพาน คุณครูได้พานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ถ้ำภูผายลซึ่งทำให้นักเรียนได้รับความรู้ใหม่ๆนอกห้องเรียน และทำให้นักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ คุณครูได้นำหลักประชาธิปไตยมาใช้กับนักเรียนโดยให้เลือกแหล่งที่จะไปศึกษาเรียนรู้ ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และยังสามารถมีความรับผิดชอบทำงานกันเป็นทีมได้ การได้ทำงานกันเป็นทีมทำให้นักเรียนได้รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แหล่งรู้ที่นักเรียนคนคว้าด้วยตนเองนี้ทำให้นักเรียนทุกคนได้เห็นคุณค่า และอยากอนุรักษ์แหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเอาไว้ต่อไป
โดย สุวภา ธิติลักษณ์ (2015-04-01 09:32:46) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv