thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1439
Rate :
 5
ความยาว : 13.46 นาที | Online : 2012-04-14  
    Uncut Classroom : เหรียญสองหน้า ตอน 1 คุณครูโฉมนภา วัชรัมพร รร.สายปัญญา รังสิต  
    เพื่อเป็นการฝึกนักเรียนให้เข้าใจ และ มีความรู้ที่ฝั่งแน่น ในการบวกจำนวนเต็ม คุณครูโฉมนภา วัชรัมพร คุณครูคณิตศาสตร์แห่งโรงเรียนสายปัญญารังสิต จังหวัด ปทุมธานี จึงนำเทคนิคง่ายๆ ที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ โดยใช้เหรียญที่มีด้านหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกหนึ่ง และ อีกด้านเป็นจำนวนเต็มลบหนึ่ง มาใช้ฝึกฝนทักษะในการบวกจำนวนเต็ม 2 จำนวน จนทำให้นักเรียนลดความสับสนเกี่ยวกับ การบวกจำนวนเต็มที่มีเครื่องหมายข้างหน้าต่างกันได้เป็นอย่างดี  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

เรียนคณิตให้สนุก : การ์ตูนคณิตศาสตร์ อ.สุขจิตต์ สินสมบูรณ์ รร.รัตนาธิเบศร์
การนำเทคนิคใหม่ๆ มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของ อาจารย์ สุขจิตต์ สินสมบูรณ์ โรงเรียน รัตนาธิเบศร์ เพิ่มเติม

ตรีโกณมิติ อ.วาริน รอดบำเรอ
บทเรียนวิชาตรีโกณมีเนื้อหาค่อนข้างซับซ้อน อ.วารินจึงสอนให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตจริงๆได้ กับสื่อการสอน "สื่อนิ้วมือมหัศจรรย์" เพิ่มเติม

เรียนคณิตให้สนุก : ทบทวนโจทย์เลขด้วยเทคนิค เพื่อนฝึกเพื่อน อ. สุวรรณา อินทร์ฉาย รร.สุรศักดิ์มนตรี
ฝึกทบทวนโจทย์เลขที่สร้างด้วยตนเอง ตกแต่งบนบัตรคำถามไม้ไอศกรีม ฝึกถามฝึกตอบกัน และกัน เพื่อการเรียนที่เข้าใจมากขึ้น โดย อ.สุวรรณา อินทร์ฉาย เพิ่มเติม

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ อ.สมกมล ปุณณโกศล รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
การเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของรูปทรง 3 มิติ ปัญหาคือ นักเรียนมองภาพไม่ออกว่ารูปทรงแต่ละรูป เมื่อคลี่ออกมาจะได้ภาพอย่างไร พบสื่อการสอนเรื่องรูปทรงสามมิติ ของคุณครูสมกมล ที่ทำให้เข้าใจได้ เพิ่มเติม

สอนเซตด้วยกระดานเอนกประสงค์ อ.วาริน รอดบำเรอ
ชมเทคนิคการสอนเรื่อง เซต ด้วยการใช้กระดานเอนกประสงค์ ทำให้นักเรียนสนุกและเข้าใจง่าย เพิ่มเติม

 
 
โดยปกติการสอนเรื่องการบวกลบจำนวนเต็มมีวิธีการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจได้หลายวิธีซึ่งวิธีการนี้เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ทำให้นักเรียนสนใจและเกิดความเข้าใจเมื่อเข้าใจการบวกลบจำนวนเต็มแล้วก็เป็นพื้นฐานสำหรับการสอนเรื่องต่อไปและครูไม่ต้องกลับมาสอนใหม่เมื่อเริ่มเนื้อหาที่ต้องใช้ความรู้เรื่องการบกลบจำนวนเต็มอีกทั้งยังเป็นแนวทางให้ดิฉันได้นำไปใช้กับนักเรียนที่สอนอยู่ให้เกิดความเข้าใจที่คงทนดีมากเลยคะ
โดย สุพัตรา คำหงษา (2012-05-04 14:17:40) [แสดงความคิดเห็น]
สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจะเกิดความเข้าใจที่คงทนได้ ยินดีค่ะ
โดย โฉมนภา วัชรัมพร (2012-07-04 21:04:23)
เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีมากวิธีหนึ่งครับ แสดงให้เห็นว่าคุณครูเป็นคนช่างสังเกตและเอาใจใส่นักเรียน รู้จักการนำสื่อที่จัดทำได้ง่ายมาใช้สอนนักเรียน นักเรียนก็ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมดีมากทำให้การเรียนการสอนประสบความสำเร็จ นักเรียนมีความรู้ที่ฝังแน่นเมื่อไปเรียนเนื้อหาอื่นที่ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับการบวกการลบจำนวนเต็มก็จะทำให้เข้าใจได้ดีขึ้น เป็นเทคนิคที่น่าสนใจมากครับสำหรับคุณครูท่านอื่นได้นำไปปรับใช้กับนักเรียนของตนเอง ซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนไม่น่าเบื่อ นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนทำให้รักการเรียนและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
โดย เอกชัย แซ่ท่าม (2012-05-04 14:58:22) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณค่ะ ยินดีมากถ้านำไปประยุกต์ใช้ในการสอนของคุณครูนะค่ะ
โดย โฉมนภา วัชรัมพร (2012-07-04 21:06:11)
คุณครูได้ใช้สื่อซึ่งเป็นรูปธรรมมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นอกจากนักเรียนจะได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้แล้วยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความเข้าใจให้กับนักเรียน ส่งผลให้การเรียนนั้นเป็นการเรียนที่มีความหมาย ทำให้นักเรียนสามารถจดจำเนื้อหาที่เรียนได้นาน มีความคงทนในการเรียนรู้ แนวคิดในการจัดกิจกรรมของคุณครูได้มาจากMcGraw-Hill จากสสวท. แต่การที่ได้นำแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นๆ ลงมาใช้ปฏิบัติจริงในห้องเรียนถือเป็นสิ่งที่น่าสนใจและช่วยพัฒนาผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
โดย ทรรศนีย์ รัตนวิจิตร (2012-05-04 20:13:46) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณค่ะ ยินดีค่ะถ้านำไปประยุกต์ใช้ได้ค่ะ
โดย โฉมนภา วัชรัมพร (2012-07-04 21:07:38)
คุณครูโฉมนภา วัชรัมพร ช่วยให้ดิฉันมีแนวคิดที่จะนำเหรียญสองหน้าไปเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง จำนวนเต็ม และระบบจำนวนเต็ม เพราะเป็นเทคนิคง่ายๆ ที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ ข้อสำคัญ คือนักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ น่าจะเพิ่มความสนใจในการเรียนให้นักเรียนได้ดีด้วย เปิดภาคเรียนนี้นักเรียนต้องลดความสับสนเกี่ยวกับ การบวกจำนวนเต็มลบ กับจำนวนเต็มบวก หรือจำนวนเต็มบวก กับจำนวนเต็มลบ ได้อย่างแน่นอน ขอบคุณโทรทัศน์ครู และคุณครูโฉมนภา วัชรัมพร ค่ะ :tv10:
โดย นิลุบล ชอบตระกูล (2012-05-06 00:25:06) [แสดงความคิดเห็น]
ยินดีค่ะ ขอบคุณค่ะ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เรื่องเอกนามได้นะค่ะ
โดย โฉมนภา วัชรัมพร (2012-07-04 21:18:55)
Uncut Classroom : เหรียญ 2 หน้า ตอน 1 เป็นรายการแนะนำเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์เรื่องการบวกจำนวนเต็ม คุณครูโฉมนภา วัชรัมพร โรงเรียนสายปัญญา รังสิต เป็นผู้คิดสร้างสื่อขึ้นมาช่วยสอนแก้ความสัมสนของการบวกจำนวนเต็มบวก เป็นการแก้ปัญหาของนักเรียนได้ดีมาก โดยเฉพาะการปูพื้นฐานจากการทบทวนการบวกจากนิยามมาก่อน เด็กต้องมีนิยาม "ค่าสัมบูรณ์" นิยามการบวกจำนวนเต็ม แล้วฝึกทำแบบฝึกหัดตามนิยามก่อน หากเป็นเด็กคิดไวสมองจำดีก็สอนต่อไปได้ แต่กลุ่มอ่อนต้องมีสื่อช่วยเสริม สื่อให้เกิดรูปธรรมโยงไปสู่ความเข้าใจ
โดย พวงเล็ก รักษาวงศ์ (2012-05-06 12:01:20) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณค่ะ
โดย โฉมนภา วัชรัมพร (2012-07-04 21:20:04)
รายการตอนนี้ เป็นการสอนเกี่ยวกับการบวกลบเลขจำนวนเต็มบวก และเลขจำนวนเต็มลบ ครูใช้สื่อการสอนเป็นเหรียญซึ่งมีสองด้านคือ ด้านที่เป็นจำนวนเต็มบวก และด้านที่มีจำนวนเต็มลบ จุดเด่นคือ นักเรียนเกิดการเข้าใจได้ง่ายเกี่ยวกับการบวกที่มีทั้งเลขจำนวนเต็มบวก และจำนวนเต็มลบ โดยการใช้เหรียญ เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการคิดแล้ว ครูฝึกนักเรียนให้คิดคำนวณตัวเลขหลายข้อเพื่อให้เกิดความชำนาญ และก่อนสอนด้วยสื่อการสอน ครูทบทวนสิ่งที่ครูสอนเนื้อหาไปแล้ว เป็นการทบทวนความเข้าใจก่อนการใช้เหรียญคิด เพื่อนักเรียนเข้าใจและจะทำให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์มากขึ้น
โดย นิรามัย ไชยรัตน์ (2012-05-06 18:37:32) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมการสอนของคุณครูโฉมนภาสอนการบวกจำนวนเต็มโดยใฃ้สื่อการสอนเป็นเหรียญ 2 หน้า ตอน 1 โดยเริ่มจากการนำเข้าสู่บทเรียนถึงปัญหาที่นักเรียนมักจะบวกจำนวนเต๊มไม่ได้ แม้จะสอนโดยใช้เส้นจำนวนหรือค่าสัมบูรณ์นักเรียนก็ยังงงอยู่ กระทั่งคุณครูนำเหรียญฃึ่งมี 2 หน้ามาเปลี่ยนเป็นเลข +1 หนี่งหน้าอีกหนึ่งหน้าเป็น -1 แล้วนำมาใช้สอนนักเรียน เริ่มบวกโดยใช้เหรียญก่อนทำให้นักเรียนมองเห็นภาพการบวกที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม จากนั้นให้นักเรียนได้ฝึกทำฃ้ำจนมีทักษะสามารถหาผลลัพท์จากการบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวกได้ถูกต้องบรรลุผลการเรียนที่คาดหวัง
โดย วริยาภรณ์ ธรัชอภิสวัสดิ์ (2012-05-06 21:19:23) [แสดงความคิดเห็น]
จากการสอนUncut Classroom : เหรียญสองหน้า ตอน 1 ของคุณครูโฉมนภา วัชรัมพร ตอนแรกๆ ดูแล้วเทคนิควิธีการสอนก็ไม่แตกต่างจากการสอนของครูคณิตสาตร์ทั่วๆ ไป แต่พอดูไปเรื่อยๆ ดิฉันได้เห็ความแตกต่างและแนวคิดเทคนิควิธีการสอนเกี่ยวกับการบวกลบเลขจำนวนเต็มบวกและเลขจำนวนเต็มลบแบบใหม่ ซึ่งได้นำเทคนิคง่ายๆ ที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ โดยใช้เหรียญที่มีด้านหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกหนึ่ง และ อีกด้านเป็นจำนวนเต็มลบหนึ่ง มาใช้ฝึกฝนทักษะในการบวกจำนวนเต็ม 2 จำนวน จนทำให้นักเรียนลดความสับสนเกี่ยวกับ การบวกจำนวนเต็มที่มีเครื่องหมายข้างหน้าต่างกันได้เป็นอย่างดี
โดย กัญญาณัฐ ดลสถิตย์ (2012-05-07 13:16:02) [แสดงความคิดเห็น]
Uncut Classroom : เหรียญสองหน้า ตอน 1 คุณครูโฉมนภา วัชรัมพร รร.สายปัญญา รังสิต จาการรับชมครูใช้เหรียญสองด้านเป็นสื่อโดยด้านที่เป็นจำนวนเต็มบวก และด้านที่มีจำนวนเต็มลบ จุดเด่นคือ นักเรียนเกิดการเข้าใจได้ง่าย และครูฝึกนักเรียนให้คิดคำนวณตัวเลขหลายข้อเพื่อให้เกิดความชำนาญ เริ่มบวกโดยใช้เหรียญก่อนทำให้นักเรียนมองเห็นภาพการบวกที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ทำให้นักเรียนลดความสับสนเกี่ยวกับ การบวกจำนวนเต็มที่มีเครื่องหมายข้างหน้าต่างกันได้เป็นอย่างดี
โดย สุกัญญา สีปูน (2012-05-08 18:28:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนให้นักเรียนเห็นเป็นรูปธรรมเขาจะได้จดจำไปตลอด
โดย สุนทร พริกจำรูญ (2012-05-11 11:27:37) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยคะลองสอนเด็กแล้ว เด็กสนุกและเข้าใจดีมาก
โดย กุหลาบ พิมพ์ลอย (2012-05-18 10:51:53) [แสดงความคิดเห็น]
สำหรับเรื่อง เหรียญสองหน้า ตอน 1 แสดงให้เห็นว่าครูตั้งใจที่จะพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองให้ดีขึ้นและคิดหาวิธีที่ทำให้นักเรียนเข้าใจโดยการ สร้างสื่อการสอน คือ เหรียญสองหน้าขึ้นมา โดยพยายามหาสิ่งที่เป็นรูปธรรม นำมาสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดมโนทัศน์เกี่ยวกับการบวกลบจำนวนเต็ม มีการนำเข้าสู่บทเรียนโดยการทบทวนเนื้อหาที่สอนไปแล้วโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี ความคิดเห็นที่ตั้งข้อสังเกต นักเรียนห้องนี้มีนักเรียนที่ใส่แว่นอยู่หลายคน และการใช้เหรียญสองหน้าในตอน 1 นี้ ยังไม่สามารถอธิบายการบวกลบจำนวนเต็มที่มีค่ามาก ๆ ได้ เพราะมีเพียง 1 และ -1 ซึ่งบ้างครั้งนักเรียนก็สามารถคิดเลขในใจได้
โดย วรัญญู อติศักดิ์กุล (2012-05-24 23:12:18) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมการสอนของคุณครูโฉมนภาสอนการบวกจำนวนเต็มโดยใฃ้สื่อการสอนเป็นเหรียญ 2 หน้า ตอน 1 โดยเริ่มจากการนำเข้าสู่บทเรียนถึงปัญหาที่นักเรียนมักจะบวกจำนวนเต๊มไม่ได้ แม้จะสอนโดยใช้เส้นจำนวนหรือค่าสัมบูรณ์นักเรียนก็ยังงงอยู่ กระทั่งคุณครูนำเหรียญฃึ่งมี 2 หน้ามาเปลี่ยนเป็นเลข +1 หนี่งหน้าอีกหนึ่งหน้าเป็น -1 แล้วนำมาใช้สอนนักเรียน เริ่มบวกโดยใช้เหรียญก่อนทำให้นักเรียนมองเห็นภาพการบวกที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม จากนั้นให้นักเรียนได้ฝึกทำฃ้ำจนมีทักษะสามารถหาผลลัพท์จากการบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวกได้ถูกต้องบรรลุผลการเรียนที่คาดหวัง จุดเด่นคือนักเรียนเกิดการเข้าใจได้ง่ายเกี่ยวกับการบวกที่มีทั้งเลขจำนวนเต็มบวก และจำนวนเต็มลบ โดยการใช้เหรียญ เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการคิดแล้ว ครูฝึกนักเรียนให้คิดคำนวณตัวเลขหลายข้อเพื่อให้เกิดความชำนาญ เป็นการสอนให้นักเรียนเห็นเป็นรูปธรรมเขาจะได้จดจำไปตลอด
โดย จรัส เชื้อพุทธ (2012-05-28 06:41:31) [แสดงความคิดเห็น]
ในการจัดการเรียนรู้ในเรื่องของ การบวกและการลบจำนวนเต็ม โดยใช้กิจกรรมเหรียญสองหน้านั้น ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ ได้หยิบได้จับเอง อีกทั้งเป็นการจัดการเรียนรู้โดยไม่ใช่แต่เพียงบรรยาย จึงจะทำให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน เกิดความสนุกสนานและไม่เบื่อหน่าย นอกจากนี้ก่อนการจัดกิจกรรมจะสังเกตเห็นว่ามีการทบทวนความรู้ให้นักเรียนก่อน อีกทั้งมีการอธิบายกติกาของกิจกรรมอย่างชัดเจนอีกด้วย :tv18:
โดย รัชฎาภรณ์ คำแผ่น (2012-06-27 23:13:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจดีขี้น
โดย ฉลองรัตน์ พารีสอน (2012-08-19 16:38:45) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมไม่ซับซ้อน นักเรียนได้สัมผัส เกิดความสนุกสนาน ได้ลองตั้งโจทย์ด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบคงทน ลุ่มลึก และจำได้เอง :tv15:
โดย นิษฐ์ธรีย์ ดวงอาทิตย์ (2012-10-04 18:54:33) [แสดงความคิดเห็น]
จากประสบการณ์การสอนพบว่า การใช้ค่าสัมบูรณ์ นักเรียนเกือบ 100% ค่อนข้างงง และทำให้นักเรียนใช้วิธีจำมากกว่าการเข้าใจ เหรียญสองหน้า เป็นวิธีการสอนที่สมควรเอาไปใช้ เพราะสร้างนามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้ชัดเจนขึ้น อีกทั้งยังเหมาะกับวัยของเด็ก ม.1
โดย รัชตา เกาะเสม็ด (2012-11-17 19:23:05) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: การสอนของครูโฉมนภา วัชรัมพร ดีมากค่ะ เพราะเป็นการสอนแบบเป็นรูปธรรม ค่ะ นักเรียนทำความเข้าใจได้ง่าย เข้าใจความหมายของจำนวนเต็มลบ จำนวนเต็มบวก และความหมายของ ค่าสัมบูรณ์มากยิ่งขึ้น :tv03: และเป็นการสอนที่จะช่วยให้นักเรียนได้จดจำไปได้นาน และนำไปประกอบความเข้าใจในวิชาที่ ยากขึ้นกว่าเดิม หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่ง การสอนโดยใช้ เหรียญสองหน้า ดีมากๆ สามารถนำเทคนิคนี้ ไปเป็นแนวทางในการสอนเรื่องจำนวนเต็มได้ดีมากๆ ค่ะ :tv18:
โดย ศุภางค์ ครุฑสุวรรณ (2012-12-17 00:15:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีมากวิธีหนึ่งครับ แสดงให้เห็นว่าคุณครูเป็นคนช่างสังเกตและเอาใจใส่นักเรียน รู้จักการนำสื่อที่จัดทำได้ง่ายมาใช้สอนนักเรียน นักเรียนก็ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมดีมากทำให้การเรียนการสอนประสบความสำเร็จ นักเรียนมีความรู้ที่ฝังแน่นเมื่อไปเรียนเนื้อหาอื่นที่ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับการบวกการลบจำนวนเต็มก็จะทำให้เข้าใจได้ดีขึ้น เป็นเทคนิคที่น่าสนใจมากครับสำหรับคุณครูท่านอื่นได้นำไปปรับใช้กับนักเรียนของตนเอง ซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนไม่น่าเบื่อ นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนทำให้รักการเรียนและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
โดย ลำใย มณีรัตน์ (2012-12-26 14:20:58) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv