thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 280
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.12 นาที | Online : 2012-04-14  
    Uncut Classrooms สนุกกับพาราโบลา ตอน 3 คุณครูจักรกฤช เลื่อนกฐิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  
    (ตอนต่อ) ด้วยปัญหาที่พบว่าเด็กมักเบื่อหน่ายวิชาคณิตศาสตร์ เพราะคณิตศาสตร์มักเป็นนามธรรม เข้าใจยาก และส่วนใหญ่ผู้สอนมักใช้การบรรยาย ตั้งโจทย์บนกระดาน และให้ผู้เรียนทำตาม คุณครูจักรกฤช เลื่อนกฐิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดชลบุรี จึงปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหม่ เปลี่ยนความน่าเบื่อหน่ายของคณิตศาสตร์ให้กลายเป็นความสนุกด้วยการจัดกิจกรรมการสอนที่ผสมผสานระหว่างเทคนิคการสอนแบบสืบเสาะ และการสอนแบบทัวร์นาเมนต์ ส่งผลให้คาบเรียนวิชาคณิตศาสตร์กลายเป็นความสนุกเพลิดเพลิน และได้ความรู้ไปพร้อมๆกัน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

เรียนคณิตให้สนุก : การ์ตูนคณิตศาสตร์ อ.สุขจิตต์ สินสมบูรณ์ รร.รัตนาธิเบศร์
การนำเทคนิคใหม่ๆ มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของ อาจารย์ สุขจิตต์ สินสมบูรณ์ โรงเรียน รัตนาธิเบศร์ เพิ่มเติม

ตรีโกณมิติ อ.วาริน รอดบำเรอ
บทเรียนวิชาตรีโกณมีเนื้อหาค่อนข้างซับซ้อน อ.วารินจึงสอนให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตจริงๆได้ กับสื่อการสอน "สื่อนิ้วมือมหัศจรรย์" เพิ่มเติม

เรียนคณิตให้สนุก : ทบทวนโจทย์เลขด้วยเทคนิค เพื่อนฝึกเพื่อน อ. สุวรรณา อินทร์ฉาย รร.สุรศักดิ์มนตรี
ฝึกทบทวนโจทย์เลขที่สร้างด้วยตนเอง ตกแต่งบนบัตรคำถามไม้ไอศกรีม ฝึกถามฝึกตอบกัน และกัน เพื่อการเรียนที่เข้าใจมากขึ้น โดย อ.สุวรรณา อินทร์ฉาย เพิ่มเติม

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ อ.สมกมล ปุณณโกศล รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
การเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของรูปทรง 3 มิติ ปัญหาคือ นักเรียนมองภาพไม่ออกว่ารูปทรงแต่ละรูป เมื่อคลี่ออกมาจะได้ภาพอย่างไร พบสื่อการสอนเรื่องรูปทรงสามมิติ ของคุณครูสมกมล ที่ทำให้เข้าใจได้ เพิ่มเติม

สอนเซตด้วยกระดานเอนกประสงค์ อ.วาริน รอดบำเรอ
ชมเทคนิคการสอนเรื่อง เซต ด้วยการใช้กระดานเอนกประสงค์ ทำให้นักเรียนสนุกและเข้าใจง่าย เพิ่มเติม

 
 
Uncut Classrooms สนุกกับพาราโบลา ตอน 3 คุณครูจักรกฤช เลื่อนกฐิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
จากที่ตอน 1,2 ผ่านมาแล้ว เมื่อดูตอน 3 ยิ่งมีความรู้สึกแทนเด็กว่่าคุณครูนำกิจกรรมการแข่งขันมาเป็นตัวกระตุ้นนักเรียนให้ได้ให้ความร่วมือกันในทีมของตนเอง นักเรียนนำความรู้ที่เรียนผ่านมา มาตอบคำถามในแบบฝึกที่ต้องแข่งขันกันโดยมีคะแนนเป็นตัวกระตุ้น นักเรียนทุกคนช่วยกันคิด และจะมีผู้ที่มีความสามารถมาเป็นตัวแทนกลุ่มในการตอบโจทย์ปัญหา ทุกคนที่ที่เหลือจะช่วยกันตรวจสอบว่าตัวแทนได้ทำถูกต้องหรือไม่เป็นการร่วมมือกันและยังเกิดความสนุกสนานอีกด้วย เรียนแล้วไม่ง่วงอยากจะคิดข้อต่อไปเรื่อยๆคะ คุณครูสอนเก่งมากคะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย อุษณีษ์ พันธุ์ฤทธิ์ (2012-05-06 22:51:32) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนด้วยUncut Classrooms สนุกกับพาราโบลา ตอน 3 คุณครูจักรกฤช เลื่อนกฐิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้วยปัญหาที่พบว่าเด็กมักเบื่อหน่ายวิชาคณิตศาสตร์ เพราะคณิตศาสตร์มักเป็นนามธรรม เข้าใจยาก และส่วนใหญ่ผู้สอนมักใช้การบรรยาย ตั้งโจทย์บนกระดาน และให้ผู้เรียนทำตาม คุณครูจักรกฤช เลื่อนกฐิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดชลบุรี จึงปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหม่ เปลี่ยนความน่าเบื่อหน่ายของคณิตศาสตร์ให้กลายเป็นความสนุกด้วยการจัดกิจกรรมการสอนที่ผสมผสานระหว่างเทคนิคการสอนแบบสืบเสาะ และการสอนแบบทัวร์นาเมนต์ ส่งผลให้คาบเรียนวิชาคณิตศาสตร์กลายเป็นความสนุกเพลิดเพลิน และได้ความรู้ไปพร้อมๆกัน เป็นวิธีการสอนที่ดีมากเลยครับขอชื่มชมคุณครู
โดย ศักดิ์ชาย ขวัญสิน (2012-05-14 09:35:28) [แสดงความคิดเห็น]
ในการสอนด้วยระบบUncut Classroom ในเรื่องเป็นการเรียนสนุกกับพารโบลาในตอนที่3 ซึ่งงในเรื่องคุณครูจักรกฤช โรงเรียนจุฬาลงกรณ์ราชวิทบาลับปัยหาในเรื่องพบว่าเด็กมักเบื่อในรายวิชาคณิศาสตร์เพราะในเรื่องส่วนใหญ่ในรายวิชาคณิตศาสตร์เป็นเพียงนามธรรมและเข้าใจได้ยากมากส่วนหญ่เป็นเรื่องของการบรรยายมีการตั้งโจทย์บนกระดานและมีการให้ผู้อื่นทำตามคุณครุจักรกฤชจึงใช้วิธีในนกรบวนในการสอนเปลี่ยนความเบื่อหน่ายให้มีความสนุกกับในเรื่องของกิจกรรมต่างๆ
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-18 18:30:10) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv