thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2060
Rate :
 4
ความยาว : 14.34 นาที | Online : 2012-04-14  
    เพื่อนช่วยเพื่อน คุณครูสายสุนีย์ สมยศ รร.แม่แจ่ม  
    ชมเทคนิคของคุณครูสายสุนีย์ สมยศ โรงเรียนแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นการเรียนนอกวิชา ใช้เวลาว่างของนักเรียนให้เด็กเก่งมาเป็นติวเตอร์ให้เด็กอ่อน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ทั้งเด็กเก่งและเด็กอ่อน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

เรียนคณิตให้สนุก : การ์ตูนคณิตศาสตร์ อ.สุขจิตต์ สินสมบูรณ์ รร.รัตนาธิเบศร์
การนำเทคนิคใหม่ๆ มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของ อาจารย์ สุขจิตต์ สินสมบูรณ์ โรงเรียน รัตนาธิเบศร์ เพิ่มเติม

ตรีโกณมิติ อ.วาริน รอดบำเรอ
บทเรียนวิชาตรีโกณมีเนื้อหาค่อนข้างซับซ้อน อ.วารินจึงสอนให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตจริงๆได้ กับสื่อการสอน "สื่อนิ้วมือมหัศจรรย์" เพิ่มเติม

เรียนคณิตให้สนุก : ทบทวนโจทย์เลขด้วยเทคนิค เพื่อนฝึกเพื่อน อ. สุวรรณา อินทร์ฉาย รร.สุรศักดิ์มนตรี
ฝึกทบทวนโจทย์เลขที่สร้างด้วยตนเอง ตกแต่งบนบัตรคำถามไม้ไอศกรีม ฝึกถามฝึกตอบกัน และกัน เพื่อการเรียนที่เข้าใจมากขึ้น โดย อ.สุวรรณา อินทร์ฉาย เพิ่มเติม

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ อ.สมกมล ปุณณโกศล รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
การเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของรูปทรง 3 มิติ ปัญหาคือ นักเรียนมองภาพไม่ออกว่ารูปทรงแต่ละรูป เมื่อคลี่ออกมาจะได้ภาพอย่างไร พบสื่อการสอนเรื่องรูปทรงสามมิติ ของคุณครูสมกมล ที่ทำให้เข้าใจได้ เพิ่มเติม

สอนเซตด้วยกระดานเอนกประสงค์ อ.วาริน รอดบำเรอ
ชมเทคนิคการสอนเรื่อง เซต ด้วยการใช้กระดานเอนกประสงค์ ทำให้นักเรียนสนุกและเข้าใจง่าย เพิ่มเติม

 
 
เพื่อนช่วยเพื่อน คุณครูสายสุนีย์ สมยศ รร.แม่แจ่ม
ชมเทคนิคของคุณครูสายสุนีย์ สมยศ โรงเรียนแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นการเรียนนอกวิชา ใช้เวลาว่างของนักเรียนให้เด็กเก่งมาเป็นติวเตอร์ให้เด็กอ่อน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ทั้งเด็กเก่งและเด็กอ่อน ได้ผลดีคะ เพราะเคยได้ลองใช้กับนักเรียนที่ตัวเองสอนอยู่ด้วยคะ ขอให้คุณครูไทยเก่ง ขยันหาความรู้เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้สอนนักเรียน เพื่อที่เขาจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความรู้ นำชาติไทยเจริญคะ
:tv18: :tv17:
โดย ฐิติพร นุ่นลอย (2012-05-06 12:38:09) [แสดงความคิดเห็น]
จากได้ชมวีดีโอการจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน คุณครูสายสุนีย์ สมยศ รร.แม่แจ่ม เป็นเทคนิคที่ดีมากเลยครับ เพราะการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นการเรียนนอกวิชา ใช้เวลาว่างของนักเรียนให้เด็กเก่งมาเป็นติวเตอร์ให้เด็กอ่อน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ทั้งเด็กเก่งและเด็กอ่อน ทำให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน และนักเรียนอ่อนก็จะตั้งใจเรียนมากขึ้น ซึ่งเทคนิควิธีการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชั้นเรียน
โดย ศักดิ์ชาย ขวัญสิน (2012-05-12 22:02:23) [แสดงความคิดเห็น]
วีดีโอเรื่อง เพื่อนช่วยเพื่อน คุณครูสายสุนีย์ สมยศ เป็น การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นการเรียนนอกวิชา ใช้เวลาว่างของนักเรียนให้เด็กเก่งมาเป็นติวเตอร์ให้เด็กอ่อน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ทั้งเด็กเก่งและเด็กอ่อน ซึ่งการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบนี้นั้นทำให้นักเรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และทำให้รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อนๆ ทำให้ได้มากกว่าการเรียนรู้แต่ยังเป้นการสร้างความสัมพันธืที่ดีด้วย
โดย อาซิ ดราแม (2012-05-13 14:57:18) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของคุณครูสายสุนีย์ สมยศ โรงเรียนแม่แจ่ม เป็นการสอนที่ทำให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึงเป็นการทำให้เด็ก ได้ทบทวนความรู้ โดยเด็กที่อ่อนจะเข้าใจมากยิ่งขึ้น และ เด็กที่เก่ง ก็จะเป็นการทบทวนความรู้ไปในตัว นอกจากเด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้ว การจัดการเรียนการสอนแบบนี้ จะทำให้เด็กมีความสามัคคีกันมากขึ้น และได้รู้จักช่วยเหลือกันมากขึ้น สำหรับกิจกรรมทดสอบความคิด พิชิต เซียมซี เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมาก นอกจากเด็กเกิดความสนุกสนานแล้ว เด็กยังได้รับความรู้อีกด้วย :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย รสณี สาลีหมีน (2012-05-13 15:41:24) [แสดงความคิดเห็น]
ชมเทคนิคของคุณครูสายสุนีย์ สมยศ โรงเรียนแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นการเรียนนอกวิชา ใช้เวลาว่างของนักเรียนให้เด็กเก่งมาเป็นติวเตอร์ให้เด็กอ่อน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ทั้งเด็กเก่งและเด็กอ่อน
โดย จิราภรณ์ รสฟุ้ง (2012-05-21 16:25:34) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมเทคนิควิธีสอนของคุณครูสายสุนีย์ สมยศ รู้สึกว่าเป้นวิธีที่ดีมากเลยค่ะ เราสามารถนำมาใช้ได้เป็นอย่างดี เป็นการใช้เด็กเก่งสอนเด็กอ่อน เด็กที่อ่อนก็ไม่รู้สึกเกร็งเวลาทำกิจกรรม สามารถกล้าถามเพื่อนที่สอนได้โดยไม้ต้องอาย ส่วนเด็กเก่งก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้สอนเพื่อนให้เรียนรู้ได้มากขึ้นกว่าเดิม เป็นการส่งเสริมให้เด็กที่เก่งฝึกการถ่ายทอดความรู้อีกด้วย อีกทั้งยังเป็นการทบทวนความรู้ให้กับตนเอง พัฒนาด้านการพูดภาษาที่ใช้ในการถ่ายทอดให้เพื่อนได้อีกด้วย ดีมากเลยค่ะ
โดย ศรัญญา บุญวรรณ์ (2012-05-22 09:02:32) [แสดงความคิดเห็น]
เพื่อนช่วยเพื่อน คุณครูสายสุนีย์ สมยศ รร.แม่แจ่ม
ชมเทคนิคของคุณครูสายสุนีย์ สมยศ โรงเรียนแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นการเรียนนอกวิชา ใช้เวลาว่างของนักเรียนให้เด็กเก่งมาเป็นติวเตอร์ให้เด็กอ่อน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ทั้งเด็กเก่งและเด็กอ่อน เป้นวิธีที่ดีมากค่ะ ทำให้เด็ก ได้ทบทวนความรู้ ได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และทำให้รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อนๆ
โดย อะริมา มะลี (2012-05-26 22:38:44) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคของคุณครูสายสุนีย์ สมยศ โรงเรียนแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นการเรียนนอกวิชา ใช้เวลาว่างของนักเรียนให้เด็กเก่งมาเป็นติวเตอร์ให้เด็กอ่อน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ทั้งเด็กเก่งและเด็กอ่อนเป็นเทคนิคที่ดี เพราะจะเกิดประโยชน์กับผู้เรียนทั้งนักเรียนที่อ่อนและเก่ง ถ้าจะให้ดีกว่านี้ดิฉันคิดว่าน่าจะใช้เทคนิคนี้ทุกครั้งหลังจากการทดสอบหลังเรียนแต่ละหน่วยเลย ไม่ต้องรอถึงหลังสอบกลางภาค ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้น
โดย สุทธาทิพย์ ศิริคุณ (2012-05-30 18:02:01) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นการเรียนนอกวิชา ทำให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึงเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนที่เรียนเก่งได้ทบทวนความรู้ นักเรียนที่เรียนอ่อนจะเข้าใจมากยิ่งขึ้น การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนมีข้อดีคือการสื่อสารระหว่างเพื่อนอาจทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น เด็กที่อ่อนก็จะไม่รู้สึกเกร็งเวลาทำกิจกรรม สามารถถามเพื่อนที่สอนได้โดยไม่ต้องอาย ส่วนเด็กเก่งก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้สอนเพื่อนให้เรียนรู้ได้มากขึ้นกว่าเดิม เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนฝึกการถ่ายทอดความรู้ พัฒนาด้านการใช้ภาษาในการถ่ายทอดให้เพื่อนได้รับรู้นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนแบบนี้ จะทำให้เด็กมีความสามัคคีและได้รู้จักช่วยเหลือกันมากขึ้น เป็นเทคนิคที่ดีมากค่ะ
โดย อ้อมอุษา สุ่มมาตย์ (2012-06-05 12:52:42) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของคุณครูสายสุนีย์ สมยศ โรงเรียนแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทคนิควิธีการสอนที่ดีคะ สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในการเรียนการสอนของครูได้เป็นอย่างดี เป็นวิธีการที่ช่วยแก้ปัญหานักเรียนที่เรียนในห้องเรียนไม่เข้าใจ โดยให้นักเรียนที่เรียนเก่งช่วยสอนนักเรียนที่เรียนอ่อน ทำให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กัน เป็นการส่งเสริมนักเรียนเก่งให้เก่งยิ่งขึ้น มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองที่สามารถสอนทบทวนเนื้อหาให้กับเพื่อนนักเรียนที่เรียนอ่อนได้เข้าใจมากขึ้น และเป็นกิจกรรมที่นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ครูสามารถนำไปใช้ในการทำวิจัยในชั้นเรียนได้อีกวิธีหนึ่ง ดิฉันขอชื่นชมคุณครูสายสุนีย์ สมยศ คะ :tv15:
โดย วิบุล พิชัยยุทธ์ (2012-06-10 17:37:43) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ป็นการสอนที่ทำให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึงเป็นการทำให้เด็ก ได้ทบทวนความรู้ โดยเด็กที่อ่อนจะเข้าใจมากยิ่งขึ้น และ เด็กที่เก่ง ก็จะเป็นการทบทวนความรู้ไปในตัวอีกด้วย
โดย ซารีพะห์ อาแวนิ (2012-06-18 17:30:03) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนนอกจากจะทำให้เพื่อนคนที่เรียนอ่อน ปานกลาง มีพัฒนาการทางการเรียนดีขึ้นแล้ว ยังส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในการทำกิจกรรมร่วมกันทำให้ไม่รู้สึกว่าตนเองด้อยกว่าคนอื่น :tv15:
โดย เพ็ญพิวรรณ์ แจ้งจิตต์ (2012-07-10 15:11:10) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นเทคนิควิธีการที่ดี มีประโยชน์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชั้นเรียน เพราะเทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ส่งเสริมให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ทั้งเด็กเก่งและเด็กอ่อน ทำให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ทำให้นักเรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อนๆ มีความสามัคคีกันมากขึ้น และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันอีกด้วย
โดย เสาวณีย์ อยู่แคล้ว (2012-10-20 17:46:15) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดเลยครับ การที่เด็กได้ช่วยกันแก้ปัญหานั้น เป็นเรื่องที่ดี ทั้งเด็กที่สอนเพื่อน(แนะนำเพื่อน) และเด็กที่ได้รับการถ่ายทอด และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ผมขอเสนอว่า น่าจะมีการแข่งขันกันระหว่างกลุ่ม เพื่อนสร้างจุดเร้าให้เด็กนะครับ เดียวผมจะลองไปทำดูครับ
โดย วิมล พลทะอินทร์ (2012-12-17 18:02:49) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นเทคนิคการสอนที่ดี ทำให้นักเรียนกล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออก พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนที่มีศักยภาพในการเรียนที่ค่อนข้างดี สามารถช่วยเพื่อนได้ และนักเรียนยังสามารถเรียนรู้ไปด้วยกัน ทำให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและมีความสามัคคีในการเรียน
โดย อรอนงค์ สังข์ชุม (2013-04-29 14:00:53) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้โดยนำเทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของคุณครูสายสุนีย์ สมยศ เป็นเทคนิควิธีการสอนที่ดีคะ สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในการเรียนการสอนของครูได้เป็นอย่างดี เป็นวิธีการที่ช่วยแก้ปัญหาโดยให้นักเรียนที่เรียนเก่งช่วยสอนนักเรียนที่เรียนอ่อน ทำให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กัน เป็นการส่งเสริมนักเรียนให้มีจิตสาธารณะ และยังช่วยพัฒนานักเรียนเก่งโดยนักเรียนจะสามารถสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง เมื่อนักเรียนทำได้จะเกิดความมั่นใจและเพิ่มความรู้แก่ตนเองมากขึ้นด้วย อีกทั้งนักเรียนที่เรียนอ่อนจะได้ความเข้าใจมากขึ้นด้วย :tv18: :tv15:
โดย ลัดดา ด่านวิริยะกุล (2013-06-16 08:27:48) [แสดงความคิดเห็น]
:tv18: :tv18:เทคนิคการสอนของคุณครูสายสุนีย์ สมยศ โรงเรียนแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ สามารถช่วยเหลือเพื่อนคนที่ด้อยกว่าและเรายังสามารถฝึกนักเรียนทั้งในด้านของคุณธรรมและจริยธรรมไปในตัวด้วย เทคนิคนี้จะช่วยให้เด็กที่เก่งอยู่แล้วทำให้เด็กเก่งเหล่านี้มีจิตใจพี่เอื้อเฟื้อกับเพื่อนๆและเป็นการทำให้เก่งเหล่านี้มีความรู้ที่ถูกต้องและฝึกให้ทำงานเป็นกลุ่มได้ ส่วนเด็กคนอื่นในครั้งแรกอาจจะไม่เข้าใจในการสอนของครูเกิดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นมาจะทำให้เด็กเหล่านั้นสามารถที่จะถามเป็นและทำให้เข้าใจมากขึ้นเพราะการสื่อสารของเด็กจะเป็นการสื่อสารที่เข้านใจกันเองเนื่องจากเป็นวัยเดียวกันแล้วยังฝึกให้เด็กยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนๆอีกทั้งยังทำให้เด็กเหล่าได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย :tv15: :tv15: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv03:
โดย อดิศร ทองทา (2014-02-09 08:51:01) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสายสุนีย์ สมยศมีเทคนิคและวิธีการสอนนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ คือ จัดทำโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน สามารถทำให้นักเรียนที่เรียนด้อยหรือมีคะแนนที่ต่ำกว่าเกณฑ์มีคะแนนที่สูงขึ้น และนักเรียนที่เป็นแกนนำหรือลูกข่ายก็มีประโยชน์ร่วมกัน คือ ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น โดยขั้นตอนการดำเนินโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนจะดูจากการเรียนและคะแนนการสอบของนักเรียนทั้งหมดและแยกออกเป็นกลุ่มย่อยๆ 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มนักเรียนที่มีคะแนนมากกว่า 70% เป็นแกนนำ 2.กลุ่มนักเรียนที่มีคะแนน 50-69% จะมีสองทาง คือ เป็นลูกข่ายและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3.นักเรียนที่มีคะแนนต่ำกว่า 49% เป็นลูกข่าย ท่านจะมอบหมายงานให้แกนนำไปผลิตสื่อและนำมาให้ท่านดูและพิจารณาว่าสามารถนำไปสอนเพื่อนได้หรือไม่ และเมื่อผ่านการพิจารณาก็นำไปสอนเพื่อน หลังจากที่ดำเนินการโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนในระยะเวลาหนึ่ง ครูสายสุนีย์จึงทำการสอบและถือเป็นการสอบซ่อมปรากฎว่านักเรียนมีคะแนนสอบที่ดีกว่าเดิม และถือว่าโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนประสบความสำเร็จอย่างสูง
โดย วรณัน (2014-02-17 06:46:01) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสายสุนีย์ สมยศมีเทคนิคและวิธีการสอนนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ คือ จัดทำโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน สามารถทำให้นักเรียนที่เรียนด้อยหรือมีคะแนนที่ต่ำกว่าเกณฑ์มีคะแนนที่สูงขึ้น และนักเรียนที่เป็นแกนนำหรือลูกข่ายก็มีประโยชน์ร่วมกัน คือ ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น โดยขั้นตอนการดำเนินโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนจะดูจากการเรียนและคะแนนการสอบของนักเรียนทั้งหมดและแยกออกเป็นกลุ่มย่อยๆ 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มนักเรียนที่มีคะแนนมากกว่า 70% เป็นแกนนำ 2.กลุ่มนักเรียนที่มีคะแนน 50-69% จะมีสองทาง คือ เป็นลูกข่ายและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3.นักเรียนที่มีคะแนนต่ำกว่า 49% เป็นลูกข่าย ท่านจะมอบหมายงานให้แกนนำไปผลิตสื่อและนำมาให้ท่านดูและพิจารณาว่าสามารถนำไปสอนเพื่อนได้หรือไม่ และเมื่อผ่านการพิจารณาก็นำไปสอนเพื่อน หลังจากที่ดำเนินการโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนในระยะเวลาหนึ่ง ครูสายสุนีย์จึงทำการสอบและถือเป็นการสอบซ่อมปรากฎว่านักเรียนมีคะแนนสอบที่ดีกว่าเดิม และถือว่าโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนประสบความสำเร็จอย่างสูง
โดย วรณัน (2014-02-17 06:47:07) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv