thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 4166
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.29 นาที | Online : 2012-04-16  
    GSP กับการสอนความน่าจะเป็น คุณครูเล็ก สินวิชัย รร.วชิรธรรมสาธิต  
    ชมเทคนิคของ คุณครูเล็ก สินวิชัย รร.วชิรธรรมสาธิต ที่นำ GSP เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนรวดเร็ว เข้าใจ เข้าถึงเนื้อหาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งการที่จะนำมาปรับใช้ในห้องเรียน ครูก็ต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และนำมาปรับเปลี่ยนให้ เหมาะสมกับตนเอง ที่สำคัญ GSP ยังช่วยให้การสอนคณิตศาสตร์ที่เป็นเรื่องยากอย่างเรื่องความน่าจะเป็น ให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

เรียนคณิตให้สนุก : การ์ตูนคณิตศาสตร์ อ.สุขจิตต์ สินสมบูรณ์ รร.รัตนาธิเบศร์
การนำเทคนิคใหม่ๆ มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของ อาจารย์ สุขจิตต์ สินสมบูรณ์ โรงเรียน รัตนาธิเบศร์ เพิ่มเติม

ตรีโกณมิติ อ.วาริน รอดบำเรอ
บทเรียนวิชาตรีโกณมีเนื้อหาค่อนข้างซับซ้อน อ.วารินจึงสอนให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตจริงๆได้ กับสื่อการสอน "สื่อนิ้วมือมหัศจรรย์" เพิ่มเติม

เรียนคณิตให้สนุก : ทบทวนโจทย์เลขด้วยเทคนิค เพื่อนฝึกเพื่อน อ. สุวรรณา อินทร์ฉาย รร.สุรศักดิ์มนตรี
ฝึกทบทวนโจทย์เลขที่สร้างด้วยตนเอง ตกแต่งบนบัตรคำถามไม้ไอศกรีม ฝึกถามฝึกตอบกัน และกัน เพื่อการเรียนที่เข้าใจมากขึ้น โดย อ.สุวรรณา อินทร์ฉาย เพิ่มเติม

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ อ.สมกมล ปุณณโกศล รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
การเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของรูปทรง 3 มิติ ปัญหาคือ นักเรียนมองภาพไม่ออกว่ารูปทรงแต่ละรูป เมื่อคลี่ออกมาจะได้ภาพอย่างไร พบสื่อการสอนเรื่องรูปทรงสามมิติ ของคุณครูสมกมล ที่ทำให้เข้าใจได้ เพิ่มเติม

สอนเซตด้วยกระดานเอนกประสงค์ อ.วาริน รอดบำเรอ
ชมเทคนิคการสอนเรื่อง เซต ด้วยการใช้กระดานเอนกประสงค์ ทำให้นักเรียนสนุกและเข้าใจง่าย เพิ่มเติม

 
 
จากที่ได้ชมเทคนิคของ คุณครูเล็ก สินวิชัย รร.วชิรธรรมสาธิต ที่นำโปรแกรม GSP มาประยุกต์ใช้ในการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น เป็นเทคนิคที่ดีมาก และอธิบายให้นักเรียนเข้าใจในหลักการ ว่าทำไมต้องเป็นเช่นนั้น ความน่าจะเป็น มีความยากอยู่แล้ว แต่ คุณครูเล็ก สินวิชัย ทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายได้ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ ที่อยู่ใกล้ตัว มาทำเป็นเนื้อหารูปธรรม ให้นักเรียน ได้วิเคราห์ ทดลอง สังเกตุ สรุปผล เป็น :tv15: :tv15: :tv15:
โดย อิสระ อุบลฉาย (2012-05-02 21:17:11) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ชมเทคนิคของ คุณครูเล็ก สินวิชัย รร.วชิรธรรมสาธิต ที่นำโปรแกรม GSP มาประยุกต์ใช้ในการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น เป็นเทคนิคที่ดีมาก และอธิบายให้นักเรียนเข้าใจในหลักการ ว่าทำไมต้องเป็นเช่นนั้น ความน่าจะเป็น มีความยากอยู่แล้ว แต่ คุณครูเล็ก สินวิชัย ทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายได้ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ ที่อยู่ใกล้ตัว มาทำเป็นเนื้อหารูปธรรม ให้นักเรียน ได้วิเคราห์ ทดลอง สังเกตุ สรุปผล เป็น :tv15: :tv15: :tv15:
โดย อิสระ อุบลฉาย (2012-05-02 21:17:11) [แสดงความคิดเห็น]
โปรแกรม gsp สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ได้หลายเรืื่องเป็นสิ่งที่ดีมากที่จะนำโปรแกรม gsp มาใช้ซึ่งครูผู้สอนต้องมีความรู้ในเรื่องการสร้างสื่อ gsp ซึ่งนักเรียนมีความสนใจอยู่แล้วเพราะเป็นสิ่งที่มองเห็นได้จริงและนักเรียนมีความสนุกตื่นเต้นเรียนรู้ เทคนิกนี้ดีมากคะ นักเรียนให้ความร่วมมือและสนุกไปกับการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจสนุกและจะทำให้วิชาคณิตศาสตร์น่าสนใจไม่น่าเบือมีเจตคติที่ดี :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สุพัตรา คำหงษา (2012-05-04 14:44:20) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคของ คุณครูเล็ก สินวิชัย รร.วชิรธรรมสาธิต ที่นำ GSP เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนรวดเร็ว เข้าใจ เข้าถึงเนื้อหาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งการที่จะนำมาปรับใช้ในห้องเรียน ครูก็ต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และนำมาปรับเปลี่ยนให้ เหมาะสมกับตนเอง ชอบมากคะ เคยจัดอบรมให้กับนักเรียนที่โรงเรียน แต่ต้องอาศัยความมีทักษะของครูผู้สอนด้วย อาจารย์เก่งมากคะ ขอชื่นชมจากใจจริงเลย สามารถทำให้นักเรียนสนใจและไม่เบื่อกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เก่งมากคะ :tv15:
โดย ฐิติพร นุ่นลอย (2012-05-06 12:24:02) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของ คุณครูเล็ก สินวิชัย ร.ร.วชิรธรรมสาธิต ในการสอนเรื่องความน่าจะเป็น เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากค่ะ สามารถทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องนี้ได้ง่ายขึ้น มองเห็นเป็นรูปธรรมและการนำไปประยุกต์ใช้ได้มากขึ้น เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีความสนุุกสนานเพลิดเพลิน ไม่น่าเบื่อ และเป็นการฝึกทักษะต่างๆ ให้กับนักเรียน คุณครูเก่งมากค่ะที่สามารถทำให้เรื่องนี้มีความน่าสนใจมากขึ้น นักเรียนตั้งใจเรียนรู้และเข้าใจมากขึ้นค่ะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ชมพูนุช เคล้าจันทร์ (2012-05-07 13:12:40) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้โปรแกรมGSPสามารถนำมาช่วยใช้ในการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์หลายๆเรื่องซึ่งครูส่วนหนึ่งมีความรู้ความสารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอนจากโปรแกรมGSPได้เองแต่บางส่วนต้องศึกษาเพิ่มเติมบางครั้งอยากหาโอกาสไปศึกษาเพิ่มเติมบ้างแต่ไม่สามารถไปได้เพราะเนื่องด้วยเนื้อหาที่สอนมีมากมายถ้าไปอบรมก็ไม่ได้สอนทิ้งไว้แต่ใบงานก็ไม่ช่วยอะไรมากครูที่มีอยู่เพียงน้อยนิดก็ทำได้เพียงช่วยดูบ้างเท่านั้นซึ่งทุกวันนี้ก็ใช้สอนเหมือนกันค่ะเรื่องเวกเตอร์ค่ะนักเรียนสามารถเข้าใจได้ง่ายย่นระยะเวลาในการเรียนได้มากค่ะเห็นเป็นรูปธรรมดีค่ะทั้งนี้ไม่ได้ไปอบรมที่ไหนมาเลยค่ะศึกษาจากเว็บของอาจารย์หลายๆท่านที่มีการสอนวิธีทำค่ะนักเรียนสนใจเรียนมากค่ะ
โดย วีรวรรณ มีมั่น (2012-05-14 15:39:46) [แสดงความคิดเห็น]
จากเรื่องของการใช้โปรแกรมที่นำมาช่วยในเรื่องของการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ในหลายๆเรื่องซึ่งครูส่วนหนึ่งมีความรู้ความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอนจากโปรแกรมจีเอสพีได้เองแต่บางส่วนต้องศึกาเพิ่มเติมในบางครั้งต้องหาโอกาสไปศึกษาเพิ่มเติมได้แต่ไม่สามารถศึกษาไปได้เพราะเนื่องด้วยเนื้อหาการสอนที่มีมากมายถ้าไปอบรมก็ไม่ได้ไปสอนและมีการทิ้งไว้ในใบงานไม่ได้ช่วยอะไรเลยการสอนที่ช่วยให้มีการย่นระยะทางในการทำความเข้าใจให้มีมากขึ้นกว่าเดิมก็จะทำให้การเรียนการสอนประหยัดในเรื่องของเวลาให้มีมากกว่าเดิม
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-16 14:33:28) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูเล็กทำให้นักเรียนเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ในเรื่องความน่าจะเป็นครูส่วนใหญ่มักสอนแบบบรรยายเพราะคิดว่าเป็นเรื่องเข้าใจง่าย และใช้เวลาน้อยในการจัดการเรียนการสอน แต่ครูเล็กสอนให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง การใช้gspร่วมกับกระดานอัจฉริยะทำให้เกิดประสิทธิภาพ นักเรียนสามารถออกมาร่วมกิจกรรมกับครูได้อย่างสนุกสนาน และเข้าใจบทเรียนดียิ่งขึ้น จากการดูเทปนี้ทำให้ข้าพเจ้าเกิดแนวคิดที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนทั้งในเรื่องความน่าจะเป็นและอื่นๆอีก ขอบคุณสำหรับการเรียนรู้ครั้งนี้
โดย มารศรี ชาญกล (2012-05-27 21:58:01) [แสดงความคิดเห็น]
จากเรื่องของการใช้โปรแกรมที่นำมาช่วยในเรื่องของการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ในหลายๆเรื่องซึ่งครูส่วนหนึ่งมีความรู้ความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอนจากโปรแกรม GSP ได้เองแต่บางส่วนต้องศึกษาเพิ่มเติม ในบางครั้งต้องหาโอกาสไปศึกษาเพิ่มเติมได้แต่ไม่สามารถศึกษาไปได้เพราะเนื่องด้วยเนื้อหาการสอนที่มีมากมายถ้าไปอบรมก็ไม่ได้ไปสอนและมีการทิ้งไว้ในใบงานไม่ได้ช่วยอะไรเลยการสอนที่ช่วยให้มีการย่นระยะทางในการทำความเข้าใจให้มีมากขึ้นกว่าเดิมก็จะทำให้การเรียนการสอนประหยัดในเรื่องของเวลาให้มีมากกว่าเดิม และสื่อที่ทำขึ้นก็เป็นสื่อที่ทันสมัย เหมาะสมกับเด็กในวัยนี้
โดย ขุนพล ดีหามแห (2012-07-15 09:23:21) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมอาจารย์เล็ก สินวิชัย รร.วชิรธรรมสาธิต ที่พยายามทำให้นักเรียนชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น ยิ่งเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื้อหาจะเป็นนามธรรมมาก นักเรียนจะเบื่อหน่ายมากในการใช้โปรแกรมGSP มาเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จะช่วยได้มาก เคยไปเห็นครูหลาย ๆ ท่านที่ใช้โปรแกรมนี้ และสามารถนำไปใช้ในรายวิชาอื่นได้ เช่นวิชาภาษาไทย นำไปใช้ในวิธีการเขียนพยัญชนะ สระที่ถูกต้องในวิชากาษาไทย ภาษาอักฤษ การออกแบบต่าง ๆ
โดย วรณัน ขุนศรี (2012-09-14 10:39:37) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่มีการประยุกต์ GSP มาใช้ เพราะนักเรียนเห็นภาพ และที่สำคัญนักเรียนบางคนจะจินตนาการไม่ถูก ถ้าขาดสื่อ จึงทำให้เรื่องความน่าจะเป็น เป็นเรื่องที่สนใจ ซึ่งในธรรมชาติของนักเรียนแล้ว การมีสื่อจะกระตุ้นได้เป็นอย่างดี แต่บางครั้งอย่าลืมว่า เวลาในการสอนจะเหลือน้อย เพราะ เรื่องนี้เป็นคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรียนแค่ 1.0 หน่วยกิต เท่านั้น บางครั้งครูต้องกระชับเนื้อหา และเร่งสอน เพื่อให้ทันกับเวลา ควรมีการปรับหลักสูตรมากกว่านี้
โดย ศักดิพันธุ์ มั่นคง (2012-12-07 20:20:05) [แสดงความคิดเห็น]
เหมาะกับเด็กที่มีความสามารถในการคิดจินตนาการน้อย ซึ่งปัจจุบันเด็กจำนวนมากมองไม่ออก วิธีการนี้ยังช่วยกระตุ้นความสนใจด้วยการเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนกลุ่มเก่งก็ใช้ได้ในการนำเข้าสู่บทเรียน
โดย สุนทร พริกจำรูญ (2012-12-16 19:59:35) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณ คุณครูเล็กครับ ที่นำโปรแกรม GSP มาใช้ เพื่่อเป็นแนวทางให้คุณครูคณิตศาสตร์ของประเทศไทยได้ดูเป็นตัวอย่าง
โดย ลือชัย ทิพรังศรี (2013-01-25 09:45:21) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเล็ก นำโปรแกรม GSP มาใช้ได้น่าสนใจมาก มีขั้นตอนจัดกิจกรรม จนถึงสรุปบทเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ :tv15:
โดย นิลุบล ชอบตระกูล (2013-03-10 22:00:16) [แสดงความคิดเห็น]
ก่อนอื่นขอชื่นชมกับความมีอัจฉริยะของครูเล็กที่ใช้เทคนิคและใช้ GSP เป็นเครื่องมือช่วยให้นักเรียนเห็นภาพของการกระทำที่ซ้ำกันเยอะ ๆ ซึ่งช่วยให้นักเรียนเข้าใจคำว่าสุ่มได้เป็นอย่างดี ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนชัดเจขึ้น นักเรียนเข้าใจาถึงเนื้อหาได้มากขึ้นทำให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างตัวช่วยสุ่ม อยากให้สอนสร้างบ้างจัง เพราะช่วยให้นักเรียนเห็นภาพ สนใจและไม่เบื่อกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ยอดไปเลยคะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ลัดดา ด่านวิริยะกุล (2013-03-23 19:52:37) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมาก มีขั้นตอนจัดกิจกรรม จนถึงสรุปบทเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ :tv17:
โดย ระเบียบ ขำคม (2013-04-02 19:09:16) [แสดงความคิดเห็น]
โปรแกรม gsp สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ได้หลายเรืื่องเป็นสิ่งที่ดีมากที่จะนำโปรแกรม gsp มาใช้ซึ่งครูผู้สอนต้องมีความรู้ในเรื่องการสร้างสื่อ gsp ซึ่งนักเรียนมีความสนใจอยู่แล้วเพราะเป็นสิ่งที่มองเห็นได้จริงและนักเรียนมีความสนุกตื่นเต้นเรียนรู้ เทคนิกนี้ดีมากคะ นักเรียนให้ความร่วมมือและสนุกไปกับการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจสนุกและจะทำให้วิชาคณิตศาสตร์น่าสนใจไม่น่าเบือมีเจตคติที่ดี
โดย พรพรรณ ศรีซุย (2013-04-21 16:12:16) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนแบบนี้ น่าสนใจมาก ทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนานในการเรียนมีส่วนร่วม อีกทั้งได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึงเนื้อหาบางเนื้อหาค่อนข้างเป็นนามธรรม ถ้าปรับให้เป็นรูปธรรมทำให้นักเรียนเข้าจง่ายขึ้น
โดย นันทพร ระภักดี (2013-09-12 14:38:24) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนแบบนี้ น่าสนใจมาก ทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนานในการเรียนมีส่วนร่วม อีกทั้งได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึงเนื้อหาบางเนื้อหาค่อนข้างเป็นนามธรรม ถ้าปรับให้เป็นรูปธรรมทำให้นักเรียนเข้าจง่ายขึ้น
โดย นันทพร ระภักดี (2013-09-12 14:38:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นครูสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น ชอบและสนใจ โปรแกรม GSP มาก ยิ่งได้ชมแนวคิดการสอนของอาจารย์เล็ก แล้วยิ่งชื่นชมมาก
โดย นิลุบล ชอบตระกูล (2013-09-17 23:52:49) [แสดงความคิดเห็น]
โดยการเรื่องสอนความน่าจะเป็นของ คุณครูเล็ก สินวิชัย รร.วชิรธรรมสาธิต ในครั้งนี้เป็นการสอนที่สามารถยกตัวอย่างได้ดีและสามารถทำให้นักเรียนเองได้ลงมือทำด้วยตัวเองจะทำให้ตัวของนักเรียนจะจำและเข้าใจในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น การที่จะทำให้ตัวของนักเรียนทำงานเป็นกลุ่มจะเป็นการช่วยให้ตัวของนักเรียนเองสามารถได้แสดงความคิดและได้แลกเปลี่ยนความคิดภายในกลุ่มด้วยจะทำให้นักเรียนได้ความคิดที่แปลกและที่จะสามารถนำความคิดเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งตัวของนักเรียนและสังคมต่อไป :tv07: :tv07: :tv07:
โดย อดิศร ทองทา (2014-02-09 08:24:24) [แสดงความคิดเห็น]
โดยการเรื่องสอนความน่าจะเป็นของ คุณครูเล็ก สินวิชัย รร.วชิรธรรมสาธิต ในครั้งนี้เป็นการสอนที่สามารถยกตัวอย่างได้ดีและสามารถทำให้นักเรียนเองได้ลงมือทำด้วยตัวเองจะทำให้ตัวของนักเรียนจะจำและเข้าใจในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น การที่จะทำให้ตัวของนักเรียนทำงานเป็นกลุ่มจะเป็นการช่วยให้ตัวของนักเรียนเองสามารถได้แสดงความคิดและได้แลกเปลี่ยนความคิดภายในกลุ่มด้วยจะทำให้นักเรียนได้ความคิดที่แปลกและที่จะสามารถนำความคิดเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งตัวของนักเรียนและสังคมต่อไป :tv07: :tv07: :tv07:
โดย อดิศร ทองทา (2014-02-09 08:25:39) [แสดงความคิดเห็น]
โดยการเรื่องสอนความน่าจะเป็นของ คุณครูเล็ก สินวิชัย รร.วชิรธรรมสาธิต ในครั้งนี้เป็นการสอนที่สามารถยกตัวอย่างได้ดีและสามารถทำให้นักเรียนเองได้ลงมือทำด้วยตัวเองจะทำให้ตัวของนักเรียนจะจำและเข้าใจในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น การที่จะทำให้ตัวของนักเรียนทำงานเป็นกลุ่มจะเป็นการช่วยให้ตัวของนักเรียนเองสามารถได้แสดงความคิดและได้แลกเปลี่ยนความคิดภายในกลุ่มด้วยจะทำให้นักเรียนได้ความคิดที่แปลกและที่จะสามารถนำความคิดเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งตัวของนักเรียนและสังคมต่อไป :tv07: :tv07: :tv07:
โดย อดิศร ทองทา (2014-02-09 08:25:39) [แสดงความคิดเห็น]
โดยการเรื่องสอนความน่าจะเป็นของ คุณครูเล็ก สินวิชัย รร.วชิรธรรมสาธิต ในครั้งนี้เป็นการสอนที่สามารถยกตัวอย่างได้ดีและสามารถทำให้นักเรียนเองได้ลงมือทำด้วยตัวเองจะทำให้ตัวของนักเรียนจะจำและเข้าใจในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น การที่จะทำให้ตัวของนักเรียนทำงานเป็นกลุ่มจะเป็นการช่วยให้ตัวของนักเรียนเองสามารถได้แสดงความคิดและได้แลกเปลี่ยนความคิดภายในกลุ่มด้วยจะทำให้นักเรียนได้ความคิดที่แปลกและที่จะสามารถนำความคิดเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งตัวของนักเรียนและสังคมต่อไป :tv07: :tv07: :tv07:
โดย อดิศร ทองทา (2014-02-09 08:25:39) [แสดงความคิดเห็น]
โดยการเรื่องสอนความน่าจะเป็นของ คุณครูเล็ก สินวิชัย รร.วชิรธรรมสาธิต ในครั้งนี้เป็นการสอนที่สามารถยกตัวอย่างได้ดีและสามารถทำให้นักเรียนเองได้ลงมือทำด้วยตัวเองจะทำให้ตัวของนักเรียนจะจำและเข้าใจในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น การที่จะทำให้ตัวของนักเรียนทำงานเป็นกลุ่มจะเป็นการช่วยให้ตัวของนักเรียนเองสามารถได้แสดงความคิดและได้แลกเปลี่ยนความคิดภายในกลุ่มด้วยจะทำให้นักเรียนได้ความคิดที่แปลกและที่จะสามารถนำความคิดเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งตัวของนักเรียนและสังคมต่อไป :tv07: :tv07: :tv07:
โดย อดิศร ทองทา (2014-02-09 08:25:40) [แสดงความคิดเห็น]
โดยการเรื่องสอนความน่าจะเป็นของ คุณครูเล็ก สินวิชัย รร.วชิรธรรมสาธิต ในครั้งนี้เป็นการสอนที่สามารถยกตัวอย่างได้ดีและสามารถทำให้นักเรียนเองได้ลงมือทำด้วยตัวเองจะทำให้ตัวของนักเรียนจะจำและเข้าใจในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น การที่จะทำให้ตัวของนักเรียนทำงานเป็นกลุ่มจะเป็นการช่วยให้ตัวของนักเรียนเองสามารถได้แสดงความคิดและได้แลกเปลี่ยนความคิดภายในกลุ่มด้วยจะทำให้นักเรียนได้ความคิดที่แปลกและที่จะสามารถนำความคิดเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งตัวของนักเรียนและสังคมต่อไป :tv07: :tv07: :tv07:
โดย อดิศร ทองทา (2014-02-09 08:25:40) [แสดงความคิดเห็น]
โดยการเรื่องสอนความน่าจะเป็นของ คุณครูเล็ก สินวิชัย รร.วชิรธรรมสาธิต ในครั้งนี้เป็นการสอนที่สามารถยกตัวอย่างได้ดีและสามารถทำให้นักเรียนเองได้ลงมือทำด้วยตัวเองจะทำให้ตัวของนักเรียนจะจำและเข้าใจในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น การที่จะทำให้ตัวของนักเรียนทำงานเป็นกลุ่มจะเป็นการช่วยให้ตัวของนักเรียนเองสามารถได้แสดงความคิดและได้แลกเปลี่ยนความคิดภายในกลุ่มด้วยจะทำให้นักเรียนได้ความคิดที่แปลกและที่จะสามารถนำความคิดเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งตัวของนักเรียนและสังคมต่อไป :tv07: :tv07: :tv07:
โดย อดิศร ทองทา (2014-02-09 08:25:40) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ชมเทคนิคของ คุณครูเล็ก สินวิชัย รร.วชิรธรรมสาธิต ที่นำโปรแกรม GSP มาประยุกต์ใช้ในการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น คุณครูมีเทคนิคการสอนที่ดีมากๆ ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีความเข้าใจเร็วขึ้นและยังทำให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียน นักเรียนกล้าแสดงออกมากขึ้น และในการนำ GSP มาใช้ในการสอนนักเรียนทำให้สามารถดึงความสนใจของนักเรียนได้ดี คุณครูสอนเก่งมากๆและยังใจดี ทำให้นักเรียนสนใจในการเรียนเป็นอย่างดีนอกจากนี้การนำ GSP มาใช้้ยังทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อและนักเรียนก็มีความสนุกตื่นเต้นอีกด้วย :tv17: :tv17: :tv17:
โดย กิ่งกาญจา แก่นกูล (2014-02-11 06:12:16) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ชมเทคนิคของ คุณครูเล็ก สินวิชัย รร.วชิรธรรมสาธิต ที่นำโปรแกรม GSP มาประยุกต์ใช้ในการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น คุณครูมีเทคนิคการสอนที่ดีมากๆ ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีความเข้าใจเร็วขึ้นและยังทำให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียน นักเรียนกล้าแสดงออกมากขึ้น และในการนำ GSP มาใช้ในการสอนนักเรียนทำให้สามารถดึงความสนใจของนักเรียนได้ดี คุณครูสอนเก่งมากๆและยังใจดี ทำให้นักเรียนสนใจในการเรียนเป็นอย่างดีนอกจากนี้การนำ GSP มาใช้้ยังทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อและนักเรียนก็มีความสนุกตื่นเต้นอีกด้วย :tv17: :tv17: :tv17:
โดย กิ่งกาญจา แก่นกูล (2014-02-11 06:13:22) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ชมเทคนิคของ คุณครูเล็ก สินวิชัย รร.วชิรธรรมสาธิต ที่นำโปรแกรม GSP มาประยุกต์ใช้ในการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น คุณครูมีเทคนิคการสอนที่ดีมากๆ ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีความเข้าใจเร็วขึ้นและยังทำให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียน นักเรียนกล้าแสดงออกมากขึ้น และในการนำ GSP มาใช้ในการสอนนักเรียนทำให้สามารถดึงความสนใจของนักเรียนได้ดี คุณครูสอนเก่งมากๆและยังใจดี ทำให้นักเรียนสนใจในการเรียนเป็นอย่างดีนอกจากนี้การนำ GSP มาใช้้ยังทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อและนักเรียนก็มีความสนุกตื่นเต้นอีกด้วย :tv17: :tv17: :tv17:
โดย กิ่งกาญจา แก่นกูล (2014-02-11 06:13:22) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ชมเทคนิคของ คุณครูเล็ก สินวิชัย รร.วชิรธรรมสาธิต ที่นำโปรแกรม GSP มาประยุกต์ใช้ในการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น คุณครูมีเทคนิคการสอนที่ดีมากๆ ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีความเข้าใจเร็วขึ้นและยังทำให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียน นักเรียนกล้าแสดงออกมากขึ้น และในการนำ GSP มาใช้ในการสอนนักเรียนทำให้สามารถดึงความสนใจของนักเรียนได้ดี คุณครูสอนเก่งมากๆและยังใจดี ทำให้นักเรียนสนใจในการเรียนเป็นอย่างดีนอกจากนี้การนำ GSP มาใช้้ยังทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อและนักเรียนก็มีความสนุกตื่นเต้นอีกด้วย :tv17: :tv17: :tv17:
โดย กิ่งกาญจา แก่นกูล (2014-02-11 06:13:22) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆ เลยครับ ผมจะลองนำการสอนโดยใช้สื่อ GSP มาเป็นตัวช่วยในการสอนวิชาคณิตให้มากขึ้นในเทอมที่จะถึงนี้ เพื่อนักเรียนในชั้นที่สอนจะมองเห็นรูปธรรมมากขึ้นครับ แต่เราต้องคำนึงถึงความแตกต่างในชั้นเรียนด้วยครับ เพราะถ้าเป็น รร ขนาดใหญ่ ปัญหาเรื่องความรู้พื้นฐานและเจตคติในวิชาคณิตศาสตร์นั้นยังถือว่าน้อยกว่า รร ขนาดเล็กและอยู่ห่างจากสังคมหรือตัวเมืองมากนะครับ อยากให้ช่วยเเนะนำเรื่องนี้ด้วยครับ
โดย วิมล พลทะอินทร์ (2014-03-31 03:42:00) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv