thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 475
Rate :
 0
ความยาว : 13.58 นาที | Online : 2012-04-14  
    Uncut Classroom : เหรียญสองหน้า ตอน 3 คุณครูโฉมนภา วัชรัมพร รร.สายปัญญา รังสิต  
    (ตอนต่อ) เพื่อเป็นการฝึกนักเรียนให้เข้าใจ และ มีความรู้ที่ฝั่งแน่น ในการบวกจำนวนเต็ม คุณครูโฉมนภา วัชรัมพร คุณครูคณิตศาสตร์แห่งโรงเรียนสายปัญญารังสิต จังหวัด ปทุมธานี จึงนำเทคนิคง่ายๆ ที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ โดยใช้เหรียญที่มีด้านหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกหนึ่ง และ อีกด้านเป็นจำนวนเต็มลบหนึ่ง มาใช้ฝึกฝนทักษะในการบวกจำนวนเต็ม 2 จำนวน จนทำให้นักเรียนลดความสับสนเกี่ยวกับ การบวกจำนวนเต็มที่มีเครื่องหมายข้างหน้าต่างกันได้เป็นอย่างดี  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

เรียนคณิตให้สนุก : การ์ตูนคณิตศาสตร์ อ.สุขจิตต์ สินสมบูรณ์ รร.รัตนาธิเบศร์
การนำเทคนิคใหม่ๆ มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของ อาจารย์ สุขจิตต์ สินสมบูรณ์ โรงเรียน รัตนาธิเบศร์ เพิ่มเติม

ตรีโกณมิติ อ.วาริน รอดบำเรอ
บทเรียนวิชาตรีโกณมีเนื้อหาค่อนข้างซับซ้อน อ.วารินจึงสอนให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตจริงๆได้ กับสื่อการสอน "สื่อนิ้วมือมหัศจรรย์" เพิ่มเติม

เรียนคณิตให้สนุก : ทบทวนโจทย์เลขด้วยเทคนิค เพื่อนฝึกเพื่อน อ. สุวรรณา อินทร์ฉาย รร.สุรศักดิ์มนตรี
ฝึกทบทวนโจทย์เลขที่สร้างด้วยตนเอง ตกแต่งบนบัตรคำถามไม้ไอศกรีม ฝึกถามฝึกตอบกัน และกัน เพื่อการเรียนที่เข้าใจมากขึ้น โดย อ.สุวรรณา อินทร์ฉาย เพิ่มเติม

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ อ.สมกมล ปุณณโกศล รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
การเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของรูปทรง 3 มิติ ปัญหาคือ นักเรียนมองภาพไม่ออกว่ารูปทรงแต่ละรูป เมื่อคลี่ออกมาจะได้ภาพอย่างไร พบสื่อการสอนเรื่องรูปทรงสามมิติ ของคุณครูสมกมล ที่ทำให้เข้าใจได้ เพิ่มเติม

สอนเซตด้วยกระดานเอนกประสงค์ อ.วาริน รอดบำเรอ
ชมเทคนิคการสอนเรื่อง เซต ด้วยการใช้กระดานเอนกประสงค์ ทำให้นักเรียนสนุกและเข้าใจง่าย เพิ่มเติม

 
 
ชมเทคนิคการสอน เรื่อง การบวกจำนวนเต็ม ครบทั้ง 3 ตอนแล้ว ขอชื่นชมคุณครูโฉมนภา วัชรัมพร ที่มีเทคนิควิธีการฝึกที่ดีเยี่ยมมาใช้กับเด็กๆ เพราะเป็นเทคนิคที่เป็นรูปธรรม ทำให้เด็กเห็นภาพ และค้นพบหลักการด้วยตนเอง อีกทั้งสื่อที่ใช้ก็สามารถทำได้ง่าย ๆ มีเหรียญที่เป็น +1 กับ -1 ก็สามารถสร้างโจทย์ได้หลากหลาย ขั้นตอนการสอนของคุณครูมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงจากเรื่องที่ง่ายไปสู่เรื่องที่ยากอย่างเป็นระบบ นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ได้ไปแก้ปัญหาหรือหาผลบวกจำนวนเต็มอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งบรรยากาศในห้องเรียนก็สนุกสนานมีการสรุปในรูปแบบของเพลงด้วย (แต่เนื้อร้องคุณครูขึ้นต้นว่าบวกลบจำนวนเต็มนั้น... ซึ่งเนิ้อร้องของเพลงเป็นหลักการบวกจำนวนเต็มเด็ก ๆ จะสับสนนำไปใช้กับการลบด้วยหรือเปล่าคะ)
ขอบคุณสำหรับเทคนิคดี ๆ ที่จะนำไปประยุกใช้ต่อไป
โดย พิรญาณ์ ทีโม (2012-05-05 11:40:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นอีกหนึ่งวิธีการสอนคณิตศาสตร์ที่ดีมาก คุณครูคิดสร้างสื่อขึ้นมาได้สอดคล้องกับเนื้อหาที่สอนได้ดีเยี่ยม ทำให้เรื่องที่น่าจะสร้างความสัมสนแก่นักเรียนบางคน เป็นความเข้าใจอย่างคงทน นำไปเรียนต่อเรื่องการลบจำนวนเต็มได้อย่างดี เพราะความเชื่อมโยงของรายวิชาคณิตศาสตร์สำคัญมาก หากเรื่องพื้นฐานนักเรียนยังสับสนอยู่จะทำให้เนื้อหาในเรื่องต่อไปมีปัญหามาก บทสรุปของคุณครูก็ดีมาก นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดโดยไม่ต้องใช้สื่ออีกต่อไปเพราะความเชื่อมโยงที่คุณครูปูพื้นตั้งแต่ตอนที่ 1 เชื่อมโยงได้ดีนั่นเอง ขอบคุณที่เป็นต้นแบบการสอนที่ดี
โดย พวงเล็ก รักษาวงศ์ (2012-05-06 12:36:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนคณิตศาสตร์ที่ดีมาก คุณครูคิดสร้างสื่อขึ้นมาได้สอดคล้องกับเนื้อหาที่สอนได้ดี ทำให้การสอนเรื่องจำนวนเต็มลบง่ายขึ้นนักเรียนสามารถเห็นภาพรวมของการบวก ลบ จำนวนเต็ม
โดย ยุพา กอหมั่นศิลป์ (2012-05-18 18:43:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นอีกวิธีการสอนที่ดีมากค่ะ สามารถช่วยให้นักเรียนเรียนอย่างเข้าใจมากขึ้นและเห็นภาพทำให้นักเรียนมีความสนุกกับการเรียน ขอบคุณสำหรับวิธีการสอนที่ดีค่ะ
โดย ณัฐยาพร คำแพง (2012-08-10 16:23:09) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv15: :tv15:
โดย นฤมล พลฤทธิ์ (2012-08-22 17:04:05) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv