thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 805
Rate :
 5
ความยาว : 14.05 นาที | Online : 2012-04-14  
    Uncut Classroom : เหรียญสองหน้า ตอน 2 คุณครูโฉมนภา วัชรัมพร รร.สายปัญญา รังสิต  
    (ตอนต่อ) เพื่อเป็นการฝึกนักเรียนให้เข้าใจ และ มีความรู้ที่ฝั่งแน่น ในการบวกจำนวนเต็ม คุณครูโฉมนภา วัชรัมพร คุณครูคณิตศาสตร์แห่งโรงเรียนสายปัญญารังสิต จังหวัด ปทุมธานี จึงนำเทคนิคง่ายๆ ที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ โดยใช้เหรียญที่มีด้านหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกหนึ่ง และ อีกด้านเป็นจำนวนเต็มลบหนึ่ง มาใช้ฝึกฝนทักษะในการบวกจำนวนเต็ม 2 จำนวน จนทำให้นักเรียนลดความสับสนเกี่ยวกับ การบวกจำนวนเต็มที่มีเครื่องหมายข้างหน้าต่างกันได้เป็นอย่างดี  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

เรียนคณิตให้สนุก : การ์ตูนคณิตศาสตร์ อ.สุขจิตต์ สินสมบูรณ์ รร.รัตนาธิเบศร์
การนำเทคนิคใหม่ๆ มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของ อาจารย์ สุขจิตต์ สินสมบูรณ์ โรงเรียน รัตนาธิเบศร์ เพิ่มเติม

ตรีโกณมิติ อ.วาริน รอดบำเรอ
บทเรียนวิชาตรีโกณมีเนื้อหาค่อนข้างซับซ้อน อ.วารินจึงสอนให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตจริงๆได้ กับสื่อการสอน "สื่อนิ้วมือมหัศจรรย์" เพิ่มเติม

เรียนคณิตให้สนุก : ทบทวนโจทย์เลขด้วยเทคนิค เพื่อนฝึกเพื่อน อ. สุวรรณา อินทร์ฉาย รร.สุรศักดิ์มนตรี
ฝึกทบทวนโจทย์เลขที่สร้างด้วยตนเอง ตกแต่งบนบัตรคำถามไม้ไอศกรีม ฝึกถามฝึกตอบกัน และกัน เพื่อการเรียนที่เข้าใจมากขึ้น โดย อ.สุวรรณา อินทร์ฉาย เพิ่มเติม

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ อ.สมกมล ปุณณโกศล รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
การเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของรูปทรง 3 มิติ ปัญหาคือ นักเรียนมองภาพไม่ออกว่ารูปทรงแต่ละรูป เมื่อคลี่ออกมาจะได้ภาพอย่างไร พบสื่อการสอนเรื่องรูปทรงสามมิติ ของคุณครูสมกมล ที่ทำให้เข้าใจได้ เพิ่มเติม

สอนเซตด้วยกระดานเอนกประสงค์ อ.วาริน รอดบำเรอ
ชมเทคนิคการสอนเรื่อง เซต ด้วยการใช้กระดานเอนกประสงค์ ทำให้นักเรียนสนุกและเข้าใจง่าย เพิ่มเติม

 
 
Uncut Classroom : เหรียญสองหน้า ตอน 2 คุณครูโฉมนภา วัชรัมพร รร.สายปัญญา รังสิต จังหวัด ปทุมธานี คุณครูนำเทคนิคการสอนที่ง่าย ๆ วิธีการสอนก็ง่าย ๆ แต่สามารถทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายด้วย ถือว่าเป็นการสอนที่ดีมาก สามารถนำไปปรับใช้กับนักเรียนที่สับสนกับเครื่องหมายเวลาที่จะนำจำนวนเต็มมาบวก มาลกัน เทคนิคน้ีดีมากเลยค่ะ นักเรียนเข้าในได้ง่ายมาก ขอบคุณสำหรับวิธีการสอนดี ๆ นักเรียนจะได้มีทักษะและนลดความสับสนเกี่ยวกับ การบวกจำนวนเต็มที่มีเครื่องหมายข้างหน้าต่างกันได้เป็นอย่างดี
โดย อะริมา มะลี (2012-05-04 10:51:50) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณค่ะ สำหรับความคิดเห็นที่ให้ จะยินดีอย่างมากถ้านำไปใช้ให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย โฉมนภา วัชรัมพร (2012-07-04 20:53:18)
การสอนเรื่องเหรียญสองหน้าของคุณครูโฉมนภา วัชรัมพร รร.สายปัญญา รังสิต เป็นการฝึกนักเรียนให้เข้าใจ และ มีความรู้ที่ฝั่งแน่น ในการบวกจำนวนเต็มเป็นวีธีการที่ดีมากเลยครับ มีการนำเทคนิคง่ายๆ ที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ โดยใช้เหรียญที่มีด้านหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกหนึ่ง และ อีกด้านเป็นจำนวนเต็มลบหนึ่ง มาใช้ฝึกฝนทักษะในการบวกจำนวนเต็ม 2 จำนวน จนทำให้นักเรียนลดความสับสนเกี่ยวกับ การบวกจำนวนเต็มที่มีเครื่องหมายข้างหน้าต่างกันได้เป็นอย่างดี สามารถนำไปประยุกต์ในชั้นเรียนได้จริง
โดย ศักดิ์ชาย ขวัญสิน (2012-05-05 07:48:35) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่อง การบวกลบ เอกนามและพหุนามได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย โฉมนภา วัชรัมพร (2012-07-04 20:55:00)
เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกจำนวนเต็ม ของคุณครูโฉมนถา วัชรัมพร โรงเรียนสายปัญญา รังสิต ตอนที่ 2 เป็นตอนต่อจาก ตอนที่ 1 การใช้สื่อเหรียญ 2 หน้า ช่วยเสริมความเข้าใจของนักเรียนที่เกิดจากการมองเห็นเป็นรูปธรรมช่วยให้เข้าใจการบวกจำนวนเต็มที่มีเครื่องหมายต่างกันได้ดี ป้องกันความสัมสน เป็นการคิดสร้างสื่อที่ดีมาก ชื่นชมคุณครูโฉมนภาค่ะ การเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งเนื้อหาส่วนมากเป็นนามธรรม นักเรียนจะคิดโยงให้เป็นรูปธรรมยากมาก ต้องมีสื่อช่วยเสริมจะก่อให้เกิดความรู้ที่คงทนนำไปต่อยอดศึกษาได้
โดย พวงเล็ก รักษาวงศ์ (2012-05-06 12:20:59) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณค่ะสำหรับข้อคิดเห็น ยินดีแชร์ประสบการณ์ให้ค่ะ นำไปใช้ได้จริง ๆ
โดย โฉมนภา วัชรัมพร (2012-07-04 20:56:23)
การสอนเรื่อง เหรียญสองหน้าของ คุณครูโฉมนภา วัชรัมพร โรงเรียนสายปัญญา เป็นการนำเทคนิคการสอนที่มาใช้ในการสอนคณิตศาสตร์เรื่องการบวก การลบ จำนวนเต็ม ที่ทำให้นักเรียนเข้าใจง่าย เพราะได้ฝึกปฏิบัติจริง เป็นเทคนิคที่ดีมากค่ะ และสื่่อที่ใช้ก็หาได้ง่าย จัดทำได้ง่าย สะดวก เข้าใจง่ายไม่ยุ่งยาก โดยการใช้กระดาษทำเป็นเหรียญที่ด้านหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกหนึ่ง และอีกด้านหนึ่งเป็นจำนวนเต็มลบหนึ่ง มาใช้ฝึกทักษะการบวกจำนวนเต็มสองจำนวน จนทำให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนได้จริง
โดย สุจิวรรณ ศิริคำวงศ์ (2012-05-06 12:50:19) [แสดงความคิดเห็น]
เราอาจจะนำฝาน้ำดื่มมาแทนก็ได้ ตอนนี้ครูโฉมใช้ฝากน้ำดื่มที่เหลือใช้มาแทนเหรียญกระดาษแล้วค่ะ
โดย โฉมนภา วัชรัมพร (2012-07-04 20:58:30)
Uncut Classroom : เหรียญสองหน้า ตอน 2 คุณครูโฉมนภา วัชรัมพร รร.สายปัญญา รังสิต จังหวัด ปทุมธานี คุณครูนำเทคนิคการสอนที่ง่าย ๆ วิธีการสอนก็ง่าย ๆ เป็นเทคนิดการสอนที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมให้มองเห็นเป็นรูปธรรม สื่่อที่ใช้ก็หาได้ง่าย จัดทำได้ง่าย สะดวก เข้าใจง่ายไม่ยุ่งยาก โดยการใช้กระดาษทำเป็นเหรียญที่ด้านหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกหนึ่ง และอีกด้านหนึ่งเป็นจำนวนเต็มลบหนึ่ง มาใช้ฝึกทักษะการบวกจำนวนเต็มสองจำนวน จนทำให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนได้จริง
โดย นิรามัย ไชยรัตน์ (2012-05-06 18:44:29) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณสำหรับข้อแสดงความคิดค่ะ นำไปใช้นะค่ะ
โดย โฉมนภา วัชรัมพร (2012-07-04 20:59:54)
จากการชมการสอนการบวกจำนวนเต็มโดยใช้เหรียญสองหน้ามาเป็นสื่อการสอน ตอน 2 ของคุณครูโฉมนภา วัชรัมพร เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากเป็นรูปธรรมนักเรียนเห็นและจับต้องได้ช่วยให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายไม่ฃับฃ้อน ใช้ฝึกทักษะได้ตลอดไม่จำกัดการใช้ ตั้งโจทย์ฝึกเล่นเองก็ได้ ผู้เรียนอาจนำไปจัดทำแลัวฝึกเองที่บ้านก็ได้ นักเรียนได้ฝึกทำฃ้ำบ่อยๆย่อมเกิดความรู้ความเข้าใจฝังแน่นไม่ลืมเลือน ต้องขออนุญาตนำวิธีสอนและสื่อการสอนเหรียญ 2 หน้าไปใช้กับนักเรียนที่โรงเรียนด้วยคะ
โดย วริยาภรณ์ ธรัชอภิสวัสดิ์ (2012-05-08 22:52:55) [แสดงความคิดเห็น]
ยินดีมากค่ะ ลองไปใช้ดู สามารถใช้ฝาน้ำดื่มแทนก็ได้ค่ะ
โดย โฉมนภา วัชรัมพร (2012-07-04 21:01:35)
เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกจำนวนเต็ม ของคุณครูโฉมนถา วัชรัมพร โรงเรียนสายปัญญา รังสิต ตอนที่ 2 เป็นตอนต่อจาก ตอนที่ 1 การใช้สื่อเหรียญ 2 หน้า ช่วยเสริมความเข้าใจของนักเรียนที่เกิดจากการมองเห็นเป็นรูปธรรมช่วยให้เข้าใจการบวกจำนวนเต็มที่มีเครื่องหมายต่างกันได้ดี ป้องกันความสัมสน เป็นการคิดสร้างสื่อที่ดีมาก ชื่นชมคุณครูโฉมนภาค่ะ การเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งเนื้อหาส่วนมากเป็นนามธรรม นักเรียนจะคิดโยงให้เป็นรูปธรรมยากมาก ต้องมีสื่อช่วยเสริมจะก่อให้เกิดความรู้ที่คงทนนำไปต่อยอดศึกษาได้ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย วันทนา แซ่ลิ่ม (2012-07-07 17:08:23) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนโดยใช้สือเหรียญ 2 หน้า ใช้ได้ประสบผลสำเร็จมากในการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เรื่องการบวกจำนวนเต็ม นักเรียนเข้าใจ และมีความสุขมากที่ตอบแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง ขอบคุณมากคะ
โดย เชาวนี นาโควงศ์ (2013-03-01 18:16:51) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันนางสาวกมุทมาศ ชั้นปีที่ 1 สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี(คบ 5ปี)จากการดูคลิปการสอนนี้ ทำให้ สามารถมีความใจในในการบวกเลข โดยการใช้เหรียญสองด้าน คือด้านหนึ่งเป็นบวกหนึ่งและอีกด้านคือด้านลบหนึ่ง ซึ่งเมื่อนำมาใช้ในการคำนวณทำให้เด็กเกิดการเข้าใจยิ่งขึ้นโดยการนำสื่อใหม่ๆที่ให้เห็นจริงยิ่งขึ้น เมื่อคุณครูให้โจทย์ เราสามารถนำเหรียญมาทำการบวกลบกันได้ และได้คำตอบที่ถูกต้องและเห็นภาพได้ชัดเจน
โดย กมุทมาศ อยู่พร้อม (2014-02-28 21:44:51) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันนางสาวกมุทมาศ ชั้นปีที่ 1 สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี(คบ 5ปี)จากการดูคลิปการสอนนี้ ทำให้ สามารถมีความใจในในการบวกเลข โดยการใช้เหรียญสองด้าน คือด้านหนึ่งเป็นบวกหนึ่งและอีกด้านคือด้านลบหนึ่ง ซึ่งเมื่อนำมาใช้ในการคำนวณทำให้เด็กเกิดการเข้าใจยิ่งขึ้นโดยการนำสื่อใหม่ๆที่ให้เห็นจริงยิ่งขึ้น เมื่อคุณครูให้โจทย์ เราสามารถนำเหรียญมาทำการบวกลบกันได้ และได้คำตอบที่ถูกต้องและเห็นภาพได้ชัดเจน
โดย กมุทมาศ อยู่พร้อม (2014-02-28 21:45:56) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันนางสาวกมุทมาศ ชั้นปีที่ 1 สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี(คบ 5ปี)จากการดูคลิปการสอนนี้ ทำให้ สามารถมีความใจในในการบวกเลข โดยการใช้เหรียญสองด้าน คือด้านหนึ่งเป็นบวกหนึ่งและอีกด้านคือด้านลบหนึ่ง ซึ่งเมื่อนำมาใช้ในการคำนวณทำให้เด็กเกิดการเข้าใจยิ่งขึ้นโดยการนำสื่อใหม่ๆที่ให้เห็นจริงยิ่งขึ้น เมื่อคุณครูให้โจทย์ เราสามารถนำเหรียญมาทำการบวกลบกันได้ และได้คำตอบที่ถูกต้องและเห็นภาพได้ชัดเจน
โดย กมุทมาศ อยู่พร้อม (2014-02-28 21:45:56) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันนางสาวกมุทมาศ ชั้นปีที่ 1 สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี(คบ 5ปี)จากการดูคลิปการสอนนี้ ทำให้ สามารถมีความใจในในการบวกเลข โดยการใช้เหรียญสองด้าน คือด้านหนึ่งเป็นบวกหนึ่งและอีกด้านคือด้านลบหนึ่ง ซึ่งเมื่อนำมาใช้ในการคำนวณทำให้เด็กเกิดการเข้าใจยิ่งขึ้นโดยการนำสื่อใหม่ๆที่ให้เห็นจริงยิ่งขึ้น เมื่อคุณครูให้โจทย์ เราสามารถนำเหรียญมาทำการบวกลบกันได้ และได้คำตอบที่ถูกต้องและเห็นภาพได้ชัดเจน
โดย กมุทมาศ อยู่พร้อม (2014-02-28 21:45:56) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันนางสาวกมุทมาศ ชั้นปีที่ 1 สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี(คบ 5ปี)จากการดูคลิปการสอนนี้ ทำให้ สามารถมีความใจในในการบวกเลข โดยการใช้เหรียญสองด้าน คือด้านหนึ่งเป็นบวกหนึ่งและอีกด้านคือด้านลบหนึ่ง ซึ่งเมื่อนำมาใช้ในการคำนวณทำให้เด็กเกิดการเข้าใจยิ่งขึ้นโดยการนำสื่อใหม่ๆที่ให้เห็นจริงยิ่งขึ้น เมื่อคุณครูให้โจทย์ เราสามารถนำเหรียญมาทำการบวกลบกันได้ และได้คำตอบที่ถูกต้องและเห็นภาพได้ชัดเจน
โดย กมุทมาศ อยู่พร้อม (2014-02-28 21:45:56) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันนางสาวกมุทมาศ ชั้นปีที่ 1 สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี(คบ 5ปี)จากการดูคลิปการสอนนี้ ทำให้ สามารถมีความใจในในการบวกเลข โดยการใช้เหรียญสองด้าน คือด้านหนึ่งเป็นบวกหนึ่งและอีกด้านคือด้านลบหนึ่ง ซึ่งเมื่อนำมาใช้ในการคำนวณทำให้เด็กเกิดการเข้าใจยิ่งขึ้นโดยการนำสื่อใหม่ๆที่ให้เห็นจริงยิ่งขึ้น เมื่อคุณครูให้โจทย์ เราสามารถนำเหรียญมาทำการบวกลบกันได้ และได้คำตอบที่ถูกต้องและเห็นภาพได้ชัดเจน
โดย กมุทมาศ อยู่พร้อม (2014-02-28 21:45:56) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv