thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 4966
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.29 นาที | Online : 2012-04-16  
    สนุกกับการเล่นเกมธาตุ คุณครูพรรณี ประยุง รร.ศึกษานารี  
    ชมการจัดการความรู้ของ คุณครูพรรณี ประยุง โรงเรียนศึกษานารี ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากธาตุในชีวิตประจำวัน และในด้านต่างๆ  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

พลังงานที่มองเห็นได้ ในวิชาฟิสิกส์ ตอน 1
Demonstrating Physics แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ครูอังกฤษสู่ครูไทย วิธีเตรียมบทเรียน เพื่อนำไปสอนในห้องเรียน เพิ่มเติม

สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ อ. สุวารี พงศ์ธีรวรรณ รร.สุราษฎร์พิทยา (ฉบับเต็ม)
มาชมครูยุคใหม่ ที่มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดที่ดี แก้ปัญหาเรื่องการวิเคราะห์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม

Hard to teach เปลี่ยนยากให้เป็นง่าย อ. ประวิทย์ บึงสว่าง
เทคนิคการสอนวิชาเคมี ของ อาจารย์ ประวิทย์ บึงสว่าง ที่นำสื่อดิจิตอล มาประกอบกับเนื้อหาวิชาการ เพิ่มเติม

ประจุไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ครูขวัญภพ ไชยวิภาส รร.ราชวินิต มัธยม
ชมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ บอกวิธีการทำให้เกิดประจุไฟฟ้า และประจุไฟฟ้าบวก และลบ ทำความเข้าใจเรื่องตัวนำและฉนวน เพิ่มเติม

พ่อมดกอบวิทย์ สอนเรื่องสถานะของสาร คุณครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ รร.นนทรีวิทยา
เทคนิคการสอนที่กระตุ้นให้เด็ก มีส่วนร่วมกับการเรียนรู้อย่างเต็มที่ โดยใช้บทบาทสมมติเป็นพ่อมด ที่ร่ายคาถาพานักเรียนเข้าสู่ดินแดนแห่งเวทมนต์ เพื่อเรียนรู้ เรื่อง สถานะของสาร เพิ่มเติม

 
 
สนุกกับการเล่นเกมธาตุ นี้เป็นการออกแบบการเรียนรู้ที่ดีมากโดยใช้เกม เพื่อให้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากธาตุในชีวิตประจำวัน และในด้านต่างๆ ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจมาก มีการสร้างจูงใจโดยให้เล่นเกมบิงโก เรียนรู้สมบัติของธาตุ ชื่อธาตุง่าย ทำให้ผู้เรียนมัธยมต้นไม่กล้วการเรียนวิชาเคมีในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งครูท่านอื่นๆ สามารถประยุกต์ใช้สอนได้ และอีกวิธีที่ข้าพเจ้าอยากเสนอแนะอีกเกมคือต่อคำ และโดมิโนจะดีมากๆ ครับ ลองทำการสอนดูแล้วกัน ผู้เรียนจะไม่เบื่อการเรียนและมีความสุขในการเรียนมากขึ้น และรู้สึกดีในวิชานี้และมีส่วนร่วมในการเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนมากขึ้น
โดย ศิริวุฒิ บัวสมาน (2012-05-05 00:54:39) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนหลากหลาย สนุกสนาน อาจารย์สอนได้ดีมากค่ะ
โดย ซูรัยยา อาแว (2012-05-05 20:09:55) [แสดงความคิดเห็น]
สนุกกับการเล่นเกมธาตุ คุณครูพรรณี ประยุง รร.ศึกษานารี
ชมการจัดการความรู้ของ คุณครูพรรณี ประยุง โรงเรียนศึกษานารี ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากธาตุในชีวิตประจำวัน และในด้านต่างๆ เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากเพราะในตำราหรือหนังสือที่เรียนอยู่นั้นมักจะมีแต่ตัวหนังสือ ซึ่งนักเรียนก็ต้องท่องจำซึ่งการท่องจำนั้น ไม่ได้เกิดจากความเข้าใจจริง ๆ เพราะเวลาผ่านไปสักระยะก็จะลืม ซึ่งโทรทัศน์ครู ชุดนี้ เป็นสื่อที่ดีมากอีกชุดหนึ่ง ขอบคุณค่ะ
โดย นิรมล รอดไพ (2012-05-07 05:49:04) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมการจัดการความรู้ของ คุณครูพรรณี ประยุง โรงเรียนศึกษานารี ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากธาตุในชีวิตประจำวัน และในด้านต่างๆ เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนไม่กลัวกับการเรียนเรื่องธาตุหรือวิชาเคมีเนื่องจากกว่าเป็นวิชาที่นักเรียนไม่ถนัดหรือไม่ชอบเรียนซึ่งครูสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือนำไปประยุกต์ใช้ได้นอกจากจะทำให้นักเรียนไม่เบื่อแล้วยังทำให้นักเรียนชอบเรียนเพิ่มมากกขึ้นอีกด้วย
โดย ทัศนีย์ ธารานาถ (2012-05-08 21:33:34) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมการจัดการความรู้ของ คุณครูพรรณี ประยุง โรงเรียนศึกษานารี ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากธาตุในชีวิตประจำวัน และในด้านต่างๆ เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนไม่กลัวกับการเรียนเรื่องธาตุหรือวิชาเคมีเนื่องจากกว่าเป็นวิชาที่นักเรียนไม่ถนัดหรือไม่ชอบเรียนซึ่งครูสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือนำไปประยุกต์ใช้ได้นอกจากจะทำให้นักเรียนไม่เบื่อแล้วยังทำให้นักเรียนชอบเรียนเพิ่มมากกขึ้นอีกด้วย
โดย ทัศนีย์ ธารานาถ (2012-05-08 21:33:37) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมการจัดการความรู้ของ คุณครูพรรณี ประยุง โรงเรียนศึกษานารี ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากธาตุในชีวิตประจำวัน และในด้านต่างๆ เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนไม่กลัวกับการเรียนเรื่องธาตุหรือวิชาเคมีเนื่องจากกว่าเป็นวิชาที่นักเรียนไม่ถนัดหรือไม่ชอบเรียนซึ่งครูสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือนำไปประยุกต์ใช้ได้นอกจากจะทำให้นักเรียนไม่เบื่อแล้วยังทำให้นักเรียนชอบเรียนเพิ่มมากกขึ้นอีกด้วย
โดย ทัศนีย์ ธารานาถ (2012-05-08 21:34:14) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมการจัดการความรู้ของ คุณครูพรรณี ประยุง โรงเรียนศึกษานารี ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากธาตุในชีวิตประจำวัน และในด้านต่างๆ เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนไม่กลัวกับการเรียนเรื่องธาตุหรือวิชาเคมีเนื่องจากกว่าเป็นวิชาที่นักเรียนไม่ถนัดหรือไม่ชอบเรียนซึ่งครูสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือนำไปประยุกต์ใช้ได้นอกจากจะทำให้นักเรียนไม่เบื่อแล้วยังทำให้นักเรียนชอบเรียนเพิ่มมากกขึ้นอีกด้วย
โดย ทัศนีย์ ธารานาถ (2012-05-08 21:34:52) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: ขอยอมรับว่าอาจารย์เก่งมาก พอได้ดูวีดิทัศน์นี้แล้วทำให้ได้แนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับการนำเกมเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งจากตัวอย่างการสอนของอาจารย์จะเห็นว่านักเรียนทุกคนรู้สึกสนุก มีความสุขกับการเรียนซึ่งตรงกับนโยบายหรือแนวคิดของการจัดการศึกษาหรือทฤษฎีการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมีความสุข ซึ่งการเล่มเกมก็ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้โดยที่นักเรียนอาจจะยังไม่รู้ตัวเลยว่านี้เป็นการเรียนนักเรียนอาจจะรู้เพียงว่านี่เป็นการเล่นเกม
โดย ภูวณัฐ โพธิ์งาม (2012-05-13 08:41:03) [แสดงความคิดเห็น]
Learn คู่กับ Play เมื่อไรเด็กก็มีความสุขทันทีค่ะ เกมบิงโกตารางธาตุเหมาะกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมากๆ ทำให้นักเรียนจำชื่อธาตุและสัญลักษณ์ของธาตุได้แม่นยำอีกด้วย แต่การสอนลักษณะนี้ครูต้องเตรียมการนานพอสมควรชื่นชมคุณครูพรรณี ประยุง ที่ปลูกฝังตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทำให้ครูสอนเคมีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสบายไประดับหนึ่งเลยค่ะ
นอกจากนี้คุณครูยังได้เน้นในจุดสำคัญเช่น การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุที่ต้องเขียนอัีกษรภาษาอังกฤษต้องใช้ตัวใหญ่และตัวเล็กตามลำดับ
โดย รุจิดา สุขใส (2012-05-13 12:20:04) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูพรรณี ประยุง รร.ศึกษานารี ออกแบบการเรียนรู้ได้น่าสนใจมากค่ะ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เค้ายังไม่คุ้นเคยกับชืิ่อธาตุและสัญลักษณ์ แต่คุณครุนำเกมบิงโกที่นักเรียนคุ้นเคยมาปรับประยุกต์ใช้ ทำให้การเรียนสนุกน่าสนใจ ขณะเดียวกันนักเรียนก็เกิดความคุ้นเคยกับชื่อธาตุและสัญลักษณ์โดยไม่รู้ตัว จากนั้นการจัดการเรียนการสอนก็จะง่ายขึ้น นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
โดย ศุภร ไชยขันธ์ (2012-05-13 19:29:14) [แสดงความคิดเห็น]
ดีใจมากที่ได้ชมการสอนของครูพรรณี เพราะตัวเองก็สอนวิทยาศาสตร์ ม.2 และก็พบปัญหาเหมือนกันคือ นักเรียนมักท่องจำ แต่จำไม่ค่อยได้เมื่อสอนเรื่องธาตุและสารประกอบในบางครั้งต้องให้นักเรียนไปท่องมาจากบ้านแล้วมาท่องให้ครูฟัง แต่จากการประเมินผลพบว่าเมื่อนักเรียนท่องผ่านไปแล้ว นักเรียนก็ลืม แต่เมื่อได้มาดูการสอนของครูพรรณี เออ เป็นวิธีที่เข้าท่า น่าจะลองนำไปประยุกต์ใช้ในชันเรียนของเราบ้าง ทั้งเกมบิงโกและโดมิโน ครูอาจจะต้องลำบากนิดหนึ่งในการทำเกมขึ้นมา แต่ถ้าทำให้นักเรียนสนใจและตั้งใจเรียน สำคัญเรียนแล้วเข้าใจก็น่าจะลองดูสักครั้ง ขอบคุณคุณครูพรรณี นะคะ
โดย ปราณี สุดสวาสดิ์ (2012-05-14 00:06:21) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อการสอนนี้มีประโยชน์มากเพราะสามารถนำไปประยุกต์กับการเรียนการสอนในเนื้อหาอื่นๆด้วย.และสื่อนี้หนูขอนำไปใช้เป็นตัวช่วยในการสอนของหนูน่ะค่ะ(นักศึกษาฝึกสอน)
โดย ราดียะห์ สาเระบอกอ (2012-05-15 00:11:46) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูโทรทัศน์ครู ตอน สนุกกับการเล่นเกมธาตุ คุณครูพรรณี ประยุง รร.ศึกษานารี การจัดการความรู้ของ คุณครูพรรณี ประยุง โรงเรียนศึกษานารี ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากธาตุในชีวิตประจำวัน และในด้านต่าง ๆ เป็นสื่อการสอนนี้ที่มีประโยชน์มาก เพราะสามารถนำไปประยุกต์กับการเรียนการสอนได้เป้นอย่างดี
:tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย เกียรติคุณ กังวาลวงศ์ไพศาล (2012-05-15 15:01:08) [แสดงความคิดเห็น]
พอได้ดูวีดิทัศน์นี้แล้วทำให้ได้แนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับการนำเกมเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งจากตัวอย่างการสอนของอาจารย์จะเห็นว่านักเรียนทุกคนรู้สึกสนุก มีความสุขกับการเรียนโดยให้ผู้เรียนมีความสุข ซึ่งการเล่มเกมก็ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้โดยที่นักเรียนอาจจะยังไม่รู้ตัวเลยว่านี้เป็นการเรียนนักเรียนอาจจะรู้เพียงว่านี่เป็นการเล่นเกม สื่อการสอนนี้มีประโยชน์มากเพราะสามารถนำไปประยุกต์กับการเรียนการสอนในเนื้อหาอื่นๆด้วยนอกจากนั้น ยังได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากธาตุในชีวิตประจำวัน และในด้านต่างๆ เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก :tv15:
โดย ปราณี แก้วพวง (2012-05-15 15:57:29) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อการจัดการเรียนรู้ชุด สนุกกับการเล่นเกมธาตุ นี้เป็นการออกแบบการเรียนรู้ที่น่าสนใจมาก ทำให้ดิฉันได้แนวคิดเกี่ยวกับการนำเกมเข้าสู่บทเรียน เพื่อให้นักเรียนสนุกกับการเรียนโดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย ชอบการสอนของครูพรรณีที่สอนให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากธาตุในชีวิตประจำวัน และในด้านต่างๆ ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจมาก โดยเฉพาะเรื่องการเขียนสัญลักษณ์ของธาตุ ดิฉันต้องขอชื่นชมที่คุณครูพรรณีที่เน้นย้ำเรื่องขนาดของตัวอักษร ข้อสังเกตต่างๆ ในเรื่องการเขียนสัญลักษณ์ ขอชื่นชมและให้กำลังใจค่ะ
โดย สุภัทรา แต้มทอง (2012-05-16 08:55:37) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวิดีโอ ตอน สนุกกับการเล่นเกมธาตุ ของคุณครูพรรณี ประยุง ทำให้รู้สกว่าไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนในชั้นไหนก็ตาม การเรียนและเล่นไปพร้อมๆกันสามารถช่วยกระตุ้นความคิดของนักเรียนได้เป็นอย่างดี และยังกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในเนื้อหาอีกด้วย ในการสอนเรื่องสัญักษณ์ธาตุ ครูหลายคนมักมีปัญหาเดียวกัน คือ นักเรียนมักจำสัญลักษณ์ธาตุไม่ได้ดังนั้น หากเรานำเกมเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนก็สามารถทำให้นักเรียนจดจำได้ง่ายข้น ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้นะค่ะ
โดย พรรณพัชร ธรรมเนียมดี (2012-05-18 20:03:27) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากไดมีการได้รับชมวีดีโอนี้แล้วจะได้รับแนวความคิดใหม่ๆผ่านในกระบวนการสอนของคณาจารย์จะเห็นได้ว่าจากกระบวนการเรียนการสอนก่อให้เกิดความสนุกในการเรียนกับบการให้ผู้เรียนมีความสุขกับบการเรียนสอนให้มีความเข้าใจในเรื่องของโลหะ กึ่งโลหะการเขียนโลหะของธาตุบางชนิดที่มีการใช้ในชีวิตประจำวันและในด้านต่างๆ ของนักเรียนโดยจะมีประโยชน์มากในการประยถกต์ใช้กับการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆอีกมีประโยชน์ในเรื่องขจองการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและในด้านต่างๆ
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-18 21:19:16) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูโทรทัศน์ครู ตอน สนุกกับการเล่นเกมธาตุ คุณครูพรรณี ประยุง รร.ศึกษานารี ครูจะใช้วิธีการสอนที่ทำให้นักเรียนสนุกและจำสัญลักษ์ของธาตุได้ โดยปกตินักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโดยเฉพาะ ม 2 นักเรียนจะไม่มีพื้นฐานทางด้านเคมีเลย การจำชื่อธาตุและสํญลักษ์ของธาตุนั้นยากมากแต่การสอนของครูโดยการให้นักเรียนเล่นเกมส์ ซึ่งเป็นการระตุุ้นให้นักเรียนเกิดความจำและยึดเอาธาตุที่มีในชีวิตประจำวันมามาเชื่อมโยงการการเรียนการสอน ผู้เรียนสามารถแยกประเภทของธาตุได้ ทำให้นักเรียนมาความสุขในการเรียน ขอชมว่าครูคิดเกมส์ได้ดีมาก
โดย หับเสาะ บิลหลี (2012-05-18 21:50:30) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาเคมีถือได้ว่าเป็นวิชาที่ต้องใช้จินตนาการสูงเพราะเป็นวิชานามธรรม ภายหลังจากที่ชมรายการนี้แล้วอาจารย์นำเสนอเทคนิการสอนได้ดีมากครับ ซึ่งทำให้ผู้เรียนเข้าใจในเรื่องของคุณสมบัติของธาตุได้ โดยเฉพาะการจำแนกธาตุ อาจารย์นำเสนอเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่าย กระตุ้น และเร้าความสนใจให้นักเรียนอยากเรียนและเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่่เป็นนามธรรม ได้เป็นอย่างดีมากครับ ซึ่งผมจะนำเทคนิคไปพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะเนื้อหานามธรรมเรื่องธาตุ และสมบัติของธาตุ ขอบคุณสำหรับเทคนิคการสอนดีๆครับ
โดย นพดล บุญภา (2012-05-20 23:16:41) [แสดงความคิดเห็น]
ผมเปิดดูการเล่นเกมบิงโก ตารางธาตุเมื่อเช้าก่อนเข้าไปสอนในห้องเรียนเคมีพืื้นฐาน นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังจากแนะนำเรื่องของส่วนประกอบของตารางธาตุคร่าวๆ ผมใช้เกมบิงโกตอนท้ายบทเรียนเพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นว่า ในชีวิตประจำวันของเรา ต้องอยู่กับธาตุเหล่านี้ เป็นประจำ และการที่เราเรียนเคมี มิใช่เพียงแต่ นำไปสอบเท่านั้น หากแต่เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ผลการเล่นและสอนไปนั้น เด็กๆชอบและตั้งใจเรียนดีมาก ดังนั้น ไม่เฉพาะเด็กนักเรียนม.ต้นหรอกครับ นักเรียน ม.ปลายก็ต้องการความสนุกสนานและสาระความรู้ด้วยเหมือนกัน
โดย สุขสันต์ จำเริญสตย์ (2012-05-22 11:41:25) [แสดงความคิดเห็น]
สนุกกับการเล่นเกมธาตุ คุณครูพรรณี ประยุง รร.ศึกษานารี เป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจ ใช้เเก้ปัญหาจากความรู้สึกไม่อยากเรียนไม่อยากจำ โดยการใช้เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ ในลักษณะการเล่นเกมบิงโก ซึ่งช่วยให้เด็กทราบสัญลักษณ์ ชื่อเรียก วิธีการเขียน ซึ่งเด็กได้จากการสอนทรอดแทรกของครู เพราะในขณะที่เล่นเกม เด็กจะมีอารมณ์ร่วมในการเรียน เพิ่มความจำ เพราะนักเรียนสนุกกับการเรียน เป็นวิธีการที่ดีน่าสนใจ น่านำไปใช้กับการเรียนในคอมพิวเตอร์
โดย วัลภา บริสุทธิ์ (2012-05-22 16:44:25) [แสดงความคิดเห็น]
ได้นำวิธีการเรียนการสอนโดยใช้เกมมาใช้เช่นเดียวกับครูพรรณี รร.ศึกษานารี แต่เกมที่ใช้ในเรื่องธาตุนี้ใช้กับนักเรียนระดับชั้น ม.1 ซึ่งเป็นนักเรียนที่ชอบและมีความสุขในการเรียนรู้ และมีความชื่นชอบที่จะเรียนอยู่แล้ว เกมที่ใช้เป็นเกมบัตรภาพ โดยได้จัดทำบัตรภาพและชื่อของภาพเพื่อให้สัมพันธ์สอดคล้องกัน ก็ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องของธาตุและสัญลักษณ์ของธาตุที่เป็นภาษาไทยและสัญญลักษณ์ได้เป็นอย่างดี ขอเป็นกำลังใจให้ครูที่มุ่งหวังให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้โดยคัดสรรกิจกรรมมาส่งเสริมให้กับเด็ก เป็นกำลังใจให้ครูต่อไปนะคะ
โดย ขวัญกมล จางวิริยะ (2012-05-29 21:10:26) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาเคมีเป็นวิชาที่ยาก บางครั้งการอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง บางทีนักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่มีแรงจูงใจในการเรียน เป็นต้น ดังนั้น วิธีการเรียนการสอนของครูพรรณี จึงเป็นวีธีที่น่าสนใจมาก เพราะวิธีการเรียนการสอนโดยใช้เกม ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจ เกิดความกระตือรือร้นในการเรียน เและเมื่อนักเรียนมีความสนใจในเรื่องใดแล้วก็ย่อมจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีในเรื่องนั้นๆ ดังนั้น การเล่นเกมธาตุ จึงเป็นวิธีการสอนที่แปลกใหม่และน่าสนใจค่ะ
โดย วราภรณ์ ศรเกตุ (2012-05-31 22:07:12) [แสดงความคิดเห็น]
เคยคิดจะใช้เกมบิงโกในการสอนเรื่องตารางธาตุ แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร เพราะเราคิดว่านักเรียนจะร่วมมือกับเราหรือป่าว พอได้ดูแนวการสอนของครูพรรณี แล้วก็ได้ไอเดียสำหรับการสอนเรื่องตารางธาตุเป็นอย่างมาก เนื่องจากเด็กช่างอุตสาหกรรมไม่ค่อยชอบท่องจำในสิ่งที่คุ้นเคย และส่งผลให้ไม่อยากเรียน หวังว่าครูคงจะมีสิ่งดี ๆ มานำเสนออีนะค่ะ
โดย ปาริชาติ ทีจันทึก (2012-06-09 11:21:27) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนเรื่องธาตุต่างๆต้องใช้ความจำ นักเรียนจะเกิดความเบื่อหน่ายต่อความยากและการจดจำเนื้อหาที่มีปริมาณมาก เนื่องจากธาตุมีหลายตัว แต่เมื่อชมการนำเสนอในเรื่องเกมธาตุนี้ก็เกิดว่าการเรียนเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป การใช้เกมทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน มีส่วนร่วมในเรียนการเรียน และทำให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพ ครูสามารถสื่อสารเนื้อหาให้นักเรียนไปพร้อมกับความสนุกสนาน น่าสนใจ ทำให้นักเรียนมีกำลังใจในการเรียนรู้อีกด้วย :tv18:
โดย นัฐกานต์ รุจาคม (2012-06-13 17:53:05) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมากครับ ผมสอนเรื่องนี้เช่นกัน ได้ไอเดีย ..ขอบคุณๆ
โดย วรา อนุรัตน์ (2012-06-13 23:18:20) [แสดงความคิดเห็น]
สนุกกับการเล่นเกมธาตุ คุณครูพรรณี ประยุง รร.ศึกษานารี เป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจ ใช้เเก้ปัญหาจากความรู้สึกไม่อยากเรียนไม่อยากจำ โดยการใช้เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ ในลักษณะการเล่นเกมบิงโก ซึ่งช่วยให้เด็กทราบสัญลักษณ์ ชื่อเรียก วิธีการเขียน ซึ่งเด็กได้จากการสอนทรอดแทรกของครู เพราะในขณะที่เล่นเกม เด็กจะมีอารมณ์ร่วมในการเรียน เพิ่มความจำ เพราะนักเรียนสนุกกับการเรียน เป็นวิธีการที่ดีน่าสนใจ น่านำไปใช้กับการเรียนในคอมพิวเตอร์
โดย มยุรา ชมภูยันต์ (2012-06-17 12:14:32) [แสดงความคิดเห็น]
สนุกกับการเล่นเกมธาตุ ของครูพรรณี ประยุง ร.ร.ศึกษานารี ถือว่าเป็นการออกแบบการเรียนรู้ที่ดีมาก เพื่อให้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากธาตุในชีวิตประจำวัน ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจมาก มีการสร้างจูงใจโดยให้เล่นเกม ทำให้ผู้เรียนไม่เบื่อไม่กล้ว การเรียนวิชาเคมีในระดับที่สูงขึ้น และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อวิชาวิทยาศาสตร์
โดย อัจฉราภรณ์ ศรีไสยเพรช (2012-06-18 11:34:10) [แสดงความคิดเห็น]
สนุกกับการเล่นเกมธาตุ นี้เป็นการออกแบบการเรียนรู้ที่ดีมากโดยใช้เกม เพื่อให้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากธาตุในชีวิตประจำวัน และในด้านต่างๆ ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจมาก มีการสร้างจูงใจโดยให้เล่นเกมบิงโก เรียนรู้สมบัติของธาตุ ชื่อธาตุง่าย ทำให้ผู้เรียนมัธยมต้นไม่กล้วการเรียนวิชาเคมีในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งครูท่านอื่นๆ สามารถประยุกต์ใช้สอนได้ และอีกวิธีที่ข้าพเจ้าอยากเสนอแนะอีกเกมคือต่อคำ และโดมิโนจะดีมากๆ ครับ ลองทำการสอนดูแล้วกัน ผู้เรียนจะไม่เบื่อการเรียนและมีความสุขในการเรียนมากขึ้น :tv15:
โดย ศศิมากาญน์ ปัทมะ (2012-06-18 13:59:46) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนรู้ของนักเรียน ชั้น ม.2 วิชวิทยาศาสตร์ได้อย่างดี นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้แบบเกมส์ สนุกสนาน คือจัดการเรียนรู้ play & Learn ก็เลย Plearn (เพลิน) และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อวิชาวิทยาศาสตร์
โดย สุรินทร์ เวทย์วิทยานุวัฒน์ (2012-06-20 22:56:14) [แสดงความคิดเห็น]
สนุกกับการเล่นเกมธาตุ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีมากโดยใช้รูปแบบของเกม ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจมาก เมื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอนวิชาเคมีที่เป็นวิชาที่ยาก ซึ่งบางครั้งการอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง บางทีนักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่มีแรงจูงใจในการเรียน เป็นต้น วิธีการเรียนการสอนของครูพรรณี จึงเป็นวิธีที่น่าสนใจมาก ทำให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน สนใจอยากที่จะเรียนและเมื่อนักเรียนมีความสนใจในเรื่องใดแล้วก็ย่อมจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีในเรื่องนั้นๆ :tv07:
โดย จิราพร นิลาพันธ์ (2012-06-23 06:52:20) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างการสอนที่ใช้เกมบิงโกและเกมโดมิโน/เกมต่อคำในบทเรียนวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับธาตุได้อย่างมีความสุขสนุกสนานและการมีส่วนร่วมของนักเรียน รวมทั้งการเชื่อมโยงสู่ชีวิตประจำวัน ทำให้ข้าพเจ้ามองเห็นภาพและแนวทางว่าการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ เพื่อมุ่งหมายให้นักเรียนเก่ง ดี และมีความสุขเป็นรูปธรรมมากขึ้นจริงๆ และจะนำวิธีการสอนนี้ไปประยุกต์ใช้ในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาเคมีต่อไป ขอชื่นชมครูพรรณี ประยุงที่เก่งและทุ่มเทเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนนี้เพื่อนักเรียนและที่เผยแผ่ความรู้นี้แก่เพื่อนครูด้วยกัน
โดย ดวงใจ ดีมงคล (2012-09-15 23:50:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการออกแบบการเรียนการสอนที่นักเรียนมีส่วนร่วมและยึดนักเรียนเป็นศุนย์กลางตลอดจนยังใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กันไป นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ ขณะสอนคุณครูจะใช้คำถามยั่วยุให้นักเรียนได้คิดตลอดเวลายังมีเทคนิคการสอนที่ให้นักเรียนไดรู้จักการอ่านและหาข้อความสำคัญตามที่คุณครูได้แจ้งจากการดูนักเรียนมีความสุขในการเรียนและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมการเรียนทุกขั้นตอนมีการประเมินผลไปในตัวในเนื้อหาตามตัวชี้วัดของหลักสูตร จากบทเรียนนี้สามารถเป็นแนวทางในการที่จะเปลี่ยนวิธีสอนที่ครูจะบรรยายอย่างเดียว เป็นกิจกรรมที่ทุกคนช่วยกันสรุปบทเรียนอย่างเข้าใจดี ขอขอบพระคุณและชื่นชมกับครูพรรณี
ประยุง ที่ได้นำเสนอการสอนที่น่าสนใจมากและเป็นแนวทางที่น่าจะไปใช้บ้าง นักเรียนจะได้เรียนวิทยาศาสตร์อย่างมีความสุขเหมือนที่ครูสอนให้ดูครับ
โดย ไชโย ถนอมพุทซา (2012-09-19 23:03:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี จะนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพราะการเรียนวิชาเคมีโดยการจำธาตุเป็นเรื่องยาก แต่ถ้านำเกมมาใช้ก็จะทำให้นักเรียนสนุกและจดจำโดยไม่รู้ตัว ขอบคุณค่ะ
โดย ิวิไลวรรณ อุทธตรี (2012-09-25 10:14:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใช้เกมส์ผู้สอนใช้เกมส์เกิดการเรียนรู้โดยกำหนดให้เล่นเกมส์ตามกติกาและนำเนื้อหาข้อมูลของเกมส์ของผู้เรียนมาอภิบายเพื่อสรุปผลการเรียนรู้ การสอนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ในเรื่องธาตุต้องจำยากใช้ความคิดมากต้องท่องจำ ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายครูจึงต้องใช้เทคนิคการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสนใจในการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์คิดหาเหตุผลโดยใช้เกมส๋เป็นสื่อจะส่งผลให้การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เกิดความอยากรู้น่าสนใจ ให้ผู้เรียนอยากคิดหาคำตอบจากสิ่งที่เล่น
โดย สันต์ชัย ลิมปพฤกษ์ (2012-09-28 18:55:35) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv