thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 290
Rate :
 5
ความยาว : 14.21 นาที | Online : 2012-04-14  
    Uncut Classrooms สนุกกับพาราโบลา ตอน 2 คุณครูจักรกฤช เลื่อนกฐิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  
    (ตอนต่อ) ด้วยปัญหาที่พบว่าเด็กมักเบื่อหน่ายวิชาคณิตศาสตร์ เพราะคณิตศาสตร์มักเป็นนามธรรม เข้าใจยาก และส่วนใหญ่ผู้สอนมักใช้การบรรยาย ตั้งโจทย์บนกระดาน และให้ผู้เรียนทำตาม คุณครูจักรกฤช เลื่อนกฐิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดชลบุรี จึงปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหม่ เปลี่ยนความน่าเบื่อหน่ายของคณิตศาสตร์ให้กลายเป็นความสนุกด้วยการจัดกิจกรรมการสอนที่ผสมผสานระหว่างเทคนิคการสอนแบบสืบเสาะ และการสอนแบบทัวร์นาเมนต์ ส่งผลให้คาบเรียนวิชาคณิตศาสตร์กลายเป็นความสนุกเพลิดเพลิน และได้ความรู้ไปพร้อมๆกัน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

เรียนคณิตให้สนุก : การ์ตูนคณิตศาสตร์ อ.สุขจิตต์ สินสมบูรณ์ รร.รัตนาธิเบศร์
การนำเทคนิคใหม่ๆ มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของ อาจารย์ สุขจิตต์ สินสมบูรณ์ โรงเรียน รัตนาธิเบศร์ เพิ่มเติม

ตรีโกณมิติ อ.วาริน รอดบำเรอ
บทเรียนวิชาตรีโกณมีเนื้อหาค่อนข้างซับซ้อน อ.วารินจึงสอนให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตจริงๆได้ กับสื่อการสอน "สื่อนิ้วมือมหัศจรรย์" เพิ่มเติม

เรียนคณิตให้สนุก : ทบทวนโจทย์เลขด้วยเทคนิค เพื่อนฝึกเพื่อน อ. สุวรรณา อินทร์ฉาย รร.สุรศักดิ์มนตรี
ฝึกทบทวนโจทย์เลขที่สร้างด้วยตนเอง ตกแต่งบนบัตรคำถามไม้ไอศกรีม ฝึกถามฝึกตอบกัน และกัน เพื่อการเรียนที่เข้าใจมากขึ้น โดย อ.สุวรรณา อินทร์ฉาย เพิ่มเติม

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ อ.สมกมล ปุณณโกศล รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
การเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของรูปทรง 3 มิติ ปัญหาคือ นักเรียนมองภาพไม่ออกว่ารูปทรงแต่ละรูป เมื่อคลี่ออกมาจะได้ภาพอย่างไร พบสื่อการสอนเรื่องรูปทรงสามมิติ ของคุณครูสมกมล ที่ทำให้เข้าใจได้ เพิ่มเติม

สอนเซตด้วยกระดานเอนกประสงค์ อ.วาริน รอดบำเรอ
ชมเทคนิคการสอนเรื่อง เซต ด้วยการใช้กระดานเอนกประสงค์ ทำให้นักเรียนสนุกและเข้าใจง่าย เพิ่มเติม

 
 
Uncut Classrooms สนุกกับพาราโบลา ตอน 2 คุณครูจักรกฤช เลื่อนกฐิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ดูจากตอน 1 แล้วสนใจอยากติดตามการสอนต่อคะ ดังนั้นนักเรียนที่เรียนก็ต้องอยากรู้และสืบค้นหาความจริงต่อเช่นกัน นอกจากนี้คุณครูยังใช้โจทย์เป็นภาษาอังกฤษให้นักเรียนได้เคยชินกับโจทย์ด้วย การตอบคำถามนักเรียนสามรถเข้าใจคำถามต่างๆได้ และต้องคิดตลอดเวลาเพื่อจะต้องเตรียมตัวถ้าต้องออกมาตอบคำถามที่กระดาน นักเรียนได้รู้จักการแก้ปัญหา และการให้ความร่วมมือกัน ในการตอบคำถามถ้าเพื่อนตอบผิด ก็ช่วยกันแก้ไข ทำให้เกิดการร่วมือร่วมใจในการทำงานร่วมกัน และสนุกกับการเรียนมาดูจากหน้านักเรียนมีความสุขกับการเรียนดีมาคะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย อุษณีษ์ พันธุ์ฤทธิ์ (2012-05-06 22:19:43) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv