thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1231
Rate :
 4
ความยาว : 14.13 นาที | Online : 2012-04-14  
    ตังเตเรขาคณิต คุณครูโฉมนภา วัชรัมพร รร.สายปัญญา รังสิต  
    การดึงนักเรียนเข้ามาสู่การเรียน โดยเฉพาะในการทำแบบฝึกหัดทางคณิตศาสตร์ หากจะให้น่าสนใจ และ สนุกสนาน "เกม" จะมีส่วนช่วยได้มาก คุณครูโฉมนภา วัชรัมพร คุณครูคณิตศาสตร์แห่งโรงเรียนสายปัญญารังสิต จังหวัด ปทุมธานี จึงได้นำการละเล่นพื้นบ้านที่นักเรียนในยุคสมัยนี้อาจลืมเลือนไปแล้วอย่าง "ตังเต" มาประยุกต์กับโจทย์การหาพื้นที่รูปเรขาคณิต แถมยังมีการแข่งขันกันเองในหมู่นักเรียน ยิ่งทำให้การเรียนสนุกสนานยิ่งขึ้น  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

เรียนคณิตให้สนุก : การ์ตูนคณิตศาสตร์ อ.สุขจิตต์ สินสมบูรณ์ รร.รัตนาธิเบศร์
การนำเทคนิคใหม่ๆ มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของ อาจารย์ สุขจิตต์ สินสมบูรณ์ โรงเรียน รัตนาธิเบศร์ เพิ่มเติม

ตรีโกณมิติ อ.วาริน รอดบำเรอ
บทเรียนวิชาตรีโกณมีเนื้อหาค่อนข้างซับซ้อน อ.วารินจึงสอนให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตจริงๆได้ กับสื่อการสอน "สื่อนิ้วมือมหัศจรรย์" เพิ่มเติม

เรียนคณิตให้สนุก : ทบทวนโจทย์เลขด้วยเทคนิค เพื่อนฝึกเพื่อน อ. สุวรรณา อินทร์ฉาย รร.สุรศักดิ์มนตรี
ฝึกทบทวนโจทย์เลขที่สร้างด้วยตนเอง ตกแต่งบนบัตรคำถามไม้ไอศกรีม ฝึกถามฝึกตอบกัน และกัน เพื่อการเรียนที่เข้าใจมากขึ้น โดย อ.สุวรรณา อินทร์ฉาย เพิ่มเติม

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ อ.สมกมล ปุณณโกศล รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
การเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของรูปทรง 3 มิติ ปัญหาคือ นักเรียนมองภาพไม่ออกว่ารูปทรงแต่ละรูป เมื่อคลี่ออกมาจะได้ภาพอย่างไร พบสื่อการสอนเรื่องรูปทรงสามมิติ ของคุณครูสมกมล ที่ทำให้เข้าใจได้ เพิ่มเติม

สอนเซตด้วยกระดานเอนกประสงค์ อ.วาริน รอดบำเรอ
ชมเทคนิคการสอนเรื่อง เซต ด้วยการใช้กระดานเอนกประสงค์ ทำให้นักเรียนสนุกและเข้าใจง่าย เพิ่มเติม

 
 
การสอนที่เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการนำเข้ามาสู่การเรียน โดยเฉพาะในการทำแบบฝึกหัดทางคณิตศาสตร์ หากจะให้น่าสนใจ และ สนุกสนาน "เกม" จะมีส่วนช่วยได้มาก นำการละเล่นพื้นบ้านที่นักเรียนในยุคสมัยนี้อาจลืมเลือนไปแล้วอย่าง "ตังเต" มาประยุกต์กับโจทย์การหาพื้นที่รูปเรขาคณิต แถมยังมีการแข่งขันกันเองในหมู่นักเรียน ยิ่งทำให้การเรียนสนุกสนานยิ่งขึ้น เป็นวิธีการสอนที่ดีมากเลยครับ และสามารถนำประยุกต์ได้จริงในชั้นเรียน
โดย ศักดิ์ชาย ขวัญสิน (2012-05-13 22:38:38) [แสดงความคิดเห็น]
ตังเตเรขาคณิต ของคุณครูโฉมนภา วัชรัมพรเป็นเกมการสอนให้เด็กทำแบบฝึกหัดหาพื้นที่ของรูปเหลี่ยมต่างๆ คุณครูได้นำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้เพลงสูตรหาพื้นที่ต่างๆให้นักเรียนทุกคนได้ร้องเท่ากับเป็นการให้นักเรียนได้ท่องสูตรทางอ้อมแล้วนำเกมตังเตในสมัยโบราณมาประยุกต์จากรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมาเป็นรูปเหลี่ยมต่างๆแล้วให้นักเรียนเล่นเกมพร้อมทั้งหาพื้นที่รูปเหลี่ยมที่โยนได้ นับเป็นวิธีสอนที่นักเรียนได้เล่นปนเรียนมาประยุกต์ใช้อย่างลงตัวและเกิดผลดีต่อผู้เรียนได้ความรู้ สนุกกับเกมผู้เรียนมีความสุข
โดย วริยาภรณ์ ธรัชอภิสวัสดิ์ (2012-05-13 23:00:47) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้เกมตังเตเรขาคณิต ของคุณครูโฉมนภา วัชรัมพรเป็นเกมการสอนให้เด็กทำแบบฝึกหัดหาพื้นที่ของรูปเหลี่ยมต่างๆ คุณครูได้นำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้เพลงสูตรหาพื้นที่ต่างๆให้นักเรียนทุกคนได้ร้องเพลงการหาพื้นที่ ทำให้เด้กเกิความสนุกสนานในการเรียนมากยิ่งขึ้น และทำให้จดจำสูตรการหาพื้นที่ได้ง่าย เป็นวิธีการสอนที่ดีมากค่ะ ทำให้เด็กมีความสุขในการเรียน ทำให้เกิดผลที่ดีต่อตัวนักเรียนมาก
โดย นารีรัตน์ เบาะโต้ง (2012-05-14 16:09:11) [แสดงความคิดเห็น]
ตังเตเรขาคณิต คุณครูโฉมนภา วัชรัมพร รร.สายปัญญา รังสิต
เป็นการการดึงนักเรียนเข้ามาสู่การเรียน โดยเฉพาะในการทำแบบฝึกหัดทางคณิตศาสตร์ หากจะให้น่าสนใจ และ สนุกสนาน "เกม" จะมีส่วนช่วยได้มาก นำการละเล่นพื้นบ้านที่นักเรียนในยุคสมัยนี้อาจลืมเลือนไปแล้วอย่าง "ตังเต" มาประยุกต์ใช้อย่างลงตัวและเกิดผลดีต่อผู้เรียนได้ความรู้ สนุกกับเกมผู้เรียนมีความสุขทำให้เกิดผลที่ดีต่อตัวนักเรียนมากทำให้เด็กมีความสุขในการเรียน
โดย สุกัญญา สีปูน (2012-05-15 16:49:27) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาตร์ของคุณครูโฉมนภา วัชรัมพร รร.สายปัญญา รังสิต เรื่อง พื้นที่ของรูปเรขาคณิต ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจ เพราะมีการทบทวนความรู้เดิมเรื่องสูตรการหาพื้นที่โดยใช้เพลง และมีการวัดความรู้ความเข้าใจของนักเรียนโดยการใช้เกมตังเต โดยเป็นเกมที่เปรียบเสมือนการทำแบบฝึกหัดคณิตศาตร์ ทั้งนี้นักเรียนได้นักเรียนมีการวิเคราะห์รูปเรขาคณิตว่าเป็นรูปเรขาคณิตใด และมีสูตรการหาพื้นที่รูปเรขาคณิตศาสตร์นั้นอย่างไร จากการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนมีความสุขในการเรียนมากขึ้น
โดย เสาวลักษณ์ ไชยมงคล (2012-05-17 18:02:36) [แสดงความคิดเห็น]
ครูโฉมเป็นคนสนุกก็พยายามคิดอะไรสนุกๆ ให้เด็กเล่นอีกแล้วนะครับ
โดย สุนทร พริกจำรูญ (2012-05-19 16:26:35) [แสดงความคิดเห็น]
I am very grateful to see this activity in a classroom nowadays because the mathematic is very difficult in the opinion of most students who are very poor in it. But this teacher can creat the useful and wonderful game to apply in teaching process and most students like to play and participate it, too. That makes them happy and funny to study math, especially, they can imagine and creat successfully their ideas about math. I really hope to see more mathedmatic teachers in Thailand use this activity to apply in teaching at school forever.
โดย Asst. Prof. Suphawatthananon Banchuen (2012-05-19 22:14:17) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวีดีโอเรื่องตังเตเรขาคณิตดีมาค่ะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเรื่องการหาพื้นที่เป็นการจัดกิจกรรมแบบเรียนเป็นเล่นผู้เรียนสนุกและได้สาระความรู้ถือว่าเป็นการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเฉพาะการใช้สื่อวิธีการเพลงเข้ามาให้ผู้เรียนร้องทำให้จำสูตรได้คงทนกว่าการท่องจำเฉยๆตามทฤษฎีของการใช้เสียงต่อการเรียนรู้ เสียงเพลงถือว่าช่วยได้มากและผู้เรียนได้ฝึกปฎิบัติจริงรู้จักวางแผนแบ่งหน้าที่กันภายในกลุ่ม ชอบมากๆค่ะสำหรับวิธีการสอน ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง :tv02: :tv18: :tv15:
โดย จิราภรณ์ บูชา (2012-05-20 21:26:17) [แสดงความคิดเห็น]
ตังเตเรขาคณิต คุณครูโฉมนภา วัชรัมพร รร.สายปัญญา รังสิต
เป็นการสอนที่สนุกและดีมาก เป็นการการดึงนักเรียนเข้ามาสู่การเรียน โดยเฉพาะในการทำแบบฝึกหัดทางคณิตศาสตร์ หากจะให้น่าสนใจ และ สนุกสนาน "เกม" จะมีส่วนช่วยได้มาก นำการละเล่นพื้นบ้านที่นักเรียนในยุคสมัยนี้อาจลืมเลือนไปแล้วอย่าง "ตังเต" มาประยุกต์ใช้อย่างลงตัวและเกิดผลดีต่อผู้เรียนได้ความรู้ สนุกกับเกมผู้เรียนมีความสุขทำให้เกิดผลที่ดีต่อตัวนักเรียนมากทำให้เด็กมีความสุขในการเรียน
โดย ประพจน์ ภูพาดทอง (2012-05-21 18:54:55) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของคุณครูโฉมนภา วัชรัมพร เป็นการสอนที่ใช้เพลงและเกมเข้ามาช่วย เพื่อให้นักเรียนไม่เบื่อ เนื้อเพลงประกอบด้วยเนื้อหาสาระโดยสรุปในเรื่องนั้นๆ และที่สำคัญคุณครูโฉมนภา วัชรัมพร ยังมีการบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาพื้นที่รูปเรขาคณิตกับการละเล่นพื้นบ้าน เป็นแนวคิดที่ดีมากค่ะ เพราะนอกจากสาระความรู้ทีนักเรียนจะได้รับแล้วยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักสำหรับนักเรียนยุคใหม่อีกทางหนึ่งด้วย

:tv01: :tv07: :tv03:
โดย โชติกา สงคราม (2012-05-31 23:40:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีสามารถนำการละเล่นมาใช้กับการสอนคณิตศาสตร์สุดยอดมากครับ
โดย เชาวลิต ไชยขันธุ์ (2012-06-06 14:01:00) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนของคุณครูโฉมนภา วัชรัมพร เป็นเทคนิคที่ดีมาก มีการใช้สื่อการสอนเป็นเกม โดยเฉพาะเกมตังเตที่เป็นเกมใกล้ตัวนักเรียน ทำให้ผู้เรียนสนใจ และเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียน มีการให้ผู้เรียนจำเนื้อหาโดยใช้เพลงมาประกอบ ยิ่งเป็นการเน้นความจำให้ผู้เรียนได้ดีขึ้นอีกด้วย พร้อมทั้งผู้เรียนสนุกและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิต
โดย ณิชปภาพิชญื ธันยบูรณ์วรายุ (2012-08-20 21:54:40) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมากเลยค่ะ เป็นวิธีการสอนที่ดีมาก ทำให้เข้าใจมากขึ้นและสนุกในการเรียนด้วย :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย สากีนะห์ สะอุ (2012-09-10 09:37:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่เด็กส่วนใหญ่เคยเล่นตอนเด็กๆ เมื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในเรื่องการหาพื้นที่ช่วยให้นักเรียนสนุกสนานเกิดการเรียนรู้มากขึ้น เป็นกิจกรรมที่ดีจ้า
โดย ณัฐยาพร คำแพง (2012-09-14 10:05:31) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาตร์ของคุณครูโฉมนภา วัชรัมพร รร.สายปัญญา รังสิต เรื่อง พื้นที่ของรูปเรขาคณิต ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจ เพราะมีการทบทวนความรู้เดิมเรื่องสูตรการหาพื้นที่โดยใช้เพลง และมีการวัดความรู้ความเข้าใจของนักเรียนโดยการใช้เกมตังเต โดยเป็นเกมที่เปรียบเสมือนการทำแบบฝึกหัดคณิตศาตร์ ทั้งนี้นักเรียนได้นักเรียนมีการวิเคราะห์รูปเรขาคณิตว่าเป็นรูปเรขาคณิตใด และมีสูตรการหาพื้นที่รูปเรขาคณิตศาสตร์นั้นอย่างไร จากการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนมีความสุขในการเรียนมากขึ้น :tv15: :tv15:
โดย บังอร ตันสุหัช (2012-11-19 12:20:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่ดีมากเลยครับ น่าสนใจด้วยครับ เด็กๆๆๆตื่นเต้นน่าดู :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ชล มะลิงาม (2017-04-11 02:46:10) [แสดงความคิดเห็น]
สนุกสนานเด็กเกิดการเรียนรู้ด้สนตนเอง :tv15:
โดย เพ็ญพิวรรณ์ แจ้งจิตต์ (2017-09-10 06:54:40) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv