thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1159
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.40 นาที | Online : 2012-04-16  
    Uncut Classrooms : สถิติ 3 ตอน 1 คุณครูศุภชัย ยันต์พิเศษ รร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  
    เรื่องของความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา โดยเน้นทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ การแก้โจทย์ปัญหา และกระบวนการปฏิบัติ ในการจัดการเรียนการสอนของ คุณครูศุภชัย ยันต์พิเศษ โรงเรียน ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ โดยนักเรียน และครูร่วมกันสรุปความคิดรวบยอด เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา โดยครูได้สรุปในเนื้อหาเรื่อง เรื่อง ฟังก์ชัน และข้อมูลในวิชาสถิติ  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

เรียนคณิตให้สนุก : การ์ตูนคณิตศาสตร์ อ.สุขจิตต์ สินสมบูรณ์ รร.รัตนาธิเบศร์
การนำเทคนิคใหม่ๆ มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของ อาจารย์ สุขจิตต์ สินสมบูรณ์ โรงเรียน รัตนาธิเบศร์ เพิ่มเติม

ตรีโกณมิติ อ.วาริน รอดบำเรอ
บทเรียนวิชาตรีโกณมีเนื้อหาค่อนข้างซับซ้อน อ.วารินจึงสอนให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตจริงๆได้ กับสื่อการสอน "สื่อนิ้วมือมหัศจรรย์" เพิ่มเติม

เรียนคณิตให้สนุก : ทบทวนโจทย์เลขด้วยเทคนิค เพื่อนฝึกเพื่อน อ. สุวรรณา อินทร์ฉาย รร.สุรศักดิ์มนตรี
ฝึกทบทวนโจทย์เลขที่สร้างด้วยตนเอง ตกแต่งบนบัตรคำถามไม้ไอศกรีม ฝึกถามฝึกตอบกัน และกัน เพื่อการเรียนที่เข้าใจมากขึ้น โดย อ.สุวรรณา อินทร์ฉาย เพิ่มเติม

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ อ.สมกมล ปุณณโกศล รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
การเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของรูปทรง 3 มิติ ปัญหาคือ นักเรียนมองภาพไม่ออกว่ารูปทรงแต่ละรูป เมื่อคลี่ออกมาจะได้ภาพอย่างไร พบสื่อการสอนเรื่องรูปทรงสามมิติ ของคุณครูสมกมล ที่ทำให้เข้าใจได้ เพิ่มเติม

สอนเซตด้วยกระดานเอนกประสงค์ อ.วาริน รอดบำเรอ
ชมเทคนิคการสอนเรื่อง เซต ด้วยการใช้กระดานเอนกประสงค์ ทำให้นักเรียนสนุกและเข้าใจง่าย เพิ่มเติม

 
 
ได้ชมเรื่องของความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา โดยเน้นทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ การแก้โจทย์ปัญหา และกระบวนการปฏิบัติ ในการจัดการเรียนการสอนของ คุณครูศุภชัย แล้วรู้เลยว่าคุณครูได้ใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ โดยนักเรียน และครูร่วมกันสรุปความคิดรวบยอด เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา โดยครูได้สรุปในเนื้อหาเรื่อง เรื่อง ฟังก์ชัน และข้อมูลในวิชาสถิติ ได้ดูแล้วทึ่งคะ คิดได้ไงเนี้ยสุดยอดจริงๆๆ :tv18:
โดย ฐิติพร นุ่นลอย (2012-05-06 12:26:28) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมวีดีโอการสอนเรื่องของความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา โดยเน้นทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ การแก้โจทย์ปัญหา และกระบวนการปฏิบัติ ในการจัดการเรียนการสอนของ คุณครูศุภชัย ยันต์พิเศษ โรงเรียน ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ โดยนักเรียน และครูร่วมกันสรุปความคิดรวบยอด เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา โดยครูได้สรุปในเนื้อหาเรื่อง เรื่อง ฟังก์ชัน และข้อมูลในวิชาสถิติ เป็นวฺิธีการสอนทีดีมากเลยครับ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชั้นเรียนจริงและนักเรียนเกิดความสนุกสนาน
โดย ศักดิ์ชาย ขวัญสิน (2012-05-09 12:01:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนเืรื่องความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั้น ซึ่งใช้สถานการณ์ที่นักเรียนสนใจเข้ามาบูรณาการโดยผ่านเป็นปัญหาให้นักเรียนได้คิดและหาวิธีในการแก้ปัญหา ซึ่งครูผู้สอนได้ใช้สถานการณ์ทีี่ให้นักเรียนช่วยโคนันในการสืบสวนการเสียชีวิตของชายคนหนึ่ง โดยให้นักเรียนลองคาดเดาว่า จะหาเบาะแส หรือใช้หลักฐานที่อยู่ในเหตุการณ์นั้น ๆ มาทำนายว่าชายคนนี้เสียชีวิตมานานเท่าใด ซึ่งครูได้เิปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เสมือนอยู่ในเหตุการณ์นั้น ซึ่งได้แก่ แก้วกาแฟ กาแฟ เทอร์โมมิเตอร์ น้ำ น้ำแข็ง น้ำร้อน แล้วให้นักเรียนได้ทดลองด้วยตนเอง ซึ่งจะเห็นว่า นักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์หลายอย่าง เช่น การให้เหตุผล การสื่อสาร การเชื่อมโยงลักษณะของฟังก์ชั่นที่ได้เรียนรู้มา เป็นต้น :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ครรชิต แซ่โฮ่ (2012-05-09 14:48:46) [แสดงความคิดเห็น]
สถิติ 3 ตอน 1 คุณครูศุภชัย ยันต์พิเศษ รร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเป็นการสอนเืรื่องความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั้น :ซึ่งมีการบูรณาการโดยผ่านเป็นปัญหาให้นักเรียนได้คิดและหาวิธีในการแก้ปัญหา โดยนักเรียน และครูร่วมกันสรุปความคิดรวบยอด เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา และให้นักเรียนเลือกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เสมือนอยู่ในเหตุการณ์นั้น เป็นการสอนที่มีความหลากหลายได้ทดลองจริง นักเรียนคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ด้วยตนเอง
โดย สุกัญญา สีปูน (2012-05-10 18:14:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นนการสอนในเรื่องความสัมพันเชิงฟังชั่นซึ่งมมีการใช้ในสถานการณ์ที่นักเรียนได้มีความเข้าใจและสามารถนำมาบูรณาการโดยผ่านกระบวนนนการรแก้ปัญหาซึ่งครูผู้สอนมีการใช้สสถานกาณ์ที่นักเรียนได้ช่วยกันสืบสวนการเสียชีวิตของชายคนหนึ่งซึ่งเป็นการคาดเดาในเรื่องของเหตุการณ์จะหาเบาะเเสและใช้หลักฐานที่ปรากฎตามสถานกาณ์นั้นๆในเรื่องเป็นการททดลองด้วยตนเองซึ่งจะเห็นนไดว่ากระบวนนการทางคณิศาสตร์หลายอย่างเป็นการฝึกในเรื่องของการใช้เหตุผล การสื่อสารการเชือ่มโยงลักษณะของฟังก์ชั่น
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-18 19:16:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนสอนที่เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์สังเคราะห์นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนเหมาะสมเป็นสื่อเทคโนโลยีซึ่งทำให้นักเรียนสนใจการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น การสอนเรื่องของความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา การสอนเน้นกระบวนการกลุ่มให้นักเรียนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นภายกลุ่ม ก่อนที่จะได้คำตอบออกมา ก่อให้เกิดความสามัคคีและกล้าแสดงความคิดเห็นไปในตัว ก่อให้เกิดกระบวนการสร้างองค์ความรู้
โดย สาวิตรี คำพมัย (2012-07-10 15:39:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาก เพราะ
1.มีการผูกท้องเรื่องในการนำเข้าสู่บทเรียนด้วยเรื่องราวการ์ตูนที่นิยมของนักเรียน
2. การจัดเตรียมกระบวนการเรียนรู้ทำได้อย่างสมบูรณ์ พิจารณาได้จากวัสดุอุปกรณ์ที่ให้นักเรียนเลือกใช้ประกอบการเรียนรู้ เน้นให้เห็นว่าจุดสำคัญที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยให้เด็กเป็นศูนย์กลางนั้น หัวใจคือการเตรียมการสอนที่ต้องพร้อมให้ได้ 100% และสอดคล้องกับเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ
3. นักเรียนได้ใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์โดยที่ตนเองไม่ได้รู้สึกบีบคั้นว่าเป็นการเรียน แต่กำลังอยู่ในสถานการณ์นักสืบ เทคนิคการสอนนี้ควรได้รับการส่งเสริมและชื่นชมอย่างยิ่ง
โดย บังอร แสงวงค์ (2012-07-11 20:27:26) [แสดงความคิดเห็น]
ก่อนอื่นขอยก :tv15: ให้ับความช่างคิดของคุณครูที่สามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอน โดยสร้างสถานการณ์ให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาช่วยในการคิดคำนวณ ทำให้เห็นกระบวนการทางคณิตศาสตร์จริงๆ
โดย ลัดดา ด่านวิริยะกุล (2013-04-23 11:23:26) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv