thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2478
Rate :
 5
ความยาว : 14.04 นาที | Online : 2012-04-14  
    เหรียญสองหน้ากับการบวกจำนวนเต็ม คุณครูโฉมนภา วัชรัมพร รร.สายปัญญา รังสิต  
    เพื่อเป็นการฝึกนักเรียนให้เข้าใจ และ มีความรู้ที่ฝั่งแน่น ในการบวกจำนวนเต็ม คุณครูโฉมนภา วัชรัมพร คุณครูคณิตศาสตร์แห่งโรงเรียนสายปัญญารังสิต จังหวัด ปทุมธานี จึงนำเทคนิคง่ายๆ ที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ โดยใช้เหรียญที่มีด้านหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกหนึ่ง และ อีกด้านเป็นจำนวนเต็มลบหนึ่ง มาใช้ฝึกฝนทักษะในการบวกจำนวนเต็ม 2 จำนวน จนทำให้นักเรียนลดความสับสนเกี่ยวกับ การบวกจำนวนเต็มที่มีเครื่องหมายข้างหน้าต่างกันได้เป็นอย่างดี  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

เรียนคณิตให้สนุก : การ์ตูนคณิตศาสตร์ อ.สุขจิตต์ สินสมบูรณ์ รร.รัตนาธิเบศร์
การนำเทคนิคใหม่ๆ มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของ อาจารย์ สุขจิตต์ สินสมบูรณ์ โรงเรียน รัตนาธิเบศร์ เพิ่มเติม

ตรีโกณมิติ อ.วาริน รอดบำเรอ
บทเรียนวิชาตรีโกณมีเนื้อหาค่อนข้างซับซ้อน อ.วารินจึงสอนให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตจริงๆได้ กับสื่อการสอน "สื่อนิ้วมือมหัศจรรย์" เพิ่มเติม

เรียนคณิตให้สนุก : ทบทวนโจทย์เลขด้วยเทคนิค เพื่อนฝึกเพื่อน อ. สุวรรณา อินทร์ฉาย รร.สุรศักดิ์มนตรี
ฝึกทบทวนโจทย์เลขที่สร้างด้วยตนเอง ตกแต่งบนบัตรคำถามไม้ไอศกรีม ฝึกถามฝึกตอบกัน และกัน เพื่อการเรียนที่เข้าใจมากขึ้น โดย อ.สุวรรณา อินทร์ฉาย เพิ่มเติม

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ อ.สมกมล ปุณณโกศล รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
การเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของรูปทรง 3 มิติ ปัญหาคือ นักเรียนมองภาพไม่ออกว่ารูปทรงแต่ละรูป เมื่อคลี่ออกมาจะได้ภาพอย่างไร พบสื่อการสอนเรื่องรูปทรงสามมิติ ของคุณครูสมกมล ที่ทำให้เข้าใจได้ เพิ่มเติม

สอนเซตด้วยกระดานเอนกประสงค์ อ.วาริน รอดบำเรอ
ชมเทคนิคการสอนเรื่อง เซต ด้วยการใช้กระดานเอนกประสงค์ ทำให้นักเรียนสนุกและเข้าใจง่าย เพิ่มเติม

 
 
จากการจัดกิจกรรมการบวกจำนวนเต็มด้วยเหรียญสองหน้า ทำให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นเป็นรูปธรรม มากขึ้นเพราะ ผู้เรียนได้เห็นของจริงว่าผลที่ได้จะเป็นเท่าไร เพราะเหรียญที่ใช้มีสองหน้า มีสีที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ด้วนบวกสีหนึ่ง ส่วนด้านลบอีกสีหนึ่ง จะมองเห็นการบวกได้อย่างชัดเจนจิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถฝึกจนเกิดความชำนาญได้ และสามารถใช้เหรียญจริงได้ เมื่อครูใช้เพลงประกอบก็สามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจยิ่งขึ้น
โดย เกสร มาละมัย (2012-05-08 15:12:19) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนคณิตศาสตร์ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและเกิดความคิดรวบเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นนามธรรมคือจับต้องไม่ได้แต่คุณครูโฉมนภา โรงเรียนสายปัญญารังสิตทำให้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การบวกจำนวนบวกและจำนวนเต็มลบทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในวิธีการที่ง่ายมากขึ้นครูเริ่มอธิบายจากง่ายไปหายากเมื่อครูเปลี่ยนจำนวนให้มีความยากเพิ่มขึ้นนักเรียนสามารถทำได้เพราะมีความเข้าใจในวิธีการที่ครูแนะนำได้และนักเรียนสรุปความคิดรวบยอเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนได้ถูกต้อง :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ฐิติกร เรือนคำ (2012-05-13 07:41:26) [แสดงความคิดเห็น]
:tv05: เหรียญสองหน้ากับการบวกจำนวนเต็ม คุณครูโฉมนภา วัชรัมพร รร.สายปัญญา รังสิต
เพื่อเป็นการฝึกนักเรียนให้เข้าใจ และ มีความรู้ที่ฝั่งแน่น ในการบวกจำนวนเต็ม คุณครูโฉมนภา วัชรัมพร คุณครูคณิตศาสตร์แห่งโรงเรียนสายปัญญารังสิต จังหวัด ปทุมธานี จึงนำเทคนิคง่ายๆ ที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ โดยใช้เหรียญที่มีด้านหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกหนึ่ง และ อีกด้านเป็นจำนวนเต็มลบหนึ่ง มาใช้ฝึกฝนทักษะในการบวกจำนวนเต็ม 2 จำนวน จนทำให้นักเรียนลดความสับสนเกี่ยวกับ การบวกจำนวนเต็มที่มีเครื่องหมายข้างหน้าต่างกันได้เป็นอย่างดี
โดย วราภรณ์ กรรขำ (2012-05-13 10:40:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีเพราะเป็นการสร้างเรื่องราวและหาวิธีการใหม่ๆมาสอนให้กับนักเรียนเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนมากขึ้นทำให้นักเรียนมีกระบวนการคิดที่หลากหลายสร้างมโนภภาในการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจนขึ้นโดยผ่านการนำเสนอในรูปแบบใหม่ๆเป็นเทคนิคที่นักเรียนสามารถจำไปใช้ได้กับชีวิตประจำวันและเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีทางด้านการเรียนด้วยอีกจึงเป็นการเรียนการสอนทน่านำไปประยุกตุ์ใช้ได้กับการสอนในประเทศไทย
โดย วันเพ็ญ จินะอิ (2012-05-13 14:02:40) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ เหรียญสองหน้ากับการบวกจำนวนเต็ม ของ คุณครูโฉมนภา วัชรัมพร โรงเรียนสายปัญญา รังสิต นั้น เป็นการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่ดี และน่าสนใจมากๆ เนื่องจากการสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกจำนวนเต็ม เป็นการสอนที่ค่อนข้างยาก นักเรียนมักจะเกิดความสับสน และ เข้าใจยาก การที่ครูได้ใช้สื่อเข้ามาช่วยในการสอน จะเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการเรียนของนักเรียนได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งวิธีการสอนของของคุณครูโฉมนภา วัชรัมพร เป็นวิธีการหนึ่งที่สมควรนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น :tv15: :tv15: :tv15: :tv18: :tv18: :tv18: :tv02:
โดย รสณี สาลีหมีน (2012-05-13 15:17:34) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องเหรียญสองหน้ากับการบวกจำนวนเต็ม เพื่อเป็นการฝึกนักเรียนให้เข้าใจ และ มีความรู้ที่ฝั่งแน่น ในการบวกจำนวนเต็ม คุณครูโฉมนภา วัชรัมพร คุณครูคณิตศาสตร์แห่งโรงเรียนสายปัญญารังสิต จังหวัด ปทุมธานี จึงนำเทคนิคง่ายๆ ที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ โดยใช้เหรียญที่มีด้านหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกหนึ่ง และ อีกด้านเป็นจำนวนเต็มลบหนึ่ง มาใช้ฝึกฝนทักษะในการบวกจำนวนเต็ม 2 จำนวน จนทำให้นักเรียนลดความสับสนเกี่ยวกับ การบวกจำนวนเต็มที่มีเครื่องหมายข้างหน้าต่างกันได้เป็นอย่างดี จากการได้ชมวีดีโอเป็นวิธีการสอนที่ดีมากเลยครับ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชั้นเรียน
โดย ศักดิ์ชาย ขวัญสิน (2012-05-14 09:30:01) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องเหรียญสองหน้ากับการบวกจำนวนเต็ม เพื่อเป็นการฝึกนักเรียนให้เข้าใจและมีความรู้ัฝั่งแน่นในการบวกจำนวนเต็มของคุณครูโฉมนภา วัชรัมพร คุณครูคณิตศาสตร์แห่งโรงเรียนสายปัญญารังสิต จังหวัดปทุมธานี เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีดีและมีความน่าสนใจมาก ๆ เนื่องจากจากสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ค่อนข้างยาก นักเรียนสับสน หากใช้สื่อในการช่วยสอน ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนได้มากย่ิงขึ้นเกี่ยวกับการบวกลบจำนวนเต็มได้มากยิ่งขึ้น
โดย สายฝน ขอนขะแจะ (2012-05-14 10:32:29) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนเรื่องเหรียญสองหน้ากับการบวกจำนวนเต็ม ของ คุณครูโฉมนภา วัชรัมพร โรงเรียนสายปัญญา รังสิต นั้น เป็นการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่ดี และน่าสนใจมากๆ เนื่องจากการสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกจำนวนเต็ม เป็นการสอนที่ค่อนข้างยาก นักเรียนมักจะเกิดความสับสน และ เข้าใจยาก และนักเรียนจะสับสนกับคำตอบว่าคำตอบจะถูกหรือไม่ การที่ครูได้ใช้สื่อเข้ามาช่วยในการสอน จะเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการเรียนของนักเรียนได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งวิธีการสอนของของคุณครูโฉมนภา วัชรัมพร เป็นวิธีการหนึ่งที่สมควรนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ของนักเรียน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในชั้นเรียน ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจดีขึ้น
โดย นารีรัตน์ เบาะโต้ง (2012-05-14 16:02:14) [แสดงความคิดเห็น]
เหรียญสองหน้ากับการบวกจำนวนเต็ม คุณครูโฉมนภา วัชรัมพร รร.สายปัญญา รังสิตเป็นการฝึกนักเรียนให้เข้าใจ และ มีความรู้ที่ฝั่งแน่น ในการบวกจำนวนเต็ม
โดยใช้เหรียญที่มีด้านหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกหนึ่ง และ อีกด้านเป็นจำนวนเต็มลบหนึ่ง มาใช้ฝึกฝนทักษะในการบวกจำนวนเต็ม 2 จำนวน จนทำให้นักเรียนลดความสับสนเกี่ยวกับ การบวกจำนวนเต็มที่มีเครื่องหมายข้างหน้าต่างกันได้เป็นอย่างดีเป็นวิธีการหนึ่งที่สมควรนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ของนักเรียน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในชั้นเรียน ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจดีขึ้น
โดย สุกัญญา สีปูน (2012-05-15 16:53:00) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องการบวกจำนวนเต็มเป็นเรื่องที่สอนให้นักเรียนเข้าใจยากมาก นักเรียนมักจะสับสนหาคำตอบผิดบ่อยมาก แต่พอได้มาดูวิธีสอนการบวกจำนวนเต็มของคุณครูโฉมนภา วัชรัมพรที่ใช้เทคนิคเหรียญสองหน้าคุณครูนำเทคนิคง่ายๆที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้มาใช้ฝึกฝนนักเรียนให้เกิดทักษะการบวกจำนวนเต็มสองจำนวน ทำให้นักเรียนลดความสับสนเกี่ยวกับการบวกจำนวนเต็มที่มีเครื่องหมายต่างกันได้เป็นอย่างดี ต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่แบ่งปันเทคนิคดีๆให้คะ่
โดย วริยาภรณ์ ธรัชอภิสวัสดิ์ (2012-05-15 22:46:56) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องจำนวนเต็มเป็นเรื่องที่นักเรียนค่อนข้างสับสน โดยเฉพาะการบวกและการลบจำนวนเต็มที่นักเรียนค่อนข้างสับสน นักเรียนมักจะลืมและสับสนกับการนำค่าสัมบูรณ์มาบวกหรือลบกัน การนำสิ่งของที่เป็นรูปธรรมมาให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญ ข้าพเจ้าก็ใช้วิธีการเดียวกันนี้ โดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวัน อาจใช้ฝาของเครื่องดื่มถ้าหงายเป็นบวก คว่ำเป็นลบ แล้วใช้วิธีสอนเดียวกับที่อาจารย์โฉมนภาใช้สอนนักเรียน มีความรู้สึกว่านักเรียนเข้าใจง่ายขึ้น นอกจากนี้นักเรียนยังเกิดความสนุกและรักในการเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้นด้วยค่ะ
โดย ประนอม บัวแก้ว (2012-05-26 15:40:22) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่อการบวกจำนวนเต็ม เป็นธรรมดาที่เมื่อเริ่มเรียนผู้เรียนมักจะเกิดความสับสนในเรื่องเครื่องหมายอยู่แล้ว เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูโฉมนภา วัชรัมพร เป็นเทคนิคที่ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนเห็นความเป็นรูปธรรมของเรื่องที่เรียนมากขึ้น จึงทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ บรรยากาศของการเรียนจึงเต็มไปด้วยความสนุกสนาน อีกทั้งเหรียญสองหน้าที่ครูโฉมนภา วัชรัมพร ก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของสี ทำให้เห็นความแตกต่างในเรื่องเครื่องหมายได้ดีมากขึ้น

:tv01: :tv09: :tv10: :tv05:
โดย โชติกา สงคราม (2012-05-31 23:58:48) [แสดงความคิดเห็น]
การบวกจำนวนเต็ม เป็นเรื่องไม่ยากแต่นักเรียนมักจะสับสน จึงทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง และคุณครูโฉมนภา วัชรัมพร รร.สายปัญญา รังสิต ก็สามารถประยุกต์สิ่งที่มีใช้อยู่รอบตัวมาเป็นอุปกกรณ์หรือสื่อการสอน เพื่อสื่อความหมายให้นักเรียนได้เข้าใจมากขึ้น และไม่เกิดความสับสนในการบวก ขอชื่นชมคุณครูที่นำเสนอแนวคิดดีๆ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้อาจจะนำไปใช้กับเรื่องอื่นๆได้อีก :tv15:
โดย วิสูตร แก้วสวัสดิ์ (2012-09-26 09:31:42) [แสดงความคิดเห็น]
:tv06: เหรียญสองหน้ากับการบวกจำนวนเต็ม คุณครูโฉมนภา วัชรัมพร รร.สายปัญญา รังสิต
การบวกจำนวนเต็มหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ง่ายแต่บางทีเรื่องที่ง่ายก็อาจจะทำให้เราผิดพลาดได้ง่ายๆเช่นกันเพราะเกิดจากความประมาทอาจจะทำให้สับสนได้ในบางเวลา และการที่เราได้นำเทคนิคที่คุณครูโฉมนภา วัชรัมพร รร.สายปัญญา รังสิต ซึ่งเป็นการที่ได้ปฏิบัติจริงทำให้เห็นภาพและมีเพลงช่วยในการจำมากยิ่งขึ้นช่วยให้เราจำได้ง่ายและติดตัวเราไปได้นานใช้ได้ในทุกโอกาสและสถานที่ เข้าใจง่าย จำได้ และไม่สับสนอีกต่อไป ขอชื่นชมและขอขอบคุณคุณครูที่ช่วยแนะนำเทคนิคแนวคิดดีๆซึ่งเป็นเทคนิคที่ดีมากค่ะและเป็นประโยชน์เหมาะแก่นักเรียนนักศึกษาในทุกระดับใช้ได้กับทุกเพศทุกวัย :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ดลยา จันทร์กลาง (2014-02-16 21:27:46) [แสดงความคิดเห็น]
:tv06: เหรียญสองหน้ากับการบวกจำนวนเต็ม คุณครูโฉมนภา วัชรัมพร รร.สายปัญญา รังสิต
การบวกจำนวนเต็มหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ง่ายแต่บางทีเรื่องที่ง่ายก็อาจจะทำให้เราผิดพลาดได้ง่ายๆเช่นกันเพราะเกิดจากความประมาทอาจจะทำให้สับสนได้ในบางเวลา และการที่เราได้นำเทคนิคที่คุณครูโฉมนภา วัชรัมพร รร.สายปัญญา รังสิต ซึ่งเป็นการที่ได้ปฏิบัติจริงทำให้เห็นภาพและมีเพลงช่วยในการจำมากยิ่งขึ้นช่วยให้เราจำได้ง่ายและติดตัวเราไปได้นานใช้ได้ในทุกโอกาสและสถานที่ เข้าใจง่าย จำได้ และไม่สับสนอีกต่อไป ขอชื่นชมและขอขอบคุณคุณครูที่ช่วยแนะนำเทคนิคแนวคิดดีๆซึ่งเป็นเทคนิคที่ดีมากค่ะและเป็นประโยชน์เหมาะแก่นักเรียนนักศึกษาในทุกระดับใช้ได้กับทุกเพศทุกวัย :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ดลยา จันทร์กลาง (2014-02-16 21:28:52) [แสดงความคิดเห็น]
:tv06: เหรียญสองหน้ากับการบวกจำนวนเต็ม คุณครูโฉมนภา วัชรัมพร รร.สายปัญญา รังสิต
การบวกจำนวนเต็มหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ง่ายแต่บางทีเรื่องที่ง่ายก็อาจจะทำให้เราผิดพลาดได้ง่ายๆเช่นกันเพราะเกิดจากความประมาทอาจจะทำให้สับสนได้ในบางเวลา และการที่เราได้นำเทคนิคที่คุณครูโฉมนภา วัชรัมพร รร.สายปัญญา รังสิต ซึ่งเป็นการที่ได้ปฏิบัติจริงทำให้เห็นภาพและมีเพลงช่วยในการจำมากยิ่งขึ้นช่วยให้เราจำได้ง่ายและติดตัวเราไปได้นานใช้ได้ในทุกโอกาสและสถานที่ เข้าใจง่าย จำได้ และไม่สับสนอีกต่อไป ขอชื่นชมและขอขอบคุณคุณครูที่ช่วยแนะนำเทคนิคแนวคิดดีๆซึ่งเป็นเทคนิคที่ดีมากค่ะและเป็นประโยชน์เหมาะแก่นักเรียนนักศึกษาในทุกระดับใช้ได้กับทุกเพศทุกวัย :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ดลยา จันทร์กลาง (2014-02-16 21:28:52) [แสดงความคิดเห็น]
:tv06: เหรียญสองหน้ากับการบวกจำนวนเต็ม คุณครูโฉมนภา วัชรัมพร รร.สายปัญญา รังสิต
การบวกจำนวนเต็มหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ง่ายแต่บางทีเรื่องที่ง่ายก็อาจจะทำให้เราผิดพลาดได้ง่ายๆเช่นกันเพราะเกิดจากความประมาทอาจจะทำให้สับสนได้ในบางเวลา และการที่เราได้นำเทคนิคที่คุณครูโฉมนภา วัชรัมพร รร.สายปัญญา รังสิต ซึ่งเป็นการที่ได้ปฏิบัติจริงทำให้เห็นภาพและมีเพลงช่วยในการจำมากยิ่งขึ้นช่วยให้เราจำได้ง่ายและติดตัวเราไปได้นานใช้ได้ในทุกโอกาสและสถานที่ เข้าใจง่าย จำได้ และไม่สับสนอีกต่อไป ขอชื่นชมและขอขอบคุณคุณครูที่ช่วยแนะนำเทคนิคแนวคิดดีๆซึ่งเป็นเทคนิคที่ดีมากค่ะและเป็นประโยชน์เหมาะแก่นักเรียนนักศึกษาในทุกระดับใช้ได้กับทุกเพศทุกวัย :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ดลยา จันทร์กลาง (2014-02-16 21:28:52) [แสดงความคิดเห็น]
:tv06: เหรียญสองหน้ากับการบวกจำนวนเต็ม คุณครูโฉมนภา วัชรัมพร รร.สายปัญญา รังสิต
การบวกจำนวนเต็มหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ง่ายแต่บางทีเรื่องที่ง่ายก็อาจจะทำให้เราผิดพลาดได้ง่ายๆเช่นกันเพราะเกิดจากความประมาทอาจจะทำให้สับสนได้ในบางเวลา และการที่เราได้นำเทคนิคที่คุณครูโฉมนภา วัชรัมพร รร.สายปัญญา รังสิต ซึ่งเป็นการที่ได้ปฏิบัติจริงทำให้เห็นภาพและมีเพลงช่วยในการจำมากยิ่งขึ้นช่วยให้เราจำได้ง่ายและติดตัวเราไปได้นานใช้ได้ในทุกโอกาสและสถานที่ เข้าใจง่าย จำได้ และไม่สับสนอีกต่อไป ขอชื่นชมและขอขอบคุณคุณครูที่ช่วยแนะนำเทคนิคแนวคิดดีๆซึ่งเป็นเทคนิคที่ดีมากค่ะและเป็นประโยชน์เหมาะแก่นักเรียนนักศึกษาในทุกระดับใช้ได้กับทุกเพศทุกวัย :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ดลยา จันทร์กลาง (2014-02-16 21:28:53) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv