thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1154
Rate :
 3
ความยาว : 14.22 นาที | Online : 2012-04-14  
    Uncut Classrooms สนุกกับพาราโบลา ตอน 1 คุณครูจักรกฤช เลื่อนกฐิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  
    ด้วยปัญหาที่พบว่าเด็กมักเบื่อหน่ายวิชาคณิตศาสตร์ เพราะคณิตศาสตร์มักเป็นนามธรรม เข้าใจยาก และส่วนใหญ่ผู้สอนมักใช้การบรรยาย ตั้งโจทย์บนกระดาน และให้ผู้เรียนทำตาม คุณครูจักรกฤช เลื่อนกฐิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดชลบุรี จึงปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหม่ เปลี่ยนความน่าเบื่อหน่ายของคณิตศาสตร์ให้กลายเป็นความสนุกด้วยการจัดกิจกรรมการสอนที่ผสมผสานระหว่างเทคนิคการสอนแบบสืบเสาะ และการสอนแบบทัวร์นาเมนต์ ส่งผลให้คาบเรียนวิชาคณิตศาสตร์กลายเป็นความสนุกเพลิดเพลิน และได้ความรู้ไปพร้อมๆกัน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

เรียนคณิตให้สนุก : การ์ตูนคณิตศาสตร์ อ.สุขจิตต์ สินสมบูรณ์ รร.รัตนาธิเบศร์
การนำเทคนิคใหม่ๆ มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของ อาจารย์ สุขจิตต์ สินสมบูรณ์ โรงเรียน รัตนาธิเบศร์ เพิ่มเติม

ตรีโกณมิติ อ.วาริน รอดบำเรอ
บทเรียนวิชาตรีโกณมีเนื้อหาค่อนข้างซับซ้อน อ.วารินจึงสอนให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตจริงๆได้ กับสื่อการสอน "สื่อนิ้วมือมหัศจรรย์" เพิ่มเติม

เรียนคณิตให้สนุก : ทบทวนโจทย์เลขด้วยเทคนิค เพื่อนฝึกเพื่อน อ. สุวรรณา อินทร์ฉาย รร.สุรศักดิ์มนตรี
ฝึกทบทวนโจทย์เลขที่สร้างด้วยตนเอง ตกแต่งบนบัตรคำถามไม้ไอศกรีม ฝึกถามฝึกตอบกัน และกัน เพื่อการเรียนที่เข้าใจมากขึ้น โดย อ.สุวรรณา อินทร์ฉาย เพิ่มเติม

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ อ.สมกมล ปุณณโกศล รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
การเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของรูปทรง 3 มิติ ปัญหาคือ นักเรียนมองภาพไม่ออกว่ารูปทรงแต่ละรูป เมื่อคลี่ออกมาจะได้ภาพอย่างไร พบสื่อการสอนเรื่องรูปทรงสามมิติ ของคุณครูสมกมล ที่ทำให้เข้าใจได้ เพิ่มเติม

สอนเซตด้วยกระดานเอนกประสงค์ อ.วาริน รอดบำเรอ
ชมเทคนิคการสอนเรื่อง เซต ด้วยการใช้กระดานเอนกประสงค์ ทำให้นักเรียนสนุกและเข้าใจง่าย เพิ่มเติม

 
 
Uncut Classrooms สนุกกับพาราโบลา ตอน 1 คุณครูจักรกฤช เลื่อนกฐิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
เป็นวิธีการสอนที่ดีมากคะ คุณครูทำให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียน และเห็นถึงประโยชน์ของพาราโบลา ที่บางครั้งเราเรียนโดยไม่เคยได้นึกถึงว่าใช้กันในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว การตั้งคำถามทำให้นักเรียนอยากที่จะค้นหาคำตอบ และคุณครูทันสมัยมากคะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งเหมาะกับยุกต์สมัย นักเรียนได้เห็นภาพที่สวยงาม น่าสนใจ จินตนาการได้และยังจะทำให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น และการจดจำนี้จะคงทนไปอีกนาน :tv15: :tv15: :tv15:
โดย อุษณีษ์ พันธุ์ฤทธิ์ (2012-05-06 21:35:15) [แสดงความคิดเห็น]
Uncut Classrooms สนุกกับพาราโบลา ตอน 1 เป็นสื่อที่ใช้หลักการสอนให้นักเรียนมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยมมากคะ มีประโยชน์และสามารถเป็นต้นแบบหรือเป็นแนวทางที่ทำให้ครูที่ได้ศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ในการทำสื่อการเรียนการสอนในเรื่องอืน ๆ ได้อีกมามายมหาศาล ต้องขอขอบคุณคุณครูจักรกฤช เลื่อนกฐิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมาก ๆด้วยค่ะ
โดย บังอร ตันสุหัช (2012-05-11 20:18:40) [แสดงความคิดเห็น]
Uncut Classroomsสนุกกับการเรียนพาราโบลาตอน1 กับคุณครูจักรกฤชเลื่อนกฐินโรงเรียนจุฬาลงกรณืราชวิทยาลัยเป็นววิธีการสอนที่ดีมากครับเพราะคุณครูได้ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนและมีการกล่าวถึงในเรื่องของประโยชน์ในการเรียนในนเรื่องของพาราโบลาซึ่ฃในบางครรั้งนักเรียนก็ได้มีการสัมผัสอยู่แล้วในชีวิตประจำวันซึ่งการได้มีการนำเทคโนดลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการในการสอนททำให้การการสอนมีความทันสมัยและมีความหลากหลายทำให้การเรียนปราศจากความเบื่อหน่าย
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-18 18:45:43) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูจักรกฤช มีการนำเข้าสู่บทเรียนที่ดี ที่ช่วยให้นักเรียนได้มีการจินตนาการถึงสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันที่สอดคล้องกับบทเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจมากยิ่งขึ้นและมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าเรียนเรื่องนี้ทำไม เอามาใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไร แต่ขั้นสอนครูน่าจะมีการทำให้เด็กทราบที่ไปที่มา หรือทบทวนความรู้เดิมจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นก่อน เพื่อต่อยอดความรู้ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่อไป
โดย สุทธาทิพย์ ศิริคุณ (2012-05-31 17:42:35) [แสดงความคิดเห็น]
เนื้อหาเรื่อง พาราโบลา เป็นเนื้อหาที่สนุกหากครูมีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ คุณครูจักรกฤช ได้ใช้การจัดกิจกรรมการสอนที่ผสมผสานระหว่างเทคนิคการสอนแบบสืบเสาะ และการสอนแบบทัวร์นาเมนต์ ซึ่งทำให้เด็กสนใจ และมีความสนุกสนาน ซึ่งจะส่งผลต่อเจตคติของเด้กที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ไปในทางที่เป็นบวกมากขึ้น หากนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพาราโบลาอย่างลึกซึ้ง สามารถนำไปต่อยอดในการศึกษาระดับสูงขึ้นไปได้จนถึงระดับปริญญาเอกเลยทีเดียว ซึ่งนับว่ามีประโยชน์มาก
โดย นวพล ชัยชนะ (2012-05-31 19:40:04) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv